Page 1

RIOS E RELEVO DE ESPAÑA CEIP PLURILINGÜE IRMÁNS VILLAR PFAC FORMACIÓN BÁSICA ABALAR CURSO 12-13


RIOS E RELEVO DE ESPAÑA ÁREA:Coñemento de Medio NIVEL:6º de primaria TEMPORALIZACIÓN:6 sesións. MATERIAIS:Libro de Texto,fichas,mapas ,mapas mudos,Internet...,actividades dixitais,vídeos... IDIOMA:Galego,Castellano e Inglés. CONTIDOS .-Definición e asimilación dos conceptos relacionados co tema: río,montaña,cabo,golfo,macizo,illa,serra,depresión... .-Localización das distintas formas de relevo que forman a Península Ibérica.

OBXECTIVOS .-Dar a coñecer aos alumn@s as distintas formas de relevo que hai na noso península.


.-Aprender a valorar a importancia da natureza nas nosas vidas . .-Concienciarse da repercusión que pode ter a nosa actitude sobre o medio. .-Comprender e valorar todas e cada unha das formas de relevo que nos rodean e crear actitudes positivas para que se manteñan no seu estado natural. .-Respectar o noso entorno e crear estratexias para conservalo e melloralo cando sexa preciso . .-Fomentar o gusto polo disfrute da natureza facéndonos sentir parte dela. .-Potenciar actitudes de respecto e civismo para que o entorno e a natureza non sufran. .-Comprender que unha actitude negativa ante a natureza só aportará consecuencias negativas para o ser humano.


Ríos e Relevo de España INTRODUCIÓN DEFINICIÓNS

RÍO: é unha corrente continua de auga que vai desembocar ó mar.Se un río desemboca noutro río chámase afluente. VERTENTE:é o terreo regado polos ríos que van desembocar ó mesmo mar. CABO: é unha punta de terra que se mete no mar. GOLFO : é un trozo de mar que se interna na terra. MONTAÑA :é unha elevación do terreo. MESETA: é un terreo alto e chan por riba dos 600 m MACIZO: é un grupo de montañas arredor dunha principal. CORDILLEIRA: é un conxunto de montañas aliñadas. …..........................................


Ríos da Vertente atlántica Ríos da vertente atlántica galega:Eume,Tambre ,Ulla e Miño. Ríos da vertente atlántica andaluza:Odiel.Tinto e Guadalquivir . Ríos que atravesan a Meseta: Texo e Guadiana. . hthttp://www.kalipedia.com/kalipediamedia/geografi a/media/200704/10/geodescriptiva/20070410klpgeo des_73.Ees.SCO.png

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim /tercer_ciclo/cmedio/rios_de_espana/vertiente_atlant ica/vertiente_atlantica.html

Ríos da Vertente cantábrica Ríos vascos: Bidasoa e Nerrvión Ríos cántabros: Pas,Besaya,Saja. Ríos asturianos: Nalón,Narcea e Navia. Ríos galegos: Eo.


http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim /tercer_ciclo/cmedio/rios_de_espana/vertiente_canta brica/vertiente_cantabrica.html

Ríos da Vertente mediterránea Ter,Llobregat.Ebro,Mijares,Turia,Xúcar , Segura, Almanzora e Guadalhorce.

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/rios_de_espan a/vertiente_mediterranea/vertiente_mediterranea.html


SISTEMAS MONTAÑOSOS

Montañas interiores á Meseta:Sistema Central e Montes de Toledo. Montañas que bordean a Meseta:Montes de León,Cordilleira Cantábrica,Sistema Ibérico e Serra Morena .

Montañas exteriores á Meseta:Macizo Galaico,Montes Vascos,Cadena costeira Catalana,Sistemas Béticos.


MontaĂąas interiores ĂĄ Meseta

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_c iclo/cmedio/relieve_de_espana/montanas_interiores_meseta/m ontanas_interiores_meseta.html


Monta単as que bordean a Meseta

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_c iclo/cmedio/relieve_de_espana/montanas_rodean_meseta/mon tanas_rodean_meseta.html


http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazo Abalar/files/datos/1363949954/contido/Unidade8/in dice_relevo.html


MONTAÑAS EXTERIORES Á MESETA

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer _ciclo/cmedio/relieve_de_espana/montanas_exteriores_me seta/montanas_exteriores_meseta.html

IMAXE AÉREA DOS PIRINEOS


A COSTA ESPAテ前LA COSTA CANTテ。RICA CABOS:Machichaco,Ajo ,Peテアas, Estaca de Bares. GOLFOS:Biscaia .

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/c ostas_de_espana/costa_cantabrica/costa_cantabrica.html Vテ好EO: http://www.youtube.com/watch?v=7EU-n2Ee5tM


COSTA ATLÁNTICA COSTA ATLÁNTICA GALEGA CABOS: Ortegal,Touriñán e Fisterre

.

http://www.youtube.com/watch?v=IPus8jvxoJo


COSTA ATLÁNTICA ANDALUZA Cabos:Trafalgar e Tarifa. Golfos:Golfo de Cádiz. htt://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/re curso/Costas-de-Espa%C3%B1a-Donde-esta/d24e2c7e-83f1-4eac-b8607e9667033c8c

COSTA MEDITERRÁNEA CABOS:Gata,Palos,A Nao,Tortosa e Creus GOLFOS:Almería,Valencia,Rosas

CABO DE CREUS


DEPRESIÓN DO EBRO

http://www.slideshare.net/maiter12/costas-de-espaa

ENLACE CON ACTIVIDADES EN INGLÉS http://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazo Abalar/files/datos/1363949954/contido/Unidade8/in dice_relevo.html

RIOS  
RIOS  
Advertisement