Page 1

CURS 2009/2010 JOCS ESPORTIUS ESCOLARS


El llibre del CEEB Curs escolar 2009/2010 Jocs Esportius Escolars

(Programa de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya)

ÍNDEX GENERAL 1.

INFORMACIÓ GENERAL..................................................5

2.

ACTIVITATS ESPORTIVES.............................................18

3.

COMPETICIONS D’ESPORTS D’EQUIP............................67

4.

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIÓ........................86

5.

FORMACIÓ I RECURSOS FORMATIUS..........................111

6.

ALTRES ACTIVITATS I SERVEIS..................................120

En tot el text d’aquest llibre, qualsevol referència a l’entrenador, esportista, tutor de joc, etc. expressada en gènere masculí, no és pas una discriminació, i s’aplica, naturalment, també al gènere femení. Aquesta formulació s’ha triat solament per simplificar.

1


CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA L’any 1977, un grup d’escoles va fundar l’entitat que avui és el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona. Els objectius fundacionals eren ben clars: fer esport, utilitzar-lo com a eina educativa i organitzar-lo des de la pròpia escola. Avui, 30 anys després de la constitució del CEEB, aquests objectius encara són vigents perquè entenem que són els que la societat demanda. És per això que seguim posant èmfasi en els aspectes més educatius de l’esport i en l’actitud de tots els agents que l’envolten. Des del CEEB volem apropar la pràctica i la competició esportiva a tots els nens i nenes, adolescents i joves que ho desitgin. Ho volem fer per dues raons fonamentals: perquè seguim estant convençuts de la importància dels valors esportius i de la seva transcendència formativa, i perquè entenem l’esport com un mitjà cabdal d’aprenentatge per a la convivència, l’esforç personal i la integració social. Estem il·lusionats en tirar endavant els projectes planificats, però volem encoratjar a tot el col·lectiu implicat per ens ajudi a donar una resposta coherent al compromís educatiu que comporta l’esport escolar. Treballarem perquè des de l’administració, famílies, escoles i entitats esportives, comitès de competició, educadors esportius, tutors de joc i els propis esportistes es faci realitat el veritable significat d’una activitat esportiva, lúdica, educativa i generadora de convivència, tolerància i companyonia. Estem convençuts d’aconseguir-ho si som capaços de transmetre el nostre entusiasme. Confiem en la vostra col·laboració. La responsabilitat d’una feina ben feta ens implica a tots.

2


Adreça: C/ Maignon, 44, 3er pis - 08024 Barcelona Telèfon: 93 219 32 16 Fax: 93 219 35 54 Adreça electrònica: ceeb@elconsell.cat Horari d’atenció al públic: Matí: 9,30 a 13,30h./ Tarda: 16,30 a 20,30h. (de dilluns a divendres)

Adreces electròniques: • Direcció: ger-ceeb@elconsell.cat • Administració: administracio@elconsell.cat • Secretaria general: jsarda@elconsell.cat • Esports d’equip/atenció a entitats: -

Coordinació: competicio@elconsell.cat

-

Lliurament d’ajornaments: cmp2@elconsell.cat (*)

-

Activitats no competitives: cmp@elconsell.cat

• Secretaria de Comitès d’esport equip: esportequip@elconsell.cat • Secretaria de Comitès d’esport individual: esportindividual@elconsell.cat • Promoció esportiva: promocio@elconsell.cat • Pla Català de l’Esport a l’Escola i Formació: usc@elconsell.cat • Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona: fundacio@elconsell.cat

Plana web:

http://www.elconsell.cat

Horaris dels comitès Cada un dels Comitès Esportius del CEEB tindrà un horari fix d’atenció a les entitats participants. Trucant a les nostres oficines us informarem puntualment d’aquests horaris, que en el cas dels esports d’equip seran els mateixos per a tot el curs. Els Comitès d’esports individuals es reuniran en funció dels seus calendaris i les seves necessitats.

(*) Malgrat que podeu enviar els ajornament via adreça electrònica, no els acceptarem fins que confirmeu la seva recepció per telèfon.

3


COM S’ORGANITZA EL CEEB? D’acord amb els seus Estatuts, el Consell està compost per una Assemblea General, formada pels representants de tots els centres escolars i entitats afiliades. L’Assemblea és el màxim òrgan de govern i és sobirana en les seves decisions, d’acord amb les lleis. Escollida per l’Assemblea, hi ha la Junta Directiva, composta per un President, Vice-presidents, Secretari, Tresorer i vocals, que depenen d’una o altra vicepresidència. Cadascun dels esports que tenen cabuda al Consell, estan organitzats per un Comitè de diverses persones, normalment procedents d’escoles i amb algun historial educatiu o esportiu. Alguns d’ells estan o han estat adscrits a algun departament de certes Federacions Esportives. Els Presidents dels Comitès es reuneixen per tal d’homogeneïtzar les seves actuacions i els criteris de funcionament, en un Comitè Tècnic que presideix un membre de la Junta Directiva. Jutge Únic de Competició, és la persona designada per la Junta Directiva que s’encarrega de veure i sancionar totes les infraccions al Reglament General de Competició, la comissió de les quals porti aparellada una sanció igual o superior a 3 jornades de suspensió i tots els casos de violència. El Síndic dels Tutors de Joc, és el representant dels TJ a la Junta Directiva, i s’encarrega d’assessorar-los, formar-los i recolzar-los per mantenir la qualitat de la seva tasca. El Mediador d’ajornaments vetlla perquè tots els equips juguin el màxim de partits possible.

4


INFORMACIÓ GENERAL Índex 1. PARTICIPANTS • Entitats participants • Participants d’entitats de fora la ciutat de Barcelona 2. CATEGORIES I EDATS 3. ASPECTE ECONÒMIC 4. INSCRIPCIONS 5. ASSEGURANCES • MAPFRE Seguros Generales (subvencionada) • L’Aliança 6. JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA – FINALS

5


1. PARTICIPANTS Entitats participants Hi poden participar tots els centres d’ensenyament i les agrupacions esportives o altres entitats de Barcelona que ho desitgin i que estiguin degudament reconegudes i inscrites al Registre corresponent del Consell Català de l’Esport.

Participació d’entitats de fora de la ciutat de Barcelona Les funcions dels Consells Esportius, estan emmarcades dins d’un àmbit territorial concret, en el nostre cas, la Ciutat de Barcelona. Els equips de fora de Barcelona que vulguin prendre part en les nostres competicions i/o vulguin optar a classificar-se per a les fases finals territorials o nacionals dels JEEC, necessitaran el permís del seu Consell d’origen i hauran d’acceptar el nostre Reglament.

2. CATEGORIES I EDATS Categoria Nascuts l'any 2003 Nascuts l'any 2002 Nascuts l'any 2001 Nascuts l'any 2000 Nascuts l'any 1999 Nascuts l'any 1998 Nascuts l'any 1997 Nascuts l'any 1996 Nascuts els anys 1995-94 Nascuts els anys 1993-92 Nascuts els anys 1991-90-89 Nascuts els anys 1988-87

Equivalent Menudets (*) Menuts (*) Pre-benjamí Benjamí Prealeví Aleví Preinfantil Infantil Cadet Juvenil Júnior Sub-23

Menuts i menudets: Els nens i nenes que integren aquestes categories només participaran en activitats no competitives.

6


(*) En la major part dels esports individuals els nens i les nenes nascuts/des els anys 2002/2003 es consideren prebenjamins. Pre-benjamí: En els esports d’equip de les competicions dels Jocs Escolars d’aquesta categoria, en cap cas s’admetran jugadors nascuts després de l’any 2001, sense petició prèvia i justificada adreçada al comitè corresponent i aprovada per aquest posteriorment, sempre i quan sigui per completar equips. No s’organitzaran eliminatòries ni finals. Juvenil, Júnior i Sub-23: En les categories de Juvenil, Júnior i Sub-23 totes les inscripcions es consideraran provisionals. En un termini màxim de 15 dies a partir de la data d’inscripció es comunicarà als interessats si es consideren definitives o no. • En categoria Júnior i Sub-23 només podran participar escoles i escoles esportives, sempre que tinguin equips de categories inferiors inscrits en el mateix esport. • En categoria Sub-23 només podran participar equips d’aquesta categoria sempre que puguin formar grups completats per aquestes edats.

En alguns esports, i per necessitats de competició, les edats per categoria varien. Pot consultar-se en els reglaments de cadascun d’ells.

3. ASPECTE ECONÒMIC Tot centre o entitat, en el moment de fer la seva inscripció, abonarà la quota establerta: 1€ 3€ 3,70€ 0,30€

Per inscripció de centre Per inscripció d’equip i fase (*) Per tramitació de llicència de jugador, delegat o entrenador Per tramitació de llicència d’esportista de 1er i 2on de primària i d’Educació Infantil

(*) S’haurà de fer una inscripció per a cada fase en les dates fixades en el calendari general.

7


4. INSCRIPCIONS Documents relacionats: Es poden trobar a la plana web del CEEB. No poden presentar-se escrits a mà. • • • • • • •

FULL D’INSCRIPCIÓ DE CENTRE MANIFEST D’AFILIACIÓ FULL D’AUTORITZCIÓ DE TRACTAMENT DE DADES INSCRIPCIÓ D’EQUIP (per fase) FULL D’ACREDITACIÓ D’EDAT FULL DE SOL·LICITUD DE CANVIS O DE BAIXA FULLS D’INSCRIPCIÓ ESPECÍFIC PER A LES COMPETICONS D’ESPORTS INDIVIDUALS I TROBADES

Inscripció de participants: Tots els esportistes, entrenadors, delegats i TJ, han de treure’s la LLICÈNCIA DE PARTICIPANT, que s’ha de tenir des de la 1a jornada. El número és vàlid per a tota la vida esportiva del participant. La LLICÈNCIA DE PARTICIPANT, però, s’haurà de renovar cada curs. La numeració serà la mateixa que la del codi de la targeta sanitària (CATSALUT). En cas de no disposar d’aquest codi, s’ha de parlar amb les oficines del CEEB. Nou sistema d’inscripcions: Aquest curs, les inscripcions de participants s’hauran de fer informàticament (internet). Cada entitat introduirà les dades dels seus esportistes a: http://ceeb.playoffinformatica.com. Un cop entrades les dades, el programa permetrà imprimir la documentació necessària. (relació de l’equip, fitxes d’esportistes i fitxes entrenadors/delegats) Per a que els participants entrats es considerin assegurats i inscrits, totes les entitats han de passar per les oficines del CEEB per fer la validació corresponent. Un cop validat un participant, les seves dades no podran canviar-se. A la web del CEEB (www.elconsell.cat), es penjarà un manual d’ús i un link per accedir al programa directament.

8


A PRINCIPI DE CURS, ES FARAN UNES SESSIONS FORMATIVES PER A PER APRENDRE A TREBALLAR AMB AQUEST NOU SISTEMA. Procés: En primer lloc, s’ha d’omplir la inscripció de centre, el manifest d’afiliació i el full d’autorització de tractament de dades i lliurar-ho tot al CEEB. Un cop fet, i dins de les dates establertes, s’hauran de portar al CEEB les inscripcions dels equips. (aquestes inscripcions no es podran fer per internet fins al proper curs) Un cop donat d’alta el centre es donarà a cada entitat un nom d’usuari i una paraula de pas per accedir al programa i poder modificar i/o afegir les dades del centre i dels participants. Tots els participants del curs 2008/2009 ja estan introduïts a la base de dades del nou programa, el que facilitarà i escurçarà la feina. Els nous esportistes, s’hauran d’introduir amb totes les dades que es sol·licitin. Cada esportista portarà assignada una modalitat, una categoria i una subcategoria, tres camps que definiran la seva llicència i permetran agrupar els equips en el cas dels esports col·lectius.

Es podran imprimir les fitxes dels participants. La fotografia es podran afegir, també, al programa.

9


Per finalitzar el procés, s’han d’imprimir la relació d’esportistes i les etiquetes per fer les fitxes dels jugador, entrenadors i delegat. Les llicències s’imprimiran en unes etiquetes amb mesures especials. Aquestes etiquetes les lliurarà el CEEB a totes les entitats. En el moment de validar la llicència s’haurà de segellar cada etiqueta i enganxar-les en uns carnets de plàstic que també proporcionarà el CEEB • En el moment de la validació, s’abonarà el cost de les llicències. • Un cop validada la llicència, les dades de l’esportista en qüestió no podran ser modificades. • Si durant el curs s’afegeix un nou jugador, el procés a seguir serà el mateix. Tots els equips hauran de disposar d’un entrenador que disposi d’alguna d’aquestes certificacions: llicenciat en Ciències de l’educació física i l’esport, Grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives o bé Tècnic de l’Esport I, II o III en l’especialitat requerida, tal com estableix la Llei sobre l’exercici de les professions de l’Esport (veure apartat de formació).

5. ASSEGURANCES El Consell Català de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, es fa càrrec de l’import de l’assegurança. Per tant, cap esportista fins a la categoria Juvenil que participi als Jocs Esportius Escolars, tindrà cap despesa per aquest concepte.

10


L’esportista només pot estar assegurat una vegada, encara que faci més d’un esport. En aquest cas, però, haurà d’omplir un nou full d’assegurança (o en el seu cas fitxa d’equip) per a cada esport amb l’ indicació DUPLICITAT. • Caldrà abonar les quotes indicades en el moment de fer la inscripció. • Es recorda que els esportistes que han de fer constar, obligatòriament, el núm. de DNI en la relació de participants per a la validesa de la seva afiliació. • En el full de l’assegurança corresponent, s’ha d’anotar, tal com s’indica, l’adreça de l’esportista i no la de l’entitat a la qual pertany. • Al moment de formalitzar l’afiliació a l’assegurança es lliurarà a cada entitat els comunicats d’accident corresponents. • En cas d’accident cal presentar als serveis assistencials la llicència degudament tramitada o el full d’assegurança/fitxa d’equip segellat amb la data d’alta.

Preus Esportistes nascuts a partir de l’any 1991 inclòs MAPFRE Sense cost Tècnics, delegats, directius i tutors de Joc 5,40 € Esportistes nascuts l’any 1990 i anteriors (futbol/futbol 5) ALIANÇA 15,60 € Esportistes nascuts l’any 1990 i anteriors (altres esports) 13 €

MAPFRE SEGUROS GENERALES: Pòlissa: 055-0680000027 esportistes nascuts a partir de l’any 1991 inclòs

Pòlissa: 055-0680447017

Entrenadors, delegats i dinamitzadors del PCEE En cas d’accident, s’ha de procedir de la següent manera: • Posar en coneixement de la companyia asseguradora l’accident, trucant al Centre d’Atenció 24 hores de MAPFRE, telèfon 902 157 504. L’accident ha de ser comunicat immediatament després de produir-se. • A la comunicació telefònica ha de facilitar-se: dades personals del lesionat, dades de l’Entitat on té lloc el sinistre, data i forma d’ocurrència i danys físics. Una vegada recollides aquestes dades, el Centre d’Atenció facilitarà el número d’expedient, que haurà d’anotar-se a

11


l’encapçalament de la Declaració. El comunicant remetrà posteriorment la declaració per fax a MAPFRE al número 91 700 30 73. • Emplenar la “Declaració d’accidents”(*) que haurà de ser firmada i segellada pel Consell. • El lesionat ha d’acudir al Centre Mèdic concertat aportant la “Declaració d’accidents” degudament complimentada. (És imprescindible per rebre assistència que a la declaració consti el número d’expedient) • En el cas d’URGÈNCIA VITAL, el lesionat podrà rebre l’assistència mèdica d’urgència al Centre Sanitari més proper. MAPFRE SEGUROS GENERALES es farà càrrec de les factures derivades de l’assistència d’urgència prestada a les primeres 24 hores des de la data d’ocurrència de l’accident. Una vegada superada la primera assistència d’urgència el lesionat haurà de ser traslladat a Centre Mèdic Concertat per continuar el seu tractament. En cas de permanència en el centre mèdic NO CONCERTAT, MAPFRE SEGUROS GENERALES no assumirà el pagament de les factures derivades dels serveis prestats. • Es recorda que els esportistes a partir de la categoria cadet, que obligatòriament han de fer constar el núm. de DNI en la relació de participants per a la validesa de la seva afiliació. • En el moment de formalitzar l’afiliació a l’Asseguradora, es lliurarà a cada equip i/o entitat, un parell de comunicats d’accident. • En cas d’accident cal presentar als serveis assistencials la llicència degudament tramitada amb la data d’alta. (*) El model de full de declaració d’accidents “declaració d’accidents” és

diferent segons la pòlissa que s’utilitzi.

Centres mèdics col·laboradors de Barcelona ciutat: CLÍNICA SANT HONORAT Av. Tibidabo, 20 Barcelona Telèfon: 93/212.70.00 (24 hores)

CLÍNICA CREU BLANCA Pg. Reina Elisenda de Montcada, 17 Barcelona Telèfon: 93/252.25.22 (24 hores)

Accidents odontològics o oftalmològics L’esportista pot triar el centre mèdic que prefereixi. Una vegada hagi realitzat totes les visites necessàries haurà de presentar el comunicat amb el número

12


d’expedient omplert, la factura del centre on ha estat atès i les dades personals i bancàries de la persona que cobrarà la factura . En el moment que es recopili aquesta informació, s’ha d’enviar per fax a l’atenció de Conchi al número 91 709 74 06. Una vegada MAPFRE rebi tota la documentació, farà l’ingrés en el número de compte que s’hagi enviat. En totes les intervencions odontològiques el límit de la cobertura és de 500€. AUTORITZACIONS: necessitaran autorització prèvia de la companyia les següents proves i tractaments: • Proves especials de diagnosi. (TAC, RMN, Ecografies, Gammagrafies, Artroscòpies…) • Intervencions Quirúrgiques. • Rehabilitació. En aquests casos el metge o Centre Mèdic concertat sol·licitarà a MAPFRE SEGUROS GENERALES aquesta autorització al fax nº 91/ 700 30 73. A aquesta autorització s’ha d’acompanyar còpia de l’informe mèdic detallat, facilitant, també per fax, la corresponent autorització o denegació de la prova o tractament sol·licitat.

13


ALIANÇA Pòlissa: NIP.20000130 Esportistes nascuts l’any 1990 o abans, entrenadors/delegats i tutors de joc En cas d’accident cal presentar als centres assistencials esmentats la llicència degudament tramitada o el full d’assegurança/fitxa d’equip segellat amb la data d’alta i el comunicat d’accident segellat pel Consell. Centres Assistencials autoritzats a Barcelona- ciutat: ASSISTENCIAL MONTANER Av. Príncep d’Astúries, 46-48 Barcelona Telèfon: 93/218.82.12 Dilluns a divendres de 8-21h. Dissabtes i festius de 10-19h.

HOSPITAL SAGRAT COR C. Viladomat, 288 Barcelona Telèfon: 93/322.11.11 Només servei nocturn

6. JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA-FINALS Els participants en els Jocs Esportius Escolars, tenen la possibilitat de participar en les finals Territorials (de la província de Barcelona) i/o en les Finals de Catalunya. Quan es coneguin les dates de la competició i les inscripcions, informarem convenientment als interessats. Per optar a participar a les finals de Catalunya dels JEEC, s’haurà d’haver participat en la segona fase de competició (en el cas dels esports d’equip), o en algunes de les fases prèvies a la final de la Copa Barcelona 92 (en el cas dels esports individuals). En ambdós casos, en el mateix esport i en la mateixa categoria. La composició dels equips participants en les fases per accedir a les finals de Catalunya haurà de seguir les normatives que marca la UCEC (Unió de Consells Esportius de Catalunya), que es diferencien en algun punt de les normatives del Consell. En els esports d’equip, tots els equips que hi participin estaran obligats a cedir les seves pistes per a les eliminatòries. Si no és així, en lloc de fer-se en camp neutral, es jugarà el partit al camp de l’equip que sí les hagi cedit. Totes les finals seran en camp neutral.

14


15


ACTIVITATS ESPORTIVES Índex 1.

TIPUS D’ACTIVITAT

2.

ESPORTS • Oferta esportiva • Altres esports • Esport per esport

3.

ACTIVITATS NO COMPETITIVES • Lligues Recreatives • Trobades d’iniciació • Trobades multiesportives • Activitats de promoció esportiva

Les normatives específiques de cada esport estaran disponibles a les oficines i a la plana web www.elconsell.cat

16


1. TIPUS D’ACTIVITAT El Consell de l’Esport Escolar ofereix als nens i nenes participants i als seus monitors i entrenadors, un seguit d’activitats esportives de diferents tipologies perquè les seves entitats puguin escollir la forma de fer esport que més s’adeqüi als seus objectius. •

COMPETICIONS: programa dels Jocs Esportius Escolars.

• TROBADES D’INICIACIÓ: adreçades a esportistes practicants d’algun esport concret que no competeixen o bé que vulguin participar en alguna activitat no competitiva. • JORNADES DE PROMOCIÓ: adreçades a donar a conèixer esports nous o minoritaris a esportistes que no són practicants habituals, sense excessiva component competitiva. • JORNADES OBERTES: en alguns esports amb competicions ja existents en l’oferta dels Jocs Esportius, es programen una o vàries jornades de participació oberta. • LLIGUES RECREATIVES: lligues d’esports d’equip sense resultat ni classificació (menuts i menudets) o amb un contingut menys competitiu (la resta de categories).

2. ESPORTS OFERTA ESPORTIVA Aeròbic i Fit-kid, Atletisme, Bàsquet, Cros, Curses d’orientació, Escacs, Futbol 5, Futbol 7, Futbol 11, Futbol platja, Gimnàstica artística, Gimnàstica rítmica, Handbol, Hoquei patins, Hoquei línia, Jazz, funky i hip-hop, Judo, Korfbal, Natació, Natació sincronitzada, Patinatge artístic, Street hoquei, Shoot-ball, Tennis Taula, Trampolí i Minitrampolí, Vela, Voleibol i Volei platja.

Advertim que els calendaris, preus i les instal·lacions previstos per als esports individuals poden ser modificats pels respectius Comitès, degut al

17


volum, de participants o a les dificultats que es poden produir per motiu de les instal·lacions esportives sobre les quals el Consell no té cap control. Les quotes d’aquests esports reflectides en aquest llibre corresponen a les despeses generades per les mateixes activitats: jutges, instal·lacions, personal auxiliar, material, etc.

ALTRES ESPORTS Malgrat no existeix una activitat fixa programada, en alguns esports ja s’han fet algunes activitats o formacions que ens permeten poder començar a col·laborar amb les escoles interessades o bé preparar algunes trobades puntuals: tir amb arc, futbol americà, fut-volei, hoquei sala, goal-ball o hoquei i rugbi subaquàtic. Les entitats interessades en aquests esports poden posar-se en contacte amb l’adreça promocio@elconsell.cat. A mesura que anem concretant ofertes es farà la difusió adequada. Qualsevol entitat pot fer les propostes que cregui per a incorporar nous esports als Jocs Esportius.

ESPORT PER ESPORT En les properes planes, recollim tota l’oferta esportiva del CEEB per al proper curs 2009-10. Dins de cada modalitat esportiva apareixen especificats els diferents tipus d’activitat.

18


Aeròbic i Fit-kid

COMPETICIÓ (Organitzada pel Consell Esportiu del Barcelonès Sud) • INDIVIDUAL, TRIO i GRUPS • CATEGORIES: de pre-benjamí a júnior. (femenina i masculina) • MODALITATS: Aeròbic: individual / trio / grups. (mínim de 4 components) Classificables per a la final dels JEEC. Fid-Kid: grups. (mínim de tres components) • CALENDARI I JORNADES Aeròbic: tres jornades de gener a maig. (consultar normativa) Fid-Kid: 1 jornada. (desembre) • INSTAL·LACIONS: instal·lacions municipals de L’Hospitalet. • INSCRIPCIÓ: individual: 1,50€, trio i grup: 4€.

19


Atletisme

JORNADES DE PROMOCIÓ Són jornades amb tres clares vessants: lúdiques, formatives i de superació personal. S’organitzen grups per edats i acompanyats per un monitor, van realitzant una ruta de cinc proves en que s’inclouran: un espai d’explicació de la prova atlètica amb les normes bàsiques, un espai de pràctica i un espai d’autosuperació. (en aquesta fase, en les proves que no siguin curses, cada nen/a tindrà 3 intents per aconseguir el millor registre) • CATEGORIES: de pre-benjamí a cadet. (femení i masculí) • MODALITATS: velocitat, resistència, tanques, salt de llargada i llançament de pilota. • CALENDARI i JORNADES organitzades pel CEEB: 1a jornada de tardor (novembre) CEM Can Dragó 2a jornada d’hivern (febrer) CEM Can Dragó 3a jornada de primavera (maig) a determinar • INSCRIPCIÓ: 3€ • ALTRES JORNADES: Maig: 7a edició del Km de Les Corts (organitza Barcelona Atletisme). 15/5/10 final d’alevins i infantils a la Selva. (organitzada per la UCEC) 22/5/10 trobada de Benjamins a Vilanova. (organitzada per la UCEC)

20


• PROVES: Jornada de tardor de1r a 3r de Primària 60 metres llisos, Salt de llargada, Llançament de pilota, 50 metres tanques (amb obstaculins) 400 metres marxa.

de 4t de primària a 4t d’ESO Relleus, Triple salt, Salt d’alçada, Llançament de pes, 800 metres llisos.

Jornada d’hivern de 1r a 3r de Primària 60 metres llisos, Relleus, Llançament de pes, Salt d’alçada (3r) / llargada (1r i 2n) 400 metres llisos.

4t de primària a 4t d’ESO 80 metres llisos, Salt de llargada, Llançament de pilota, 50 metres tanques (de 0’5 metres d’alçada) 400 metres marxa.

Jornada de primavera Jornada final de caire més festiu, coincidint amb el V Meeting Català de

veterans i amb el lliurament de guardons de la V Challenge Escolar de Cros de Barcelona.

Cada atleta haurà de triar una opció entre les següents proposades:

21


Participants nascuts els anys 2001, 2002 i 2003: - Opció 1: 60 metres llisos, salt de llargada i 400 metres llisos. - Opció 2: 60 metres llisos, llançament de pilota i 400 metres llisos. Participants nascuts entre el 1994 i el 2000: - Opció 3: 80 metres llisos, llançament de pes i salt de llargada. - Opció 4: Salt d’alçada, llançament de pes i 800 metres llisos. - Opció 5: 80 metres llisos, salt de llargada i 800 metres llisos.

Bàsquet i Mini-bàsquet

COMPETICIÓ Consta de dues fases de 10 jornades, a la 2a fase hi ha eliminatòries i finals Trofeu Barcelona, 92 (excepte prebenjamins). • La puntuació és 2 punts per partit guanyat i 1 punt per partit perdut. Fins a infantil inclòs: tancament de l’acta a 30 punts de diferència. • Amb l’objectiu d’evitar el tancament reiterat de les actes del partits,

aquest curs, i com a prova pilot en les categories més petites (de prebenjamí a aleví) es demanarà el nivell de joc dels equips. Aquesta dada serà prioritària a l’hora d’organitzar els grups de joc, que seran de preferent o de promoció des de la 1a fase en benjamí, prealeví i aleví. En la categoria prebenjamí a partir de la 2a fase.

Extracte del Reglament CEEB CATEGORIA

PREBENJAMI A ALEVI

PREINFANTIL

REGLAMENT

MINI

PILOTA

Circumferència 68-73 cm. 450 - 500 gr. de pes

INFANTIL

CADET A SUB 23

PASSARELLE

FIBA

Masculins: Circumferència 74,9 - 78 cm. 567 650 gr. de pes. Femenins: mida intermèdia

PISTA

Entre 20x12 m. i 25,6x15 m.

Màxim: 28 x 15 m.

22


TAULERS

Base del Tauler: 230 cm. Tauler: 120x90 cm.

Base del Tauler: 275 o 290 cm. Tauler: 180 x 105 cm.

CISTELLES

Diàmetre: 45 cm. Alçada: 260 cm.

Diàmetre: 45 cm. Alçada: 305 cm.

EQUIP

Màxim de 12 jugadors.

Mínim de 5 jugadors.

DURADA DELS PARTITS

2 parts de 3 períodes cadascuna 6 períodes de 8 minuts. 1 minut de descans entre períodes. 3 minuts de descans entre el 3er. i 4rt. Període. Períodes extres: 5 minuts. 1 minut de descans entre períodes extres.

2 parts de 2 períodes cadascuna. 4 períodes de 10 minuts. 1 minut de descans entre períodes. 10 minuts de descans entre 2on.i 3er. Període. Períodes extres: 5 minuts. 1 minut de descans entre períodes extres.

ALINEACIÓ

CANVIS DE JUGADORS

En els tres primers períodes tots els jugadors han de jugar i descansar com a En els 5 primers períodes, tots els mínim un període jugadors han d’haver jugat 2 sencer. períodes sencers com a mínim, i en tot el partit un màxim de 4. Equip amb 5 jugadors: Excepcions: Juguen el partit Equip amb 5 jugadors: Juguen sencer. el partit sencer. Equip amb 6 jugadors: Tots els Equip amb 6 jugadors hauran de descansar un jugadors: període sencer. Per tant en el 6è Només podran període i períodes extres, NO hi incomplir la norma 3 hauran substitucions, excepte per jugadors. lesió o 5a. falta. En el 4rt.període Equip amb 7 jugadors: Només poden podran incomplir la norma 2 haver-hi canvis. jugadors, jugant 5 períodes del partit i per tant en el 6è període i Equip amb 7 períodes extres, NO hi hauran jugadors: substitucions, excepte per lesió o Només podran 5a. falta. incomplir la norma 1 jugador. En el 4rt.període poden haver-hi canvis. En els 5 primers períodes, només hi haurà substitució, per lesió, 5a. falta o desqualificació. En el 6è període es podran fer substitucions, quan un equip es presenti amb 8 o mes jugadors, tenint en compte que el jugador substituït no podrà tornar a jugar, excepte lesió, 5a falta o desqualificació.

En els 3 primers períodes només hi haurà substitució per lesió, 5a. falta o desqualificació. En el 4rt. període es poden fer substitucions.

Indiferent

Es poden fer substitucions en tots 4 períodes.

23


COM FER ELS CANVIS DE JUGADORS

ELS DOS EQUIPS - Quan el TJ atura el partit per protegir un jugador lesionat. - Quan el TJ xiula una falta, excepte el llançador. - Quan el TJ atura el rellotge. - Quan es concedeix un temps mort. Només quan el rellotge està aturat - Quan es produeix un salt entre dos, per: excepte els saltadors. - Quan es xiula violació de 24 segons i el - Falta personal de tir. bàsquet es aconseguit. - Temps mort. UN EQUIP I EN AQUEST CAS - El TJ atura el partit per protegir L’ALTRE TAMBÉ un jugador. - Quan es xiula violació, l’equip que - El TJ atura el rellotge per alguna traurà de banda. causa no relacionada amb el joc. - Quan s'ha de substituir al llançador de tirs lliures sols es podrà canviar a aquest jugador, si converteix el darrer tir, en aquest cas l’altre equip podrà canviar 1 jugador. - En els darrers 2 últims minuts del 4rt. període, quan un equip, rep una cistella en joc.

ATURADA DEL RELLOTGE

- Quan s'assenyala falta amb tirs - Sempre que xiuli el TJ. lliures. - Quan es xiula violació de 24 segons. - Quan es concedeix temps mort o - Quan es concedeix temps mort desprès substitució. de rebre un bàsquet. - Quan un jugador fa la 5a.falta o - En els darrers 2 minuts de partit, quan es desqualificat. es aconseguit un bàsquet. - Sempre que el TJ ho indiqui.

TEMPS MORTS

Cada equip disposa d'un per part. (2 partit)

Cada equip disposa d'un per període en els tres primers i dos en el quart.

DEMANDA DE TEMPS MORT

Sempre que xiuli el TJ. NO HI HA TEMPS MORT DESPRES DE CISTELLA EN JOC.

- Sempre que xiuli el TJ. - Quan es xiula violació de 24 segons. - L’equip que rep una cistella en joc.

No existeix

Tot equip té 8 segons per passar la pilota de pista defensiva a ofensiva. Quan la pilota es desviada fora la compta de 8 segons torna a començar.

Existeix la passivitat, el TJ portarà la compta d'una forma visible.

Tot equip disposa de 24 segons per fer un llançament a cistella. La compta es canviarà, quan: - Quan un equip ha fet un llançament a cistella i la pilota toca l´ anella. - Quan un equip perd el control de la pilota i l´ altre el guanya. - Quan el TJ atura el partit, per atendre un jugador lesionat de l'altre equip. La compta no es canviarà i seguirà comptant pel mateix equip: - Quan la pilota surt fora de banda i treu el mateix que tenia el control. - Quan en un llançament a cistella, la

REGLA DELS 8 SEGONS

REGLA DELS 24 SEGONS...

24


pilota no toca la cistella i el mateix equip agafa la pilota. - Quan el TJ atura el partit, per atendre un jugador lesionat del mateix equip. Quan sona la senyal dels 24 segons: - Si la pilota la té el equip que ha comès la violació, s’entregarà la pilota a l´ altre equip. - Si la pilota és a l'aire en un llançament a cistella, si la pilota no entra, serà violació. Si la pilota entra a cistella, el bàsquet valdrà i es traurà de fons.

...REGLA DELS 24 SEGONS

CISTELLA DE 3 PUNTS

Tots els llançaments a cistella que s’iniciïn i finalitzin amb els 2 peus del jugador fora de l’ampolla (zona de 3 segons)

Si existeix (6,25m).

DEFENSA ILEGAL

Només està permesa la defensa individual. Quan es detecti un equip que defensa en zona, es sancionarà amb 2 llançaments lliures i possessió per l’equip que tenia la pilota.

No existeix

FALTES D’EQUIP

En el 6è període es sancionarà amb dos tirs lliures totes les faltes a partir de la 4a. d'equip. excepte si és d'atac.

En tots els períodes es sancionarà amb dos tirs lliures totes les faltes a partir de la 4a. d'equip. excepte si és d'atac.

SALT ENTRE DOS

Tant sols hi haurà salt entre dos a l’inici de cada període. Durant el partit, totes les lluites, serà pilota per l’equip que defensava. Si es produeix lluita, quan cap equip té control de pilota es farà un salt.

Quan es produeix una retenció de pilota.

PARTIT PERDUT PER INFERIORITAT

Tot partit es donarà per acabat, quan un equip es queda amb un jugador en pista. Si l'equip que es queda amb 1 jugador guanyava, aquest el perdrà per 2-0 i si ja anava perdent, valdrà el resultat que hi havia en aquest moment.

RESULTAT FINAL

Quan el marcador reflecteixi 30 punts de diferència, es pararà el marcador i es tancarà l’acta a efectes de resultat però no a efectes de temps i de personals. El partit s’haurà de continuar jugant (ex. 60-30).

El resultat final serà el que figuri en el marcador

LLIGUES RECREATIVES (MENUTS I MENUDETS) • Lligues sense resultat ni classificació, quinzenals.

25


TROBADES DE MENUTS I MENUDETS • Aquest curs, organitzem 3 jornades festives no competitives adreçades a nens i nenes nascuts els anys 2002-2003. Aquestes trobades tenen un aire festiu i l’objectiu principal és que els nens i nenes gaudeixin practicant el seu esport sense donar importància als resultats. • El preu de l’ inscripció és de 30€ per equip i jornada. CALENDARI MENUTS I MENUDETS: Inici d’inscripcions Fi d’inscripcions TROBADA DE BENVINGUDA Retirada de calendaris 1a jornada 2a jornada 3a jornada SEGONA TROBADA Descans Descans (carnestoltes) 4a jornada 5a jornada 6a jornada 7a jornada Descans (Setmana Santa Escolar) Descans (Setmana Santa) 8a jornada 9a jornada Descans Descans (Pont)

1-09-2009 07-01-2010 12/12/2009 11-01-2010 15/16-01-2010 22/23-01-2010 29/30-01-2010 6-02-2010 12/13-02-2010 19/20-02-2010 26/27-02-2010 5/6-03-2010 12/13-03-2010 19/20-03-2010 26/27-03-2010 2/3-04-2010 9/10-04-2010 16/17-04-2010 23/24-04-2010 30/1-05-2010

26


10a jornada TROBADA DE CLOENDA

07/08-05-2010 15-05-2010

LLIGUES RECREATIVES (SECUNDÀRIA–BATXILLERAT) • Lligues quinzenals adreçades bàsicament a centres de secundària i/o batxillerat. El calendari s’efectuarà en el moment de tancar inscripcions. Final del període d’inscripció: 23 d’octubre del 2009.

Cros IV Challenge Escolar Barcelona Ciutat JORNADES DE PROMOCIÓ i COMPETICIÓ Organitzades en col·laboració amb els Districtes Municipals de Sant Martí, Les Corts, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Andreu. Amb la col·laboració d’entitats vinculades als territoris. • CATEGORIES: de pre-benjamí a juvenil. (masculí i femení) • SISTEMA DE COMPETICIÓ: puntuació acumulada per jornada. 30 punts al primer, 29 al segon... Tots els participants puntuen (1 punt)

27


• CURSES: - VI Cros de Sant Martí - VII Cros de Les Corts (classificatori per a la final dels JEEC) - IV Cros de Ciutat Vella - IV Cros de Sants-Montjuïc - III Cros de Nou Barris - II Cros de Sant Andreu • CALENDARI: de novembre a maig. • INSCRIPCIONS: gratuïtes. Cal inscriure’s directament a la web del Consell, en l’apartat on-line creat amb aquest objectiu.

• ORDRE I DISTÀNCIES DE LES CURSES: 10,00h 10,20h

Nois i noies nascuts els anys 92, 93, 94 i 95* Nois i noies nascuts l’any 1996 i 1997

Entre 2.800 i 3.300m Entre 1.800 i 2.200m

28


10,40h 10,55h 11,00h 11,10h 11,15h 11,30h 11,35h 11,40h 11,55h 12,00h 12,10h 12,15h 12,25h 12,30h 12,40h

Repartiment de premis de les dues primeres curses Nois nascuts l’any 1998 Entre 1.100 i 1.500m Noies nascudes l’any 1998 Entre 1.100 i 1.500m Nois nascuts l’any 1999 Entre 1.100 i 1.500m Noies nascudes l’any 1999 Entre 1.100 i 1.500m Nois nascuts l’any 2000 Entre 800 i 1.000m Noies nascudes l’any 2000 Entre 800 i 1.000m Repartiment de premis de les sis darreres curses Nois nascuts l’any 2001 Entre 800 i 1.000m Noies nascudes l’any 2001 Entre 800 i 1.000m Nois nascuts l’any 2002 Entre 800 i 1.000m Noies nascudes l’any 2002 Entre 800 i 1.000m Nois nascuts l’any 2003 Entre 800 i 1.000m Noies nascudes l’any 2003 Entre 800 i 1.000m Repartiment de premis de les tres darreres curses

* Els atletes nascuts els anys 1994 i 1995 (categoria cadet) i els nascuts els anys 1992 i 1993 (categoria juvenil) tot i que corren en la mateixa cursa es classifiquen per separat tant per categoria com per sexe. El mateix passa amb la cursa dels nascuts l’any 1996 i 1997.

Curses d’orientació

COMPETICIÓ • CATEGORIES I EDATS A Benjamins masculins B Benjamins femenins C Prealeví i Aleví masculins D Prealeví i Aleví femení E Preinfantil i Infantil masculí F Preinfantil i Infantil femení G Cadet masculí H Cadet femení I Juvenil masculí J Juvenil femení

nascuts l’any nascudes l’any nascuts els anys nascudes els anys nascuts els anys nascudes els anys nascuts els anys nascudes els anys nascuts els anys nascudes els anys

2000 i posteriors 2000 i posteriors 1998 i 1999 1998 i 1999 1996 i 1997 1996 i 1997 1994 i 1995 1994 i 1995 1992 i 1993 1992 i 1993

• CALENDARI: Pot canviar en funció dels permisos i del calendari general esportiu d’ orientació.

29


21 de novembre 2009 19 de desembre 2009 9 de gener 2010 6 de febrer 2010 13 de març 2010 (jornada de promoció)* 10 d’ abril 2010

Barri Gòtic (Pl. Sant Miquel) Hospital de Sant Pau Parc de l’ Oreneta Fonts de Montjuïc Parc del Fòrum Parc Güell

• INSCRIPCIÓ COMPETICIÓ: 18€. L’augment de preu correspon al lloguer definitiu del sistema Sportident, que el curs anterior es va utilitzar només en període de prova. • JORNADA DE PROMOCIÓ: Única prova oberta a tothom al Parc del Fòrum. • INSCRIPCIÓ NOMÉS JORNADA DE PROMOCIÓ: 3€

Escacs • INDIVIDUAL I EQUIPS. • CATEGORIES: de prebenjamí a cadet (mixt) • NIVELLS: Promoció: categoria prebenjamí Competició: a partir de benjamí

30


• MODALITATS I JORNADES Individual: 8 rondes. Classificadora per a la Final de Catalunya de la FCE i per a la Final dels JEEC Equips (4 jugadors): 5-6 rondes • PUNTUACIÓ: sistema Suís-Fide. La puntuació per partida serà: guanyada 1 punt, taules, 0,5 punts i perduda 0 punts • DURADA DEL JOC: cada jugador té 90 minuts per fer totes les jugades • INSTAL·LACIONS: Casinet d’Hostafrancs, Centre Cívic Cotxeres de Sants i Escola Joan Pelegrí. • CALENDARI Individual: 11 de desembre, 15, 22 i 29 de gener i 5, 12, 19 i 26 de febrer. Equips: 12 i 19 de març, 9, 16 i 23 d’abril i 7 de maig • HORARIS: divendres a • INSCRIPCIÓ: Individual: 9€ Equips: 35€ Promoció 5€

partir de les 18,30h. per tota la competició per tota la competició (llicència inclosa)

TROBADA Una única jornada oberta a tothom, especialment els jugadors que no participen habitualment a la competició • INSCRIPCIÓ: 2€ per participant (llicència inclosa)

31


Esport Sense Barreres

COMPETICIÓ Aquesta lliga s’adreça a centres d’educació especial. Durant el curs realitzaran diferents activitats: o Jornades de futbol 5 entre setmana. o Jornades de Bàsquet entre setmana. o Jornades de Bàsquet caps de setmana. • CATEGORIA: Tots els esportistes participants. (majors de 13 anys) creen una categoria Única, es té en compte les habilitats d’uns i dels altres a l’hora de fer els aparellaments i les normatives de joc de cada partit. • CALENDARI: d’octubre a maig. • INSTAL·LACIONS: Instal·lacions esportives Polisportiu Can Dragó, CEM La Verneda o CEM La Mar Bella (Bàsquet) i CEM Vila Olímpica. (Futbol 5) • INSCRIPCIONS: Totes les entitats s’han de donar d’alta, omplir la fitxa d’equip i tramitar la llicència i l’assegurança esportiva de cada jugador.

ALTRES JORNADES Trobades Multiesportives i Trobades de cloenda de bàsquet i de futbol 5.

32


Funky, Jazz, Hip-Hop...

TROBADA CATEGORIES: de prebenjamí a juvenil. MODALITATS: grups de 8 a 12 participants, poden ser grups femenins, grups masculins i grups mixtes. • JORNADES: 1 o 2 jornades segons les inscripcions. • INSTAL·LACIÓ: 1a jornada al teatre de La Salle Bonanova. 2a jornada. (a determinar) • •

• CALENDARI: 1a jornada entre febrer i març. 2a jornada al maig. • INSCRIPCIÓ: 50€ per grup cada jornada.

33


Futbol 5 i Mini-futbol 5

COMPETICIÓ Consta de dues fases de 10 jornades, a la 2a fase hi ha eliminatòries i finals Trofeu Barcelona, 92. (excepte prebenjamins). • La puntuació és per gols. 2 punts per partit guanyat i 1 punt per empat. • Hi ha 2 nivells a la 2a fase: preferent i promoció. Extracte del Reglament CEEB CATEGORIA

PRE-BENJAMI A ALEVI

PREINFANTIL A SUB 23

REGLAMENT

MINI FUTBOL 5

FUTBOL 5

PILOTA

Matt Crack CS58 (58 cm)

Matt Crack CS62 FK (62 cm)

TERRENY DE JOC

20 m. x 40m. Excepcionalment el comitè pot donar permís per jugar en pistes d’altres dimensions. Punt de penal 6m.

EQUIP

Màxim de 12 jugadors a l’acta. Tots els jugadors han de jugar.

DURADA DELS PARTITS ALINEACIÓ

RESULTAT FINAL

TEMPS MORTS

4 parts de 10 minuts. Les tres primeres no hi ha canvis, la quarta canvis lliures. Tots els jugadors han de jugar un quart abans de començar el 4art quart. El TJ comprovarà que tots els nens juguin com a mínim un quart del partit. Quan un equip perd per una diferencia de 10 gols. El partit es continuarà fins el final, sense anotar els gols a l'acta, però si les faltes i demés. A l’acta com a resultat final comptarà el que hi hagi amb la diferencia dels gols (ex. 13-3). Durant els 2 primers quarts de joc, l’entrenador té 1 temps mort, i en el 3er i 4art quart en pot demanar un altre.

Màxim 12 jugadors a l’acta.

2 part de 20 minuts.

No hi ha regla d’alineació.

1 temps mort d’un minut en cada part.

34


DEMANAR TEMPS MORT CAMP

Només es pot demanar un temps mort quan el control de la pilota la té l’equip que demana el temps. Hi ha falta de camp en les jugades que el porter efectua un servei de sortida, no quan la pilota està en joc.

No hi ha falta de camp.

LLIGUES RECREATIVES • Lligues sense resultat ni classificació, quinzenals. TROBADES DE MENUTS I MENUDETS • Aquest curs, organitzem 3 jornades festives no competitives adreçades a nens i nenes nascuts els anys 2002-2003. Aquestes trobades tenen un aire festiu i l’objectiu principal és que els nens i nenes gaudeixin practicant el seu esport sense donar importància als resultats. • El preu de l’ inscripció és de 30€ per equip i jornada. LLIGUES RECREATIVES (SECUNDÀRIA–BATXILLERAT) • Lligues quinzenals adreçades bàsicament a centres de secundària i/o batxillerat. El calendari s’efectuarà en el moment de tancar inscripcions. Final del període d’inscripció: 23 d’octubre del 2009.

35


CALENDARI DE MENUTS I MENUDETS Inici d’inscripcions Fi d’inscripcions TROBADA DE BENVINGUDA Retirada de calendaris 1a jornada 2a jornada 3a jornada SEGONA TROBADA Descans Descans (carnestoltes) 4a jornada 5a jornada 6a jornada 7a jornada Descans (Setmana Santa Escolar) Descans (Setmana Santa) 8a jornada 9a jornada Descans Descans (Pont) 10a jornada TROBADA DE CLOENDA

1-09-2009 07-01-2010 12/12/2009 11-01-2010 15/16-01-2010 22/23-01-2010 29/30-01-2010 6-02-2010 12/13-02-2010 19/20-02-2010 26/27-02-2010 5/6-03-2010 12/13-03-2010 19/20-03-2010 26/27-03-2010 2/3-04-2010 9/10-04-2010 16/17-04-2010 23/24-04-2010 30/1-05-2010 07/08-05-2010 15-05-2010

36


Futbol 7 i Futbol 11

COMPETICIÓ Consta d’una fase única de 22 jornades, encara que en alguns casos el nombre d’equips per grup pot variar en funció de les inscripcions. També hi ha prebenjamins).

eliminatòries

i

finals

Trofeu

Barcelona,

92

(excepte

• La puntuació és per gols. 2 punts per partit guanyat i 1 punt per empat.

37


Extracte del Reglament CEEB FUTBOL 7

FUTBOL 11

CATEGORIES

De Prebenjamí a Cadet.

D’infantil a Juvenil

CAMP DE JOC

50-65m. de llarg. De 30-45m. d’ample.

Entre 90-120m. de llarg i 45-90m. d’ample.

PUNT DE PENAL

A 9 metres.

A 11 metres.

RESULTAT FINAL TEMPS DE JOC ALINEACIÓ

Fins a la categoria aleví, els tancaments dels partits s’efectuaran No hi ha tancament de categories per en una diferència de 7 gols, les altres gols. categories no tenen tancament. De prebenjamí fins aleví 4 parts de 12 Categoria Infantil 2 parts de 35 minuts, minuts. Cadets 2 de 40 m. Preinfantils, infantils i cadets 2 parts Juvenils 2 de 45 m. de 35 minuts. Fins a la categoria aleví, tots els No n’hi ha. jugadors han d’haver un jugat 1 quart del partit.

LLIGUES RECREATIVES • Lligues sense resultats ni classificació, sense continuïtat setmanal. TROBADES DE MENUTS I MENUDETS • Aquest curs, organitzem 3 jornades festives no competitives adreçades a nens i nenes nascuts els anys 2002-2003. Aquestes trobades tenen un aire festiu i l’objectiu principal és que els nens i nenes gaudeixin practicant el seu esport sense donar importància als resultats. • El preu de l’ inscripció és de 30€ per equip i jornada.

38


CALENDARI MENUTS I MENUDETS Inici d’inscripcions Fi d’inscripcions Retirada de calendaris 1a jornada 2a jornada 3a jornada Descans (Pont) 4a jornada 5a jornada Descans (Nadal) Descans (Nadal) Descans (Reis) 6a jornada 7a jornada (fi de la 1a volta) 8a jornada Descans 9a jornada Descans (Carnestoltes) 10a jornada Descans 11a jornada 12a jornada Descans (Setmana Santa Escolar) Descans (Setmana Santa) 13a jornada 14a jornada

1-09-2009 06-11-2009 09-11-2009 14-11-2009 21-11-2009 28-11-2009 05-12-2009 12/12/2009 19-12-2009 26-12-2009 2-01-2010 9-01-2010 16-01-2010 23-01-2010 30-01-2010 06-02-2010 13-02-2010 20-02-2010 27-02-2010 06-03-2010 13-03-2010 20-03-2010 27-03-2010 03-04-2010 10-04-2010 17-04-2010

39


Esports de platja: Volei platja i Futbol platja

PARTICIPANTS: • Categories Infantil (1996-97), Cadet (1994-95) i Juvenil-Júnior (1989-1993). En els quatre casos mixtes • (*) Categoria Aleví (1998-99), només un dia • Volei platja, mínim 4 jugadors per equip, futbol platja, mínim 5 per equip

INSCRIPCIONS: • S’ha de complimentar correctament el full d’inscripció. • Els esportistes que no tinguin llicència del CEEB han d’omplir també el full d’assegurança. Si han nascut els anys 1989 i 1990 hauran d’abonar, també, el cost de l’assegurança. • El cost de la inscripció per cada equip i jornada inclou el pagament als Tutors de Joc) és de: o aleví (10€) o infantils (16€) o cadets (18€) o juvenils - júniors (20€) • El termini d’inscripció finalitzarà el dimarts anterior a cada jornada de competició, és pot fer la inscripció directa per a tots els dies abans de la primera jornada.

40


• En el moment de fer la inscripció al CEEB s’haurà d’abonar el cost corresponent, en cap cas es podrà fer el mateix dia de la competició. • Inscripció limitada.

SISTEMA DE COMPETICIÓ: Es jugarà pel sistema de doble eliminatòria. (això vol dir, que quan es perdin 2 partits es restarà eliminat de la Jornada). La classificació final es farà amb la suma dels punts obtinguts a les jornades. Per tenir dret a classificar-se, s’hauran d’haver jugat com a mínim 2 jornades. VOLEI PLATJA: es jugarà a 1 set de 21 punts (sistema acció punt), màxim 20 minuts. FUTBOL PLATJA: la durada dels encontres serà de dues parts de 10 minuts. El sistema pot variar segons el volum d’inscrits.

Gimnàstica Artística

COMPETICIÓ • INDIVIDUAL I PER EQUIPS • CATEGORIES: de benjamí a cadet - juvenil. (femenina i masculina) • APARELLS: Terra / Barra / Salt (femení)

41


Terra / Salt / Minitrampolí

(masculí)

• MODALITATS I JORNADES: Nivell A: tres fases més la final territorial i la final dels JEEC. Nivell B: tres fases més la final territorial dels JEEC. • CALENDARI: de gener a abril. Competicions conjuntes amb el Consell del Barcelonès Sud. Es realitzen jornades a Barcelona i a l’Hospitalet. • INSCRIPCIÓ: 18€ per tota la competició.

TROBADA Jornada de caràcter totalment lúdic sense jurat ni classificacions per a totes les categories. Terra: grups d’entre 5 i 7 gimnastes. Exercicis lliures d’ 1’30” de durada que han d’incloure: ƒ Tres sèries acrobàtiques ƒ Un element de flexibilitat (tot el grup) ƒ 1 tombarella ƒ Una figura acrobàtica Barra: Una única passada. Salt: Un únic salt lliure.

42


• CALENDARI: durant el mes de març. • INSCRIPCIÓ: 30€ per grup i per jornada.

Gimnàstica Rítmica i Gimnàstica Estètica de grup COMPETICIÓ • CATEGORIES: de prebenjamí a cadet. (mixt) • MODALITATS I JORNADES: individual i conjunts. Nivell A (dues fases més la final de Barcelona) Per a les categories aleví, infantil i cadet/juvenil: Final dels JEEC. Nivell B (dues fases més la final de Barcelona) Nivell C (dues fases més la final de Barcelona) • CALENDARI: de gener a maig. (consultar normativa) Competicions conjuntes amb el Consell del Barcelonès Sud i Consell del Barcelonès nord. Es realitzen jornades a Barcelona, a L’Hospitalet i a Badalona. • INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL: 10€ tota la competició. • INSCRIPCIÓ CONJUNT: 35€ tota la competició.

43


TROBADA: Jornada de caràcter totalment lúdic sense jurat ni classificacions per a totes les categories. • Conjunts de 5 a 7 gimnastes. • Exercicis lliures d’ 1,30 minuts de durada. • CALENDARI: durant el mes de març. • INSCRIPCIÓ: 30€ per conjunt i per jornada.

GIMNÀSTICA ESTÈTICA: exhibició dels grups coincidint amb les fases de conjunts. • CATEGORIES: infantil i cadet / juvenil.

44


Handbol i Mini-handbol

COMPETICIÓ Consta de dues fases de 10 jornades, a la 2a fase hi ha eliminatòries i finals Trofeu Barcelona, 92 (excepte prebenjamins). La segona fase aleví donarà accés al Campionat de Catalunya organitzat per la FCH. La durada dels partits: mini-handbol: 4 parts de 10min. (mínim 1 part per jugador). Handbol: 2 parts de 25min. (infantils), 2 parts de 30m. (cadets) • El camp de joc és: mini-handbol: entre 20-28m. de llarg. De 1315m. d’ample. Punt de penal 6m. Porteria 3x1,6-1,8m. Handbol: 20x40m. Porteria 3x1,6-1,8m. La pilota segons la categoria és: minihandbol: 44cm. (benjamí). 48cm. (aleví). H: 50-52cm. (infantil). 5254cm. (cadet) • La puntuació és a mini-handbol: per parts (3 pts. Part guanyada, 2 pts. Part empatada i 1 perduda). Handbol: per gols. 2 punts per partit guanyat i 1 punt per empat. • Si es possible, es faran 2 nivells a la 2a fase: preferent i promoció.

45


TROBADES • Jornades de caràcter lúdic, organitzades conjuntament amb la Federació, sense resultats ni classificacions. • INSCRIPCIÓ per equip/jornada. • CALENDARI: o Jornada de benvinguda per a totes les categories, dia 10 d’octubre del 2009. o Jornada de cloenda per mini-handbol dia 15 de maig del 2010. Altres jornades per perfilar.

Hoquei patins i Mini-hoquei

COMPETICIÓ Consta de dues fases de 10 jornades, a la segona fase hi ha eliminatòries i finals Trofeu Barcelona 92 (excepte prebenjamins). • La durada dels partits a mini-hoquei patins és de: 3 parts de 10 minuts, parant el rellotge. Hoquei patins: 2 parts de 25 minuts • El camp de joc és de: entre 40-44m. de llarg i entre 20-22m. d’ample. Tancada pels 4 costat per una tanca d’1m. d’alçada i un tauló de fusta de 2 cm. d’espessor i 20cm. d’alçada.

46


• La puntuació és a mini-hoquei patins: 1 punt per cada part guanyada o empatada, independentment dels gols. Hoquei patins: per gols. 2 punts guanyador del partit i 1 punt per empat. LLIGUES RECREATIVES • Lligues sense resultat ni classificació, quinzenals. TROBADES DE MENUTS I MENUDETS • Aquest curs, organitzem 2 jornades festives no competitives adreçades a nens i nenes nascuts els anys 2002-2004. Aquestes trobades tenen un aire festiu i l’objectiu principal és que els nens i nenes gaudeixin practicant el seu esport sense donar importància als resultats. • El preu de l’ inscripció és de 30€ per equip i jornada.

CALENDARI MENUTS I MENUDETS Inici d’inscripcions Fi d’inscripcions Retirada de calendaris 1a jornada 2a jornada 3a jornada Descans (Pont) TROBADA DE BENVINGUDA 4a jornada Descans (Nadal) Descans (Nadal)

1-09-2009 06-11-2009 09-11-2009 14-11-2009 21-11-2009 28-11-2009 05-12-2009 12/12/2009 19-12-2009 26-12-2009 2-01-2010

47


Descans (Reis) 5a jornada 6a jornada 7a jornada (fi de la 1a volta) Descans 8a jornada Descans (Carnestoltes) 9a jornada Descans 10a jornada 11a jornada Descans (Setmana Santa Escolar) Descans (Setmana Santa) 12a jornada 13a jornada 14a jornada TROBADA CLOENDA

9-01-2010 16-01-2010 23-01-2010 30-01-2010 06-02-2010 13-02-2010 20-02-2010 27-02-2010 06-03-2010 13-03-2010 20-03-2010 27-03-2010 03-04-2010 10-04-2010 17-04-2010 24-04-2010 15-05-2010

Judo

COMPETICIÓ • CATEGORIES: de minis a cadet (masculina i femenina) • MODALITATS I JORNADES Individual: 3 rondes per categoria. Equips: 1 jornada • NIVELLS (Segons el pes) Mini M: -18,-20,-22,-24,-26,-28,-31,-35,+35. Mini F: -20,-24,-28,-31,-35,+35. Benjamí M: -24,-26,-28,-30,-34,-38,-42,-47,+47. Benjamí F: -26,-30,-34,-38,-42,-47,+47. Aleví M: -30,-34,-38,-42,-47,-52,+52. Aleví F: -30,-34,-38,-42,-47,-52,+52. Infantil M:-42,-46,-50,-55,-60,-66,+66. Infantil F:-40,-44,-48,-52,-57,-63,+63. Cadet M: 50,-55,-60,-66,-73,-81,+81. Cadet F:-44,-48,-52,-57,-63,-70,+70.

48


• El cinturó mínim per participar és el blanc-groc per a les categories mini, benjamí i aleví, i el groc per a la resta.

• PUNTUACIÓ: totes les competicions es desenvoluparan mitjançant lligues de tres a cinc competidors, amb una fase final. 12 punts al 1r classificat, 8 punts al 2n, 6 punts al 3r, 4 punts al 4t, 2 punts a la resta i als lesionats amb justificant, 3 punts als no presentats amb avís previ i 8 punts a la resta de no presentats. • DURADA DELS COMBATS: Cadet (3min.), infantil (2min.), la resta (1,30min.) • INSTAL·LACIÓ: polisportiu Marítim. • CALENDARI: Primera ronda: 8, 15 i 29 de novembre. Segona ronda: 20 de desembre, 10,17 i 31 de gener. Tercera ronda: 7, 21 i 28 de febrer i 14 de març. Equips: 21 de març. • INSCRIPCIÓ: 6€ per tota la competició.

49


Korfbal

Per les seves característiques pròpies com esport (juguen nens i nenes, no hi ha contacte, joc cooperatiu... etc.) el korfbal és un esport ideal per a treballar dins dels cursos d’educació física tant en secundaria com primària. Enguany, proposem 3 tipus d’activitat diferents per donar resposta a les variades necessitats que aquest esport té ara mateix en la nostra ciutat.

I TROFEU BARCELONA92 A partir del segon trimestre del curs escolar, s’organitzarà el primer Campionat de Korfbal Escolar de Barcelona. Es tractarà d’un competició en lliga regular trimestral que es disputarà els dimecres tarda en els IES. Aquesta competició està orientada a aquells centres que volen donar el pas a una competició més estructurada i regular que les trobades. Tot i que el nivell de la competició serà d’introducció. La puntuació obtinguda en cadascuna de les Jornades serà acumulable i determinarà la classificació final del Campionat. • La durada dels partits serà de 2 parts de 30 min. Tots els jugadors d’un equip, hauran de participar en el partit. • La pista de joc serà de 40 x 20 m. amb el korf (de 3,5 metres d’alçada) situat a 6,67 metres de la línia de fons. La pilota que s’ha d’utilitzar és la MATT número 5.

50


• La puntuació és per cistelles, 1 punt per cistella. 2 punts per guanyador de partit i 1 per empat. • Els canvis són lliures, però hauran d’estar autoritzats pel Tutor de Joc • Els equips hauran de ser mixtes. (4 nois i 4 noies, més suplents) • La normativa serà la que determini el Comitè de Korfbal del Consell. • INSCRIPCIONS: 15€ per equip. Darrer dia d’inscripció: 20 de desembre del 2009 TROBADES DE KORFBAL Durant tot l’any, s’organitzaran dos trobades de korfbal en horari escolar en una pista neutral. Estaran obertes a totes les entitats, i hi podran participar tots els equips per centre que vulgueu. La inscripció tindrà un cost de 10€ per equip i trobada. El seu caràcter serà lúdic i no competitiu, ideal per fer un primer tast d’aquest esport.

II KIES BARCELONA La KIES (Korfbal als Instituts d’Educació Secundària) és un torneig organitzat per la Federació Catalana de Korfbal i el Consell Esportiu que acull la prova. Els guanyadors de cada categoria (així com el subcampió) tindran accés a la final KIES (amb equips de tota Catalunya). La participació és gratuïta i està limitat a dos equips per centre i categoria. Tot i que a nivell de funcionament és idèntica a les trobades, té un perfil més competitiu i està destinat a aquells centres que o bé ja porten una tradició més consolidada de korfbal o que volen provar a competir amb cert nivell.

51


Natació

COMPETICIÓ i JORNADES OBERTES • CATEGORIES: de pre-benjamí a cadet-juvenil (masculina i femenina) • MODALITATS: lliure, papallona, braça, esquena, estils i relleus • JORNADES: 5 jornades més la Final dels JEEC. (alevins, infantils, cadets i juvenils) o Copa Nadal o Estils o Relleus o Marató d’entitats o Copa Barcelona 92 (classificatòria per a la final dels JEEC) • DISTÀNCIES benjamins 25m. alevins 50m. infantils i cadets 50-100m. Relleus benjamins i alevins 4x25m. Relleus infantils i cadets 4x50m. • CALENDARI i INSTAL·LACIONS De desembre a maig.(consultar normativa) Piscines de l’Escola Sant Ignasi i del CN Barceloneta. • INSCRIPCIÓ: 1,50€ per participant, prova i jornada

52


Natació Sincronitzada

COMPETICIÓ i EXHIBICIÓ • CATEGORIES: A: prebenjamins, benjamins i alevins B: infantils, cadets i juvenils • MODALITATS I JORNADES: 1a jornada: Rutines tècniques 2a jornada: Rutines lliures 3a jornada: Jornada d’exhibició • NIVELLS: Competició: nivell I i II. Trobada: nivell únic • • • •

INSTAL·LACIONS: Piscina Sant Jordi i Piscines Picornell EQUIPS: entre 4 i 15 participants CALENDARI: de febrer a juny INSCRIPCIÓ: 5€ per participant les 3 jornades

53


Patinatge Artístic

COMPETICIÓ • • • •

INDIVIDUAL CATEGORIES: de prebenjamí a Junior. (mixt) CALENDARI: De febrer a maig. (consultar normativa) INSTAL·LACIONS: CEM Bon Pastor / Poliesportiu de Sant Andreu / CEM Trinitat Vella. • INSCRIPCIÓ: Individual: 5€ per pas de nivell. • MODALITATS I JORNADES 1r pas de nivell Nivell A 1 fase, més la final de Barcelona, final territorial dels JEEC. i final de Catalunya dels JEEC per a categories aleví, infantil i cadet. Nivell B 1 fase més final de Barcelona i final Territorial dels JEEC. Nivell CEEB-1 1 fase més la final de Barcelona. Nivell CEEB-2 1 fase més la final de Barcelona. Nivell CEEB-3 1 fase més la final de Barcelona.

54


2n pas de nivell Per als patinadors/es que no hagin superat el 1r pas de nivell o bé aquells que encara no s’hagin presentat a competir durant el curs. TROBADA Jornada de caràcter totalment lúdic sense jurat ni classificacions per a totes les categories. • • • •

Grups de 5 a 8 participants Exercicis lliures d’ 1,30 minuts de durada CALENDARI: durant el mes de març INSCRIPCIÓ: 30€ per grup

Patinatge en línia: Street Hoquei i Hoquei Línia COMPETICIÓ Consta de dues fases de 10 jornades, a la 2a fase hi ha eliminatòries i finals del Trofeu Barcelona, 92. En aquest esports les categories són: street hoquei: aleví (1998-99-00) i infantil (1995-96-97). Hoquei Línia: cadet (1993-94) i infantil (1995-96-97)

55


• La durada dels partits és: street hoquei: 4 parts de 8 minuts (aleví) i 4 parts de 10 minuts (infantil). Cada jugador ha de jugar 1 part mínim. Hoquei línia: 2 períodes de 20m. • El camp de joc és: street hoquei: pista d’hoquei patins amb porteria de 58cm. d’amplada interior, 44cm. d’alçada interior i 30cm. de profunditat. Hoquei línia: de 17,20-30m. d’ample i de 34,40-60m. de llarg. Sempre relació 1 a 2. Es pot fer servir la pista d’hoquei patins. Porteria amb alçada interior de 105cm. i amplada de 170cm. • La Puntuació és per gols. 2 punts per guanyar i 1 punt per empat.

Shoot-ball

TROBADA/COMPETICIÓ S’efectuaran tres trobades (una per trimestre) amb puntuació acumulativa. Les dates de les trobades resten per confirmar. • Obert a totes les categories (mixt). • Els equips han d’estar composats entre 12 i 14 jugadors/es. • El camp de joc es tracta, bàsicament, d’un rectangle de 18 x 9 metres, que es podrà modificar en funció de l’edat i dels components de l’equip. • Els esfèrics han de ser dos, per imprimir i garantir velocitat i emoció al joc. Han de facilitar el contacte i llançament. Dimensions: 62-64cm. de circumferència i 300-320 gr. de massa. • INSCRIPCIÓ: La quota d’inscripció és de 15€ per equip/jornada

56


PROMOCIÓ DEL SHOOTBALL El CEEB i l’Associació Esportiva Shoot-ball Barcelona (AESB), s’han posat d’acord per treballar per aquest esport a la Ciutat de Barcelona. Fruit d’aquest acord, estem preparats per oferir-vos: • • • •

Préstec gratuït de material i Unitats didàctiques Supervisió Tècnica (AESB) Tres trobades esportives en dissabtes al matí (una per trimestre) Curs de Monitors - àrbitres (TJ) de Shoot-ball

A part, el CEEB i l’AESB col·laboraran en qualsevol trobada que organitzeu entre centres, tant en horari lectiu com extraescolar.

57


Tennis taula

COMPETICIÓ • INDIVIDUAL I EQUIPS • CATEGORIES: de benjamí a cadet. (mixt) • ACTIVITATS I JORNADES Individual: 6 jornades. (de novembre a febrer) Equips: 4 jornades. (de febrer a abril) • SISTEMA DE JOC: Puntuació acumulada segons els resultats de cada jornada. • Opció d’anar a la Final Territorial i a la final dels JEEC. • INSTAL·LACIÓ: Poliesportiu Reina Elisenda. • INSCRIPCIÓ: o Individual: 6€ per participant. o Equips: 6€ per equip

58


Trampolí, Minitrampolí i Tumbling

COMPETICIÓ • INDIVIDUAL I PER EQUIPS • CATEGORIES: de prebenjamí a infantil. (mixt) • MODALITATS I JORNADES 1a fase. (amb exercicis obligatoris) 2a fase. (exercicis lliures) • CALENDARI 1a jornada al febrer, a Barcelona. 2a jornada a l’ abril, al Baix Penedès. • INSCRIPCIÓ: 6€ per participant les dues fases.

59


Vela

COMPETICIÓ/JORNADES DE PROMOCIÓ Tots els Centres d’ensenyament, que durant el curs escolar realitzin activitats de vela en el Centre Municipal de Vela (CMV), poden presentar dos equips formats per 5 alumnes cada equip. El delegat de cada equip (professor/pare/mare dels alumnes) serà el vincle entre el CE i el CMV. Els equips navegaran amb un vaixell escola “Raquero” amb un instructor de vela de la Federació Catalana de Vela. • INFORMACIÓ: Cada equip navega en un vaixell escola. El recorregut de la regata està delimitat per boies davant el Port Olímpic. • CATEGORIES: De benjamins a cadets. (Grup A sense instructor Grup B amb instructor) • INSTAL·LACIÓ: Centre Municipal de Vela. Port Olímpic de Barcelona. • PUNTUACIÓ: Especificades a les Instruccions dels Jocs. (es lliuraran el mateix dia) • EQUIPS: formats per 5 alumnes i un/a instructor/a de vela. • CALENDARI I JORNADES: 1 jornada al mes de maig. • INSCRIPCIÓ: 15€ per participant. (llicència i assegurança inclosa)

60


Voleibol i Mini-voleibol

COMPETICIÓ Consta de dues fases de 10 jornades, a la 2a fase hi ha eliminatòries i finals Trofeu Barcelona, 92 (excepte prebenjamins). • La durada dels partits és: mini-volei: s’han de jugar 3 jocs. Voleibol: s’acaba quan un equip guanya 3 jocs • El camp de joc de mini-volei: 6m. d’amplada per 6m. de llarg. Xarxa 2m. d’alçada en benjamins i 2,10m. en alevins. Voleibol: 18x9m. Dos camps de 9x9m. Alçada de la xarxa: infantil (2,24m. masculí i 2,10m. femení), cadet (2,37m. i 2,18m.) i juvenil (2,43m. i 2,24m.). La pilota ha de tenir una circumferència de 65-67cm. d’entre 260 i 280g. • La puntuació a mini-volei és per jocs guanyats (2-1 o bé 3-0). Voleibol: per jocs guanyats. El cinquè joc es juga a 15 pts. Amb l’avantatge de 2 pts. Voleibol i mini-volei: cada jugada val 1 punt. Un joc es guanyat per l’equip que primer marqui 25 punts amb un avantatge de 2 punts. 2 punts per partit guanyat i 1 punt per perdut. • Si és possible, es faran 2 nivells a la segona fase: preferent i promoció.

61


Extracte del Reglament CEEB MINI VOLEI

SETS

CADET

JUVENIL

El millor de 3 sets a 25 punts, pel sistema El millor de 5 sets a 25 punts, pel sistema "acció-punt". "acció-punt" amb un En cas d'empat a 2 sets, es portarà a terme un decisiu avantatge mínim de 2 5è set a 15 punts amb un avantatge mínim de 2 punts. punts.

TERRENY DE JOC

6 metres d'ample per 12 metres de llarg

ALÇADA

2 metres (femení i masculí)

PILOTA

Pilota oficial de tacte agradable. Diàmetre: de 65 a 67 metres Pes: de 260a 280 g.

COMPOSICIÓ DEL EQUIPS

INFANTIL

9 metres d'ample per 18 de llarg. 2,10 (Femení) i 2,24 (Masculí)

2,18 (Femení) i 2,37 (Masculí)

2,24 (Femení) i 2,43 (Masculí)

Pilota oficial de cuir de 18 tires. Diàmetre: de 65 a 67 metres Pes: de 260 a 280 g.

Hauran d'estar formats per un mínim de 6 Hauran d'estar formats per un mínim de 6 jugadors i un jugadors i un màxim de màxim de 12 jugadors. El partit el jugaran 6 jugadors 12 jugadors. El partit el jugaran 4 jugadors.*

ALINEACIÓ

Set sencer obligatori

NO

NO

NO

LLIURE INICI DEL JOC

NO

NO

SI

SI

DESENVOLUPAMENT DEL JOC

L'estil de servei serà únicament per baix

L'estil de servei serà lliure

El primer toc de recepció de servei de l'equip és obligatori realitzar-lo de mà baixa. Es considera per tant falta, la recepció de dits.

El primer toc de l'equip és lliure.

* 4 o 5 jugadors resultat 0-3 (10-25, 10-25, 10-25). El resultat total serà de 30-75 però sempre es jugarà.

62


3. ACTIVITATS NO COMPETITIVES A part de les competicions els consell ofereix uns seguit d’activitats amb caire no competitiu. Són les següents:

Lligues recreatives A part del model de competició que s’ofereix des del programa dels Jocs esportius Escolars, proposem un altre model que serveixi d’alternativa per a totes aquelles entitats que vulguin prescindir de la competició, les lligues recreatives. La lliga podrà ser setmanal, quinzenal o mensual, i anirà acompanyada de diferents trobades on es reuniran tots els equips, en un ambient festiu, per tal de jugar i passar-ho bé. L’oferta de lligues recreatives per a aquest curs serà: futbol 5, bàsquet, hoquei patins, handbol i futbol 7. Les categories d’aquesta nova competició educativa (1r a 4t de primària) són menudets, menuts, prebenjamí i benjamí. En tots els casos sense Tutors de Joc, els encarregats de vetllar pel bon funcionament dels partits, seran els Educadors Esportius i les famílies, que ajudaran als esportistes a entendre la normativa del joc i incidiran en aspectes de l’educació esportiva: respecte pel rival, joc net, reglament tècnic, etc. En aquestes lligues és molt important la vostra implicació, per això us demanem envieu cròniques, fotos i comentaris que penjarem en el nostre Racó de les lligues recreatives a la web del CEEB: www.elconsell.cat . Al final de temporada, farem lliurament de diferents premis, com a la millor crònica, a la fotografia més divertida, etc. tot valorant la vostra col·laboració i implicació. Per una altra banda, ens agradaria, per tal de dur a terme una bona celebració de la jornada, preguéssiu nota d’una sèrie de recomanacions: Les lligues recreatives de secundària i batxillerat Per no deixar fora cap col·lectiu i per col·laborar amb tots aquells centres de secundària que fan una tasca de promoció esportiva amb nois i noies d’aquestes edats que s’han incorporat tard al món de l’esport o que, per una

63


raó o altra, no encaixen en el models dels JJEE, el CEEB organitza una lliga recreativa per les categories infantil (94-95), cadet (92-93) i juvenil (90-91) en diverses modalitats esportives de competicions d’esports d’equip. Aquesta lliga, malgrat vol conservar l’esperit de les altres lligues recreatives, té classificacions i resultats, però no eliminatòries finals. Els partits es jugaran quinzenalment en una seu única, que acollirà tots els equips del grup. Un cop tancades les inscripcions hi haurà una reunió de delegats on s’explicarà la filosofia de la lliga i la formació dels Tutors de Joc que s’encarregaran d’arbitrar els partits.. Data límit d’inscripció a les lligues recreatives: 30 d’octubre del 2008.

Trobades d’iniciació Les TROBADES D’INICIACIÓ incentiven la idea de practicar esport sense pensar en el resultat ni en puntuacions. Són trobades on s’adapten les normes i és valora la diversió i l’esforç dels nens i nenes per damunt de tot. Per això creiem que és una excel·lent manera de prendre contacte amb l’esport. En alguns casos, a més a més, podran observar l’exhibició d’alguns professionals de l’esport o d’alguns/es monitors/es. El cost de participació per a les trobades d’iniciació per a cada grup o equip serà de 30€. (*) Consulteu la informació de l’esport escollit. • • • • • •

Bàsquet Escacs (*) Futbol-5 Futbol-7 Hoquei patins Handbol

• • • • •

Tennis (*) Jazz, funky, hip-hop Gimnàstica rítmica Gimnàstiques artística Patinatge artístic

Trobades multiesportives Una altra possibilitat de participació són les Trobades multiesportives, en les que es combinen diferents esports, però amb el mateix caire lúdic que les anteriors. La previsió per aquest curs es organitzar-ne una adreçada als IES. Tanmateix, a nivell territorial (Barcelona província), s’organitzaran dues trobades més, una adreçada a nens i nens de primària (TROBADA TERRITORIAL DE CENTRES DE PRIMÀRIA) i una altra a nois i noies de

64


batxillerat (TROBADA TERRITORIAL DE CENTRES EDUCACTIUS DE SECUNDÀRIA). Tan bon punt tinguem informació concreta la penjarem a la web del CEEB. Aquestes activitats són gratuïtes, en horari lectiu i es faran fora de la Ciutat de Barcelona.

Activitats de Promoció esportiva És objectiu del CEEB ampliar l’oferta esportiva, per això us plantegem una doble possibilitat: En alguns casos, els Comitès esportius obriran algunes de les competicions a la participació d’esportistes i entitats que vulguin prendre un primer contacte amb un esport concret, amb l’objectiu d’incorporar-s’hi en un futur proper: JORNADES OBERTES. Exemples: Volei platja; Futbol platja, Curses d’orientació, Cros, Tennis taula, Goalball o Natació sincronitzada. En altres es faran un seguit d’activitats i formacions puntuals per a donar a conèixer algun esport sense competició al CEEB i amb el qual es treballa per a una futura implantació: JORNADES DE PROMOCIÓ. Exemples: futbol flag, shoot-ball, waterpolo, korfbal o bàdminton.

El calendari definitiu de trobades i jornades de promoció, així com les seves dates d’inscripció es penjaran directament a la web: www.elconsell.cat.

65


COMPETICIONS D’ESPORTS D’EQUIP Índex 1.

CALENDARI • General • De partits

2.

HORARIS DE JOC

3.

COST DELS TUTORS DE JOC • Preus base • Dietes • Ajornaments per pluja • Partits d’eliminatòries i finals

4.

FASES DE JOC • 1a fase • 2a fase “Trofeu Barcelona 92” • Eliminatòries finals “Trofeu Barcelona 92

5.

SUBVENCIÓ DE PILOTES • Carnets d’equip: Futbol 5, bàsquet, futbol 7 i 11,i voleibol i handbol • Compra de pilotes

Les classificacions dels esports d’equip es penjaran setmanalment a la plana web del CEEB www.elconsell.cat tan bon punt es rebin les actes. Si passats uns dies faltés algun resultat, preguem ens ho notifiquin.

66


1. CALENDARI Calendari general 1a Fase Inici d’inscripcions Fi d’inscripcions Presentació de calendaris Retirada de calendaris 1a jornada 2a jornada Descans 3a jornada 4a jornada 5a jornada 6a jornada Descans (Pont) 7a jornada 8a jornada Descans (Nadal) Descans (Nadal) Descans (Reis) 9a jornada 10a jornada

1-09-2009 30-09-2009 8/9-10-2009 13-10-2009 16/17-10-2009 23/24-10-2009 30/31-10-2009 6/7-11-2009 13/14-11-2009 20/21-11-2009 27/28-11-2009 4/5-12/2009 11/12-12-2009 18/19-12-2009 25/26-12-2009 1/2-01-2010 8/9-01-2010 15/16-01-2010 22/23-01-2010

2a Fase –Trofeu Barcelona 92 Inici d’inscripcions Fi d’inscripcions Presentació de calendaris provisionals Fi d’esmenes als calendaris provisionals Retirada de calendaris 1a jornada 2a jornada 3a jornada 4a jornada 5a jornada 6a jornada Descans (Setmana Santa Escolar) Descans (Setmana Santa) 7a jornada

30-11-2009 18-12-2009 25/26-01-2010 29-01-2010 8/9-02-2010 12/13-02-2010 19/20-02-2010 26/27-02-2010 5/6-03-2010 12/13-03-2010 19/20-03-2010 26/27-03-2010 2/3-04-2010 9/10-04-2010

67


8a jornada 9a jornada Descans (Pont) 10a jornada

16/17-04-2010 23/24-04-2010 30/1-05-2010 7/8-05-2010

Fase final –Trofeu Barcelona 92 Eliminatòria 1 Eliminatòria 2 Eliminatòria 3 Finals Sopar de l’Esport Escolar

22-05-2010 29-05-2010 5-06-2010 12-06-2010 4-06-2010

Calendari de partits 1a Fase 6 1a Jornada 5 16/17-10-2009 1 2 2a Jornada 3 23/24-10-2009 4 6 3a Jornada 1 6/7-11-2009 2 6 4a Jornada 4 13/14-11-2009 5 1 5a Jornada 2 20/21-11-2009 3

4 3 2 6 1 5 5 4 3 3 2 1 6 5 4

6a Jornada 27/28-11-2009 7a Jornada 11/12-11-2009 8a Jornada 18/19-11-2009 9a Jornada 15/16-01-2010 10a Jornada 22/23-01-2010

68


2a Fase–Trofeu Barcelona 92 6 1a Jornada 5 12/13-02-2010 1 2 2a Jornada 3 19/20-02-2010 4 6 3a Jornada 1 26/27-02-2010 2 6 4a Jornada 4 5/6-03-2010 5 1 5a Jornada 2 12/13-03-2010 3 Taules de 6: Aparellaments: 3-6, 2-5,

4 3 2 6 1 5 5 4 3 3 2 1 6 5 4

6a Jornada 19/20-03-2010 7a Jornada 09/10-04-2010 8a Jornada 16/17-04-2010 9a Jornada 23/24-04-2010 10a Jornada 7/8-05-2010

1-4

Exemple: si té 8 equips i una sola pista, ha d’escollir números contraris, és a dir, 4 equips amb el núm.3 (que jugarien fora de casa) i els altres 4 equips amb el núm.6. (que, en la mateixa jornada, jugarien a casa) És molt important que els entrenadors de cada centre escullin conjuntament els números de plantilla per a cada esport.

Fase única - Trofeu Barcelona 92 futbol 7 i futbol 11 En aquests esports, si és possible, es faran grups de 12 equips. Les dates d’inscripció seran les mateixes que les dates establertes per a la 1a fase de la resta d’esports d’equip Taula de 12 equips: Aparellaments: 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, 5-11, 6-12

69


1a Jornada 16/17-10-2009

2a Jornada 23/24-10-2009

3a Jornada 6/7-11-2009

4a Jornada 13/14-11-2009

5a Jornada 20/21-11-2009

6a Jornada 27/28-11-2009

12 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7 6 5 4 3 2 12 1 11 10 9 8 8 7 6 5 4 3 12 2 1 11 10 9 9 8 7 6 5 4 12 3 2 1 11 10

12a Jornada 5/6-02-2010

13a Jornada 12/13-02-2010

14a Jornada 26/27-02-2010

15a Jornada 5/6-03-2010

16a Jornada 12/13-03-2010

17a Jornada 19/20-03-2010

70


7a Jornada 11/12-12-2009

8a Jornada 18/19-12-2009

9a Jornada 15/16-01-2010

10a Jornada 22/23-01-2010

11a Jornada 29/30-01-2010

12 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 12 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6

10 9 8 7 6 5 12 4 3 2 1 11 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 1 12 11 10 9 8 7

18a Jornada 9/10-04-2010

19a Jornada 16/17-04-2010

20a Jornada 23/24-04-2010

21a Jornada 7/8-05-2010

22a Jornada 14/15-05-2010

71


72


2. HORARIS DE JOC No es podran fixar horaris per equips prebenjamins i benjamins abans de les 9 h. del matí del dissabte, ni tampoc iniciar encontres els dimecres i els divendres abans de les 18,15 hores, en qualsevol categoria. Si per alguna raó excepcional, alguna entitat hagués de posar partits abans de les 18,15 hores com horari fix, ho hauria de demanar al comitè corresponent, raonant els motius. En aquests casos les dietes seran les mateixes que les que corresponen als partits que s’inicien a les 18,15 hores. En categories preinfantil i superiors, es podrà posar com a dia i horari fix de partit, els dimecres o els divendres a partir de les 16,45 hores (sempre i quan hi hagin suficients equips inscrits). Els grups estaran formats per equips que juguin exclusivament aquest dia de la setmana. Per al bon funcionament de la competició, i per poder garantir Tutors de Joc (T.J.) per al màxim de partits, demanen a les entitats que s’adaptin als horaris proposats: Esports Altres categories de bàsquet, voleibol, futbol 7 infantil o futbol 11 Un sol partit en totes les categories i esports (excepte futbol 5) Un sol partit de futbol 5

1er partit A les 9h. o a les 11,45h. A les 9h. o a les 11,15h. A les 9h. o a les 13h. A les 9h. o a les 12h.

Dos partits de futbol 5

A les 9h. o a les 12h.

Mini-bàsquet o minivoleibol

2on partit A les 10,15h. o a les 13h. A les 10,30h. o a les 12,45h.

A les 10h. o a les 13h.

Els centres amb diversos equips del mateix esport, posaran obligatòriament horaris correlatius intentant no barrejar les categories petites i les grans. Els centres amb més d’una pista de joc, han de procurar no posar els partits a la mateixa hora.

73


Partits de divendres: Minibàsquet/Minivolei/Handbol Bàsquet/Volei/Futbol 7 infantil/Futbol 11

18.15h. 18.15h.

19.30h. 19.45h.

Futbol 5/Minihanbol/Futbol 7 Hoquei patins/Hoquei línia/Street hoquei

18.15h.

19.15h.

Tots els esports des de la categoria preinfantil. (també els dimecres)

20.15h.

Poden jugar 1 partit abans Inici 16.45 o 17h. (segons l’esport)

Partits de dissabtes: Mini-bàsquet/Mini-volei/Handbol Bàsquet/Volei/Futbol 7

9.00h. 10.15h. 11.30h. 12.45h. 9.00h. 10.30h. 12.00h.

Futbol 5/Mini-hanbol/Futbol 7/Hoquei patins/Street hoquei

9.00h. 10.00h. 11.00h. 12.00h. 13.00h.

3. PREUS DELS TUTORS DE JOC Preus base: Prebenjamí Benjamí Prealeví Aleví

Bàsquet

divendres dissabtes

Futbol 5 Futbol 7 Futbol 11 Handbol Voleibol Volei platja 4 x 4 Futbol platja Hoquei patins Street Hoquei Hoquei Línia

12,50 13,50 11,90 16,60

€ € € €

11,90 € 12,50 € 10 € 11,80 € 11,80 €

Preinfantil Infantil

12,50€ 13,50€ 13,50€ 14,60€ 12,70 € 17,70 € 21,80 € 12,70 € 14,60 € 15 € 15 € 13,20 € 13,20 € 15,70 €

Júnior Sub-23

Cadet

Juvenil

15,60 € 16,60 € 15,50 € 18,70 € 26 € 15,50 € 15,60 € 17 € 17 € 15,60 € 15,60 € 18,10 €

20,80 € 21,80 € 19,70 € 21 € 31,20 €

24,40 € 25,50 € 23,30 €

20,80 € 19 € 19 €

24,30 € 19 € 19 €

Esports de platja: preu fix per jornada i equip. (inclou dietes i desplaçaments)

74


Si per necessitats de competició fossin necessaris àrbitres de qualsevol Federació esportiva, el CEEB enviarà una circular amb els preus pactats. En cas que un equip jugui en un grup d’una categoria diferent a las seva, els preus dels TJ que pagarà correspondran a la categoria del grup. Desplaçament per Barcelona - ciutat: tots els esports: 6 €. En el cas que el mateix TJ xiuli més d’un partit en una instal·lació en la que juguin diferents centres com a local (instal·lacions compartides), només cobrarà el concepte de desplaçament una vegada. El cost del desplaçament es compartirà entre aquests centres. En el cas que a la mateixa instal·lació es juguin 2 partits no consecutius (separats, per exemple, per 1h. de diferència), s’hauran d’abonar 2 desplaçaments. Us preguem que, per tal de facilitar les designacions dels TJ, poseu horaris consecutius, sense que quedi cap horari buit entre partits.

Dietes: Dissabtes Divendres (*) Divendres i Dissabtes (*) De dilluns a dijous (*) Tots els dies Festius

De 9 a 13 h. i de 16 a 20,20 h. Sense dietes De 18,15 h. a 20,20 h. Altres horaris

4€ 7€

Fins a les 20,20 h.

7€

A partir de les 20,20 h.

11,30€ 16,10€

Aquests horaris s’han d’interpretar com a l’hora d’inici real de l’encontre. (*) Els partits de categories preinfantil i superiors corresponents a grups de dimecres i divendres en els que tots els equips juguin com a horari fix abans de les 18,15h., tindran 4€ de dietes.

Ajornaments per pluja: 1. Quan un partit no es pugui jugar, total o parcialment, per pluja, o per altres raons diverses derivades de l’estat del camp de joc, s’abonarà al TJ la quantitat de 3,10€ per partit, més els desplaçaments i les dietes que corresponguin.

75


2. Els equips afectats per aquests ajornaments, sempre que sigui possible, hauran de concretar amb el Tutor de Joc la data i l’hora del nou partit en el mateix moment. En el cas de no trobar nova data per a jugar-lo, s’haurà de comunicar al TJ per tal que ho faci reflectir al full d’ajornament per pluja i arribi al corresponent Comitè. 3. Els partits ajornats per aquests motius, seran xiulats, en la data concretada de mutu acord, sempre que sigui possible, pel mateix Tutor de Joc, que cobrarà el preu establert i el desplaçament. 4. Els partits ajornats per pluja que es juguin entre setmana, seran sense dietes. 5. En el cas que en el partit suspès per pluja hi hagi un Taula, se li abonarà el desplaçament més les dietes de pluja (3,10€) per partit, sense cap altra dieta. 6. Bàsquet: si el partit que s’ha de suspendre per pluja té designat un àrbitre de la Federació Catalana, actuarà d’acord amb el procediment de la Federació, cobrant doncs, la totalitat del rebut el dia de la pluja, i les dietes el dia que es fixi per jugar el partit.

Partits d’eliminatòries i finals Com que els partits d’eliminatòries i finals del Trofeu Barcelona 92 i de les fases classificatòries per a les finals dels JEEC es juguen en camp neutral, el cost dels TJ i de les taules està compartit pels dos equips. És un preu final, és a dir, inclou desplaçaments, dietes, i en el que cas que correspongui el cost d’1 o 2 TJ i d’una taula. Preu per equip: Benjamí Prealeví Aleví

Bàsquet eliminatòries Bàsquet semis i finals Futbol 5 Futbol 7 Futbol 11 eliminatòries Futbol 11 finals Handbol eliminatòries Handbol finals Voleibol eliminatòries Voleibol finals Hoquei Patins Street Hoquei Hoquei línia

20 26 17 11

€ € € €

9€ 18 € 9€ 18 € 17,30 € 17,30 €

Preinfantil Infantil

Cadet

21 € 22 € 27,50 € 29 € 19 € 21 € 11, 50€ 13,50 € 15,50€ 32 € 35 € 10 € 20 € 10 € 10,50 € 20 € 21 € 17,30 € 18,70 € 17,30 € 18,70 € 21,10 € 23,40 €

Juvenil

23 € 30,50 € 25 €

Júnior Sub-23

24 € 32 € 29 €

18 € 40 € 13 € 26 €

15 € 29,50 €

76


Bàsquet: eliminatòries: 1 TJ i 1 taula, semifinals i finals 2 TJ i 1 taula. Futbol 5: 2 TJ i taula a totes les eliminatòries i finals per Catalunya 2 TJ. Handbol i Voleibol:1 TJ, excepte en la final 2 TJ Futbol 7, Hoquei patins, Street hoquei i hoquei línia: 1 TJ Futbol 11: 1TJ, excepte en les finals: 1 TJ I 2 líniers.

4. FASES DE JOC 1a fase: Dates d’inscripció: del dia 1 al 30 de setembre del 2009. Dates de presentació dels calendaris: els equips participants han d’assistir a la presentació de calendaris els dies 8 i 9 d’octubre del 2009 (a concretar per cada Comitè), en cas contrari, s’entén que accepten la composició dels grups, número de plantilla, i totes les altres dades que se’ls assignin. Lliurament de calendaris: els calendaris no es remeten per correu. Per tant, s’hauran de retirar els dies 13 d’octubre del 2009 a les oficines del CEEB. Classificació per a la 2a Fase: els grups de la 2a Fase es formaran en funció de les classificacions obtingudes en la 1a Fase sempre que el número de plantilla ho permeti, formant grups homogenis d’acord amb la classificació. Futbol 7 i 11: aquests esports tindran una lliga única, que començarà al mes d’octubre 2009 i finalitzarà al mes de maig 2010.

2a Fase: “Trofeu Barcelona 92” En concloure la 1a Fase, s’organitzarà la 2a Fase que té 10 jornades (grups de 6). Els grups es formaran en funció del nivell i la classificació obtinguda a la 1ª Fase, sempre que sigui possible. Dates d’inscripció: caldrà fer una nova inscripció dels equips del dia 30 de novembre 2009 fins el 16 de desembre 2009. Presentació de Calendaris: els calendaris provisionals s’exposaran a les oficines els dies 25 i 26 de gener del 2010. Només es penjaran a la plana web del CEEB quan siguin definitius.

77


Les entitats tindran temps fins el dia 29 de gener 2010 per adreçar-se al Comitè corresponent i fer qualsevol esmena que creguin oportuna. A partir d’aquesta data, els Comitès confeccionaran els calendaris definitius i no s’admetran modificacions. Els calendaris definitius s’hauran de retirar els dies 8 i 9 de febrer del 2010. Els equips inscrits fora de termini només podran ser acceptats en el cas que completin grups creats. Aquests equips restaran obligats a avisar de la seva incorporació a la resta d’equips del grup on s’han inclòs. En cas contrari s’aplicaran pel nou equip, les sancions previstes en l’apartat 14.1. (Incompareixences).

Eliminatòries finals “Trofeu Barcelona 92” Es faran en totes les categories i nivells, a partir de benjamí inclòs. Els encontres de les fases eliminatòries no podran ser ajornats per cap motiu. En cas d’ajornament per força major, el partit s’haurà de jugar abans del dimecres de la següent setmana, o bé abans si algun dels Comitès o creu convenient Les eliminatòries i les finals seran a partit únic i procuraran ser en pista neutral, excepte en Voleibol. En la categoria prebenjamí no hi hauran fases eliminatòries ni finals del “Trofeu Barcelona 92”, tampoc nivells diferents (preferent o promoció). En concloure la competició, tindrà lloc la Festa dels prebenjamins, on es barrejaran el caràcter merament esportiu amb una sèrie d’activitats lúdiques per a tots els equips que es vulguin apuntar.

78


TUTORS DE JOC DEL CONSELL Vols arbitrar a les competicions esportives del CEEB? Des de finals d’octubre a finals de maig, (coincidint amb el calendari escolar) cada setmana es juguen més de 700 partits de diferents modalitats esportives Futbol 5 Futbol 7-11 Bàsquet Hoquei patins Patinatge en línia Voleibol Handbol Això no seria possible sense l’existència de la figura del Tutor de Joc (TJ) Només cal omplir el full d’admissió que trobareu a www.elconsell.cat i trucar per demanar una entrevista personalitzada

79


5. SUBVENCIÓ DE PILOTES El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona té signat un conveni de col·laboració amb “MATOLLO” pel qual les seves pilotes es converteixen en les oficials del CEEB. Aquesta empresa és líder en el sector del material esportiu i ens garanteix que en la fabricació dels seus productes no s’utilitza mà d’obra infantil. El conveni s’adreça, exclusivament, als tots els equips de futbol 5, futbol 7 i 11 , bàsquet i voleibol que participen al CEEB. Per fer-ho fàcil, hem preparat els nous carnets d’equip participant 2009-2010 en les competicions d’aquests esports. Amb el pagament d’aquests carnets, (el cost està subvencionat en part) regalarem lots d’aquestes pilotes oficials. Així ajudarem a que totes les entitats puguin fer-les servir el més aviat possible.

Futbol 5 i mini - futbol 5 En futbol 5, la pilota Matt Crack CS58 FK (en categories Menudets, Menuts, Benjamí i Aleví) i la pilota Matt Crack CS62 FK (en la resta de categories) són les oficials en les nostres competicions, lligues recreatives i trobades des de l’inici dels curs escolar 2007-2008. Carnet d’equip participant FUTBOL 5 Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet: 37€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 5 pilotes Matt + Xarxa valorades en 100€ Cada equip interessat haurà d’abonar 37€ per rebre el Carnets d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el dia 30/3/2010.

Bàsquet i mini - bàsquet Les pilotes oficials del CEEB per poder jugar les nostres competicions, lligues recreatives i trobades a partir del la temporada 2008-2009 són la Matt B-5

80


(fins a la categoria preinfantil) ,la pilota Matt B-6 (a partir de la categoria infantil femení), i la Matt B-7. (a partir de la categoria infantil masculí) Carnet d’equip participant BÀSQUET Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet: 21,50€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 5 pilotes Matt + Xarxa valorades en 45€ Cada equip interessat haurà d’abonar 21,50€ per rebre el Carnet d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el 30/3/2010.

Futbol 7 En futbol 7, la pilota Matt Crack CS4 serà l’oficial en les nostres competicions a partir de la temporada 2009 -2010 Cada equip interessat, haurà d’abonar 30€ per rebre el carnet d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el 30/3/2010. Carnet d’equip participant Futbol 7 Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet: 30€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 5 pilotes Matt + Xarxa valorades en 75€

Futbol 11 En futbol 11, la pilota Matt Crack CS5 serà l’oficial en les nostres competicions a partir de la temporada 2009 -2010. Cada equip interessat haurà d’abonar 60€ per rebre el carnet d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el 30/3/2010.

81


Carnet d’equip participant Futbol 11 Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet: 60€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 10 pilotes Matt + Xarxa valorades en 150€

Voleibol i minivoleibol En minivoleibol, la pilota Matt V43 i en Voleibol la pilota VC-520 seran les oficials en les nostres competicions a partir de la temporada 2009-2010 Cada equip de minivoleibol interessat haurà d’abonar 40€ per rebre el carnet d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el 30/3/2010. Carnet d’equip participant Minivoleibol Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet: 40€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 5 pilotes Matt + Xarxa valorades en 95€ Cada equip de voleibol interessat haurà d’abonar 105€ per rebre el carnet d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el 30/3/2010. Carnet d’equip participant Voleibol Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet: 105€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 5 pilotes Matt + Xarxa valorades en 260€

82


83


Handbol i mini - handbol En minihandbol i handbol les pilotes Matt IH 730 44-46, Matt IH-730 4850 i IH 730 50-52 (en funció de la categoria) seran les oficials en les nostres competicions a partir de la temporada 2009-2010 Cada equip interessat haurà d’abonar 32€ per rebre el carnet d’equip participant i el regal de les pilotes. Podeu passar per les nostres oficines a recollir-ho. Les pilotes de regal estaran disponibles fins el 30/3/2010. Carnet d’equip participant Minihandbol o handbol Consell de l’Esport Escolar de Barcelona Preu del carnet minihandbol: 32€ Al fer el pagament del carnet cada equip rebrà: Un lot de 5 pilotes Matt + Xarxa valorades en 68€

Compra de pilotes MATT de qualsevol esport Si hi hagués algun equip interessat en comprar pilotes, podeu adreçar-vos a TECNO SPORT 2020 S.L. (Sr. Ramon Peinado) Telèfons 609368823 i 933001910. ESPORT FUTBOL/MINIFUTBOL 5 BÀSQUET/MINIBÀSQUET FUTBOL 7 FUTBOL 11 MINIVOLEI VOLEI HANDBOL/MINIHANDBOL

PREU PILOTA (IVA Inclòs) 11,30€ 6,40€ 9,60€ 9,60€ 13€ 35,50€ 10,52€

DESCOMPTE

5%

PREU AMB DESCOMPTE (IVA Inclòs) 10,80€ 6€ 9,10€ 9,10€ 12,30€ 33,70€ 10€

84


REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIÓ Índex 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ÀMBIT D’APLICACIÓ ENTITATS PARTICIPANTS DELS ESPORTISTES CATEGORIES DELS EQUIPS NIVELLS DE PARTICIPACIÓ CLASSIFICACIÓ PER A LES FINALS RESOLUCIÓ DELS EMPATS EN LA CLASSIFICACIÓ FINAL REVISIÓ DE LLICÈNCIES INFRACCIONS REGLAMENTÀRIES HORA DE JOC UNIFORMITAT DELS EQUIPS I TERRENY DE JOC RETIRADA DE LA COMPETICIÓ INCOMPAREIXENCES AJORNAMENT D’ENCONTRES DELEGAT DE CAMP DELEGAT D’EQUIP ELS TUTORS DE JOC I ELS SEUS DRETS DELEGAT DE COMITÈ FALTES SANCIONS CIRCUMSTÀNCIES MODIFICADORES DE LA RESPONSABILITAT FALTES PRODUÏDES EN ELS ENCONTRES: ESPORTISTES FALTES PRODUÏDES EN ELS ENCONTRES: PREPARADORS I DELEGATS FALTES PRODUÏDES EN ELS ENCONTRES: ENTITATS PARTICIPANTS AL·LEGACIONS RECURSOS ELS TUTORS DE JOC ELS OBSERVADORS

85


El CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA en disposar aquest Reglament, d’acord amb els principis que inspiren la seva actuació, considera que, per sobre d’altres fins, estan els de caire evidentment educatiu i formatiu, que han de presidir qualsevol activitat d’esport escolar, i per això sol·licita dels professors, dels entrenadors, dels delegats i Tutors de Joc (TJ), dels esportistes i dels pares i mares, que procurin per tots els mitjans al seu abast actuar d’acord amb aquest esperit, divulgant en tot moment el veritable fi de l’esport escolar. 1. Àmbit d’aplicació Aquest Reglament serà d’aplicació en totes les activitats organitzades pel CONSELL DE L’ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA, i, per tant, hi queden subjectes totes les persones i entitats que participin en l’esmentada organització.

2. Entitats participants Hi poden participar tots els centres d’ensenyament i també les agrupacions esportives o altres entitats de Barcelona que ho desitgin i que siguin degudament reconegudes i inscrites al Registre corresponent.

3. Dels esportistes 3.1 Un escolar podrà practicar, com a màxim tres esports, dels quals només dos podran ser d’equip. En cas que practiquin més de dos esports d’equip la tercera inscripció, serà nul·la. 3.1.1 En cadascun d’aquests esports, aquest escolar només podrà tenir una llicència i està inscrit en una fitxa d’equip. 3.1.2 En cas que estigui inscrit en dos equips diferents del mateix esport, la segona inscripció serà nul·la. 3.1.3 En ambdós casos s’aplicaran les sancions previstes en l’Art. 10.1. (Alineació Indeguda). 3.2 Podran participar en les competicions, esportistes que tinguin llicència i/o estiguin competint en altres organismes, sempre que tinguin llicència del CEEB o

86


del seu Consell Esportiu d’origen i juguin en el mateix centre escolar en el que estan estudiant.

4. Categories 4.1 Cadascuna de les categories estarà formada pels esportistes nascuts els anys que s’indiquen al Llibre de Normes. 4.2 En el cas que, en alguna categoria, hi hagués un nombre insuficient d’equips per formar grup, previ consentiment de les entitats, podran jugar, a proposta del corresponent Comitè, en la categoria immediatament superior o inferior. 4.3 L’escolar d’últim any d’una categoria podrà passar únicament, si cal, a la immediatament superior. En aquest cas, perd el dret de tornar a la categoria d’origen. 4.4 Es podran alinear, a cada encontre, tants jugadors de la categoria inferior com es desitgi en la immediatament superior (sense perdre la seva categoria d’origen) per a completar el número de jugadors màxim dels que disposi l’acta (punt 4.5). S’entén, com a categoria inferior a la immediatament superior, la que es diferencia en un any d’edat. En aquests casos excepcionals, aquests jugadors podran jugar dos partits en una mateixa jornada. Aquests jugadors hauran de presentar al tutor de joc, la corresponent llicència d’esportista i la fitxa d’equip del seu equip de procedència, validada pel CEEB per a les jornades en qüestió. 4.5 Mínim de jugadors per donar validesa a un encontre i màxim de jugadors que es poden inscriure a l’acta. Esport Bàsquet Futbol 7 Futbol 11 Futbol 5 Handbol Mini handbol Voleibol Mini-voleibol

Jugadors mínims indispensables per donar validesa a un encontre: 5 5 7 4 7 5 6 4

Màxim de jugadors a l’acta: 12 15 18 12 14 14 12 8

87


Hoquei patins Street hoquei Hoquei línia Tennis Tennis taula

5 3 5 4 2

12 8 14 8 6

4.6 S’acceptaran, a tots els efectes classificatoris, equips formats per un jugador d’un any superior a la categoria de la resta de jugadors de l’equip. Aquest jugador ha de constar a la fitxa d’equip i perdrà la possibilitat d’inscriure’s amb l’equip que li correspongui per la seva edat. El CEEB recomana no utilitzar aquesta possibilitat a no ser imprescindible. 4.6.1 En el cas que el centre no tingui equips de categoria superior, haurà de demanar per escrit al CEEB la possibilitat d’incloure altres jugadors en l’equip de categoria inferior. En cas que s’accepti, podran jugar, però el seu equip jugarà la competició sense que els seus resultats tinguin cap influència en les classificacions. (FDC: fora de classificació). 4.6.2 A la segona fase de competició, tots els equips que tinguin dos o més jugadors d’un any superior, s’hauran d’inscriure, sense excepció, en la categoria a la que corresponguin aquests jugadors.

5. Dels equips 5.1 Fitxa d’Equip: La fitxa d’equip és el document que identifica els components de l’equip. Es considerarà infracció quan algun dels jugadors relacionats en l’acta de l’encontre no figuri inscrit en la corresponent fitxa de l’equip. L’incompliment d’aquest punt serà sancionat com a alineació indeguda (Art. 10.1) 5.1.1 A la fitxa de cada equip de Mini-bàsquet, Mini-futbol 5, i Minihandbol, hi ha de figurar inscrits un mínim de 7 jugadors. En Mini-volei han de ser 6. A la resta d’esports s’aplicarà el que, per a cadascun d’ells, preveuen els respectius reglaments. 5.2 Composició de l’equip: 5.2.1 Exceptuant els casos que indica el punt 4.4., només es permetrà el canvi de jugadors/res, d’equip, de categoria, de grup, i de centre (en el mateix esport) si l’entitat d’origen ha notificat la baixa convenientment.

88


L’incompliment d’aquest punt serà sancionat com a alineació indeguda (Art. 10.1) pel darrer equip que hagi tramitat l’alta. 5.2.2 En totes les categories es permetrà la formació d’equips mixts. Aquests, però, hauran de jugar sempre en grups masculins. 5.3 En alguns esports i categories tots els jugadors inscrits en l’acta estan obligats a jugar, com a mínim, alguna part, joc o partit per encontre, segons el quadre següent. Esport Mini-handbol Mini-futbol 5 Mini-futbol 7 Mini-hoquei patins Mini-bàsquet Bàsquet Street hoquei Tennis taula equips Mini-volei

Categories de prebenjamí a aleví de prebenjamí a aleví de prebenjamí a aleví de prebenjamí a aleví prebenjamí a preinfantil infantil totes les categories totes les categories de prebenjamí a aleví

parts 4 parts 4 parts 4 parts 3 parts 6 parts 4 parts 4 parts 5 partit 3 jocs

Mínim 1 1 1 1 2 1 1 1 1

5.4 En totes les categories, per començar el partit, hi haurà de ser present l’entrenador o el delegat de cada equip (veure punt 17.4 d’aquesta normativa).

6. Nivells de participació 6.1 A la primera fase, es formaran els grups atenent els números de plantilla i prescindint dels nivells. A la segona fase, serà en funció de les classificacions obtingudes sempre que el número de plantilla ho permeti, exceptuant la categoria pre-benjamí. 6.2 A la segona fase, els grups es faran segons la classificació de la primera fase. Els millors classificats de cada grup a la primera fase s’inscriuran, per a la segona en el nivell Preferent i la resta al de Promoció. Tots els nivells tindran dret a finals, exceptuant la categoria pre-benjamí.

89


7. Classificació per a les finals En totes les categories, exceptuant els prebenjamins, es classificaran per jugar les eliminatòries els primers equips de cada grup i tants segons i/o tercers equips com faci falta per a completar falques eliminatòries de 4, 8 o 16 equips. La classificació dels segons i/o tercers equips s’obtindrà a partir dels millors quocients resultants de dividir els punts/gols/parts a favor pels punts/gols/parts en contra que cada equip hagués obtingut en el seu grup. (exceptuant el Voleibol). Durant el mes de febrer, cada Comitè informarà a les entitats afiliades sobre el nombre de segons classificats a cada categoria i nivell. Tots els equips classificats, mentre es mantinguin en la competició, estan obligats a cedir les seves pistes per poder realitzar les eliminatòries.

8. Resolució d’empats en la classificació final dels equips Per tal de corregir possibles errors o manques de resultats que puguin no estar en poder dels Comitès, els Delegats o Entrenadors, els dimarts o dimecres següents a l’última jornada que marca el calendari, les entitats han de comprovar la correcta classificació. 8.1 En cas d’empat de dos equips 8.1.1 Gol o cistella average particular. Diferència de gols fets als partits jugats entre els dos equips. 8.1.2 Gol o cistella average general. El quocient resultant de dividir els gols o cistelles a favor entre els gols o cistelles en contra de tots els partits jugats. 8.1.3 En el cas de continuar l’empat es farà un partit de desempat en camp neutral: a) En cas de continuar l’empat, es farà una pròrroga de 5 minuts. b) Si continués l’empat, es farà una segona pròrroga de 5 minuts. 8.1.4 Els apartats 8.1.3 a) i b) no són vàlids per al futbol 11. a) En aquest esport es farà una pròrroga de 30 minuts, dividida en dues parts de 15 minuts.

90


Si encara continués l’empat, b) Els jugadors en joc al camp faran una tanda de 5 penals. c) Si continua l’empat, els jugadors restants en joc al camp tiraran una altra tanda de penals. Si no fos suficient, els podran fer els jugadors suplents o de la banqueta. En aquest cas, el primer dels equips que falli serà el que perdi. 8.2 En cas d’empat entre tres equips o més: 8.2.2 Es tindran en compte els punts resultants de la classificació particular entre els equips empatats. 8.2.3 Si continués l’empat, es faria el quocient particular de la competició entre els equips empatats, resultant de dividir la suma de gols o cistelles a favor per la de gols o cistelles en contra, entre els equips en litigi. 8.2.4 Si continués l’empat, el millor quocient general de la competició, resultant de dividir la suma de gols o cistelles a favor per la de gols o cistelles en contra entre els equips components del grup. 8.2.5 Si l’empat continués, es tindrà en compte el major nombre de gols o cistelles marcats per tots els equips que componen el grup. Tant en cas d’empat entre dos equips com entre més de dos, si l’empat es produeix per un resultat de sanció (1-0 o 2-0) d’un equip no presentat, es retiraran els gols a favor i en contra dels partits jugats contra l’equip sancionat. 8.3 Voleibol: Desempats: A igualtat de punts, es tindrà en compte: 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4

Coeficient Coeficient Coeficient Coeficient

general de sets a favor i en contra. general de punts a favor i en contra. particular de sets a favor i en contra. particular de punts a favor i en contra.

8.4 Mini-handbol i mini-hoquei patins: Desempats: A igualtat de punts, es tindrà en compte: 8.4.1 Coeficient particular de la puntuació de les parts a favor i en contra. 8.4.2 Coeficient general de la puntuació de les parts a favor i en contra. 8.4.3 Coeficient particular de gols a favor i en contra.

91


9. Revisió de llicències La tramitació d’una llicència d’esportista per part de la Secretaria del CEEB s’haurà de considerar com a acceptació provisional i només serà definitiva quan el corresponent Comitè de Competició l’hagi revisada. Els Comitès de cada esport revisaran, sistemàticament i d’ofici, o a petició d’un centre, les llicències dels equips al llarg de tot el curs. Els equips estan obligats a facilitar la documentació demanada. L’incompliment d’aquesta obligació portarà com a conseqüència la suspensió provisional de la classificació. Aquesta suspensió podrà esdevenir definitiva en el cas que, abans de finalitzar la competició no fos possible la revisió de llicències per part del corresponent Comitè. Abans de l’inici de cada partit o, com a màxim, a la mitja part, el delegat i/o entrenador de cada equip, té dret a revisar les llicències i les fitxes d’equip de l’equip contrari; fent constar en l’acta, si fos el cas, la seva disconformitat. Qualsevol al·legació es manifestarà signant, el capità i/o delegat o entrenador, l’acta “sota protesta”. Tot i això, però, el partit s’haurà de jugar. En cas que algun delegat/entrenador no fes ús d’aquest dret, el Comitè corresponent no està obligat a acceptar una posterior reclamació en aquest sentit.

10. Infraccions reglamentàries Hom entendrà per infracció reglamentària l’incompliment del que es disposa en el present Reglament i que sigui motiu de sanció. 10.1 Per determinar una alineació indeguda, el Comitè de Competició podrà actuar d’ofici en tot moment i sense requisits de termini. L’alineació indeguda d’un jugador comportarà les següents sancions: a) Pèrdua de l’encontre i descompte d’un punt a la classificació, si es juga com a lliga, i pèrdua de l’eliminatòria si es juga pel sistema de copa. b) Suspensió del preparador de 2 a 10 jornades. c) Suspensió del delegat de 2 a 10 jornades. d) Pèrdua, per part de l’equip, del dret a classificar-se per a les finals del Campionat de Barcelona, tant si la infracció s’ha comès a la primera com a la segona fase. e) De la sanció aplicada se’n donarà publicitat.

92


10.1.1 No es considerarà alineació indeguda l’incompliment de les normes d’alineacions per quarts (veure reglaments de joc específics de cada esport). En el cas que l’infractor sigui l’equip guanyador, serà castigat amb la pèrdua del partit pel resultat indicat al quadre del punt 14.2. i la pèrdua dels desempats en cas d’empat en la classificació final. No tindrà, però, cap punt de sanció ni perdrà l’opció de classificació per les eliminatòries finals. 10.2 La no presentació al Tutor de Joc (TJ) i/o al Delegat de l’equip contrari de la fitxa d’equip i les llicències actualitzades dels jugadors serà considerada com alineació indeguda i donarà lloc a les sancions de l’art.14.1. (Incompareixences). La no presentació de les fitxes dels esportistes només podrà ser substituïda per l’acreditació de l’esportista mitjançant la presentació d’un document oficial amb fotografia. (DNI, Passaport) La no presentació al TJ de les llicencies actualitzades dels Delegats i/o Entrenadors comportarà una amonestació a l’equip que no les tingui. A la segona amonestació se li restaran dos punts. 10.3 La falsedat de les dades donades en la formalització de les llicències donarà lloc a les sancions de l’art. 10.1. 10.4 L’alineació d’un jugador suspès per sanció disciplinària serà considerada alineació indeguda. Serà sancionada amb la pèrdua del partit i la desqualificació del delegat i/o entrenador per 10 partits. L’alineació del preparador suspès per sanció disciplinària serà considerada alineació indeguda. Serà sancionada amb la desqualificació per 12 partits. 10.5 Tant abans de l’inici del partit com un cop acabat el mateix, els equips, els entrenadors i els Tutors de Joc (TJ) s’hauran de saludar. En el cas que un o més integrants d’un equip (jugador/a, delegat/da o entrenador/a) no ho facin, s’amonestarà al delegat del seu equip.

11. Hora de joc Cada equip fixarà l’hora de joc en el moment de fer la inscripció, tenint en compte les limitacions que estableix el Llibre de Normes. Aquesta podrà ser modificada durant la competició mitjançant el compliment a les oficines del Consell, de l’imprès corresponent amb una antelació a la data del partit d’almenys quinze dies.

93


El CEEB enviarà a cada equip del grup una notificació, informant de les variacions produïdes. L’entitat que demani la variació, un cop notificada al Consell, està obligat a comunicar-ho a tots els equips del grup de joc que estiguin implicats. Aquest procediment serà l’únic vàlid, no s’admetran, en cap cas, trucades telefòniques. En cas d’incompliment d’aquesta norma, es sancionarà l’equip causant de la modificació com si no s’hagués presentat. El temps de cortesia serà de 10 minuts en tots els esports.

12. Uniformitat dels equips i del terreny de joc En el cas d’igualtat en els colors del vestit, a judici del Tutor de Joc (TJ), haurà de canviar el seu equipament l’equip de casa. 12.1 Tot jugador haurà de portar, al darrera de la seva samarreta, el número corresponent que l’identifica. Si no el porta no podrà alinear-se. Si es dóna el cas que, per aquesta raó, el partit no es pot jugar per manca de jugadors, l’equip afectat es considerarà perdedor. En el cas del voleibol el número haurà d’anar al davant i al darrera de la samarreta. 12.2 Totes les pistes de joc hauran d’estar reglamentàriament senyalitzades. En el cas contrari, el Comitè podrà decidir la realització dels encontres en camp contrari, fins que sigui resolta la irregularitat. Fins que el Comitè prengui aquesta determinació cap equip podrà negar-se a jugar a la pista no senyalitzada o deficientment senyalitzada.

13. Retirada de la competició Un equip es considerarà inscrit a tots els efectes en les nostres competicions una vegada transcorregut el termini de recollida dels calendaris de joc. A partir d’aquest moment serà d’aplicació el present Reglament General de Competició. 13.1 Si un equip es retira d’una competició durant la celebració d’aquesta, es produirà automàticament l’anul·lació dels resultats de tots els encontres en què

94


hagi participat, que es consideraran no realitzats. El centre al qual pertany l’equip o els equips que es retirin, abonarà la quantitat de 50€. 13.2 A més a més, l’equip retirat serà sancionat amb la desqualificació i consegüent prohibició d’inscriure’s en les activitats del següent curs o de la següent competició, si no justifica plenament les causes de l’esmentada retirada, llevat que dipositi una fiança de 60€.

14. Incompareixences 14.1 L’equip que no es presenti a jugar un partit, sense justificació vàlida i prèvia, serà sancionat amb la pèrdua de l’esmentat partit, segons el quadre detallat (14.1) de cada esport i el coeficient (per tant, perd el dret a classificarse per a les Finals de Barcelona’92). D’altra banda haurà d’abonar el rebut del Tutor de Joc (T.J.) més la quantitat de 23 €, a l’equip contrari en concepte de despeses, en el termini de 8 dies, a la Secretaria del Consell. Esport Bàsquet Futbol 5 Futbol 7/11 Futbol platja Handbol Voleibol Hoquei patins Volei platja Street hoquei/hoquei línia Mini-handbol Mini-hoquei

14.1 14.2 2-0 (-2) 2-0 (-1) 3-0 (-2) 3-0 (-1) 3-0 (-2) 3-0 (-1) 3-0 (no puntua a la jornada) 1-0 (-2) 1-0 (-1) 3-0 (75-0) (-2) 3-0 (75-0) (-1) 1-0 (-2) 1-0 (-1) 25-0 (no puntua a la jornada) 1-0 (-2) 1-0 (-1) 12-0(-3) 12-0(-2) 3-0(-2) 3-0(-1)

14.2 L’equip que es presenti amb un nombre insuficient de jugadors, perdrà el partit, amb els resultat i els punts de sanció que mostra el quadre detallat (columna 14.2), però no perdrà el dret a classificar-se per a les finals de Barcelona 92’. Haurà de pagar totes les despeses del Tutor de Joc (TJ). Si aquest fet es produeix més d’un cop, sí perdrà el dret a classificar-se per a les finals del “Trofeu Barcelona 92”. Si aquest fet es produís en una eliminatòria del “Trofeu Barcelona 92”, amb partit d’anada i partit de tornada:

95


a) En el partit d’anada, el partit s’anul·laria, passant a decidir-se l’eliminatòria en el partit de tornada que es faria al camp de l’equip que si hagi presentat suficients jugadors. b) En el partit de tornada, l’equip infractor perdria l’eliminatòria. 14.3 En el cas de dues incompareixences sense justificació, s’exclourà l’equip de la competició, es considerarà retirat (Arts. 13.1, 13.2 i 14.1) i no es permetrà que s’alineï en la competició següent. 14.4 Sense manca de l’esmentat en els articles anteriors, el Comitè de Competició podrà atendre les explicacions que l’equip no presentat li comuniqui per escrit en el termini de les 72 hores següents a la data de la celebració de l’encontre. En aquest cas, es podrà realitzar novament l’encontre, en una nova data i amb totes les despeses a càrrec de l’equip no presentat. 14.5 L’equip, que per les raons que sigui, no es presentés a jugar algun dels partits de les fases finals de la Copa Barcelona 92, perdrà el curs següent, en cas de quedar-se classificat, el dret a jugar-les.

15. Ajornament d’encontres 15.1 El termini de presentació d’ajornaments és el divendres abans a la setmana de l’encontre, a les 20h. 15.2 Els ajornaments s’hauran de presentar dins els terminis establerts, amb el corresponent full d’ajornament (veure plana següent), degudament complimentat (disponible al web del CEEB). Serà imprescindible que hi constin els DNI d’ambdós delegats/entrenadors. En el cas que no es disposi d’aquest full d’ajornament, a la sol·licitud hi hauran de constar obligatòriament totes les dades: esport, categoria, jornada, dades d’ambdós delegats/entrenadors, amb els corresponents DNI. 15.3 Si l’ajornament es fa per fax o correu electrònic (cmp2@elconsell.cat), l’equip que ho faci, haurà de comprovar amb la Secretaria del CEEB que el fax o el correu electrònic s’ha rebut correctament i que ha estat acceptat. 15.4 Les dietes ocasionades per l’ajornament, si s’escauen, aniran a càrrec de l’equip que sol·liciti el canvi. Es faran efectives o bé a les oficines del CEEB o bé directament al terreny de joc. 15.5 L’encontre ajornat es jugarà obligatòriament abans de finalitzar la volta corresponent, sigui aquesta la primera o la segona. A la segona volta només seran vàlids per a la classificació els partits que es juguin abans de la 9a

96


jornada. En cas contrari, perdrà el partit l’equip que hagi sol·licitat l’ajornament. Passada aquesta data límit, es podran jugar els partits amb TJ, però, en cap cas, es tindrà en compte el resultat a efectes classificatoris. L’equip que demani l’ajornament està obligat a jugar-lo i a procurar fixar nova data per la celebració del mateix. En cas contrari aquest equip perdrà el partit. 15.6 En cas de pluja, serà possible ajornar el partit sense la presència dels jugadors a la pista, en totes les categories. Serà obligatòria, però, la presència d’ambdós entrenadors o delegats (amb la seva llicència) que hauran d’exhibir les llicències dels jugadors. En cas de dubte sobre la suspensió del partit, la decisió final sempre correspondrà al Tutor de Joc (TJ). En el cas que durant la 9a i/o 10a jornada de la segona fase del Trofeu Barcelona 92 plogués, s’hauran de jugar tots els partits ajornats per la pluja, com a molt tard, abans del dimarts següent a la suspensió. 15.7 No es podran jugar partits ajornats ni els divendres ni els dissabtes en els que hi hagi jornada de competició, excepte en el cas que es combini el partit amb d’altres partits de la jornada en curs. 15.8 Tots els ajornaments sol·licitats fora de termini que siguin concedits, comportaran un cost administratiu de 5 € per al centre que el demani. 15.9 En el cas de fases eliminatòries i finals no s’acceptaran ajornaments. Només per raons molt extraordinàries, la Junta Directiva del CEEB, podrà accedir a ajornar un partit d’aquestes fases, sempre que li sigui sol·licitat pel Director/President del Centre i l’ajornament no suposi perjudicis a l’equip contrari i/o a l’organització general de la competició. 15.10 Amb l’objectiu de potenciar que es juguin el màxim de partits possibles, s’anomenarà la figura del Mediador d’Ajornaments. Aquesta persona intervindrà, a petició de qualsevol equip, en el cas que no es produeixi un acord en la nova data del partit. Els equips interessats hauran de fer un escrit explicant el cas. El Mediador atendrà les demandes i fixarà una nova data, i en cas de ser necessari, el camp de joc, que hauran d’acceptar ambdós equips.

16. Delegat de camp El Centre designarà un Delegat de Camp, que portarà un braçalet. Aquest s’encarregarà de l’ordre públic al terreny de joc i resoldrà qualsevol situació conflictiva que es produeixi abans, durant i després del partit. A més, s’encarregarà de l’atenció al Tutor de Joc (TJ) i de l’equip visitant.

97


El delegat de camp és l’única persona autoritzada a restar al vestidor de Tutor de Joc (TJ). La presència d’altres persones haurà de comptar amb la seva autorització. El Delegat de Camp es presentarà al terreny de joc mitja hora abans de començar l’encontre, es donarà a conèixer al Tutor de Joc (TJ) i al delegat de l’equip visitant, i els atendrà en les seves necessitats. Serà el responsable de la correcta preparació de la pista, de disposar de quatre pilotes i d’un cronòmetre (en els esports que sigui necessari) per controlar el temps de joc. Així mateix, acompanyarà al TJ a la pista i al seu vestuari i haurà de conèixer les normes de competició del CEEB. Per iniciar un partit, és indispensable la presència del delegat de camp. Cas que el centre no disposi de delegat de camp, el delegat d’equip n’exercirà les funcions.

17. Delegat d’equip El Centre s’encarregarà molt especialment de l’elecció dels delegats escollint entre totes les persones vinculades a l’equip aquella que, per les seves condicions d’educació, equanimitat, ponderació, flexibilitat, criteri, etc., pugui desenvolupar una tasca positiva. 17.1 El Delegat haurà d’evitar, per tots els mitjans, que hi hagi situacions conflictives entre jugadors i acompanyants del seu equip amb el Tutor de Joc (T.J.) o membres d’altres equips. El Delegat és el responsable del bon comportament i de l’esportivitat dels seus jugadors i acompanyants. En el cas que un equip no disposi de delegat, l’entrenador en farà les funcions. 17.2 El Delegat concentrarà els seus jugadors amb prou temps per a ésser al terreny de joc mitja hora abans del començament de l’encontre. Si juga en camp contrari, buscarà el delegat de camp. 17.3 Presentarà, al Tutor de Joc (TJ), les llicències dels seus jugadors, la seva, la de l’entrenador i la fitxa d’equip. Podrà sol·licitar al Tutor de Joc (TJ) la comprovació de les llicències i les fitxes d’equip i, s’hi observa alguna irregularitat, haurà de fer-la present al Tutor de Joc (TJ) perquè aquest faci firmar el capità “sota protesta”, i el delegat

98


presentarà dilluns l’informe al Comitè corresponent. Qualsevol incident o deficiència, ja sigui al terreny (senyalització, llum, etc.) com durant el partit, motivarà la signatura del capità “SOTA PROTESTA” a l’acta i a l’informe del delegat el dilluns al Comitè corresponent. Per cap concepte el capità no es podrà negar a firmar l’acta i en aquesta només s’escriurà allò que el Tutor de Joc estimi oportú. Acabat el partit, el Delegat recollirà una còpia de l’acta. En el cas que algun delegat no fes ús d’aquest dret, el Comitè corresponent no està obligat a acceptar una posterior reclamació en aquest sentit. 17.4 En totes les categories per començar el partit, hi haurà de ser present obligatòriament l’entrenador o el delegat de cada equip amb llicència del CEEB, degudament tramitada i segellada. En qualsevol cas el partit s’haurà de jugar i el Comitè decidirà sobre la seva validesa. 17.5 Dins de la filosofia del CEEB de celebrar sempre els encontres programats, si per qualsevol motiu el Tutor de Joc (TJ) no es presenta a un partit oficial, els dos delegats o entrenadors podran xiular l’encontre de mutu acord, fent constar a l’acta aquest acord. L’acta es signarà per ambdós delegats o entrenadors, abans de començar l’encontre. El dilluns següent la trametran al Comitè corresponent per tal que anoti el resultat, que serà vàlid a tots el efectes.

18. Els Tutors de Joc (TJ) i els seus drets Tots els Tutors de Joc (TJ) hauran de sol·licitar la seva inscripció a partir de l’1 de setembre. La seva admissió haurà de ser aprovada per la Junta Directiva basant-se en criteris d’aptitud i de comportament. El fet de quedar a deure els drets, comprendrà el requeriment a l’entitat o centre deutor perquè, en el termini de 72 hores, faci efectiva la quantitat deguda. 18.1 En el cas que el requeriment no fos atès, el Comitè de Competició podrà suspendre la seva actuació en tots els encontres posteriors. Aniran a càrrec del deutor totes les responsabilitats que d’aquest fet es puguin produir. 18.2 Qualsevol equip pot demanar, per a un encontre determinat, incloent les Fases, doble tutoria (dos TJ), taula i/o Delegat de Comitè. Les despeses que es produeixin aniran a càrrec de l’equip sol·licitant. a) Doble tutoria (2 TJ): Doble preu normal per a cada categoria més els desplaçaments.

99


b) Taula: el preu variarà en funció del número de taules que hi hagin en una mateixa pista, però serà igual per a totes les categories, desplaçament inclòs. 1 Taula 2 taules 3 taules

16,60 € cadascuna 15,10 € cadascuna 13,50 € cadascuna

c) Delegat de Comitè: 15,60 € (totes les categories) per partit, desplaçament inclòs.

19. Delegat de Comitè El Delegat del Comitè assistirà a un partit determinat quan: • Un equip sol·liciti la seva presència, amb les condicions de l’article 18.2.c • D’ofici. • El Comitè Tècnic del CEEB cregui necessària la seva presència com a conseqüència de mal comportament o comportament antiesportiu per part d’un equip o del seu públic. En aquest cas, les despeses aniran a càrrec de l’equip responsable del comportament incorrecte. El Delegat de Comitè portarà el rebut corresponent. Les seves funcions són: a) Observar el desenvolupament del partit. b) Observar l’actuació del Tutor de Joc. (TJ) c) Fer un informe del que ha succeït durant l’encontre. Només en casos d’incidents greus podrà intervenir tractant d’ajudar el delegat de camp, els equips i els Tutors de Joc. (TJ) Recolzarà als TJ sempre, inclòs si aquests decideixen suspendre el partit.

20. Faltes Hom entendrà per faltes, els fets o omissions contemplats en el present Reglament que siguin motiu de sanció.

100


21. Sancions Tenint en compte el període educatiu en què es troben la majoria de les persones vinculades a aquest Reglament, les sancions han de tenir un caràcter més educatiu que no pas repressiu, sense perjudici de l’obligació dels òrgans jurisdiccionals de no permetre, en bé de la convivència esportiva, actituds contràries a aquesta i a la formació humana dels esportistes. Les sancions podran ser: amonestació, suspensió, desqualificació i expulsió. La desqualificació s’imposarà per un període de temps determinat.

Quan la sanció consisteixi en suspensió per una o més jornades, s’haurà de complir immediatament després d’ésser imposada, a partir del primer encontre en que la persona sancionada hagués de participar. Els partits suspesos (ajornats) que es juguin entre setmana comptaran com a jornada de suspensió. 21.1 Qualsevol sanció derivada de l’aplicació dels articles 23.1 c), d) i e); 23.2 c), d) i e); 23.3 d); 24 b), c), d) i e); 25.1 i 25.5 haurà de ser aplicada pel Jutge Únic de competició i se’n donarà comunicació al director del centre. 21.2 Si d’un mateix fet o fets successius es derivessin dues o més faltes, seran sancionades independentment. 21.3 Quan un esportista (jugador), preparador o delegat, sigui objecte d’expulsió definitiva o figuri en l’acta de l’encontre amb falta desqualificant, quedarà automàticament suspès per participar en les següents jornades, fins que el Comitè de Competició emeti la seva decisió. Aquesta suspensió es considera inclosa en la sanció que se li imposi. La seva participació en un encontre serà qualificada com a indeguda encara que no s’hagi rebut la decisió del Comitè. 21.4 Quan s’imposi una sanció a una persona que sigui titular de dues llicències com a esportista i/o delegat o entrenador no podrà actuar ni com a jugador ni com a delegat i/o entrenador fins al compliment de la sanció. 21.5 Si la persona sancionada no complís la totalitat de la sanció dins del curs en què li fou imposada, haurà de fer-ho en el següent curs. 21.6 Les sancions d’amonestació, suspensió i desqualificació seran executives, sense menyspreu dels recursos establerts en aquest Reglament. Les expulsions no seran efectives fins que la decisió no sigui refermada per la Junta del Consell.

101


22. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat En el moment d’atribuir les sancions, els Comitès de Competició tindran en compte les circumstàncies modificadores de la responsabilitat que poguessin afectar directa o indirectament els fets. 22.1 Són circumstàncies modificadores atenuants: a) No haver estat mai sancionat. b) Demostrar penediment de forma immediata i espontània. Havent estudiat els recursos i amb l’existència d’un penediment dels infractors, el Comitè Tècnic podrà reduir les sancions. En cas de reducció, aquesta modificació es comunicarà a la resta d’integrants del grup. 22.2 Són circumstàncies modificadores agreujants: a) La reincidència o la reiteració. b) No acceptar immediatament les decisions dels tutors de joc. c) Incitar al públic o als companys de l’equip. d) En el cas d’entrenadors i delegats, ésser reincident o reiterant en el curs actual o anteriors.

23. Faltes produïdes en els encontres: esportistes 23.1 Les faltes comeses per un esportista contra un company, preparador o delegat, abans, durant o després d’un encontre, seran sancionades de la següent forma: a) Comportament incorrecte o antisportiu, pronunciar paraules grolleres o realitzar gestos antisportius: des d’amonestació fins a suspensió per 2 jornades. b) Insults, amenaces, comportaments racistes de paraula o gestuals, joc violent o perillós o actituds coercitives: suspensió de 2 a 5 jornades. c) Intent d’agressió, o repel·lir l’agressió de 5 a 7 jornades. d) Agressió directa, recíproca o simultània, sense repetició dintre de l’acte: suspensió de 4 a 10 jornades. e) Agressió directa, recíproca o simultània, reiterada o lesiva: suspensió de 8 a 10 jornades.

102


23.2 Les faltes comeses per un esportista (jugador) contra els tutors de joc o jutges, abans, durant o després d’un encontre, seran sancionades de la següent forma: a) Comportament incorrecte o antisportiu, desacatament o discussió de les decisions dels tutors de joc: d’amonestació a suspensió per 3 jornades. b) Insults, amenaces, o actituds coercitives: suspensió de 3 a 5 jornades. c) Intent d’agressió o agressió no consumada: suspensió de 4 a 7 jornades. d) Agressió consumada i no repetida: suspensió de 8 a 10 jornades. e) Agressió consumada i repetida: suspensió de 20 jornades a 2 cursos escolars. 23.3 Les faltes comeses per un esportista contra el desenvolupament normal d’un encontre, abans de començar o a la fi d’aquest, es sancionaran de la següent manera: a) Fets que motivin el retard en començar o en reprendre un encontre: des d’amonestació fins a 2 jornades de suspensió. b) Desconsideració envers el públic o altres persones que no pertanyen al joc: des d’amonestació fins a 2 jornades de suspensió. c) Fets que motivin la interrupció anormal d’un encontre, definitivament o no, i que no es contemplin anteriorment: suspensió de 2 a 5 jornades. d) Agressió a algun espectador: suspensió de 3 a 10 jornades. 23.4 Si fos el capità, es considerarà com a circumstància agreujant dels fets.

A efectes de l’acompliment de sancions per suspensió, els partits de les eliminatòries classificatòries per a les finals dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, també comptaran com a jornades.

24. Faltes produïdes en els encontres: preparadors i delegats Es considerarà delegat la persona que tingui la corresponent llicència i es situï en l’espai reservat a la direcció de l’equip. Els preparadors i els delegats, que per la seva responsabilitat han d’ésser exemple davant dels seus esportistes, seran sancionats de la següent manera: a) Els crits, els gestos o les actituds de desconsideració abans, durant lo desprès de la celebració d’un partit, que alterin el seu desenvolupament normal, se sancionaran des d’amonestació fins a suspensió per 4 jornades.

103


b) Les amenaces o insults contra esportistes, preparador o delegat de l’equip contrari, tutors de joc, jutges o públic en general, seran sancionats amb suspensió de 5 a 10 jornades. c) Els fets recollits en els dos apartats anteriors si són reiteratius durant l’encontre i recriminats per part del tutor de joc, podran ésser causa agreujant i motiu de sanció fins a 20 jornades. d) La incitació a jugadors, acompanyants o públic, a actituds antiesportives: de 5 a 10 jornades de suspensió. e) La participació en actes col·lectius de fustigament, coacció o agressió envers el tutor de joc o jutge, o l’equip contrincant, se sancionarà des de 10 jornades de suspensió fins a desqualificació a perpetuïtat. f) Els insults, amenaces i comportaments racistes de paraula o gestuals: suspensió de 4 a 6 jornades. 24.1 Les faltes comeses per preparadors i delegats i no incloses en els apartats anteriors es regiran pels articles núm. 23.1, 23.2 i 23.3, encara que doblant la sanció. 24.2 La suspensió d’un esportista portarà aparellada una amonestació al seu preparador. Si aquesta amonestació es produeix tres vegades durant el curs, s’imposarà al preparador la seva suspensió per 1 jornada. 24.3 La condició d’espectador d’un preparador o delegat, autor d’una falta ressenyada en els articles anteriors, serà considerada com a circumstància agreujant. 24.4 El delegat i/o entrenador serà responsable dels incidents que hagin provocat el seus seguidors i acompanyants. A efectes de l’acompliment de sancions per suspensió, els partits de les eliminatòries classificatòries per a les finals dels Joc Esportius Escolars de Catalunya, també comptaran com a jornades de suspensió més. 24.5 Si durant un partit és sanciona a l’entrenador o delegat amb expulsió, en categories petites, es permetrà que faci aquestes funcions una persona adulta amb DNI. El Tutor de Joc reflectirà aquest fet a l’acta i farà constar el seu DNI En categories superiors (a partir de preinfantil, inclosa) aquestes funcions les farà el capità de l’equip. 24.6 En el cas que un equip no tingui les llicències d’Entrenador i/o Delegat tramitades pel CEEB, es bloquejaran els punts de l’equip fins que es solucioni aquesta situació.

104


25. Faltes produïdes en els encontres: entitats participants Els centres o entitats que inscriguin equips seran responsables, en tot moment, del bon ordre en el desenvolupament de l’activitat i del comportament dels seus esportistes, preparadors, delegats i qualsevol persona vinculada a l’entitat. 25.1 Si un directiu o persona responsable d’una entitat o centre participant intervé en aldarulls, coaccions, amenaces, insults, agressions o d’altres accions similars, podrà ser suspès de les seves funcions esportives des de 10 jornades fins a un any. El Jutge Únic podrà proposar a la Junta Directiva, a través del Comitè Tècnic, la suspensió a perpetuïtat. 25.2 Per causes contemplades en els arts. 25 i 25.1, la Junta Directiva podrà convocar el director del centre o el president de l’associació esportiva, els quals estan obligats a atendre la convocatòria. 25.3 Quan un encontre s’hagi de suspendre per l’actitud antiesportiva d’un dels dos equips, individual o col·lectiva, o dels seus acompanyants, es procedirà a donar per perdut l’encontre a l’equip que, de forma fefaent, en consti com a responsable, i seran sancionats amb un mínim de 3 jornades i un màxim de 10, el delegat i l’entrenador de l’equip. 25.4 Si un encontre es suspengués com a conseqüència de l’art.25.3, es consideraran perdedors tots dos i seran sancionats amb de 3 a 10 jornades els delegats i els entrenadors d’ambdós equips. 25.5 En cas d’incompliment dels arts. 25.3 i 25.4, o en el cas de manifestacions violentes o comportaments racistes de qualsevol tipus, siguin per part dels esportistes o del públic, el centre o l’equip responsables dels fets podran ser sancionats amb: a) L’obligació de jugar a porta tancada els encontres que determini el jutge únic, podent ser fins al final de la competició. b) Si això no fos possible, hauran de jugar en camp contrari o en la pista que determini el Comitè fins al compliment de la sanció. c) La pèrdua de tots els punts aconseguits fins al moment. Aquesta sanció podrà afegir-se a la del punt a). d) L’expulsió de l’equip de la competició, a proposta del Jutge Únic i amb l’aprovació de la Junta Directiva. e) En qualsevol cas, s’informarà a la direcció del centre i a la seva AMPA f) De les sancions imposades se’n donarà publicitat pels mitjans al nostre abast.

105


25.6 Si un equip es retirés un cop començat l’encontre: a) Perdrà el partit. b) Se li descomptarà un punt de la classificació general. c) Pagarà les despeses dels Tutors de Joc i les despeses de desplaçament de l’equip contrari, si n’hi hagués. d) Perdrà el dret a classificar-se per a qualsevol final o campionat en la competició. e) Seran sancionades de 5 a 10 jornades la persona o persones que es demostri que han decidit la retirada. f) En cas de reincidència durant la temporada, l’equip serà exclòs de la competició, sense perjudici del seu dret d’apel·lació. 25.7 Segons sigui la gravetat dels fets, es podrà produir, a més a més, la inhabilitació de la instal·lació esportiva de l’entitat responsable, per un període d’1 a 3 jornades. 25.8 Serà circumstància atenuant de les sancions corresponents als articles anteriors, el fet que l’entitat o centre responsable prengui mesures disciplinàries contra el o els culpables i ho comuniqui al Comitè de Competició, a través del Comitè d’Organització, abans de les 48 hores següents als fets. 25.9 La inhabilitació d’una instal·lació esportiva prevista en l’art. 25.7 podrà ésser substituïda per l’obligatorietat de celebrar els encontres a porta tancada, quan les circumstàncies ho aconsellin. 25.10 Les faltes compreses en els articles 23 al 25.9, ambdós inclosos, podran ésser sancionades amb la retirada de l’equip de la competició i se’n donarà publicitat. Aquesta sanció sols podrà aplicar-la la Junta Directiva, a proposta del Comitè Tècnic per recomanació del Comitè de l’esport corresponent. Aquesta sanció serà inapel·lable.

26. Al·legacions Qualsevol Centre o Entitat té dret a presentar reclamacions o al·legacions per fets produïts abans, durant i després d’un encontre, així com a conèixer els annexes a les actes dels partits. L’escrit d’al·legacions, on es raonaran els fets i s’exposaran totes les dades que es creguin necessàries, haurà d’obrar en poder del Comitè de Competició, a través dels Comitès Organitzadors, com a màxim 72 hores després que el Comitè hagi donat a conèixer els fets. A partir d’aquest termini, els Comitès només admetran les al·legacions que ells mateixos sol·licitin.

106


Qualsevol al·legació ha d’estar escrita en termes adequats de respecte a totes les parts implicades, en cas de no ser així, aquest fet serà susceptible de sanció. Tanmateix, hauria d’anar signat i identificat per la persona responsable de l’entitat corresponent.

27. Recursos 27.1 Contra la decisió del Comitè de Competició i si és el cas, contra la del Comitè Organitzador, podrà interposar-se recurs d’alçada davant del Comitè Tècnic Esportiu, d’acord amb el RRI del CEEB, en el termini de 5 dies feiners a comptar des de la notificació en ferm. 27.2 L’òrgan de màxim recurs és la Junta Directiva del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. 27.3 Qualsevol recurs ha d’estar escrita en termes adequats de respecte a totes les parts implicades, en cas de no ser així, aquest fet serà susceptible de sanció. Tanmateix, hauria d’anar signat i identificat per la persona responsable de l’entitat corresponent. 27.4 Tot allò que no es contempla en aquest Reglament es regularà per les normes dels diferents Comitès, aprovades per la Reunió de cada esport i per la Junta Directiva a proposta del Comitè Tècnic. Si de cas hi manca, es regularà pels Reglaments Generals de Competició de les Federacions respectives i les normes de disciplina esportiva del Consell Català de l’Esport.

28. Els Tutors de Joc 28.1 El síndic dels TJ La Junta Directiva del CEEB ha creat i determinat les funcions de la figura del Síndic dels Tutors de Joc (TJ), que serà el representant d’aquest col·lectiu i tindrà la responsabilitat d’organitzar i coordinar la formació dels TJ i tot el seu procés d’incorporació a l’entitat. El Síndic vetllarà per a què els TJ tinguin l’assessorament i la formació necessàries i donarà el recolzament necessari per mantenir la qualitat de la seva tasca.

107


28.2 Procés d’incorporació Tanmateix, s’ha establert un procés d’incorporació fix per als nous TJ, que inclou un seguit de passes: una entrevista personalitzada, una formació general, una avaluació amb període d’adaptació inclòs i finalment la incorporació, no exempta de l’obligatorietat de seguir una formació continuada. 28.3 Avaluació i seguiment Com ja s’ha mencionat en aquesta normativa, es crearà un equip d’observadors que, entre d’altres funcions, seguiran i avaluaran les actuacions dels TJ. Per fer-ho, el CEEB ha dissenyat el full d’avaluació pertinent, que valora aspectes tècnics, formatius i personals. 28.4 Normes bàsiques dels TJ: INSCRIPCIÓ: Els TJ hauran de sol·licitar la seva inscripció al CEEB a cada curs escolar, i serà la Junta Directiva qui les accepti, basant-se en criteris d’aptitud i de comportament (veure procés). FORMACIÓ: Els TJ hauran de rebre la formació adient per desenvolupar correctament la seva tasca. COMPROMÍS: Els TJ han d’arribar puntuals al partits, trametre degudament complimentades les actes a les oficines del CEEB i recollir els rebuts dels partits els dies indicats. També han de comunicar, si és el cas, la seva renúncia a participar en una jornada concreta una setmana abans. INTEGRITAT: El TJ ha de comportar-se en tot moment de forma imparcial, sense afavorir cap dels contrincants i tractant els jugadors, entrenadors, delegats i acompanyants de forma equànime i educada. IMATGE: Els TJ hauran d’anar degudament uniformats quan desenvolupin la seves funcions. FILOSOFIA: Els TJ han de ser aplicadors de la filosofia de l’esport escolar i els valors que d’ella es deriven, on la participació i el divertiment han d’estar per damunt de la competitivitat i l’enfrontament. INTERVENCIÓ: Els TJ vetllaran per la correcta aplicació dels reglaments.

108


EDUCACIÓ: Els TJ han de procurar adaptar aquests reglaments a les capacitats, edats i característiques dels jugadors. Ensenyant, si és necessari, la forma correcte d’executar accions i adaptar comportaments. REMUNERACIÓ: Els TJ tenen dret a rebre una quantitat econòmica (aprovada per l’Assemblea del CEEB) per la seva intervenció, els desplaçaments als partits i, en cas necessari les dietes.

29. Observadors El CEEB enviarà aleatòriament observadors sense cap càrrec a les entitats, amb la finalitat de revisar i observar els diferents aspectes dels partits (equips, tutors de joc, terreny de joc, públic...). Aquests Observadors aniran degudament acreditats i podran, entre d’altres accions, procedir a la revisió de les llicencies dels equips.

109


FORMACIÓ I RECURSOS FORMATIUS Índex 1.

FORMACIÓ

2.

BORSA DE TREBALL

3.

AJUDANTS DE MONITORS ESPORTIUS

4.

DEPARTAMENT D’INVESTIGACIÓ

110


1. FORMACIÓ L’esport és l’entorn essencial per al desenvolupament psicosocial de l’infant però a l’hora de participar en les competicions esportives, aquestes, molt sovint, responen més als models de l’esport professional que no a les veritables necessitats formatives dels infants. El joc net, l’esforç, l’autocontrol, la perseverança, el treball en equip, l’autoconfiança, l’autoestima, l’equilibri emocional, el respecte cap a els altres són alguns dels valors que potencien la pràctica esportiva i que haurien d’esdevenir la seva senyera. Per aquest motiu el CEEB considera a la formació com una eina imprescindible pel bon funcionament de les activitats i per l’educació dels nois i noies en edat escolar que participen a les seves activitats. La formació estarà estretament interrelacionada amb l’espai que des del CEEB es dedica a la investigació, i farà especial èmfasi en els aspectes pedagògics i psicològics, a banda de la formació en tècnica i tàctica esportiva. Per a desenvolupar aquesta tasca, comptem amb professionals acreditats i amb experiència. Ells han de ser font de coneixements i de transmissió de valors per a tots els agents que intervenen en la formació integral dels nens i nenes de Barcelona.

Cursos de Tutors de Joc Els tutors de joc són una peça clau en el esports d’equip, ja que són els encarregats de tutoritzar (arbitrar) el joc, i això va més enllà d’aplicar el reglament. Per tant, la seva formació serà essencial per al bon funcionament dels Jocs Esportius Escolars. Els Tutors de Joc, per incorporar-se al CEEB, han de passar per un procés de formació que inclou: • Una part especifica de coneixement de normatives, reglament intern i tècnica (senyalització, situació, apreciació, control, etc...) • Una part general sobre esport escolar (objectius i filosofia), funcions del TJ, característiques psicològiques i suport comportamental.

111


• A més, anualment hauran de reciclar els seus coneixements i continuar un procés formatiu ininterromput (veure punt 28 del RGC).

Aquests cursos, capacitaran als alumnes aptes per a ser Tutors de Joc (TJ) del CEEB, sempre i quan la seva admissió hagi estat aprovada per la Junta Directiva. Els cursos que es preveuen fer són: ƒ TJ de bàsquet ƒ TJ de futbol-5 ƒ TJ de futbol-7/11

ƒ TJ de voleibol ƒ TJ d’hoquei patins ƒ TJ d’handbol

Tots aquest cursos es realitzaran al setembre i cada cop que hi hagi prou demanda. En cas que alguna entitat estigués molt interessada i presentés un nombre de persones suficient, es podrien obrir cursos a les seves instal·lacions.

Cursos de Tutors Esportius Escolars (TEE) Coordinadors Esportius Escolars (CEE) Per donar facilitats a totes les entitats del CEEB es seguiran fent cursos i seminaris formatius, però s’ha de tenir en compte que a fi de poder participar com a tècnic en programes d’esport escolar promoguts o subvencionats pel Consell Català de l’Esport (les Competicions del Consell ho són), serà necessari acreditar com a mínim una formació de Tècnic de nivell I Aquesta acreditació mínima serà necessària per tal de poder tramitar la llicència d’entrenador.

112


Reconeixement i certificació: • Els cursos de TEE de modalitats amb l’ensenyament regularitzat (bàsquet o futbol 5-7-11) estan reconeguts pel CEEB, que tramitarà el diploma de Tutor Esportiu Escolar corresponent. • Els cursos TEE de la resta d’esports, a part del diploma del CEEB, estan certificats per l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport – CIATE de l’esport en qüestió) • Els alumnes dels cursos de CEE, rebran el diploma del CEEB i el certificat de l’Escola Catalana de l’Esport de la Generalitat de Catalunya (Curs d’Iniciació a Tècnic d’Esport – CIATE de Gestió de petites entitats esportives) En el transcurs d’aquest curs escolar s’oferiran, per tal de continuar cobrint les necessitats de les nostres entitats, diferents tipologies de cursos: Preu: 75€ per alumne amb un 25% de descompte en la tercera i successives inscripcions (60€) , per als centres que realitzin la inscripció de 3 o més alumnes. Requisits: ser major de 16 anys i portar la documentació requerida (certificat d’estudis, fotocopia del DNI, una foto i, en cas de ser menor d’edat, una autorització del pare, mare o tutor/a legal). Lloc: aules i pistes d’alguna entitat de Barcelona. Els interessats en acollir-ne un, poden adreçar-se a les oficines del CEEB. Professorat: titulacions adequades als continguts (pedagogs, psicòlegs, mestres d’educació física, llicenciats d’INEF o CAFE, entrenadors esportius...). Nº d’alumnes per curs: entre 20 i 30 persones. Continguts (50 hores): • TEE: fonaments pedagògics i psicològics, primers auxilis, concepció de l’esport escolar, valors, tècnica, tàctica, metodologia, preparació física, direcció... • CEE: pedagogia, psicologia, primers auxilis, sociologia, organització, planificació, direcció de tècnics, gestió dels recursos materials, humans i econòmics, innovació i recerca...

113


CURSOS PER A CORDINADORS ESPORTIUS ESCOLARS Intensiu de Nadal CEE (CIATE de gestió de petites entitats esportives) Tardes juny-juliol CURSOS PER A TUTORS ESPORTIUS ESCOLARS TEE de Futbol 5 i Futbol 7-11 Intensiu de TEE de Bàsquet Nadal TEE d’Handbol TEE de korfbal (CIATE) TEE de Voleibol (CIATE) TEE de Patinatge Artístic (CIATE) Tardes juny-juliol TEE de Gimnàstica Artística (CIATE) TEE de Gimnàstica Rítmica (CIATE) Informació i inscripcions: els fulls d’inscripcions es poden recollir en el mostrador del CEEB o bé es poden baixar de la plana web www.elconsell.cat El termini finalitza 2 setmanes abans a la realització dels cursos. Totes les escoles interessades en què organitzem qualsevol altre model de curs d’iniciació a tècnics esportius diferent als ja programats, també poden posar-se en contacte amb el CEEB.

Curs per a professors i mestres d’educació física El curs es desenvoluparia en vàries sessions monotemàtiques que van de 4 a 8 hores que sumen un mínim de 30 hores de formació. Com a docents, comptarem amb les escoles d’entrenadors de federacions i membres dels comitè esportius del Consell. En tot cas parlem de mestres, llicenciats d’educació física o entrenadors de màxim nivell. Aquest curs està reconegut pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Encara està per definir l’oferta del proper curs, serveixi com a exemple el contingut dels cursos anteriors. 2007-08: ciclisme, korfbal, bàdminton, curses d’orientació i handbol. 2008-09: handbol, korfbal, tir amb arc, tennis taula, goalball i shoot-ball.

114


Altres cursos El CEEB té un acord amb “Espai de formació i desenvolupament”, una entitat que es dedica a la formació personalitzada de col·lectius de treballadors en actiu i que compta amb formadors acreditats i amb experiència. A través d’aquest acord, i durant el transcurs del curs escolar, oferirem un seguit de cursos adreçats a un o altre dels diferents col·lectius que formen part del Consell: entrenadors i monitors, mestres i professors, delegats, tutors de joc, coordinadors, dinamitzadors, voluntaris, organitzadors d’activitats ... Tots aquests cursos tindran preus reduïts per les persones vinculades amb el CEEB. • RCP- Curs de Reanimació Cardio Pulmonar (6h) A partir de setembre. Curs certificat per Creu Roja: auxili i activació d’emergència, compressions toràciques, ventilacions de rescat, posicions de seguretat. • Formació en Habilitats Socials (9h) Lideratge, comunicació i resolució de conflictes. A partir de desembre. • Curs de Primers Auxilis (18h) Curs certificat per Creu Roja: Sense data. Anireu trobant informació en la plana web del Consell.

115


2. BORSA DE TREBALL El CEEB disposa d’una borsa de treball on-line, tant per als interessats en treballar a l’esport escolar com per les entitats que cerquen personal per al desenvolupament de les seves activitats esportives. La nostra borsa és un espai idoni sobretot a l’inici de temporada. És un espai web fàcil d’utilitzar, cada cop amb més ofertes i demandes. Tanmateix, i en consonància amb el Pla de garantia social, a la borsa de treball podeu trobar auxiliars esportius amb moltes ganes de treballar, després d’haver realitzat les formacions i les pràctiques corresponents, amb il·lusió i motivació.

3. AJUDANTS DE MONITORS ESPORTIUS Des del Departament de Formació del Consell col·laborarem amb la iniciativa de l’Escola Lexia (escola d’alumnes amb necessitats educatives especials fundada l’any1970) perquè els nois i noies amb discapacitat tinguin la possibilitat de treballar per a l’esport en edat escolar a través del CIATE d’Ajudants de Monitors Esportius que els permetrà aconseguir una titulació per desenvolupar les tasques de suport als educadors. La nostra col·laboració es basa en el compromís d’incloure els joves que finalitzin aquest curs (de dos anys de duració) a la nostra borsa de treball. Cada any aquests joves hauran de fer unes pràctiques. El Departament de Formació s’encarregarà de trobar centres on poder-les dur a terme i també s’introduiran com a educadors de suport a les activitats del CEEB, com per exemple a les trobades esportives. En els darrers dos cursos, molts dels monitors i Tutors de Joc que col·laboren en les trobades de menuts i menudets o en altres activitats puntuals del CEEB són alumnes de l’escola Lexia. Aquests nois i noies són joves majors de 16 anys que treballen, a través de l’activitat física i l’esport, l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines necessàries per a la seva inserció en el món social i laboral, especialment difícil en aquesta població. Amb l’objectiu de portar a terme aquest projecte innovador i pioner en el camp de l' esport adaptat, l’escola Lexia està treballant en col·laboració amb L’Escola Catalana de l’Esport, el Consell de l’ Esport Escolar de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Districte de Gràcia i amb l’Institut Barcelona Esport.

116


Si vosaltres també voleu col·laborar en aquest projecte no dubteu en acollir a les vostres activitats a aquests Auxiliars Esportius, ja sigui facilitant les seves pràctiques o integrant-los en el vostre equip de monitors.

4. DEPARTAMENT D’INVESTIGACIÓ Aquest departament serà el responsable del treball de recerca tècnica i pedagògica encaminat a crear una supranormativa per a l’esport educatiu de la ciutat de Barcelona. Aquesta ha de ser el marc idoni per a les diferents edats i esports. Tanmateix, des del departament es realitzarà el seguiment de la seva aplicació i l’estudi de les correccions necessàries. Per aquesta tasca es comptarà amb els experts més preparats del sector així com es buscarà la complicitat i la conformitat de les administracions corresponents. Objectius: • Revisió amb criteris pedagògics dels reglaments en els esports col·lectius. • Revisió amb criteris pedagògics de les normatives dels esports individuals. • Estudi de comportament dels diferents agents que intervenen en l’esport escolar. • Creació de comitès d’experts específics. • Aprovació d’un primer document (supranormativa) emparat per l’Administració. • Suports de les propostes del departament de Promoció Esportiva. • Suport científic de les campanyes impulsades des del departament de Promoció Esportiva com són “noia i esport” i “obesitat infantil”. • Recerca de noves nomenclatures en l’àmbit de l’esport escolar, per exemple: àrbitre = tutor de joc, entrenador = educador esportiu. • Elaboració d’encàrrecs rebuts al departament per part de les administracions o altres institucions.

Promoció i Assessorament esportiu i Servei de Consultoria Des del departament s’impulsaran les campanyes de promoció de la pràctica esportiva a les escoles, i s’assessorarà a totes aquelles que s’iniciïn a la participació esportiva, bàsicament des dels aspectes tècnics i pedagògics. També es vol incidir en els centre escolars que malgrat hagin tingut una trajectòria 117


consolidada a la participació d’activitats necessitin un recolzament per tal de trobar el model més adient a la seva idiosincràsia. Des d’aquest departament podreu disposar: • Campanyes de promoció de la pràctica esportiva a les escoles. • Personal professional amb experiència en l’esport escolar i l’organització d’esdeveniments esportius. (titulats en CAFE, MEF,ADE, PRI) • Ajut per a la definició i elaboració de programes esportius. • Assessorament a l’organització i participació esportiva. • Departament d’esports. • Recursos humans. • Mediadors de conflictes. • Recolzament a l’organització d’esdeveniments. • Grup d’estudis de noves propostes. Des del Departament de Promoció i Assessorament Esportiu i des del Servei de Consultoria hi haurà una estreta relació amb el Departament d’Investigació. El servei d’assessorament serà gratuït per a les escoles inscrites en el CEEB. Adreça electrònica per a temes relacionats amb els departaments de formació, promoció i assessorament, investigació, consultoria i borsa de treball: promocio@elconsell.cat

118


ALTRES ACTIVITATS, SERVEIS I PROJECTES Índex 1. PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA 2. PLA DE L’ESPORT ESCOLAR DE LA CIUTAT DE BARCELONA 3. ACTIVITATS DE SUPORT A L’EDUCACIÓ FÍSICA EN HORARI LECTIU 4. FUNDACIÓ DE L’ESPORT ESCOLAR 5. CASA DE COLÒNIES-ALBERG CAN FONT 6. ESPORT SENSE BARRERES 7. PREMIS A L’ESPORTIVITAT “COMPTA FINS A 3” 8. PROGRAMA E3B (EQUIP EDUCATIU D’ESPORT BASE) 9. RECONEIXEMENTS MÈDICS 10. SOPAR DE L’ESPORT ESCOLAR

119


1. PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA Els Departaments d'Educació i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, aquest últim mitjançant la Secretaria General de l'Esport, van acordar a finals del 2004 impulsar el Pla Català d'Esport a l'Escola, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.

Els agents del pla: El desenvolupament d'aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents: • Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d'Educació i de Vicepresidència. (Secretaria General de l'Esport) • Centres educatius públics i privats. • Consells Esportius. (a Barcelona ciutat el Consell de l’Esport Escolar) • Ajuntaments. Així doncs, el CEEB té les següents tasques envers el Pla: 1. Impulsar el projecte a la ciutat de Barcelona amb col·laboració de la Representació Territorial de l’Esport i el Servei Territorial d’Educació. 2. Donar suport als/les coordinadors/es del Pla Català d’Esport a l’Escola dels Centres Educatius, i organitzar activitats periòdiques de formació, d’intercanvi d’experiències o de caràcter lúdic i recreatiu. 3. Assessorar al centre Educatiu en el disseny i elaboració del projecte i ferne el seguiment. 4. Assessorar als centres en la creació de les Associacions Esportives Escolars. (AEE) i Seccions Esportives Escolars de l’AMPA (SEE) en els centres de primària. 5. Facilitar l’accés dels nois i de les noies participants, els dinamitzadors/es i personal tècnic al programa, a l’assegurança pertinent, amb cobertura d’accident i responsabilitat civil. 6. Organitzar jornades i cursos de formació per a dinamitzadors/es i monitors/es i també per a pares i mares. 7. Programar i coordinar activitats intercentres o trobades esportives.

Per a qualsevol qüestió del PCEE, us podeu adreçar a les nostres oficines o bé fer arribar un correu electrònic a l’adreça: usc@elconsell.cat.

120


Activitats i serveis per als centres del PCEE Tots i cada un dels anteriors punts els podreu trobar degudament explicats a la nostra web www.elconsell.cat i en el llibre que edita al setembre el CEEB i teniu disponible a les nostres oficines. OFERTA ESPORTIVA Tots els centres del PCEE poden gaudir de l’oferta d’activitats esportives de les que disposa el CEEB, ja sigui a nivell competitiu (JJEE), com en activitats de promoció, trobades, lligues recreatives o Jornades obertes. Algunes d’aquestes activitats estan especialment dissenyades pensant en entitats com les AEE o les SEE. FORMACIÓ Disposem de cursos de formació per a dinamitzadors, monitors i coordinadors. BORSA DE TREBALL Borsa de treball on centres i particulars poden fer arribar les seves ofertes i demandes. PRESTEC DE MATERIAL Tenim a disposició dels nostres centres material de préstec. ( esportiu i didàctic) INSCRIPCIONS Gestionem el tràmit d’inscripcions per a les Trobades Territorials de Centres Educatius de primària i secundària. ASSEGURANCES Gestionem el tràmit de l’assegurança d’accidents i de responsabilitat civil per a les entitats inscrites al CEEB. ASSESSORAMENT I CONSULTORIA Tenim un servei d’assessorament esportiu i consultoria per a aquelles entitats que ho sol·licitin. SUPORT ORGANITZATIU Oferim la nostra col·laboració a totes aquelles entitats que vulguin organitzar algun tipus d’esdeveniment esportiu.

Programa de Promoció Esportiva per als centres del PCEE Aquest nou curs des del CEEB hem volgut apostar per algunes modalitats esportives concretes per tal d’ajudar-vos a obrir noves activitats als vostres centres :

121


• Korfbal • Badminton

• Handbol • Shoot-ball

Els motius que ens han fet escollir aquestes modalitats esportives són: • La possibilitat que el professor i/o monitor pugui treballar una bona quantitat de valors educatius, esportius i socials a través d’ells. • El cost econòmic que, en un futur, les activitats que se’n derivin podrien originar al centre. • L’adaptació de la seva pràctica esportiva a l’espai físic disponible dins dels diferents centres. • Que els seus reglaments siguin de fàcil comprensió per als practicants. • Que amb una quantitat mínima de sessions els esportistes puguin practicar-los amb una mínima qualitat de joc. • La possibilitat de treballar amb els dos gèneres (nois i noies) conjuntament. • La col·laboració de les Federacions o Entitats existents. • Un material esportiu i didàctic adequat que estigui a la venta o en préstec. • El suport d’especialistes en aquests esports. El que es vol proposar és el següent: Tots aquells centres que vulguin iniciar alguna d’aquestes modalitats esportives els hi oferim la possibilitat de: • Formació, xerrades i exhibició per a monitors i professors de la modalitat escollida. (a nivell bàsic i d’aprofundiment) • Suport personalitzat en l’organització de sessions d’entrenament • Col·laboració en la recerca de monitors. (disposem de borsa de treball específica d’aquest esports) • Material de préstec i de venda amb uns preus ajustats. • Cedir el paper d’entitats potenciadores a aquells centres que ho desitgin i vulguin acollir alguna de les modalitats proposades per compartir el seu espai amb esportistes d’altres centres del territori o districte. • Organització de trobades monoesportives trimestrals i la potenciació de torneigs i altres esdeveniments intercentres.

122


Jornades Obertes del Pla Català d’Esport a l’Escola Aprofitant s’acosta el 5è aniversari del Programa PCEE, des del CEEB volem impulsar una proposta d’activitat adreçada als centres de la nostra ciutat, ja sigui centres educatius de primària com de secundària. • La idea és que cada un dels centres inscrits al Pla organitzi una jornada esportiva oberta on serà el propi centre el que decidirà quina o quines activitats vol realitzar. • Les característiques da l’activitat: horaris, dates, volum de participants, esports, edats, etc... les decidirà l’entitat organitzadora. • Els objectius principals són donar a conèixer la feina feta per les AEE i les SEE i convidar altres centres a compartir la jornada esportiva. • Tot plegat, hauria de convertir-se en un recull de propostes que penjarem a la web del consell i que haurien d’arribar-nos (usc@elconsell.cat ) com a molt tard, uns 30 dies abans de la data de l’activitat. Exemple: III Torneig AEE IES Salvador Espriu Jornada intercentres per tal de fomentar i potenciar l’esport extraescolar, donat la possibilitat de que es relacionin alumnes de diferents centres de la nostra ciutat. En aquest cas les activitats es fan tot un matí i els esports escollits són el futbol 5 i el bàsquet. Els centres s’inscriuen per esport i categories i es crea un quadrant de partits. Nom de l’activitat

Dia

Hora

Breu descripció lloc de realització

Organitza

Oberta a altres centres

Previsió de participants

Torneig futbol 5 i bàsquet

12/4/09

10-15H

Trobada intercentres

AEE IES Salvador Espriu

SI

20 equips

• Des del CEEB ús oferim la possibilitat de col·laborar, assessorar o donar suport a les vostres jornades, la difusió de cada una de elles per així poder arribar a major nombre d’entitats informades dels actes. També posem a la vostra disposició el material del què disposem i us sigui d’interès.

123


Informacions d’interès Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar Catalunya (AEDAEEC) El seu objectiu principal és el foment i la pràctica de l’activitat poliesportiva en els centres educatius i la coordinació de la pràctica esportiva de les associacions esportives escolars de tots els centres educatius que participen en el PCEE. També té com a d’altres objectius exercir la representativitat de les AEE i de les SEE i dissenyar, promoure i realitzar campanyes i accions de recaptació de fons, mecenatge i patrocini que la dotin de recursos econòmics per desenvolupar l’objecte i activitats de l’entitat. Correu electrònic: agrupacioeec@gmail.com Plana web: www.lagrupacio.cat Telèfon: 93 419 22 32 Associació de Joves Dirigents Catalans (Jo-Dic) El seu objectiu principal també és el foment i la pràctica d’activitats poliesportives en els centres educatius, però en aquest cas, la responsabilitat de liderar l’associació és dels dinamitzadors (que són alumnes o ex-alumnes dels centres educatius) i alhora aquests estan supervisats per els coordinadors que són els professors dels centres educatius. Correu electrònic: associaciojodic@gmail.com Telèfon: 93 419 22 32

124


2. PLA DE L’ESPORT EN EDAT ESCOLAR DE LA CIUTAT DE BARCELONA L’AJUNTAMENT PROMOU LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D’HORARI ESCOLAR El Pla de l’Esport en Edat Escolar és un projecte impulsat per l’Institut Barcelona Esports (IBE) de l’Ajuntament de Barcelona, elaborat conjuntament amb altres institucions, entitats, associacions, centres educatius i instal·lacions esportives. El pla té l’objectiu de promoure la pràctica esportiva d’infants i joves entre 3 i 18 anys, fora de l’horari escolar, com a instrument de transmissió de valors educatius i per fomentar l’adquisició d’hàbits saludables. La primera fase d’implantació del Pla va consistir en l’edició de la Guia d’oferta esportiva per a infants i joves que es continua publicant, anualment, cada setembre. En la segona fase, l’IBE va crear el Consell de Coordinació Esportiva en edat escolar (CCE) on s’apleguen les persones representants de les més de 300 entitats implicades en el Pla. Aquest òrgan, a través d’un procés participatiu, prioritza i contribueix a dissenyar les línies d’actuació i els reptes que han de millorar les condicions pedagògiques de l’esport en edat escolar. Les tres àrees sobre les quals es vol incidir són les següents: • Transmissió de valors positius i adaptació dels sistemes de competició • Captació i formació de professionals de l’esport en edat escolar • Gestió i ús dels espais esportius escolars La intenció d’aquest pla és la de compartir un projecte mitjançant la coordinació dels diversos agents implicats per tal de millorar el conjunt de l’oferta esportiva de la ciutat. Amb aquesta idea doncs, el Consell de Coordinació Esportiva és un canal de comunicació i de participació on, de manera conjunta, es treballa per aportar instruments que permetin contribuir al progrés de l’esport en edat escolar. Així, des del CCE, s’ofereix a totes les entitats que en formen part diferents recursos dels quals volem destacar: Esport i valors Grada Jove (10-14 anys) i Juga-la! (10-16 anys) Activitats compartides amb l’horari lectiu. Materials didàctics CD de beneficis de l’activitat física, còmic “Fora de joc” i tríptic sobre Fair Play, estudi dels hàbits esportius escolars a Barcelona, exposició sobre “El paper de les dones en la història de l’esport a la ciutat”, quaderns Dona i Esport, campanya “Compta fins a tres” dossier adreçat a les famílies, materials de suport a la programació (marc curricular, agenda del monitoratge, etc.).

125


Itineraris esportius Suport a aquelles entitats interessades a establir relacions de col·laboració amb centres educatius inscrits en les activitats dins horari lectiu: curses d’orientació, escaqueja, prova-ho...esgrima, tamborí, volei, judo, handbol, escalada i rem. Per tal de facilitar l’accés i la continuïtat de la pràctica esportiva dels infants i joves, establint una xarxa territorial. Per un Esport Sense Barreres Programa municipal que té per objectiu incloure el col·lectiu de persones amb discapacitat en la pràctica normalitzada de l’activitat esportiva. Compta entre d’altres, amb un servei d’assessorament. Com podeu apreciar, doncs, el Pla de l’Esport en edat escolar pretén ser una eina de diàleg, oberta a la participació i als suggeriments de tots els agents implicats que contribueixi a fer de Barcelona una ciutat més activa i implicada amb la seva organització esportiva. • Institut Barcelona Esports Per a més informació: www.bcn.cat/esports

3. ACTIVITATS DE SUPORT A L’EDUCACIÓ FÍSICA EN HORARI LECTIU Des de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona s’ofereixen activitats de promoció de l’activitat física i l’esport als centres educatius, en horari lectiu. Aquestes activitats estan relacionades directament amb els continguts del currículum d’educació física i, per a participar-hi, cal que el professorat formalitzi la inscripció a través del web www.bcn.cat/educacio/pae. • A la recerca del joc perdut: activitat de joc popular (5 anys) • Aprèn a nedar: campanya d’aprenentatge de les activitats aquàtiques a diferents piscines de la ciutat de Barcelona (6-10 anys) • Dansa ara: treball de dansa contemporània per al desenvolupament de les habilitats rítmiques i artístiques (7 anys) • De marxa fent esport: activitat de promoció de les activitats dirigides que es poden practicar en un centre esportiu municipal o en l’entorn urbà (14-16 anys) • Flic flac circ: treball d’activitats expressives i realització d’un espectacle final de circ amb acrobàcies i figures (10 anys) • Raid atlètic: campanya de treball de les activitats atlètiques (10-14 anys) • Salut i esport. Biatló i triatló escolars: proves esportives per fomentar el treball de la condició física (12-14 anys)

126


• Mou-te en bici: activitat d’educació en valors sobre mobilitat sostenible: coneixements teòrics i pràctics sobre l’ús de la bicicleta en els desplaçaments habituals dels alumnes a la ciutat (14-18 anys) • Curses d’orientació: realització de curses d’orientació per impulsar els aprenentatges de les habilitats d’orientació (8-18 anys) • Prova-ho...esgrima, tamborí, volei, judo, handbol, escalada, rem!: activitats de promoció d’esports poc practicats a la ciutat de Barcelona (818 anys) • Escaqueja: campanya de difusió i aprenentatge del joc d’escacs (10-14 anys) • Valors i Esport: Grada Jove. treball dels valors de l’esport mitjançant esdeveniments esportius d’impacte a la ciutat (10-14 anys). Juga-la! Activitats d'aprenentatge que susciten la reflexió al voltant dels valors de l'esportivitat i la seva relació en els àmbits individual, familiar, social i ciutadà. (10-16 anys) Congrés nacional i internacional d’educació física: proposta de formació del professorat amb espais per a la reflexió i el debat i l’aprofundiment de propostes pràctiques (professorat d’educació física).

4. FUNDACIÓ DE L’ESPORT ESCOLAR

La finalitat de la Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona és donar resposta, mitjançant l’esport, a les necessitats socials actuals de la infància i de l’adolescència de la nostra ciutat.

127


PROGRAMES D’ACTUACIÓ: Immigració i esport: La FEEB està col·laborant en el programa esportiu de creixement dels barris de Torre baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, Canyelles, Roquetes i Trinitat Nova, a través del Projecte “L’Esport ens fa iguals”, adreçat a més de 400 participants. Aquest projecte inclou un pla específic d’activitats esportives d’estiu per a 500 participants. Tot el projecte té el suport de l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona i de la Secretaria d’Immigració de la Generalitat. Esport i salut: S’està treballant, conjuntament amb el CEEB, per definir l’articulació de la FEEB en els plans preventius de salut per a la infància i l’adolescència en relació a l’obesitat. Aquest projecte es troba en fase d’estudi i redacció. Esport i adolescència: La notable rebaixa de la pràctica de l’esport en aquest sector de població, ens porta a crear i promocionar accions esportives per donar alternatives al seu model de vida, excessivament passiu i sedentari. Esport i gènere: L’hàbit esportiu en les noies és molt baix, especialment entre les noies immigrants. Cal incentivar la pràctica de l’esport com a una via de normalització i igualtat en la convivència PROJECTES: “L’esport ens fa iguals” L’organització de la gestió esportiva de sis centres educatius del districte de Nou Barris on hi ha una gran concentració i de població escolar immigrant. “TBC i PBC” S’ha col·laboració tot el curs amb el Departament de Justícia de la Generalitat. La FEEB ofereix la plataforma organitzativa i esportiva del CEEB pera a la realització de mesures penals alternatives. En total, s’han acollit a més de 40 persones i el proper curs s’espera superar aquesta xifra. “Casa de Colònies Can Font” La gestió de Can Font, es gestiona des de la Fundació amb la finalitat de potenciar i aconseguir recursos propis.

128


5. CASA DE COLÒNIES/ALBERG CAN FONT

Informació: telèfons 648.52.37.46.

646.97.61.01

Per poder organitzar estades d’estiu i per poder anar creant un patrimoni que consolidés encara més la nostra entitat, es va adquirir i adequar una masia a la comarca de La Selva i es van construir instal·lacions esportives. L’alberg està pensat per poder acollir grups d’adults, famílies, convivències escolars, colònies, etc., al llarg de tot l’any. Les entitats del CEEB, tenen avantatges en les tarifes per les colònies escolars, estades, sortides de les AMPAs, campus esportius, preparació del curs esportiu... Descripció: És una antiga casa de pagès del segle XVIII, restaurada conservant l’estructura original. Situada a l’entrada del poble de Brunyola (La Selva) i envoltada de boscos de la propietat i camps de conreu, consta de planta i pis i una construcció annexa, amb cobertura de teula de dos vessants, paller i àmplia era, disposa de tots els serveis necessaris per a fer la vostra estada tranquil·la i agradable:

129


• • • • • • •

86 places ƒ 3 habitacions de 14 places ƒ 1 habitació de 24 places ƒ 1 habitació de 2 places ƒ Mòduls independents: 18 places en habitacions de 2, 4 o 6 llits amb wc propi. Pista polisportiva de 45 x 32m Piscina d’estiu. 1 pista de petanca. Sala de jocs, taller, sala de TV, menjador i cuina. Calefacció central. Espai per fer acampades. Hort ecològic.

130


6. ESPORT SENSE BARRERES Des del CEEB, es va iniciar el curs passat aquest nou projecte que pretén fer arribar l’esport a tothom; sense excloure a ningú i trobant en la diversitat una font de riquesa. Objectius: Fer servir l’esport com a eina integradora de tots els col·lectius. Prendre consciència que les persones amb diferents tipus de discapacitat també tenen dret a practicar l’esport. L’esport és per a tothom. En el transcurs del curs 2007-08 el projecte va anar creixent fins a convertir-se en una realitat. Per al proper curs les activitats que es plantegen (podeu trobarles en els apartats corresponents d’aquest llibre) són: FORMACIÓ i BORSA DE TREBALL ƒ Els Auxiliars de Monitors Esportius. ACTIVITATS ESPORTIVES ƒ Lligues “Sense barreres” de futbol 5 i bàsquet (horari lectiu i extraescolar) ƒ Jornades multiesportives. Si voleu més informació, podeu consultar l’apartat d’esports.

131


7. PREMIS A L’ESPORTIVITAT “COMPTA FINS A TRES” Taula de l’Educació Física i l’Esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona Bases De la Novena edició La Taula de l’Educació Física i l’Esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona convoca anualment, des de fa nou cursos, els PREMIS “COMPTA FINS A TRES” en el marc de la campanya de promoció dels valors educatius de la competició esportiva escolar que duu el mateix nom. Des de fa tres anys, s’ha apostat per la creació de diferents categories de premis fent extensiva la convocatòria als diversos agents tant col·lectius com individuals implicats en l’esport en edat escolar. En aquest sentit, es podran nominar: tutors/es de joc, educadors/es, dinamitzadors/es, entitats, centres educatius, AMPA’s, projectes o experiències, que hagin destacat pel seu treball potenciant els valors educatius de l’esport al llarg del curs. A més, es manté la possibilitat, ja contemplada en convocatòries anteriors, que entrenadors/es participants a la competició del CEEB i coordinadors/es de cada modalitat esportiva puguin proposar al jurat la concessió d’un premi a altres esportistes, equips i/o aficions que hagin destacat per l’esportivitat del seu comportament en el moment d’enfrontar-s’hi. Finalment, el jurat es reserva el dret d’atorgar un guardó especial a aquelles iniciatives o actuacions de les que tingui coneixement, que treballin d’acord amb l’esperit dels premis i que consideri oportunes. Els formularis per efectuar les nominacions i presentar projectes i/o experiències es poden trobar i descarregar des de la pàgina web de la campanya www.comptafinsatres.com Totes les nominacions i les propostes s’hauran de fer arribar per correu electrònic a l’adreça promocioesportiva2@bcn.cat amb data límit divendres 14 de maig de 2010. JURAT El jurat que atorgarà els premis estarà integrat per les persones representants de les diverses entitats i institucions que composen la Taula de l’Educació Física i l’Esport en edat escolar de la ciutat de Barcelona. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol dels premis i de decidir en tot allò que no hagi estat previst. 132


LLIURAMENT DELS GUARDONS A principis del mes de juny de 2010, la secretaria de la Taula informarà directament els guanyadors i les guanyadores dels premis, i en farà públics els noms. L'acte de lliurament dels guardons se celebrarà el dijous 17 de juny de 2010, a les 18.30 hores.

8. E3B: PROGRAMA EDUCATIU D’ESPORT BASE El CEEB ha creat aquest una comissió amb l’objectiu de crear un programa alternatiu a la part sancionadora del vigent Reglament General de Competició (RGC). La finalitat d’aquest programa és trobar alternatives al RGC que tinguin un accent més pedagògic, psicològic i educatiu. Les faltes s’ha de sancionar, però també ha de donar una resposta educativa de caire preventiu. Entenem que fets com el no tractament distintiu entre infants i adults en el RGC, circumstància que sí succeeix en la justícia ordinària, i la manca d’accions preventives i educatives d’algunes de les sancions establertes en el mateix, fan necessària la creació d’un programa alternatiu i alhora integrador del vigent reglament. La proposta d’estudi passa per contemplar les sancions des de tres perspectives diferents: 1. 2. 3.

La merament punitiva. La que contempla o es pot substituir per altres avantatges. La de la mediació en el conflicte. 133


En primer lloc, precisar que aquest projecte té com a objectiu principal la reparació del dany causat i la rehabilitació de l’esportista, que haurà de mantenir una actitud activa per recuperar la falta. Parlar únicament, per exemple, i tal i com disposa el RGC, de suspensió de partits quan es tracta de joves esportistes, pot ser desaprofitar la possibilitat de modificar actituds en moments de tensió i pressió. Entenem que, en alguns casos, la pressió que rep l’esportista per part del seu entrenador, els seus companys o la família, pot abocar-lo a una resposta agressiva més enllà del seu propi autocontrol. És per aquest motiu que creiem necessari involucrar a tots els estaments presents en la competició. Entenem l’esport escolar com un mitjà educatiu que, a més de respectar el reglament, col·labori en la formació personal i cívica del jugador. Estem convençuts que implicar-nos en un treball de reconeixement i acceptació de les pròpies errades, així com de modificar respostes o capacitat d’afrontar els fets sense emprar la violència, és una tasca que pot ajudar als nens i joves en la seva formació. Creiem que acceptar un acord de mediació o resolució de conflictes, per una altra via que la sancionador, equival a l’admissió del fet succeït, l’acceptació de la pròpia responsabilitat i, per tant, pot reparar el dany causat. Tanmateix, i donada la multiplicitat de fets que es poden produir en un encontre, així com l’edat de l’esportista i la gravetat de la falta comesa, s’haurà d’analitzar cada cas concret, per a establir quina és la proposta més adient. (amb el vist-iplau del jutge únic). Vetllarem, doncs, per a què les mesures proposades tinguin sempre un caràcter reparador i rehabilitador davant del sancionador, i promoguin actituds positives i no venjatives.

134


9. RECONEIXEMENTS MÈDICS

Se c /Rambla Guipúscoa 25, 08018 Barcelona T: 93 303 41 82 En els últims anys, les institucions esportives, i la societat en general, han anat prenent consciència de la importància dels reconeixements mèdics esportius envers la protecció de la salut de l’esportista. Els reconeixements mèdics són el principal instrument per objectivar i intentar evitar riscos potencials en la pràctica d’exercici físic i/o esport, permeten modificar i adaptar el tipus i la intensitat de l’activitat física de forma individual i són imprescindibles en individus de risc, persones amb malalties conegudes i en esportistes de competició. Ens permeten detectar anomalies musculoesquelètiques i valorar-ne any a any la seva evolució (escoliosis, cifosis, lordosis, deformitats en peus, turmells, genolls, malucs...). També poden descobrir l’obesitat infantil i altres trastorns del desenvolupament i malalties cardiovasculars. Actualment no existeixen uns protocols estandaritzats per a realitzar aquests reconeixements, però la Generalitat de Catalunya i diferents Societats Científiques proposen uns models genèrics en funció de l’edat i el tipus d’activitat física que correspondrien als mínims exigibles en una valoració medico esportiva. A grans trets els reconeixements haurien d’incloure • A totes les edats: Anamnesi (antecedents personals, familiars i esportius);exploració física (Aparell cardiorespiratori i muscoloesquelètic, prioritàriament); antropometria (pes i alçada), electrocardiograma de repòs i espirometria. 135


• En majors de 13 anys, es recomana la realització d’una prova d’esforç amb monitorització contínua de la tensió arterial i l’ECG (electrocardiograma). Aquesta prova hauria d’estar realitzada per especialistes en Medicina de l’Esport. Per tal de realitzar un reconeixement mèdic esportiu es precisa del temps, material i personal qualificat. Per aquest motiu, el CEEB i el centre SE Salut i estètica, us volem oferir aquest servei a on podeu derivar els vostres esportistes. Us recomanem aquesta oferta, que només és per a entitats afiliades al CEEB. Cal, doncs, que tots (entrenadors, esportistes i metges) us poseu d’acord i intenteu treballar amb rigor ja que amb la SALUT NO S’HI JUGA! Preus Els trobareu a la plana web del CEEB quan estiguin confirmats.

136


10. SOPAR DE L’ESPORT ESCOLAR El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, organitza, a principis de juny, la XIXa edició del “SOPAR DE L’ESPORT ESCOLAR”. Aquest acte, serveix de cloenda a les activitats del curs, i vol ser un punt de trobada entre totes les persones i entitats que d’una forma o altra estan involucrades en l’esport de promoció: escoles, clubs, associacions esportives, administracions, empreses, premsa, federacions esportives, tècnics, tutors de joc, voluntaris, etc. Quasi bé cada curs, el sopar del CEEB compta, també, amb l’assistència del Secretari General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, el Regidor d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona, diferents Consellers i Regidors municipals, Presidents de Federacions Esportives, representants dels mitjans de comunicació, Presidents de Clubs Esportius i altres entitats esportives i Directors d’Escoles.

137


Empreses i entitats col·laboradores en el XVIII Sopar de l’Esport Escolar de Barcelona

Gràcies a tots! 138


Programa de la Secretaria General de L’Esport de la Generalitat de Catalunya.

139

LLIBRE DEL CEEB 2009-2010  

Informació General del CEEB

LLIBRE DEL CEEB 2009-2010  

Informació General del CEEB

Advertisement