Page 1

Poradnik

na dobry początek ...

położna Ewa Janiuk radzi


Kiedyś mieliśmy siebie, potem stworzyliśmy ciebie, teraz mamy wszystko”. dla rodziców na dobry początek rodzicielstwa Ceba Baby

Wrocław 2016


�������� ��� ������������ ��������� � ������� �������

Autorka: Ewa Janiuk, położna z wykształcenia i powołania. Od ponad 26 lat aktywnie zaangażowana w działalność w środowisku położniczym. Od 2013 roku ekspert kampanii „Po prostu Położna”, w której aktywnie uczestniczy, biorąc udział w spotkaniach edukacyjnych w całej Polsce.

Karmienie noworodków piersią powinno być proste… bo przecież jest naturalne. Tymczasem pojawia się z nim wiele problemów.

dlaczego karMienie czasaMi bywa probleMatyczne? jak teMU zapobiec? Natura jest co prawda bardzo skomplikowana, jednak wiele procesów życiowych przebiegało przez wieki w sposób całkowicie bezproblemowy. Wzorce postępowania były czymś naturalnym i przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Jednym z takich procesów jest laktacja. Dopóki jedyną możliwością utrzymania nowo narodzonego dziecka przy życiu było karmienie naturalne, nikt nawet nie brał innej możliwości pod uwagę. Gdy zabrakło matki, dziecko (jeśli szybko nie znaleziono dla niego mamki) najczęściej skazane było na zagładę. Problemu z wcześniakami i z ich karmieniem też nie było, ponieważ dzieci te nie miały szansy na przeżycie. Tak było dopóty, dopóki my – ludzie nie zaczęliśmy próbować nad tymi procesami panować i ich poprawiać. Laktacji nie da się traktować w oderwaniu od całości cyklu rozrodczego. Na jej przebieg niezaprzeczalnie wpływa ciąża, poród i wszystkie bodźce do nas docierające – zarówno te, które są przesyłane i odbierane w sposób świadomy, jak i te przesyłane i odbierane podświadomie. Sztuczne karmienie zaburza ten naturalny proces, co może być przyczyną zaburzeń zdrowotnych i/lub emocjonalnych tak matki, jak i dziecka.

3


Uwaga na smoczki i butelki Paradoksalnym może wydać się fakt, że to właśnie wynalezienie smoczków, butelek i mieszanek dla niemowląt spowodowało problemy z karmieniem naturalnym. Podanie smoczka lub wczesne dokarmianie w żaden sposób nie było przez długie lata wiązane z zaburzeniami naturalnego procesu laktacji. Niemniej prawa marketingu są nieubłagane. Nie wszystkie wynalazki cywilizacyjne służą dobru matki i dziecka, a w gąszczu informacji bardzo trudno wyłuskać te pomocne i uchronić się przed niepotrzebnymi wydatkami. Matka natura nie ma sponsorów i psychologów specjalizujących się w reklamowaniu jej wytworów, dlatego też tak łatwo przegrywa w potyczkach z artykułami przemysłowymi i wyrobami ludzkich rąk.

Gdy produkty mlekozastępcze wchodziły na rynek, wiedza na temat samego procesu laktacji i składu mleka kobiecego była nikła. Z reguły jakiekolwiek procesy biologiczne poddawane są analizie, gdy zaistnieje taka potrzeba, a do tej pory takowej nie było. Po prostu urodzone dzieci były przystawiane do piersi i karmione. Dopiero w miarę rozpowszechniania smoczków, butelek i mieszanek mlekozastępczych zaczął narastać problem. Coraz więcej kobiet miało problemy z laktacją, przystawianiem dziecka do piersi. W miarę postępów analizy fizjologii laktacji, światło dzienne ujrzały informacje na temat czynników destrukcyjnych. Na ten okres datuje się także niechlubna karta firmy produkującej mieszanki. Firma ta, by rozpowszechnić swoje produkty, rozdawała darmowe próbki. Rozpoczęcie dokarmiania zaburza natu-

4

ralny proces laktacji, do tego podanie mieszanki przez smoczek niszczy prawidłowy odruch ssania dziecka na tyle, że gdy matki próbowały powrócić do karmienia piersią, przy ówczesnym stanie wiedzy było to niemożliwe. Pozostawał wybór: albo nadal kupować mieszankę, albo dziecko skazać na śmierć głodową. W ten sposób, w jednym z krajów afrykańskich, z powodu biedy i braku możliwości zakupu kolejnych porcji mieszanek poumierały tysiące maluchów. W swoich planach firma miała jedynie zdobycie nowego rynku zbytu dla swoich produktów, bo na dotychczasowym robiło się już tłoczno. Tymczasem okazało się, że stała się świadkiem olbrzymiego, przypadkowego eksperymentu medycznego. Aktualnie na rynku polskim jest to firma chyba najbardziej zaangażowana w promocję karmienia naturalnego. Po takich i podobnych doświadczeniach powstał międzynarodowy kodeks marketingu mieszanek mlekozastępczych dla niemowląt, który zabrania np. reklamowania mleka początkowego.

Mleko krowie nie jest dla dzieci W naszym kraju przez długi czas trwała batalia o to, by po zakończeniu karmienia piersią zastępować je mieszanką mlekozastępczą, a nie mlekiem krowim. Może to wydać się nieprawdopodobne, ale jeszcze do tej pory istnieją rejony kraju, gdzie nie sposób wyperswadować matkom, że mleko krowie w żaden sposób nie nadaje się do karmienia niemowlęcia. Trudno wytłumaczyć, że „zdrowi” dorośli, ludzie wykarmieni w okresie niemowlęcym mlekiem krowim, właśnie z tego powodu mają problemy z astmą, nadciśnieniem, wrzodami, chorobą wieńcową lub czymś podobnym, bo trudno powiązać te fakty razem.


Ówczesne matki w żaden sposób nie mogą ponosić za to odpowiedzialności; postępowały zgodnie z aktualnym wtedy stanem wiedzy, robiły to, co w określonej sytuacji uznawały za najlepsze dla swoich dzieci. Nie oznacza to jednak, że ich wnuki mają być wychowywane tak samo. Poziom wiedzy jest inny, sytuacja się zmieniła. W starych podręcznikach pediatrii można znaleźć informacje jak przygotować mieszankę mleka z mąką. Dziś już wiemy, że mleko krowie jest dobre jedynie dla cieląt, a mąki nie podaje się dziecku do czasu, gdy będzie potrafiło trawić gluten. Tamte matki są dziś babciami i mogą pomóc swoim wnukom w zapewnieniu im najlepszego startu w dorosłe życie.

Koniec z mitami

99% kobiet może karmić piersią Z medycznego punktu widzenia jedynie 1% kobiet nie może wykarmić piersią swoich dzieci. Wbrew potocznym opiniom lista przeciwwskazań do karmienia piersią jest bardzo krótka. Do najczęstszych przyczyn zbyt wczesnego odstawienia dziecka od piersi należą zabiegi wykonywane podczas porodu i podawane leki (niejednokrotnie całkowicie zbędne), negatywnie wpływające na przebieg procesu laktacji, błędy w postępowaniu podczas problemów laktacyjnych. Jednym z najczęstszych powodów jest właśnie wprowadzenie smoczków, kapturków ochronnych (które paraliżują prawidłowy odruch ssania) oraz nieprawidłowa pozycja matki i/lub dziecka podczas karmienia (ta ostatnia ma także ogromne znaczenie podczas sztucznego karmienia niemowlęcia – ma wpływ na prawidłową technikę karmienia i bezpieczeństwo).

Mleko mamy jest najlepsze Karmienie naturalne to ważny etap rozwojowy człowieka. Nikogo jakoś nie dziwi, że nad wcześniakiem, który przebywa w inkubatorze, opiekę specjalistyczną oprócz matki, sprawuje grupa specjalistów - lekarzy, położnych i pielęgniarek. Nie bez znaczenia dla możliwości rozwojowych dziecka jest to, w jaki sposób dojrzewa ono do możliwości życia w otaczającym je świecie: w matczynym brzuchu czy w inkubatorze. Niemniej te same wcześniaki wyrastają na wspaniałych i zdrowych ludzi, choć niezaprzeczalnym jest fakt, że dogodniejsze warunki rozwojowe miałyby, rodząc się terminowo. Z karmieniem noworodka jest analogicznie. Tak młody organizm nie jest na tyle dojrzały, by bezpośrednio po urodzeniu móc przestawić się na sztuczne pożywienie bez jakichkolwiek konsekwencji. Stąd konieczność ograniczenia do minimum tego typu zagrożeń i konieczność skierowania wszelkich sił i środków na utrzymanie karmienia mlekiem mamy. Podobnie jak jest w przypadku przeciwdziałania wcześniactwu. Należy dodać, że dopajanie i dokarmianie innymi płynami niż pokarm matki w najwcześniejszym okresie życia dziecka, ze względu na tego konsekwencje (zarówno te bezpośrednie, jak i odległe), powinno być bardzo dokładnie przemyślane i skonsultowane z pediatrą.

5


Korzyści z karmienia Mleko matki nie jest jedynie mieszaniną składników pokarmowych. Jest to substancja biologicznie czynna, ochraniająca przed infekcjami, biorąca udział w procesach trawiennych. Zmienia się wraz ze wzrostem dziecka, a także podczas każdego karmienia, w sposób płynny dostosowując się do jego potrzeb. Czego by nie mówić o zaletach jakiejkolwiek mieszanki mlekozastępczej, karmienie naturalne jest najwłaściwszą formą żywienia małego człowieka.

Karmienie naturalne, to dla dziecka zmniejszenie ryzyka wystąpienia: zespołu nagłego zgonu niemowląt (3-krotnie); martwiczego zapalenia jelit (20-krotnie); infekcji rotawirusowej przewodu pokarmowego (5-krotnie); zwężenia odwziernika (2-krotnie); bakteriemii i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (4-krotnie); infekcji dróg moczowych (5-krotnie); zapalenia ucha środkowego (3-4-krotnie); zgonu niemowląt z powodu biegunki (25-krotnie); chorób atopowych w wieku dziecięcym; zachorowań na nowotwory przed 15. rokiem życia; zachorowań na cukrzycę; wad zgryzu, wad wymowy itd.

Korzyści zdrowotne karmienia naturalnego dla matki: szybsze obkurczanie się mięśnia macicy, zmniejszone krwawienie poporodowe; bezpłodność laktacyjna (LAM); zmiana metabolizmu kobiety na bardziej oszczędny (działanie oksytocyny zmniejszające zapotrzebowanie na tlen, substancje odżywcze, zmniejszające wrażliwość na przykre dla organizmu bodźce, szybsza regeneracja sił witalnych); oszczędne gospodarowanie żelazem; bardzo efektywna odbudowa układu kostnego po zaprzestaniu karmienia (profilaktyka osteoporozy); zmniejszenie ryzyka wystąpienia nowotworów gruczołu sutkowego (przed okresem menopauzy o 50%); zmniejszenie wystąpienia nowotworów jajnika o 25%; zwiększona empatia i zachowania prospołeczne, ułatwione nawiązywanie więzi z dzieckiem.

6


Korzyści ekonomiczne i praktyczne z karmienia naturalnego dla matki, dziecka i rodziny: niższe koszty u trzymania noworodka (ok. 40 kg mieszanki/rok koszt zakupu, ok. 6 butelek, 12 smoczków, ok. 1800 litrów wody/rok, energii gazowej lub elektrycznej). W 2015 roku koszt 100 g mieszanki to od 4,5 do 10 zł; niższe koszty leczenia (dzieci karmione piersią są hospitalizowane 10 razy rzadziej), w tym koszty dojazdu do lekarza, koszty leków, zwolnienia z pracy; mniejsza czasochłonność przygotowania posiłków i większa wygoda karmienia.

Korzyści psychologiczne z karmienia naturalnego dla matki, dziecka i rodziny: szybsze przystosowanie się noworodka do nowego środowiska; dogodniejszy rozwój więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem; zapewnienie optymalnych warunków rozwoju psychomotorycznego dziecka (naturalne stymulowanie receptorów nerwowych, zapewnienie najwłaściwszych bodźców i zaspokojenie potrzeb okresu krytycznego); zwiększenie poczucia własnej wartości i satysfakcji z macierzyństwa ułatwiające realizowanie się w funkcji rodzicielskiej (wpływ hormonów związanych z laktacją – prolaktyny, oksytocyny i beta-endorfin). Zdarzają się sytuacje, gdzie, wybierając zasadę „mniejszego zła”, kończy się ciążę przed terminem porodu i tak samo czasami ze względów medycznych wcześniej przechodzi się na karmienie sztuczne. Dzieje się tak wtedy, gdy mleko matki stanowi zagrożenie dla dziecka (np. galaktozemia dziecka lub zakażenie matki wirusem HIV lub jej czynna gruźlica). Czasami rozważa się, co jest mniejszym złem z medycznego punktu widzenia – karmienie pomimo podawanych matce leków czy odstawienie od piersi. Te, o których wspominam, to czynniki medyczne. Natomiast częściej spotykane są przyczyny, które można nazwać „społecznymi”, pomimo tego że w medycynie nie ma takiego określenia.

7


Z pomocą mamie Karmienie piersią w dużej mierze zależne jest od wielu czynników, wpływających na rodziców bezpośrednio lub działających na ich podświadomość. Informacje, które docierają do mamy, niejednokrotnie przeczą sobie wzajemnie. W mózgu tworzy się istna kakofonia informacyjna. Z jednej strony komunikaty w gazetach mówiące o tym, że możesz wykarmić swoje dziecko, a tuż obok reklama butelek i smoczków, mówiąca tyle samo co informacja, że to wcale nie jest takie pewne. Na porodówce ta sama osoba, tłumacząca, że karmienie piersią jest najważniejsze, jednocześnie odbiera matce dziecko, gdy ta próbuje przystawić je do piersi (mowa o zabieraniu matce dziecka bezpośrednio po porodzie, by je zważyć i zmierzyć, pomimo zaleceń nieprzerwanego kontaktu „skóra do skóry” matki i dziecka przez okres co najmniej 2 godzin od jego przyjścia na świat lub do czasu samoistnego zakończenia pierwszego naturalnego karmienia). Czyli nie karmienie, a szpitalne zwyczaje są najważniejsze. No i jeszcze podawane matce podczas porodu leki (lub znieczulenie), bez informowania jej, że wpływa to niekorzystnie na proces laktacji.

nic wspólnego z nieskazitelnymi zdjęciami mam z pierwszych stron gazet. Ich noworodki także w niczym nie przypominają słodziutkich, pulchniutkich bobasów. Do tego żniwo zbiera kolejny z mitów wtłaczany im do głowy – przeświadczenie, że każda mama bezwarunkowo kocha swoje maleństwo, zawsze i w każdej okoliczności z anielską cierpliwością znosi jego płacz. Należy pamiętać, że instynkt samozachowawczy góruje nad wszystkimi pozostałymi. Gdy mama po porodzie szamocze się z nieskończoną ilością wątpliwości, ma trudności z własnym obolałym ciałem i sama ze sobą nie potrafi sobie poradzić, ze wszystkich stron gazet i poradników bombardują ją informacje, co powinna robić, a co gorsza, co powinna czuć! Znowu powstaje dysonans pomiędzy potrzebami i możliwościami. Do tego dokłada się labilny system nerwowy po porodzie, tworzący niesamowitą mieszaninę. Jest niezwykłą sztuką odnaleźć się w tym wszystkim. Stąd w pierwszych dniach po porodzie tak znaczącym staje się duża doza odpoczynku, możliwa podczas częstych karmień noworodka.

Zbyt często, przez cały okres ciąży, mamy bombardowane są informacjami podważającymi ich wiarę we własne siły i niszczące ich kompetencje rodzicielskie.

Utrzymanie karmienia piersią w bardzo dużej mierze zależne jest od tego, jakie nastawienie do karmienia ma otoczenie młodej mamy.

Do tego dochodzi traktowanie porodu jako zwieńczenia wszystkich wysiłków, po którym nastąpi niegasnące pasmo sielankowych wydarzeń. W rzeczywistości, tak jak mało która pani domu wygląda podczas sprzątania jak modelka z reklamy, tak młode mamy nie mają

8

Dotyczy to zarówno personelu medycznego, jak i członków najbliższej rodziny. By uniknąć wielu problemów, warto zwrócić uwagę, że już samo określenie sposobu karmienia wskazuje na dwa znacząco różniące się między sobą wzorce zachowań – przystawia się dziecko do piersi lub karmi butelką.


Mleko MaMy kontra Mieszanka Wzorce zachowań związane z karmieniem sztucznym w żaden sposób nie dają pogodzić się z karmieniem naturalnym. Już samo nazewnictwo tak wiele wyjaśnia, że warto przyjrzeć mu się bliżej. Najwłaściwszą pozycją dla dziecka karmionego butelką jest sztywne ułożenie główki malucha w zgięciu łokciowym matki, utrzymywanie dziecka w pozycji leżącej na plecach. Stosowanie takiego wzorca podczas prób karmienie piersią musi zakończyć się niepowodzeniem, zwłaszcza gdy będzie próbowało się manipulować piersią jak butelką. Podczas przystawiania do piersi najważniej-

szą jest wygodna pozycja matki i do niej dopiero dostosowujemy ułożenie maluszka. Kolejne sprawy stanowią: częstość karmień (zupełnie różna w obydwu przypadkach), zachowanie dziecka, oddawanie stolca i jeszcze wiele innych różnic. Jeżeli próbuje się mieszać obydwa te wzorce, powstają rozbieżności mogące wzbudzić niepokój. Gdy rozważamy decyzję zamiany mleka mamy na mieszankę mlekozastępczą, wskazane jest, by przyjrzeć się procesowi laktacji i zauważyć różnice pomiędzy mieszanką mlekozastępczą a mlekiem matki.

Rys. 1. Karmienie butelką i piersią

9


Mleko mamy jest biologicznie czynną, stale zmieniającą się substancją o zmieniającym się składzie i smaku, dostosowującą się do potrzeb dziecka nie tylko wraz z jego wzrostem i rozwojem możliwości trawiennych. Mleko mamy zmienia swój skład podczas każdego karmienia, dostosowując się do warunków otoczenia, w jakich znajduje się dziecko wraz z matką; produkcja mleka jest procesem ciągłym, pokarm nie jest produkowany przed karmieniem i nie jest magazynowany w oczekiwaniu na podanie go dziecku. Przy prawidłowo głębokim uchwyceniu przez dziecko pierś wypełnia szczelnie całą jego buzię. Szczególnie wrażliwa część piersi, jaką jest brodawka, znajduje się w części głębszej buzi dziecka pomiędzy pustką za językiem a miękkim podniebieniem. Podczas ssania delikatnym muskaniem język dziecka pobudza brodawkę. Pośród wielu innych ten właśnie bodziec w znacznym stopniu stymuluje do wyzwolenia hormonów – oksytocyny i prolaktyny – niezbędnych do produkcji i wypływu mleka. Mleko jest więc produkowane tak długo, jak długo dziecko wysyła sygnały do organizmu matki, że jest zainteresowane jego pobieraniem; podczas karmienia naturalnego dziecko jest bardzo aktywnym odbiorcą. W dosłownym tego słowa znaczeniu otrzymuje tyle mleka, ile samo sobie wypracuje. We wczesnym okresie noworodkowym, bezpośrednio po urodzeniu, ułatwieniem dla niego jest reagowanie mamy na wiele innych bodźców pobudzających laktację, takich jak obecność dziecka, jego dotyk, zapach, głos czy nawet myśl o nim. Z biegiem czasu piersi uczą się reagowania głównie na bodziec ssania; mleko matczyne zawiera przeciwciała przeciwko drobnoustrojom, z którymi matka ma kontakt. Stanowi więc niesamowicie ważną ochronę immunologiczną przed wieloma infekcjami; prawidłowe ssanie piersi przez dziecko uruchamia olbrzymią grupę mięśni twarzy, szyi, karku, przygotowuje do prawidłowego pobierania i przetwarzania pokarmów stałych i jest niezbędnym ćwiczeniem neurologopedycznym przygotowującym do późniejszego mówienia; mleko mamy, dzięki stale zmieniającemu się składowi dostosowanemu do aktywności dziecka i warunków zewnętrznych oraz łatwej przyswajalności, nie ogranicza aktywności dziecka, a także chroni przed nadmiernym namnażaniem się tkanki tłuszczowej.

10


Mieszanka mlekozastępcza jest produktem zawsze o tym samym składzie i smaku, pomimo wielu modyfikacji nigdy nie jest w stanie doścignąć ideału, jakim jest mleko mamy. Czas trawienia mieszanki jest dłuższy niż mleka mamy; w pojemniku (butelce) znajduje się określona ilość przygotowanej wcześniej mieszanki; do rozpuszczenia proszku mieszanki w wodzie niezbędne jest potrząsanie mieszaniny, w związku z czym pozostają w niej liczne pęcherzyki powietrza, co może powodować kolki; w swoim składzie nie posiada ciał odpornościowych, więc stanowi dobrą pożywkę dla drobnoustrojów jeśli podczas ulania lub zachłyśnięcia przedostanie się do ucha środkowego lub górnych dróg oddechowych; podczas podawania mieszanki przy użyciu większości smoczków angażowanych jest przez dziecko niewielka część mięśni, wkład pracy dziecka w pozyskanie pokarmu jest nikły w porównaniu do procesu karmienia naturalnego, wystarczy nawet ucisk dziąsłami, by przez standardowy smoczek pokarm wypływał z butelki; przy karmieniu sztucznym niezbędne jest stałe kontrolowanie ilości podawanej mieszanki, by nie doszło do niedożywienia lub przekarmienia dziecka (we wczesnym dzieciństwie namnażają się komórki tłuszczowe, które pozostają na całe życie).

11


jaK to działa W procesie laktacji biorą udział głównie dwa hormony: prolaktyna i oksytocyna. Pierwsza jest odpowiedzialna za produkcję mleka, a druga powoduje skurcz mięśni wokół kanalików wyprowadzających, dzięki czemu następuje wypływ mleka z piersi. Nie bez znaczenia jest fakt, że oksytocyna jest „hormonem miłości”. Największe jej naturalne stężenie w organizmie obserwuje się podczas porodu, karmienia i orgazmu. Gdy cokolwiek człowieka boli, jest w stresie, poziom oksytocyny obniża się, a co za tym idzie, wypływ mleka z piersi jest utrudniony. Fundamentalne znaczenie dla prawidłowego karmienia ma pozycja matki i dziecka. Dziecko prawidłowo przystawione do piersi matki, która ułożona jest w wygodnej, umożliwiającej relaks pozycji, to wstęp do uruchomienia procesu produkcji mleka i skutecznego karmienia. Dyskomfort matki i/lub dziecka może przyczynić się do wystąpienia sporych problemów laktacyjnych. Zanim mama zacznie przystawiać dziecko do piersi, ważne jest by zadbała o możliwie najwygodniejszą pozycję, umożliwiającą rozluźnienie wszystkich grup mięśniowych. Pozycję pozwalającą na relaks i wypoczynek, a także zabezpieczającą dziecko przed dyskomfortem lub zagrożeniem. Im mniejsze dziecko, tym szybciej męczy się przy ssaniu, robi dłuższe przerwy na wypoczynek, bardziej stresowo reaguje

12

bodźce czuciowe z brodawki

przysadka mózgowa

prolaktyna i oksytocyna we krwi ssanie piersi

Rys. 2. Wydzielanie prolaktyny i oksytocyny na oddzielenie od matki. Stąd czas spędzony z dzieckiem w ramionach jest nieporównywalnie dłuższy niż zaledwie kilka tygodni później. Dlatego też pozycje, które są bardzo przydatne przy karmieniu niemowląt kilkumiesięcznych, są całkowicie nieprzydatne i utrudniające pierwsze karmienia.

wygoda sprzyja Karmieniu piersią Szukając dogodnego miejsca do karmienia w pozycji siedzącej, warto zadbać o wygodny fotel lub kanapę, które mają możliwości podparcia głowy i zapewnienia relaksu kobiecie karmiącej. Często wykorzystywane są modele mebli giętkich z ergonomicznym ukształtowaniem oparcia. Podstawą jest zadbanie o pionową pozycję ciała, pozwalającą na utrzymanie kątów prostych pomiędzy podudziem – udem – kręgosłupem. Głębokość siedziska powinna być dostosowana do wzrostu mamy. Zbyt głęboki i niski fotel powoduje, że matka zapada się i nie jest w stanie właściwie ułożyć dziecka i przystawić go do piersi. Jeżeli fotel jest zbyt wysoki, często dochodzi do podpierania się jedynie stopą o podłoże. Napinające się mięśnie nóg utrudniają odpływ krwi żylnej. Z tego samego powodu całkowicie niewskazane jest zakładanie nogi na nogę. Bardzo ważnym jest zapewnienie podpory kręgo-


słupa w odcinku krzyżowym, lędźwiowym, szyjnym, a także podparcie głowy.

Cebuszka pomaga w karmieniu piersią Układając na kolanach poduszkę Cebuszkę, warto zadbać o to, by ściśle przylegała do ciała mamy. Pozwala to na bezpieczne ułożenie dziecka brzuchem przylegającym do ciała mamy. Jeżeli dziecko jest bardzo malutkie (najczęściej pierwsze karmienia, do ok. 1 miesiąca), warto czasami nawet podłożyć dodatkową poduszkę lub dostosować objętość poduszki poprzez dosypanie lub odjęcie części granulatu wypełniającego poduszkę w taki sposób, by dziecko było bezpiecznie podparte.

Miejsce przygotowane do karmienia W miejscu, w którym karmimy dziecko, warto mieć pod ręką kilka drobiazgów: szklankę z wodą, ewentualnie drobną przekąskę, telefon, słuchawkę domofonu, pilota do telewizora lub… dobrą książkę, na wypadek gdyby karmienie przeciągnęło się, a w pobliżu nie było nikogo z domowników. Gdy już mamy tak przygotowane miejsce, przystawiamy dziecko do piersi z dużą dbałością, by jemu także było wygodnie i bezpiecznie.

Pozycja dziecka By zminimalizować napięcie mięśniowe i ułatwić komfort ssania, należy zadbać o utrzymanie osi symetrii poszczególnych części ciała maluszka. Usta, pępek i szczelina pomiędzy nogami powinny pozostawać w linii prostej. Ramionka i bioderka także powinny być ułożone symetrycznie, a rączki i nóżki mieć moż-

liwość przygięcia. Jest to pozycja porównywalna do tej, w której także dorośli zasiadają do stołu. Usta dziecka powinny znajdować się bezpośrednio na wysokości brodawki, by ułatwić dziecku jej prawidłowe uchwycenie, ssanie i przełykanie pokarmu. Podtrzymując główkę dziecka otwartą dłonią, tak by można było nią lekko manewrować, zbliżamy ją w kierunku brodawki, wykorzystując czas, gdy dziecko ma możliwie jak najbardziej otwartą buzię. Lekko podtrzymując, warto odczekać aż dziecko zassie prawidło. Bardzo często pierwsze próby mogą powodować dyskomfort. Po kilku ruchach ssących ból jednak powinien minąć. Jeżeli jest odczuwalny i nie mija, ponawiamy próby.

W razie problemów szukamy przyczyn, wsparcia laktacyjnego. Nie pozwalamy na ssanie powodujące ból.

Ból najczęściej świadczy o wystąpieniu takich problemów jak zbyt płytkie uchwycenie brodawki, zbyt nasilone napięcie buzi dziecka, czasami nieprawidłowościach anatomicznych w buzi dziecka i/lub piersi mamy. Spokój i cierpliwość są tu wielkimi sprzymierzeńcami.

Ból blokuje proces laktacji, więc takie karmienie nie ma szans być efektywnym.

Wygoda i bezpieczeństwo to wytyczne dobrej pozycji do karmienia Gdy dziecko jest już właściwie przystawione, korygujemy raz jeszcze pozycje zarówno matki, jak i dziecka. Mama po-

13


winna mieć możliwość pełnej relaksacji, a dziecko leżeć tak, by było bezpieczne nawet w sytuacji, gdyby mamie zdarzyło się zasnąć. Jeśli mama bez przerwy trzyma dziecko na rękach (nawet na poduszce), ma sporo utrudnień, np. obciążenie statyczne przenoszące się jako napięcie na kark, szyję, następnie na dalsze części kręgosłupa. Odczuwając dyskomfort, po kilku lub kilkunastu minutach matka będzie szukała pretekstu, by zmienić pozycję. Dzięki wolnym rękom ma nieporównywalnie większe możliwości dotykania, tulenia, czy stymulowania sporej części ciała dziecka. Może jednocześnie karmić i np. samej zjeść śniadanie, zająć się czymś innym jeżeli zaistnieje taka potrzeba, np. napić się wody, zjeść kanapkę, odebrać telefon itd. Wygoda, możliwość swobodnego wykonywania dodatkowych czynności jest istotna, zważywszy na to, ile czasu zdrowe, normalnie rozwijające się noworodki, zwłaszcza w pierwszym miesiącu życia, spędzają przy piersi. Dziecko dobrze przystawione do piersi ssie prawidłowo nawet wtedy, gdy mama podniesie ręce do góry. Warto zwrócić uwagę, by dziecko nie było ulokowane na poduszce zbyt nisko w stosunku do piersi, ponieważ mama będzie musiała się nad nim nachylać. Przygarbiona pozycja, napięcie karku, zmiana kształtu piersi to zalewie kilka powodów powodujących, że mama bardzo szybko zmęczy się i po kilku, kilkunastu minutach zacznie szukać ucieczki od karmienia. Szczególnie dużym obciążeniem dla kręgosłupa mamy jest pozycja, w której głowa zwisa nad dzieckiem. Powoduje obciążenie odcinka szyjnego kręgosłupa masą około 4,5 kg (to tak jak

14

byśmy zawiesili sobie na szyi siatkę z całkiem pokaźną dynią). Napięcie mięśni w jednej części ciała przenosi się i powoduje obciążenie innych, niejednokrotnie bardzo odległych partii ciała. Istnieją jedynie dwie możliwości – albo mama polubi karmienie piersią i stanie się ono czasem relaksu, albo będzie źródłem przykrych doświadczeń, doprowadzając do odstawienia dziecka od piersi. Do produkcji mleka niezbędne jest aktywne ssanie dziecka i prawidłowy jego wypływ. By tak się działo, potrzebna jest oksytocyna powodująca skurcze mięśni wokół kanalików, którymi wypływa mleko. Oksytocyna, „hormon miłości”, produkowana jest w sprzyjających warunkach. Jej produkcja jest blokowana podczas dyskomfortu i bólu. Brak wypływu mleka blokuje jego produkcję. By maluszek mógł aktywnie ssać, musi prawidłowo uchwycić pierś, przyjąć pozycję umożliwiającą połykanie i ssanie. Przede wszystkim musi mieć zachowaną symetrię ciała, fizjologiczną – embrionalną pozycję, w jakiej przywykł przebywać przez całe dotychczasowe życie. Dzięki swojemu wypełnieniu Cebuszka dostosowuje się doskonale do kształtu dziecka, otula je równomiernie i stabilizuje przy ciele matki podczas karmienia.

Stawić czoła przeciwnościom Czasami młodzi rodzice napotykają na przeciwności, bardzo niekorzystnie wpływające na naturalny przebieg procesu laktacji. Bywa, że stawienie im czoła graniczy wręcz z cudem. Wówczas należy te problemy nazwać po imieniu, a nie szukać problemów zastępczych. Jeżeli mama, zmęczona walką ze wszystkimi tymi przeciwnościami, podejmuje decyzję o tym, że przechodzi na karmienie sztuczne, dla jej własnego dobra i dla dobra dziecka byłoby lepiej, gdyby


umiała i mogła to określić jako własny, świadomy wybór. Jeżeli sama będzie przekonana, że w jej sytuacji jest to rozwiązanie zgodnie z zasadą mniejszego zła, odbiegające co prawda od ideału, ale najlepsze z możliwych, nie będzie podatna na negatywne oceny własnej decyzji. Warto rozważyć co spowodowało, że karmi się sztucznie. By zrobić to rzetelnie, trzeba mieć wiedzę pozwalającą rozgraniczyć to, na co mamy wpływ od tego, czego nie jesteśmy w stanie zmienić. Często spotykam się z sytuacją, gdy z medycznego punktu widzenia nie ma wskazań do dokarmiania, a już tym bardziej odstawienia dziecka od piersi. Za każdym razem gdy mama podejmuje decyzję o wcześniejszym, niż wskazują zalecenia medyczne, odstawieniu dziecka od piersi, warto umieć dokładnie określić przyczynę. Gdy przyczyna jest znana, następnym razem można jej będzie uniknąć. Jest to o tyle ważne, że w sytuacji, gdy na świat przyjdzie kolejne dziecko, matka z założenia nie będzie negowała karmienia, będzie bogatsza o poprzednie doświadczenia. Pod warunkiem oczywiście, że nie zakłada z góry niepowodzenia i w myśl źle rozumianego, jednakowego traktowania swoich dzieci, nie bierze pod uwagę karmienia naturalnego. Różnicę stanowi stwierdzenie, że „miałam za mało pokarmu” w podświadomości

V

PRAWIDŁOWA POZYCJA

pozostawiające stwierdzenie niedoskonałości ciała matki, czy też przekonanie, że „konkretne postępowanie jest przyczyną”. Opinia i przekonanie tejże mamy będzie miało olbrzymie znaczenie dla innych mam z jej najbliższego otoczenia – sióstr, przyjaciółek, znajomych, ale także w przyszłości dla własnych dzieci, gdy te zostaną rodzicami. Karmieniem naturalnym zapewnia się dogodniejsze warunki rozwojowe, ale karmienie samo w sobie nie stanowi lekarstwa na całe zło tego świata. Karmienie piersią wymusza bliski kontakt fizyczny matki z dzieckiem, ale nie musi przekładać się bezpośrednio na zwiększenie okazywania czułości i miłości. Nawiązanie takiej samej więzi między matką i dzieckiem przy karmieniu sztucznym jest trudniejsze o tyle, że nie jest wspierane działaniem prolaktyny i endorfin wydzielanych podczas karmienia. Hormony te osłabiają instynkt samozachowawczy i zwiększają możliwości filantropijne. Karmienie piersią ułatwia więc tworzenie więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem. Nie oznacza to, że w innej sytuacji jest ona niemożliwa. Wygodna pozycja matki, umożliwiająca bliski kontakt z dzieckiem ułożonym w komfortowej dla niego pozycji, procentuje zwielokrotnieniem kontaktów interpersonalnych matki z dzieckiem, stymulacji psychomotorycznej, tak ważnej dla rozwoju dziecka.

X

NIEPRAWIDŁOWA POZYCJA

Rys. 3. Prawidłowa i nieprawidłowa pozycja podczas karmienia piersią

15


drodzy rodzice Gratulujemy Wam nowego etapu w życiu. Oczekiwanie na narodziny dziecka to czas wyjątkowy. Chcemy Wam w nim towarzyszyć. Z myślą o komforcie mamy oraz przyszłej opiece nad maleństwem, przygotowaliśmy dla Was Cebuszkę, czyli poduchę do zadań specjalnych.


co to jest cebUszka? Cebuszka to specjalna poducha w kształcie litery C. Samopoczucie Mamy oczekującej na narodziny dziecka ma ogromny wpływ na maleństwo. W trosce o codzienny komfort najważniejszego duetu na świecie, przygotowaliśmy Cebuszkę, czyli specjalną poduszkę relaksacyjną. Cebuszka idealnie dopasowuje się do zmieniających się kształtów przyszłej Mamy, poprawia codzienną jakość życia pozwalając na efektywny wypoczynek. Kiedy na świecie pojawi się dziecko, Cebuszka ułatwi karmienie piersią i opiekę nad maleństwem.

17


cebUszka Cebuszka Mini powstała po to, by zapewnić komfort mamie, gdziekolwiek się znajduje. Dzięki kompaktowym rozmiarom i specjalnej torbie, bez problemu wszędzie można ją ze sobą zabrać (rys.1).

rys. 1. Używaj jej na okrągło

Podobnie jak Cebuszka Multi wypełniona jest – unikatową w Polsce, a powszechnie stosowana na świecie – mikroperłą, czyli drobnymi kuleczkami, które przesypują się pod wpływem zmiany ułożenia ciała, delikatnie masują. Dbają o kręgosłup i wygodę podczas karmienia maluszka – zarówno piersią jak i butelką.

Cebuszka Mini to także idealne podparcie dla dziecka podczas nauki siadania (rys.2). Pomaga uformować kojec w którym dziecko będzie czuło się komfortowo i bezpiecznie.

rys. 2. Idealne podparcie podczas nauki siedzenia

18


Cebuszka Cebuszka Multi to wielofunkcyjna poduszka dla kobiet w ciąży, młodych rodziców i dzieci. Duża, wygodna poducha sprzyjająca relaksowi, znacząco poprawia komfort funkcjonowania przyszłej mamy (rys. 3-5), później także maluszka (rys. 8 i 9). Cebuszka to jedyna w Polsce poduszka wypełniona mikroperłą, czyli drobnymi kuleczkami, które przesypują się pod wpływem zmiany ułożenia ciała, delikatnie masują, dbając o kręgosłup i samopoczucie. W przeciwieństwie do poduszek z innym wypełnieniem, Cebuszka nie wywołuje efektu sprężynowania, który zamiast odprężać, męczy stawy i kręgosłup. Cebuszka Multi pomaga się wyspać i wypocząć, a kiedy maluch jest już na świecie, ułatwia karmienie - pozwala przyjąć wygodną pozycję i odciążyć kręgosłup (rys. 7 i 11).

rys. 3. Relaks w ciągu dnia

Pomaga także w codziennej opiece nad maluszkiem. Pozwala zabezpieczyć łóżko przed sturlaniem się malca. Odpowiednio uformowana Cebuszka sprawdza się jako „gniazdko”, w którym można bezpiecznie położyć dziecko - lekko podniesiona pozycja pozwoli mu na obserwację otoczenia. Ułatwia także pierwsze próby samodzielnego siedzenia, zapewniając stabilizację i podparcie. Ale i na tym etapie nie kończą się możliwości Cebuszki. Ona po prostu wtapia się w krajobraz sypialni, stając się niezbędnikiem przy czytaniu, oglądaniu telewizji czy po prostu podczas błogiego lenistwa (rys. 3).

19


zastosowanie cebUszki

w czasie ciąŻy

Lekarze zalecają, by w ciąży spać przede wszystkim na lewym boku (rys. 4), co odciąża nerki i usprawnia przepływ krwi. Ma to istotne znaczenie nie tylko dla mamy, ale i mieszkającego w brzuszku maleństwa. Cebuszka pomaga mamie przyjąć wygodną dla niej i bezpieczną dla dziecka pozycję, a jednocześnie porządnie się wyspać (rys. 4 i 5).

rys. 4. Komfortowy sen na lewym boku

rys. 5. Odciążenie kręgosłupa w pozycji na plecach

20


zastosowanie cebUszki

po narodzinacH

Poduszka relaksacyjna ułatwia karmienie, dzięki niej dziecko znajduje się dokładnie na wysokości piersi, czyli w pozycji, która odciąża kręgosłup Mamy (rys. 6). Przy kilkunastu karmieniach na dobę ma to ogromne znaczenie.

rys. 6. Komfortowe karmienie piersią

rys. 7. Wygodne karmienie butelką

rys. 8. Komfortowe karmienie na leżąco

21


zastosowanie cebUszki

po narodzinacH

Odpowiednio uformowana Cebuszka służy jako „gniazdko”, w którym można położyć malucha (rys. 9). Doskonale nadaje się także jako podparcie podczas nauki siedzenia (rys. 10).

rys. 9. Gniazdko dla malucha

rys. 10. Podparcie przy nauce siadania

22


zastosowanie cebUszki

na KaŻdą oKazję

Doskonale sprawdza się podczas czytania, jedzenia i oglądania TV w łóżku. Zastępując stosy jaśków, a nawet regulowany stelaż. To sprawia, że kiedy już znajdzie się w sypialni, polowanie na Cebuszkę rozpoczyna także tata (rys. 11).

rys. 11. Doskonała podczas wspólnego relaksu

23


co Kryje w środKu? Cebuszka posiada specjalistyczne wypełnienie z atestowanej mikroperły styropianowej o średnicy 0,5 - 1,5 mm. Wypełnienie to daje efekt przesypującego się piasku, dzięki czemu ergonomia poduchy jest na najwyższym poziomie.

IW 00027

IW 00140

ZALETY MIKROPERŁY W przeciwieństwie do powszechnie znanego styropianu przemysłowego, ten materiał nie szeleści, jest bezzapachowy i w stu procentach bezpieczny dla zdrowia. Sypkie, niesprężynujące wypełnienie zapewnia komfort, stabilne podparcie, a także zapobiega bólom kręgosłupa.

czyszczenie cebUszki Poduszka wykonana jest zgodnie z systemem EASY WASH, co oznacza, że pokrowiec można zdjąć i wyprać w temperaturze 40ºC. Dzięki zastosowaniu atestowanych materiałów jest absolutnie bezpieczna nawet dla małych alergików.

Pokrowiec - jersey:

MI

A

S

ATE

100% bawełna

O

A

NA

A TOW

Z DE J M

E

KROP

E

IA

80% bawełna, 20% poliester

0% 10

Wkład:

24

A

A

Ł B AW E

N

LC

E

D

W PR

Pokrowiec - welur:

Poszycie: 100% poliester Wypełnienie: 100% polistyren -free


uzupełnianie Cebuszki InformacjE dotyczące zmiany wypełnienia Cebuszki Wszystkie nasze Cebuszki wypełnione są z lekkim nadmiarem. Jeśli więc na początku użytkowania Cebuszka wyda Ci się zbyt mocno wypełniona mikroperłą, możesz odsypać część wypełnienia i zachować na później. Pamiętaj jednak, że naturalne właściwości bawełny i polistyrolu powodują, że w zależności od stopnia i sposobu wykorzystywania Cebuszki, może ona zmniejszyć swoją objętość. Jest to proces naturalny i prawidłowy. Dlatego, w trosce o zadowolenie naszych klientów, przygotowaliśmy worki z mikroperłami, które można dodatkowo zakupić. Jeśli więc uznasz, że po kilku miesiącach użytkowania Cebuszka jest za mało wypełniona, uzupełnij wkład, zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.

Uzupełnianie Cebuszki UWAGA. Uzupełnianie Cebuszki, z uwagi na właściwości mikroperły, najlepiej wykonywać w zamkniętym pomieszczeniu, w którym nie ma dywanów lub na świeżym powietrzu. Mikroperła to sypki i szybko elektryzujący się materiał, dlatego przy uzupełnianiu powinno się zachować ostrożność. Dobrze jest poprosić o pomoc drugą dorosłą osobę. Dzieci nie powinny znajdować się w miejscu, w którym napełniana jest Cebuszka z powodu ryzyka połknięcia mikroperły. Krok po kroku: 1. Ściągnij pokrowiec z Cebuszki. 2. Złap Cebuszkę pionowo za koniec z zamkiem, tak aby mikroperła zsypała się w dół. 3. Wysuń zamek z tunelu chroniącego i delikatnie otwórz poduszkę, tak by zawartość się nie rozsypała. 4. Dosyp odpowiednią ilość mikroperły. 5. Po wsypaniu mikroperły koniecznie zasuń zamek do samego końca, tak aby schował się on w tunelu zabezpieczającym (pod zszyciem materiału). Możliwość dokupienia mikroperły www.sklep.cebababy.eu Cebuszka nagrodzona przez:

25


Cebuszkę polecają Natalia skończyła 4 miesiące, dla mnie zadziwiające jest to, że już z pozycji leżącej dźwiga główkę i chce „wstawać”. Lubi jak kładę ją na cebuszce, odpowiada jej taka pozycja półleżąca. Zabawi się dłużej zabaweczkami, ma główkę wyżej i tym samym może obserwować co się dzieje wokół niej. Cebuszka pomaga mi teraz w codziennej opiece nad Natalią i jestem z niej bardzo zadowolona. www.pamietnikmamy.pl

Jestem w 8 miesiącu ciąży i właśnie rozpoczęłam swoja przygodę z Cebuszką. Szkoda, że tak późno... Odkąd dostałam Cebuszkę nie wyobrażam sobie snu bez mojej ogromnej poduchy, wreszcie czuje ulgę i komfort a wiadomo, że dobre samopoczucie mamy to dobre samopoczucie naszego maluszka. Dorota www.familie.pl

Szczerze mówiąc nie wiem, jak by wyglądało moje obecne życie bez poduchy. Mija piąty miesiąc macierzyństwa, a ja nie miałam do tej pory żadnych problemów z kręgosłupem, bo z rogalem cały czas siedzę wyprostowana i właśnie dlatego gorąco polecam ten mały „ułatwiacz”. Maja www.bemam.pl/

Dzięki Cebuszce przestałam używać normalnej poduszki pod głowę i jest mi wygodnie w każdej pozycji. Co więcej ze względu na swój bardzo duży rozmiar (długość 160 cm), poduszka świetnie sprawdza się też jako podpora dla pleców w ciągu dnia – przy obecnej wielkości brzucha nie jestem już w stanie normalnie pracować na siedząco przy komputerze, najczęściej siedzę przy komputerze na łóżku i wtedy Cebuszka jest absolutnie idealnym oparciem dla pleców. Dla mnie jest to teraz ciążowy gadżet nr 1. www.mamygadzety.pl

26


Cebuszkę polecają Litera C jak ciąża powinna się też kojarzyć z C jak Cebuszka. Bo Cebuszka to genialny wynalazek, który doskonale poprawia komfort przyszłej mamy. Wypełniona drobnymi kuleczkami Cebuszka Multi to półokrągła poduszka (poducha właściwie!), która pozwala się w końcu wyspać i wypocząć mimo wielkiego brzucha. A po urodzeniu dziecka znakomicie ułatwia karmienie, pozwalając mamie przyjąć wygodną pozycję i odciążyć kręgosłup. Poza domem pomaga zaś Cebuszka Mini - łatwa w transporcie mniejsza wersja Cebuszki Multi. Tego nie mógł wymyślić facet - obie poduszki sprawiają wrażenie, że zostały wymyślone przez kobiety dla kobiet. mamadu.pl

Cebuszka wykonana jest z materiałów najwyższej jakości, całkowicie bezpiecznych dla korzystającego z niej maluszka, nawet jeśli jest alergikiem. Poducha prezentuje się naprawdę imponująco zarówno pod względem swojej funkcjonalności, jak i estetycznego, przyjemnego dla oka wykonania. zabawkowicz.pl

Ogromna i jednocześnie zgrabna poduszka jest miła w dotyku oraz przyjemna dla oka. Estetyczna powłoczka (dostępna w kilku wersjach kolorystycznych) posiada „bezpieczny” zamek błyskawiczny – dzięki temu bez problemu można ją zdjąć i wyprać w pralce (nawet w temperaturze 60 stopni Celsjusza). Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest bezpieczeństwo dla dziecka – gdy używamy poduszki w charakterze rogala do karmienia lub kojca do ułożenia maluszka, nie musimy obawiać się zadrapania lub że nasz odkrywca samodzielnie rozepnie zamek. Wypełnienie poduszki to mikrogranulki przypominające w dotyku gruby piasek – to wyjątkowe praktyczne i komfortowe rozwiązanie. Wrażenia: miałam ochotę umościć sobie gniazdko i już w nim zostać;) Hanna wrolimamy.pl

O poduszce udało mi się już kiedyś napisać. Także rozpisywać się nie będę. Ale mamo karmiąca - taka poduszka to skarb. Wygodna, ładna, miękutka. Jeśli męczysz się ze zwykłymi poduchami, obkładasz kocami, kołdrami, to po co? Jak jest tyle na rynku, że strach. Ulżyj sobie dziewczyno! Zadbaj o kręgosłup, o wygodę, bezpieczeństwo malucha. Osobiście mam Cebuszkę, którą oczywiście polecam, ale znajdziecie wiele różnych wzorów i kolorów w sieci. matkotymoja.pl

27


Cebuszkę polecają Gadżet który odmienił moje postrzeganie wygody! Odkąd dostałam Cebuszkę do testów - wielogodzinne przesiadywanie przed komputerem nie powoduje już bólu pleców. Jest genialna! Na tyle ją polubiłam, że zaprosiłam ją do naszego małżeńskiego łoża. Agnieszka. ciazaicalareszta.pl

(…) Nawet teraz, kiedy Dzieciorka ma prawie dwa lata poduszka sprawdza się bardzo dobrze. W ciągu dnia korzysta z niej Rozalia, a w nocy mama, na zmianę z tatą. Dlaczego z tatą? Bo tata ma taką pracę, która powoduje przeciążenie kręgosłupa, a Cebuszka pozwala mu (kręgosłupowi) odpocząć. Również ja, w tym momencie piszę do Was wygodnie umoszczona w gniazdku z Cebuszki. Uwielbiam ją! dzieciorka.com.pl

Podusia jest większa niż myślałam, dlatego nawet ja, kobieta o większych rozmiarach dodatkowo podkreślonych ciążą, mogę z niej korzystać. Śpię z Cebuszką już jakiś czas i zastanawiam się, jak dawałam radę bez niej. Wcześniej wyglądało to tak, że obkładałam się kilkoma jaśkami i wciąż było mi niewygodnie. Cebuszka pozwala mi się odprężyć, wygodnie ułożyć na boku podtrzymując brzuszek. Już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła korzystać z niej podczas karmienia dziecka. Danusia. dziecisawazne.pl

Jest wiele powodów, dla których warto zakupić Cebuszkę. W czasie ciąży, zwłaszcza już w ostatnim trymestrze, brzuszek jest duży, dlatego trudniej nam wygodnie ułożyć. Wtedy można wspomóc się poduszką: wsunąć pod plecy, odciążając dolną część kręgosłupa, lub pod nogi, umożliwiając relaks zmęczonym stopom. Wykorzystując Cebuszkę, zniwelujemy niewygodę podczas leżenia czy spania w nocy. Wystarczy umieścić ją pod brzuszkiem albo między udami. Dzięki temu miednica się rozszerzy i w ten sposób pozwoli wygodnie się ułożyć. Mikroperła, która stanowi wypełnienie nie sprężynuje i dopasowuje się do ciała. Po porodzie z poduszki można nadal korzystać, a nawet trzeba. Uważam, iż poduszka jest niezbędna podczas karmienia dziecka piersią. Dobrze jest umieścić ją pod pleckami noworodka, dzięki czemu znajduje się on wyżej, wprost na linii piersi. Pozostałą zaś część mama podkłada sobie pod plecy. Kręgosłup zostaje odciążony, a kobieta nie musi się obkładać kocami i poduszkami, aby znaleźć komfortową pozycję do karmienia. Wypełnienie jest miękkie, ale stabilne – dziecko leży więc wygodnie, bez obawy o zsunięcie się z Cebuszki. Izabela Podralska Doula i promotor karmienia piersią

28


cebUszka 8 w 1 ym

b

ko

j

p a w poz yc

ji n

i

ie n

k

o słu

m ar

w

ęg

o yg

e r si ą n a ie pi leż ą

c

pl

o

e

kr

a

o dc

ach

iąż

ec

pi

er

zdk

o d la m alu

ch

a

dn

el

cie

p rzy n a u c e

sia

d a

r pa

r m ie n ie e ka bu t

ia gn

a r m ie n we k ie

d

rt o

sią

m

fo

ni a

po

en

ulu bio n e j p o sw zy c

u

ko

e

k la

r

se n n a le w

i

m

wy

ok

f

to or

29


prodUkty w oFercie FirMy

u s z KI

pOŚ

W O R KI

R ĘC

Ś pI

pR

pIELĘGNAC yJ

www.sklep.cebababy.eu

RM

zE WIJA KI

A KO WA OOp N

I

A

30

y AW

z NI KI

NE

zEs t

pRAWKI Wy

R OŻ KI

C IE L E

tE

CEB


spis treści Cebuszkowe wsparcie dla prawidłowego karmienia i rozwoju dziecka - Położna Ewa Janiuk radzi ................... 3 Dlaczego karmienie czasami bywa problematyczne? Jak temu zapobiec? . ......................................................................... 3 Uwaga na smoczki i butelki . .............................................................. 4 Mleko krowie nie jest dla dzieci ......................................................... 4 Koniec z mitami - 99% kobiet może karmić piersią .......................... 5 Mleko mamy jest najlepsze ................................................................ 5 Korzyści z karmienia ............................................................................ 6 Z pomocą mamie ............................................................................... 8 Mleko mamy kontra mieszanka ......................................................... 9 Jak to działa . .................................................................................... 12 Wygoda sprzyja karmieniu piersią ................................................... 12 Cebuszka pomaga w karmieniu piersią . ........................................ 13 Miejsce przygotowane do karmienia . ............................................ 13 Pozycja dziecka ................................................................................ 13 Wygoda i bezpieczeństwo to wytyczne dobrej pozycji do karmienia ............................................................ 13 Stawić czoła przeciwnościom ......................................................... 14

Cebuszka - wstęp ............................................................................ 16 Co to jest Cebuszka? . ...................................................................... 17 Cebuszka Mini ................................................................................... 18 Cebuszka Multi .................................................................................. 19 Zastosowanie Cebuszki w czasie ciąży ........................................... 20 Zastosowanie Cebuszki po narodzinach ........................................ 21 Zastosowanie Cebuszki na każdą okazję . ...................................... 23 Co kryje w środku? . .......................................................................... 24 Czyszczenie Cebuszki ....................................................................... 24 Uzupełnianie Cebuszki . .................................................................... 25 Cebuszkę polecają . ......................................................................... 26 Cebuszka 8w1 ................................................................................... 29 Produkty w ofercie firmy Ceba . ...................................................... 30

31


Na dobry początek ...

wyprawki W

9

dostĘpnE WzoraCH

W SKŁAD WYPRAWKI WCHODZI: Zestaw pościelowy 3-elementowy - Poszewka na kołderkę (100x135 cm) - Poszewka na poduszkę (60 x40 cm) - Ochraniacz (długość: 200 cm) Przewijak (50x70 cm) - nadstawka krótka, na łóżeczko o szerokości 60 cm Mata turystyczna (40x60 cm) do przewijania dziecka w podróży.

pościele

ADKA

BAWEŁ N

A

Kolorowe

WE Ł NA BA

IW 00140

IW

pościele cebuszKi roŻKi śpiworKi ręczniKi wyprawKi


ZESTAWY

PIELĘGNACYJNE

LAURA

NOW OŚĆ

W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI: drewniany stelaż, profilowany przewijak, wanienka z wężykiem do odprowadzania wody, dwie półeczki na akcesoria, kółeczka wyposażone w hamulce.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA DREWNA:

�� ��� ��

� ��� �

��

� �� � �

wys./szer./gł. 96/75/54 cm

PRZEWIJAKI TERMOOPAKOWANIA ZESTAWY PIELĘGNACYJNE

www.sklep.cebababy.eu


CEBA sp. z o.o. ul. Fabryczna 1, 56-400 Oleśnica, Poland tel. +48 71 397 00 52, fax +48 71 398 47 13 handel@ceba.com.pl, www.cebuszka.pl

www.sklep.cebababy.eu

Cebuszkowa Książeczka  

Cebuszkowa Książeczka to poradnik na dobry początek, w którym zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące karmienia piersią. Chc...

Cebuszkowa Książeczka  

Cebuszkowa Książeczka to poradnik na dobry początek, w którym zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące karmienia piersią. Chc...

Advertisement