Parkinsons sykdom

Page 1

1

Parkinsons sykdom Ord som er i halvfet har lenker til aktuelle hjemmesider på Internett. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innholdet eller varigheten av disse eksterne nettsidene.

Du er ansatt i åpen omsorg i en liten kystkommune. En dag ringer søsteren til Arne Kleiva til hjemmetjenesten i kommunen og gir uttrykk for bekymring for sin brors helse og hvordan han har det hjemme. Broren er 65 år og har Parkinsons sykdom. Sammen med en sykepleier går du på hjemmebesøk til Arne Kleiva for å vurdere situasjonen. Arne vil helst ikke ta imot besøk, men han slipper dere inn. Søsteren er også der, og hun forteller at han har forandret seg. Han har nå mye skjelving, virker svært stiv i kroppen og er blitt mye tregere til å gå. Dere ser at Arne er mager og ustelt, og at klærne er flekkete. Han er uttrykksløs i ansiktet og virker nedtrykt. Han forteller at han spiser når han er sulten og lager seg middag et par ganger i uken. På kjøkkenbenken står det mange uvaskede kopper og tallerkener. Arne bor i et eldre hus sammen med hunden sin. Huset ligger helt for seg selv, og det er langt til naboer og butikk. Det går en bratt og smal trapp opp til andre etasje, hvor det er soverom, bad og toalett. Han må ned i kjelleren for å vaske klær. Arne har alltid likt seg best alene. Han har drevet med idrett og friluftsliv og ofte gått på tur i skogen med hunden sin. Nå har han sluttet å arbeide på grunn av sykdommen og kommer seg lite ut.

Oppgave: Beskriv hva som skjer med Arne (fysisk og psykisk), og foreslå tiltak som kan forbedre livssituasjonen hans. Begrunn tiltakene. Drøft om det mulig å ha en god livskvalitet når man har en kronisk sykdom som det ikke finnes behandling for. CAPPELEN DAMM


2

Om Parkinsons sykdom Parkinsons sykdom er en kronisk, uhelbredelig sykdom som utvikler seg over tid, den kommer snikende. Dopaminproduserende nerveceller i et lite område i hjernen blir gradvis ødelagt, og som følge av dette oppstår det dopaminmangel som etter hvert gir ulike symptomer og fysisk funksjonsnedsettelse. Symptomene kommer gradvis, ofte begynner det med nedsatt finmotorikk og skjelving, deretter gradvis stivhet, dårligere balanse og langsommere bevegelser. Gangen blir ustø og subbende, tankefunksjonen kan også bli langsommere, og mange av pasientene blir deprimerte. Hos de fleste fører sykdommen etter en tid til større eller mindre grad av funksjonsnedsettelse og behov for hjelp til å utføre dagliglivets aktiviteter. Hos mange vil sykdommen etter hvert kreve kontinuerlig tilsyn og pleie i institusjon. Under sykdomsforløpet vil mange utvikle kognitiv svikt og hukommelsesproblemer, og også demens. Begrepet parkinsonisme er et samlebegrep for bevegelsesforstyrrelser som gir helt karakteristiske symptomer. Parkinsons sykdom kan være en av årsakene. En annen årsak kan være langtidsbruk av legemidler som noen typer psykofarmaka.

NETTRESSURSER Parkinsons sykdom http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=2451 Sykdommen utvikler seg over tid http://www.helsenytt.no/artikler/parkinson.htm CAPPELEN DAMM


3

Symptomer http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=6827 Parkinsonisme http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=6811

Behandling av Parkinsons sykdom Parkinsons sykdom kan ikke helbredes, så målet med behandlingen er først og fremst å redusere symptomene. Det gis legemidler som erstatter det dopaminet kroppen selv mangler. Det kan hos noen få personer, spesielt yngre, være aktuelt å operere inn en databrikke som sender elektroniske impulser til hjernen og hjelper med å dempe symptomene. Fysikalsk behandling opp til flere ganger i uken er nødvendig for å avhjelpe stivheten i kroppen. Ansiktsmusklene skal også holdes i trim. For dem som har utviklet taleproblemer, kan opptrening og vedlikehold av taleevnen hos logoped være en aktuell behandling.

NETTRESSURSER Behandlingen http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=322840 Om Parkinsons http://parkinson.no/parkinsons1/

CAPPELEN DAMM


4

Pleie og personlig hygiene Behovet for pleie og praktisk hjelp vil øke etter hvert som sykdommen utvikler seg. Et viktig prinsipp i pleien til en som har Parkinsons sykdom, er at gjøremål bør legges til den tiden på døgnet da personen er mest bevegelig, slik at han kan gjøre så mye som mulig selv. Et annet viktig prinsipp er at du må sørge for at det er ro og tid rundt pasienten/brukeren når gjøremål skal utføres.

Hjelpemidler og tilrettelegging Det finnes en rekke praktiske hjelpemidler for mennesker med bevegelseshemming. Eksempler på hjelpemidler som er aktuelle for parkinsonspasienter kan være spesialbestikk, ekstra håndtak, dusj- og toalettstol og gåhjelpemidler. Tilpassing av boligen kan også være aktuelt, for eksempel ved å installere trappeheis, fjerne terskler og innrede huset slik at alle de viktige rommene er på samme plan.

NETTRESSURSER Tilpassing av boligen http://www.rygginfo.no/index.php/regelverk/mer/bolig1/

Ernæring Parkinsonspasienter skal ikke ha et spesialtilpasset kosthold, men mye proteiner i kosten ser ut til å kunne forsinke kroppens opptak av medikamentet levodopa. Det er mye proteiner i kjøtt og fisk. Inntaket av proteiner bør fordeles på dagens måltider. Ved bruk av levodopa vil CAPPELEN DAMM


5

kroppen skille ut mer kalium. Dette kan erstattes ved å spise brunost, bær, nøtter og frukt, særlig banan, eller ved å drikke appelsinjuice, kakao eller kaffe. Parkinsonspasienter kan ha appetittproblemer knyttet til sykdommen slik at man må være oppmerksom på ernæringsstatusen. De kan være plaget av kvalme og forstoppelse som bivirkning av legemidlene. Rikelig drikke, jevnlig mosjon og fiber i kosten vil bedre tarmfunksjonen. I tillegg kan de ha svelgevansker, og bør derfor ta seg god tid ved måltidene. Hjelp til å spise kan være nødvendig.

NETTRESSURSER Kosthold http://parkinson.no/ernaring/

Legemidler Ved Parkinsons sykdom gis ofte legemidlet levodopa, som omdannes til dopamin, som er det stoffet kroppen mangler. Disse legemidlene kan gi plagsomme bivirkninger som tretthet, kvalme, ubehag, brekninger, svimmelhet, tretthet og hallusinasjoner, og ofte må pasienten i tillegg bruke medisiner som reduserer bivirkningene. For at legemidlene skal ha optimal virkning må de så langt det er mulig fordeles over hele døgnet. Depresjon hos parkinsonspasienter kan behandles med antidepressive legemidler, ofte gis SSRI-preparater (såkalte lykkepiller).

CAPPELEN DAMM


6

NETTRESSURSER Levodopa http://parkinson.no/import-fra-3-3/parkinsons/behandling/medikament Antidepressive legemidler http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=320715 SSRI-preparater http://www.legemiddelhandboka.no/xml/index.php?frid=Lk-05-psykisk3149&b_start=1

Lover og rettigheter Kronisk sykdom som Parkinsons sykdom gir ifølge folketrygdloven rett til å få medisiner på blå resept. Hvis du har store ekstrakostnader på grunn av Parkinsons sykdom, kan du kreve særfradrag på skatten.

NETTRESSURSER Blå resept http://www.nav.no/page?id=375

Tiltaksplan Bruk skjemaet i lenken nedenfor og skriv inn de tiltakene du vil foreslå for Arne Kleiva.

Skjema: Administrativ pleieplan

CAPPELEN DAMM


7

Navn: Dato

Fødselsnr.: Problem, behov

Ressurser

Mål

Forslag til tiltak

Rapport / Vurdering

CAPPELEN DAMM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.