Jeg regner selv 4 (utdrag)

Page 116.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 3

Anne-Lise Gjerdrum

JEG REGNER SELV

4

ADDISJON OG SUBTRAKSJON 0 - 1000


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 4

© CAPPELEN DAMM AS, 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettigheter til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Illustratør: Ragnild Heggdal Omslagsillustrasjon: Anne Holt Omslagsdesign: Morten Strandhus Grafisk formgiving: Morten Strandhus, Mac & Alt AS Forlagsredaktør: Espen Skovdahl Trykk og ferdiggjøring: Livonia Print SIA, Latvia 2016 Utgave 1 Opplag 1 ISBN 978-82-02-51841-7 www.cdu.no

4


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 3

40 + 10

10

8020

0-

10

Regn ut og fargelegg.

50

+

0

60

+

10

0 +4 0 +1 0 0 4 +1 60

80

-1

0

70-20

10

70-10

10

+

60 + 10

+

70

50 + 30

10

0

80

0

50 + 10

30

-3

30 +

80

+

10+40

60

100 - 20

30 + 30

0

2 0+

7

10

30 + 30

70 +

40 + 40 60 + 20

10 + 40

40 + 30

60 + 30

60+30

90 - 20

40 + 10

90+0

70+20

80 - 20

50+40 30 + 20 60 + 10

50

60

70

80

90 3


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 4

Hvor mange kroner?

4

100 kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 5

Hvor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

5


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 6

Skriv tallene i sirklene.

100

101

102

103

104

108

109

Regn ut.

100 + 1 =____ 100 + 2 =____ 100 + 3 =____

100 + 4 =____ 100 + 5 =____ 100 + 6 =____

100 + 7 =____ 100 + 8 =____ 100 + 9 =____

100 + 2 =____ 100 + 5 =____ 100 + 7 =____

100 + 9 =____ 100 + 3 =____ 100 + 4 =____

100 + 8 =____ 100 + 6 =____ 100 + 1 =____

Trekk strek fra 100 til 109.

104

105

103 102

109

101 100

6

106

107

108


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:38 Side 7

Skriv tallene i sirklene.

100

101

103

104

106

107

109

Regn ut.

109 - 1 =____ 108 - 1 =____ 107 - 1 =____

106 - 1 =____ 105 - 1 =____ 104 - 1 =____

103 - 1 =____ 102 - 1 =____ 101 - 1 =____

104 - 2 =____ 106 - 3 =____ 105 - 2 =____

107 - 3 =____ 102 - 2 =____ 109 - 2 =____

104 - 3 =____ 105 - 3 =____ 108 - 3 =____

Trekk strek fra 109 til 100.

102

103 105 104

101

106

108 107

100 109

7


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 8

Regn ut.

1 0 3 +

1 0 4

2

+

= 1 0 5

=

1 0 0 +

4

=

3

1 0 6 +

1 0 5 2

=

3

1

1

+

4

2

1 0 5 +

3

= 1 0 4

-

2

=

=

+

1 0 2

1 0 7 -

1 0 7 =

=

1 0 3 =

1 0 0 kr

Maria har

8

+ =

=

-

1 0 5

Hun får

+

5 kr

Nå har Maria i alt

=

kr

1


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 9

Hvor mange kroner?

110 kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

kr

9


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 10

Skriv tallene i sirklene.

110

111

112

116

117

118

119

Regn ut.

111 110 + 1 =____ 110 + 2 =____ 110 + 3 =____

110 + 4 =____ 110 + 5 =____ 110 + 6 =____

110 + 7 =____ 110 + 8 =____ 110 + 9 =____

111 + 2 =____ 114 + 3 =____ 115 + 2 =____

119 + 0 =____ 112 + 1 =____ 113 + 2 =____

116 + 1 =____ 118 + 1 =____ 112 + 2 =____

Trekk strek fra 100 til 120. 107

108

109

106

105

110

104 103

101

102

111

118

117

119

100

10

116 120 115

114

113

112


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 11

Regn ut.

118 119 - 1 =____ 118 - 1 =____ 117 - 1 =____

116 - 1 =____ 115 - 1 =____ 114 - 1 =____

124 - 1 =____ 123 - 1 =____ 122 - 1 =____

114 - 2 =____ 116 - 2 =____ 115 - 4 =____ 116 - 3 =____ 118 - 2 =____

113 - 3 =____ 117 - 2 =____ 119 - 2 =____ 115 - 2 =____ 114 - 3 =____

118 - 3 =____ 116 - 4 =____ 115 - 3 =____ 117 - 3 =____ 113 - 2 =____

Trekk strek til riktig svar.

117 115 116

-1

116

113 114

114 116

113

115 112

115 112

-2

113 114

110 112 111 114 113

11


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 12

Regn ut.

1 1 1 +

1 1 3

2

+

= 1 1 3

=

1 1 0 +

3

=

3

1 1 4 +

1 1 2 1

=

+

=

2

+

4

+

1 1 6

5

+

=

2

1

= 1 1 2

1 1 4 -

1 1 7

=

=

-

1 1 5

2

= 1 1 3

-

1 1 6

1

-

=

=

Regn ut og fargelegg. 118 - 2 113 - 1

114 - 2

115 - 1

117 - 1

112 12

116

114

2


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 13

Hvor mange kroner?

kr

kr

kr

kr

kr

kr

123 kr

128 kr

Tegn pengene.

13


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 14

Skriv tallene i sirklene.

120

121

122

123

125

127

129

Regn ut.

120 + 1 =____ 120 + 2 =____ 120 + 3 =____

120 + 4 =____ 120 + 5 =____ 120 + 6 =____

120 + 7 =____ 120 + 8 =____ 120 + 9 =____

122 + 1 =____ 124 + 2 =____ 121 + 4 =____

126 + 1 =____ 129 + 0 =____ 123 + 2 =____

125 + 1 =____ 127 + 1 =____ 124 + 1 =____

Regn ut og fargelegg.

121 + 6 124 + 5 122+2 123 + 4 125+2

126 + 3 121 + 3

124 14

127

129


16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5_16.06.27_GJERDRUM_jeg_regner_selv_4_K5 04.07.16 09:39 Side 15

Regn ut.

129 - 1 =____ 128 - 1 =____ 127 - 1 =____

126 - 1 =____ 125 - 1 =____ 124 - 1 =____

123 - 1 =____ 122 - 1 =____ 121 - 1 =____

124 - 2 =____ 125 - 3 =____ 126 - 2 =____ 123 - 3 =____ 124 - 3 =____

129 - 3 =____ 127 - 2 =____ 128 - 2 =____ 126 - 3 =____ 125 - 2 =____

122 - 1 =____ 123 - 2 =____ 128 - 3 =____ 127 - 3 =____ 129 - 2 =____

Trekk strek til riktig svar.

128 124 127

-1 127 126

125 129

124 122 123 126 125

-2

128 123 124

120

123

121 122 124

15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.