Hjertesvikt

Page 1

1

Hjertesvikt Ord som er i halvfet har lenker til aktuelle hjemmesider på Internett. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innholdet eller varigheten av disse eksterne nettsidene.

Mathilde Holmli er 76 år gammel og bor alene i en eldre enebolig. Hun har hjertesvikt og får ukentlig besøk av hjemmesykepleier som administrerer medisinene hennes. Mathilde sitter mye foran tv-en med kaffe og røyk. Hun lager maten sin selv, har god appetitt og koser seg hver dag med wienerbrød til kaffen. Det kan også bli noen glass med portvin i løpet av dagen. Mathilde har lett for å hisse seg opp når det er noe som ikke går etter planen. Hun er lite i aktivitet, både fysisk og sosialt. Etter hvert er hun blitt ganske tung, og hun beveger seg langsomt. Legens anbefaling om å endre kosthold og livsstil følger hun ikke. De to sønnene hennes kommer sjelden på besøk, og hun har ikke så mange andre kontakter. Mathilde oppsøker legen fordi hun har fått noen stygge sår på leggene. Bena er også blitt svært hovne. Legen konstaterer at det er venøse sår Mathilde har. Hun blir lagt inn på sykehus for behandling og utredning. Da hun blir utskrevet fra sykehuset etter noen dager, sier hun opprørt at hun aldri mer vil tilbake dit. Hun vil fortsette å bo hjemme til de må bære henne ut, sier hun.

Oppgave: Beskriv sykdommene Mathilde lider av. Hvilke tiltak er nødvendige for å sikre helsen og velværet hennes som hjemmeboende? Begrunn tiltakene. CAPPELEN DAMM


2

Om hjertesykdommer Hjerte- og karsykdommer er en av de viktigste dødsårsakene i Norge. Dette er noen risikofaktorer for hjertesykdom: Høyt innhold av fettstoffer i blodet Saltrik kost Fedme Mangel på mosjon Stress Sosial utilfredshet Høyt alkoholinntak Feil kosthold Visse former for diabetes (sukkersyke)

Hjertesvikt er en tilstand der hjertets pumpeevne er svekket slik at hjertet ikke klarer å pumpe nok blod gjennom kroppen. Ofte er hjertesvikt et resultat av annen langtkommen hjertesykdom. Symptomene kan være tungpustethet, blålig farge på lepper og fingre, hovne ben og nedsatt fysisk utholdenhet. Akutt hjertesvikt oppleves som svært dramatisk og er livstruende når det oppstår plutselig. Behandlingen av hjertesvikt kan være av årsaken (for eksempel høyt blodtrykk eller tette årer), det gis ulike legemidler som bedrer hjertefunksjonen, og svært ofte er en livsstilsendring påkrevd, for eksempel vektreduksjon og røykekutt. Sykdommen er også utbredt blant kvinner. Alkohol og tobakk er svært lite gunstig for personer med hjertesvikt. Alkoholmisbruk er i tillegg til en alvorlig helsemessig risiko også et sosialt problem. CAPPELEN DAMM


3

Venøse sår skyldes nedsatt blodsirkulasjon i beina som gjør at væske blir stående i beina og siver ut i det omkringliggende vevet. Dette reduserer tilførselen av oksygen og næringsstoffer, og over tid vil det gi celledød og kroniske sår. Årsaken kan være hjertesvikt eller ødelagte veneklaffer. Behandlingen er ofte rettet mot årsaken til at sårene oppsto. Dessuten inngår rensing av sårene og kompresjon, og i noen tilfeller også operasjon.

NETTRESSURSER Hjerte- og karsykdommer http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=menu&menuid=2193 &parentid=2153 Hjertesvikt http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1516 Symptomer http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=menu&parentid=2153 &menuid=2192 Akutt hjertesvikt http://www.rikshospitalet.no/portal/page/portal/no/forsiden/sykdom/diagn oser?p_doc_id=52928 Røykekutt http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1542 Alkohol og tobakk http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&task=view&Item id=99999999&id=1948 CAPPELEN DAMM


4

Alkoholmisbruk http://www.nettdoktor.no/helseraad/fakta/alkoholmisbruk.php Venøse sår http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=321272 Årsak http://www.helsenytt.no/artikler/leggsaar.htm Behandling http://www.nettdoktor.no/sykdommer/fakta/leggsaar.php

Aktiviteter Fysisk aktivitet er svært viktig også for personer med hjertesykdom, og en hjertepasient kan både trene og ha et normalt seksualliv uten å være redd for å bli syk.

Sosial aktivitet Dagsenter eller eldresenter har ulike aktivitetstilbud for eldre. Det finnes flere frivillige organisasjoner som driver eldresentre og tilbyr besøkstjeneste.

CAPPELEN DAMM


5

NETTRESSURSER Dagsenter http://www.kvam.no/databasepresentasjon/registreringsskjema/vis_data_ alt.asp?id=354 Eldresenter http://www.helse-og-velferdsetaten.oslo.kommune.no/category. php?categoryID=24152 Besøkstjeneste http://www.rodekors.no/Vart_arbeid/Omsorg_og_toleranse/Besoksvenn/

Ernæring Kost ved hjertesvikt skal først og fremst være saltfattig. Vi kan følge disse enkle prinsippene for hjertesunn mat. Hjertesviktpasienter anbefales det samme hjertesunne kostholdet som nordmenn flest. Spis mindre fete meieriprodukter og blandede kjøttprodukter. Spis mer fisk, frukt og grønnsaker. Er du overvektig, spør legen din om råd. Overvekt øker belastningen på hjertet. Vær forsiktig med salt i maten. Mesteparten av saltet vi får i oss, kommer fra ferdiglaget mat. Salt binder væske i kroppen og kan gi væskeansamling og tung pust. Spekeskinke eller salt sild er ikke sjelden årsak til akutt sykehusinnleggelse. CAPPELEN DAMM


6

Hvis du vil vite mer om hjertesunn kost, kan du henvende deg til Hjertelinjen, telefon 23 12 00 50, e-post hjertelinjen@nasjonalforeningen.no eller lese artikkelen Kosthold og hjerte- og karsykdommer. Nedenfor finner du en grundig temaartikkel med flere praktiske kostholdsråd. En omfattende kostomlegging er ofte nødvendig for den som har utviklet en hjertesykdom. Bruk gjerne et kostregistreringsskjema for å holde oversikt over hva pasienten inntar, og et vektreduksjonsskjema for å følge med på vektutviklingen.

NETTRESSURSER Saltfattig kost http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1543 Kosthold og hjerte- og karsykdommer http://www.aktivhms.no/Aktivhms/Roykeslutt/Pdf/Bra%20mat%20for%20 hjertet.pdf Kostholdsråd http://www.helsenytt.no/artikler/hjerte_kost.htm Kostregistreringsskjema http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=3242 Vektreduksjonsskjema http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=3245

CAPPELEN DAMM


7

Legemidler Hjertesvikt Det finnes flere typer hjertemedisiner, som virker på ulik måte. Hjertemedisin brukes ofte sammen med vanndrivende legemidler (diuretika), som øker utskillingen av væske gjennom nyrene.

Venøse sår Ved venøse sår kan pasienten bruke smertestillende legemidler og antibiotika om det oppstår infeksjon.

NETTRESSURSER Hjertemedisiner http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1516 Vanndrivende midler http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=7085 Smertestillende legemidler http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Smertestillende_legemidler Antibiotika http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=320797

CAPPELEN DAMM


8

Pleie Sårstell og skift Pasienten er avhengig av å få riktig og jevnlig stell av sårene sine. Venøse leggsår skal ha jevnlig bandasjeskift og rensing. Behandling av leggsårene med bandasjer som legges stramt på, kalles kompresjon.

Hygiene Ved stell av operasjonssår er det spesielt viktig å følge prosedyrene for hygiene slik at smitte og infeksjon forebygges.

NETTRESSURSER Kompresjon http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=1620 Bandasjeskift http://www.unn.no/article17867-17657.html

Hjelpemidler Støttestrømper (kompresjonsstrømper) brukes ofte ved venøse leggsår. Trykket fra strømpene presser ødemet ut og erstatter muskelvenepumpen. Ulike gå- og støttehjelpemidler kan være aktuelt, for eksempel fotkrakk eller en rullator som gjør det mulig å bevege seg rundt for en som er CAPPELEN DAMM


9

ustø og dårlig til bens. Se s. 102 i Helsefremmende arbeid i hverdagen. En fotsykkel som man kan bruke til å trene føttene kan være et fint treningsapparat.

Praktiske hjelpetiltak Den kommunale helsetjenesten har en rekke tjenester for hjemmeboende eldre som trenger hjelp for å klare seg i hverdagen. Tilbudet vil variere fra kommune til kommune og kan for eksempel omfatte hjemmetjenester og matombringing.

NETTRESSURSE R Støttestrømper http://www.hudlegekontoret.no/kategorier/behandlinger/kompresjonsstro emper Hjemmetjenester http://www.bydelsagene.oslo.kommune.no/eldre/hjemmetjenester/article8830-3127.html Matombringing http://www.tromso.kommune.no/index.gan?id=5441

Kommunikasjon Det kan oppleves som et sjokk å få en hjertesykdom, og for mange er det en stor utfordring å legge om livsstil og kosthold. Nasjonalforeningen for folkehelsen tilbyr kurs for hjertepasienter og deres pårørende.

CAPPELEN DAMM


10

Hos Landsforeningen for hjerte- og lungesyke kan hjertesyke blant annet få god hjelp av å møte andre i samme situasjon (likemenn). Dette kan ha stor betydning for den enkelte hjertepasienten.

NETTRESSURSER Nasjonalforeningen for folkehelsen http://www.nasjonalforeningen.no Landsforeningen for hjerte- og lungesyke http://www.lhl.no/

Observasjon og rapportering Her er en huskeliste for observasjon og rapportering ved hjertesvikt. Tungpustethet både i ro og aktivitet, spesielt viktig for å se om hjertesvikten forverrer seg Ødemer Huden på den ødematøse kroppsdelen, med tanke på at det kan oppstå sår Drikke og diurese Kroppsvekt Oppspytt, farge og mengde, spesielt med tanke på lungebetennelse og lungeødem

CAPPELEN DAMM


11

Pleieplan Fyll ut en pleieplan for Mathilde Holmli. Du finner pleieplaner i nettresursen nedenfor.

NETTRESSURSER Pleieplaner http://helseogsosialfag.cappelendamm.no/c307321/artikkel/vis.html ?tid=307636

Tverrfaglig samarbeid Ved venøse sår vil en fysioterapeut bidra med et opplegg for å holde beina i trim med øvelser. Pasienter med hjertesvikt har også god nytte av fysioterapi. Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har vansker med å utføre daglige aktiviteter, eller som står i fare for å få det. Ergoterapeuten hjelper for eksempel med å tilpasse boligen og velge ut riktige hjelpemidler. Nedenfor kan du laste ned en brosjyre om ergoterapi og eldre. Ved kostomlegging er det ofte nødvendig å trekke inn en ernæringsfysiolog.

CAPPELEN DAMM


12

NETTRESSURSER Fysioterapi http://www.fysioterapi.net/nor/hva_er_fysioterapi Hjertesvikt http://www.fysioterapi.net/nor/nyheter/fysioterapi_hjelper_hjertepasienter Om ergoterapi og eldre http://www.netf.no/Netf/Fag-og-yrkesutoevelse/Fagomraader/Eldreshelse ErnĂŚringsfysiologi http://www.ulleval.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=546& iInfoId=4851&iDisplayType=2

CAPPELEN DAMM


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.