Page 1

VOORjaarskrant 2012 - CD&V ALVERINGEM

Op de koffie bij de nieuwe buur

© Stephan Vileyn

Een dorp leeft pas als zich regelmatig nieuwe inwoners vestigen. Daarom wil CD&V gezinnen overtuigen om zich in één van de mooie dorpskernen van Alveringem te vestigen. Jacques Blanckaert maakte kennis met Christophe Schoolaert en Evelien Broucke. Zij wonen sinds 1 juli 2008 met dochtertjes Elise en Elena in het landelijke Leisele. Tijd voor Jacques om te horen of ze de verhuis ook vandaag nog een goede zaak vinden.

Vanwaar jullie keuze voor Leisele? Evelien: “Zelf kom ik uit Steenkerke, een deelgemeente van Veurne. Christophe groeide op in Nieuwpoort. Wij wilden dat onze dochtertjes in een dorp zouden opgroeien. Niet alleen voor de rust of de veiligheid, maar vooral omdat een dorp garant staat voor veel menselijk contact. Dus zochten we een huis op het platteland, wat we in Leisele gevonden hebben.” Is dat doel bereikt? Lukte de integratie? Christophe: “Absoluut, de mensen zijn hier vriendelijk en gaan een nieuwkomer niet uit de weg. Al moet je natuurlijk ook zelf wat initiatief nemen.” Evelien: “Er zijn veel mogelijkheden om mensen te leren kennen, zelfs in dit landelijke Leisele. Er is De Gezinsbond en de KVLV. Zij organiseren heel wat leuke activiteiten die mij boeien. Daar heb ik al veel toffe dorpsgenoten leren kennen.” En jij, Christophe? Heb jij een vereniging naar je smaak gevonden? Christophe: “De voetbalploeg van de Gezinsbond Leisele kon blijkbaar nog iemand gebruiken om in doel te staan. Dus probeer ik dat onze goal leeg blijft. Een mens moet immers bewegen? ” Lopen de kinderen hier school? Evelien: “Ondertussen zit Elise, 4 jaar, hier in de eerste klas van kleuterschooltje De Libel. Elena is op 11 januari twee geworden. Zij gaat tot onze tevredenheid op werkdagen bij onthaalmoeder ‘Netje’ Ginette Maenhoudt.” Christophe: “Sinds Elise hier school loopt, heeft ze veel kameraadjes uit de omgeving. Dat zorgt als vanzelf voor nieuwe contacten met ouders van andere kinderen. Integratie stopt dus niet, en gelukkig maar.”

Voorjaarskrant 2012 CD&V ALVERINGEM

Leisele is landelijk en rustig, niet te rustig voor een jong gezin? Evelien: “Een gezin met kinderen heeft inderdaad nogal wat nodig. Er moet gewinkeld worden, er is de school, gezondheidszorg en zo veel meer. Maar eerlijk? Geen probleem. De school is vlakbij, er is kinderopvang, een slager, de kruidenierszaak, de bank en restaurants…” Christophe: “En twee cafés! Alle gekheid op een stokje: we hebben hier alles wat we nodig hebben. Is er dan toch eens iets speciaals, dan kunnen we terecht in de directe omgeving.”

Aan uw toekomst wordt gewerkt!

Was jullie werk ook een aanleiding voor de verhuis naar Leisele? Christophe: “Neen, eerder omgekeerd. Omdat Leisele onze woonplaats werd, hebben we uitgekeken naar een job in eigen streek. Evelien en ikzelf zijn zowat op hetzelfde ogenblik bij een nieuwe werkgever aan de slag gegaan. Ik werk als chauffeur bij Potje paté, vlakbij. Evelien werkt in de gemeentelijke administratie van De Panne, ook dat is helemaal niet ver.” Kennen jullie al wat ‘klassiekers’ in onze gemeentelijke kalender? Christophe: “De proevertjesmarkt is fantastisch gezellig. Er is ook de halloweentocht. Andere gebeurtenissen waar wij als gezin naar uitkijken zijn de schrevepromenade, de kermis en de rommelmarkt.” Door je werk in De Panne, sta je dicht bij de werking van een gemeente. Wat vind jij een kenmerk van goed gemeentelijk beleid? Evelien: “Aandacht voor praktische dingen die het leven van inwoners aangenamer en veiliger maken. Liever meerdere initiatieven dan één goed bedoeld, maar erg duur initiatief.” Als uitsmijter: welke streekspecialiteit waarderen jullie? Christophe: “De rust en gemoedelijkheid waarin onze kinderen opgroeien, terwijl zij toch van alle moderne dingen kunnen genieten. Meer moet dat niet zijn. Of dacht jij aan de Picon, Jacques?”

Jacques

verantwoordelijke uitgever: Martine Rabaey

Blanckae

rt

In 2006 kreeg CD&V-Alveringem terug de kans om Alveringem te besturen. Daardoor is heel wat veranderd …verbeterd! Voor het eerst sinds lang ervaren inwoners dat de gemeente met hen begaan is. De voelbare resultaten van ons beleid zijn het resultaat van veel werk en inzet van hard werkende bestuurders en leden. Maar ook u hebt daarbij geholpen, beste lezer. Onze visie en aanpak steunen op uw vragen, wensen en suggesties. Zij leren ons waar uw noden en die van uw medeburgers liggen zodat wij daaraan kunnen werken en de toekomst voorbereiden. Want de leden en mandatarissen van CD&V Alveringem zijn begaan met uw toekomst. Hoe worden onze dorpskernen veiliger zonder overdreven hinder? Krijgt de jeugd de aandacht die zij verdient? Wat komt de zelfstandigen en de tewerkstelling ten goede? Waar liggen de noden van gezinnen en wat zijn problemen voor onze oudere medeburgers? De antwoorden op die vragen bepalen uw en onze toekomst. Dankzij de inzet en het enthousiasme van een verjongde, evenwichtige ploeg durft CD&V Alveringem de toekomst aan. Een deel van die toekomst zijn de komende verkiezingen, dit jaar op zondag 14 oktober. Zoals het hoort in een democratie, krijgen politici dan hun rapport. Wij hebben er vertrouwen in, want CD&V heeft in onze gemeente heel wat gerealiseerd. Maar aarzel niet om ons persoonlijk, via brief, email of telefoon jouw mening en suggesties door te geven. Die laten ons toe om het de volgende zes jaar de toekomst van de inwoners van onze mooie gemeente nog beter uit te bouwen. Deze toekomstkrant is dan ook een zeg-je-gedacht uitnodiging ! De CD&V-lentedrink op 11 maart eerstkomend is daarvoor een goede gelegenheid. Noteer de datum op je kalender. Wij kijken er naar uit om je daar te ontmoeten! Martine Rabaey Schepen en Voorzitter CD&V Alveringem


Hey iedereen! U had niet gedacht dat de bevolking van Alveringem gemiddeld jonger is dan die van het arrondissement Veurne of West-Vlaanderen? Toch is dat zo! In 2010 was 32 procent van de inwoners in onze gemeente jonger dan 25 jaar. In het arrondissement was dat slechts 23 procent en 27 procent in gans West Vlaanderen. In Alveringem wonen naar verhouding ook meer jonge gezinnen dan in het arrondissement Veurne of in onze provincie. Het is dus goed dat CD&V Alveringem heel wat initiatieven neemt voor de jeugd. Jonge gezinnen kunnen bijvoorbeeld rekenen op een uitstekende kinderopvang. Precies om de stem van de jeugd te vertegenwoordigen, is Jong CD&V actief betrokken bij en goed vertegenwoordigd in het CD&V bestuur. Eens kijken of u ontdekt wie de jong CD&Vers op deze pagina zijn. De oplossing vindt u op onze site www.alveringem.cdenv.be.

DIKKE DUIM VOOR NASCHOOLSE KINDEROPVANG Dit jaar kende de Jong CD&V de ‘Dikke Duim’ toe aan de naschoolse opvang. Op de foto Kris Laleman en Martine Rabay (beiden rechts achteraan) op bezoek bij de kinderopvang in Leisele.

ALVERING

EM

Beveren aan de IJzer is al 12 jaar mijn stek. Met Quality & software controle verdien ik mijn brood. Op 32 mama zijn van drie en 11 jaar getrouwd, daar ben ik trots op. Kokkerellen en festivals zijn nog altijd puur genieten.

Izenberge is mijn thuis geworden. Ik hou van de natuur en eens lekker gaan eten. De kerkfabriek en de nazomerfeesten in Izenberge zijn mijn actieterrein. Als meubelmaker verdien ik de kost.

Genieten van een wijntje, een etentje of een saunabezoek, dat is m’n ding. In KLJ Alveringem probeer ik een handje toe te steken. Ik probeer van ons huisje in Hoogstade een warme thuis te maken. Ook in deze barre winter, al trekken we ter compensatie deze zomer even naar de HauteSavoie. Oh ja, en beroepsmatig? Ik geef Mavo & PAV in het VTI te Veurne.

NIEUW WEBSITE-ADRES !

www.alveringem.cdenv.be

Onze mensen in dialoog met de 2007-2013

CD&V maakt het verschil: eindelijk bestuur met resultaat Martine, je staat bekend om je praktische aanpak. Wat werd de verlopen vijf jaar voor de jeugd gerealiseerd? Heel wat, maar vooral de jeugdsite in Alveringem geeft voldoening! Dat is eindelijk de oplossing voor de lang aanslepende nood aan lokalen voor jeugdwerking. De nieuwe gebouwen bieden extra mogelijkheden zoals nieuwe jeugdhuiswerking , de middelbare graad van de kunstacademie en veel, heel veel avontuurlijke speelruimte. Dat is in Alveringem, maar ging dat niet ten koste van deelgemeenten? Neen hoor. Ook in andere dorpskernen is de nood gelenigd. In Izenberge en Hoogstade kwam meer ingerichte speelruimte en de Chiro van Izenberge kreeg meer en betere lokalen. Ook de buitenschoolse kinderopvang van Beveren en Stavele kreeg een eigen lokaal. De uitbreiding van de speelpleinwerking naar de Paasvakantie was een groot succes. En met de zomeropvang konden we heel wat ouders met een gerust hart laten werken! Liever een aantal gespreide realisaties dan één groots project. 2

Hoe zorgt u dat dergelijke initiatieven aansluiten bij de behoeften van inwoners? Door naar mensen te luisteren. Op de straat, op een buurtfeest of bij elke andere gelegenheid. Trouwens, hoe beter de gemeente informeert, hoe meer respons en suggesties de inwoners doorspelen. Precies daarom organiseerden we regelmatig infoavonden. Bijvoorbeeld rond de dorpskernhernieuwing in Stavele, de waterzuivering, de jeugdsite etc. Een ander kanaal naar de burgers is het Gemeentelijk Infoblad maar ook de duidelijke website van onze gemeente. Die vergemakkelijkt via bijvoorbeeld elektronische formulieren het contact met de gemeentediensten. Er is zelfs een jaarlijks kinderparlement? De volkswijsheid zegt dat de waarheid uit een kindermond komt. Waarom zouden we onze jongste inwoners dan ook geen stem geven?

Een website is de gewoonste zaak voor jongeren, maar dreigen senioren de aansluiting niet te missen? Communiceren doe je best langs verschillende wegen. Vandaar de info avonden, het gemeentelijk informatieblad en vele andere kanalen naast de website. Maar onderschat senioren niet! In de laatste vijf jaar volgden meer dan 130 van hen de computerlessen die de gemeente aanbood. De deelnemers bewijzen dat ook senioren het internet de baas kunnen, net zoals hun kleinkinderen. Die kennis biedt hen een venster op hun dorp en op de

wereld. Zo staan ouder en minder mobiel worden niet per definitie gelijk aan isolement.

Maar wat als bij het ouder worden toch problemen opduiken? Vooral dan verdienen senioren maximale steun. Dankzij vrijwilligers kunnen ook weinig mobiele senioren mee genieten van de jaarlijkse seniorennamiddag. Alveringem zet trouwens sterk in op thuiszorg en voerde de mantelzorgpremie in, een erkenning van de inzet door vrijwilligers voor ouderen die thuis wat hulp kunnen gebruiken. Doet CD&V als familiepartij wat extra voor gezinnen? Een modern gezin heeft meer noden dan pakweg tien jaar geleden. De ingevoerde gezinsondersteunende premies helpen die last te verlichten. Enkele voorbeelden daarvan zijn subsidies voor kinderopvang, de pamperpremie, de kindercheques en de onderwijscheques. De taks op onbebouwde percelen of de strenge aanpak van leegstand zijn dan weer niet echt populair? Een dorp leeft pas echt als zich regelmatig nieuwe bewoners aandienen. Dus moeten gezinnen een woonst vinden of kunnen bouwen. De taks is geen aanslag op het eigendomsrecht, maar een ontmoediging van speculanten. Die willen maximaal rendement zodat zij door de taks eerder grond


“Al die op straten gebeurt” op. Die dingen vallen niet op, maar het is dankzij dit soort niet te onderschatten werk dat dorps- en verenigingsfeesten aangenaam en veilig kunnen verlopen.”

© Annie Valcke

Mathys: “Dus fietspaden en bijvoorbeeld de wegenwerken in Stavele moet jij ook mee bekijken?” Opa Germain: “Dat is goed gezegd: ‘mee’. Want onze gemeentediensten doen een pak voorbereidend en praktisch werk. Het is niet gemakkelijk om vlot verkeer te combineren met veiligheid. Onze gemeente is 8.000 hectare groot, met veel doorgaand verkeer en landbouwtrafiek. Er zijn heel wat punten die we nog willen verbeteren.”

Germain Dhondt (l) op stap met zoon en kleinzonen Warre en Jochen. Voor Pieter, Mathys en Reinout, de andere kleinzonen, was de speelgoedtractor wat te klein.

Pieter: “Dus ook zoutstrooien als het ijzelt of sneeuwt?” Opa Germain: “Eerst zorgen dat er genoeg strooizout is, zodat de technische medewerkers van de gemeente bij gevaar op ijzel of sneeuw, de belangrijke wegen bestrooien Pieter: “Die mensen hebben dus in februari hun handen vol gehad?” Opa Germain: “Zij hebben heel wat uren op de wegen doorgebracht, ook ’s avonds en soms ’s nachts. Het grondgebied van Alveringem telt naast de hoofdbanen, 180 kilometer landelijke wegen. Al kunnen we die niet allemaal vrijhouden, toch staan ook heel wat plaatselijke wegen op het strooiplan. Onze inwoners moeten naar hun werk kunnen, winkels en ondernemingen moeten bereikbaar blijven en bijvoorbeeld melkrondes moeten gevrijwaard worden.” Mathys: “Is dat niet erg duur?” Opa Germain: “Gratis is het niet. Maar als mensen geblokkeerd geraken, valt het openbare leven stil en dat is ook duur. Om nog maar te zwijgen van ongevallen waarvan de schade aan menselijk leed niet te becijferen is? Bovendien houden we

toekomst

verkopen dan op te sparen of een buurt te laten verloederen. Dat aanbod is een goede zaak voor jonge gezinnen. Is de CD&V ook in deze soms barre tijden een goede partner voor de plaatselijke handelaar of ondernemer? In elk geval. Denk aan het nieuwe aanspreekpunt voor middenstand en ondernemers. Het overleg bij de wegeniswerken in Fortem heeft de hinder voor handelaars en ondernemingen maximaal beperkt. En er zijn de initiatieven zoals de vakmansroute, de bedrijvengids, met belgerinkel naar de winkel , ondernemend dorp, commerciële innovatie…. Allemaal het resultaat van de drijvende kracht van CD&V achter de samenwerking tussen middenstand en gemeentebestuur. Past het toeristisch beleid in dat kader? Waarom zouden we de troeven van onze mooie, gezellige gemeente niet maximaal uitspelen? Alveringem en deelgemeenten hebben een pakkende geschiedenis onder andere rond wereldoorlog I. We weten te genieten van het leven met lekkere restaurants, streekgerechten en een aanbod van leuke en degelijke logies. Initiatieven zoals Toerist=koning, Genieten in de grensstreek, Uut goeste en zoveel anderen zetten dat in de verf. De verzorgde brochures en advertenties trekken niet alleen vele bezoekers, ze leren ook de eigen inwoners dat er in en om Alveringem veel te beleven valt.

de kosten goed in de gaten. De gemeente heeft voor werk dat regelmatig moet gebeuren, eigen materiaal aangekocht. Dat wordt goed onderhouden zodat de investering maximaal kan gebruikt worden.” Pieter: ‘Je hebt het over de vrachtwagen van de gemeente?”. Opa Germain: “Over al het materiaal dat de technische dienst gebruikt. De gemeente maait twee keer per jaar de bermen en zij onderhoudt de grachten: reinigen, maar ook regelmatig stukken uitgraven. Trouwens de vrachtwagen dient ook voor de jeugd?” Mathys: “Hoe dan wel? Helpen jongeren bij al dat werk?” Opa Germain (lachend): “Neen Mathys, maar als jeugdverenigingen op kamp trekken, brengt onze technische dienst het kampmateriaal ter plaatse. Wij halen het na de kampperiode ook terug. Dat is toch een hele hulp, niet?” Pieter: “En ze brengen de draaimolen naar de kermissen op het dorp? Ik heb dat eens gezien in Leisele?” Opa Germain: “Niet alleen daar. Op alle kermissen van onze gemeente zetten onze mensen van de technische dienst de draaimolen van de gemeente op. Leute gegarandeerd en ik heb meer dan eens veel plezier beleefd als ik mijn kleinkinderen – ook jullie - van de ritjes zien genieten heb. Bij die kermissen en feesten zorgt de gemeente voor nadar afsluitingen, stoelen, tafels of podium. Noem maar

Pieter: “Dat kost allemaal veel geld?” Opa Germain: “Ja en neen. Ik heb het geluk dat de technische medewerkers van de gemeente hun vak kennen. We stemmen elke werkdag af over het werk en de aanpak. Soms zijn we het niet eens, maar dan vinden wij altijd wel een passende oplossing.” Mathys: “Dus je wordt terug schepen?” Opa Germain (wat aarzelend): “dat beslis ik niet alleen, jongen. De mensen kiezen daarvoor. Maar ik doe het wel graag, met hart en ziel. Het antwoord op je vraag weten we eind dit jaar!”

Germain

Dhondt

Hoe staat het verenigingsleven in Alveringem er voor? Onze verenigingen hebben de wind in de zeilen. Dankzij renovaties in alle gemeentelijke lokalen kunnen zij met meer comfort hun activiteiten organiseren. Optredens, concerten, try-outs, tentoonstellingen… Wie met een nieuw idee kwam, kreeg altijd de aandacht en steun van de gemeente. De jeugd heeft zelfs een eigen cultuurweek! Waarom? Omdat volgens CD&V het verenigingsleven zoals het gezin, een van de pijlers is waarop een dorp groeit en bloeit. Er is in deze aflopende legislatuur veel ten goede gekeerd. Heeft de CD&V fractie nog wel plannen over voor de periode van 2013 – 2019? Jongeren en jonge gezinnen moeten onze bijzondere aandacht krijgen. Ons landelijk karakter moet gekoesterd maar ook positief benut worden. Er zijn heel wat sociale noden. Kortom, genoeg werk aan de winkel. Daarom vertrouw ik er op dat de kiezer CD&V bij deze verkiezingen een nieuw, sterk mandaat geeft. Dan maken wij de volgende jaren het leven in onze gemeente nóg aangenamer. Al erken ik hier dat wij zoals de vorige jaren terug rekenen op de inzet en professionele medewerking van de gemeentelijke diensten. Zij zijn een grote troef voor Alveringem, waarvoor dank en waardering!

© Annie Valcke

Mathys: “Opa, waar zien wij het resultaat van je werk als schepen in Alveringem?” Opa Germain: “Eenvoudig gesteld: al wat op, langs en zelfs onder de straten moet gebeuren: wegenwerken, groenvoorziening en mobiliteit maar ook infrastructuur zoals energieen nutsvoorzieningen of rioleringen.”

Mathys: “Hoe los je de tegenstellingen dan op? Wat goed is voor de ene deugt niet voor de andere?” Opa Germain: “Niet per definitie. We proberen zwaar verkeer rond de dorpskernen te leiden. Chauffeurs van zware voertuigen verkiezen dat zelfs, want zij manoeuvreren niet graag ‘op de centimeter’ tussen personenwagens hoor. Ook zij kunnen krassen en deuken best missen. Met snelheidsremmers kan het personenvervoer vlot, zij het wat trager door een dorp. Dat komt fietsers en voetgangers ten goede. Het is niet gemakkelijk, maar de combinatie van de kennis van onze technische dienst met suggesties van de bevolking hebben gezorgd dat de werken in Stavele een goede realisatie zijn. Evenwichtig voor alle weggebruikers.”

3


Veel meer dan een dak boven het hoofd

“We leven langer, en met meer comfort. Maar precies daarom neemt de problematiek van de vergrijzing toe. Want wat als het door de ouderdom echt moeilijk begint te gaan?” vraagt Willem Lanszweert, lid van de OCMW-raad in Alveringem, zich af. De gemeente volgt trouwens de tendens in Vlaanderen: senioren wonen zo lang als mogelijk thuis. Wie nu naar het rusthuis komt, is dermate zorgbehoevend dat langer thuis wonen ondanks alle vormen van thuisverzorging, vrijwel onmogelijk werd. CD&V Alveringem zag die groeiende noodzaak. Daarom steunt de afdeling voluit de bouw van het nieuwe woon- en zorgcentrum. Dat zal comfortabel en ruim zijn, met een goede uitrusting voor de zorgverstrekking wat het werk van verpleegkundigen, verzorgenden, keuken en ondersteunend personeel gemakkelijker zal maken.

“Deze OCMW medewerkers hebben een zware opdracht, die doorgaans onderschat wordt. Ze verdienen dan ook de betere infrastructuur in het nieuwe rust- en verzorgingsoord,” benadrukt collega Ignace Decroos, ook lid van de OCMW-raad. Toch is zorg maar één aspect. Willem Lanszweert herinnert aan wat CD&V Alveringem destijds al schreef: “Een rusthuis moet een gerieflijk open huis zijn, een ontmoetingsplaats met een open venster op de buitenwereld…” Daarom wordt het rust- en zorgcentrum in aanbouw niet alleen een comfortabele woning, maar wil het ook mensen verbinden. Willem: “Wie er woont mag niet op een eiland terechtkomen. Vandaar de inplanting in het centrum van Alveringem, vlot bereikbaar langs de weg en een aangepast wandelpad dat het centrum met de dorpskern verbindt. Die toegankelijkheid moet in combinatie met de inrichting - veel licht en ruimte – uitnodigen om bij de bewoners langs te lopen voor een babbeltje.” Ondertussen vordert de ruwbouw goed, zodat de binneninrichting van het gebouw nog in 2012 kan

© Annie Valcke

Een maatschappij die zorg opneemt voor haar zwakke leden, toont respect en menselijke warmte! In België is dat de opdracht van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, beter bekend als ‘het OCMW’.

starten. Zoals het er nu voorstaat, zouden de eerste van de 69 bewoners die het centrum aankan in de eerste helft van 2014 kunnen verhuizen.

© Annie Valcke

VERZORGEN

© Annie Valcke

VERBINDEN

mensen sterker maken kansen creëren

met de toekomst voor ogen over de generaties

© Annie Valcke

VERSTERKEN

zorgen voor wie zorg nodig heeft een beleid waar zorg belangrijk is

© Annie Valcke

mensen met elkaar verbinden voor een warme samenleving kiezen voor verbondenheid met verenigingen en organisaties

VOORUITZIEN

wedstrijd

LAAT VAN U HOREN EN GA LEKKER TAFELEN CD&V hoort graag wat u, lezer, in Alveringem wil behouden of juist aan vernieuwing verwacht. Stuur uw suggestie, foto of mening over een thema naar info@alveringem.cdenv.be of stop een briefje in de bus van Martine Rabaey, Dorp 40 in Alveringem. Ook kinderen kunnen hun zegje doen, eventueel met een tekening van hun favoriete plekje of spel. Misschien kiest de alom bekende onschuldige hand wel uw suggestie, mening, foto of tekening uit de inzendingen. Dan kunt u dankzij de waardebon van 50€ die CD&V schenkt, lekker tafelen in een restaurant op grondgebied Alveringem.

ALVERINGEM

Toekomstkrant Alveringem  
Toekomstkrant Alveringem  

Toekomstkrant Alveringem - voorjaar 2012

Advertisement