Page 1

Amsterdam

Veilig opgroeien onze zorg! Marijke Shahsavari-Jansen


Veilig opgroeien onze zorg!

Het CDA wil zich inzetten voor een veilig, schoon en bereikbaar Amsterdam. Een stad waar je fijn kunt wonen, werken en winkelen. Een stad waar je veilig kunt opgroeien, en veilig oud kunt worden in je eigen buurt. Dat betekent dat er woningen zijn voor elke generatie: families, studenten, singles en senioren. Het CDA wil dat Amsterdam een aantrekkelijke stad wordt en blijft voor ouderen en gezinnen. Daarom: meer ouderenhuisvesting, kindvriendelijke buurten, vrijheid van schoolkeuze, invloed en betrokkenheid van ouders bij het onderwijs, ondersteuning van sportverenigingen.

Meer samenleving minder overheid

Het CDA staat voor een zorgzame stad waar mensen verantwoordelijkheid nemen: voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving. Normen en waarden horen daarbij: niet belerend, maar betrokken. Dat vraagt om een bescheiden overheid die burgers de ruimte biedt om die verantwoordelijkheid te dragen en te delen, maar wel de basis goed op orde heeft. Op dit moment is de gemeentelijke overheid te groot en te bemoeizuchtig. Er zijn te veel ambtenaren. Dat leidt tot verspilling, hoge lasten en te veel regels. Het CDA kiest voor een kleinere gemeentelijke overheid en meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven.


Zorgen voor wie zorg nodig heeft

Ouderen verdienen onze steun! Door landelijke maatregelen moeten ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Vaak willen ze dat ook. Maar de gemeente moet dat wel mogelijk helpen maken. Daarom knokt het CDA voor meer geschikte ouderenwoningen in de stad. Wij zetten in op het stimuleren van onderling contact om vereenzaming tegen te gaan, en goede hulp bij huishouden voor ouderen die dat nodig hebben. Chronisch zieken en gehandicapten, die ook drastisch gekort dreigen te worden, krijgen de steun die ze nodig hebben.

Meer woonruimte voor middeninkomens

Er zijn te weinig betaalbare woningen voor middeninkomens in Amsterdam. Dat geldt zowel voor koop als huur. Dat is heel slecht, want de middengroepen vormen de ruggengraat van de samenleving. En als je een huis wil kopen krijg je vaak te maken met de oneerlijke en verplichte erfpacht. Het CDA vindt dat iedereen het recht moet krijgen om de grond onder hun eigen woning te kopen, streeft naar lagere lasten voor erfpachters en een eerlijker systeem. Daarnaast wil het CDA dat er meer huizen worden gebouwd voor gezinnen en middeninkomens, en meer kansen voor zelfbouw.


Stem 19 maart CDA Hans Res - uw kandidaat

Naast zijn zakelijke nevenactiviteiten, is en was Hans actief in het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Zo is bij bijvoorbeeld voorzitter van de wielertoerclub RTC Olympia en is hij coach van jongeren in Zuidoost. Ook voor het CDA is hij zeer actief. Stadsdeelraad Zuidoost, fractievoorzitter CDA Gemeenteraad, portefeuillehouder Zuidoost Onderwijs en Welzijn, het is allemaal geen onbekend terrein voor Hans. Twee zaken gaan Hans aan het hart: onderwijs is het allerbelangrijkste voor de Amsterdammers, jong of oud. En daarnaast is het mogelijk maken van sport voor zoveel mogelijk mensen voor hem een must.

Amsterdam

Wilt u meer weten over het CDA, onze standpunten of de campagne? telefoon 020-5523476 e-mail cda@raad.amsterdam.nl adres Amstel 1 (stadhuis) 1011 PN Amsterdam twitter CDAAmsterdam facebook cda.amsterdam website www.cda.nl/amsterdam

Pamflet CDA Stadsdeel Zuidoost  

Het pamflet van CDA Amsterdam Centrum voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Pamflet CDA Stadsdeel Zuidoost  

Het pamflet van CDA Amsterdam Centrum voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014.

Advertisement