Page 1


Teràpia Gènica Dimarts dia 21 de maig a les 15:10h Ponents: Laura Hernández, Pablo Velasco, Arnau Calbet i Eric Cobo. La teràpia gènica és una tècnica per a la correcció i el solucionant de gens defectuosos responsables del desenvolupament d’una malaltia genètica. Actualment, a més, en ella s'inclou la clonació terapèutica, que consisteix en la destrucció posterior de l'embrió clonat del qual s'han extret les cèl•lules de la font dels teixits per a trasplantament. Com a potencialitat, la teràpia gènica serveix per a curar moltes malalties tals com el càncer, la hemofília, etc. Encara així hi han riscos com per exemple certs brots de leucèmia en nens que havien estat sotmesos a teràpia gènica.

El que no saps de les cèl·lules mare Dimarts 21 de maig a les 15:30h Ponents: Alicia Ardenuy, Berta Carbó, Patricia del Arco i Laura Perich. Les cèl·lules mare són unes cèl·lules amb capacitat d’auto renovació, que els hi permet actuar com a un sistema reparador per al cos. Hi ha quatre tipus de cèl·lules mare: embrionàries, adultes, cordó umbilical i IPS (re-programades). Actualment, la medicina les està utilitzant per tractar pacients amb diferents malalties com la leucèmia i altres relacionades amb la sang. En un futur, és possible que s’hagin descobert els factors que determinen si una cèl·lula es converteix en un tipus de cèl·lula o un altre. També es podrà regenerar òrgans amputats i fins i tot regenerar cors infartats, cervells afectats per malalties degeneratives o retornar la mobilitat a malalts afectats de paraplegia o tetraplegia. És important conèixer la legislació del país en el que et trobes per saber què està permès fer i què no, ja que cada país és diferent. La legislació espanyola prohibeix la creació d’embrions humans amb la finalitat d’investigar però autoritza la utilització dels embrions sobrers de fecundacions “in vitro”.


Llegim els nostres gens! Dimarts 21 de maig a les 15:50h Ponents: Berta Casanovas, Alejandra Comellas, Patricia Madriñán i Marta Minguell El Projecte Genoma Humà amb 15 anys d’edat i una dotació de 3.000 milions de dòlars va representar un gran avenç en el camp de la genòmica. Consisteix en determinar les posicions dels nucleòtids i poder identificar els gens presents en el cos humà. Grans enigmes de la història com la maternitat i causa de la mort del mític faraó Tuthankamon o el frau de l’Ana Anderson van poder ser desxifrats gràcies a l’ADN mitocondrial... Actualment, conèixer la seqüència completa del genoma humà pot tenir molta rellevància en els estudis de biomedicina i genètica clínica, desenvolupant el coneixement de malalties poc estudiades, noves medicines i diagnòstics fiables i ràpids i, ha estat cabdal per al desenvolupament de noves disciplines com la proteòmica, la medicina predictiva o la genètica forense que ha protagonitzat algunes de les sèries televisives més vistes de la història. Però aplicar aquest projecte a la ciència ha d’estar dins d’un marc legal.

Transgènic: Què? Qui? Com? Quan i Perquè? Dimarts 22 de maig a les 13:30h Ponents: Xavi de Clemente, Ignasi Gutiérrez, Bernat Pallí, Jordi Romeu i Pol Segarra Parlem de transgènia per referir-nos com a adjectiu a tots aquells éssers vius que han nascut amb la seva informació genètica modificada o alterada. Normalment aquest terme s’usa per assenyalar aquells animals, plantes o els productes que d’ells se n’obtenen que són alterats de manera artificial ja sigui perquè hi ha objectius científics o comercials darrera. Els organismes transgènics són un fenomen característic del l’ultima part del segle XX. Al llarg de la nostra exposició evidenciarem la presència dels transgènics a la nostra vida, els seus clars-foscos, els seus orígens i les seves finalitats.


Legal o il·legal? Dimarts 22 de maig a les 13:50h Ponents: Pablo Gasulla, Clàudia Garriga, Ferran Costa, Nil Pidevall i Enrique Imbert El nostre projecte tracta el tema dels Transgènics (Productes modificats genèticament) i com podem obtenir els OMGs (un procés que està compost per cinc punts). Nosaltres també estem aprenen els beneficis i els problemes que comporten. Els transgènics ajuden en l’agricultura i la industria. Hi ha gent al món que creu que els transgènics no ajuden en res sinó que afecten a la salut humana i animal. Els transgènics també afecten el medi ambient i a la natura. Apart d’ajudar a la agricultura, també, en una petita part la afecta. El marc legal és una tema molt important a l’hora de parlar dels transgènics ja que tots els productes modificats genèticament haurien d’estar senyalats.

La fotocopiadora genètica Dimarts dia 21 de maig a les 14:10h Ponents: Pablo Casino, Aleix Pons, Nacho Manzano, Alex Albert i Javier Pereira Es va escollir el tema de la clonació, un procés per el qual s’obtenen còpies idèntiques de forma asexual, ja que a tots els integrants del grup els semblava interessant com per a investigar-ne i aprendre’n sobre ella. El treball consistia en buscar informació sobre la clonació amb la finalitat de respondre preguntes bàsiques del tema proposades per la professora, com què és, quins tipus hi ha, els riscos i potencialitats que porta, enfrontar els dos tipus de clonació més importants... Una altra part del treball era realitzar un qüestionari format per al voltant de deu preguntes destinat a persones de totes les edats amb l’objectiu d’observar el nivell de coneixement que té la societat d’avui dia sobre el tema, quina opinió en tenen i si aquesta s’ha vist influïda per les pel•lícules. Tot això amb l’objectiu final de realitzar una exposició oral amb un suport digital per tal d’explicar el que hem fet, què hem après del treball i sobretot, apropar el a vegades conegut com un estrany fenomen als nostres companys de classe. També es van ensenyar els resultats del qüestionari amb les seves respectives clonacions. En conclusió s’ha aconseguit el nostre objectiu, els integrants del grup han aprés sobre el tema i creuen que ha estat força positiu en general el treball ja que han aprofitat per aprendre sobre la seva pròpia recerca i també per la posta en comú dels membres del grup sobre els altres aspectes de la clonació.


6é Congrés de Biotecnologia  

Programa 6é Congrés de Biotecnologia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you