Page 1

FIS K


EN GRAFISK MANUAL

Det här är en grafisk manual för Catrine Gyllenstens enskilda firma - Catrine Gyllensten Grafisk Design, CGGD.


VARUMÄRKET

Catrine Gyllensten - Grafisk Designer är: ++ Kreativ - påhittig & glad ++ Tillgänglig - svarar nästan alltid i telefon ++ Personlig - vill skapa en personlig kontakt till mina kunder ++ Effektiv - sätter inte gränsen vid 8-5 ++ Prestigelös - inget jobb är för litet eller stort ++ Tillmötesgående - är du nöjd försöker jag också va det ++ Snygg - alltså trevlig att sitta i möte med


LOGOTYPEN

GRAFISK

DESIGNER

GRAFISK

DESIGNER

GRAFISK

DESIGNER

GRAFISK

DESIGNER

SVART PÅ VITT

VITT PÅ SVART


Placeringen av Logotypen är alltid viktig då logotypen skall vara läsbar och i vissa fall ersätta namnet på t.ex Visitkort och dyl. Logotypen skall därför alltid placeras till vänster. Logotypen får inte heller göras för liten - minsta storleken för tryck är därför 25x25 mm.

X GRAFISK

GRAFISK

DESIGNER

DESIGNER

LOGOTYPEN FÅR ALDRG VARA PLACERAD TILL HÖGER

LOGOTYPENS FRIYTA ÄR ETT STÅENDE N RUNT ALLA SIDOR.

GRAFISK

DESIGNER

MINSTA STORLEK I TRYCK 25x25 MM

X GRAFISK

DESIGNER


GRAFISKA ELEMENT Som grafiskt element skall logotypen inverterad användas. Logotypen skall vara uppförstorad och beskuren så att ord och bokstavskombinationer ej är fullt synliga. Undantagsfallet är ordet FISK vilket får synas. Logotypsn skall även snedställas -10° - 10° i alla fall utom undantagsfallet då ordet FISK är synligt - då får logotypen behållas rak. Exemplen nedan visar även hur det grafiska elementet inte får användas.

GR

AF

IS

DE

GRAF

ISK

X X X X

FLERA ORD SYNS

K SI

GN

DE

ER

GR

IS AF

NER

GRAFISK

DESIGNER

N DESIG

GRAF

ER

NE

R

GRAF

K

ORD SYNS

DESIG

SIG

HELA LOGOTYPEN

ISK

ISK

DESIG

NER

EJ SNEDSTÄLLD

DESIG

NER

GRAFISK

DESIGNER


FÄRGER Grundfärgerna för CGGDs visuella identitet är Svart och Vitt. Dessa är de enda färgerna logotypen får produceras i. De accentfärger som får användas vid behov är följande:

C 87 M0 Y 38 K0 C 87

R 0 G 164 B 161 PANTONE 326 C

R 211 M 100 G 0 B 101 Y 15 K4 PANTONE RUBINE RED C


LAYOUT På visitkort skall loggan ersätta namnet, därför skall den vara placerad i vänstra hörnet, linjerad i underkant med kontaktuppgifter. Typsnittet i kontaktuppgifterna är Futura Medium 7/12 pt.

34x34 MM GRAFISK

DESIGNER

+46 707 10 23 22 catrinegyllensten.com

7 mm

GR

mail@catrinegyllensten.com

AF ISK


25 mm 20 mm 25 mm


TYPSNITT Catrine Gyllenstens officiella typsnitt är Futura Medium. Detta typsnittet skall användas genomgående i all produktion. Undantaget är längre texter då typsnittet Arno Pro skall användas.

Futura Medium: abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZÅÄÖ1234 567890!”#%&., Arno Pro abcdefghijklmno pqrstuvwxyzåäö ABCDEFGHIJKL MNOPQRSTUV WXYZÅÄÖ1234 567890!”#%&.,


HEMSIDA


ANNONSER Annonser för CGGD skall alltid förmedlas på ett fyndigt sätt, de skall fånga mottagaren med någonting som gör att de minns annonsen. Annonsen får aldrig bara vara informativ.

Catrine Gyllensten & Company Catrine Gyllensten & Company

!"#$%&'()*++'&,#'&(-(!./0"&*

Catrine Gyllensten & Company Catrine Gyllensten & Company

Catrine Gyllensten & Company

Catrine Gyllensten & Company !"#$%&'()*++'&,#'&(-(!./0"&*

VI HJÄLPER DIG - PROMISE! GRAFISK

DESIGNER

& COMPANY

www.catrinegyllensten.com


GRAFISK

DESIGNER

+46 707 10 23 22 catrinegyllensten.com mail@catrinegyllensten.com

Grafisk Manual Catrine Gyllensten  

Grafisk Manual för Catrine Gyllensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you