Page 11

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

c.

4p

Pentru: EC  Ltotal

1p

Ltotal  2 (m1  m2 )gx2

(m1  m2 )V 2 rezultat final: V  0,6 m/s Pentru: m1v1  (m1  m2 )V EC  

d.

1p

2

m1gh  1m1g cos    2 m1gx1 

1p 1p 4p 2p

m1v12 2

rezultat final: x1  38 cm TOTAL pentru Subiectul al III-lea

Probă scrisă la Fizică 2 Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică – profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar

1p 1p 15p

MODEL

Fizica bac 2013  

BACALAUREAT 2013: Modele de subiecte şi bareme de corectare la FIZICĂ

Advertisement