Advertisement
The "Castellnou Edicions" user's logo

Castellnou Edicions

L’editorial Castellnou va ser fundada a Barcelona l’any 1994 per professionals del sector educatiu. Encara que inicialment va començar essent una editorial de llibres de text per a l'ensenyament secundari, ben aviat va ampliar i diversificar la seva oferta. Va eixamplar el seu catàleg fins a Primària i Batxillerat, i també fins a cobrir tot l'ensenyament d'adults. L’any 2009, l'editorial Castellnou va inaugurar encara una nova divisió de producte, dedicada aquesta vegada a la publicació de literatura infantil i juvenil en català per a l'àmbit escolar. Avui dia, doncs, podem dir que l’empresa ha creat un catàleg de llibres de text, de material complementari i de llibres de lectura per a la major part d'àrees de l’ensenyament i per a tots els cicles i etapes.

Publications