Page 1

Roșii cherry ciorchine

Mango

500 g, Import, per caserolă legend egend ndd EEntry2 ry2:Entr Entry ntry try ry22

per buc.EEntry2 Entry nntry2:Entry ntry2 y2:E :Entry Entry ryy2

749

pr: PPrice_zl _zl,, , Prriice_gr ice ic cceee_gr ce_ _ggr N me: Nam Name: Name, me,e,, , IInfo Inf nfo nf f , , Pe PerUn rUni rUnit rU UUnit nnitit Entry1 try1 y :Ent y1 :Entr :En Entry ntrttry ntry ry1 ry

269

Entry En EEntry3 nntrtry3 ntry3 try3 y3:E :Ent :Entr :Entry :En Enntry Entry ntry t y3 Entry4 Entr EEnt En nntrtry ntry4 ttry4 ry44:Entry :En :Entr Entry Entry Ent try tryy4

pr:: PPriice_z pr pr: ice_zl ice_ ice ce ce_z ce_zl zll, , PPrrice_ ice ice_gr ice_g ce_gr ce ce_ e gr gr Naaame Name Name: Nam me: mee: NName, Name,e , Info Name nnfo foo, , Pe PPerUn erU rUnit rUni rUn Unit Unit Un nitt Entry Entry1 EEn ntry nntry1 nttry1 t yy11:Entry :EEntry :Ent ntry try ryy1

LEI

Baghetă french 300 g, per buc. Entry2 Entr EEn ntry ntry2 nntrry2:Entry :Ent E try2

lege legend egend eendd ppr:r:: PPrrice_zl pr ice cee_ ce_z e_zl zzl, , PPrice_gr ice_g ice_ cee_gr Name:e: NName, Na Name Name ame ame, am me, , Info m nnfoo, , Pe PerU rUUnnnititt Entry Entry1 Entr ntry1 try ry1 ry yy11::E :Entry :Entr EEntry Entr ntry ry1

239

Pipera

Entr EEntry3 ntry ntry3 nntrtry3 y :E :En :Entry Entry33 Ent Entr EEn Entry nntry4 ntr ntry nt ttry4 ryyy44:Entry Entryy4 Ent

Entr Entry EEntry3 ntry tr 3:Entr try3 :EEntry :Entry E try33 Entr Entry4 nntryy4::E ntry4 :Entr :Entry :Ent Enn y4

LEI

Croissant cu unt

50 g, Delifrance,Entry2 EEnt En Entry nntper ntry2 ntry try ttry2 ryy22::Entry ry2 EEntr En Entry ntry trtryyy22 buc. try

139

ppr:r: Pr P ice_zl ice_z ice ce_zl ce ce_z ce_ ee_z e_zl _zl zl, , PPrrice_gr ice iice_ cce_g ce_gr ce ee_gr _gr gr gr NName Name: Na aame ame: am me:e:: Name m NNam Name, ame aame, me, , Info Info, nfo nnf fo, , Pe PerUn rUnit Unit Uni Unit Un nitit Entr Entry En Entry1 ntttry1 nntr ntry1 rryyy11:Entry ry1 :Ent :Entr :En ::E Entry Ent Entr Entry nttrtry nt ry 1 ry

LEI

Ennt Ent Entry3 EEntr ntry3 ntr ntry ttry rryyy33:Entry ry3 Enntry EEnt Entry nttrtry ry3 EEnt Entr Entry4 Entry ntry4 nttrry4 y4:E :Entry Entry Entry ttry r4

LEI

Caramfil Ofertă valabilă în perioada 6.09-19.09.2012. Catalogul este valabil în Carrefour Market Pipera și Caramfil!


1090 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Unt

82% grăsime, 250 g, Président per buc.

1039 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Emmentaler

200 g, Zott, per buc.

354 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lapte de consum

1.5% grăsime, 1 L, LaDorna, per buc.

Economisești și ai și calitate!

1890 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Caju crud

300 g, Carrefour, per buc.

699 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Lardons natur/afumat

200 g, Carrefour Discount, per buc.

2

899 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Smântână UHT

12% grăsime, 3 x 200 ml, Carrefour, per buc.

749 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

499 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Camembert

45% grăsime, 250 g, Carrefour Discount per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Rucola

125 g, Carrefour, per buc.

790 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Nectar măr/portocale 1 L, Pfanner, per buc.


164

Desert “Felie de lapte”

302

590

529

LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

28 g, Kinder, per buc.

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Iaurt de băut, Actimel

4 x 100 ml, Danone, diverse arome per pachet

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Ciocolată Milkinis 88 g, Milka, per buc.

LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

399 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Biscuiți

176 g, Oreo, per buc.

1729 LEI

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Iaurt

150 g, Andechser căpșuni/ fructe de pădure, per buc.

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Ciocolată instant

20 x 15 g, Nesquik, per pachet

CADOU: Caiet!

1190 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Cereale Nesquik 550 g, Nestlé, per buc.

713 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Tedi MIX

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

2 x 0.75 L, per pachet

241 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Băutură necarbogazoasă

0.33 L, Cappy Pulpy portocale, per buc.

3


În magazin, vei găsi sute de produse cu tradiţie, mezeluri și carne proaspătă de la Angst

1238 LEI

legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Salam de Sibiu Angst, per EEntry2 kg nntry2 nt ntry try2 y2:Entry :En :Entr Entry Entr ntry ttry ryy2

lege leg le legen llegend eggend egend egen gen ennd end prr:r: PPrice_ ppr: ice_zl ice_z ice_zl ice ce_z ce ce_z _zl zzll,l, , Pr Price ice_g iice_gr ic ce_gr cce_g ce ee_ e_g _gggr __gr Name Nam Na NName: ame: ame aam me:ee:: Name, m me NName Nam Na am aame, ame me, , In me Innfo Inf Info fo, , PPeerUn fo rUni rUnit rU UUnit nni nitiitt Ennt Entr EEntry Entry1 nntry1 try ttry1 ry1 yy1:Entry Ent Entr Entry ntrtrtr 1

5199

Entry Entry3 Ent Entr EEn ntry ntr nnt ntry3 try ttrtry3 ry3 yy33::Entry y3:Entry :Ent :En :E :Entr Entry Entry Entry3 tryy3 try Entr Entry4 Entry EEn Ent ntry4 ntr nnt ttrtry rryyy44:Entry ry4 :Entr :En EEntry t y4

LEI

Jambon din piept de curcan, Angst, per kg LEI legend lege g pr:r: Price Price_zl ice ice ce_zl ce_z ee_zl e_z _zl __z zzll, , Pr Priic ice ce_ cce_gr cee_ ee_g _gr Name Nam NName: Na ame aam ame: mee:e: Name me: m Nam NName, Na aam ame, me,e, , Inf me m Info IIn nffoo, nfo o, , Pe Per errUUnitt Entry1 Entr En Entry Ent Entry1 nntttry ntry trry1 ryy11:Entry ry :Entr :Ent :E Enntry Entry t y1

Entry2:En Entry Entr :Entry ntryy2 Entry3 Entry Entry3 ry3:En :Entry Entry ntry try33 Entry Entry4 Entry4:E En ntry4 ry :En :Entry ntry44

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

Bere sticlă

6 x 0.33 L, Ursus, per pachet

3790

PORTUGALIA

2490 legend pr: Price_zl, , Price_gr Name: Name, , Info, , PerUnit Entry1:Entry1

Mușchi de vită maturat, Angst, per kg LEI legend leg lege lle ege egen egend eeg gend gen gge enndd en end prrr:: Pr ppr: Priice_z ice_zl ic ice ce_zl ce_z ce_ cce ee_zl _zl __z zzll, , Pr Priice ice_ ice_gr ce_g ce_gr cce e___gr ee_gr _gggrr Name Nam NNa aame am ame: me:ee:: Name, m me Naam NName Nam am ame ame, meee,, , Info me, Innfo Inf In nffo fo, , PPeerUn rUnit rUni rU Unni Uni UUnit nnititit Entr Ent EEntry Entry1 ntry ntry1 nt nntr ttrtry1 try rryyy11:Ent ry1 :EEn :Entry :Entr :E :En Ent Entr Entry ntry nntr trry ttry ry1

Entry2 Entry EEntr nntry2 nt ntry try ttry2 rry2 ry yy22:Entry :EEEn :Entr :En Entr Entry ntry try ry2 Entr Entr En Entry3 Entry nntry3 ntry ttrryy3 try3 try y3:Entry :EEnt :Entr :En ::Ent EEn Entry Entr nttrtry nt ntry ry3 ry Entr Entry4 Ent EEntry En nttry4 ntr nntry4 ttry rryyy44:Ent ry4 :EEntr :En :Entry ::Entr Ent EEn Entry ntrtry ntry nnt ttrrryy4

11190

Tel.: 0374.208.953

Fax: 0374.208.954/955

Orar: L-S: 8:30-22:00 D: 8:30-21:00 Adresă: Bd. Pipera, nr. 17, Voluntari

Tel.: 0374.203.176

Fax: 0374.203.177

Vin rosé

Ceafă de porc fără os, Angst, per kg LEI legen legend egend gen ennd pr:rr:: Pr pr P ice ice_zl ic e_zl, , Pr Pric ice_gr iice ce g Name Name: Name ame: Name, am , Info, Info, , PerUn P rUnit Pe rUni nit Entry1 Entry En ry1 y :Entry Entry ntry11

2390

Orar: L-S: 8:00-22:00 D: 8:00-20:00 ● Adresă: Str. Nicolae Caramfil, nr. 71-73, sector 1, București ●

J23/1293/2008

Entry2:Entry2 Entry3:Entry3 Entry4:Entry4

0.75 L, Mateus per buc.

Entry Entry2 ry2:E ry2 :EEEntry :Ent :En :Entr Ent En ntttry nntr ntry rryy2 Entry3 ntry3 ntry3:Entry ry3 y33:E :Entr :Ent :En :Entry Ent En EEntry ntry ntrtry try ry3 Entry EEntry4 ntry ntr ntry4 try4 r :Entry :Entry4 E 4 Entry

S.C. Artima S.A. sat Chiajna, comuna Chiajna, Autostrada București-Pitești, Nr. 11-12, Centrul Comercial Carrefour Militari

LEI

CUI 11735628

Catalog supermarket Carrefour Market Pipera si Caramfil  

Oferta valabila in perioada 6.09-19.09.2012.Catalogul este valabil in Carrefour Market Pipera si Caramfil!