Page 1

SMÅ BELØB STORE RESULTATER

Selv små penge hjælper verdens fattigste mennesker med at skabe fremskridt. På verdensplan har CARE hjulpet næsten 57 millioner mennesker alene i 2010. 01|2011

|1


NEPAL M

VIETNA

NIGER GHANA

HAITI

UGANDA IA TANZAN IQUE MOZAMB

1:7

1 krone investeret i forebyggelse af klimakatastrofer er 7 kroner sparet i nødhjælp

INDHOLD

04 06

10

11,5 MILLIONER KRONER FOR SENT FOR ALEGRIA MERE I LØN Alegria døde af aids, da hun var

ENKLE MIDLER HAR HJULPET MILLIONER

Pengene rækker langt i CAREs projekter, hvor metoderne ofte er ganske simple. I 2010 fik næsten 57 millioner ekstremt fattige mennesker støtte gennem CAREs hjælp til selvhjælpsprojekter rundt om i verden. Over halvdelen er kvinder.

De er kasteløse, de er kvinder, og de er meget dårligt lønnet. Pengene rækker knapt til mad og tøj. Sådan var det for tusindvis af kvinder i Sydnepal. Men ikke længere. De stod sammen, krævede deres ret og fik lønforhøjelse.

ti år gammel. Hun blev født med hiv i Mozambique. Alegria kunne have fået hjælp, men hendes familie vidste ikke bedre. Men i en række landsbyer - ikke langt fra, hvor Alegria boede – er der sket store fremskridt.

ANS VAR SHAVENDE Marie Sisse Brown C ARE DANMARK Nørrebrogade 68 B, 2200 København N REDAK TØR Dorte Dalgaard T ELEFON 35 200 100 REDAK T ION Esben L. Mikkelsen, Line G. Rasmussen, E-MA IL care@care.dk Lene Bruhn, Liv H. Østergaard OPL AG 28.000 - ISSN 0906-2793 E-MA IL redaktionen@care.dk GIRO 951-5151 L AYOUT Sutikamon Højrup, Poul K. Gylling WEBSI T E www.care.dk FOR SIDE Billedet er taget i Mozambique, hvor CAREs klimatilpasningsprojekter betyder, at de fattige jordbrugere kan glæde sig over en bedre høst af eksempelvis kassava og majs. Foto: © 2010 Brian Feagans - CARE |2


| FRA REKDAKTØREN |

EN HJÆLPENDE HÅND RÆKKER LANGT T

ruong Thi Thuy står genert, men stolt, i sit pæneste tøj blandt 10 bistader og småfryser. Vi er et godt stykke oppe i bjergerne i Thanh Hoa-provinsen i Vietnam. Den 30-årige kvinde bor i en hytte sammen med sin mand, søn og sin mor. Familien lejer et lille lod jord, hvor de dyrker sukkerrør, men det giver ikke meget. De afskovede og eroderede bjergsider giver generelt et begrænset udbytte for jordbrugerne i området. CARE hjælper derfor lokalbefolkningerne med at finde nye måder at supplere deres indtægter på, samtidig med at de bliver mindre afhængige af landbruget og skovens træer. Truong Thi Thuy valgte bierne. Hun fortæller mig sin historie om, hvordan hun fik to bistader og lærte at avle bier. Siden har hun investeret fortjenesten, og i dag er de to bistader blevet til ti. Familien har fordoblet sin årsindkomst på grund af honningen, som giver cirka 1100 kroner om året. Pengene sættes til side til sønnens uddannelse, men Truong Thi Thuy sparer også op, så hun kan investere i flere bistader. Jeg hører og ser historien igen og igen på min tur til Vietnam i januar. En kvindegruppe har lært at dyrke risstiklinge og tjener nu ekstra på at sælge dem. En anden gruppe har lært at plante akacietræer, som sikrer bjergskråningerne mod erosion. Træerne forbedrer også jordkvaliteten, så de kan dyrke grøntsager imellem dem. Andre igen avler geder. Fælles for disse mennesker er, at de alle er hårdt i gang med at arbejde sig ud af fattigdommen. Årets første magasin handler om, hvordan millioner som Truong Thi Thuy har fået mulighed for bedre at kunne hjælpe sig selv takket være en hjælpende hånd fra en som dig.

Dorte Dalgaard

|3


| RESULTATER |

ENKLE MID

HAR HJULPET MI

Det er ofte overraskende små beløb og simple metoder, der skal til for at give ve kunne klare sig bedre. CARE har på verdensplan arbejdet med hundredvis af hjælp ti næsten 57 millioner fattige mennesker.

Af Dorte Dalgaard

D

et er en daglig kamp for mange mennesker at skaffe et måltid mad, tøj på kroppen og tag over hovedet. Klimaforandringer, der forårsager katastrofer som tørke, tyfoner og oversvømmelser gør kun situationen værre. Som støttemedlem i CARE Danmark er du med til at gøre livet nemmere for nogle af dem. Næsten 57 millioner mennesker med svære livsbetingelser har alene i 2010 fået bedre vilkår i kraft af CAREs arbejde. Og der skal ikke nødvendigvis så meget til.

PENGENE RÆKKER LANGT Selv den mindste hjælp er med til at gøre en stor forskel i det endelige regnskab. Ofte er det små midler – og ikke mindst de fattige selv – der i sidste ende skaber resultaterne, forklarer Rolf Hernø, der er programkoordinator for CAREs klimatilpasningsprogram ALP. ’I det meget fattige Niger i Afrika har under 50.000 danske kroner hjulpet 140 bønder med på kort tid at femdoble deres høst. Jordbrugerne og deres familier har nu langt bedre vilkår for at kunne klare sig igennem den næste sultperiode, som sætter ind over sommeren, når familierne løber tør for mad, og frem til den næste høst i oktober.’

| Foto: © 2009 CARE |

ARBEJDET STOPPER IKKE HER Det er blot et eksempel på, hvordan små midler skaber store resultater for de mennesker, der trænger mest. Og rigtigt mange af dem har på alle mulige måder fået det bedre i året, der gik. Arbejdet stopper dog ikke her – der er mange områder, der skal sættes ind på simultant. Klima, uddannelse, sundhed og rettigheder er blot nogle af dem. Der er stadig millioner af mennesker, der har behov for hjælp til at kunne skabe et bedre liv for sig selv og familien. Og hver en håndsrækning er godt givet ud. | ddalgaard@care.dk |

| Foto: © 2009 CARE |

KONFLIKTLØSNING

6 MILLIONER

Over 6 millioner af verdens fattigste har fået hjælp til at skabe fred i konflikthærgede lande

|4


DLER

ILLIONER

erdens fattigste mennesker muligheder for at il selvhjælpsprojekter i 2010. Det har hjulpet | Foto: © CARE |

| Foto: © CARE |

| Foto: © 2009 Heiko Junge / SCANPIX |

LIGESTILLING

SUNDHED

21 MILLIONER

21 millioner af verdens fattigste, herunder 5,5 millioner mænd, har fået informationer og værktøjer til at fremme kvinders rettigheder og dermed ligestillingen mellem kønnene

29 MILLIONER

Næsten 29 millioner fattige mennesker har fået hjælp til at beskytte sig mod hiv/aids, malaria og andre livstruende sygdomme

INDKOMST

19,5 MILLIONER

19,5 millioner af verdens fattigste har fået hjælp til at forbedre deres indkomst via spare-låne-grupper og andre aktiviteter, der kan øge indtjeningen

KLIMAFORANDRINGER

12,5 MILLIONER

Over 12,5 millioner af verdens fattigste mennesker har fået hjælp til at tilpasse sig klimaforandringerne og til at forbedre en bæredygtig brug af naturressourcerne

UDDANNELSE

11,5 MILLIONER

Over 11,5 millioner fattige børn og voksne har fået bedre adgang til skoler og uddannelser af en højere kvalitet |5


100% Alle familierne har fået råd til bedre mad og tøj

60% Over halvdelen af familierne har fået råd til at sende deres børn i skole

|6

| Foto: © 2009 CARE |

| Foto: © 2009 CARE |

Khil Maya Magar har været med til at sørge for, at over 13.000 kasteløse mænd og kvinder i dag får 12 kroner i løn om dagen. Før fik de 8 kroner eller mindre.


| RETTIGHEDER |

11,5 MILLIONER KRONER

MERE I LØN

Kasteløse kvinder i Nepal får som løsarbejdere så lidt i løn, at de har svært ved at skaffe mad og tøj til familien. Men i det sydlige Nepal har tusindvis af kvinder i fællesskab krævet bedre betaling for deres arbejde. Tilsammen får de nu over 11,5 millioner kroner mere i løn – om året. Af Esben Larsen Mikkelsen

K | Foto: © 2009 CARE |

hil Maya Magar bor i landsbyen Dhungrekhola i det sydlige Nepal. Hun er kasteløs og ejer derfor ikke noget jord. Hun har altid arbejdet til langt under mindstelønnen for forskellige jordejere. Og ofte har hun hverken haft penge nok til mad eller tøj. Nu har hun selv været med til at ændre på de dårlige forhold. Mange har fået lønforhøjelse, fordi de alle stod sammen - og stod fast på deres ret. ’Den højere løn har betydet massive ændringer ikke bare for mit liv, men for hele landsbyen. I takt med at vi har fået flere penge, har vi også fået mulighed for at købe ordentligt tøj og bedre mad - og over halvdelen af byens familier kan sende deres børn i skole,’ forklarer Khil Maya Magar.

med til at hæve lønnen fra otte til 12 kroner om dagen. ’Tidligere stod vi ikke sammen, og derfor blev vi udnyttet. Vi fik en meget lav løn for vores arbejde, og alene var det umuligt at kræve flere penge af jordejerne. Derudover kunne lånehajerne finde på at tage op mod 100 procent i rente, når de fattige manglede penge og var desperate,’ forklarer Khil Maya Magar.

OVER 13.000 FÅR HØJERE LØN

Hver kvindegruppe tæller mellem 20 og 25 medlemmer, og CARE har oprettet grupper i 30 områder i Sydnepal. Gruppernes medlemmer tæller derfor flere tusind kvinder, og sammen har de sikret en højere løn for over 13.000 kasteløse kvinder og Kvinderne i Dhungrekhola har med hjælp fra CARE mænd i regionen. organiseret sig i fem grupper under navnet ’Popular Education Center’. Her har CARE lært kvinderne Maria Ploug Petersen er CARE Danmarks programbasale læse- og skrivefærdigheder og undervist dem koordinator i Nepal, og hun har oplevet, hvor meget i deres rettigheder, blandt andet at de har krav på grupperne betyder for den fattige befolkning. en mindsteløn. ’Tidligere bestemte jordejerne stort set selv lønnen, FRA OTTE TIL 12 KRONER OM DAGEN selvom der er en minimumsløn, de skal overholde. Khil Maya Magar gik sammen med 125 andre kvinder Hvis en daglejer nægtede at arbejde til en lav løn, fra de fem grupper fra dør til dør i landsbyen og var der altid en anden, der var klar til at tage over. iværksatte en kollektiv arbejdsnedlæggelse over for På den måde blev lønnen hele tiden holdt nede. Men jordejerne. De lagde i fællesskab mad til side, så de nu står kvinderne sammen, og det kan jordejerne kunne overleve uden løn. Da jordejerne fandt ud af, mærke,’ forklarer hun. at deres jord ikke var blevet passet, gik de til sidst | redaktionen@care.dk |

Læs om CAREs arbejde i Nepal www.care.dk/nepal

|7


1:7

|8

1 krone investeret i forebyggelse af klimakatastrofer er 7 kroner sparet i nødhjælp

| Foto: © 2010 CARE Danmark - Søren Rud |


MANGROVER Vietnams kyststrækninger hærges af tyfoner, der kommer oftere og bliver stadig kraftigere. Stormflodsbølgerne er altødelæggende for de fattige bønder, der bor der. Og nødhjælpen er dyr. Derfor forebygger CARE klimakatastroferne ved at hjælpe bønderne med at plante mangroveskov langs kysterne. Træerne fungerer som en naturlig stormbarriere, der beskytter kysten mod bølgerne og oversvømmelserne. CAREs forebyggende indsats er økonomisk set syv gange så effektiv som nødhjælp efter en tyfon. Det er også bedre for miljøet - og langt mere menneskeligt.


FOR SENT FOR ALEGRIA Alegria fra Mozambique blev bare 10 år. Hun døde af aids. Helt unødvendigt. Hvis bare hendes familie havde vidst, at en simpel blodtransfusion og regelmæssig behandling med gratis medicin kunne have forlænget hendes liv. CARE forebygger, at børn som Alegria bliver syge og dør, fordi ingen ved bedre. Af Line Gramrath Rasmussen

| 10

| Foto: © CARE Danmark - Katrine Birkedal Christensen |


| OPLYSNING |

J

eg mødte den kun 10-årige Alegria en glohed eftermiddag i en støvet landsby i Mozambique. Hun lå afkræftet på en måtte mellem sine to bedstemødre, der havde prøvet alskens heksekunster for at redde hende. Mindre end 24 timer senere stod jeg til hendes begravelse i udkanten af en flok landsbykoner, der græd hjerteskærende. Med en stor klump i halsen og følelsen af, at jeg ikke hørte til i deres sorg, forsøgte jeg at regne ud, hvad de forventede af mig.

DØDEN ER SÅ TÆT PÅ For beboerne i landsbyen Pambara er det hverdagskost. Børn dør hele tiden – hvis ikke af aids, så af malaria, diaré eller i trafikulykker. Men for mig var det ikke bare første gang, jeg var med til at begrave

et barn. Jeg stod også med en altoverskyg- Forældrene gør det bedste, de kan. gende følelse af, at hendes død var så påfaldende unødvendig. At det ville have SÅ SIMPELT - SÅ STOR EFFEKT været så let at undgå. Men ikke så langt fra Pambara er der sket store forandringer. På 16 landsbyskoler HVOR SKULLE DE VIDE DET FRA? har eleverne lært at beskytte sig mod hiv Det burde være så simpelt. Alle ved vel, at og tidlig graviditet gennem CARE-projekman skal tage på hospitalet, når man er tet ’Voks godt op’. Eleverne har også fået syg? Ikke i Pambara. Heller ikke mange hjælp til at overbevise deres forældre om, andre steder. Alegria blev født med hiv, at skolegangen øger deres chance i livet. fordi hendes mor var smittet. Et år efter projektet startede, er resultatet 15 procent af befolkningen i Mozambique opløftende. Op til 76 procent færre børn er smittet med hiv, og mange unge piger er gået ud af skolen, og kun halvt så går ud af skolen, fordi de gifter sig tidligt mange piger er blevet gravide. eller bliver gravide. Jeg kan ikke lade være med at tænke: hvad Og forældrene er tit medvirkende til, at nu hvis Alegrias mor havde gået i skole og børnene går ud af skolen, fordi de har brug lært at beskytte sig? for ekstra hænder til at tjene til føden. | lgrasmussen@care.dk |

FAKTA •

Ku Kula Kuatsi betyder ’Voks godt op’

Ku Kula Kuatsi-projektet har uddannet elever og lærere på 16 landsbyskoler i den fattige provins Inhambane i Mozambique i perioden januar 2009 til marts 2010

Projektet uddannede 92 elever til at rådgive og undervise deres 800 jævnaldrende, blandt andet gennem teater, sang og dans

Eleverne får støtte fra 24 såkaldte ’lærervenner’, der især tager sig af at snakke med forældrene

Projektet er fuldt finansieret af Erik Thunes Legat af 1954 med 540.538 kroner

Projektet fortsætter nu i en ny fase, der fokuserer på at give pigerne færdigheder, som vil gøre dem i stand til at skabe sig et bedre liv og en bedre fremtid

Tæt på Alegrias landsby har eleverne i 16 landsbyskoler lært at beskytte sig mod aids og graviditet. Efter et år var antallet af gravide piger halveret.

| 11


| KLIMATILPASNING |

EN SÆK KORN ER BLEVET TIL FEM

Befolkningen i Niger sulter hvert eneste år. Selv i gode år kan høsten langt fra brødføde alle. Det kan virke uoverskueligt at hjælpe, når udfordringen er så stor. Men der skal faktisk ikke så meget til. CARE har med helt enkle og billige metoder hjulpet 140 fattige jordbrugere med at femdoble deres høstudbytte.

Af Esben Larsen Mikkelsen

140 nigerske mænd og kvinder i Dakoro kommune fik en rigtig god høst i slutningen af 2010. For hver enkelt sæk med korn, der stod på lager året før, står der nu hele fem sække. Samlet set har jordbrugerne øget deres indtjening med næsten 120.000 danske kroner. Metoderne bag succesen er både enkle og billige at gennemføre, forklarer Rolf Hernø, der er programkoordinator for CAREs klimatilpasningsprogram ALP.

at udvide deres landbrug og gemme mad og penge, så de kan komme igennem den sultperiode, som landet plages af hvert år.

’Jordbrugerne har fået støtte i at vælge en bedre såsæd, så deres hirse og bønneplanter vokser hurtigere og giver et større afkast. Og de har lært teknikker, der gør underværker for høstudbyttet, som for eksempel at plante færre frø med større afstand og benytte effektive og bæredygtige vandingsteknikker.’

’Resultaterne af projektet er virkelig lovende og spændende. Jordbrugerne har fået overskud af både mad og penge - og det er netop det, de har brug for for at skabe sig et stabilt liv.’

EN PRAKTISK OG BILLIG LØSNING Rolf Hernø fortæller videre, at det har kostet CARE under 50.000 danske kroner at hjælpe jordbrugerne med at få en bedre høst. Overskuddet kan de investere i deres fremtid ved

Nanna Callisen Bang er CARE Danmarks programkoordinator for Niger. Hun mener, de nye afgrøder og dyrkningsmetoder kan være vejen ud af den tilbagevendende fødevaremangel for mange af Nigers jordbrugere.

De gode erfaringer med nye dyrkningsmetoder og afgrøder skal forbedre høsten for mange flere jordbrugere i regionen, så flere kan sikre sig penge og mad nok til hele året. CARE og de succesfulde jordbrugere sørger nu for, at den nye viden deles med andre jordbrugere, så metoderne og de gode resultater spreder sig. | redaktionen@care.dk |

Læs om CAREs arbejde med klimatilpasning www.care.dk/alp

| 12


| Foto: © 2010 Jonathan Bjerg Møller |

Det har kostet under 50.000 kroner at hjælpe jordbrugerne med at femdoble deres høst. De deler nu deres viden med andre jordbrugere, så flere kan få gavn af metoderne.

| 13


| Foto: © CARE Danmark |

CARE vil bruge pengene fra Danmarks Indsamling til at støtte de unge i Niger, som blandt meget andet gerne vil lære at læse, skrive og regne. Danmarks Indsamling 2011 har sat ind på flere af FNs 2015 Mål. Unges ret til grunduddannelse er et af dem. Læs alle otte på www.care.dk/2015mål

| 14


| DANMARKS INDSAMLING 2011 |

DANMARK GAV 87 MILLIONER KRONER

TIL AFRIKAS UNGE

Lørdag den 29. januar kulminerede Danmarks Indsamling 2011 i et tv-show på DR1. Her samlede nationen i fællesskab 87.018.013 kroner ind, som landets 12 største humanitære organisationer nu skal bruge på projekter til fordel for Afrikas unge. CARE Danmarks del skal gå til Niger.

Af Dorte Dalgaard

D

et er femte år i træk, at hele nationen bakker op omkring Danmarks Indsamling og donerer penge til fordel for verdens fattigste mennesker. Temaet for indsamlingen i 2011 var ’Det nye Afrika’, og indsamlingsresultatet på 87 millioner kroner gives nu videre til 12 humanitære organisationer i Danmark. Pengene skal bruges på at give unge afrikanere muligheden for at skabe sig en bedre fremtid.

og så sent som i foråret og sommeren 2010 sultede over halvdelen af befolkningen. Her når hvert femte barn aldrig at fejre sin femårs fødselsdag. Alligevel har regionens unge både viljen og styrken til at kæmpe sig ud af fattigdommen. Og de ved præcis, hvad de ønsker sig af fremtiden, forklarer Nanna Callisen Bang, der er programkoordinator for CARE Danmarks arbejde i Niger.

AFRIKAS UNGE

’De unge vil ud af mørket, som de selv siger. De vil lære at regne, læse og skrive, så de kan skabe nye muligheder for sig selv og deres land. Men de har brug for selvtillid og håb for at kunne gå hele vejen. CARE Danmark arbejder derfor med unge rollemodeller, som inspirerer de andre unge. Og på den måde spreder initiativet sig,’ forklarer Nanna Callisen Bang.

Der er knap 200 millioner unge mellem 15 og 24 år i Afrika. Og ungdomsårgangene vokser støt. De unge kan blive den tabte generation - eller de kan løfte kontinentet ind i fremtiden. Danmarks Indsamling 2011 har derfor sat ind på flere af FNs 2015 Mål. Unge skal uddannes - uddannelse er udgangspunkt for udvikling. Unge skal ud af fattigdom og ind på arbejdsmarkedet. Unge skal have adgang til sundhedsydelser og viden om hiv/aids. Og unge skal kende deres rettigheder og deltage i den demokratiske proces.

Pengene fra Danmarks Indsamling vil dels give unge nigerere muligheden for at lære at regne, læse og skrive. Og dels styrke deres deltagelse i lokalråd og spare-låne-grupper, så deres økonomiske muligheder og fremtid forbedres. Nogle vil også få UD AF MØRKET hjælp til at komme med i sociale netværk, hvor andre vil få hjælp CARE Danmarks del af pengene skal bruges på at hjælpe 2500 til at løse konflikter, som opstår mellem de forskellige nomadeunge mænd og kvinder med at skabe sig en bedre fremtid i det grupper. ekstremt fattige Niger. Landet har over 15 millioner indbyggere, | ddalgaard@care.dk |

Læs om CAREs projekt i Niger www.care.dk/di

| 15


| KORT NYT |

TAK FOR DIN STØTTE I 2010 MEDLEMMER OG BIDRAGYDERE BLIVER TIL STØTTEMEDLEMMER I slutningen af 2010 er mange af CAREs medlemmer og bidragydere blevet til støttemedlemmer. Vi håber, at flere vil takke ja til tilbuddet, når vi ringer og spørger i 2011. Du er også velkommen til selv at kontakte CARE. I praksis kommer ændringen til at betyde, at du kan trække et større beløb fra i skat. HVAD ER ET STØTTEMEDLEMSKAB?

HVORFOR?

Støttemedlemskabet gør dig til medlem, samtidig med at du giver dit faste bidrag hver måned. Medlemskabet koster 75 kroner om året og trækkes automatisk fra det faste beløb, som du har valgt at støtte med. Du behøver som sådan ikke foretage dig noget.

Støttemedlemskaberne er vigtige for CARE. De viser, at befolkningen bakker op om organisationen, hvilket gør, at CARE også kan opnå støtte fra Danida. Foretrækker du alligevel enten kun at være medlem eller bidragyder, har du selvfølgelig også mulighed for det. Du skal blot være opmærksom på, at dit medlemskab ikke kan trækkes fra i skat.

POPULÆRE JULEGAVE-GAVER Mange har taget CAREs gave-gaver til sig som en god måde at overraske en ven på - og samtidig støtte nogle af verdens fattigste mennesker i kampen mod klimaforandringerne. I 2010 blev anden den foretrukne julegave-gave. Over 4000 ænder sendes nu videre til nogle af Vietnams fattigste familier, som får mere at leve af. Også mangrovetræerne og perlehønsene var populære. Du kan stadig støtte verdens fattigste med en gave-gave eksempelvis som fødselsdagsgave. Se alle CAREs gave-gaver på www.caregaver.dk

| 16

GENERALFORSAMLING Medlemmer af CARE inviteres hermed til generalforsamling i Støtteforeningen CARE Danmark, onsdag den 1. juni 2011 kl. 15.00 hos CARE Danmark, Nørrebrogade 68 B, 2200 København N. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet i hænde senest den 18. maj 2011. For eventuelle spørgsmål kontakt venligst Liv Helstrup Østergaard på telefon 35 200 131 DAGSORDEN • • • • • • •

Valg af dirigent Formanden aflægger beretning Bestyrelsen fremlægger regnskab Vedtagelser af kontingent for det kalenderår Behandling af indkomne forslag Valg af medlemmer til bestyrelse mm. Eventuelt

kommende


| Foto: © CARE Danmark |

INVITATION

OPLEV JACOB HOLDT I IMPERIAL ’Med prins Joachim blandt Bolivias indianere’ er en spændende, farverig og musikmættet rejse gennem indianernes verden - og organisationen CAREs arbejde med bistand og forebyggelse af klimaødelæggelse i den tredje verden. Imperial

Kom og oplev Jacob Holdts show ’Med prins Joachim blandt Bolivias indianere’ i Danmarks største biograf Imperial, Vesterport 4, København K. den 20. marts, klokken 15.30 Arrangementet er gratis for CAREs støttemedlemmer. Du er velkommen til at tage en gæst med for 75 kroner. Showet varer i halvanden time, og bagefter er der forfriskninger, hvor du får lejlighed til at møde Jacob Holdt. Meld dig til senest den 14. marts hos Lise Jepsen på ljepsen@care.dk eller på telefon 35 200 108. Der er et begrænset antal billetter til rådighed. Se også Jacob Holdts to andre shows ’Amerikanske Billeder’ og ’Ka’ vi elske Ku Klux Klan?’ i Imperial. Kontakt biografen for nærmere information om billetpris og tidspunkt.

| 17


| KOMMUNIKATION |

CARE – JO FØ CAREs forebyggende indsats i ulandene er i kroner og øre syv gange så effektiv som nødhjælpen, efter katastrofen har ramt. Økonomisk set er der derfor ingen fornuft i at vente med at hjælpe til efter katastrofen. Verdens fattigste mennesker styrkes bedst gennem forebyggende arbejde. Det er bedre miljømæssigt – og det er langt mere menneskeligt. Der findes så mange konkrete eksempler på, hvorfor CAREs arbejde med at forebygge katastrofer bedre kan betale sig. Og vi vil gerne dele dem med dig og mange andre. I dette magasin har du fået fornemmelsen af hvordan. Fremover kommer du til at se mange flere eksempler – alle sammen afsluttet af vores nye payoff: CARE - jo før, jo bedre. Du vil ikke komme til at se os i dyre, landsdækkende annoncer eller tv-reklamer. Vi sparer pengene og vil i stedet gøre os endnu mere umage med at dele CAREs fakta og gode resultater her i magasinet, på www.care.dk og Facebook. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at opfordre dig til at fortælle de CARE-historier videre, som du synes fortjener at

STØTTEMEDLEM

GØR EN FORSKEL

Bliv støttemedlem på www.care.dk Her kan du tilmelde dig PBS og give et fast, valgfrit bidrag

Støt CARE og hjælp verdens fattigste med at hjælpe sig selv.

GAVE-GAVER

Årlige bidrag på 500 - 15.000 kroner trækkes automatisk fra i skat, når du oplyser dit cpr-nummer til CARE. • 18

| 18

Køb en gave-gave og overrask din ven eller familie, og giv samtidig en gave til en fattig familie, for eksempel i form af fem ænder, der sikrer dem mere mad. Se udvalget på www. caregaver.dk


ØR, JO BEDRE blive delt med din omgangskreds. Du er vores reklame – og dine historier kan gøre, at langt flere lærer os at kende og får lyst til at bakke op om CAREs arbejde. Der er stadig millioner af fattige mennesker i verden, hvis liv bliver endnu mere vanskeligt af de klimaforandringer, der igen og igen skaber tørke, tyfoner og oversvømmelser. De har brug for nye muligheder for på egen hånd at kunne skabe en værdig og bæredygtig fremtid for sig selv og deres familier. Det være sig inden for klimatilpasning, sundhed, uddannelse, rettigheder og andre vigtige indsatsområder i ulandene. Vi kan stå sammen om at støtte verdens fattigste – jo før det sker, jo bedre bliver deres muligheder for selv at kunne klare sig. Venlig hilsen

Niels Tofte, generalsekretær i CARE Danmark

STØT ONLINE

STØT MED EN SMS

ARV OG TESTAMENTE

VIRKSOMHED

Donér et valgfrit beløb til CAREs konto: reg.nr. 3001 kontonr. 951 51 51

Du kan begunstige CARE ved at testamentere arveafgiften til organisationen, uden at dine pårørende arver mindre. Ring til CAREs medlemsservice på 35 200 100 for at høre nærmere

Send en sms til 1414 med teksten ’CARE’ og støt med 150 kroner. Pengene trækkes automatisk på din næste telefonregning. Der er 14 dages fortrydelsesret.

CAREs virksomhedssamarbejde inkluderer CSR, strategisk partnerskab, skræddersyede projekter og sponsorater. Ring til fundraiser Trine Kromann for

| 19


1:7

1 krone investeret i forebyggelse af klimakatastrofer er 7 kroner sparet i nødhjÌlp

Magasinet CARE nr. 1 2011  
Magasinet CARE nr. 1 2011  

Årets første magasin giver historier og eksempler på, hvor langt selv små penge rækker i arbejdet med at hjælpe verdens fattigste.

Advertisement