Zombiene kommer!

Page 1


Zombiene kommer_materie.indd 2

22.07.2019 13.58


Zombiene kommer_materie.indd 3

22.07.2019 13.58


Zombiene kommer_materie.indd 4

22.07.2019 13.58


Jill Moursund

Zombiene kommer_materie.indd 5

22.07.2019 13.58


Velkommen til zombienes rike! En verden dynket i fargen av ketchup. En verden hvor vandrende døde jakter på sin neste hjerne … Det er nok en herlig dag ingen vet om de overlever.

Zombiene kommer_materie.indd 6

22.07.2019 13.58


Zombiene kommer_materie.indd 7

22.07.2019 13.58


Mitt navn er Darwin. Ay, caramba og kryss i taket, jeg har overlevd til å bli 11 år. Er jeg heldig, blir jeg ikke en hjernedød zombie før natten kommer. I snart et døgn har jeg gjemt meg på en bjelke i et varehus. Under meg raver zombiene omkring. Jeg kommer meg ikke ut herfra uten hjelp. Ikke i live. Jeg vet ikke om noen andre i gruppa mi lever. Mitt eneste håp er at de finner lappen jeg har skutt ut. Det var min siste pil.

Zombiene kommer_materie.indd 8

22.07.2019 13.58


Zombiene kommer_materie.indd 9

22.07.2019 13.58


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.