Vulkanøya av Jill Moursund

Page 1


Om kvelden, når barnevakten sover, står Lara opp og går ut i mørket. Det lyser fra toppen av vulkanen, det må være der mamma og pappa er. Lyset haler og drar i henne, vil at hun skal komme. «Jeg skal finne dere,» hvisker hun og løper av sted mot mamma og pappa.

98267_Vulkanoya_.indd 14

27/06/14 08:36


98267_Vulkanoya_.indd 15

27/06/14 08:36


Mellom trærne vokser mørket seg stort. Det gjemmer bort vulkanen, og månen forsvinner.

98267_Vulkanoya_.indd 16

27/06/14 08:36


Skogen er full av ukjente lyder. Bølgeskvulpet er borte, bare insektene støyer og bråker og biter. Lara går til beina blir slitne og skogen enda tettere. Hun snur seg, leter etter lyset fra bungalowen, men også det er forsvunnet.

98267_Vulkanoya_.indd 17

27/06/14 08:37


!» «Vul kanen

hvisker hun idet hun ser et svakt lys. Hun skyver unna busker og stikkende planter, men når hun er framme, er det bare en bille med lysende hale på et tre.

98267_Vulkanoya_.indd 18

Da rasler det i tørre blader bak henne. Det må være de ville dyrene, de som lusker og lurer i natten. De kommer nærmere, og får Lara til å snuble i planter og busker som slanger og snor seg på bakken.

27/06/14 08:37


«Mamma ,» ro

«Pappa !»

per Lara.

Men verken mamma eller pappa kommer. Lara er alene med mørket og nattens ville dyr.

98267_Vulkanoya_.indd 19

27/06/14 08:37


98267_Vulkanoya_.indd 20

27/06/14 08:37


Da står det plutselig der. Stort og mørkt, som en stjerneløs natt. Et gisp fra Lara, ei grein som brekker, og det snur seg for å se.

98267_Vulkanoya_.indd 21

To lysende øyne i mørket, hodet på skakke, som om det vil si noe. Så begynner det å gå. Rett mot Lara.

27/06/14 08:37


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.