Planterformering

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2021 ISBN 978-82-02-68777-9 1. utgave, 1. opplag 2021 Foto: Guri Pfeifer, Tommy Tønsberg og Kenneth Ingebretsen Design og layout: Sissel Holt Boniface Trykk og innbinding: Livonia Print SIA, Latvia, 2021 Satt i Calluna og trykt på G print Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


TOMMY TØNSBERG OG KENNETH INGEBRETSEN

PLANTEFORMERING BLOMSTER | GRØNNSAKER POTTEPLANTER BUSKER


2

PRAKTSPRAGLE/PALETTBLAD (COLEUS SPP.)


Innhold 4 Forord

6 Hvorfor formere planter?

10 Utstyr til planteformering 12 Dyrkingsmedier 14 Diverse utstyr 16 Botanikk 18 Systematikk 20 Hybrider 22 Frøformering 27 Slik sår du inne 34 Slik sår du direkte på friland 40 Så stauder fra frø 46 Så toårige planter 49 Høst dine egne frø 52 Stiklinger 54 Velg riktig type stikling 54 Urteaktige stiklinger 62 Kviststiklinger 64 Bladstiklinger 66 Rotstiklinger 70 Stiklinger i vann

82 Luftavleggere 84 Slik gjør du

72 75 76 76

Deling av planter Deling av stauder Deling av potteplanter Deling av tropiske orkideer

78 Avleggere 80 Lage avleggere av forvedete busker 81 Formere planter som danner utløpere

86 Poding 89 Dette trenger du 89 Slik poder du 92 94 94 96 97 98 98 100

Formering av løker og knoller Slik deler du løker og knoller Slik sår du løker og knoller Formering ved oppkutting av løk Formering av liljer med løkskjell Formering ved oppdeling av knoller Formering med yngleknoller Formering av georginer

102 Formering av planter med rhizomer 105 Slik gjør du 106 106 108 109 110 110

Formering av bregner Slik formerer du med deling Slik formerer du med rotstengler Slik formerer du med utløpere Slik formerer du med yngleknopper Slik formerer du med sporer

112 Formering med yngleknopper 115 Slik gjør du 116 Vevsformering 119 Slik gjør du 120 Planteoversikt 128 Register


Forord

4

Så frø. Sette stiklinger. Ta avleggere. Pode. Du kjenner sikkert uttrykkene eller har hørt om dem? Kanskje har du vært borti rotstiklinger, bladstiklinger, luft­ avleggere og sporeformering også? Planteformering er noe av det morsomste vi vet, og derfor lager vi stadig nye planter av planter vi allerede har. Eller vi formerer nye, bare fordi det er så spennende, eller fordi vi ønsker å fylle hagen eller stua med noe nytt. Når vi får en ny plante, er ofte første tanke: Hvordan kan vi lage flere av denne? Det er ikke bare et ønske om å få mange planter eller spare penger, men også den mestringsfølelsen som følger med at du har laget nye planter. Skapt noe nytt. Hvor ofte har vi ikke besøkt hagevenner og blitt tilbudt en stikling eller en avlegger av en plante? Ikke bare blir disse plantene mer spesielle fordi vi har ønsket oss dem, men også fordi vi kan huske personen som ga bort en liten plantebit med ønske om at den kunne bli en ny plante og planteglede. Faktisk er noen av de mest «verdifulle» plantene vi har i hagen de som vi har fått av plantevenner. Kanskje kom de en gang hit som en frøkapsel, en rotbit eller en stikling? Og kanskje kan vi en dag gi en bit videre til noen andre, og på den måten spre plantegleden videre? I den tiden vi har holdt på med hage, har vi formert mange planter. Frø fra hele verden er blitt nye planter her i hagen vår, og stiklinger og fradelte biter av stauder er blitt store busker, frodige tuer og gode minner om hagevenner. I stua står flere store potteplanter som en gang i tiden kom hit som stiklinger. Vårt håp er at denne boken skal inspirere deg og gi deg kunnskap til å formere de plantene du måtte ha lyst til å få flere av på en rask og vellykket måte. Mange planter kan formeres på flere måter, og vi ønsker at boken skal hjelpe deg å velge den formeringsmåten som passer best hos deg, og som er mest effektiv for hvor mange planter du trenger, og tiden du har til rådighet. For eksempel vil det å dele en plante nesten alltid gi deg en stor, fullvoksen plante raskest. Trenger du flere planter, er stiklinger kanskje den beste veien å gå, men det kan ta litt lengre tid før du får like store planter som ved deling. På den annen side er det ikke alle planter som kan formeres med stiklinger, så kanskje er frø eneste alternativet til deling? Vi har laget lister over plantearter som kan formeres med de forskjellige metodene vi har beskrevet. Listene er på ingen måte komplette, men en fin start for deg som er nybegynner. Etter hvert som du blir mer erfaren, vil du sikkert oppdage på egen hånd at veldig mange arter kan formeres på en rekke måter. Og forhåpentlig vil du oppdage at planteformering er like spennende og morsomt som vi synes, og dermed aldri slutte med det når du først har begynt.

Tommy Tønsberg

Kenneth Ingebretsen Holter, 5. januar 2021


5


Hvorfor formere planter? 6

Det er flere grunner til å formere planter selv. Økonomi er kanskje den grunnen flest tenker på? Men enkelte planter er lite tilgjen­ gelige i handelen som ferdige planter, så den eneste måten å få tak i dem på er å drive dem frem selv. Planteformering er gøy En hovedgrunn til å formere planter selv er at det er morsomt. Det gir mestringsfølelse, og du blir kanskje hakket mer glad i planter du har drevet frem fra et frø eller en liten plantebit. Det å se at små, grønne spirer presser seg opp av den mørke jorda i frøpottene, eller at spinkle, hvite røtter begynner å komme til syne i bunnen av potten med stiklinger, gir en god følelse av å lykkes. Mye mer å velge blant Sår du egne planter fra frø, har du et veldig stort utvalg å velge fra. Dette kan du konstatere både i hagesentrenes frøstativer og i utvalget til de forskjellige frø­ firmaene. Velger du for eksempel å kjøpe ferdige tomatplanter i hagesenteret, har du kanskje fem–seks sorter å velge mellom, og for folk flest holder det i massevis. Sår du tomatfrø, kan du dyrke frem et stort antall forskjellige sorter.


7


ROMANESCO

BLOMK ÅL ‘GRAFFITI’

TOMAT (LYCOPERSICON ESCULENTUM)

8

BLOMK ÅL ‘SUNSET’

Men kanskje har du allerede dyrket de sortene, og har lyst til å prøve noe annet? Da kan det være morsomt å velge blant gule, røde, oransje eller grønne tomater. Kanskje noen nesten svarte, veldig store eller små. Det samme gjelder en rekke andre plantearter til bruk både inne og ute. Blant ferdig fremdrevne planter har du gjerne færre plantevalg, men dersom ingen av dem passer for ditt formål, kan du finne så utrolig mye mer hvis du er villig til å gå veien om å så fra frø. Vanskelig å få tak i Noen planter er det ikke bare vanskelig, men bortimot umulig å få tak i; de finnes ikke i handelen verken som planter eller frø. Kanskje er det planter som få personer har, kanskje er det en spesiell plante som har oppstått hos noen du kjenner, eller kanskje er det en plante med stor affeksjonsverdi for deg? Et epletre bestefar sådde fra et frø, en pelargonia mormor hadde, eller en plante du fikk av en kjær venn som ikke lenger er blant oss? Det er mange grunner til å ville formere. Har du to eksemplarer av en plante som er spesielt verdifull for deg, har du en i reserve dersom det skulle skje noe med den andre planten din. Å kunne dele med andre Plantegleder blir enda større når du kan dele dem med andre. Hvor godt føles det ikke når noen viser stor begeistring for en plante de ser hos deg, og du har mulighet til å forære dem en liten stikling eller miniplante som du har laget selv? På den måten gleder du ikke bare andre, men du forsikrer deg om at plantematerialet blir spredt. Dersom din plante på et eller annet tidspunkt skulle dø, kan du kanskje være så heldig å få en ny plante tilbake, som en stikling eller liten fradeling.


CHILI (CAPSICUM ANNUUM)

BLOMK ARSE (TROPAEOLUM MAJUS)

Det er billigere Å kjøpe én plante trenger ikke være dyrt, men så snart du skal ha mange planter, kan det begynne å føles på lommeboken. Da er det utrolig kjekt å kunne lage plantene selv. Du trenger bare noen frø, stiklinger og en del tid – for selv om det er billigere å lage dem selv, så trenger noen planter litt tid på å vokse seg til fra små frø og plantedeler. Men planlegger du godt, kan du fylle en hel hage uten å bruke så veldig mye penger. Frø er kanskje den formeringsmåten som er aller mest effektiv og kostnads­ besparende. En frøpakke koster ofte mindre enn en ferdig plante av den sorten du skal så. Lykkes du med bare halvparten av frøene som er i posen, kan du regne med å sitte igjen med langt flere planter enn du har plass til. Da er det fint å vite at du kan ta vare på frøene fra år til år dersom du ikke sår alle. Se side 24. Kanskje har du en potteplante som du får til spesielt godt? Tar du en stikling eller tre og lager nye planter, kan du kanskje bytte til deg en annen potteplante som du har ønsket deg? Og hva med den stauden i hagen som du er spesielt fornøyd med og kunne ønske deg mange flere av? Selvfølgelig kan du kjøpe en til, men hva om du trenger så mange som ti eller tolv planter? Kanskje kan du dele stauden og få tre–fire nye planter som du så kan dele i tre–fire nye året etter, eller kanskje kan planten formeres med stiklinger eller rotstiklinger? Da får du de tolv plantene du trenger på en sesong!

9


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.