Om menn og mus av Dagfinn Sørensen

Page 1


Dagfinn Sørensen

Om menn og mus En sex- og samlivsguide av og for menn – og for kvinner som vil forstå dem


© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-45292-6 1. utgave, 1. opplag 2015 Omslagsdesign: Erlend Askhov Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 10,2/14,1 pkt. Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

1 Vanlige problemer og utfordringer i sexlivet . . . . . . . . . . . . . . For ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For henne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 11 35 62

2 Andre problemer og utfordringer i sexlivet . . . . . . . . . . . . . . . 85 For ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 For henne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 For paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 3 Vanlige problemer og utfordringer i forhold og samliv . . . . . . For ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For henne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155 157 168 184

4 Andre problemer og utfordringer i forhold og samliv . . . . . . . For ham . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For henne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . For paret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

219 221 233 245

Etterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 Det er aldri for sent for kjærlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Stikkordregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260Forord

Dette er en sex- og samlivsmanual for og av menn. Den baserer seg på leserspørsmål jeg har besvart i min faste sex- og samlivsspalte i ukemagasinet Vi Menn gjennom fem år, og mine mange møter med menn gjennom 20 års praksis som psykolog og spesialist i klinisk sexologi. Boka tar i all hovedsak for seg sider ved sex og samliv slik de fortoner seg for norske, heterofile menn som lever i faste forhold. Den tar i noen grad også for seg problemstillinger av litt mer spesiell karakter, og utfordringer som er spesielle for single menn. Boka er ment som informasjon til menn på menns premisser, men kan med fordel leses også av kvinner. Her får du svar på alt det du lurte på, og litt til. Boka er dedisert til John Smith, som hentet meg til Vi Menn. Jeg vil takke min kjæreste, Nina Christine Dahl, som har lært meg ufattelig mye, og som betyr alt for meg. Takk også til Nina Holmsen i Egmont, som har vært min faste sparringpartner etter at John gikk så altfor tidlig bort. Sist, men ikke minst: En stor takk til alle dere menn som har delt deres tanker, bekymringer og vansker med meg. Uten dere, ingen bok.1 Vanlige problemer og utfordringer i sexlivet Dette kapittelet tar for seg problemer og utfordringer som de fleste vil kunne oppleve i sitt sexliv, i en eller annen grad. I all hovedsak dreier det seg om seksuelle funksjonsvansker knyttet til lyst, tenning og orgasme, hos både ham og henne. Oftest er problemene forbigående og uten avgjørende konsekvenser for tilfredsheten med sexlivet eller forholdet. Likevel er det viktig å vite litt om hva mange mennesker opplever som vanskelig, og hvordan man kan håndtere det, når det skjer. Det vil kunne bidra til å forebygge at problemene fester seg og forverres.For ham Blir for sakte stiv og kommer for fort Jeg er en gift mann på 30 år som har problemer med å få ereksjon, og jeg får i tillegg veldig raskt sædavgang de gangene jeg klarer å gjennomføre samleie. Dette plager både meg og kona mi veldig, og vi har sjeldnere og sjeldnere sex på grunn av mine problemer. Jeg har snakket med fastlegen min, og han mener det ikke er noe fysisk i veien med meg. Han har anbefalt meg å oppsøke en sexolog. Jeg vil gjerne vite litt om hva en sexolog gjør, og om det kan hjelpe meg. Legen har diagnostisert din seksuelle problematikk som en psykogen (psykisk betinget) tilstand. Det vil si at det ikke foreligger noen somatisk sykdom eller organisk skade som årsak til dine ereksjons- og ejakulasjonsproblemer. Fysiske årsaker til seksuelle problemer kalles somatogene eller endogene. Slike benevnelser på seksuelle problemer er imidlertid unøyaktige. «Starter» et seksuelt problem i hodet (psykogen årsak), vil det ha direkte innvirkning på den kroppslige seksuelle fungeringen. «Starter» problemet i kroppen (endogen årsak), vil det påvirke den psykologiske tilstanden hos vedkommende. Man kan altså ikke lage et absolutt skille mellom hode og kropp når det gjelder seksualitet. Man vil derfor uansett årsak måtte vurdere behandling rettet mot både de psykologiske og de kroppslige mekanismer, og mot samspillet mellom disse mekanismene. En kvalifisert sexolog ville derfor begynne med å kartlegge de aktuelle seksuelle problemene, med tanke på om de bør behandles medisinsk, eller om de krever en psykologisk tilnærming. Både ereksjonsproblemer og for tidlig sædavgang kan behandles medikamentelt, selv om årsaken er psykisk. Det er vanlig å bruke et stoff som heter PDE5-hemmere (ofte kalt «potenspiller») ved ereksjonssvikt, og såkalte SSRI-preparater ved for tidlig sædavgang. 11


PDE5-hemmere gjør at blodårene utvider seg, slik at svamplegemene i penis fylles med blod og gjør den stiv. Egentlig ble disse medikamentene utviklet for å behandle hjerte- og karlidelser, men man oppdaget at de i tillegg hadde ereksjonsfremkallende effekt. SSRI er faktisk et medikament man bruker for å behandle depresjoner, men de har som bivirkning at sædutløsningen forsinkes. Slik medisinsk behandling kan gis parallelt med psykologisk/sexologisk rådgiving og terapi. Av andre tiltak en sexolog vil kunne foreslå, og instruere i, er bruk av seksuelle hjelpemidler, avspenningsteknikker og sensitiviseringsøvelser, samt gi andre spesifikke seksuelle samspillsråd og mer generelle samlivsråd. En sexolog vil gjerne informere om ulike faktorer som innvirker på seksuell fungering. Det kan for eksempel være informasjon om seksualanatomi og -fysiologi (hvordan kroppen er «bygd opp» og fungerer seksuelt), og om livsstilsfaktorers innvirkning (røyking, alkohol, stress, kosthold og mosjon). Det kan videre være informasjon om hvordan ulike livssituasjoner, -hendelser og -faser påvirker seksualfunksjonen (for eksempel dårlige bo- og leveforhold, det å få barn eller det å bli eldre). Informasjon om hvordan de seksuelle normene og holdningene i det samfunnet og den kulturen vi lever i, preger vår oppfatning og opplevelse av vår seksualitet, og styrer vår seksuelle atferd, vil også ofte være viktig. I noen tilfeller kan det være aktuelt med individuell psykoterapeutisk behandling eller mer inngående samlivsterapi. Det er dessverre relativt få kvalifiserte sexologer i Norge, og de som finnes, holder hovedsakelig til i de større byene. Sexologisk behandling er ikke del av det offentlige helsetilbudet, så de fleste driver sin virksomhet i privat praksis. De færreste har offentlige tilskudd knyttet til sine tjenester, noe som innebærer at klientene selv må betale behandling, reise- og oppholdsutgifter. Du kan søke på sexologikatalogen.no for å finne noen i området der du bor.

12


Jeg har fått ereksjonsproblemer Jeg er en mann på 46 år som sliter seksuelt. Jeg ble skilt for en tid tilbake, og nå har jeg funnet en jente som jeg har blitt veldig glad i. Den tiden jeg var gift var sexlivet mitt på topp, men nå har det dabbet av. Etter at jeg traff min nye venninne, har jeg hatt problemer med å få ereksjon. Jeg forstår ikke hva som er galt. Jeg sluttet å røyke for en uke siden og prøver å redusere på kaffedrikkingen. Så da lurer jeg på hva mer jeg kan gjøre for å få et bedre sexliv. Har du et godt forslag? Mange menn opplever enkeltepisoder eller kortere perioder der ereksjonen svikter helt eller delvis. Det kan skyldes sykdom, medisinbruk, vanskelige livsomveltninger, samlivsproblemer og prestasjonsangst. Alder påvirker ereksjonsevnen gjennom svekkelse av ulike kroppslige mekanismer (blodsirkulasjon, nerveforbindelser og hormonproduksjon), og det er ikke uvanlig at menn på din alder opplever begynnende endringer i evnen til å få en tilfredsstillende ereksjon. Det samme gjelder for menn som har røykt lenge, fordi røyking medfører at de små blodårene som forsyner penis med blod, tettes igjen. Jeg vet ingenting om din fysiske og psykiske helse for øvrig, men om du for eksempel har hjerte- og karsykdom, diabetes eller nyresvikt, eller psykiske plager som depresjon, kan noe av dette være mulige årsaker til ditt problem. Det samme gjelder også om du har brukt medisiner mot for eksempel depresjon eller blodtrykksregulerende medikamenter, eller gjennomgått behandling for underlivskreft (prostatakreft, testikkelkreft eller lignende). En svært vanlig årsak til forbigående ereksjonsproblemer er imidlertid prestasjonsangst. Når en mann først har opplevd ereksjonssvikt én gang, skal det gjerne ikke mye til før frykten for å oppleve det igjen fester seg. Det er ikke så uvanlig at det skjer i begynnelsen av et forhold, da man har «mye å tape» og føler at man må prestere ekstra godt seksuelt. Om prestasjonsangst er årsaken til ditt problem, vil jeg anbefale at du er åpen overfor kjæresten din og ber om at dere ikke stresser så mye med å skulle ha samleie. Bruk heller tiden til å ha sex med hverandre på andre måter der ereksjon ikke er så avgjørende for nytelsen. Tren på å ta imot hennes kjærtegn og konsentrer deg om bare 13


å gi deg hen til det som skjer i kroppen din. Mange kan ha god hjelp av ereksjonsfremmende medikamenter (PDE5-hemmere).

Jeg er redd for å bli impotent Jeg er en mann på 26 år som sliter fælt med frykt for å bli impotent. Jeg får vanligvis ereksjon, men er ikke mindre bekymret neste gang jeg skal ha sex. Hva feiler det meg? Ereksjonssvikt, eller erektil dysfunksjon (ED), er en relativt vanlig tilstand, som kan ha både fysiske og psykiske årsaker. På midten av 1980-tallet fant man for eksempel at angst og kognitive (tankemessige) forstyrrelser kan forårsake ereksjonssvikt. Man tenkte at det handler om et skifte i mannens oppmerksomhet i en seksuell setting, fra erotiske stimuli til muligheten for ereksjonssvikt. Fokus skifter fra nytelse til ytelse, noe som kan resultere i faktisk ereksjonssvikt. Dette kalles prestasjonsangstindusert ereksjonssvikt eller erektil prestasjonsangst (EPA). Det kan være vanskelig å beskrive denne tilstanden, enn si måle den. Et amerikansk forskningsprosjekt har imidlertid kommet til et lovende resultat. Der ble EPA definert som en tilstand av engstelse og selvbevisst oppmerksomhet, med frykt for ikke å oppnå eller opprettholde en ereksjon under seksuell aktivitet. De utviklet et måleinstrument med følgende mulige dimensjoner: Angst og/eller bekymring i forkant av en forventet eller mulig seksuell ytelse (før sex), angst og overvaktsomhet når man var engasjert i eller forsøkte å engasjere seg i én eller flere seksuelle aktiviteter (under sex), samt avhold og annen unngåelsesatferd som respons på fryktet ereksjonssvikt (ikke sex). Testen består av disse spørsmålene: «Når jeg befinner meg i en situasjon der sex er en mulighet, blir jeg ofte bekymret for å få problemer med å få eller beholde en ereksjon», «Jeg har (generelt) hyppige tanker om ikke å være i stand til å få eller beholde en ereksjon», «Jeg opplever å bli nervøs når min partner snakker om å ha sex», «Jeg bruker noen ganger unnskyldninger (for eksempel trøtt, hodepine) for å unngå sex», «Jeg føler noen ganger behov for å ta ereksjonsfremmende medi14


siner eller kosttilskudd for å få eller beholde en ereksjon», «Jeg føler ofte behov for å drikke alkohol eller ta andre angstdempende midler for å døyve min angst for ikke å være i stand til å få eller beholde en ereksjon», «Når jeg er i en seksuell situasjon, sjekker jeg ofte (med hånd eller blikk) om jeg har ereksjon», «Jeg leser noen ganger bøker eller artikler på Internett om måter å hindre ereksjonsproblemer på», «Mens jeg har sex, opplever jeg ofte å være opptatt av om jeg vil være i stand til å opprettholde min ereksjon», samt «Jeg føler meg anspent eller nervøs i seksuelle situasjoner, selv når jeg kjenner partner godt». Fordelen med denne testen er at man da kan skille mellom «ren» EPA og andre årsaker til at en mann opplever, eller bekymrer seg for å oppleve, ereksjonssvikt. For eksempel vil en mann som gjennomgår en stor livskrise, eller som har en depresjon, ha større risiko for (frykt for) ereksjonssvikt. Dersom du svarer bekreftende på flere av de utsagnene som nevnt ovenfor, er det ikke utenkelig at du har en slik type prestasjonsangst. Da er det den du i så fall må jobbe med, kanskje med profesjonell hjelp.

Jeg har mistet sexlysten Jeg er en mann på 33 år som har mistet sexlysten. I fjor sommer fikk jeg ny kjæreste, og i starten fungerte sexlivet helt fint. Hun er ikke norsk og nesten fem år yngre enn meg. Utover høsten hadde jeg en veldig hektisk periode på jobben og var ofte totalt utslitt når jeg omsider kom meg hjem og i seng. Jeg hadde lite ork til sex, men hun ville gjerne, så vi hadde det. Det fungerte for så vidt greit med tanke på å kunne gjennomføre det, men etter hvert kjente jeg at jeg fikk mindre og mindre lyst på sex, og begynte å avvise henne. Dette har vært veldig tungt for henne. Der hun kommer fra, er hun vant til at menn har lyst på sex hele tiden. Jeg kan legge til at jeg vanligvis sliter en del med depresjon om vinteren, men jeg bruker ingen medisiner, verken for dette eller noe annet. Hvordan kan jeg få lysten tilbake?

15


Det synes ganske åpenbart at du har utviklet et lystproblem fordi du over en periode presset deg til å ha sex selv om du egentlig ikke ønsket det. Også i vårt samfunn lever fortsatt myten om at menn har lyst hele tiden, og at vi er klar når som helst, hvor som helst. Kanskje dette er enda mer uttalt i det landet hun kommer fra, men det er uansett feil. Menn har ikke alltid lyst på sex. Menn kan godt klare å yte seksuelt selv om lysten på sex ikke er der. Så lenge det ikke er noe kroppslig i veien, vil ereksjonen som oftest komme når penis blir stimulert, men det betyr ikke automatisk at lysten kommer. Lyst på sex og evne til å ha sex er riktignok to sider ved vår seksualitet, men de kan også opptre uavhengig av hverandre. Vi har lett for å tenke at om en kvinne ikke har lyst, skal hun heller ikke presse seg til å ha sex. Slik må vi også lære oss å tenke om menn. Jeg tror mye av ereksjonsforstyrrelsene og lystproblematikken i den mannlige delen av befolkningen faktisk handler nettopp om at myten om mannen som «alltid beredt» lever i verste velgående. Mannens lyst påvirkes like mye som kvinnens lyst av ytre faktorer og indre forhold. Stress, slitenhet, psykiske vansker og problemer i parforholdet gir seg i stor grad utslag i redusert lyst også hos mannen. Det er dette du må gripe fatt i, både når det gjelder deg selv og kjæresten din. Du forteller at du hadde mye å gjøre på jobben, og at du sliter psykisk om vinteren. Dette, i kombinasjon med at du presset deg til sex og at din kjæreste reagerte negativt når du tok mot til deg og avviste henne, er en meget sannsynlig årsak til at lysten sviktet. Ta bedre hensyn til deg selv fremover, så skal du se at lysten kommer tilbake.

Jeg mistet tenningen, så forsvant lysten Jeg er en mann på 38 år, gift i 15. Det siste året har jeg slitt med ereksjonen ved samleie, og nå har jeg mistet lysten på sex med kona helt. Jeg onanerer heller i stedet. Der fungerer jeg greit, og jeg får lett ereksjon ellers. Kommer lysten tilbake? Det er ikke så uvanlig at menn mister tenningen før de mister lysten. Noen ganger er det imidlertid slik at han først oppdager at han alle16


rede har mistet lysten når tenningen forsvinner. Dette er det klassiske «høna eller egget»-problemet. Menn flest er veldig orientert mot sin tenningsevne (altså ereksjon) som «barometer» på om de har lyst eller ikke. «Står den, har jeg vel lyst», synes mange menn å tenke. Det kan imidlertid være helt feil. Ereksjon er slett ikke noe eksakt mål på om man har lyst på sex. Penis er et svært lettstimulert organ og lever mye sitt eget liv der nede, uavhengig av hva mannen måtte føle av kåthet og dragning mot det å ha sex. Ereksjon får vi menn spontant, ofte mange ganger om dagen, uten at vi trigges av noe ytre eller har hatt noen konkret seksuell tanke eller følelse. Den kommer som følge av spontan aktivering av de fysiologiske mekanismene som regulerer seksualfunksjon. Av og til kan ereksjonen komme bare ved at vi sitter på en buss og vibrasjonen fra hjulene forplanter seg til underlivet vårt, eller den kommer som følge av at penis tilfeldig gnis mot låret når vi skifter stilling på kontorstolen. Det er fullt mulig å føle sexlyst uten å få ereksjon, så her er det ikke snakk om noen direkte sammenheng, men om ulike «systemer» som ofte jobber sammen, men ikke alltid. Jeg har gjennom årene møtt en del menn som faktisk erkjenner at lysten deres forsvant lenge før tenningen, men at de trodde det var omvendt. De ser at ereksjonssvikten var et «symptom» på en underliggende mangel på lyst. Lyst er imidlertid vanskelig å definere og måle, derfor registreres fraværet av lyst først når penis ikke vil opp og stå. Dessuten er det jo fortsatt slik at menn ser på seg selv som noen som «alltid har lyst» (den typisk maskuline stereotypi), så lystproblemer finnes verken i bevisstheten eller vokabularet deres. Så la oss få slått det fast en gang for alle: Alle menn har ikke lyst hele tiden, og noen menn har aldri lyst. Årsakene til tap av lyst kan være like mange og kompliserte som for kvinner. Ofte er det faktisk mange av de samme grunnene. Typiske «lystdrepere» er stress, konflikt med partneren, manglende opplevelse av nærhet og intimitet i parforholdet, psykiske vansker, somatisk sykdom eller store livsbelastninger. Jeg foreslår at du begynner der. Ereksjonsevnen din er intakt, ettersom du jo får ereksjon ved onani. Det du må finne ut, er om lystproblemet faktisk handler om manglende følelser for kjæresten din, problemer i forholdet dere imellom, andre personlige problemer du måtte ha, eller vanskelige forhold i din øvrige hverdag og livssituasjon. 17


Jeg er lei av sex! Jeg er en mann på 55 år. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle komme til å si dette, men jeg er altså lei av sex! Før var sex det beste jeg visste, og jeg trengte det ofte. Jeg hadde partnersex minst fire ganger i uken og onanerte så godt som daglig. Nå kan jeg gå uker uten sex, både med kjæresten min og meg selv, og jeg tenker sjelden på sex lenger. Kjæresten min vil mye oftere enn meg, men har ikke sagt at hun er misfornøyd. Jeg kjenner nesten avsmak når hun tar initiativet til sex, selv om jeg egentlig synes hun er deilig og vi har det bra når vi først har sex. Er jeg i overgangsalderen, eller er dette begynnelsen på slutten? Menns seksuelle behov varierer gjennom livsløpet, med ulike livsfaser og livshendelser. Jeg vet ikke hvor brått eller glidende din reduserte lyst har kommet, men du nevner ingen spesielle omstendigheter som kan tale for en brå nedgang i dine seksuelle behov. Det er mye som tyder på at også menn har en slags overgangsalder. Den vil nok oppleves forskjellig fra mann til mann, slik den gjør for kvinner. Noen vil oppleve markante endringer, mens andre ikke vil merke noe særlig i det hele tatt. De fleste markante endringer er forbigående. Man kommer riktignok ikke helt tilbake til der man var som ung, men de fleste vil oppleve at lysten, evnen og nytelsen vender tilbake i sterkere grad. Årsakene til endringene er både fysiske og psykiske. De fysiske mekanismene er ikke fullt ut kjent, men de synes å ha med endrede nivåer av kjønnshormoner å gjøre. Menn produserer både mannlige og kvinnelige kjønnshormoner. Mange tror feilaktig at det er om å gjøre å ha mye av det mannlige kjønnshormonet testosteron når det handler om seksuell lyst og yteevne. Sannheten er at det er like viktig å ha det rette forholdet mellom mengden mannlig og kvinnelig kjønnshormon. Nyere studier har for eksempel vist at for mye av det kvinnelige kjønnshormonet prolaktin hos en mann kan gi nedsatt seksuell lyst. De fysiske sidene ved din problematikk råder jeg deg til å drøfte åpent og grundig med din fastlege. I noen tilfeller kan det være aktuelt med medisinsk behandling. Når det gjelder de psykologiske sidene ved økende alder og endringer i seksualiteten, kan disse dels handle om tilpasningskriser til det 18


faktum at man blir eldre og mindre viril, på alle mulige måter, og til mer spesifikke forhold ved livssituasjon. Det er en påkjenning å merke at kroppen ubønnhørlig forfaller, samme hvor mye man prøver å motvirke det. Det kan for mange være stress på jobb, problemer i forholdet til partner, barn eller andre nære, som går utover seksuell lyst og evne. Det viktigste er å ikke la seg stresse for mye, men forsøke å forsone seg med naturens gang. Din kjæreste klager ikke, og det er godt når dere har sex, så prøv å se det som en overgangsfase i livet.

Lite interessert i sex Jeg er en ung mann på 24 år. Problemet mitt er at jeg er veldig lite opptatt av sex. Det vil si, jeg liker å ha sex når jeg har det, men jeg tenker lite på sex til daglig og verken onanerer noe særlig eller bruker porno. Jeg skjønner at jeg er ganske unormal sammenlignet med andre menn. Det påstås jo at menn tenker på sex hvert andre minutt eller noe sånt. Jeg tenker sjelden på det før jeg ligger der med en dame, bokstavelig talt. Kan jeg øve meg på å bli mer opptatt av sex? Faktisk er den populære oppfatningen at menn tenker på sex hvert syvende sekund, men det er overhodet ikke dokumentert vitenskapelig. Noen forskningsstudier har funnet at menn gjennomsnittlig har færre enn åtte seksuelle tanker per dag og kvinner gjennomsnittlig færre enn fem slike tanker. Enkelte studier har påvist store kjønnsforskjeller, mens andre ikke har funnet noen. Problemet er å definere hva som er en seksuell tanke, hvordan man skal måle forekomsten av disse, og ikke minst å vite hvilke andre faktorer som påvirker både forekomst og rapportering av seksuelle tanker. En amerikansk forskningsstudie fant at kjønn alene ikke skilte betydningsfullt på frekvensen av seksuelle tanker. De fant riktignok at mennene i studien rapporterte noe hyppigere seksuelle tanker enn kvinnene, men at forskjellen best ble forklart av tilbøyeligheten man har til å svare slik man tror det forventes av en (det vil si for å fremstå som normal og tiltrekkende), og av den grunnleggende følelsesmessige innstillingen man har til sex. Dette fant de ved å 19


sammenligne hvor ofte forskningspersonene trodde de hadde tenkt på sex i den foregående uken, med hvor ofte de faktisk tenkte på sex i en avgrenset periode. Det siste ble registrert av forsøkspersonen selv på en skritteller. Begge kjønn «levde opp til» stereotypien om at menn tenker ofte på sex og kvinner sjelden når de beregnet egne seksuelle tanker før studien startet, men ikke når de rapporterte løpende seksuelle tanker under selve studieperioden. De som i utgangspunktet hadde en positiv følelsesmessig innstilling til sex, rapporterte flest seksuelle tanker, på tvers av kjønn. Konklusjonen er at menn som gruppe betraktet tenker mer på sex enn det kvinner flest gjør, men hvor ofte ulike menn tenker på sex, varierer mye. Dette kan knyttes til alder, livssituasjon, erfaring og personlighet. Det er mange kvinner som tenker langt mer på sex enn mange menn gjør, så hva som er normalen, er svært vidt definert. Mitt råd til deg er at du holder fast ved det faktum at du liker sex når du har sex. At du tenker sjelden på sex og ikke onanerer noe særlig, skal ikke i seg selv problematiseres eller nødvendigvis «øves opp». Du er like normal som en som tenker ofte på sex. Det er ikke hva du tenker eller ikke tenker, men hva du føler om dette, som betyr noe. Dersom det ikke plager deg, skal du la deg selv være slik du er.

Jeg har lyst hele tiden Jeg er en mann på 55, gift i 23. Har barn, hus, biler og god økonomi. Vi er friske og har et godt samhold i familien. Jeg har alltid hatt mye større sexlyst enn min kone. Har lyst altfor ofte. Det er et slit. Vil ikke plage henne med mine lyster, da det neppe gjør det lettere for henne. Jeg blir frustrert, irritert, sliter med konsentrasjon og søvn, og klarer ikke å yte maksimalt i dagliglivet. Snakket med legen og svaret var «fysisk aktivitet, trening og ha en hobby». Ergo ikke noe godt svar. Hobbyer har jeg, og jeg er engasjert i både sommer- og vinteridrett, med og uten barn. Ellers er vi begge i jobb. Jeg sluttet å ta initiativ til sex for to år siden, etter 15–20 år med initiativ hovedsakelig fra min side. Hun sier hun har lyst, men det tror jeg ikke. Kan dette måles? Jeg har tenkt på brudd. Har lyst på et godt liv jeg og! Men av hensyn til familien har jeg 20


valgt å bli. Hun er ellers kjekk og grei. Finnes det tabletter eller andre ting som kan fjerne lysten, for en periode eller permanent? Det finnes legemidler som kan redusere seksuell lyst og yteevne hos menn, men det synes radikalt med en «kjemisk kastrering» som løsning på ditt problem og dilemma. Langt ekteskap med «kjekk og grei» kone, friske barn og alt på stell i livet for øvrig er dessverre ingen garanti for et godt sexliv. Spørsmålet er hvorfor det har blitt sånn mellom akkurat dere. Kvinners seksuelle lyst og yteevne kan i og for seg måles objektivt, men det har liten relevans i denne sammenheng. Hun sier hun har lyst, men åpenbart ikke så ofte som du, og hun er ikke særlig tilbøyelig til å ta initiativ til sex. Begge deler er vanlig blant heterofile par som har levd sammen en stund, av mange forskjellige årsaker. Ofte kan kvinners faktiske lyst og initiativ «drukne» i mannens langt hyppigere kåthet og mer pågående seksuelle væremåte. Det blir lite rom, både fysisk og psykisk, for henne til å kjenne etter, hente frem og agere på sin lyst om han er der hele tiden med sin kåthet. Da oppstår en polariserende effekt, der hennes lyst og initiativ blir langt sjeldnere enn hun kanskje egentlig hadde ønsket og trengt, mens hans lyst og initiativ blir overdreven, kanskje til og med litt masete. Her har du en utforskning å gjøre, både av deg selv og henne. Hvor ofte har du faktisk lyst på sex i løpet av en uke, og hvor mange ganger i samme periode ville du hatt overskudd til faktisk å ha sex? Spør henne om det samme. Spør deg selv om du har blitt overdrevent opptatt av sex som mål på tilfredshet og lykke, eller om du faktisk har så ofte lyst. Spør henne hva hun ville trengt for å kjenne mer lyst og ta mer initiativ, og ikke minst; hvilke justeringer dere ville trenge i den åpenbart hektiske hverdagen for å få mer tid sammen som kjærester.

Kommer for fort Jeg er en mann på 36 år som har for tidlig sædavgang. Jeg kommer bare noen sekunder etter påbegynt samleie. Det har alltid vært slik. Jeg varer noe lenger når jeg onanerer, og når jeg har drukket. Jeg har 21


forsøkt start-stopp-teknikken, altså at man trekker seg ut rett før man kommer, tar en liten pause og så fortsetter, men det hjelper ikke. Jeg har hørt at man kan trene opp samleieutholdenhet ved å bruke startstopp-teknikken når man urinerer, altså knipe igjen når man tisser, men jeg vet ikke om det virker eller er skadelig. Håper på et godt svar fra deg. Det er mange misforståelser og gale instruksjoner ute og går når det gjelder start-stopp-teknikken. Det er langt fra tilstrekkelig kun å trekke seg ut og ta en pause, slik du beskriver. For at teknikken skal ha effekt, må man i tillegg mekanisk stoppe sæduttømmingen (ejakulasjonen). Det gjøres ved å klemme hardt med peke- og langfinger på undersiden av penisskaftet, rett under penishodet, og tommelen på oversiden av skaftet, i samme posisjon. Det som skjer da, er at urinrøret klemmes sammen (derav the squeeze technique som teknikken også kalles) og sæduttømmingen stoppes. Dette må gjøres idet sæduttømmingen har startet, slik at man faktisk stopper sæden på vei ut. Grepet må holdes helt til ejakulasjonen har stoppet helt. Hele sekvensen må repeteres minst tre ganger per «omgang» og over flere omganger. Det er vanlig å starte med å onanere seg til ejakulasjonen starter og så utføre klemmingen (alene eller med partnerens hjelp). Når man har fått bedre kontroll over ejakulasjonen, går man over til samleie, der hun sitter øverst. Hun «hopper av» og klemmer når ejakulasjonen har startet, og dette repeteres på samme måte som beskrevet ovenfor. Start-stopp-teknikken har dokumentert effekt, men ved alvorlige tilfeller av for tidlig sædavgang (prematur ejakulasjon) anbefales faktisk behandling med SSRI-preparater, som er et antidepressiv (de såkalte lykkepillene). Pillene synes å virke best for dem som har såkalt primær prematur ejakulasjon, altså de som har hatt det hele sitt seksuelt aktive liv, slik du har. Den teknikken du beskriver, altså å stoppe urinstrømmen, går ut på trening av deler av bekkenbunnsmuskulaturen, men den kan utmerket godt trenes på samme måte uten å tisse. Det er en standard knipeøvelse som har generelt god effekt på tonus (spenningsnivået) i bekkenbunnsmuskulaturen. Det er imidlertid ikke dokumentert at teknikken påvirker samleieutholdenhet, ettersom man ikke fullt ut vet om, og eventuelt 22


hvordan, denne muskulaturen er involvert i ejakulasjonsmekanismen. Jeg er ikke urolog, så om «din» metode er skadelig, tør jeg ikke svare bastant på. Imidlertid synes det ikke gunstig for tilstrekkelig tømming av blæren om øvelsen gjøres flere ganger, hver gang man tisser. Jeg vil råde deg til å spørre din fastlege om dette. Det er for øvrig ikke uvanlig at menn som kommer for fort ved samleie, har lengre utholdenhet når de har drukket (reduserer følsomheten) og når de onanerer (lettere å «avpasse farten etter forholdene»). Mitt øvrige råd er imidlertid å forsøke start-stopp-teknikken skikkelig.

Klarer ikke å komme Jeg er en mann på 26 år som sliter med å komme når jeg har samleie med kjæresten min. Jeg må runke meg selv for å få orgasme. Hun klarer ikke å få det til å gå for meg med hånda eller munnen heller. Hun er veldig frustrert, selv om jeg forteller at jeg hadde det sånn i forrige forhold også. Det er ikke det at jeg ikke tenner på henne eller ikke kjenner det er godt når vi holder på, men det blir liksom ikke «kraftig» nok. Det er akkurat som om orgasmefølelsen kommer og går, uten at jeg kommer helt i «mål». Er det noe jeg kan gjøre med dette? Det er mye snakk om menn som kommer for tidlig, men lite om menn som kommer sent, eller ikke i det hele tatt. For tidlig sædavgang er utbredt, mens sen eller manglende orgasme er mer sjelden. Imidlertid er det ikke et mindre problem for den som opplever at orgasmen uteblir helt, tar veldig lang tid eller krever «spesielle tiltak». Du har heldigvis både orgasme- og ejakulasjonsevnen intakt. Du kommer når du onanerer deg selv, noe som viser at det etter all sannsynlighet ikke er noe alvorlig fysisk i veien med deg. Menn flest har god øvelse i å onanere og vet akkurat hva som skal til for å få det til å gå for seg. Men det kan bety at du er litt lite følsom i penis, og at du derfor må ha kraftigere stimulans enn det hun får til med hånden og munnen, eller den stimulans skjeden hennes gir under samleie. Det kan for noen være psykologiske forhold som gjør det vanskelig å komme. Da som oftest 23


i form av manglende konsentrasjon og for lite oppmerksomhet på det som skjer i situasjonen og i kroppen, slik at «signaltrafikken» mellom penis og hjernen hemmes eller brytes. Da kan de oppleve at orgasmefølelsen kommer og går, slik du beskriver. For andre kan det være ubehagelige erfaringer de har hatt, som gjør at de ubevisst «holder tilbake» orgasmen. Jeg har snakket med menn som har slitt med dette problemet etter å ha opplevd uønsket graviditet og abort. Andre har utviklet det gjennom «stressex» i forbindelse med ufrivillig barnløshet. Noen får det som følge av manglende følelser for partneren sin, eller fordi de har mye konflikter i forholdet. Enkelte menn kan utvikle problemet som en konsekvens av å ha vært utsatt for uønskede seksuelle handlinger eller direkte seksuelle overgrep i barndommen eller ungdomstiden. I de fleste tilfeller vil det hjelpe om man øver opp følsomheten, ved at dere i en periode kun prøver ut ulik stimulering av deg, der du passivt mottar og bare konsentrerer deg om å kjenne etter hva som skjer i kroppen din, og hva som fungerer best for deg. Du kan dessuten lære henne å onanere og suge deg hardere, eller finne samleiestillinger som gjør skjeden trangere. Det kan videre fungere å bruke et massasjeapparat, for ekstra stimulering av penis under samleiet eller utenom.

Mistet «spruten» Jeg er en mann på 36 år som har mistet «spruten» i utløsningen. Tidligere hadde jeg bra med «trøkk» når det gikk for meg, men nå er det ikke noe sprut lenger. Før kom det også større mengder sæd, og den var mer tyntflytende. Nå er det liksom bare ett par–tre «klatter» som kommer. Er det noe jeg kan gjøre for å få spruten tilbake? Det er viktig for meg. Jeg har ingen problemer med ereksjonen. Trykket i ejakulasjonen, det vil si sæduttømmingen, utløsningen eller «spruten», er avhengig av flere forhold. For det første at produksjonen av sæd er normal, og at kroppen har rukket å fylle opp sædblærene etter forrige ejakulasjon. Med andre ord er tiden som har gått siden siste utløsning, en viktig faktor. Dernest varierer trykket med graden av 24


seksuell opphisselse, hvor trykket som regel er større ved høy grad av opphisselse enn ved lav. Dette har en fysiologisk side og en opplevelsesmessig side. Jo lenger den seksuelle stimuleringen har pågått, desto mer væske produseres i andre kjertler forbundet med ejakulasjonen. Det gjelder blant annet væske fra prostata og Cowpers kjertler. Disse væskene blander seg med sædcellene (som produseres i testiklene) og sædvæsken fra sædblærene, og den totale mengden av væske (eller mer spesifikt ejakulatet) økes. Når dette støtes ut i forbindelse med orgasmen, vil både «trøkket» oppleves som sterkere og mengden ejakulat være større. Har man flere orgasmer etter hverandre med kort tid imellom, vil man kunne oppleve helt eller nesten tørre utløsninger, fordi det ikke er produsert nok ejakulat i mellomtiden. Rent mekanisk støtes ejakulatet ut gjennom urinrøret, ved rytmiske sammentrekninger i sentrale underlivsmuskler, gjerne tre sterke sammentrekninger og deretter flere svakere (totalt mellom ti og 15). Akkurat hva som utløser ejakulasjonen, og når det skjer, er et komplekst samspill mellom nervesystemet og bekkenbunnsmuskulaturen. Økende alder vil påvirke både mengden ejakulat og trykket i ejakulasjonen. Det skjer som del av svekkelse i alle de fysiologiske systemene. Én ejakulasjon kan inneholde mellom 0,1 og ti milliliter (cirka to teskjeer) væske, og lengden på spruten kan variere fra noen få centimeter til rundt 60 centimeter. Både mengde og trykk er på sitt høyeste i midten av tyveårene, for så å avta gradvis. Slik sett er det nok sånn at du har passert «høyden», men det betyr ikke at du ikke kan gjøre noe med det. Prøv å la det gå noen dager til neste gang du har utløsning og se om trykket da øker. Eksperimenter videre med å fremkalle orgasmen raskt (ved intens stimulering) og sakte (ved gradvis økende stimulering) og se om det er noen forskjell. Du kan eventuelt prøve med og uten fantasier, da dette har innvirkning på graden av seksuell opphisselse. En annen viktig faktor er generell fysisk helsetilstand. Med økende alder og negative livsstilsfaktorer, som røyking, alkohol, usunt kosthold og lite mosjon, vil kroppen svekkes. Dette påvirker også ejakulasjonen, blant annet gjennom svekket nerveaktivitet og redusert muskeltonus i bekkenbunnsmuskulaturen. En sunn livsstil vil kunne «bremse» denne svekkelsen noe.

25


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.