Min venn Reven og jeg

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, 2011 ISBN 978-82-02-36108-2 1. opplag 2011 Omslag, illustrasjoner og design Jill Moursund Satt med High Tower 13/16,5 pkt. Papir 150 g arctic volume Repro Narayana Press, Danmark 2011 Trykk og innbinding Livonia Print, Latvia 2011 Utgitt med støtte fra Norsk kulturfond www.cappelendamm.no

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med CAPPELEN DAMM AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.


JILL MOURSUND


Mamma har det travelt. Hun sier at jeg somler. Hvordan kan jeg være så sen, det lurer vi på, både mamma og jeg. – Vil du holde opp! roper mamma til klokken. Men den gjør ikke det. Klokken er mammas verste uvenn, den maser i ett, tikk takk, tikk takk, helt til mamma sier hun blir gal. Jeg gjesper inn i genseren som glir sakte nedover hodet mitt. Jeg vil ikke av sted, men mamma sier at vi må. Da er hun plutselig langt nede i trappen allerede.– Mamma, vent på meg, roper jeg og er snart nede i gangen med ryggsekk og sko.


– Mamma, vent! Jeg kommer! roper jeg da jeg mister votten og må plukke den opp. – MAMMA! roper jeg da bussdøra smeller igjen foran nesen min.


Bussen begynner å kjøre, STOPP! hyler jeg. Men den stopper ikke. Den kjører av sted, tuter og freser til alle som knuffer og vil fram. Så blir den mindre. Det suser i ørene mine, og hjertet mitt bråker. Bussen og mamma er borte.Da begynner det å prikke i magen. Det kribler og spraker som om all verdens sommerfugler vil presse seg ut. Men det er ikke sommerfugler.


Det er reven, reven som har lusket omkring på genseren min, reven som er rosa slik ingen andre rever er. Nå sliter og drar den seg ut i luften. – Voilà! Her er jeg! roper den.Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.