Lars Saabye Christensen Sanne gleder

Page 1


2


3


4


5

sanne gleder


6

redelg ennas


lars saabye christensen og stian hole

sanne gleder

7


8

det er påpekt av mine nærmeste og flere enn dem at jeg skriver mer om sorg enn om glede noen har til og med regnet det ut: i det siste er sorg nevnt 47 ganger mens glede bare kommer til orde 7 jeg gjentar 7 ganger overfor et slikt regnskap har jeg lite å stille opp de kaller det et misforhold i det minste en slagside de er redd for at jeg skal kantre og ta metaforene med meg til språkets bunn


jeg er imidlertid villig til å gjøre noe med dette jeg er blitt lydhør på mine eldre dager jeg legger meg flat derfor skriver jeg nå med hånden på hjertet: det er glede i denne stund

9


10

det er glede i søndagens siste sukk


11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.