Hekling og hakking til kjøkknet av Tove Fevang

Page 1


45

OPPSKRIFTER PÅ GRYTEKLUTER OG MYE MER

TOVE FEVANG

HEKLING OG HAKKING TIL KJØKKENET LÆR DEG GRUNNTEKNIKKENE

91974_hekling og hakking.indd 1

05.11.14 10:32


CAPPELEN DAMM AS 2012
 CAPPELEN DAMM AS 2015
 ISBN 978-82-02-47699-1 © ©

1. opplag 2015 Foto: Ragnar Hartvig Detaljbilder: Geir Arnesen Stylist: Ingrid Skansaar Bokdesign: Laila Gundersen Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengelig­ gjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndrag­ ning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Hekling og hakking til kjøkkenet ble første gang utgitt på Cappelen Damm i 2012. www.cappelendamm.no

Innhold Innledning 4

NATURLIG GLEDE 6 Stripete gryteklut med små bobler 7 Gryteklut med små bobler 8 Gryteklut med fastmasker 10 Stripete grytekluter med fastmasker 13

BLÅTT TIL LYST 14 Blomstergryteklut 16 Spiralgryteklut 19 Enkel blomstergryteklut 21 Kjolegryteklut, stor 22 Kjolegryteklut, liten 24

FARGEGLEDE 26 Rosegryteklut 28 Gryteklut med filetbunn og bølger 30 Gryteklut rund med bobler 32

91974_hekling og hakking.indd 2

Sekskantet gryteklut i flerfarget pastell 34 Gryteklut med volangkant 36 Lilla blomst 40 Gryteklut firkantet med bobler 42 Liten jakkegryteklut 44 Gryteklut jakke, stor 46

TRADISJONELT 48 Gammel gryteklut stripete 50 Gammel gryteklut rutete 51 Ny rutet og stripet gryteklut 53 Kuvertbrikke med bølgemønster 54 Flettet gryteklut 56 Kuvertbrikke med vifter 58 Kuvertbrikke sikksakkmønster 60 Kuvertbrikke med lappemønster 62 Kuvertbrikke med hullmønster 64 Doble grytekluter 66 Hakket gryteklut 68 Hakket gryteklut med striper i forskjellige bredder 70

Gryteklut med svarte og blå striper 72 Klassisk kuvertbrikke 74 Kuvertbrikke med smale striper 76

MODERNE 78 Fargerikt håndkle 79 Hakket gryteklut i lime og turkis 80 Gryteklut med opphøyde staver 82 Hakkede kuvertbrikker 84

KONTRASTER 86 Gryteklut 87 Oppvaskklut 88 Håndkle i lin 90 Gryteklut i lin 92 Kuvertbrikke jul 95 Gryteklut jul 96 Redningsbøye kuvertbrikke 98 Redningsbøye gryteklut 101 Hekle- og hakkemasker – en innføring 102

05.11.14 10:32


Ideen til boken kom gjennom mitt arbeid med ulike magasiner og garnprodusenter. Ikke minst Åse Myrvold Egeland i bladet Familien som ofte spurte om jeg hadde noen grytekluter de kunne bruke. Jeg begynte å tenke på alle disse gamle gryteklutene jeg husket fra barndommen. Det var grytekluter som gikk i bølger på filetbunn, kjoler og jakker. Noen hadde til og med plastansikt med hekling rundt.

Forord

Da jeg begynte å spørre rundt hos familie og venner om de hadde noen gamle gryte­ kluter, dukket det opp mange av de samme mønstrene, men i alle mulige farger og fasonger. Så grytekluter har nok som mye annet håndarbeide gått fra hjem til hjem, uten at det var noen fasit, og ofte som en muntlig oppskrift. De fleste hekleopp­ skriftene fra lang tid tilbake hadde en mer muntlig form enn i dag. Alle visste tydeligvis hva musetagger var. For i en oppskrift stod det bare hekle musetagger rundt kanten (Kvinner og Klær nr. 7 1940). Det er hva vi kaller en picotkant i dag, med utførlig beskrivning av hvor mange luftmasker det trengs, for deretter å feste de sammen med en fastmaske. Grytekluter er noe vi alle, unge som gamle trenger til enhver tid, de kan hekles og hak­ kes. Arbeidet er ikke større enn at det går an å teste ut både garn, farger, nye masker eller rett og slett lære å hekle eller hakke, uten at det tar altfor lang tid. Samtidig er det

91974_hekling og hakking.indd 3

en bruksgjenstand. Lag til deg selv, eller gi bort noen i gaver. Kan du ikke hekle eller hakke fra før, finner du en hekle- og hakkeskole bak i boken. For noe av det spennende med hekling og hakking er at det kan bli så mange forskjelli­ ge strukturer som igjen kan kombineres. Det er ikke noe som er riktig eller galt. Kombiner, bytt om på farger, garn og teknikker, og gjør det til ditt eget. Jeg har hatt mange gode hjelpere for å få dette prosjektet i havn. Geir (Arnesen), min mann som igjen har tatt trinn- og detaljbilder til alle mulige tider, en tålmodig fotograf med mange gode innspill om mer enn vinkler på foto, han er nok snart utlært hekler på pa­ piret. Berit Østlie har hjulpet meg med noen av modellene når tiden ikke strakk til. Ingrid Skaansar og Ragnar Hartvig har ”stylet” og fotografert alle de flotte stemningsbildene av modellene i boken. Til slutt ikke minst forlagsredaktør Inger-Margrethe Karlsen som også hadde tro på dette prosjektet og har gjort det mulig å gjennomføre. En stor takk til dere alle, uten hver og en av dere ville det ikke vært mulig å få boken til. Har du en heklenål eller hakkenål og et garnnøste, så har du alt du trenger for å starte på en ny gryteklut eller kuvertbrikke. Lykke til! Hilsen Tove www.tovefevang.no

05.11.14 10:32


Innledning HEKLING VERKTØY Til hekling trenger du kun en heklenål i riktig størrelse i for­ hold til garnet. Saks og nål til festing av tråder. Heklenåler kommer i ulike materialer, metall, plast, bambus og tre. Heklenåler i tre er blitt mine favoritter, de er gode å holde og veldig behagelig å bruke. Kjøper du et sett fra 3 til 10 har du alltid riktig heklenål for hånden og du kan lett finne den som er riktig for garnet og din heklefasthet. LEGGE OPP ELLER AVSLUTTE ET ARBEID Ofte står det i oppskriften legg opp løst! Dette er ikke alltid like lett å få til, et godt råd kan være å legge opp med en størrelse større heklenål enn oppgitt i oppskriften. For eksempel sier oppskriften at det skal hekles med nr. 5, legg opp med 5 da vil stort sett kanten ikke stramme, noe som er veldig viktig for det ferdige resultat. Noen ganger kan det være lurt å avslutte et arbeid med et halvt nr mindre på heklenålen på siste eller de to siste rader/omg. Heklearbeidet trekker seg sammen litt under­ veis mens det vil ikke de siste rader/omg gjøre. Hekle du med nr. 5 gjennom arbeidet kan du avslutte eventuelt med nr. 4 og vil ikke bli løsere enn resten av arbeidet. Tips! Noen ganger skal man legge opp mange lm i starten av et arbeid, er det ikke alltid like lett å få talt riktig antall lm, det kan være lurt å legge opp noen ekstra lm, som du kan ta bort når 1. rad er heklet. Pass på å ikke lage for stram knute i starten. Når du har lm til overs starter du å plukke opp knuten og deretter plukker du opp bakover med en nål, når du kommer til avslutning på 1. rad, trekkes tråden stramt til. HEKLE RADER Når den første raden er heklet, snur du arbeidet. Snu enten med klokken eller mot klokken, velg en av delene og snu konsekvent samme vei hele tiden. På starten av neste rad hekles lm(er) som erstatter 1. m, (fm, hst, st, dbst, osv.). Erstatt fm med 1 lm, hst med 2 lm, st med 3 lm, dbst med 4 lm og trpst med 5 lm.

HEKLE RUNDT I stedet for å hekle rader, kan man hekle rundt. Da legger du opp det antall lm som oppskriften sier og tar sammen til en ring med 1 kjm i 1. lm på lm-raden. Skal du lage en sirkel må det økes jevnt i sirkelen hele veien rundt. Noen ganger skal det ikke økes men bare hekles rundt og rundt. Hver omg starter med lm som erstatter 1. fm, hst, st, dbst, trpst med samme antall lm som når du snur ved rader. Hver omg avsluttes ved å ta sammen omg med 1 kjm i 1. m på omg. FORSKJELL PÅ RADER OG OMG I EN OPPSKRIFT NÅR DU HEKLER FREM OG TILBAKE BLIR DET RADER. NÅR DU HEKLER RUNDT BLIR DET OMG. Slik kan du lett skille hvordan et arbeide lages. Rader hekles frem og tilbake og omg hekles rundt. Noen ganger er det begge deler i et arbeid. Det kan være at du hekler f. eks. nett, da hekler du rundt til du kommer så langt som til hanker som hekles frem og tilbake. SKJØTING AV GARN OG SKIFTE FARGE PÅ GARNET Det beste er å skjøte garnet i siden av arbeidet eller i star­ ten av en omg men noen ganger er ikke det mulig, du kan da la garnenden følge inn i hekle-m, slik at den ene tråden følger med denne raden eller omg, den andre garnenden lar du følge med i neste rad eller omg. Når du skal skifte farge på et arbeide skjer det stort sett i siden/beg av omg. For å få en pen overgang mellom fargene gjør du slik: Før du starter med siste maske før fargeskift, pass på at den tråden som skal avsluttes er på vrangen av arbeidet. Hekle til siste kast på masken med den gamle fargen, ta et kast med den nye fargen og trekk igjennom siste gang på masken med den nye fargen. Deretter fortsettes med den nye fargen. Slik vil begge maskene ha hver sin farge. HEKLEFASTHET Heklefasthet som er oppgitt i oppskrifter, skal passe med en prøve som du selv hekler. Hekle en prøvelapp på ca. 15 x 15 cm og mål deg ut på midten av prøvelappen

4

91974_hekling og hakking.indd 4

05.11.14 10:32


10 x 10 cm, og tell maskene og radene. Det er viktig å lage prøvelappen større enn 10 x 10 cm, da den trekker seg inn i kantene. Hvis maskeantallet ikke passer, skifter du til tynnere eller tykkere heklenål. Har du for mange masker skiftes til tykkere nål og har du for få masker skiftes til tyn­ nere heklenål.

Tips! Til hakking kan det også noen ganger lønne seg å legge opp litt for mange lm og heller ta de bort til slutt. Pass på å ikke lage for stram knute i starten. Når du har lm til overs starter du å plukke opp knuten og deretter plukker du opp lm bakover med en nål, når du kommer til avslutning på 1. rad, trekkes tråden stramt til.

HAKKING Hakking har flere navn som tunesisk hekling og afgansk strikking. Her hos oss er nok hakking det mest kjente navnet.

HAKKE RADER Alle rader i hakking består av to rader. En oppmaskingsrad og en avmaskingsrad som forkortes med O-rad og A-rad.

Teknikken gir et av de stødigste materialene en selv kan lage, derfor passer det veldig godt til både kuvertbrikker og grytekluter. Maskene kan ikke rakne i og med at hver rad består av en oppmasking- og avmasking eller avfelling rad. Slik blir hver maske låst. Det du trenger for å hakke er en hakkenål. Hakkenålen er lang, helt rett og jevn hele veien. Så du har ingen fordypning til å holde hakkenålen i. Hakkenålen må være lang og på enden har den en kule som stopper, slik blir det plass til alle maskene på en rad og de glir ikke av nålen. Noen hakkenåler har en krok i hver ende og brukes til to krokshakking, denne type hakkenål brukes hvis det hakkes rundt. I boken her er det kun brukt hakkenål med en krok. All hakking starter med luftmasker som gjerne legges opp med en heklenål som er 1. nr. tynnere enn hakkenålen. Slik vil ikke opplegget bli for løst i forhold til hakkingen VERKTØY Til hakking trenger du kun en hakkenål i riktig størrelse i forhold til garnet. Saks og nål til festing av tråder. Hakkenåler som heklenåler kommer i ulike materialer, metall, plast, bambus og tre. Hakkenåler i tre er også her blitt min favoritt, den er god å holde og veldig behagelig å bruke.

HAKKEFASTHET Hakkefasthet som er oppgitt i oppskrifter, skal passe med en prøve som du selv hakker. Hakk en prøvelapp på ca. 15 x 15 cm og mål deg ut på midten av prøvelappen 10 x 10 cm, og tell maskene og radene. Det er viktig å lage prøvelappen større enn 10 x 10 cm, da den trekker seg litt inn i kantene. Hvis maskeantallet ikke passer, skifter du til tynnere eller tykkere hakkenål. Har du for mange masker skiftes det til tykkere nål og har du for få masker skiftes til tynnere heklenål. KJØP NOK GARN Når du starter på et arbeid er det viktig å ha nok garn. Hvis du må ut å kjøpe mer garn til et påbegynt arbeid vil det ofte få fargeforskjell da det kan komme fra ulike innfargings partier. God kvalitet er viktig for et godt resultat, samtidig er det ofte bedre å jobbe med. Husk at prosessen er like viktig som det ferdige resultat!

Her kan du også kjøpe sett i utvalgte størrelser. I tillegg brukes en heklenål til å legge opp lm og felle av arbeidet.

5

91974_hekling og hakking.indd 5

05.11.14 10:32


Naturlig glede 91974_hekling og hakking.indd 6

05.11.14 10:32


Stripete gryteklut med små bobler STØRRELSE: Ca. 20 x 20 cm MATERIALER: PT garn, Helårsgarn / Natur f. nr. 219, 50 g / Beige f. nr. 220, 50 g HEKLENÅL: Nr. 4, til kant nr. 3,75 HEKLEFASTHET: 21 m mønster med heklenål nr. 4 = 10 cm

Fremgangsmåte: Legg opp 35 lm med heklenål nr. 4, og naturgarn. 1. rad: Hekle 2 st i 2. lm fra nålen, hopp over 2 lm * 1 fm, 2 st i neste lm, hopp over 2 lm *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i siste lm, snu. 2. rad: 1 lm, 2 st i fm, hopp over 2 st, * 1 fm, 2 st i neste fm, hopp over 2 st *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i lm fra forrige rad, snu. 3. rad: Skift til beige, hekle 2 st i 2. lm fra nålen, hopp over 2 lm * 1 fm, 2 st i neste lm, hopp over 2 lm *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i siste lm, snu. 4. rad: 1 lm, 2 st i fm, hopp over 2 st, * 1 fm, 2 st i neste fm, hopp over 2 st *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i lm fra forrige rad, snu. 5. rad: Skift til natur, hekle 2 st i 2. lm fra nålen, hopp over 2 lm * 1 fm, 2 st i neste lm, hopp over 2 lm *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i siste lm, snu. 6. rad: 1 lm, 2 st i fm, hopp over 2 st, * 1 fm, 2 st i neste fm, hopp over 2 st *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i lm fra forrige rad, snu. Gjenta 3. – 6. rad: 6 ggr KANT: 1. omg: Skift til heklenål nr. 3,75 og beige garn, fest med 1 kjm i hjørne, 3 fm i hjørne m, 1 fm i hver m, 3 fm i hjørne, neste side 1 fm i hver rad, neste hjørne 3 fm, neste side 1 fm i hver lm (= oppleggsraden), 3 fm i hjørne, siste side 1 fm i hver rad, avslutt med 1 kjm i 1. fm. 2. omg: 1 fm i hver fm, i hvert hjørne hekles 3 fm, avslutt med 1 kjm i 1. fm. 3. omg: Skift til natur garn: 1 kjm i hver fm, omg rundt, men he­ kle hempe i siste hjørne slik: Stopp 1 fm før hjørne 10 lm, hopp over hjørne (= 3 fm), pluss 1 fm, fest hempen i neste kjm, med 1 kjm. Klipp av tråden. MONTERING: Fest alle løse tråder og press lett. Lag en gryteklut til.

7

91974_hekling og hakking.indd 7

05.11.14 10:33


Gryteklut med små bobler STØRRELSE: Ca. 20 x 20 cm MATERIALER: PT garn, Helårsgarn / Natur f. nr. 219, 100 g / Beige f. nr. 220, 50 g HEKLENÅL: Nr. 4, kant nr. 3,75 HEKLEFASTHET: 21 m mønster med heklenål nr. 4 = 10 cm

Fremgangsmåte: Legg opp 35 lm med heklenål nr. 4, og natur garn. 1. rad: Hekle 2 st i 2. lm fra nålen, hopp over 2 lm * 1 fm, 2 st i neste lm, hopp over 2 lm *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i siste lm, snu. 2. rad: 1 lm, 2 st i fm, hopp over 2 st, * 1 fm, 2 st i neste fm, hopp over 2 st *, gjenta fra *–* avslutt med 1 fm i lm fra forrige rad, snu. 3. – 26. rad: Gjenta rad 2 (eller grytekluten er kvadratisk).

KANT: 1. omg: Skift til heklenål nr. 3,75 og beige garn, fest med 1 kjm i hjørne, 3 fm i hjørne m, 1 fm i hver m, 3 fm i hjørne, neste side 1 fm i hver rad, neste hjørne 3 fm, neste side 1 fm i hver lm (= oppleggsraden), 3 fm i hjørne, siste side 1 fm i hver rad, avslutt med 1 kjm i 1. fm. 2. omg: 1 fm i hver fm, i hvert hjørne hekles 3 fm, avslutt med 1 kjm i 1. fm. 3. omg: 1 kjm i hver fm, omg rundt, men hekle hempe i siste hjørne slik: Stopp 1 fm før hjørne 10 lm, hopp over hjørne (= 3 fm), pluss 1 fm, fest hempen i neste kjm, med 1 kjm. Klipp av tråden. MONTERING: Fest alle løse tråder og press lett. Lag en gryteklut til.

8

91974_hekling og hakking.indd 8

05.11.14 10:33


9

91974_hekling og hakking.indd 9

05.11.14 10:33


Gryteklut med fastmasker STØRRELSE: Ca. 20 x 20 cm MATERIALER: PT garn, Helårsgarn / Hvit f. nr. 296, 50 g / Beige f. nr. 220, 100 g HEKLENÅL: Nr. 4 og kant nr. 3,75 HEKLEFASTHET: 19 st med heklenål nr. 4 = 10 cm

Fremgangsmåte: Legg opp 34 lm med heklenål nr. 4, og beige garn. 1. rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen, hekle 1 fm i hver lm raden ut = 33 st, snu. 2. rad: 1 lm, 1 fm i fm bakre ledd raden ut = 33 st, snu. 3. – 38. rad: 1 lm, 1 fm i fm bakre ledd raden ut = 33 st, snu. KANT: 1. omg: Skift til heklenål nr. 3,75 og hvitt garn, fest med 1 kjm i hjørne, 3 fm i hjørne m, 1 fm i hver fm, 3 fm i hjørne, neste side 1 fm i ca. hver rad (pass på at kanten verken leper eller

strammer), neste hjørne 3 fm, neste side 1 fm i hver lm (= oppleggsraden), 3 fm i hjørne, siste side 1 fm i hver rad, avslutt med 1 kjm i 1. fm. 2. omg: 1 kjm i hver fm, omg rundt, men hekle hempe i siste hjørne slik: Stopp 1 fm før hjørne 10 lm, hopp over hjørne (= 3 fm), pluss 1 fm, fest hempen i neste kjm, med 1 kjm. Klipp av tråden. MONTERING: Fest alle løse tråder og press lett. Lag en gryteklut til.

10

91974_hekling og hakking.indd 10

05.11.14 10:33


91974_hekling og hakking.indd 11

05.11.14 10:33


12

91974_hekling og hakking.indd 12

05.11.14 10:33


Stripete grytekluter med fastmasker STØRRELSE: Ca. 20 x 20 cm MATERIALER: PT garn, Helårsgarn / Hvit f. nr. 296, 100 g / Beige f. nr. 220, 50 g HEKLENÅL: Nr. 4, kant nr. 3,75 HEKLEFASTHET: 19 st med heklenål nr. 4 = 10 cm

Fremgangsmåte: Legg opp 34 lm med heklenål nr. 4 mm, og hvit garn. 1. rad: Hekle 1 fm i 2. lm fra nålen, hekle 1 fm i hver lm raden ut = 33 st, snu. 2. rad: 1 lm, 1 fm i fm bakre ledd raden ut = 33 st, snu. 3. rad: Gjenta 2. rad. 4. rad: Skift til beige garn og gjenta 2. rad. 5. rad: Gjenta 2. rad. 6. rad: Skift til hvit garn og gjenta 2. rad. 7. – 9. rad: Gjenta 2. rad. 10. rad: Skift til beige garn og gjenta 2. rad. 11. rad: Gjenta 2. rad. 12. rad: Skift til hvit garn og gjenta 2. rad. 13. – 15. rad: Gjenta 2. rad. 16. rad: Skift til beige garn og gjenta 2. rad. 17. rad: Gjenta 2. rad. 18. rad: Skift til hvit garn og gjenta 2. rad. 19. – 21. rad: Gjenta 2. rad. 22. rad: Skift til beige garn og gjenta 2. rad. 23. rad: Gjenta 2. rad. 24. rad: Skift til hvit garn og gjenta 2. rad. 25. – 27. rad: Gjenta 2. rad. 28. rad: Skift til beige garn og gjenta 2. rad.

29. rad: Gjenta 2. rad. 30. rad: Skift til hvit garn og gjenta 2. rad. 31. – 33. rad: Gjenta 2. rad. 34. rad: Skift til beige garn og gjenta 2. rad. 35. rad: Gjenta 2. rad. 36. rad: Skift til hvit garn og gjenta 2. rad. 37. – 38. rad: Gjenta 2. rad. KANT: 1. omg: Skift til heklenål nr. 3,75 mm og beige garn, fest med 1 kjm i hjørne, 3 fm i hjørne m, 1 fm i hver fm, 3 fm i hjørne, neste side 1 fm i ca. hver rad (pass på at kanten verken le­ per eller strammer), neste hjørne 3 fm, neste side 1 fm i hver lm (= oppleggsraden), 3 fm i hjørne, siste side 1 fm i hver rad, avslutt med 1 kjm i 1. fm. 2. omg: 1 kjm i hver fm, omg rundt, men hekle hempe i siste hjørne slik: Stopp 1 fm før hjørne 10 lm, hopp over hjørne (= 3 fm), pluss 1 fm, fest hempen i neste kjm, med 1 kjm. Klipp av tråden. MONTERING: Fest alle løse tråder og press lett. Lag en gryteklut til.

13

91974_hekling og hakking.indd 13

05.11.14 10:33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.