Harald Skjønsberg Terror

Page 1


2

Terror_materie.indd 2

30.06.15 12:58


3

Terror_materie.indd 3

30.06.15 12:58


Terror_materie.indd 4

30.06.15 12:58


HARALD SKJØNSBERG

T E R ROR Illustrert av Geir Moen

Terror_materie.indd 5

30.06.15 12:58


Terror_materie.indd 6

30.06.15 12:58


INNHOLD JULI 2014  9 HVA ER TERRORISME?  11 DEN FARLIGE ENSOMME MANNEN  15

Norge møter terroren  15 Andre «ensomme ulver»  27 TERROR I ALLAHS NAVN  31

Hvorfor islamsk terrorisme?  31 11. september 2001: Terroren som endret verden  32 Andre angrep fra islamister  46 TERROR I TYSKLAND  59

München-olympiaden som ble en massakre  59 Den gang Røde Armé Fraksjon herjet  65 NÅR DRØMMEN OM ET EGET LAND BLIR TIL TERROR  77

Nord-Irland 77 Baskerland 85 Tsjetsjenia 87 VERDENS FØRSTE TERRORFORSØK?  96

Terrorisme er ikke noe nytt  96 TERRORISTENE SKAL IKKE VINNE!  99

Terror_materie.indd 7

30.06.15 12:58


8

Terror_materie.indd 8

30.06.15 12:58


JULI 2014 To alvorlige menn og en alvorlig kvinne kaller inn til pressekonferanse. Den ene mannen er justisminister, han har avbrutt ferien sin. Kvinnen er sjef for PST, politiets sikkerhetstjeneste. Det er de som skal hindre terrorangrep i Norge. Den andre mannen har politiuniform, han er nestsjef i Politidirektoratet. De forteller om et mulig terrorangrep på Norge. Det kan skje i løpet av noen få dager, sier de. De vet ikke hvem terroristene er, men de tror det kan være islamske krigere som har slåss i Syria. Der raser det en borgerkrig, og unge mennesker fra mange land – også Norge – har reist dit for å slåss mot en forhatt president. Krigen føres med voldsom råskap, og mange av krigerne ender som terrorister. I hele Europa er folk redde for at de skal komme tilbake til hjemlandet sitt og utføre terroraksjoner der. De som truer Norge, kan godt være nordmenn. Ingen vet. Politiet vet heller ikke hva terroristenes mål er. Landet blir satt i beredskap. Statsminister Erna Solberg sender mann og barn på ferie, men velger selv å bli hjemme i tilfelle noe skjer. På Gardermoen kryr det av væpnet politi. Ved alle landets grenseoverganger, i alle hovedgatene i de store byene og alle steder der mange samles, er det også væpnede politifolk. I tillegg går det mange sivilkledde politifolk som kanskje har våpen, rundt blant folk. 9

Terror_materie.indd 9

30.06.15 12:58


Mange blir redde. Norway Cup skal starte, med 1500 lag og 30 000 deltakere. 12 lag trekker seg. Etter noen dager glir det over. Det kom ikke noe terrorangrep. Kanskje var meldingene overdrevne. Kanskje mistet terroristene motet da de forsto at planene var oppdaget. Kanskje venter de bare til en annen gang. Én ting hadde de i hvert fall klart: å skape frykt. Det er alltid en del av terroristenes mål.

Terrortrusselen til tross: Norway cup ble avviklet som planlagt, men med mer politi og høyere sikkerhetsberedskap enn vanlig.

Terror_materie.indd 10

30.06.15 12:58


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.