Fam Irvoll: Hysj, jeg fargelegger

Page 1


Jeg har bestandig vært opptatt av mønstre – og jeg elsker farger! Det er kjernen i mitt skaper­ univers. I denne boken har jeg samlet nærmere 100 av mine mønstre – noen av dem kjenner du kanskje igjen fra mine klesdesignkolleksjoner eller tapeter: blomstene, bærene, dyrene, kakene … Jeg er stadig inspirert av det lekne, av eventyret. Det skal være frodig og fantasifullt, og det skal fortelle en historie. I denne boken håper jeg at du – inspirert av mine tegninger – vil skape din egen historie med farger og skaperglede. Så finn frem fargeblyantene og slipp løs kunstneren i deg. Klem-klem fra Fam

100746_fargelegger_001-112_cc2014_r_.indd 7

15/05/15 15:41


100746_fargelegger_001-112_cc2014_r_.indd 4

15/05/15 15:41


100746_fargelegger_001-112_cc2014_r_.indd 6

15/05/15 15:41


100746_fargelegger_001-112_cc2014_r_.indd 11

15/05/15 15:41


100746_fargelegger_001-112_cc2014_r_.indd 18

15/05/15 15:41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.