__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


En ørkenhistorie

98323_en oerkenhistorie_.indd 1

04/07/14 13:28


© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-43097-9 1. utgave, 1. opplag 2014 Illustrasjoner og design: Elisabeth Moseng Satt med Futura Heavy 11/18 og trykt på Munken Pure 150 g. Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2014 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

98323_en oerkenhistorie_.indd 2

04/07/14 13:28


98323_en oerkenhistorie_.indd 3

04/07/14 13:28


98323_en oerkenhistorie_.indd 4

04/07/14 13:28


Pedro og Victor er brødre. De bor i ørkenen. En ørken er et sted hvor det nesten aldri regner.

98323_en oerkenhistorie_.indd 5

04/07/14 13:29


Når nattehimmelen hviler over ørkensanden er luften kjølig, men hver morgen sender solen lys til hvert eneste lille sandkorn. Og når dagen våkner, er det varmt både i luften og i sanden. Pedro og Victor liker ørkenvarmen, og de blir aldri lei av å leke i sanddynene. En sanddyne er som et fjell av sand, og den kan forandre seg fra en dag til den neste.

98323_en oerkenhistorie_.indd 6

04/07/14 13:29


98323_en oerkenhistorie_.indd 7

04/07/14 13:29


m

or

gen

op

pd

a

er g

En

g

98323_en oerkenhistorie_.indd 8

hv

p

t

h

e

im

m

en

e

le

tt

n

.

u e

itt

papi

y rfl

04/07/14 13:29


om luften og g t gjenn jør s ø l d en y l r e loo l i se p t e fø Fly r

d e av

slu

P

pe

g

en

rfe

kt

land i

n 98323_en oerkenhistorie_.indd 9

tter med

ro.

ved sko

t

til

ed

e n e

04/07/14 13:29


Han üpner det sammenbrettede papirflyet og leser høyt.

98323_en oerkenhistorie_.indd 10

04/07/14 13:29


98323_en oerkenhistorie_.indd 11

04/07/14 13:29

Profile for Cappelen Damm AS

En ørkenhistorie av Siri Thue og Elisabeth Moseng  

Pedro og Victor er brødre. De bor i ørkenen. En dag finner de et papirfly. Det er en invitasjon til en sandslottkonkurranse! Er det noe Pedr...

En ørkenhistorie av Siri Thue og Elisabeth Moseng  

Pedro og Victor er brødre. De bor i ørkenen. En dag finner de et papirfly. Det er en invitasjon til en sandslottkonkurranse! Er det noe Pedr...