Drageskolen 7

Page 1

DRAGESKO LEN JAKTEN PÅ LYNDRAGEN

A G I S K
ENN I N G
M
S P
TRACEY WEST OG DAMIEN JONES

Vulkan, ilddrage

Ragna
Carlos Lalo, lyndrage
Kepri, soldrage Anna Akva, vanndrage Markus, jorddrage Zera, giftdrage

Lyn lar seg ikke fange

Kepri fløy rett bak lyndragen, med Anna på ryggen. Bø og Akva fulgte etter.

Lyndragen svevde i luften og flakset med vingene. Kroppen skjøt ut gnister.

Fiskerne var livredde, og løp sin vei. Diego, Brage, Markus og Carlos sto igjen på stranden.

– Den dragen er som en levende storm! sa Carlos.

68

– Han er en lyndrage, sa Brage. – Og du er dragemesteren hans.

– Han må ha flydd hit fordi du tok imot dragesteinen din, Carlos, sa Diego.

– Han kan fly sin vei når som helst! ropte Anna fra ryggen til Kepri. – Han er rask!

– Vi må fange ham, sa Diego.

– Hvordan? sa Carlos. – Lyn lar seg ikke fange!

69

Men han er en drage, og du er dragemesteren hans, sa Diego. – Du må finne en måte å roe ham på. Jeg skal prøve noe imens ...

Diego løftet tryllestaven sin. Blått lys gnistret fra tuppen. Carlos gispet. Mer blått lys strømmet ut fra tryllestaven, og lyset ble til en stor boble.

Brage hadde sett Diego lage en magisk boble en gang før. Han og Griff hadde brukt den til å fange en ond trollmann som het Maldred.

Boblen fløt opp og la seg rundt babydragen.

Dragen skrek ut.

Iiiiiiiiiiiiiiiii!

70

Babydragen flakset hardt med vingene. Små lyn skjøt ut fra kroppen.

Popp! Boblen sprakk.

Dragen fløy viltert rundt i sirkler over stranden.

– Au! ropte Carlos.

– Hva er det? sa Brage, og løp bort til ham.

Carlos hadde hendene sine over ørene. Dragesteinen hans lyste grønt.

Jeg hører lyder i hodet mitt! sa han.

– Som om noen roper på hjelp.

– Det er dragen din, sa Brage. – Du har kontakt med den.

71

– Bra, Carlos! sa Diego.

– Snakk til ham i tankene

dine. Prøv å roe ham ned. Carlos lukket øynene. Han lagde en grimase som om han tenkte veldig hardt.

Lyndragen begynte å sveve rolig igjen. Men lyn

skjøt fremdeles fra vingene hver gang han flakset.

– Jeg kan prøve å lage enda en magisk boble, sa Diego. – Men jeg vet ikke om den kan holde ham.

Brage kom på noe. – Petra sa at dragen ville roe seg hvis vi fant en måte å slite ut energien hans på. Er det noe vi kan prøve på?

Så hørte Brage stemmen til Markus i hodet sitt: Jeg er jord, sa Markus.

72

Lyn og jord

Markus skyndet seg mot lyndragen. Han stoppet under dragen. Han lukket øynene og

lot lynene treffe seg.

73

Markus! ropte Anna. Hun og Bø fløy raskt ned mot stranden.

Men Brage var ikke bekymret. Han visste hva Markus drev med. Markus ble ikke skadet av lyn.

Lynene forsvant bare inn i kroppen hans.

Akkurat som bakken hadde tatt imot lynet som traff stranden!

Markus er en jorddrage, tenkte Brage, så

Markus kan tappe lyndragen for energi!

Kepri og Akva landet på stranden. Anna og

Bø klatret av, og løp bort til Brage.

Ikke vær bekymret for Markus, sa Brage.

– Se!

74

En strøm av energi gikk mellom lyndragen og Markus. Babydragen begynte å slå saktere med vingene. Han sluttet å gnistre.

Diego var nesten klar med enda en magisk boble. En lysende strek gikk mellom boblen og tryllestaven.

– Nå, Diego! ropte Brage.

Boblen la seg rundt babydragen. Han var tom for energi, så han kunne ikke sprekke boblen denne gangen.

Diego rakte fort ut hånden og tok på Markus. Markus lyste grønt. Voosj! Markus, Diego og babydragen ble sendt til Diegos hytte.

– Vi klarte det! sa Brage.

Anna smilte til Carlos.

– Jeg er Anna, og dette er Bø, sa hun. – Du må være den nye dragemesteren.

– Det er jeg — eller jeg tror jeg er det, sa Carlos.

76

Godt jobbet med å roe ned dragen din, sa Bø. – Vi burde ta deg med til ham med en gang.

Carlos ristet på hodet. – Jeg kan ikke dra fra bestemoren min.

Bare bli med oss til Diegos hytte, sa Brage.

– Det tar ikke lang tid. Vi kan fly på dragene våre. – Vel … okei, sa Carlos.

77

– Kan du veien? sa Bø til Brage.

Brage tenkte seg om. – Nei, jeg vet ikke hvor hytta ligger. Vi brukte magi for å reise dit. Og uten Markus …

Plutselig så de en fugl som fløy mot dem. En hvit fugl med svart hode. Brage smilte.

– Jeg kan ikke veien, sa han. – Men Bob kan den!

78

Carlos bestemmer seg

Bob slapp ut et måkeskrik.

– Kom igjen! Bob vil at vi skal følge etter ham, sa Brage.

Han klatret opp på Kepri, bak Anna.

Carlos klatret opp på Akva, bak Bø.

Så fløy dragene etter Bob.

79

Et oppdrag som haster! Enforsvunnet drage. En ukjent dragemester. Gled deg til gnistrende spenning! Klarer dragemesterne å fnne lyndragen tidsnok?

Seks barn er dragemestere for kongen. Denne gangen må de prøve å spore opp lyndragen! Men først må de finne lyndragens dragemester: en gutt som heter Carlos. Lyndragen skyter farlige gnister – men klarer Carlos å få kontroll over den ville dragen? Det haster, for onde krefter har også planer for lyndragen ...

Her får du alt du kan ønske deg av en god bok: kule drager, mektige trollmenn, sleipe skurker og masse magi!

les også:

gøy å lese! Korte kapitler, masse action, herlige tegninger på hver side – Drageskolen er laget for å engasjere barn som skal lese sine første bøker. Dette er syvende bok i en av verdens mest populære lettlestserier. Bøkene kan leses uavhengig av hverandre. Til norsk i samarbeid med Leser søker bok. Passer for både ferske lesere, bokslukere og barn som kanskje ikke har lest så mange bøker.

ISBN: 978-82-8373-189-7

9 788283 731897

www.fontini.no

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.