Din skytsengel trenger deg! av Theolyn Cortens

Page 1


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 3 av 271)

Oversatt av Kari Kahrs


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 4 av 271)

Theolyn Cortens Originalens tittel: Your Guardian Angel Needs You! Copyright © 2011 Theolyn Cortens First published in Great Britain in 2011 by Piatkus Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2012 ISBN 978-82-02-37439-6 1. utgave, 1. opplag Omslagsdesign: Hanne Marie Kjus Sats: Type-it AS, 2012 Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige Satt i Sabon-Roman og trykt på Norbook Cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 5 av 271)

Til Rover, i ubetinget kjærlighet


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 6 av 271)


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 7 av 271)

Innhold

Forfatterens takk 9 Noen ord om visualiseringer Innledning 13 DEL 1 1 2 3 4 5 6 7

Å FINNE SIN SKYTSENGEL

Presentasjon av din skytsengel 25 Hjelp i tider med endringer og kriser 36 En visjon for vår fremtid 49 Din guddommelige livsveileder 57 Meditasjon er den magiske ingrediensen 71 Møt din skytsengel 87 Every day in every way … 101

DEL 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11

ET KLART SINN OG ET HENGIVENT HJERTE

En ny måte å leve på 115 Din guddommelige kontrakt 127 Tornebusker i din vei 138 Karmisk vårrengjøring 149 Fjern skoddene 163 Jakobs stige 175 Å reise til himmelske riker 193 Nefilim vender tilbake 216 Å krone duen 228


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 8 av 271)

Tillegg 1

Meditasjon

Tillegg 2

Shefa-symboler

Tillegg 3

Erkeenglene på livets tre

Nyttig informasjon Register

259

238

252

245 249


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 9 av 271)

Forfatterens takk

Jeg retter en stor takk til … … min kjære mann, Will, for meget grundig tekstredigering, korrekturlesing og historier, og for at han hjelper meg gjennom den utfordringen det er å snakke foran kamera. Tam og Sean for magisk rom på Cwmwenallt. Paddy og Louis, som ønsket meg så hjertelig velkommen til Wales. Lærerne Denise Vowles, Valentia Lythrin og Julie Ransley ved SoulSchool for deres engasjement i SoulSchool opp gjennom årene. Shefa-utøvere overalt, med en spesiell takk til den norske gjengen: Iwona, Lis, Kari, Reidun, Christine, Sissel D. og Sissel N. og til Nina i Energica, som har gjort den norske kontakten mulig. Peter og Grethe for sjenerøs gjestfrihet i Oslo. Chrissie Astell og Kathleen Pepper for historiene om skytsengler. Alle de mange elevene rundt om i verden som har bidratt til den suksessen Your Guardian Angel Needs You!-undervisningen på Internett er blitt, og for de historiene dere har bidratt med, spesielt Veronique, Leena, Nina, Maddy, Sue og Siri. Eric Gladwin for oppmuntring og fantastisk entusiasme – nittifem og fremdeles hundre prosent engasjert i å spre budskapet. Heiagjengen min i de usynlige riker.

9


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 10 av 271)


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 11 av 271)

Noen ord om visualiseringer

For å få mest mulig ut av de skapende visualiseringene i denne boken må du klare å lukke øynene og lytte til en stemme som leder deg ut på en indre reise. Du kan selv lese inn disse tekstene og legge inn korte pauser der dette er indikert i teksten, eller du kan kjøpe ferdig innspilte visualiseringer i form av MP3-nedlastinger fra hjemmesiden min, www.yourguardianangelneedsyou. co.uk, og spille dem av på datamaskinen din eller på en MP3spiller. Ferdig innspilte versjoner av visualiseringene kan også fås på CD, som kan kjøpes via hjemmesiden min. Legg inn god tid på begge sider av visualiseringene. Før du begynner, forsikrer du deg om at du har tilrettelagt et passende fredfylt rom der du ikke vil bli forstyrret. Gjør det fysisk behagelig, og trekk inn gjenstander du føler vil tilføre en fornemmelse av hellig hensikt, for eksempel levende lys, røkelse, krystaller og så videre. Som regel er det mest gunstig å sitte med rett rygg på en stol eller en sofa. Enkelte foretrekker å ligge, men da er det fort gjort å sovne. Etter visualiseringen sørger du for å bli godt jordet. Drikk et glass vann, utfør noen enkle uttøyinger, og du kan gjerne trampe med bena. I enkelte av visualiseringene oppfordres det til at man betrakter gamle problemstillinger i livet. Hvis du er bevisst på alvorlige traumer som har skjedd tidlig i livet, for eksempel misbruk i barndommen, vil jeg råde deg til å snakke med en terapeut eller rådgiver før du går i gang med disse visualiseringene. De kan være til stor nytte, men det kan hende du trenger støtte fra fagpersoner i tillegg. 11


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 12 av 271)

Bruk av visualiseringer er helt trygt for personer med sunn psykisk helse. Hvis du lider av alvorlige mentale helseproblemer, vil jeg oppfordre deg til å konsultere terapeuten din eller lege før du utfører visualiseringene i boken.


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 13 av 271)

Innledning I det øyeblikk jeg hørte min første kjærlighetshistorie, begynte jeg å lete etter deg, uten at jeg forsto hvor umulig det var. Elskende møtes ikke omsider et eller annet sted. De er i hverandre hele tiden. RUMI

I 2005 skrev jeg boken Møt din skytsengel, et tolvukers kurs spesielt utviklet for å gi hjelp til å bygge opp et forhold til den personlige skytsengelen og oppdage livets hensikt. I årene som har gått etter at denne boken begynte på sin flukt verden over, har jeg undervist mengder av mennesker i hvordan de kommer i kontakt med sin skytsengel – sin guddommelige rådgiver og sjelelærer. De fleste av oss har imidlertid en lang vei å gå før vi kan nå vårt fulle potensial og bli fullt ut realisert som hele skapninger, som er hundre prosent guddommelige og hundre prosent menneskelige. Reisen mot å oppleve livet med utgangspunkt i denne erkjennelsen, som kan beskrives som ren glede og frihet fra uro og smerte, kan gå opp og ned og rundt i ring, og underveis har vi behov for rikelig med bekreftelser.

13


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 14 av 271)

Hvorfor skytsengelen din trenger deg Da tittelen Din skytsengel trenger deg! landet i hodet mitt under en meditasjon, spurte jeg hvorfor skytsenglene ønsker hjelp fra oss. Vi tenker jo som oftest at det er englenes oppgave å ta vare på oss – vi trenger dem, ikke omvendt. Svaret jeg fikk var helt klart, og det hadde noe inntrengende over seg: Alle skytsenglene har behov for at vi vender oss mot dem, for at vi skal kunne gjenforene oss med vår guddommelige medfødte rett. Da vil menneskehetens felles fremtid bli lys og vakker, jorden vil blomstre, og vi, og alle våre etterkommere, vil kunne glede oss over rikdom, glede og kjærlighet. Skytsengelen din er ikke bare en veileder som beskytter deg og som våker over deg på din reise langs den uforutsigbare livets vei, heller ikke er skytsengelen kun bevissthetens åndelige røst. Skytsengelen er din guddommelighet, din daimon, din genius, som kaller deg til å tre inn i den vakre formen som er skapt av din sjel. Du blir kallet til å tøye deg utover dine selvpålagte begrensninger, og bli til noe som er større enn du noensinne har kunnet forestille deg – en fantastisk fremragende dyktig person, som stråler i verden lik et signallys. Det guddommelige kallet er påtrengende – for hvis ikke nå, når da? Skytsengelen din er din rådgiver og læremester som åpner portene til de himmelske riker, de usynlige ressursene i vår bevissthet der vi oppdager vår sanne natur som kosmiske skapninger som er i stand til langt mer enn det vi vanligvis forventer av oss selv. Mange av de utfordringene vi møter i livet, er blitt tilrettelagt av skytsengelen vår, som vil trøste oss i vanskelige stunder, men hvis vi er oppriktig engasjert i åndelig utvikling, også vil teste oss til vi hører vekkesignalet og går til handling.

14


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 15 av 271)

Alle blir kallet Åndelig vekst er av avgjørende betydning på dette tidspunktet i historien. Utvikling av mystisk eller kosmisk bevissthet er ikke lenger kun for yogier og munker som lever sitt tilbaketrukne liv. Mange vanlige personer innser at de utfordringene vi møter i det materielle livet, er et signal om nødvendigheten av å vie seg til de åndelige behovene. Det er nok av tegn og varsler – samfunnsmessige, økonomiske, økologiske og kosmiske – som forteller oss at det kreves et kvantesprang inn i en ny måte å være på om vi skal overleve. Menneskeheten driver seg selv mot en kollektiv endring i bevisstheten, og denne dramatiske helomvendingen må skje snart. Også du kan bidra til denne forandringen ved å engasjere deg i din egen åndelige utvikling. Potensialet for denne forbedrede bevisstheten ligger allerede fast forankret i systemet ditt, men du må tillate at din guddommelige side kan få vokse og blomstre. Det er skytsengelen din som kaller deg til å tøye dine åndelige lemmer og blomstre, å frembringe frukter du kan være stolt av. Den nye verden som vinker på oss, vil være fylt av personer som er strålende og fortrøstningsfulle, fullt bevisst på sin guddommelige natur, og din skytsengel vil støtte deg trinn for trinn på veien hvis du engasjerer deg i denne strålende fremtiden. Er du klar til å tre inn i denne nye måten å leve på?

Min reise med englene Jeg har snakket med usynlige vesener i mer enn tretti år! Visse medisinske fagpersoner ville kanskje ha gitt meg en diagnose, men mitt svar til dem ville være at de samtalene jeg har hatt med engler og andre åndelige skapninger, har tilført livet mitt stor glede og fryd, og de har ikke vært til hinder for at jeg har meningsfylte forhold til andre mennesker. Heller ikke har disse uvanlige vanene mine hindret meg i å leve et lykkelig liv. Faktisk er det helt motsatt. De usynlige hjelperne mine har gjort 15


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 16 av 271)

det mulig for meg å være i verden, å oppleve mange opp- og nedturer; noen av dem har vært svært dramatiske, uten at jeg har mistet sansen for humor. Jeg vil gjerne oppfordre deg til å engasjere deg i disse indre samtalene, slik at du også kan få tilgang til indre visdom som kan hjelpe deg med å håndtere hverdagens problemer.

Åndelig nysgjerrighet og strålende visjoner Den eneste grunnen til at jeg har hatt flere svært vakre opplevelser og har endt med å skrive bøker for å hjelpe andre, er at jeg alltid har ønsket å vite alt – hvordan, hva og hvorfor – om det å være levende. I likhet med Rudyard Kiplings elefantbarn lider jeg av umettelig nysgjerrighet, og i likhet med elefanten har jeg ofte opplevd at nysgjerrigheten min har ført til at jeg har falt i unåde hos andre mennesker. Men da den nysgjerrige elefanten ble hardt testet av krokodillen, vokste nesen hans, som opprinnelig var kort og butt som en gammel støvel, og ble lengre og lengre, og til slutt oppdaget han at resultatet var til stor nytte. Nysgjerrighet belønnes altså med en ny, mer spennende måte å være på. (Hvis du ikke allerede kjenner denne historien, bør du absolutt lese den! Se Anbefalte bøker, side 256.) Da jeg var liten, hadde vi ikke TV hjemme, og vi bodde i et ensomt beliggende område på landet med få sosiale tilbud. Derfor leste jeg ofte bøker som tilhørte de voksne. Vi var ikke religiøse, men jeg klarte å finne stoff om en rekke trosretninger, og jeg var ikke mer enn fjorten år gammel da jeg ble medlem av buddhistsamfunnet. Jeg var bare medlem per post, så jeg kunne ikke delta i meditasjonsgrupper før hele familien flyttet til London da jeg var seksten. I årenes løp leste jeg om åndelighet og teknikker for å heve bevisstheten som åpner sinnet for forskjellige dimensjoner. Jeg studerte også astrologi. Tidlig i 1970-årene lærte jeg transcendental meditasjon. Dette ble opptakten til en sterk åndelig åpning, og jeg opplevde flere fine øyeblikk der jeg ble fylt av lys fra topp til tå. En helt spesiell «lysbesøkelse» 16


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 17 av 271)

skjedde en ettermiddag ved sommersolverv etter at jeg hadde ligget syk til sengs et par uker. Selv om jeg ikke så en skikkelse med vinger, lurte jeg på om det var en engel som hadde kalt på meg, men det virket ikke som om det kom noe «budskap», så jeg lurte på hva det egentlig betydde. Etter at lyset fra «gjesten» min hadde sluknet, oppdaget jeg at sinnet mitt var fylt av så mye utenomjordisk informasjon at det ble altfor mye for meg å oppta. Den gangen var jeg enslig mor med to døtre i skolealderen, og jeg forsøkte så godt jeg kunne å skape et stabilt liv for oss. Jeg konsentrerte meg om å organisere hverdagens små og store saker, og gjorde mitt beste for å glemme himmelen! Så var jeg så utrolig heldig å treffe Will. Vi giftet oss og fikk to døtre sammen, og jeg rettet all min oppmerksomhet mot det praktiske og la mine åndelige interesser bakerst i det mentale skapet mitt. Men når dørene til andre dimensjoner først er blitt åpnet, vil det alltid være et kall og en åpning der. Vi kan ikke vende oss bort fra denne skjebnen: Sjelen lengter alltid etter den skjulte ingrediensen som skytsengelen vår har i sin trygge oppbevaring. På tilsvarende måte som kaker ikke hever seg uten bakepulver, blir livet flatt og meningsløst hvis vi ikke aktiverer den guddommeligheten vi alle har i oss.

Hvordan jeg oppdaget veilederne mine fra åndeverdenen Tidlig i 1980-årene hadde Will og jeg flyttet til Somerset for å være i nærheten av Glastonbury, og mesteparten av min tid gikk med til å tjene til livets opphold og være mor. Men stadig vekk skrev jeg små dikt på papirlapper – ord som tilsynelatende kom fra «et annet sted». Jeg begynte å meditere igjen, og av og til oppdaget jeg at jeg førte indre samtaler med kloke rådgivere. En av gjestene mine var en gammel mann med langt, hvitt skjegg og glitrende blikk. Jeg spurte ham om han var Maharishi, det var jo hans meditasjonssystem jeg hadde lært, men den gamle mannen fortalte meg at han var Pythagoras. Det eneste jeg visste om denne berømte greske læreren, var det jeg hadde lært i geome17


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 18 av 271)

tritimene om hans arbeid med rettvinklede trekanter! Jeg foretok noen undersøkelser og oppdaget at han hadde vært en esoterisk lærer som hadde et fantastisk ry som healer, og at det ble sagt at han kunne levitere (lette fra bakken). Han rådet meg til å studere vestlig filosofi, og jeg bestemte meg for å melde meg på et kurs ved det åpne universitetet. Jeg hadde allerede studert Østens filosofiske retninger, så jeg opplevde denne nye interessen som stimulerende og balanserende. Man kan si at Østens tankegang er mer preget av den høyre hjernehalvdelens måte å tenke på, mens Vestens tankegang er mer preget av den venstre. Å lære om begge sider ga meg en mulighet til å få et nytt perspektiv og verdsette både mine intuitive og rasjonelle evner. En annen som oppsøkte meg i meditasjonene mine, var en vakker kvinne som kalte seg Astarte. Hun var kledd i en lang kjole i gresk stil og bar en stav med en stor perle på toppen. En slange snodde seg rundt staven. Hun fortalte meg at disse symbolene representerte visdom, og at jeg skulle vie meg til å søke visdom. Disse indre visjonene var svært sterke. Det var som om de steg frem fra intet, og jeg begynte å stole på at meditasjonene mine kunne avdekke alle former for nyttig åndelig innsikt. Derfor ble jeg ikke overrasket da en erkeengel viste seg for meg.

Hvordan jeg lærte å snakke med erkeenglene Vi bodde i en liten landsby – Pedwell. Fra vinduene våre kunne vi se en fantastisk ås kronet av sju furuer som sto i en sirkel. Jeg gikk ofte tur langs en sti ved foten av denne åsen mens jeg trillet den lille datteren vår i barnevogn. En dag ble jeg truffet av en meget merkelig fornemmelse. Det var som om atmosfæren ble fylt av et kjempemessig nærvær. Alt virket ganske stille, og det føltes som om jeg måtte slutte å puste og opprettholde forbindelsen med noe som var mye, mye større enn meg selv. Jeg verken så eller hørte noe som helst, men jeg hadde inntrykk av at det var noen der som fylte luften omkring meg med en intens energi. Øyeblikket gikk over, og jeg vandret hjem igjen og lurte 18


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 19 av 271)

på om jeg hadde vært i kontakt med en ånd som holdt til i åsen, kanskje en deva, som hadde ansvar for landskapet omkring. Noen få dager senere mens jeg mediterte, så jeg en vakker engel på det «indre kinolerretet» mitt. Med sandaler på føttene vandret han omkring i et landskap helt maken til området utenfor huset vårt. Han var forbløffende høy, og med de skinnende, fjærkledde vingene og den strålende glorien var det som om han fylte hele himmelen. I den ene hånden bar han en olivengren, i den andre lå en blå krystall. Ved føttene hans danset et lite lam omkring, og i det fjerne kunne jeg se en ås, lik åsen ved Pedwell. På toppen av åsen sto en bygning som så ut til å være av glass, den reflekterte lysstråler ut over landskapet omkring. Senere forsøkte jeg å male et bilde av denne engelen, men selv om jeg hadde gått på kunstskole, ble ikke forsøkene på å male ham særlig tilfredsstillende. Som William Blake sa: «Hvem kan vel male en engel?» På den tiden fantes det ingen New Age-bøker om engler, men ikke så lenge etterpå fant jeg en kunstbok om engler, og da jeg åpnet den og betraktet den første siden, fant jeg et spor som kunne peke mot min engels identitet. Et stort sort-hvitt-bilde fra renessansen viste en gammel mann med et diagram med hebraisk tekst. Jeg fant ut at det måtte være livets tre, som beskriver måten den guddommelige energien strømmer gjennom skaperverket på i stadig gjentagende mønstre, basert på veier og kilder. Ved hver kilde – disse kalles av og til lysets porter – står en erkeengel vakt. Enkelte av navnene på disse erkeenglene kjente jeg fra før – Mikael og Gabriel var nevnt – men en av dem het Sandalfon, og jeg tenkte umiddelbart på de sandalene jeg hadde sett på føttene til engelen som besøkte meg. Kildene på livets tre kalles sefirot på hebraisk, et ord som er knyttet til «safir» – og min engel hadde båret en blå krystall. Jeg var sikker på at jeg var blitt ledet til å lese denne boken, og fra det øyeblikket begynte min reise med erkeenglene på livets tre.

19


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 20 av 271)

Erkeenglene på livets tre

I flere måneder, hver gang jeg mediterte, brukte jeg tid på å be om å få møte de andre erkeenglene. Jeg forestilte meg livets tre som en høy bygning med heis. I tankene gikk jeg inn i heisen og ba om å få komme til et annet nivå idet jeg oppga navnet på den erkeengelen jeg ønsket å treffe. Jeg visualiserte at dørene åpnet seg, og håpet å få se den utvalgte erkeengelen. Innimellom lyktes jeg ikke overhodet. Av og til så jeg noe jeg følte var et «sant» bilde. Da jeg for eksempel ba om å få møte Gabriel, var budskapene som kom til meg, tydelig basert på julekort og malerier jeg hadde sett tidligere. Jeg visste alltid når en visjon var «sann»; disse visjonene fremsto med stor kraft og 20


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 21 av 271)

klare farger, og omga meg med energi i stedet for at de var statiske. Jeg skrev om møtene og det jeg opplevde i en notatbok, og skrev etter hvert min første bok, Discovering Angels, i 1989. Den offentlige interessen for engler hadde ennå ikke begynt å ta seg opp, så i 1992 utga jeg boken selv. Jeg spredde den blant mennesker jeg kjente, og begynte å holde foredrag og seminarer.

Forskning i åndelige opplevelser De erfaringene jeg gjorde meg, førte til at jeg oppdaget et forskningssenter som spesialiserte seg på å samle og analysere åndelige opplevelser. The Alister Hardy Research Centre ble grunnlagt av en professor ved Oxford i 1969, og ettersom Will arbeidet med formgivning av bøker for Oxford University Press tidlig i 1990årene, ble jeg trukket inn i denne organisasjonen. Min interesse gikk ut på å finne ut mer om den typen hendelser jeg hadde opplevd. Jeg hadde også et ønske om å finne ut hvor mange andre som hadde opplevd det samme. Senere meldte jeg meg opp til en mastergrad og studerte de psykologiske aspektene ved åndelighet, poesi og mystisisme, den måten kulturen påvirker våre erfaringer på, og om mennesker forskjellige steder i verden har de samme opplevelsene. Avhandlingen min handlet kun om engler! Jeg forsket på den lange historien om menneskehetens forhold til englenes riker, helt fra de første historiene som strekker seg flere tusen år tilbake i tid og frem til i dag.

Mitt brennende ønske er å hjelpe deg med å oppdage ditt guddommelige potensial Ved siden av mitt akademiske forskningsarbeid fortsatte jeg å meditere. Slik Pythagoras hadde rådet meg til, benyttet og utviklet jeg både mine rasjonelle og mine intuitive evner. Jeg begynte også å undervise stadig flere, jeg organiserte kurs for hjemmeun21


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 22 av 271)

dervisning og sendte ut CD-er slik at folk selv kunne få oppleve erkeenglene. Etter hvert fant jeg frem til et forlag som ønsket å utgi bøker om engler, og fra da av ble bøkene mine oversatt til mange språk. Mitt mål er å hjelpe deg med å åpne hjerte og sinn for disse rikenes prakt. Jeg ønsker at du skal få anledning til å forvandle deg til en sterk, medfølende og klok person – den fantastiske, strålende personen du kan bli om du ville tre ut av det gamle og inn i det nye. Det er mitt brennende og oppriktige ønske at du vil bli hundre prosent engasjert i dine personlige høyeste muligheter. Din skytsengel trenger din urokkelige hengivenhet, og menneskehetens fremtid avhenger av at vi alle konsentrerer oss om en ny visjon – en visjon om himmel på jord.


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 23 av 271)

DEL 1

Å finne sin skytsengel


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 24 av 271)


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 25 av 271)

1

Presentasjon av din skytsengel Happy those early days, when I Shin’d in my angel-infancy … When yet I had not walked above A mile or two from my first love, And looking back – at that short space – Could see a glimpse of his bright face. Lykkelige, tidligere tider, da jeg strålte i min englebarndom … Da jeg ennå ikke hadde vandret mer enn en kilometer eller to fra min første kjærlighet, og da jeg så meg tilbake – i dette begrensede rommet – kunne se et glimt av hans strålende ansikt. HENRY VAUGHAN

Skytsengler fra tidligere tider Fra mange historier i fortidens tekster vet vi at tanken om en vokter eller en ledende ånd har eksistert i tusener av år. Assyrerne som holdt til i Midtøsten fra omkring år 3000 f.Kr., mente at gode genii, som de kalte shedu eller lamassu, våket over menneskene og forsvarte dem mot onde krefter og fraktet bønnene deres til gudene. Disse genii var usynlige, men alltid tilstedeværende, og fulgte menneskene i deres hverdag, enten de vandret gatelangs eller kjempet i krig. Assyrerne hadde et ordtak: «Han 25


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 26 av 271)

som ikke har en gud når han vandrer gatelangs, har hodepine som sitt antrekk.» Jeg syntes dette var en strålende tanke, den er jo bare så riktig – hvis vi ikke erkjenner vår vokters støtte, vil vi få hodepine, fordi det er umulig å foreta alle beslutninger og valg uten å henvise til den høyere hensikten bak hverdagslivet. Den greske skuespillforfatteren Menander fra Aten, som levde omkring tre hundre år før Jesus, sa: «En skytsengel stiller seg ved siden av hvert menneske som fødes på jorden, for å lede ham eller henne gjennom livets mysterier.» Det greske ordet for vår veiledende ånd var daimon, som ikke må forveksles med «demon»! Ordet er blitt populært hos et bredt publikum gjennom Philip Pullmans trilogi Den mørke materien, der alle har en daimon som er synlig for andre mennesker, i form av en skapning av et eller annet slag, for eksempel en apekatt eller en røyskatt. Barns daimoner kunne forandre form fordi de små ennå ikke var modnet til en fast måte å være på. Den kjente filosofen Platon forteller at sjelen før unnfangelsen har evne til å velge sitt fremtidige liv, og at den påkaller en daimon som skal være en konstant rådgiver og støttespiller. De tre moirene i gresk mytologi, eller skjebnegudinnene, som er nattens døtre, våker over denne prosessen. Klotho (spinnersken) spinner livets tråd; Lakhesis (den som måler) måler ut tråden med sin målepinne, og Atropos (den ugjenkallelige slutt) kutter tråden. På denne måten formes livets mønster og lengde, som om vi hadde inngått en kontrakt som må respekteres uansett hvor mye fri vilje vi måtte innbille oss at vi har. I denne myten må moirene underkaste seg Zevs’ autoritet; han befaler dem å erkjenne at tingenes naturlige orden skal respekteres. Dette betyr at det finnes en overliggende plan for menneskeheten som helhet – en plan som styrer det enkelte menneskes liv. Platon forteller videre at vi etter hvert som vi stiger ned i den levende menneskeverdenen, glemmer denne kontrakten, og at vi må gjenoppdage våre valg. I diktet «Intimations of Immortality» sier Wordsworth det samme: 26


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s. 27 av 271)

Our birth is but a sleep and a forgetting: The Soul that rises with us, our life’s star, Has had elsewhere its setting And cometh from afar … Trailing clouds of glory do we come From god who is our home … Vår fødsel er kun søvn og glemsel; sjelen som stiger sammen med oss, vårt livs stjerne, har sin opprinnelse et annet sted, kommer langt bortefra … Vi følger praktens skyer, kommer fra Gud, som er vårt hjem … En tilsvarende forestilling finnes i Vest-Afrika. I yorubatradisjonen mener man at menneskene inngår en kontrakt sammen med Olorun (Gud) før fødselen, og når de blir født, skjules alle detaljene i denne kontrakten i ori-inu – det «indre hode». I livets løp må de arbeide hardt for å huske sin opprinnelige plan. En av teknikkene for å huske denne kontrakten innebærer det vi ville kalle kunstterapi. Den søkende skaper en ju-ju, en helligdom som er viet det indre hodet. Ju-ju-en danner et bilde som kan «leses», og som vekker minnet om de valgene man har tatt før fødselen. Romerne kalte den veiledende ånden vår genius. I vår kultur bruker vi gjerne dette ordet for å beskrive personer som er spesielt begavede, men den opprinnelige betydningen bekrefter at alle har en slik veiledende ånd. Kanskje er de personene vi kaller genier, bare flinkere til å lytte til sin indre stemme og gjennomføre de kontraktene som ble inngått før fødselen, men alle mennesker har den samme evnen til å være ekstraordinære, og skytsengelen vil støtte dem som konsentrerer seg om å leve med et oppriktig engasjement i sine forbløffende muligheter. I den kristne tradisjonen ble skytsenglene utpekt for å sikre at alle oppførte seg ordentlig. De tidlige kirkefedrene diskuterte om personer som ikke var døpt, hadde en skytsengel. Til slutt 27


T YPE-IT AS, 07.02.2012 ORDRE: 24705 (s . 28 av 271)

avgjorde de at alle måtte ha en skytsengel, hvis ikke ville det ikke finnes noen himmelsk hjelper for hånden som kunne oppmuntre folk til å bli kristne! Den hellige Basilios hevdet at alle hadde «en engel som styrer tilværelsen», men mente at dødelig synd ville føre til at denne engelen ville forlate sin post. Den hellige Thomas Aquinas mente at ingen noensinne kunne bli forlatt. Mye senere bestemte den romersk-katolske kirken at alle, uansett hvor gode eller onde de måtte være, og uavhengig av religion, måtte ha en skytsengel fordi det var disse vokternes jobb å bringe alle inn i den katolske folden. Kirken antydet også at skytsenglenes himmelske status ville gjenspeile menneskets jordiske status: Det var åpenbart at biskoper og prester hadde verdigere og mer storslåtte voktere enn resten av folket! Enkelte av dem jeg treffer på reisene mine, forteller at skytsengelen deres er en av de store erkeenglene, andre virker skuffet når skytsengelen presenterer seg som Tom. Men vi må akseptere de «ordinære» og de «storslåtte» på like fot – når alt kommer til alt, er det Gud som har skapt både gjerdesmett og påfugl. I den jødiske mystisismen er en maggid en slags personlig ånd som sender budskap fra himmelen, og mange av de tidlige kabbalistene snakket om en mektig impuls til å kommunisere ord som syntes å komme fra denne høyere kraften. Joseph Caro, en kabbalist som levde på 1500-tallet, fortalte om nattlige besøk fra sin maggid, som forsikret ham om kontinuerlig tilgang til visdom: Min kjærestes stemme banket på min munn og sa: «Selv om du trodde jeg hadde sviktet deg og forlatt deg, skal du ikke tro at jeg vil forlate deg før jeg har oppfylt mitt løfte om ikke å holde tilbake det gode fra din munn …» Jeg tror at skytsengelen er vår «kjæreste», eller vår andre halvpart. Ikke til å undres over at skytsenglene trenger oss like mye som vi trenger dem. Hvordan skal ellers det guddommeliges kjærlighet kunne komme til uttrykk i vår verden?

28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.