Bedre kjent-boka

Page 1


Bedre kjent-boka


Kjersti Kvam

Bedre kjent-boka 350 spørsmål som kickstarter den gode samtalen


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2021 ISBN 978-82-02-71744-5 1. utgave, 1. opplag 2021 Omslagsdesign og illustrasjoner: Stine Kaasa, Cappelen Damm AS Sats: Bøk Oslo AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2021 Satt i 8,5/13 pkt. Gotham Narrow Book og trykt på 110 g Amber Graphic 1,2 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold

Hei! . . ...........................................................................

9

EN LITEN ­BRUKSANVISNING ...................................... 29

Bedre kjent … med hverdagsmenneskene dine ................................ 31 FAMILIE OG VENNER .................................................. 33 Familiemiddag del 1 . . ....................................................... Slapp søndagsfrokost ...................................................... På shoppingsenteret . . ...................................................... Familiemiddag del 2 ........................................................ Ordning og reda ............................................................. Kveldsmat ..................................................................... Familiemiddag del 3 ........................................................ Velkommen i flokken ....................................................... Vennemiddag ................................................................ Herreklubben . . ............................................................... Høneklubben .................................................................

35 37 38 39 40 42 43 44 46 48 49

Innhold 5


Bedre kjent … med kollegene dine .................................................. 51 I JOBBSAMMENHENG ................................................. 53 I lunsjpausen ................................................................. Første dag etter sommerferien .. ......................................... Lønningspilsen ............................................................... Julebordet .................................................................... Ved kaffeautomaten ........................................................

55 57 58 60 61

Bedre kjent … med den ene spesielle .............................................. 63 DATE OG FORHOLD . . .................................................. 65 Første date .. .................................................................. Andre date .................................................................... Tredje date . . .................................................................. Siste date .. .................................................................... Tomannstelt på vidda ...................................................... Før busta fyker . . ............................................................. I stedet for Netflix og chill . . ...............................................

68 69 70 71 72 74 75

Bedre kjent … med nye folk ............................................................ 77 FERIE OG ­ANDRE ­SÆRTILFELLER . . ............................. 79 Ved Middelhavet . . ........................................................... På norgesturné .. ............................................................. Tur i fjellheimen . . ............................................................ På toget ....................................................................... Alene på bar . . ................................................................ Sitte fast i heisen ............................................................ Årsmøte i velforeningen ...................................................

6 Innhold

82 84 85 87 88 90 92


Bedre kjent … på tvers av generasjoner . . ......................................... 95 HØYTIDER OG MERKEDAGER ..................................... 97 Julaften ........................................................................ 17. mai .......................................................................... Konfirmasjon og bryllup ................................................... Halloween med 5-årsgrense .............................................. Nyttårsaften del 1 . . .......................................................... Nyttårsaften del 2 ...........................................................

100 101 103 106 108 109

Da jeg selv skulle bli bedre kjent med naboene.............. 111

Innhold 7Hei!

Du kjenner ikke meg. Men jeg håper du likevel kan ha tillit til at jeg har laget denne boka fordi jeg er overbevist om at vi alle har godt av å komme nærmere folka rundt oss. En vei dit er å være nysgjerrig på, vise interesse for og stille spørsmål til disse menneskene – for å bli bedre kjent. Jeg skal prøve å forklare. Du vet den intense følelsen som kan sitte i absolutt hele kroppen, etter at du har hatt en god opplevelse sammen med noen andre? I teorien kan det være en hvilken som helst situasjon, stor eller liten, improvisert eller planlagt. Det kan være alt ifra noe som fikk deg eller dere til å flytte noen grenser, til en liten detalj i opplevelsen, som plutselig betydde noe. Uansett hva som har skjedd, ligger mye av forklaringen på godfølelsen i at du har beveget deg et sted, videre, sammen med en eller flere andre. Dere har bygget noe sammen, en felles opplevelse har knyttet dere nærmere, og via dette har dere trolig også blitt bedre kjent med hverandre. Rammen rundt opplevelsen er ikke alltid så viktig, men innholdet som har fått dere til å bevege dere framover sammen, teller mye. Jeg har selv vært med på at en slik sterk opplevelse kan prege meg ganske voldsomt, og derfor mener jeg at den gode følelsen handler om samhold. En felles opplevelse gjør at vi blir bedre kjent med hverandre, og det avler en trygg og god følelse av å bli sett og høre til. Å være i et fellesskap med andre mennesker er en livsnødvendighet. Allerede som nyfødte er vi programmert til å knytte oss til omsorgs­ personer, rett og slett for å overleve. Og i løpet av livet knytter vi oss til

Hei! 9


folk i fleng: foreldre, venner, kolleger, familiemedlemmer, naboer – og i mange situasjoner til og med ukjente vesener. Men hvor godt kjenner vi egentlig menneskene vi omgir oss med? Ikke for å være irriterende og bastant, men jeg vil faktisk påstå at mange av oss ikke er så husvarme med våre nærmeste, som vi kanskje tror og håper at vi er – eller skulle ønske at vi var. Selvsagt finnes det massevis av nærhet i relasjonene våre, det er ikke meningen å undervurdere eller skjære alle over én kam. Men det er også mye avstand mellom mennesker, selv i de innerste sirklene. Som et bakteppe kan det være greit å vite at ifølge tall fra SSB, har nordmenn færre nære venner enn for fem år siden og 32 prosent sier at de har vanskelige forhold med kolleger på jobben. I rapporten Livskvalitet i Norge 2019, utgitt av Folkehelseinstituttet, kommer det fram at det å være enslig og ha lite vennekontakt er to av til sammen seks risikofaktorer for en betydelig nedsatt livskvalitet. Når det er sagt, er denne boka tenkt som en uhøytidelig, gøyal, frisk, energisk og inspirerende kilde til små og store situasjoner hvor vi er sammen med andre som det vil være givende å bli bedre kjent med. Jeg som skriver dette, er verken fagperson eller ekspert på nære relasjoner – men jeg er utrolig opptatt av, og nysgjerrig på, andre mennesker, og jeg elsker en god samtale. Jeg har jobbet som journalist i snart 30 år og har intervjuet sikkert hundrevis av ulike mennesker. I tillegg har jeg skrevet flere biografiske bøker, hvor det meste handler om å leve seg inn i og forstå det mennesket som er fortellerstemmen. Privat lever jeg sammen med mine to tenåringsdøtre, og kommer fra en stor familie bestående av både intro- og ekstroverte mennesketyper. Livet mitt er også preget av en forholdsvis stor venneflokk som stadig ekspanderer fordi jeg får dilla på nye folk. Oppi dette har jeg også et tydelig behov for alenetid, og både vet og merker at det er viktig å legge til rette for det. Men trolig er det noe jeg må jobbe med å balansere resten av mitt liv, siden det sosiale nesten alltid trekker det lengste strået. Her kunne psykologen min sikkert fylt på med flere teorier, men det er i alle fall sånn

10 Bedre kjent


at jeg fra naturens side blir så fristet av folk og fest, at jeg alltid har lyst til å si ja. Personlig er jeg også ganske overbevist om at det handler om at jeg leter etter den sterke, gode følelsen av bevegelse og samhold, som jeg snakker om i den aller første setningen i boka. Da jeg jobbet som underholdningsjournalist for noen år siden, var en del av intervjuavtalene noe som kaltes «rundebord». Da samlet arrangørene fire–fem journalister av gangen, gjerne rundt et bord, som fikk snakke med den aktuelle stjernen. Den usagte regelen var at man stilte et spørsmål hver, og sånn gikk man rundene rundt bordet til intervjutiden var over. Hvis du googler «roundtable interview», finner du mange eksempler på det samme, men gjerne med én programleder som intervjuer flere gjester rundt et bord. Poenget da er at alle skal svare på det samme spørsmålet, etter tur – og på den måten får man vite mye om alle, samtidig som det kan avle spennende prat underveis. Og hvorfor forteller jeg om dette? Fordi det er litt sånn denne boka er lagt opp. Hvert spørsmål stilles til alle som er til stede, og alle skal svare. Det er viktig at samtlige blir sett og hørt, og denne regelen er ufravikelig i denne boka. På den måten får de åpne og snakkesalige fremdeles utløp for sitt, mens de mer sjenerte og stillfarne kan få en plass de vanligvis ikke tar eller får så lett. Om svaret skal være kort eller langt, tøysete eller troverdig, tungt eller lett – er helt opp til den som svarer. Dette er jo bare forslag til spørsmål, som forhåpentlig skal sette i gang nye samtaler, som igjen bærer dere videre – sammen. Det er dere som bruker boka som bestemmer (bortsett fra det med at alle skal svare). Boka er delt inn i ulike situasjonskapitler, hvor mange kan overlappes, deles opp i mindre bolker og brukes dynamisk etter behov. Du kan altså hoppe rundt i kategoriene, og mange av spørsmålene vil passe i andre situasjoner enn de står oppført i. Et annet tips er å innlemme dem eller den du er sammen med, i å bruke boka. Da kan dere se på samtalen som et eksperiment, slik at ikke ansvaret for den gode samtalen hviler på deg som en tung økt med vektstanga. Bruk boka sånn det passer best for deg og dere,

Hei! 11


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.