Beate Grimsrud Evighetsbarna  
Beate Grimsrud Evighetsbarna  

Vi møter Siri, André, Louise og Tomas. De prøver å forstå hva det innebærer å være voksen, og kastes mellom sterk samhørighet og sterk ensom...