Agnes-Margrethe Bjorvand/Lisa Aisato: Astrid Lindgren

Page 1


2

AstridLindgren_materie_NY2.indd 2

20.08.15 14:40


3

AstridLindgren_materie_NY2.indd 3

20.08.15 14:40Agnes-Margrethe Bjorvand og Lisa Aisato

5

AstridLindgren_materie_NY2.indd 5

20.08.15 14:40


© CAPPELEN DAMM AS 2015 Forfatteren har mottatt støtte fra Det faglitterære fond ISBN 978-82-02-44165-4 1. utgave, 1. opplag 2015 Illustrasjoner: Lisa Aisato Illustrasjonene av karakterene er basert på de originale karakterene av Ingrid Vang Nyman (Pippi), Bjørn Berg (Emil) og Ilon Wikland (Karlson på taket, Ronja & Birk, Bosse/Mio & Jum-Jum, Marikken og Brødrene Løvehjerte). Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 14 pkt. Myriad og trykt på 130 g Munken lynx Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

6

AstridLindgren_materie_NY2.indd 6

20.08.15 14:40


ASTRID BLIR MAMMA · 48

INN HOL D

LENGTER ETTER LASSE · 50

VELKOMMEN · 8

LASSE KOMMER HJEM · 52

ASTRID LINDGREN – 1907–2002 · 10

KARIN BLIR FØDT · 54

BONDEJENTE FRA NÄS · 12

SUPERHEMMELIGE JOBBER · 56

FAMILIEN · 14

ASTRID BLIR FORFATTER · 58

NATUREN · 16

ELSKER Å SKRIVE · 60 ASTRID BLIR REDAKTØR · 62

LEK OG LEK OG LEK

HVOR KOM ALLE IDEENE FRA? · 64

– OG ENDA MER LEK · 19

ENSOMHETEN · 67

TRYGGHET OG FRIHET · 20

SVERIGES DYRESTE FØRERKORT · 68

LIVET PÅ NÄS · 22

FAMILIEN ER VIKTIGST · 70

LOFFERNE – DET STORE EVENTYRET · 25 FAMILIEFESTER OG JUL · 26

DEN FARLIGE HEKSA PÅ NÄS · 72

ASTRID BEGYNNER PÅ SKOLEN OG TREFFER MADICKEN · 28

ALDRI VOLD! · 74 INGEN LITEN LORT · 76

NOEN TING MÅ MAN BARE GJØRE · 30

GAMLE DAMER KAN OGSÅ LEKE · 79 DØDEN, DØDEN, DØDEN · 81

BARNDOMMEN TAR SLUTT · 32

MINNER OG DAGDRØMMER · 82

KJEDELIG Å VÆRE UNGDOM · 34

LIVET TAR SLUTT · 85

ASTRID BLIR LITT RAMPETE · 36

ASTRID LINDGRENS VERDEN · 86

FØRSTE JOBB · 38

VIKTIGE ÅRSTALL I ASTRIDS LIV · 89

ASTRID KLIPPER HÅRET · 40

ASTRID LINDGREN-SITATENE I DENNE BOKA · 97

PÅ LOFFEN · 42 GRAVID · 44

BILDENE I DENNE BOKA · 106

FATTIG OG ENSOM – MEN GOD TIL Å KLATRE · 46

TAKK! · 108

7

AstridLindgren_materie_NY2.indd 7

20.08.15 14:40


Velkommen

Dette er ei bok om Astrid Lindgren – verdens beste forfatter. Det synes i hvert fall jeg. Du kan lese boka på mange måter. For eksempel kan du lese helt vanlig fra første til siste side. Da får du vite mye om hva som skjedde i Astrids liv da hun var barn, ungdom, voksen og gammel. Eller du kan bla i vei og se på bildene og lese litt her og der. Alt er lov! Astrid Lindgren har sagt at «det fins sånne som liker å lese, og så fins det sånne som aldri vil se i ei bok». Jeg håper at du er en sånn som liker å lese. For hvis du liker å lese, trenger du aldri å kjede deg. Beste hilsen Agnes-Margrethe Bjorvand

AstridLindgren_materie_NY2.indd 8

20.08.15 14:40


AstridLindgren_materie_NY2.indd 9

20.08.15 14:40


– Jeg vil skrive for lesere som kan skape mirakler. Barn skaper mirakler når de leser. Derfor trenger barn bøker. ASTRID LINDGREN

Astrid Lindgren 1907–2002 Dette er den svenske forfatteren Astrid Lindgren. Hun ble veldig gammel – hun var 94 år da hun døde.

Hun har skrevet over hundre bøker. Og hun har skrevet manus til mer enn seksti filmer og skuespill. I tillegg har hun laget massevis av sanger.

mange

Astrid Lindgren hadde mange, mange, historier inni seg. Bøkene og filmene hennes handler nesten alltid om hvordan det er å være barn. Noen ganger er det bare lek og moro, andre ganger er det ganske vanskelig. Denne boka handler om Astrid Lindgrens liv – og litt om bøkene og filmene hennes. For veldig mye av det hun har skrevet om, har hun opplevd selv.

10

AstridLindgren_materie_NY2.indd 10

20.08.15 14:40


AstridLindgren_materie_NY2.indd 11

20.08.15 14:40


– La oss begynne med begynnelsen, i november 1907, det var da jeg ble født, i et gammelt, rødt hus med epletrær rundt. ASTRID LINDGREN

Bondejente fra Näs

Torsdag 14. november 1907 ble Astrid født på en gård i Vimmerby i Småland i Sverige. Gården het Näs, og det gjør den fortsatt. (På norsk kan du lese «Näs» sånn: «Nes».) Astrid ble født i den store senga der pappaen hennes pleide å sove. Det ble alle de fire barna på Näs. Og barna på Näs, det var storebror Gunnar, lillesøster Stina og ei enda mindre lillesøster som het Ingegerd. Og så Astrid, selvfølgelig. De fire barna lekte og lekte og lekte, nesten akkurat som barna i Bakkebygrenda. Storebror Gunnar var bare ett år eldre enn Astrid. Det var Gunnar og Astrid som lekte mest sammen, og det var de som bestemte. Småsøstrene var liksom mest i veien. Men noen ganger var det fint med småsøstre. Når de skulle leke doktor, for eksempel. Gunnar var alltid doktor, og Astrid var sykepleier. De minste måtte være pasienter. Én gang kunne det gått helt galt. Gunnar og Astrid hentet ei stor sprøyte som de ville stikke Stina med, og i den sprøyta var det gift til å drepe insekter. Heldigvis fikk ikke Stina noe av giften i seg.

12

AstridLindgren_materie_NY2.indd 12

20.08.15 14:41


Vet du hva? – Astrid og søsknene hennes het Ericsson til etternavn. Alle hadde tre fornavn: Sven Gunnar Erik Astrid Anna Emilia Stina Hanna Ingrid Ingegerd Britta Salome – Det er ingen som vet hvor stor Astrid var da hun ble født, men hun var 167 centimeter høy da hun var voksen.

AstridLindgren_materie_NY2.indd 13

20.08.15 14:41


– For et barn var det morsomt og lærerikt å vokse opp slik jeg gjorde, med mange slags mennesker i ulike aldre [...] de lærte meg noe om livet og om hvor vanskelig det kan være å være menneske. ASTRID LINDGREN

Familien

Astrid, Gunnar, Stina og Ingegerd bodde ikke alene. Ikke sånn som Pippi Langstrømpe. De bodde sammen med mamma Hanna, pappa Samuel August, farfar Samuel Johan og farmor Ida. I tillegg bodde både gårdsgutter og tjenestejenter og mange andre arbeidsfolk på gården. Det var nesten som på Katthult, der Emil og Ida bor sammen med Lina og Alfred. Hanna og Samuel August jobbet på gården. Da Astrid var barn, fantes det ikke traktorer eller så mange andre maskiner. Derfor var det tungt å arbeide på gård. Men det var gøy også, for det var alltid mange mennesker å jobbe sammen med. På gården var det mange dyr som skulle stelles: kuer, okser, hester, sauer, geiter og høner. Tjenestejentene sov i uttrekkssofaen på kjøkkenet i det røde huset. Om sommeren, når det var varmt, sov de oppe på loftet. Ei av tjenestejentene het Signe. Av og til lurte Astrid og søsknene seg til å lese kjærlighetsbrev som hun hadde gjemt i skuffen sin. Og de lusket på henne hvis hun hadde besøk av kjæresten. 14

AstridLindgren_materie_NY2.indd 14

20.08.15 14:41


Vet du hva? – Gårdsguttene sov i det røde uthuset. Da Astrid ble forfatter, så hun for seg at det var der Emil hadde snekkerbod. – Den ene gårdsgutten het Pelle. Han var foreldreløs og kom til Näs da han var 14 år. Pelle var veldig snill og veldig glad i barn, akkurat som Alfred i Emil-bøkene. – En gang hadde de en hingst på Näs som ingen klarte å sko. Da var det fint at Pelle var der. Han forsto at hesten var kilen på beina, så han tok bare tak i hoven. Og da sto hingsten helt stille. Akkurat det samme gjorde Emil da han var på markedet i Vimmerby og møtte hesten Lukas for første gang. – Farfar Samuel Johan sa ofte «Håhåjaja». Det gjorde farfar i Bakkebygrenda også. – Farmor Ida var god til å fortelle spøkelseshistorier. Mange år seinere skrev Astrid ei bok om en av fortellingene. Boka heter Skinn Skerping – nifsest av alle spøkelser i Småland.

15

AstridLindgren_materie_NY2.indd 15

20.08.15 14:41


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.