Page 1

YRKESVUX EVENTPRODUCENT

UTBILDNINGSFAKTA Det är en yrkesvuxutbildning Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för den som helt saknar gymnasieutbildning eller utbildning med aktuell inriktning. Utbildningstider Utbildningen startar 1/9 2014 och avslutats den 22/5 2015. Heltid. Bunden. Studiemedelsberättigad.

EVENTPRODUCENT Kurserna ger dig verktygen att utveckla dina kunskaper inom event och turism samt knyta nya kontakter i branschen. Det är en grundutbildning, där vi behandlar event i allmänhet och specifika ämnen som är viktiga i eventsammanhang.

ser Ingående kur äng po enemang 100

Ev 0 poäng Evenemang 10 Konferens & g en 100 poän Besöksnäring 100 poäng 100 poäng Hållbar Turism & Försäljning ng ri ö sf ad kn Mar kap 100 poäng Entreprenörs äng ötande 100 po Service & Bem 0 poäng Eventteknik 10 100 poäng ktionsteknik du ro dp il B & Ljus äng Summa 900 po ent i Åre med olika i ev er sk an rk ve Sam du på anerna finner Mer om kurpsl emsida skolverkets h

Utbildningsanordnare Campus Åre, Åre kommun. Ansökan Ansökan hittar du på www.campusare.se skicka den till Vuxenutbildning Åre kommun Margareta Granlöf Box 201 83005 Järpen Utbildningen startar endast vid tillräckligt antal sökande

Vi tittar även på besöksnäringen och dess aktörer, där event är en växande del.

Ekonomi Utbildningen är kostnadsfri. Eventuella utgifter för studiebesök, viss kurslitteratur och arbetskläder står den studerande själv för. Studierna kan finansieras med studiemedel från CSN.

Idag är även hållbarhet ett signum för event och turism, liksom att service och bemötande är vikiga för att bemöta gästerna på bästa sätt.

Transport Utbildningen bedrivs i Campus Åres lokaler i Åre. Den studerande ordnar på egen hand transport till och från utbildningslokalerna.

Eventbranschen är ständigt växande och en viktig del för många företags marknadskommunikation. Du kommer att träffa företrädare för branschen men också arbeta praktiskt med event.

SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 april 2014. Där efter i mån om plats fram till den kurstart i augusti 2014.

Du tar ett steg in i arbetslivet.

Har du fler frågor? Ring Anita Nässlander vår lärare för utbildningen på 076 147 2466 eller e-posta campus@are.se

Vägledningssamtal Boka hos din lokala studievägledare. I Åre är detta Jarl Ingerhed på telefon 0647 162 32 / tisdagar

Välkommen att söka Anita Nässlander kursansvarig

Undervisningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigad kostnader för eventuella resor, studiebesök och litteratur tillkommer

LÄS MER PÅ: WWW.CAMPUSARE.SE

Eventproducent2014  

Lär dig arbeta med event i Åre. En yrkesvuxutbildning.

Advertisement