Page 1

Ge誰ntegreerde proef Boekhouden-Informatica Schooljaar 2012 - 2013

Camille Donche Nummer: 3

Sint-Jozefsinstituut Zilverstraat 26 8000 Brugge


2


WOORD VOORAF Ik ben Camille Donche, ik zit in mijn laatste jaar Boekhouden-Informatica in het SintJozefsinstituut te Brugge. Dit is het jaar waar wij verplicht een geïntegreerde proef moeten maken. Een geïntegreerde proef toont aan of een leerling aan de gevraagde eisen van de richting voldoet. Het is ook de bedoeling wat we in theorie zagen toe te passen in de realiteit. Verschillende vakken komen hier aan bod zoals bedrijfseconomie, informatica, Frans, Engels en Nederlands. Ook de stage vormt een belangrijk onderdeel van de GIP. Ik zou graag mijn stagementor Brecht De Coen en mijn stagecollega’s willen bedanken. Zij hebben mij goed begeleid en ervoor gezorgd dat ik me er thuis voelde. Ook wil ik meneer Vansteenhuyse bedanken voor de begeleiding. Ik zou ook graag mevrouw De Meulder, mevrouw Vandewalle en meneer Vandeneynde bedanken voor het vele geduld en het verbeteren van al deze taken. Naast deze mensen zou ik ook graag mijn ouders en mijn opvoedsters willen bedanken die al verschillende taken hebben nagelezen op schrijffouten. Tenslotte wil ik nog graag mijn klasgenoten bedanken. Ze stonden altijd klaar om uitleg te geven als er iets niet duidelijk was. Voor het informaticagroepswerk hebben we leren samenwerken als een team.

3


4


1

INHOUDSOPGAVE

2

inleiding...................................................................................................................7

3

Nederlands ..............................................................................................................9

3.1

Sollicitatiebrief en curriculum vitae ..................................................................................... 9

3.2

Interview Brecht De Coen ................................................................................................... 12

3.3

Voorstellen stagebedrijf ...................................................................................................... 13

4

Bedrijfseconomie..................................................................................................15

4.1

Ondernemingsplan Cabriobrommer .................................................................................. 15

4.2

Stageverslagen ..................................................................................................................... 33

4.3

Vergelijken boekhoudprogramma’s ................................................................................... 34

4.4

Case study: Isabel................................................................................................................ 47

5

Frans......................................................................................................................49

5.1

Rédiger une lettre commerciale ......................................................................................... 49

5.2

Rédiger un compte-rendu de mon stage ........................................................................... 50

5.3

La communication téléphonique ........................................................................................ 51

6

Engels....................................................................................................................54

6.1

German project: Companies in the Frankfurt Rhine Main region ................................... 54 Leaflet ................................................................................................................................................. 54 Opinion ............................................................................................................................................... 60 Letter ................................................................................................................................................... 61 Summary article ................................................................................................................................. 62 Opinion article .................................................................................................................................... 62

6.2

Starting up a new business in the UK ................................................................................ 63

7

Informatica ............................................................................................................68

8

Lijst van Bijlagen ..................................................................................................90

8.1

Bijlage 1: stageverslagen .................................................................................................... 90

8.2

bijlage 2: e-mails starting up a new business ................................................................. 102

8.3

Bijlage 3: code project maaltijdensysteem ..................................................................... 106

5


6


2

INLEIDING

In de geïntegreerde proef komen verschillende vakken aan bod. Voor het vak informatica moesten we een programma schrijven. Het doel was een maaltijdensysteen te ontwerpen. Dit kostte ons veel tijd en doorzettingsvermogen. Gelukkig was dit een groepswerk, zo was het mogelijk om de taken te verdelen. Voor bedijfsbeheer kregen we de taak we een ondernemingsplan op te stellen. Dit was eveneens een groepswerk. Wij kozen het concept van “de cabriobrommer”. Verdere informatie vindt u terug bij het deel bedrijfsbeheer terug. Voor bedrijfseconomie hebben we zoals reeds vermeld 2 weken stage gelopen in een boekhoudkantoor. Hierbij moesten we nog aanvullende taken uitvoeren zoals bijvoorbeeld het vergelijken van boekhoudpakketten. Voor Frans, Nederlands en Engels kregen we aanvullende taken. Deze vindt u verder in de bundel terug.

7


8


3

NEDERLANDS 3.1

Sollicitatiebrief en curriculum vitae

Camille Donche Hommelhofstraat 26 8900 Ieper Tel. 0488385116 e-mail: camilledonche@hotmail.com

Brugge, 3 oktober 2012

De heer ‌. Straatnaam en nummer Postcode en gemeente

Stageaanvraag

Geachte heer Geachte mevrouw Ik zit in mijn laatste jaar Boekhouden-Informatica in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. In dit jaar wordt een geĂŻntegreerde proef opgelegd waarin de theoretische kennis getoest wordt aan de praktijk. De stage maakt daar een belangrijk deel van uit. Graag zou ik mijn stage aanvraag doen bij uw bedrijf. Via mijn kennissen en contacten heb ik vernomen dat u een heel rendabel bedrijf heeft dat heel klantgericht is. Ik ben ervan overtuigd dat ik ook een waardevolle bijdrage kan leveren aan uw bedrijf want ik ben iemand die graag met mensen omgaat en gemakkelijk contacten legt. Ik bezit in sterke mate over doorzettingsvermogen en dat is een eigenschap die je in deze branche goed kunt gebruiken. De stage zou plaatsvinden vanaf maandag 18 maart 2013 tot vrijdag 29 maart 2013. Onze school organiseert ook een kijkstagedag om op voorhand al eens kennis te maken met het bedrijf. Deze zou doorgaan op 21 november 2012. Graag zou ik u tijdens een persoonlijk gesprek van mijn kwaliteiten overtuigen. Indien u nog verdere informatie wenst, contacteer mij gerust. Met vriendelijke groeten Camille Donche

Bijlage: curriculum vitae

9


Curriculum vitae Algemene gegevens Familienaam: Voornaam: Adres: Telefoon/gsm: Geboortedatum en –plaats: E-mailadres: Nationaliteit: Burgerlijke staat:

Donche Camille Hommelhofstraat 26, 8900 Ieper 0488385116 26 December 1994, in Ieper camilledonche@hotmail.com Belg vrijgezel

Studies Moderne (2007-2007) Lyceum O.-L.-V.-ter-Nieuwe-Plant, Ieper Moderne (2007-2008) Sint-Vincentius college, Ieper Handel (2008-2010) Technisch Instituut H. Familie, Ieper Handel (2010-2011) Sint-jozefsinstituut, Brugge Boekhouden- informatica (2011,2013) sint-jozefsinstituut, Brugge Bijkomende opleidingen Rijbewijs B Ervaring Studentenjob horeca Sandeshoved, Nieuwpoort (2010, 2012) Weekendwerk horeca Zeeparel, Ieper (2010-2012) Vaardigheden Windows & office 2010 Basisvaardigheden in deze pakketten

10


Sociaal Ik vindt een goede omgang met je klanten en collega’s heel belangrijk. Doorzettingsvermogen Hoe moeilijk en ingewikkeld de taken zijn, toch blijf ik doorzetten. Computervaardig Ik heb een goede kennis van het Office pakket 2010. Ik heb ook kennis van Visual Basic, Web Developer en ben goed in het opmaken van sites met HTML5. Talenkennis Nederlands Moedertaal Engels Mondeling en schriftelijk zeer goed Frans Mondeling zeer goed, schriftelijk goed. Hobby’s Sport: Tennis, zwemmen, zumba, lopen Referenties Sandeshoved Peter Goethalsstraat 1 – 8620 Nieuwpoort Tel: 058 22 23 60 – Fax: 058 23 95 23 – info@sandeshoved.be

11


3.2

Interview Brecht De Coen

Zaterdag namiddag 9 maart 2013 had ik een afspraak met meneer De Coen, mij stagebegeleider. Hij is al drie jaar verantwoordelijk voor de afdeling Gits van het accountancykantoor Decupere & partners. Tot vijf jaar geleden was hij gewoon bediende en toen heeft hij de beslissing genomen om zich in te kopen en vennoot te worden van het kantoor. Daartoe werd er een vennootschap opgericht waarvan hij vijftig procent van de aandelen bezit. Het kantoor te Gits heeft NV Decupere & partners overgekocht van een kleine zelfstandige boekhouder die met pensioen ging in 2007. Bij de overname had het kantoor een vrij heterogeen klantenbestand. De voorganger hield zich grotendeels bezig met verzekeringen en zijn boekhoudactiviteit was eerder bijkomstig. De meeste klanten zijn na de overname bij Decupere & Partners gebleven omdat ze duidelijk een verschil merken tussen de professionele dienstverlening van Decupere & partners en de vroegere verwerking en behandeling. Het klantenbestand bestaat uit medisch vrije beroepen, KMO’s en zelfstandigen. Alle groepen zijn goed vertegenwoordigd. Meneer De Coen heeft als bedoeling om zijn kantoor verder uit te bouwen en zich vooral te richten op Roeselare en omstreken. Hij gaat ervan uit dat de beste reclame de mond-aanmondreclame is. Hij constateert dat hij zo een groei realiseert van om en bij de 15 procent per jaar. Dit zowel qua omzet als qua aantal klanten. Toen ze het kantoor overnamen was er een personeelsbezetting van twee man die zich uitsluitend bezig hield met de boekhouding. Voor het ogenblik zijn er naast de heer De Coen reeds 3 fulltime medewerkers. Ze werken met verschillende dossierbeheerders en de bedoeling is dat iedereen op een zelfstandige basis zijn dossier van begin tot einde afwerkt. Jaarlijks plant de heer De Coen dan een afspraak met de klanten om de resultaten door te nemen en de prognoses voor het volgend boekjaar samen te stellen. Zo heeft hij ook een zicht op de voorafbetalingen van de belastingen die de klant het volgende boekjaar moet doen. Mijn taken tijdens de stageperiode zullen bestaan uit het inboeken van de facturen maar de definitieve controle gebeurt door één van mijn medewerkers.

12


3.3

Voorstellen stagebedrijf

Ik heb het bedrijf Decupere en Partners gekozen te Gits. Deze firma heeft meerdere kantoren. Ze beschikken over een kantoor in: Nieuwpoort, Gits, Ieper, Geluwe en Diksmuide. Ieder kantoor heeft een verantwoordelijke die controles, vergaderingen enzovoort bijwoont. In het kantoor te Gits staat Brecht De Coen, mijn stagementor, aan het hoofd van de afdeling. Het bedrijf was oorspronkelijk een verzekeringskantoor dat ook een klein aandeel boekhouden deed in het dagelijkse leven. Dit kantoor werd door Decupere en Partners overgenomen. De meeste klanten zijn toen overgestapt naar het boekhoudkantoor van Decupere en Partners. Op mijn stageplaats bieden ze hoofdzakelijk diensten aan omtrent de boekhouding. Prijzen variĂŤren naargelang het soort boekhoudkundig werk. In het kantoor te Gits zijn slechts vier personeelsleden aanwezig inclusief meneer De Coen. Daarom werkt iedereen in een gemeenschappelijke ruimte zodat men gemakkelijk vragen kan stellen aan elkaar als er problemen zijn.

Brecht De Coen stagementor

Christa boekhoudkundig medewerkster

Annelien boekhoudkundig medewerkster

Camille Donche stagaire

Tinne secretaresse

In dit organogram zie je dat Brecht De Coen het hoofd van het bedrijf is. Daaronder volgen Christa en Annelien. Zij hebben beiden handelswetenschappen gestudeerd en beschikken dus over de boekhoudkundige kennis. Dan heb je nog Tinne, zij houdt zich bezig met de administratieve taken. Ik heb dezelfde positie als Tinne. Mijn opdracht zal vooral bestaan uit het inboeken van verrichtingen en verder wat administratief werk zoals klasseren van facturen. Ik begin vanaf 8 uur ’s morgens op mijn stage en eindig om 16 uur. Dit vind ik mooie en comfortabele uren.

13


14


4

BEDRIJFSECONOMIE

4.1

Ondernemingsplan Cabriobrommer

Ondernemingsplan Cabriobrommer Click and go

Camille Donche & Anne Degroote

15


STARTERSIDEE Een brommer in de stijl van een Vespa met een uitschuifbaar dak zodat je nooit meer nat wordt door regen of sneeuw. Er bestaat wel al een gelijkaardige scooter met een vast dak. Bij jongeren draait alles om leuk uitzien en daarom zullen ze ook nooit zo’n scooter kopen. Daarom ontwerp ik een brommer die er zowel leuk uitziet als praktisch is bij slecht weer. Het moet een zeer gemakkelijk systeem zijn zodat je het rap kan uitklappen en terug dicht doen. Het publiek waar we naartoe richten zijn jongvolwassenen maar dit wil niet zeggen dat volwassenen de brommer niet kunnen kopen. Dit idee is niet enkel voor België, de bedoeling is een zo groot mogelijke markt aan te spreken over verschillende landen. Hoe groter de commercie, hoe beter. BEDRIJFSNAAM We hebben voor de naam “Cabriobrommer” gekozen omdat ons concept lijkt op de reeds bestaande cabrioauto’s. LOGO Wij hebben ons concept verwerkt in ons logo. Zo kan iedereen zien welke vernieuwing wij op de markt brengen. Wij hebben felle kleuren gekozen omdat dit jong en dynamisch overkomt. Wij hebben de kleuren roze en blauw gekozen om aan te tonen dat het zowel voor het vrouwelijke als het mannelijke geslacht geschikt is.

16


INLEIDING EN IDEE Wij richten een onderneming op die de Cabriobrommer commercialiseert. Een Cabriobrommer is een brommer in de stijl van een Vespa met een uitschuifbaar dak zodat je nooit meer nat wordt door regen of sneeuw. De brommer biedt de klant een grotere luxe dan de gewone Vespa. Door middel van de kap blijf je droog bij slecht weer. Er bestaat al een gelijkaardige scooter met een vast dak dus wij ontwerpen een vernieuwing. Bij jongeren draait alles rond er leuk uit te zien en daarom zal men eerder geneigd zijn om onze scooter te kopen. Onze brommer ziet er leuk uit maar is ook praktisch. Het is een systeem dat je heel gemakkelijk kan uitklappen en weer kan dicht doen. De kap kan worden weggestoken in de bagageruimte. Wij hebben dit product ontworpen omdat België een heel wisselvallig klimaat heeft, dus er is veel kans op regen. Het is niet aangenaam om daar door te rijden, daarom dachten wij aan de kap die je kan vastklikken op je brommer. Dit bevordert het rijcomfort voor de klant. Het verschil met de bestaande brommer is dat dit systeem ervoor zorgt dat je de kap kan opbergen en uitklikken . Wij stellen een paar basisschermen tentoon aan de klant in ons kantoor. Maar we bieden de klant ook de mogelijkheid om zelf hun kap te ontwerpen, daarbij kunnen ze kiezen uit een enorm gamma dat wij aanbieden. Bij deze kap kan men altijd bijhorende helm, handschoenen, bril krijgen. We bieden dus een ruim gamma aan mogelijkheden. Wij willen hiermee graag de trend zetten. DE VISIE Gezien het kleine startbudget is ons doel ons initieel te concentreren op de distributie van onze producten via fiets- en brommerwinkels. Wij wensen ons vooral toe te leggen op de regio Brugge en omstreken. In een latere fase kunnen we eventueel heel Vlaanderen veroveren en op heel lange termijn de Vlaamse en de Nederlandse markt. Wij onderhandelen al een tijd met het bedrijf “Fashion Design” dat ons stoffen kan leveren voor de regenkappen. Zij hebben ons reeds een duidelijke visie gegeven over de kostprijs van hun stoffen (zie financieel plan). Onze Vespa’s nemen we af van de firma “Vespa Design” die marktleider is in de branche. Ook hiervan hebben we reeds de aankoopprijzen gekregen (zie financieel plan). Wij willen onze klanten luxe bieden en daarom creëren wij dit product. Wij richten ons vooral op jongeren vanaf 16 jaar mits in het bezit van een rijbewijs klasse B. Zij gaan als het ware de trend zetten, dit sluit natuurlijk niet uit dat wij ons gamma ook openstellen voor volwassenen. Wij proberen zoveel mogelijk mensen aan te spreken met ons product. Tijdens de eerste fase nemen we geen personeel in dienst en gebeurt de commercialisatie door Anne Degroote. Zij is ook verantwoordelijk voor de goede contacten met de leveranciers. Camille Donche neemt de administratie, boekhouding en de financiële opvolging op zich. We zijn er van overtuigd dat in een periode van energieschaarste de Cabriobrommer een volwaardig alternatief moet zijn voor de wagen. DE ONDERNEMING Allereerst zullen wij ons eens voorstellen. Wij zijn Camille Donche geboren op 26 december 1994 en Anne Degroote geboren op 25 juli 1994. Wij zitten beiden in ons laatste jaar in het Sint-Jozefsinstituut te Brugge. We zijn heel ambitieus en zijn zeer gemotiveerd om ons ontwerp de wereld in te sturen.

17


We beslissen om een vennootschap op te richten met de naam “Cabriobrommer”. De maatschappelijke zetel is gevestigd in Brugge, Zilverstraat 26. De oprichting van de vennootschap gebeurt op 18 december. Het boekjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december, het eerste boekjaar wordt een verlengd boekjaar van 18 december 2012 tot 31 december 2013. We beslissen om een bvba, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met als startkapitaal 18 600,00 EUR waarvan het volledig bedrag volstort wordt bij de oprichting. Dit maatschappelijk kapitaal bestaat uit 186 aandelen met een waarde van 100,00 EUR. Bij de oprichting volstorten Camille Donche en Anne Degroote elk de helft van de 18 600,00 EUR en krijgen dus elk 93 aandelen van de firma. Daartoe storten we elk 9 300,00 EUR op een geblokkeerde rekening bij KBC bank onder het nummer BE68 5390 0754 7034 op naam van de firma “Cabriobrommer”. Wij kopen een kantoor gelegen in Brugge die gefinancierd wordt door een KBC.

18


PERSOONLIJKE SWOT- ANALYSE Deze analyse vertelt u wat meer over onze sterktes en zwaktes. Anne Degroote Sterktes

Zwaktes

   

Camille Donche

Spontaan Klantvriendelijk Klantgericht Html 5 en CSS 3

Doorzettingsvermogen & ambitieus

Ik wil graag dingen afmaken en probeer anderen ook altijd te stimuleren om er voor 100% tegenaan te gaan.

Te behulpzaam

 

Ondernemend Kennis Word en Excel

Perfectionistisch

Ik neem soms te veel hooi op Ik wil graag dat dingen er echt goed uit m'n vork, ik ben slecht in nee zien, ik blijf daardoor te lang met iets zeggen. doorgaan.

Frans

Kansen

Net afgestudeerd dus zijn we up-to-date

Bedreigingen

Weinig werkervaring

Boekhoudprogramma BOB

Wij zijn net afgestudeerd en hebben nog maar weinig werkervaring, dit kan een bedreiging zijn.

Leeftijd

Doordat wij nog jong zijn is er een kans dat we niet serieus worden genomen in de zakenwereld.

Snel veranderende samenleving

Toelichting: Anne Degroote staat in voor de commercialisatie en het goed verlopen van onze relatie tussen het bedrijf en de leveranciers. Daarom is het heel belangrijk dat ze sociaal vaardig is, zoals u ziet is dit één van haar sterktes. Verder is Anne heel klantvriendelijk en dit bevordert het koopproces. Tevens staat de site onder haar verantwoordelijkheid. Haar talen zijn van groot belang als het gaat om contacten met het buitenland. Anne is bereid om haar Frans bij te schaven aan de hand van cursussen. Camille Donche houdt zich bezig met het administratieve gedeelte dus daarvoor is de kennis van boekhouden, Word en Excel vereist. Voor het werken met een boekhoudprogramma volgt Camille bijscholing omdat ze deze nog niet genoeg onder de knie heeft.

19


PRODUCT De bedoeling van onze onderneming is dat we een uniek totaalconcept aanbieden. Het bijzondere aan de cabriobrommer is natuurlijk de kap met zijn kliksysteem. Iedereen kan zijn eigen brommer zelf ontwerpen, dit zorgt voor meer diversiteit. In de beginfase van de onderneming is het evident dat we de productie van zowel brommer als kap niet zelf kunnen doen. We zijn op zoek gegaan en hebben twee firma’s gevonden met wie we op een vlotte manier gaan samenwerken. De bedoeling is om op lange termijn de productie van de kap zelf te vervaardigen. De twee firma’s zoals reeds vermeld zijn: “Vespa design” en “Fashion design”. Zoals u weet is “Vespa design” de marktleider van de productie van scooters. Het nadeel is dat de scooters enkel verkrijgbaar zijn in hun vier basiskleuren. Nu hebben we een akkoord met “Vespa design” om meerdere kleuren aan te bieden. Dit is mogelijk mits een supplement te betalen per scooter. De zadels bestaan uit verschillende kleuren leder en stoffen. Voor de stoffen wordt er geen supplement aangerekend maar voor de verschillende tinten leder wel. Op de bijeenkomst met “Fashion design” bleek dat zij ons concept volledig begrijpen en in staat zijn om een dergelijke kap te produceren. Tevens hebben zij de knowhow om helmen, handschoenen en brillen te leveren in dezelfde design van de stof van de kap. Het is evident dat de kap ook beschikbaar is zonder zijn bijhorende accessoires. Het totaalconcept wordt bereikt door een onderlinge communicatie tussen beide firma’s. Wanneer de kappen en accessoires leverbaar zijn stuurt “Fashion design” ze door naar “Vespa design”. Het eindproduct wordt vervolledigd door “Vespa design”. We hebben een akkoord gemaakt dat ze hun product moeten leveren ten laatste twee weken na het bestelmoment. We nemen een patent op het volledig productconcept om ons te beschermen tegen mogelijke concurrenten. 1

ONS ASSORTIMENT

Ons doel is om de klant volledig tevreden te stellen door hen een breed assortiment aan te bieden. Naast de brommer hebben we ook verscheidene accessoires. De zadels waren voorheen enkel leverbaar in zwart leder. Door het samenwerkingsakkoord bestaat ons assortiment uit 6 kleuren leder en 6 verschillende stoffen met patronen. Er is een mogelijkheid voor de klant om langs te komen om een brommer te personaliseren. De brommer zelf Allereerst kan men de gewenste kleur kiezen. Naast de kleur kunnen de klanten ook de “kwaliteit” wijzigen door het kiezen van de stof van het zadel. Er is een keuze tussen verschillende soorten leer en stof. In bijlage tonen wij u onze variërende patronen en stoffen.

20


Bijlage: stoffen en patronen Voor het kiezen van een zadel heeft de klant een ruime keuze. Men kan kiezen tussen verschillende soorten stoffen. Cognac kleurig leer

Lichtbruin leer

Donkerbruin leer

Zwart leer

Blauw leer

Groen leer

21


Stoffen met een patroon : verkrijgbaar in alle kleuren Bollenpatroon

Daisy

Hokjes

Dierenmotieven

Bloemen

22


ORGANISATIES Zoals we al vermeld hebben wordt de vennootschap opgericht door Camille Donche en Anne Degroote. Het is duidelijk dat het hier dus gaat over een vlakke structuur waarbij we in de beginfase veel moeten overleggen en waar nodig bijsturen. We hebben de intentie om binnen het jaar - indien de zaken goed gaan - een nieuw personeelslid in dienst te nemen. De bedoeling is dat zij hulp aan Camille Donche biedt met de administratieve taken. Ze wordt opgeleid door ons en Camille Donche geeft haar de orders. We hebben afgesproken om één maal per maand de cijfers samen door te nemen om te kijken of ons financieel plan nog klopt. Het belangrijkste, wat we ook sterk benadrukt hebben bij onze leveranciers, is de kwaliteit en de leveringstermijnen. Er is tevens een overeenkomst tussen “Fashion design” en “Vespa design” dat ze de kappen leveren bij de producent zodat deze kan bevestigd worden zoals reeds vermeld. De levering naar onze klanten kan gebeuren door 1 leverancier. De leveringstermijn wordt 2 tot 3 weken. De accessoires kunnen ook verkregen worden via onze webshop waaraan we volop aan het werken zijn. Deze wordt door Anne Degroote beheerd.

MARKTANALYSE EN MARKETINGSTRATEGIE 1

MARKTGROOTTE

In de regio Brugge zijn er volgens de Gouden Gids 14 verdelers die potentiele verkopers kunnen zijn voor ons product. Aangezien wij ons product verkopen aan een verdeler hebben wij al een bestaand klantenbestand. Dit zorgt ervoor dat hun klanten kennismaken met ons product. Wij kiezen voor de beroepsvereniging Unizo omdat het ons meer voordeel oplevert. Indien wij vragen hebben kunnen we altijd bij hen terecht. Jaarlijks kunnen we online een financiële foto opvragen van ons bedrijf met een overzicht van de belangrijkste parameters als omzet, bedrijfsresultaat, eigen vermogen, enz. Volgens de statistiek van 1 januari 2012 hebben we vernomen dat de bevolking tussen 16 en 64 jaar in regio West-Vlaanderen 733 077 bedroeg. 2

DOELMARKT

De eerste twee jaar gaan we ons focussen op Brugge en omstreken. We kiezen onze verdelers zodat de consument ons product kan terugvinden binnen een straal van 10 km van hun woonplaats. We richten ons op een ruime doelgroep die begint met de leeftijd van 16 jaar. We proberen zoveel mogelijk inkomstengroepen te bereiken, daarom liggen onze prijzen niet veel hoger dan van de bestaande Vespa. Onze kwaliteitsvorm verschilt door het ruime aanbod van accessoires dat wij leveren. Zo proberen wij ook de hogere inkomstengroep te bereiken. De levensstijl die wij kiezen is van de mensen die zich vlot door het verkeer willen verplaatsen. Ons doel is om de brommer voor dagdagelijks gebruik aan te bieden.

23


3

MARKTAANDEEL

Onze concurrenten zijn de grote merken van brommers en bromfietsen zoals: Suzuki, Vespa, Yamaha, Honda enz. Wij onderscheiden ons van hen omdat wij een volledig nieuw concept aanbieden, namelijk de kap met bijhorende accessoires. Hierop nemen wij een patent om een gelijkaardig product op de markt te voorkomen. De consument heeft veel opties die ze zelf kunnen kiezen, wat dit product unieker maakt. Het is mogelijk dat klanten overstappen naar ons product doordat het een vernieuwing is. Hiermee kunnen we een groter marktaandeel bereiken dan onze concurrenten. 4

SWOT-ANALYSE

Onze onderneming

Sterktes

    

Goede klantenservice Veel verkooppunten Korte leveringstermijn Goede communicatie met tussenpersonen Lage kostenstructuur

Zwaktes

  

Geen eigen winkel Onervarenheid van bedrijf Geen persoonlijk contact

Kansen

   

Consument tevreden stellen Hype Nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten Concurrentie uitschakelen

  Bedreigingen  

Product slaat niet aan Nadelige verandering in wet- en regelgeving Economische recessie Nieuwe producten van concurrenten op de markt

Toelichting: We staan altijd paraat om de klanten te helpen maar omdat we geen eigen winkel hebben is het moeilijk om een persoonlijk gesprek te voeren. Dit heeft wel als voordeel dat wij minder kosten hebben zoals bv: elektriciteit, water, enz. Door het promoten kan ons product aanslaan, wat kan leiden tot een hype. Indien er economische achteruitgang is kan de consumptie enorm dalen. Ook kan een verandering in de wet- en regelgeving leiden tot stopzetting van ons product, met als gevolg een faillissement. Ook al hebben we een patent, de concurrentie kan steeds met iets nieuws komen.

24


5

MARKETINGSTRATEGIE

PRODUCT

Wij ontwerpen een brommer die geschikt is vanaf 16 jaar mits een bezit van een rijbewijs klasse B. Voor jongeren onder de 18 jaar kunnen ze hun fiets inruilen voor een sneller vervoersmiddel. Het vernieuwende aan ons ontwerp is de uitklikbare kap die ervoor zorgt dat je ook met slecht weer droog kan rijden. Ook zorgen de accessoires en de verscheidene opties zoals de kleur van brommer, keuze van zadel, enz. dat het onderscheid met de concurrentie groter is. Hiermee proberen we de wensen van ons doelgroep zoveel mogelijk te vervullen. 

PRIJS

Prijszetting: Onze prijzen hangen af van de marktleider van brommers en bromfietsen. We hebben eenmalige winst bij het verkoop van onze brommer zelf, de overige winst maken wij bij de verkoop van de kappen en accessoires. De prijzen van de brommers zijn constant maar als men er opties aan toevoegt zijn de prijzen variabel. Voorbeeld: als de klant een lederen zadel verkiest boven een stoffen dan komt dit uiteraard duurder uit. Wij baseren onze winstmarge op de kostprijs. Prijsstrategie: Wij kiezen voor de penetratiestrategie omdat we in het begin zoveel mogelijk klanten willen aantrekken. Daardoor komt onze prijs net onder deze van “Vespa”, wat het verleidelijker maakt om voor ons product te kiezen. Dit kan wel leiden tot een prijzenoorlog. De penetratiestrategie zorgt ervoor dat de winstmarge lager ligt dan bij de afroomstrategie. Maar afroomstrategie is geen goede keuze voor onze onderneming. Men is niet bereid om een hogere prijs te betalen voor ons product. 

DISTRIBUTIE

Wij zoeken zelf naar verdelers die ons product willen verkopen, daarom wordt het aangeboden via een producent gedomineerd distributiekanaal. De cabriobrommer zal beschikbaar zijn voor de consument in een selectieve distributie. 

PROMOTIE

In de beginfase willen wij ervoor zorgen dat de consument aangetrokken wordt door ons product, daarom maken wij gebruik van de pull-strategie. De communicatie zal gebeuren via accountmanagement. Allereest zorgen wij ervoor dat de consument kennis maakt met ons product aan de hand van reclame. Ook kunnen wij e-mails met een voorstelling van de Cabriobrommer versturen naar het bestaand klantenbestand van onze verdelers. Doordat wij een beginnende onderneming zijn beschikken wij niet over een groot reclamebudget. Daarom kiezen wij voor stickers en badges met ons logo erop. Naarmate ons budget stijgt zal de keuze van reclamemedia veranderen naar TV. Doordat wij niet beschikken over een eigen winkel, hebben wij niet de mogelijkheid om promotie te maken via persoonlijk gesprek.

25


FINANCIEEL PLAN 1

BASISGEGEVENS

TOELICHTING

De ondergetekende oprichters zullen overgaan tot de stichting van een handelsvennootschap onder de vorm van een BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID: “CABRIOBROMMER”. Het kapitaal bij oprichting wordt vastgesteld op 18 600,00 EUR vertegenwoordigd door 186 aandelen zonder vermelding van een nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. De fractiewaarde van één aandeel bedraagt bijgevolg 18 600,00 EUR / 186 aandelen = 100,00 EUR en zal bij de oprichting volledig volstort worden. Het kapitaal wordt gevormd door: Een inbreng in geld door:  Mevr. Degroote van 9 300,00 EUR  Mevr. Donche van 9 300,00 EUR Als vergoeding voor de inbreng in geld voorzien wij het volgend aantal aandelen toe te kennen:  Mevr. Degroote: 93 aandelen  Mevr. Donche: 93 aandelen De aandelen van Mevr. Degroote en Mevr. Donche worden volledig volstort. Mevr. Degroote en Mevr. Donche worden beschouwd als oprichters.

26


DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, hetzij rechtstreeks, hetzij als tussenpersoon, alle activiteiten als holding, patrimoniumvennootschap, beheermaatschappij, managementvennootschap, financier, adviseur op alle domeinen waarin zij competent is, en waarin zij actief mag zijn in overeenstemming met de wettelijke reglementeringen, dit alles ter uitsluiting van de activiteiten inzake beleggingsadvies en vermogensbeheer die overeenkomstig de wet van vier december negentienhonderd negentig en latere uitvoeringsbesluiten aan een wettelijk erkennings- en inschrijvingsregime onderworpen zijn, en voor zover daartoe geen erkenning en inschrijving werd bekomen, en ter uitsluiting van alle andere activiteiten wettelijk voorbehouden aan erkende financiële instellingen en andere tussenpersonen. Deze activiteiten betreffen onder meer: De aankoop, verkoop en distributie van de Cabriobrommers waarop er een patent genomen wordt. Tevens de commercialisatie van alle toebehoren van brommers en uitrusting. De aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van haar eigen roerend patrimonium, bestaande uit onder meer waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten, inbegrepen handelszaken; het verwerven en beheren van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, evenals het verlenen van alle managementbijstand en het uitoefenen van alle bestuursmandaten, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen; het deelnemen aan het beheer, bestuur en toezicht van alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan vennootschappen en ondernemingen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks enig belang heeft; in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, obligaties en allerhande effecten; alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; het verstrekken van leningen, voorschotten of borgstellingen. De vennootschap mag ten voordele van derden tevens waarborgen toestaan, alle roerende waarden verpanden en alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. het beheren van een eigen onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals onroerende goederen verwerven, laten bouwen en verbouwen, laten opschikken, laten uitrusten, ombouwen, verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst. projectontwikkeling in de bouw en toezicht op de bouwwerkzaamheden.

27


Zij zal echter niet de activiteit van vastgoedmakelaar mogen uitoefenen. De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

BOEKJAREN

De oprichting van de vennootschap gebeurt op 18 december. Het boekjaar loopt telkens van 1 januari tot 31 december evenwel wordt het eerste boekjaar een verlengd boekjaar van 18 december 2012 tot 31 december 2013.

28


INVESTERING EN FINANCIERING

Jaar 1 Oprichtingskosten

Jaar 2

2 732,00 EUR

Inschrijving ondernemingsloket

82,00 EUR

Notariskosten

2 600,00 EUR

Aanvraag BTW-nummer Immateriële vaste activa

50,00 EUR 6 900,00 EUR

0,00 EUR

Octrooien

6 500,00 EUR

0,00 EUR

Licenties Materiële vaste activa

400,00 EUR 6 780,00 EUR

0,00 EUR 0,00 EUR

Inrichting gebouw

3 000,00 EUR

0,00 EUR

Kantoormateriaal

2 580,00 EUR

0,00 EUR

Meubilair Financiële vaste activa

1 200,00 EUR 0,00 EUR

0,00 EUR 0,00 EUR

Vlottende activa

0,00 EUR

0,00 EUR

Voorraad handelsgoederen

0,00 EUR

0,00 EUR

Bank

0,00 EUR

0,00 EUR

Bovenstaand vind je een overzicht van de geplande investeringen in het eerste en tweede boekjaar. De oprichtingskosten en immateriële vaste activa zullen we afschrijven op 3 jaar. Het gekochte kantoormateriaal en meubilair schrijven we af op 5 jaar. De inrichting van het gebouw schrijven we af op 10 jaar. We gebruiken telkens de lineaire afschrijvingsmethode. 

AFSCHRIJVINGSTABEL

Jaar 1 Oprichtingskosten

Jaar 2 911,00 EUR

911,00 EUR

2 300,00 EUR 1 056,00 EUR

2 300,00 EUR 1 056,00 EUR

Machines toestellen en meubilair

756,00 EUR

756,00 EUR

Inrichting gebouw Financiële vaste activa

300,00 EUR 0,00 EUR

300,00 EUR 0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

4 267,00 EUR

4 267,00 EUR

Immatriële vaste activa Materiële vaste activa

Vlottende activa Totale afschrijving

29


2

RESULTATENPROGNOSE

INKOMEN

De inkomsten zullen hoofdzakelijk bestaan uit de verkoop van de Cabriobrommer en verkoop van de accessoires.

De Cabriobrommer basic (Brommer + kap) heeft als verkoopprijs 2500,00 EUR. De brutomarge die we hierop kunnen realiseren is 750,00 EUR per verkochte brommer.

We verwachten, op basis van onze marktstudie het eerste boekjaar, 200 Cabriobrommers te verkopen. Het tweede boekjaar zal onze omzet moeten stijgen naar 500 verkochte exemplaren omdat we in het begin van het tweede boekjaar een personeelslid in dienst zullen nemen.

De accessoires zullen via diverse kleinhandels verkocht worden en na onze eerste bezoeken aan deze handelszaken schatten we onze brutomarge voor het eerste boekjaar op 25 000,00 EUR en voor het tweede boekjaar 50 000,00 EUR.

KOSTEN

De algemene kosten van het eerste boekjaar:

Onderhoud en herstel

1 000,00 EUR

Verzekeringen

5 000,00 EUR

Kantoorbehoeften Representatie kosten Huren gebouw

150,00 EUR 2 000,00 EUR 18 000,00 EUR

Totaal

26 150,00 EUR

Het tweede boekjaar worden de algemene kosten behouden. 3

WEDDE ZAAKVOERDER(S), PERSONEELSKOSTEN EN SOCIALE BIJDRAGEN

ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders verdienen elk bruto 2 000,00 EUR per maand. Om dit in het tweede boekjaar omhoog te trekken naar 2 200,00 EUR. 

PERSONEELSKOSTEN

Wij nemen pas 1 personeelslid in dienst vanaf het tweede boekjaar. Die persoon zal werken voor een maandloon van 2 150,00 EUR bruto. Dit komt op een nettoloon van ongeveer 1 400,00 EUR. Wij houden een bonus opzij van 100,00 EUR indien zij goed werkt verricht. Daarbij tellen we nog de werkgeversbijdrage (32%) op het brutoloon. Dit samen met vakantiegeld en eindejaarspremie komen we aan het totaalbedrag van 38 000,00 EUR.

30


AFSCHRIJVINGEN

Zie tabel hierboven 

FINANCIËLE KOSTEN

In samenspraak met de ouders van Anne Degroote en Camille Donche werd er beslist dat ze bereid zijn om gedurende acht jaar een win-win lening aan de onderneming ter beschikking te stellen voor een bedrag van elk 30 000,00 EUR. De intrest bedraagt 2,75% en zal telkens op het einde van het boekjaar uitbetaald worden. Het kapitaal zal op het einde van de acht jaar volledig terugbetaald worden. Dit betekent concreet dat de financiële kost jaarlijks 1 650,00 EUR is voor de onderneming. 

BELASTINGEN

De huidige tarieven vennootschapsbelasting: < 25.000,00 EUR : < 90.000,00 EUR : < 322.500,00 EUR: > 322.500,00 EUR: 4

24,98 % 31,93 % 35,54 % 33,99 %

NETTORESULTAAT

Boekjaar 1 en 2: Boekjaar 1 Brutomarge Algemene kosten Kosten zaakvoeders Personeelskosten Afschrijvingen Financiële kosten Brutoresultaat Belastingen Nettoresultaat 5

Boekjaar 2 175 000,00 EUR 26 150,00 EUR 48 000,00 EUR 0,00 EUR 4 267,00 EUR 1 650,00 EUR 94 933,00 EUR 28 752,69 EUR 66 180,31 EUR

425 000,00 EUR 26 150,00 EUR 52 800,00 EUR 38 000,00 EUR 4 267,00 EUR 1 650,00 EUR 302 133,00 EUR 102 391,57 EUR 199 741,43 EUR

CASHFLOW

Boekjaar 1 Nettoresultaat Afschrijvingen Cashflow

Boekjaar 2 66 180,31 EUR 4 267,00 EUR 70 447,31 EUR

199 741,43 EUR 4 267,00 EUR 204 008,43 EUR

Gezien de heel positieve cashflow kunnen we er dan ook van uit gaan dat we na acht jaar de win-win lening kunnen terugbetalen aan onze respectievelijke ouders.

31


6

KASSTROOM EN HERKOMST EN BESTEDING VAN DE MIDDELEN

Boekjaar 1

Boekjaar 2

Beginkapitaal Startkapitaal Inbreng geld win-win lening Oprichtingskosten Algemene kosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Loonkosten Zaakvoerderskosten Financiële kosten Brutomarge Belastingen

0,00 EUR 18 600,00 EUR 60 000,00 EUR 2 732,00 EUR 26 150,00 EUR 6 900,00 EUR 6 780,00 EUR 0,00 EUR 48 000,00 EUR 1 650,00 EUR 175 000,00 EUR 28 752,69 EUR

132 635,31 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 26 150,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 38 000,00 EUR 52 800,00 EUR 1 650,00 EUR 425 000,00 EUR 102 391,57 EUR

Stand einde boekjaar

132 635,31 EUR

336 643,74 EUR

Gezien we een leverancierskrediet krijgen van 1 maand, rekening houdend met contante betalingen door onze cliënten, zullen we geen voorraad moeten financieren en hoeven we ook in bovenstaand model geen rekening te houden met voorzieningen in de kasstroom. 7

DOODPUNTOMZET

Doodpuntomzet = vaste kosten / gewogen brutowinstmarge

Doodpuntomzet bedrijfseconomische benadering

32

Boekjaar 1 Boekjaar 2 267 500,00 EUR 409 556,67 EUR


CONCLUSIE Uit onze vooruitzichten en berekeningen zoals in bijlage verstrekt, blijkt: 1) Op basis van onze cijfergegevens kan de brutowinst evenals de algemene kosten goed geraamd worden. 2) Dat het gestorte kapitaal bij oprichting moet volstaan om de normale werking van de vennootschap te verzekeren. 3) Dat de vennootschap op een financieel gezonde basis kan opgericht worden en dat haar positie jaarlijks zal verstevigen.

Aldus opgesteld te Brugge , op 14/2/2013

De oprichters,

Camille Donche

4.2

Anne Degroote

Stageverslagen

De dagelijkse stageverslagen vind je terug in bijlage 1. Hierin heb ik een chronologisch overzicht gegeven van mijn activiteiten gedurende een stagedag.

33


4.3

Vergelijken boekhoudprogrammaâ&#x20AC;&#x2122;s

CENTRAAL DOSSIERBEHEER BOB Bij het openen van het programma krijg je dit venster. Dit is een simpel login venster waar je je Kan inloggen via je account. Je moet dan een dossier selecteren. Ieder dossier heeft een specifieke naam en identieke code die hij vooraf kreeg in BOB System.

Kluwer Dit venster krijg je nadat je Kluwer opstart dit ziet er eerder ingewikkelder uit. Hier moet men de naam van de vennootschap intypen of hun klantnummer die iedere klant heeft gekregen bij het aanmaken om in het dossier te geraken.

34


VALUTACODE BOB Dit is overzichtelijker want hier zie je dat alles in ĂŠĂŠn venster staat. Men gaat hier de valutacode ingeven.

Kluwer Hier moet je veranderen van tabblad om een overzicht van het totaal te zien. Dit is soms wel nog lastig als je snel iets wil opzoeken.

35


LANDEN BOB Hier worden de afkortingen voor landen ingegeven. Deze heb je later nodig als je klanten of leveranciers vanuit het buitenland aanmaakt. In BOB is dit weeral overzichtelijker dan in Kluwer

Kluwer Hier moet je weer veranderen van tabblad om het hele overzicht te krijgen. Je ziet ook dat de lay-out van Kluwer veel eenvoudigere en minder modern is dan deze van BOB.

36


AANKOOP BOB

BOB heeft weer een mooiere lay-out die verzorgd wordt door icoontjes. Als je je leverancier wil ingeven moet je op de puntjes drukken. Daarna krijg je een lijst waar je alle leveranciers kan terug vinden. Bij Bob kan je openstaande facturen afpunten, dit heb je niet in Kluwer. Voor een aankoopcreditnota moet je hier in BOB opnieuw naar ingave gaan daarna naar individuele ingave en dan CN/Aankoop. Dit alles is gelijkaardig bij de verkopen dus uiteraard worden deze niet nog eens herhaald.

Kluwer In Kluwer kan je de eerste letters van de naam van je leverancier ingeven en dan vult hij dit totaal aan. Je kan ook zoeken op het leveranciersnummer en dan komt de gehele naam ook tevoorschijn. Indien u de naam vergeten bent kan u gewoon * invullen en dan krijg je een lijst met alle leveranciers. Je kan ook zoeken als je bijvoorbeeld niet heel de naam weet zoek je op bijvoorbeeld: DON* en alle namen die dan met “DON” beginnen worden getoond. Bij de referentie wordt steeds het factuurnummer genoteerd. Bij de referentie van de boeking zelf moest ik steeds de periode erbij vermelden. Bijvoorbeeld een factuur van Elektrabel 22/02/2013 – 22/02/2013. Als men een creditnota wil ingeven kan men gewoon weg bij document veranderen naar creditnota. Dit gaat sneller en vlotter.

37


INGAVE FINANCIEEL BOB

Bij BOB heb je maar keuze uit klanten, leveranciers en algemene rekeningen. Hier gebeurt het afpunten door op de puntjes te klikken. Dan opent zich een nieuw venster met openstaande facturen. Hier zie je duidelijk waar je het begin- en eindsaldo kan ingeven. Je ziet ook hoeveel het verschil bedraagt. Dit is soms wel handig als je bijvoorbeeld met een verschil zit kan dit zijn omdat je een factuur gedebiteerd hebt in plaats van te crediteren of omgekeerd.

Kluwer Je moet in het begin het beginbedrag ingeven en een eindbedrag, deze moeten telkens gelijk zijn aan het einde. Na het tweede kwartaal staat het beginbedrag alvast ingevuld want dit is gelijk aan het eindbedrag van vorig kwartaal. Hier moet je bij het ventilatievakje kiezen tussen bijvoorbeeld: Klant, Leverancier, grootboekrekening,.. zoals je de afbeelding hieronder ziet. Hier vulden wij weer het factuurnummer in bij de referentie. Soms vond ik het wel lastig als je een aankoopfactuur van een leverancier moest afpunten want deze leverancier had soms meerdere facturen die dan als 1 factuur werd geboekt.

38


39


INGAVE KLANTEN BOB

In BOB moeten we eerst de referentie en het btw-nummer ingeven dan kom je later uit in een groter venster waar je de meer specifieke informatie kan invullen. Via VAT kan je alle gegevens opzoeken van je klanten.

Kluwer Hier krijg je direct een scherm waar je alle gegevens moet invullen. Maar hier gaat men zijn klanten opzoeken via company web. Hierbij klik je met je rechtermuisknop in het tekstvak bij de naam. Daarna krijg je een nieuw venster en hier moet je het ondernemingsnummer ingeven. Dan klik je op opzoeken via company web en zo krijg je alle gegevens van de onderneming. Company web biedt je de mogelijkheid om gratis de btw-nummers van je klanten op te zoeken.

40


41


42


BTW-AANGIFTE BOB Hier moet je eerst de btw-aangifte opmaken en dan krijg je een overzicht. Dit is niet zo overzichtelijk omdat je dan moet veranderen naar het tabblad btw-aangifte en je krijgt een kolom met alle bedragen onder elkaar. Hier kan je de btw-aangifte online indienen via intervat.

Kluwer Hier is de btw-aangifte overzichtelijker want voor men deze gaat indienen maakt men er eerst een xml-bestand van controleert deze en stuurt dan pas door naar INTERVAT.

43


44


45


CENTRALISATIE BOB Hier zullen alle verrichtingen komen die nog niet gecentraliseerd zijn gesorteerd onder hun dagboeken. Dit geeft een duidelijk gestructureerd overzicht.

Kluwer Bij Kluwer heb je meer een simpele, minder mooi ogende versie waar je de periode die je wil centraliseren moet kiezen. Je kan ook kiezen tussen alle verschillende dagboeken. Dit is wel nog gemakkelijk want bij Kluwer moet je deze selecteren.

46


4.4

Case study: Isabel

Isabel is opgericht in 1995 door 4 grootbanken met name: Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Onmiddellijk hebben 25 andere banken zich ook aangesloten. Isabel heeft nu reeds 110.000 bedrijfsklanten in BelgiĂŤ. De bedoeling van Isabel is om de gebruikers een overzicht te geven van al hun rekeningen bij de aangesloten banken van Isabel. Daarnaast kunnen ze vanuit Isabel overschrijvingen doen vanuit hun respectievelijke rekeningen van de betreffende banken. Dit heeft als voordeel dat men niet steeds op verschillende programmaâ&#x20AC;&#x2122;s moeten inloggen om hun betalingen te doen. Tevens biedt Isabel de mogelijkheid om verrichtingen te implementeren in je boekhoudprogramma van je bedrijf. Tijdens mijn stageperiode heb ik bij verschillende klanten alle IBAN-nummers moeten ingeven zodat ze op een gemakkelijke manier konden starten met hun Isabel programma. Evenwel moeten we opmerken dat de kostprijs van Isabel snel kan oplopen tot 300,00 EUR op jaarbasis wanneer je met verschillende banken samenwerkt. Maar als je dit afweegt tegen het tijdsvoordeel dat je behaalt, is dit te verdedigen. Je hebt trouwens de mogelijkheid om je personeel alle betalingen te laten doen waarbij je als bedrijfsleider op het einde van de dag alle betalingen zelf viseert. De gegevens zijn centraal opgeslagen bij Isabel dus hoeft men zelf geen back-ups meer te maken. Dankzij Isabel Go, een knop in het boekhoudpakket, wisselt men rechtstreeks betalingen en rekeninginformatie uit met hun banken. Dit zorgt ervoor dat men niet eindeloos gegevens moet overtypen. Op mijn stage was men bezig aan de voorbereidingen om te starten met het programma. Men had enkel nog de IBAN-nummers nodig bij iedere klant en leverancier. Deze mocht ik aanvullen. Het was niet zoâ&#x20AC;&#x2122;n leuk werkje en het nam veel tijd in beslag. In het programma heb ik dus niet echt mogen werken maar hieronder zie je hoe het er normaal uitziet.

47


48


5

FRANS

5.1

Rédiger une lettre commerciale

Camille Donche Hommelhofstraat 26 BE – 8900 YPRES

Téléphone: 03.86.42.18.64 Fax: 03.86.42.48.11 info@pascalbouchard.com

Monsieur P. BOUCHARD Route d’Auxerre et 5 bis rue Porte-Noël FR- 89800 CHABLIS

votre lettre du

vos références

nos références

Ypres

C/1

2012-11-13

Demande d’offre

Monsieur

On va organiser une réception. Votre représentante m’a présenté votre gamme de vins. Il y a beaucoup de vins différents. Voulez-vous nous aider à choisir un vin le plus vendu. On a besoin du vin blanc sec et du vin rouge.

Serait-il possible de nous faire parvenir votre meilleur tarif et les meilleures conditions pour 400 bouteilles de vin blanc et 200 bouteilles de vin rouge ? Quelle réduction pouvez-vous me donner pour cette commande ? Quels sont vos termes de livraison ? Je souhaite également recevoir le catalogue de votre entreprise. Veuillez agréer, monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.

Camille Donche

49


5.2

Rédiger un compte-rendu de mon stage

J’ai passé mon stage dans un bureau de comptable à Gits tout près de Roulers. Le bureau s’appelle Decupere et Partners. Au bureau il y a trois personnes qui travaillent. Ils font la comptabilité pour de petites entreprises et pour des professions médicales. Le responsable de la succursale où j’ai travaillé s’appelle Brecht De Coen. Pendant mon stage, il m’a suivie et donné des instructions. Mais Decupere & Partners a autres bureaux à Ypres, Dixmude, Nieuport et Geluwe. Dessous ce page vous trouvez un photo des responsables de ses bureaux . Le premier jour j’étais très nerveuse mais après une demi-heure je me sentais déjà très à l’aise parce que c’était une petite entité. Au début il m’ont appris de créer des nouveaux fournisseurs et clients à l’ordinateur. Après quelques jours il m’ont expliqué comment une société travaille avec le programme Isabel. J’ai dû introduire tous les numéros IBAN de tous les fournisseurs et clients d’une société au programme. À la fin de mon stage il m’ont appris à rédiger des factures. Je n’ai pas eu beaucoup de problèmes parce que mon collègue a pris son temps pour tout m’expliquer. J’étais surtout intéressée à apprendre plusieurs choses en une journée mais je détestais faire le travail monotone, comme les numéros IBAN que j’ai dû mettre à l’ordinateur. Maintenant j’ai déjà une idée du travail d’un comptable mais j’ai pas encore eu beaucoup de contact avec la clientèle et c’est ce qui m’intéresse beaucoup. L’avantage d’un métier pareil est que on a des heures flexibles et qu’on n’a pas beaucoup de stress. Le désavantage est que vous devez travailler des heures supplémentaire à la fin de l’année et pendant la période de TVA.

50


5.3

La communication téléphonique

DIALOGUE 1

Camille Jill

Camille Jill Camille

Jill Camille

Jill Camille

Jill Camille

Bonjour, vous parlez avec Camille Donche de la firme l’Oréal. Je peux vous aider ? Bonjour, mon nom est Jill Zwertvagher et je travaille pour Maquillage Jill. Je voudrais quelques renseignements concernant les produits de maquillage. Lequel de nos articles vous intéresse particulièrement ? Je m’intéresse au rouge à lèvres. Il y a beaucoup de différent rouge à lèvres. Je vais vous envoyer une liste de prix avec les différents couleurs qui existent. Oui, ça serait plus facile pour faire un choix. Pas de problème, Madame, je vous rappelle dans 3 jours. Je vous remercie de votre appel et est-ce que il y a encore d’autre produits qui vous intéresse ? Est-ce que vous n’avez pas un catalogue avec tous les autres produits de votre marque? Oui certainement. Je vais vous envoyer le catalogue avec la liste de prix des rouges à lèvres. Ainsi vous pouvez regarder s’il y a encore d’autres chose qui vous tentes. Merci beaucoup, Madame et je vous remercie de ces renseignements. C’est moi qui vous remercie. Au revoir Madame Zwertvagher.

51


DIALOGUE 2

Camille

Jill Camille Jill Camille Jill Camille Jill Camille

Jill Camille

Jill

Camille Jill

Bonjour, Madame Zwertvagher, Camille Donche ici de la firme l’Oréal. Récemment je vous ai envoyé le catalogue de nos produits. Vous avez déjà eu le temps pour le regarder? Oui Madame, le catalogue était très intéressant mais on a j’ai décidée de seulement acheter les rouges à lèvres. Très bien. Vous préférez quelle couleur? Le rouge foncé, le numéro 130, me plaît beaucoup et le rose, numéro 300. Voilà, c’est noté madame. Combien d’articles voudriez-vous commander par couleur? Avant de faire une commande je voudrais savoir quel est votre délai de livraison? Tous les articles seront livré dans une semaine. C’est très bien. Serait-il possible d'obtenir une remise si je commande 30 rouges à lèvres de chaque couleur? Vu la grande quantité commandée nous pouvons vous proposer une remise de 10%. Ça veut dire que votre commande coutera 200 euros. Oké, très bien. Pour la facture et la livraison, j’ai besoin de vos coordonnées. Notamment votre nom, votre adresse et le numéro de votre portable. Pas de problème, mon prénom est Jill. J-I-L-L. Mon nom de famille est Zwertvagher. Z-W-E-R-T-V-A-G-H-E-R. J’habite à Aartrijke dans la Aartrijksestraat 94 et mon numéro de portable est : 0470/ 01 55 54. Merci beaucoup et merci de votre commande. Merci pour tout.

52


53


6

ENGELS

6.1

German project: Companies in the Frankfurt Rhine Main region

Leaflet Op de volgende pagina vind je de leaflet terug, je moet er wel rekening meehouden dat dit normaal zoals een boekje geplooid wordt.

54


Camille Donche 55


Colour

Something about Hästens Vividus

If you prefer a colour for your Vividus, just let us know. You can pick out every colour you like.

Hästens’ master craftsmen and product developers have spent two years experimenting with different combinations of horsehair, cotton, flax and wool to find the perfect balance. The result is a bed which lifts your body and provides support, while allowing you to sink deep down and relax.

Different kind of beds

How did we made it? The bed has been made entirely by hand. We’ve been using proven techniques and the finest natural materials. There are no corners because they didn’t cut them by creating the Vividus. Hästens has created the best bed by using the expertise it has gained from 150 years of making beds. Generations of craftsmanship skills and attention to quality have been handed down to Hästens’ bed makers. After years of experience working with natural materials, they have acquired unparalleled expertise on these materials’ qualities and attributes. All this knowledge has now been brought together to create the bed of our dreams. Vividus.

This is not just a bed. You can sit in your adjustable bed while you are reading the newspaper or watching television with your feet up and get a massage at the same time.

56


manufacturing the Vividus.

specifications

Hästens’ most experienced and skilled bed makers have employed craftsmanship techniques which have been mostly used in Swedish furniture making since the 1850s. Many of these techniques were forgotten when industrialization ushered in the age of the machine.

 size You can choose your own size of your bed. But for sizes other then 210 x 210 cm you should contact your Hästens store for a quote.

The use of traditional craftsmanship techniques guarantees you a high quality. We take very much care to create each bed for us every client is a priority. Each bed is made to order according to the customer’s specifications and takes between 140 and 160 hours to make.

 Height The Vividus himself is 64 cm high, but when you reach the top of the matrass that has a height of 74 cm.  Warranty 25 year written warranty against spring and frame breakage from delivery date.

“Vividus represents an investment in a better quality of life.”

57


This is a classic bed where you can rest when youâ&#x20AC;&#x2122;re tired of a whole day at work.

58


Do you want to add a touch of exclusivity to your bedroom? Our continental beds are popular for their solid structure combined with their sense of weightlessness.

After 160 years, Hästens continues to maintain distinction in the industry through focus on quality craftsmanship, natural materials and exquisite design. This is sleep. –

Our story

Contact us At Hästens, our passion is sleep. It is our mission to change the world through sleep. So, to deliver the best sleep to the world, we create the Best Bed. And as Sweden’s oldest manufacturer of beds, we’ve been perfecting it since 1852.

Store Kirchnerstrasse 560311 Frankfurt am Main

The vision of giving the world the best sleep, and therefore the best bed, allows for no shortcuts. We use only the finest natural materials in our beds. Sustainably resourced horsehair, cotton, wool, flax, Swedish pine and steel provide the ultimate in comfort, support, quality and durability. For our efforts in environmental sustainability, Hästens is exclusive among bed manufacturers by being the very first to have our beds awarded Swedish Swan environmental certification. It is because of our natural materials that Hästens beds can offer deeper, natural sleep. Sleep in a Hästens is more restorative and rejuvenating. It brings you natural energy, an improved mood and a more youthful appearance, each night and every day. The benefits of sleep extend into your improved life through greater health and happiness.

59


Opinion I chose Hästens because it’s a company that sells goods to help people. Most of the people who have problems with their back are very glad they can buy a bed from Hästens. I think it’s a lovely concept. So maybe in the future I could be able to work in a store of them. The company is known for hiring young and ambitious people. So it was nice to get to know the company better.

60


Letter Camille Donche Hommelhofstraat 26 8900 Ieper

November 13, 2012

Kirchnerstrasse 560311 Frankfurt am Main

Dear Sir of Madam

I took a look at your site and I have seen several beds. My cousin has recommended your firm because he says your beds are the best in the world. I been having back problems for half a year now and I would like to try a new bed.

I should like if possible to talk with someone about the charges and I would like to make a short visit to your company to try out some beds. If you can arrange an appointment for me during the next week, will you let me know? I shall greatly appreciate it.

Please reply at your earliest convenience.

Yours sincerely, Camille Donche

61


Summary article This article gives us details about the results of Deutsche Bank in the third quarter of this year. The profits slip 3% in the third quarter. The most important reason was the writeoffs of bad loans and the higher costs for streaming its business. Although there were better revenues from investment banking and trading stocks and bonds. As a whole, the results beat the market estimations and thatâ&#x20AC;&#x2122;s the reason why the stock rose four percent on the market. The only disturbing point was that they were talking about a lawsuit they are facing but they didnâ&#x20AC;&#x2122;t want to give comment about the amount and the risk concerning this lawsuit. The chairman said at the end that the market in which Deutsche Bank is working remains very uncertain. Opinion article I chose an article about the Deutsche Bank because I learnt something more about the financial world. It was a very hard job to do this because there were a lot of difficult words that I had to look up. But eventually Iâ&#x20AC;&#x2122;m glad I chose this article.

62


6.2

1.

Starting up a new business in the UK

DETAILED DESCRIPTION OF SHOP/BUSINESS + MOTIVATION

I would like to start up a salad bar named “Camille’s salad bar”. I will offer the most delicious and fresh salads ever made. I will start up my business in the centre of London. Most people who work in the centre of London haven’t got much time during their lunch break and have to eat something fatty because those things can be served very quickly. This is my solution for those people who would like to eat healthy but they don’t have time to make it by themselves. My salad bar will start with about 11 salads. My ingredients will be very fresh so I will buy them at borough market in London. I would work with a system that people can choose everything that they want in their salad, so it’s more like a buffet. I would hire 2 people so the service will be very fast. I chose a salad bar because I’m really missing one here in Bruges. At noon I have to eat fatty and unhealthy things but instead of that, I would love to eat a salad every day.

2.

STEPS NECESSARY TO UNDERTAKE /START UP THIS BUSINESS IN THE UK

Idea First of all you have to come up with an idea en register your idea. You can take a patent on your invention to protect your intellectual property. But I won’t need it because I will not be the only salad bar in London. I searched up the other salad bars in London and I found two bars in the city of London and 7 salad bars located around Hyde Park and Regent’s Park.

63


Description shop In my shop there will be a few tables so people can eat there. There will be light green tables with white chairs. My walls will be in beautiful colors like green and red. Those are the colors of a salad. There will be background music and I will work with a fidelity card.

Potential customers Now I have to turn my idea into a business. First of all I should research the market and identify my potential customers. On the location that I have found (Regent street) there is nearby a great tax office where there are 500 people work. I did a research when they were leaving office. I asked the following questions:    

Is healthy food important for you? Are you prepared to pay a bit more for healthy food? Would you be pleased to have a salad bar nearby? How long is your break at noon?

I came to the following conclusion that:   

80% of the people I asked the above questions are positive about opening of a new salad bar. 70% are not willing to pay more than the amount of money they’re spending now. So that will be a point of attention when I open my salad bar. Most of the questioned people haven’t much time during their break so fast service will be very important.

After this part a business plan is necessary but I didn’t have to make one. “Mevrouw De Meulder” said so. I will start my business as a sole trader because the investment needs are not so large. The total amount that I have to invest is 10 000 pounds. I have 5 000 pounds on my bank account and I have a friend who’s willing to give me a loan of 5 000 pounds at a rate of 5%, paying back in 5 years’ time. Of that 10 000 pounds I will spend 6000 pounds on refurnishing the property I will hire, 3000 pounds for the stock and 1000 pounds for unexpected expenditure. To become a sole trader I must have a National Insurance number, I have to register for selfassessment with HM Revenue and Customs and I have to trade under my own name or choose a business name. I chose the name Camille’s salad bar. That explains exactly what I will sell.

Partners and suppliers The bank that I will work with is RBS. I had an interlocution with a bank manager and I presented my business plan and he was willing to give me a cash facility of 2 500 pounds on my current account. As I mentioned before I will get all my fresh vegetables and fruit at the Borough market.

64


The rest of my ingredients will come from a wholesaler not so far from my shop. They are prepared to deliver three times a week. But still I have to pay in cash during the first year.

Employing staff I will hire two people as already mentioned, one behind the counter and one waitress. I looked up the national minimum wage I have to pay and as they are friends of mine we’ve made an agreement that they will get a bonus of 15% above the national minimum wage. I have already registered them at HM Revenue & Customs. I have already looked that they are insured.

Licence I will need a licence to sell food between 11pm and 5am.

Setting up a bank account I have several options to set up a bank account in the UK. I can either open a new account in the UK, I can use the account I already have in my country or I can open a UK sterling account in my country. I will open a new account in the UK because it will be cheaper. So I avoid the transaction and currency exchange fees.

National Insurance and VAT I will need to pay National Insurance because I’m self-employed. The National Insurance will depend on how much I will earn. I will also need to pay the National Insurance contributions from the wage of my employees. I must register for VAT with “HM Revenue and Customs” if my business turnover is more than £79 000. I can’t charge or show VAT on my invoices until I get a VAT number. I can register online. By doing this I’ll register for VAT and I will create a VAT online account.

Support for businesses in the UK There’s an option for businesses to use the business finance and support finder tool to find what finance and support services they can get for their business. I think that’s very helpful and I will certainly do it.

Sources https://www.gov.uk/browse/business/setting-up http://www.google.be/search?hl=nl&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&bih=719& q=borgouh+market&oq=borgouh+market&gs_l=img.3...6300.11253.0.11363.16.7.0.9.0.0.79. 485.7.7.0...0.0...1ac.1.12.img.0TXwcMCAwg#hl=nl&site=imghp&tbm=isch&q=borough+market&spell=1&sa=X&ei=4XGOUdi5J4bA0Q WmNA&ved=0CE8QvwUoAA&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46340616,d.d2k&fp=850c8081cfd dae20&biw=1440&bih=719 http://www.boroughmarket.org.uk/

65


3.

CONCLUSION

I think it was very useful to see the differences in how to start a firm in Belgium or in the UK.

You can find the emails in annex 2.

66


67


7

INFORMATICA

Probleemanalyse GIP ď&#x201A;ˇ

Aanmelding

Er zijn meerdere gebruikersnamen die elk een passend wachtwoord hebben. Al deze gegevens worden opgeslaan in een database. Elke gebruiker krijgt een unieke code (de primaire sleutel). Voor iedere gebruiker zijn er drie verschillende mogelijkheden: verkopen, scannen en/of lezen. Iemand die maaltijden mag verkopen krijgt alle rechten en kan ook scannen en lezen. Een gebruiker die mag scannen kan alleen de afwezigheden registreren. Iemand die mag lezen kan enkel zien wie er afwezig is.

ď&#x201A;ˇ

Producten

Maaltijden op school Warme maaltijden Warm eten op school

Koudeters

Elders

Belegde broodjes

Thuis

Boterhammen

Buiten school

Leerlingen die een broodje bestellen met een uitzondering (bv: zonder tomaten) worden manueel opgeschreven. Dit komt niet in het systeem.

68


Scannen

Elke kaart heeft een persoonlijke scan-code waarop het gekochte aantal maaltijden wordt weergegeven. Het aantal maaltijden die iemand wil kopen is een vrije keuze. Het is vrijblijvend hoeveel maaltijden je aankoopt in 1 keer. Als uw kaart één maal gescand wordt gaat er één maaltijd van de kaart tot de kaart op -4 komt te staan dan heeft de leerling al te lang niet meer betaald en hij kan hem weer gebruiken als zijn schulden zijn betaald. De waarde kan wel negatief worden in het systeem maar iemand van de directie zal uw kaart afnemen als hij effectief op -4 staat. Het is niet mogelijk om een leerling geen maaltijd te geven. Op school ontstaat er een trechter-effect omdat er maar slechts één deur openstaat. Dit zouden we kunnen verbeteren door een elektrisch draaikruis waar je eerst je kaart moet scannen voor je naar buiten kan. Er kan eventueel een poortje met cijfercode naast voor de brandevacuatie. Dit is een vernieuwing maar het is niet uitvoerbaar door financiële middelen.

Leerlingen

Een leerling kan ofwel intern of extern zijn. Er wordt een verschil gemaakt in kleuren. Een rode kaart betekend dat je de school over de middag niet mag verlaten, je eet koud of warm (behalve als je een laatstejaarsstudent bent) een gele kaart betekent dat je de school op afgesproken dagen mag verlaten. Een groene betekent dat je de school ’s middags mag verlaten vanaf 11u55. Als men een groene kaart heeft kan men ook op school blijven eten. Elke kaart krijgt een andere code en die komt overeen met het nummer van de leerling in de database. Ook het verschillend kleur van de kaart krijgt een aangepaste code. Rode kaart: 18 Gele kaart: 28 Groene kaart: 38 Voorbeeld: Gilles De Backer zijn leerlingennummer : 38GDB001 Zo kunnen ze selecteren in hun database wie wel dan niet op school een warme maaltijd heeft gegeten of wie koud at aan de hand van de begincode.

69


ď&#x201A;ˇ

Extra kaart

Leerlingen die intern zijn en in het laatste jaar zitten heeft ook een rode kaart. Met een ander kleur (bv: blauw) van kaart maken we nog een onderscheid tussen deze leerlingen.

ď&#x201A;ˇ

Leerkrachten

De kok op school weet niet precies hoeveel leerlingen en leerkrachten er op school eten. Voor de leerkrachten kunnen we het systeem wel verbeteren. Elke morgen zal er een blad in de leraarskamers liggen waar een leerkracht zijn naam op kan schrijven als hij/zij die dag op school blijft warm eten, ook in de examenperiode. Elke leerkracht moet dit voor 10u15 hebben opgegeven. Dit wordt niet opgenomen in het systeem omdat de werkuren verschillen van leerkracht tot leerkracht maar het is een betering en de kok kan beter zijn maaltijden inschatten.

70


Vragen en antwoorden 1.

Als je gaat warm eten en je kaart staat op â&#x20AC;&#x201C; 4 dan wordt je kaart afgepakt, is dit iets die moet blijven? Of zou u dit anders willen? Ja, dat moet blijven tot aan â&#x20AC;&#x201C; 4. Ik beslis wel zelf waar het stopt. Maar ik kan niet iemand die op -4 staat en die de volgende keer komt en nog niet opgeladen heeft geen eten meer geven. Dan gaan wij verder maar daar hangen dan wel de nodige sancties aan vast. In principe kan het eindeloos doorgaan.

2.

Willen jullie werken met een systeem dat doorgeeft aan het onthaal of de persoon al dan niet gegeten heeft. Voorbeeld de laatstejaars die intern zijn moeten eerst eten en dan pas kunnen ze naar buiten. Dan zou het onthaal al hebben doorgekregen of ze wel of niet gegeten hebben op school. Zou u dit gemakkelijk vinden? De meneer zit niet aan het onthaal, hij zit enkel aan de deur. Hij heeft niets van computer bij zich. Dus dat gaat moeilijk gaan. Maar in principe controleert hij enkel als jij hier om 12:30 komt of je naar buiten mag. Als je gegeten hebt of niet dat is aan mij om te controleren.

3.

Hoe werkt het systeem van de koud eters eigenlijk? iemand gaat rond in Tabigha en scant iedereen met een manuele scanner die ervoor zorgt dat je leerlingenkaart ingelezen wordt in het programma.

4.

Dus dan is het de bedoeling dat je iedere middag kan een lijst opvragen van de personen die er niet waren maar die wel op school moesten eten, is dit correct? Ja, want wij kunnen dan een aanwezigheidslijst kunnen opvragen.

5.

Weet je dan perfect welke personen er niet waren? Ja, in het begin van het schooljaar wordt er een bestand gemaakt die duidelijk zegt waar elke leerling eet over de middag. We scannen elke dag zowel in Tabigha als in de zelfbediening en dit wordt vergeleken met het bestand in de computer en zo halen we alle afwezigen uit.

6.

Zou u een verbetering wensen voor dingen die u momenteel zouden storen? Er is niet direct iets waar ik kan opkomen.

7.

Als je hier naar buiten moet om 12:00 uur is hier steeds een hele rij aan de deur, zou dit niet gemakkelijker zijn moest er een andere, vlottere manier bestaan? Ik sta niet aan de poort dus ik weet niet hoe het hier werkt.

71


8.

Ze doen hier slechts 1 deur open dus ontstaat er een trechter effect, 1 persoon per keer. Ja, maar als je de deur open zet is het moeilijk te controleren. Ze moeten toch nog op een degelijke manier kunnen controleren. Als je de deur openzet is iedereen naar buiten.

9.

Meerdere uitgangen, zou dit geen oplossing zijn? Daarvoor moet je wel nog de mensen hebben die dit controleren, en die hebben we hier niet. Het enige wat we hier kunnen doen is een soort van ingang zoals bij de metro’s. Een systeem waar je kaart elektronisch wordt gecontroleerd voor de deur opengaat. Maar als je je kaartje vergeten bent heb je natuurlijk een probleem.

10. Blijven de kleuren van de kaartjes hetzelfde of had u een verandering gewenst? Dat is aan jullie, ik wil enkel een onderscheid zien. Er is allereerst een onderscheid voor de personen die binnen moeten blijven, de personen die heel de week buiten mogen eten en dan de tussen gevallen zoals leerlingen die twee dagen binnen de school eten en twee dagen buiten de school. 11. Zou je geen onderscheidt maken tussen laatstejaars die om 12:30 naar buiten mogen? Zoals Camille want zij heeft nu een rode kaart. Ze heeft rood omdat ze op school moet eten. Dat is inderdaad een goed idee, daar zou je nog een onderscheid in kunnen maken. 12. Als je je kaart oplaad met 20 beurten is dat dan goedkoper dan als je er 1 koopt? Een kaart van acht maaltijden dit is €37. Terwijl 8 losse bonnetjes €40 is. En deze tellen voor evenveel maaltijden. Dus feitelijk kan je voor een heel jaar opladen. Concreet weet je niet hoeveel dit gaat kosten maar in ieder geval worden de beurten die teveel zijn betaald teruggestort op je rekening. 13. Hoeveel kost een broodje? Betaal je bij voor uitzonderingen? Voorbeeld: zonder mayonaise. Alle broodjes zijn €3,00. De uitzonderingen kosten evenveel. Maar broodjes moeten niet opgenomen worden in het scansysteem. Want de keuken heeft die bonnetjes nodig. 14. Zou het niet gemakkelijker zijn moest je de leerlingenkaart kunnen inscannen in het systeem en aanduiden wat de leerling wenst? Daarna krijgt de kok een lijst met stickers zodat je broodje op je naam staat? Ja, inderdaad dan kunnen wij die lijst afprinten en doorgeven aan de keuken. Dit zou gemakkelijk zijn, maar ik weet niet juist wat de keuken hiervan vindt. Misschien ga je dit best nog eens overleggen met hen.

72


15. Hoe kom je aan het nummer van je leerlingenkaart? Dat is een uniek nummer, jij bent hier toegekomen op school en je hebt dat nummer gekregen. Dit is door de jaren heen dezelfde gebleven. Zo kan het zijn dat je nog steeds je leerlingenkaart van vorig jaar kan gebruiken om op school te eten. 16. Stel dat ik dit jaar naar buiten mag gaan eten naar mijn oma, veranderd dan iets aan mijn nummer omdat ik nu naar buiten mag? Neen, wij hebben een bestand waar er van elke leerling staat wat hij of zij mag en dat wordt aan elkaar gelinkt. Wij moeten de gegevens bij alle leerlingen invoeren in het begin van het schooljaar (voorbeeld: Lisa moet elke dag op school eten.) Dat is het leerlingenbestand dat wij invoeren en dit wordt gelinkt aan dat restaurantbestand. Op die manier weten wij waar iedereen moet zijn â&#x20AC;&#x2122;s middags. 17. Is er een vegetarische maaltijd beschikbaar? Dit is enkel op aanvraag. Vroeger is het nog geweest dat de kok een aantal maaltijden klaarmaakte maar ze bleven dan staan, als die persoon niet kwam eten nam ook niemand anders dit mee. Dus wie nu een vegetarische maaltijd wil moet zijn naam opgeven. Er is ook geen verschil in prijs met een gewone maaltijd.

73


Werkverdeling

Naam leerling

Taakbesteding (% van totaal)

Taken

Gilles De Backer

20 %

Controleren documenten, brainstormen

Lisa Maerten

40 %

Afnemen interview, brainstormen, opstellen documenten, planning maken

Camille Donche

30 %

Afnemen interview, brainstormen, printen documenten

Jonathan Lips

10 %

brainstormen

74


75


1

Normalisatieprocessen + vermelding sleutels

Hier gaan we de gegevens gaan normaliseren. Dit zal gebeuren door het herschikken van gegevens en gegevensgroepen. Dit doen we met als doel om onze database efficiĂŤnter te maken. Wij zijn gestart vanaf de nulde normaalvorm en hebben direct genormaliseerd naar de derde normaalvorm. We hebben eigenlijk alle stappen gevolgd maar deze hebben wij niet gesaved en hebben vanuit deze stappen verder gewerkt naar de derde normaalvorm onderaan.

Tabellen bepalen Leerling IdLeerling (kandidaat sleutel) Naam Klas Voornaam Telefoonnummer NaamOuder TelefoonnrOuder AantalBeurtenWarm

Bestelling IdBestelling (kandidaatsleutel) Tijd Datum IdLeerling

Product IdProduct (samengestelde sleutel) IdBestelling IdProductType IdGroentjes IdSaus IdBeleg IdSoortBrood

Eetplaats IdEetplaats (primaire sleutel) Warm Koud Thuis Stad

76


Beleg IdBeleg (primaire sleutel) Kaas Hesp Smos PreparĂŠ

Soort Brood IdSoortBrood (primaire sleutel) Bruin Wit

Saus IdSaus (primaire sleutel) Mayonaise Geen

Groentjes IdGroentjes (primaire sleutel) Geen ei Geen tomaat Geen groentjes Alle groentjes

ProductType IdProductType (primaire sleutel) Naam

77


Tabel en hun gegevenstypeâ&#x20AC;&#x2122;s

Tabel leerling

Hierin staan de gegevens van de leerlingen telkens verwerkt. De primaire sleutel is IdLeerling. Het is een unieke record. Aantal beurten warm is voor de waarden op het kaartje bij te houden.

Tabel bestelling

Hier is de primaire sleutel idBestelling want er zal steeds bij iedere bestelling een nieuw nummer worden aangemaakt. (Vandaar AutoNummering)

78


Tabel product

Hier kan men het type kiezen: dit zal broodje, soep of warme maaltijd bevatten. Maar om een broodje samen te stellen zullen de idGroentjes, idSaus, idBeleg en idSoortBrood moeten gekoppeld worden aan een nieuwe tabel voor specifieke ingave. Tabel product type

Hier is de primaire sleutel idProductType. Met deze sleutel kan je dan een relatie leggen naar de tabel product. De keuze bestaat uit: soep, warm, broodje (0,1,2) Tabel beleg

Hier is de primaire sleutel IdBeleg. Daarin zit het beleg dat men verkiest. Zo kan je je product samenstellen (dit is je broodje). Dus zal je aan de hand van de primaire sleutel een relatie kunnen leggen tussen tblBeleg en tblProduct. Hier is keuze tussen kaas, hesp, kaas & hesp of preparĂŠ.

79


Tabel eetplaats

Hier is de primaire sleutel IdEetplaats. Er is een keuze tussen 4 eetplaatsen. Tabigha, De kapel, in het stad of thuis.

Tabel groentjes

Hier werken we weer met een primaire sleutel. De combinatie van de groentjes moet je zelf kiezen. Er is keuze uit: geen ei, geen tomaat, geen sla, geen groentjes of alle groentjes.

80


Tabel saus

Hier werken we met een primaire sleutel: “IdSaus”. Er is weer keuze tussen mayonaise of geen mayonaise.

Tabel soort brood

Hier is de primaire sleutel “IdSoortBrood”. Hier is er keuze tussen een wit of een bruin broodje.

81


Werken met tabellen om bestelling te plaatsen: voorbeeld

Hier moet men eerst het tijdstip van de bestelling en datum invoeren en dan de leerling naam die automatisch aan leerlingID gekoppeld is.

Hier kun je je bestelling die je in voorgaande tabel alreeds hebt geplaatst verduidelijken door je keuzes te kiezen. Men kan hier kiezen tussen het bestellen van soep, een broodje of een warme maaltijd. Indien het een broodje is moet men rekening houden met onderstaande begrippen. (soort brood, beleg, saus..)

82


2

Eindresultaat in Acces

83


Bespreken relaties tussen entiteiten Tabel leerling en tabel bestelling In onze databank kan 1 leerling meerdere bestellingen doen. Deze relatie hebben we gelegd aan de hand van de primaire sleutel van tabel leerling “IdLeerling” ook in de tabel bestelling te plaatsen. Zo hebben we een 1 op meer relatie tussen de tabellen. De warme maaltijden worden bijgehouden in een numeriek veld. Om het huidige saldo te weten zal men het aantal maaltijden maal een constant getal vermenigvuldigen. Tabel leerling en tabel eetplaats Elke leerling heeft per dag maar 1 eetplaats. (stad, thuis, tabigha of kapel) maar deze eetplaats kan per dag wel door meerdere leerlingen gekozen worden. Deze relatie is gemaakt door de primaire sleutel van de tabel eetplaats “IdEetplaats” ook in de tabel leerling te plaatsen. Zo hebben we een meer op 1 relatie. (vanuit tabel leerling standpunt) Tabel bestelling en tabel product Een bestelling kan meerdere producten omvatten. Deze relatie is gelegd door de primaire sleutel van tabel bestelling in tabel product te plaatsen. Zo komen we tot een één op veel relatie. De tijd van het bestelmoment is gelijk aan de tijd van het afhaalmoment. Dit gebeurt op dezelfde dag. Indien dit een beurt is voor een warme maaltijd kan deze er zolang op blijven staan als men wil. Aan het einde van het schooljaar is dit terug vorderbaar indien er nog eetbeurten aanwezig zijn. Voorbeeld: als een leerling een broodje koopt op donderdag dan moet het dezelfde dag nog afgehaald worden. Tabel product en tabel producttype Men kan meerdere producten bestellen maar per product die men kiest kan er maar 1 producttype toegepast worden. Voorbeeld ofwel is het een broodje, warme maaltijd of soep. Deze relatie is gelegd door de primaire sleutel van tabel producttype in tabel product te plaatsen. Zo ontstaat er een veel op één relatie. Tabel product en tabel groentjes Meerdere broodjes zullen groentjes nodig hebben. Hiervoor gaan we de primaire sleutel van tabel groentjes in tabel product plaatsen waardoor er een relatie ontstaat tussen beide tabellen. Tabel product en tabel saus Meerdere broodjes zullen saus nodig hebben. Hiervoor gaan we de primaire sleutel van tabel saus in tabel product plaatsen waardoor er een relatie ontstaat tussen beide tabellen. Tabel product en tabel beleg Meerdere broodjes zullen beleg nodig hebben. Hiervoor gaan we de primaire sleutel van tabel beleg in tabel product plaatsen waardoor er een relatie ontstaat tussen beide tabellen. Tabel product en tabel soort brood

84


Meerdere broodjes zullen het broodje zelf (bruin, wit) nodig hebben. Hiervoor gaan we de primaire sleutel van tabel Soortbroodje in tabel product plaatsen waardoor er een relatie ontstaat tussen beide tabellen.

85


3

Werkverdeling

Naam leerling Lisa Camille Jonathan Gilles

Taakbesteding in % 25% 28% 24% 23%

Taken Tabellen maken in Acces Relaties leggen Bepalen attributen en gegevens Relaties tussen tabellen aanmaken.

De code van het project vind je terug in bijlage 3. Deze code zal nog aangepast worden. Op mijn mondelinge verdediging zal ik deze bij hebben.

86


87


BESLUIT Ik vond deze ge誰ntegreerde proef een positieve ervaring. Deze proef heeft me geleerd door te zetten en niet op te geven. Het leerde me ook om mijn werk tijdig te plannen. Want de lessen gaan gewoon door en die leerstof moet ook bijgehouden worden. In mijn stage heb ik veel bijgeleerd. Zo kreeg ik een kijk op de echte wereld. Het heeft mijn studiekeuze be誰nvloed. Ik zie het nu wel zitten om verder een boekhoudkundige opleiding te volgen. Het was vast en zeker een positieve ervaring. Wat mijn opdracht van informatica betrof was ik ook verrast en blij als een stukje dat ik gecodeerd had ook effectief werkte. Toen kon ik wel een gat in de lucht springen.

88


89


8

LIJST VAN BIJLAGEN

8.1

Bijlage 1: stageverslagen

Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 1 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-18 ACTIVITEITEN: 08u00 – 08u20 08u20 – 12u00 12u00 – 13u00 13u00 – 15u00 15u00 – 16u30

Kennismaking en wat uitleg over boekhoudprogramma Kluwer Aankoopverrichtingen boeken in expert \ M plus. Middagpauze Verdere aankoopverrichtingen boeken in expert \ M plus van nummer 20120001 tot nummer 20120118. Beginnen met aankoopverrichtingen in te boeken voor een nieuwe klant 28 verrichtingen.

VERSLAG: De eerste dag mocht ik al direct beginnen met het inboeken van aankoopverrichtingen. Ik heb reeds kennis gemaakt met het boekhoudprogramma Kluwer. Na een korte uitleg over het programma kon ik al direct aan de slag. We hebben al eens de oude versie van Kluwer Software in de klas gezien dus was het niet helemaal nieuw. Ik ben gestart met het aankoopdagboek van dokter Viane Stefaan toen ik klaar was met deze mocht ik starten in een nieuw aankoopdagboek. Morgen zal ik zien of ik het al onder de knie heb want ze gingen mijn boekingen afdrukken en bekijken. Morgen kan men mij dan wijzen op mijn fouten zodat ik niet telkens dezelfde fout blijf maken. Morgen zal ik hoogstwaarschijnlijk verder gaan met de aankoopverrichtingen van het nieuwste aankoopdagboek. Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

90


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 2 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-19 ACTIVITEITEN: 08u00 – 12u00 12u00 – 12u50 12u50 – 13u15 13u15 – 15u00 15u00 – 16u30

Aankoopverrichtingen van zakenkantoor Clayes inboeken in expert \ M plus van Dossiernummer 20120030 tot dossiernummer 20120145. Middagpauze Kopiëren van verzekeringspapieren Kasticketjes, btw-bonnen klasseren. IBAN-nummers ingeven voor gebruik van systeem Isabel.

VERSLAG: Toen ik toekwam wist ik direct wat ik moest doen. Ik begon de rest van de aankoopverrichtingen in te boeken van zakenkantoor Clayes. Dit ging vlotter dan gisteren omdat ik het ondertussen al wat onder de knie had. In de middag mocht ik wat administratieve taken doen. Dit vond ik wel leuk want het zorgde voor wat afwisseling. Allereerst moest ik kopieën nemen van de aankoopfacturen van verzekering van het zakenkantoor Clayes. Daarna heb ik bij de klanten hun IBAN nummers beginnen aanvullen. Dit zal zorgen voor een efficiëntere communicatie tussen de boekhouding en de banken. Dit systeem heet “Isabelle”.

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

91


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 3 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-20 ACTIVITEITEN: 08u00 – 12u00 12u00 – 12u50 12u50 – 15u30 15u30 – 16u30

IBAN-nummers van klanten aanvullen voor het gebruik van systeem Isabel. Middagpauze Verder gaan met het aanvullen van IBAN-nummers van de klanten. IBAN-nummers van leveranciers aanvullen voor het gebruik van systeem Isabel.

VERSLAG: Vandaag heb ik verder gewerkt aan het aanvullen van de IBAN-nummers bij klanten. Toen dit eindelijk was afgewerkt mocht ik deze van de leverancier ook aanvullen. Ik vond het persoonlijk niet zo’n leuke dag omdat er totaal geen variatie in zat en ik ook niets heb bijgeleerd. Ik was even gemist van BIC code waardoor ik een heel deel weer opnieuw moest bekijken. Morgen moet ik nog een klein deeltje aanvullen van ING. Hopelijk is het snel afgerond.

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

92


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 4 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-21 ACTIVITEITEN: 08u00 – 12u00 12u00 – 12u50 12u50 – 15u30 15u30 – 16u30

IBAN-nummers van klanten aanvullen voor het gebruik van systeem Isabel. Middagpauze Verder gaan met het aanvullen van IBAN-nummers van de klanten. IBAN-nummers van leveranciers aanvullen voor het gebruik van systeem Isabel.

VERSLAG: Vandaag heb ik weer verder gewerkt aan het aanvullen van de IBANnummers bij klanten. Toen dit eindelijk was afgewerkt mocht ik opnieuw deze van de leverancier ook aanvullen. Ik vond het persoonlijk een saaie dag omdat er weeral geen variatie in zat. Ik hoop dat ik morgen nieuwe taken krijg waar ik wel iets in bij leer. Ik vind het echt jammer dat ik niet boekhoudkundiger kon doen.

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

93


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 5 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-22 ACTIVITEITEN: 08u00 – 12u00 12u00 – 12u40 12u40 – 15u00 15u00 – 15u30

Alle klanten ingeven in een dossier zodat het makkelijker gaat bij het inboeken. Middagpauze Verder gaan met het aanvullen van de klanten. De leveranciers aanvullen in het dossier.

VERSLAG: Vandaag heb ik de gegevens van de klanten en de leveranciers aangevuld zodat dit gemakkelijker gaat voor het boeken van de aankoop- en verkoopverrichtingen. Dit is bijna afgewerkt, ik moet enkel nog de leveranciers afwerken en dan ben ik daarmee klaar. Ik had wat meer boekhoudkundig werk verwacht op mijn stage. Dit vind ik wel jammer.

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

94


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 6 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-25 ACTIVITEITEN: 07u30 – 09u00 09u00 – 10u40 10u40 – 12u00 12u10 – 12u40 12u40 – 14u30

De laatste leveranciers aanvullen in het dossier van vorige week vrijdag. Afschrijvingstabellen aanmaken Begonnen aan een nieuw dossier: aanmaken van alle klanten en leveranciers. Middagpauze De aan- en verkoopverrichtingen van het eerste kwartaal inboeken.

VERSLAG: Vandaag had ik eindelijk weer een dag met wat variatie. Allereerst begon ik met het werk van vorige week vrijdag af te werken. Dus vulde ik de laatste leveranciers aan in het dossier. Daarna Brecht mij hoe ik moest werken met afschrijvingstabellen. Ik had dit veel moeilijker ingeschat. Tenslotte kreeg ik een nieuw dossier waar ik alle verkoop- en aankoopverrichtingen in mocht maken om dan een btw-aangifte te kunnen maken. Daarvoor moest ik natuurlijk eerst al de gegevens en het ondernemingsnummer van mijn klanten en leveranciers aanvullen. Dit zorgt voor een vlottere boeking. Vandaag was echt een leerrijke dag.

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

95


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 7 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-26 ACTIVITEITEN: 08u00 – 09u00 09u00 – 10u00 10u00 – 12u00 12u10 – 12u40 12u40 – 13u30 13u30 – 16u00 16u00 – 16u30

De aankoopverrichtingen verder ingeven van het eerste kwartaal. Controle van de aankoop- en verkoopverrichtingen van het eerste kwartaal. Indien deze fout waren de boekingen ook aanpassen. De aankoop- en verkoopverrichtingen van het tweede kwartaal ingeven. Middagpauze De overige verrichtingen van het tweede kwartaal ingeven. Nadien deze weer gaan controleren op fouten. De aankoop- en verkoopverrichtingen van het derde kwartaal inboeken. Nadien beiden controleren op fouten en indien fout deze aanpassen. Beginnen met het inboeken van de aankoopverrichtingen van het vierde kwartaal.

VERSLAG: Vandaag heb ik vooral aankoop- en verkoopverrichtingen ingeboekt. Hieruit leer ik iedere minuut nog bij want er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om je kosten te boeken. Zo zie je wat wij in de les leren wel degelijk wordt toegepast de dag van vandaag. Dit werk is veel boeiender dan de IBAN nummers van vorige week. Ik denk dat ik morgen de btw-aangifte zal mogen maken, ik ben al benieuwd.

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

96


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 7 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-26 ACTIVITEITEN: 08u00 – 09u00 09u00 – 10u00 10u00 – 12u00 12u10 – 12u40 12u40 – 13u30 13u30 – 16u00 16u00 – 16u30

De aankoopverrichtingen verder ingeven van het eerste kwartaal. Controle van de aankoop- en verkoopverrichtingen van het eerste kwartaal. Indien deze fout waren de boekingen ook aanpassen. De aankoop- en verkoopverrichtingen van het tweede kwartaal ingeven. Middagpauze De overige verrichtingen van het tweede kwartaal ingeven. Nadien deze weer controleren op fouten. De aankoop- en verkoopverrichtingen van het derde kwartaal inboeken. Nadien beide controleren op fouten en indien fout deze aanpassen. Beginnen met het inboeken van de aankoopverrichtingen van het vierde kwartaal.

VERSLAG: Vandaag heb ik vooral aankoop- en verkoopverrichtingen ingeboekt. Hieruit leer ik iedere minuut nog bij want er zijn zoveel verschillende mogelijkheden om kosten te boeken. Zo zie je wat wij in de les leren wel degelijk wordt toegepast. Dit werk is veel boeiender dan de IBAN-nummers van vorige week. Ik denk dat ik morgen de btw-aangifte zal mogen maken, ik ben al benieuwd. Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

97


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 8 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-27 ACTIVITEITEN: 08u00 – 10u00 10u00 – 12u00 12u00 – 12u40 12u40 – 13u00 12u40 – 13u30 13u30 – 16u00

Verder gaan met het ingeven van de aan- en verkoopverrichtingen van het vierde kwartaal in expert M plus. Alle bestaande klanten en leveranciers met openstaande vorderingen of schulden ingeven om zo de financiële verrichtingen te kunnen inboeken. Middagpauze Ingeven van begin balans omdat ik werk in een nieuw dossier en dit was nodig om de financiële verrichtingen te boeken. De overige verrichtingen van het tweede kwartaal ingeven. Nadien deze weer controleren op fouten. De financiële verrichtingen inboeken.

VERSLAG: Vandaag heb ik aankoop- en verkoop- en financiële verrichtingen ingeboekt. Dit was eigenlijk een herhaling dus ging dit al wat vlotter. De financiële verrichtingen waren wel nieuw voor mij vandaag en daar had ik het soms wel moeilijk mee. Ik moest ook de beginsituatie van de leveranciers en klanten ingeven omdat ik werk in een kladformulier en dit volgt het vorige jaar niet op. Om de financiële verrichtingen te boeken had ik de beginsituatie nodig dus moest ik deze eerst ingeven samen met mijn begin balans. Ik heb steeds de btwaangifte nog niet moeten maken maar ik denk dat ik deze binnenkort zal mogen maken. Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

98


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 9 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-28 ACTIVITEITEN: 08u00 – 12u10 12u10 – 12u40 12u40 – 14u30 14u30 – 15u00 15u00 – 16u30

Het inboeken van de financiële verrichtingen van het vierde kwartaal. Dit waren ongeveer 120 verrichtingen. Middagpauze Printscreens nemen van het boekhoudprogramma Kluwer om dit later te vergelijken met BOB 50. Dagboeken centraliseren om zo de btw-aangifte op te kunnen stellen. Iban-nummers ingeven bij de klanten en leveranciers voor het gebruik van het systeem Isabel.

VERSLAG: Vandaag ben ik begonnen met de laatste financiële verrichtingen van het laatste kwartaal in te boeken. Dit is soms nogal redelijk verwarrend want deze kun je op een grootboekrekening, klant of leverancier aangeven. Je moest dan telkens je facturen afpunten en sommige bedragen waren dan één bedrag van op je uittreksel samen. Dit had als nadeel dat je soms echt moest zoeken welke facturen je nu juist nodig had om af te punten. Daarna gaf meneer De Coen mij wat tijd om foto’s van hun boekhoudprogramma “Kluwer software” te nemen omdat ik deze later nog zal nodig hebben voor de taak in mijn eindwerk. Daarna heb ik hen gevraagd of ik ook de btw-aangifte mocht doen en dit vond men geen probleem. Ze gaven me wat uitleg van waar de bedragen kwamen en hoe ze deze dan uiteindelijk konden controleren en hoe men deze bij hen indiende. Uiteindelijk om de dag af te sluiten mocht ik nog wat Iban-nummers ingeven bij de klanten van het dossier Decupere en partners. Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

99


Dagelijks stageverslag VOLGNUMMER: 10 NAAM: Camille Donche KLAS – NR: 6BI NR. 3 DATUM: 2013-03-29 ACTIVITEITEN: 08u00 – 10u20 10u20 – 12u00 12u10 – 13u00 13u00 – 15u30

In verschillende dossiers een brief toevoegen onder de rubriek btw-aangifte IBAN-nummers ingeven Middagpauze IBAN-nummers ingeven bij de klanten en leveranciers voor het gebruik van het systeem Isabel.

VERSLAG: Vandaag was mijn laatste dag, dit vond ik wel jammer. Ik heb het echt leuk gehad met mijn collega’s de voorbije periode. ’s Morgens mocht ik allereerst in ieder dossier een brief steken onder de rubriek van de btw-aangifte. Dit was nog leuk omdat ik zo een beetje kon rondlopen. Daarna moest ik weer IBAN-nummers invoeren. Dit vond ik vandaag niet zo erg omdat het mijn laatste dag was en ik het dus niet meer zou moeten doen. Er hing vandaag echt een leuke sfeer in het kantoor. Na de middagpauze heb ik verder gewerkt met het aanvullen van de IBANnummers van de klanten en leveranciers voor het gebruik van het systeem Isabel

Jef Vansteenhuyse

Brecht De Coen

Bruggestraat 146a 8830 Gits tel. 051 22 78 42 fax 051 43 14 77 gits@denp.be

100


101


8.2

bijlage 2: e-mails starting up a new business

102


103


104


105


8.3

1.

Bijlage 3: code project maaltijdensysteem

Procedures per pagina

FrmLogin.vb

Object PicLogin

Gebeurtenis Click

PicToevoegen

Click

Doel Als de gebruikersnaam overeenkomt met het wachtwoord zal het account inloggen en naar frmMenu gaan. We willen een nieuw account aanmaken om in te loggen. Na het klikken op de button komt u in frmAccountGebruiker

Printscreen :

Code PicLogin: Private Sub PicLogin_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles PictureBox2.Click 'Er zijn verschillende mogelijkheden om in te loggen. We controleren de gebruikersnamen en het wachtwoord Select Case txtGebruikersnaam.Text 'Als de gebruikersnaam en het wachtwoord gelijk zijn ga je verder naar frmMenu Case "Leraar" If txtWachtwoord.Text = "Leraar123" Then frmMenu.Show() Me.Hide() Else 'Als het niet klopt dan komt er een messagebox tevoorschijn. MessageBox.Show("Gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet, gelieve opnieuw te proberen!", "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If 'Als de gebruikersnaam en het wachtwoord gelijk zijn ga je verder naar frmMenu Case "Directie" If txtWachtwoord.Text = "Directie123" Then frmMenu.Show()

106


Me.Hide() Else 'Als het niet klopt dan komt er een messagebox tevoorschijn. MessageBox.Show("Gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet, gelieve opnieuw te proberen!", "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If Case "Secretariaat" 'Als de gebruikersnaam en het wachtwoord gelijk zijn ga je verder naar frmMenu If txtWachtwoord.Text = "Secretariaat123" Then frmMenu.Show() Me.Hide() Else 'Als het niet klopt dan komt er een messagebox tevoorschijn. MessageBox.Show("Gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet, gelieve opnieuw te proberen!", "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If Case "Onthaal" 'Als de gebruikersnaam en het wachtwoord gelijk zijn ga je verder naar frmMenu If txtWachtwoord.Text = "Onthaal123" Then frmMenu.Show() Me.Hide() Else 'Als het niet klopt dan komt er een messagebox tevoorschijn. MessageBox.Show("Gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet, gelieve opnieuw te proberen!", "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If Case Else 'Als de gebruikersnaam met geen één van bovenstaande gebruikersnamen overeen komt zal er een messagbox tevoorschijn komen. MessageBox.Show("Gebruikersnaam of wachtwoord klopt niet, gelieve opnieuw te proberen!", "Login Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End Select End Sub

Code PicToevoegen: Private Sub PicToevoegen_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 'verbinden naar een nieuw scherm waar het nieuwe account aangemaakt wordt 'het nieuwe account wordt toegevoegd in de database frmAccountGebruiker.Show() End Sub

107


FrmAccountGebruiker.vb

Object btnRegistreer

Gebeurtenis Click

PicTerug

Click

Doel De ingegeven waarden worden opgeslaan als nieuw account. Men heeft een nieuw account aangemaakt. Met dit account kan men voortaan inloggen. Voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker moet men de juist toegangscode ingeven. Indien een gebruiker is aangemaakt keer je terug naar je loginscherm. U keert dus terug naar frmLogin. De gebruiker wenst terug te keren naar het login scherm. U keert dus terug naar frmLogin.

Printscreen:

Code btnRegistreer: Private Sub btnRegistreer_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRegistreer.Click 'Alle velden moeten worden ingevuld, indien niet ingevuld --> Dan kan je niet registreren If (txtGebruikersnaam.Text <> "" And txtNaam.Text <> "" And txtVoornaam.Text <> "" And txtBevestigWachtwoord.Text <> "" And txtWachtwoord.Text <> "") Then 'Er wordt een toegangscode gevraagd zodat niet iedereen in het systeem kan geraken. 'Toegangscode wordt gevraagd door school If txtToegang.Text = My.Settings.ToegangsCode Then 'Voeg gebruiker toe als deze nog niet bestaat 'Bestaat hij wel al? Dim tbaGebruiker As New

108


dtsGebruikerTableAdapters.tblGebruikerTableAdapter Dim tblGebruiker As New dtsGebruiker.tblGebruikerDataTable tbaGebruiker.FillBy(tblGebruiker, txtGebruikersnaam.Text) 'Als het aantal rijen groter is dan nul: dwz dat er alreeds een gebruiker geregistreerd is met deze 'Gebruikersnaam. If tblGebruiker.Rows.Count > 0 Then MessageBox.Show("Deze gebruikersnaam bestaat al, Kies een unieke gebruikersnaam", "Foute gebruikersnaam", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) Else 'Als de gebruiker niet bestaat gaan we deze aanmaken en toevoegen in database tbaGebruiker.InsertQuery(txtNaam.Text, txtVoornaam.Text, txtGebruikersnaam.Text, txtWachtwoord.Text) 'Ga daarna terug naar login frmLogin.Show() 'Sluit het huidige formulier Me.Close()

End If Else 'indien toegangscode fout is, messagebox tonen MessageBox.Show("Toegangscode is niet correct, probeer opnieuw", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error) End If End If End Sub

PicTerug: Private Sub PicTerug_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 'Je keert terug naar frmLogin waar u met je nieuwe gebruikersaccount kunt inloggen frmOverzichtGebruiker.Show() Me.Close() End Sub

109


FrmMenu.vb

Object btnBestellingen

Gebeurtenis Click

btnLeerlingen

Click

btnBeurtenOverzicht

Click

btnEetzaalOverzicht

Click

Doel Na het klikken op deze knop zal frmBestellingoverzicht openen. Na het klikken op deze knop zal frmLeerling openen. Na het klikken op deze knop zal frmOverzichtBeurtenTekort openen. Na het klikken op deze knop zal frmEetzaalOverzicht openen. Na het klikken op deze knop zal frmOverzichtGebruiker openen. Nadat je kaartje gescand is dan wordt het formulier frmScannen geopend. Je wordt afgemeld en komt terug in het loginformulier.

btnGebruikersOverzicht Click btnScannen

Click

PicLogout

Click

Printscreen:

Code btnLeerling: Private Sub btnLeerling_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnLeerling.Click 'het formulier leerling wordt geopend frmLeerling.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() End Sub

110


Code btnBestelling: Private Sub btnBestelling_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBestelling.Click 'Het formulier BestellingOverzicht wordt geopend frmBestellingOverzicht.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() End Sub

Code btnEetzaalOverzicht: Private Sub btnEetzaalOverzicht_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnEetzaalOverzicht.Click 'Het formulier EetzaalOverzicht wordt geopend frmEetzaalOverzicht.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() End Sub

Code btnGebruikersOverzicht: Private Sub btnGebruikersOverzicht_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnGebruikersOverzicht.Click 'Het formulier OverzichtGebruiker wordt geopend frmOverzichtGebruiker.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() End Sub

Code btnBeurtenOverzicht: Private Sub btnBeurtenOverzicht_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBeurtenOverzicht.Click 'Het formulier OverzichtBeurtenTekort wordt geopend frmOverzichtBeurtenTekort.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() End Sub

Code btnScannen: Private Sub btnScannen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnScannen.Click 'Het formulier scannen wordt geopend frmScannen.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() End Sub

Code PicLogout:

111


Private Sub PicLogout_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles PictureBox1.Click 'Je komt terug in je loginformulier terecht frmLogin.Show() 'Het huidige formulier wordt gesloten Me.Close() 'Je tekstvakken gebruikersnaam en wachtwoord zullen leeg zijn 'Klaar voor nieuwe input frmLogin.txtGebruikersnaam.Text = "" frmLogin.txtWachtwoord.Text = "" End Sub

112


FrmBestellingOverzicht

Object PicBestel

Gebeurtenis Click

PicOverzicht

Click

PicTerug

Click

Doel De bestelling wordt geplaatst volgens de aangeduide keuzes. Er komt een overzicht met het aantal bestellingen die geplaatst zijn in een ander formulier. U keert terug naar frmMenu.

Printscreen:

Procedure: Private Sub btnOverzicht_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnOverzicht.Click 'Ga naar ander formulier of geef een popup met een lijst van het totale aantal van elk type broodje dat moet besteld worden. End Sub Private Sub btnBestel_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnBestel.Click 'neem alle aangeduide keuzes en plaats 1 bestelling End Sub Private Sub btnTerug_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerug.Click frmMenu.Show() Me.Close()

113


End Sub Private Sub frmBestellingOverzicht_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsOverzichtbestelling.tblGroentjes' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblGroentjesTableAdapter.Fill(Me.DtsOverzichtbestelling.tblGroentjes) 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsOverzichtbestelling.tblBestelling' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblBestellingTableAdapter.Fill(Me.DtsOverzichtbestelling.tblBestelling) End Sub Private Sub Button1_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) End Sub Private Sub TblBestellingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Me.Validate() Me.TblBestellingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsOverzichtbestelling) End Sub End Class

114


FrmLeerling.vb

Object PicVerwijder

Gebeurtenis Click

btnKopen

Click

btnGegAanpassn PicTerug

Click Click

Doel De geselecteerde leerling word verwijdert uit de database. De beurten worden bijgeteld in de database. Dit hangt af van de hoeveelheid dat is ingevult. U gaat naar frmEetzaalOverzicht. U keert terug naar frmMenu.

Printscreen:

Procedure: Public Class frmLeerling Dim intBeurten As Integer = 0 Dim intPrijs As Integer = 0 Dim intRest As Integer = 0 Dim intBetaald As Integer = 0 Private Sub cboLeerlingen_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cboLeerlingen.SelectedIndexChanged 'Wanneer de geselecteerde leerling verandert moeten onderstaande gegevens wijzigen naar de gegevens van de pas geselecteerde leerling End Sub Private Sub txtBeurten_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtBeurten.TextChanged 'Als dit veld wordt aangepast moet txtPrijs aangepast worden intBeurten = CInt(txtBeurten.Text) intPrijs = intBeurten * 5 txtPrijs.Text = intPrijs End Sub Private Sub btnKopen_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As

115


System.EventArgs) Handles btnKopen.Click 'Bijtellen van de nieuwe beurten bij de databasegegevens MessageBox.Show("Er zijn " & "" & intBeurten & "" & " nieuwe eetbeurten aangekocht") End Sub Private Sub txtBetaald_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles txtBetaald.TextChanged 'rest weergeven intBetaald = txtBetaald.Text lblRest.Text = "Terug te betalen: " & (intBetaald - intPrijs) & " â&#x201A;Ź" End Sub Private Sub btnTerug_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerug.Click frmMenu.Show() Me.Close() End Sub

Private Sub frmLeerling_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsLeerlingen.tblLeerling' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblLeerlingTableAdapter1.Fill(Me.DtsLeerlingen.tblLeerling) 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsLeerlingTest.tblLeerling' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsLeerlingTest.tblLeerling) End Sub Private Sub TblLeerlingBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Me.Validate() Me.TblLeerlingBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsLeerlingTest) End Sub Private Sub Button2_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnVerwijder.Click MessageBox.Show("Bent u zeker dat u deze gebruiker wilt verwijderen?", "Error", MessageBoxButtons.YesNo) End Sub Private Sub btnGegAanpassn_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnGegAanpassn.Click frmEetzaalOverzicht.Show() Me.Close() End Sub Private Sub frmLeerling_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'declareer dataview Dim dtvLeerlingen As DataView

116


'datatable vullen met data Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsLeerlingen.tblLeerling) 'initialiseren van dataview dtvLeerlingen = DtsLeerlingen.tblLeerling.DefaultView 'dataview sorteren dtvLeerlingen.Sort = "Naam ASC" 'besturingselement bindingsource = dataview TblLeerlingBindingSource.DataSource = dtvLeerlingen End Sub End Class

117


FrmOverzichtBeurtenTekort.vb Object PicTerug

Gebeurtenis Click

Doel U keert terug naar frmMenu.

Printscreen:

Procedure: Public Class frmOverzichtBeurtenTekort Private Sub btnTerug_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerug.Click frmMenu.Show() Me.Close() End Sub Private Sub frmOverzichtBeurtenTekort_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load End Sub End Class

118


FrmEetzaalOverzicht.vb Object PicTerug

Gebeurtenis Click

Doel U keert terug naar frmMenu.

Printscreen:

Procedure: Public Class frmEetzaalOverzicht Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cboEetzaal.SelectedIndexChanged 'gridview geeft overzicht van alle leerlingen die in de geselecteerde eetzaal End Sub Private Sub btnTerug_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerug.Click frmMenu.Show() Me.Close() End Sub Private Sub frmEetzaalOverzicht_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsOverzichtEetplaats.tblLeerling' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblLeerlingTableAdapter.Fill(Me.DtsOverzichtEetplaats.tblLeerling) End Sub End Class

119


120


FrmOverzichtGebruiker.VB Object PicTerug btnAccount

Gebeurtenis Click Click

Doel U keert terug naar frmMenu. U gaat naar frmAccountGebruiker.

Printscreen:

Procedure: Public Class frmOverzichtGebruiker Private Sub btnAccount_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnAccount.Click 'verbinden naar een nieuw scherm waar het nieuwe account aangemaakt word 'het nieuwe account word opgeslaan in de database frmAccountGebruiker.Show() End Sub Private Sub btnTerug_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnTerug.Click frmMenu.Show() Me.Close() End Sub Private Sub TblGebruikerBindingNavigatorSaveItem_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Me.Validate() Me.TblGebruikerBindingSource.EndEdit() Me.TableAdapterManager.UpdateAll(Me.DtsGebruiker) End Sub Private Sub frmOverzichtGebruiker_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 'TODO: This line of code loads data into the 'DtsGebruiker.tblGebruiker' table. You can move, or remove it, as needed. Me.TblGebruikerTableAdapter.Fill(Me.DtsGebruiker.tblGebruiker) End Sub End Class

121


FrmScannen.VB Object btnGegevens

Gebeurtenis Click

Doel U keert terug naar frmLeerling.

Printscreen:

Procedure: Public Class frmScannen Private Sub btnGegevens_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 'nieuw formulier tonen frmLeerling.Show() 'huidige formulier verbergen Me.Hide() End Sub Private Sub rdbIntern_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 'als de leerling intern is mag hij/zij niet naar buiten: achtergrondkleur rood Me.BackColor = Color.Red End Sub Private Sub rdbExtern_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 'als de leerling extern is mag hij/zij wel naar buiten: achtergrondkleur groen Me.BackColor = Color.Green End Sub Private Sub frmScannen_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load End Sub

122


End Class

123


2.

Werkverdeling

Naam leerling Gilles De Backer Camille Donche Lisa Maerten Jonathan Lips

Taakbesteding (% van totaal) 9.5 % 37% 18% 35,5%

Taken Hulp verlenen aan groepsleden. Coderen van het programma. Opmaken Lay out en nieuwe formulieren aanmaken. Opstellen Word document en coderen.

124

Geïntegreerde proef 6BI Camille Donche  

GIP Camille Donche 6BI