Page 1

Vil sikre oljeeventyret

Gass og olje på Troll

– Vi må ikke hvile på laurbærene, skal våre barn også få gleden av oljevirksomheten, sier Erna Solberg.

Troll-feltet ligger nærmest Bergen og har både gass og olje. Side 4-5

Side 16-17

Bergens næringsliv Nr. 5 - mai 2012

Sjef over 3000

Frank Mohn, konsernsjef hos Rieber & Søn, spiser gjerne posesuppe, men serverer gjerne grillmat til gjestene..

Side 3

Helse på oppdrag

Katharine Gude Aspvik gikk fra å være sykepleier til konsernleder.

Fiskeribistand fra Bergen

Side 22-23

Næringslivsprofil ▍3

Havforskningsinstituttet og forskningsfartøyet, Dr. Fridtjof Nansen har bistått en rekke land med overvåking av fiskeressurser, havmiljø og marine økosystemer. Nå håper Åsmund Bjordal, leder for fiskeriekspertene i Bergen, at regjeringen vil godkjenne planene for et nytt fartøy. Side 18-19 Offshore ▍4

Gründer ▍6

Helse ▍22

Kontakt oss for kjøp, salg og utleie av næringseiendommer Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsmegling E tine.lekven.johansen@fanasparebank.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fsbn.no Telefon 55 91 99 60 | Avd. Markeveien 4 c | Avd. Nesttun E eiendom@fanasparebank.no


2

nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

Vil utvide på Straume Med 211 søkere til 40 studieplasser er ingeniørstudiet på Straume det mest populære ingeniørstudiet i landet. I høst flytter de inn i helt nye lokaler i Straume Næringspark. – Vi har mange gode søkere og ønsker å utvide tilbudet med 55 studieplasser. Vilkåret er at at næringslivet bidrar med flere praksisplasser, praksisplasser, sier sier dekan dekan Halvor Austenå. (Gode Sirklar)

Næringsliv Meninger Leder

Spenstige planer for Bergen sentrum ENDELIG SKAL PLANENE for parkeringsanlegg under Lille Lungegårdsvann hentes frem i lyset igjen. Det har de vært en rekke ganger før, første gang for over 50 år siden. Nå settes planene inn i en større sammenheng. I FORRIGE UKE kunne Bergens Tidende fortelle at byrådet jobber med omfattende planer for byutvikling sentralt i Bergen. Foreløpig er de styrende politikerne ganske hemmelighetsfulle, men planene skal blant annet omfatte riving av Bygarasjen til fordel for nytt parkeringsanlegg under Lille Lungegårdsvann. DET ER PÅ TIDE.Og det er viktig at det settes inn i et stort nok perspektiv. Både for å unngå nye feilsteg som byggingen av Bygarasjen har vært, og for å sikre en mer gjennomtenkt og helhetlig utvikling av Bergen sentrum til glede for både innbyggere,

tilreisende, næringsliv og handel i sentrum. DET LIGGER GARANTERT som en forutsetning at antall parkeringsplasser totalt i sentrum ikke skal økes. Miljøhensyn lokalt og nasjonal miljøpolitikk gjør det totalt urealistisk. Så hva er da grunnen til at man vil rive et gigantisk parkeringshus og bygge et annet?

og Bygarasjen åpnes det opp arealer til bortimot en fordobling av det som i dag er det reelle, næringsrelevante sentrum av byen. Da kan vi få til et historisk stykke byutvikling i Bergen.

SVARET ER AT BERGEN sentrum trenger arealer å vokse i. Sett i fugleperspektiv er det enkelt å se hvor det er praktisk mulig å utvikle byen. Hele Nygårdstangen ligger der som et grått kileformet sår i en ellers vakker by. Såret består av arealkrevende parkerings- og transportrelatert virksomhet som både kan og bør flyttes ut av sentrum.

SETT FRA TRAPPEN på det nye tinghuset kan vi få en kilometer fri sikt til bredden av Store Lungegårdsvann, hvilket er 100 meter lengre enn Paris’ hovedgate Champs-Élysées fra triumfbuen til Place de la Concorde. Legger man til avstanden over Store Lungegårdsvann på 700 meter lander blikket på helikopterlandingsplassen på Grønneviksøren på sørsiden av vannet. Når vi først er inne på de store tanker, hadde det vært et flott sted å bygge et signalbygg - i andre enden av aksen - synlig fra det nye tinghuset i sentrum.

VED Å FLYTTE jernbanens godsterminal, buss- og lastebilparkeringen

DETALJENE i utnyttelsen av de frigjorte områdene kommer til å

«Vi kan få en sammenhengende fotgjengervennlig sentrumsalle fra teateret til Store Lungegårdsvann»

bli diskutert både grundig og lenge. Det viktige nå er at vi bruker den historiske sjansen vi har til å flytte de nødvendige parkeringsplasser ned under Lille Lungegårdsvann og legge tilkjørselsveien under bakken fra sydspissen av Bygarasjen.

DA KAN VI få både i pose og sekk. Vi kan få en sammenhengende fotgjengervennlig sentrumsalle fra teateret til Store Lungegårdsvann. Vi kan også få et sammenhengende bysentrum med butikker, restauranter og annen publikumsvennlig næringsvirksomhet fra sjøkanten i Vågen til sjøkanten i Store Lungegårdsvann. HÅPET er at de styrende politikerne tenker store nok tanker når de snart skal legge frem det kanskje viktigste planforslaget for sentrums byutvikling i vår generasjon. Ansvarlig redaktør Ole Tom Kolstad

Næringsblikk HET BYGGEPLASS Mye gjenstår fortsatt på byggeplassen ved Lagunen, men på de fine solskinnsdagene kan det se ut til at også arbeidsfolk har forlatt jobben litt tidligere enn vanlig.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Avisprodukter AS – Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen – Tlf: 55 17 36 50 – redaksjon@byavisen.net – annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

NHH klatrer i rangering Financial Times offentliggjorde årets rangering av verdens beste etter– og videreutdanningsvidereutdanningsprogrammer. NHH og AFF i fellesskap fellesskap ligger liggernå nå på 17. 17. plass plass ii Europa Europaog ogpå på40. 40.plass plassi iverden. verden. – Dette er svært sterke resultater. Executiveutdanning er den mest konkurransepregede konkurransepregede delen av vår virksomhet. Vi konkurrerer med verdens beste handelshøyskoler og klarer klarer å hevde oss, sier NHH-rektor Jan I. Haaland. (Paraplyen)

3

Moholt ny ny styreleder styreleder Linn Cecilie Moholt (35) (35) er er administrerende administrerende direktør i Karsten Moholt. Hun ble nylig valgt som styreleder i Uptime Centre of Competence, Competence, et et kompetansesenter innen maritim og offshore drift og vedlikehold som ble etablert i februar 2012. 2012.––Vi Vi må måbli blitydelige tydeligepå påhvor hvorvivi har spissene, og ikke minst se på om utdanningen i regionen i enda større grad kan tilpasses behovene i næringslivet, næringslivet,sier sierMoholt. Moholt.

– Streng, men kjærlig KONSERNSJEF: Frank Mohn er leder for over 3000 ansatte i Rieber Mohn både i inn– og utland. – Jeg har et kjent navn som forplikter, sier han.

Foto: Anette Olsen Vebjørnsen

Slik håper Frank Mohn (43) at hans fire barn ser på han som far. På kontoret må han også være tydelig, og han ønsker å være en leder som involverer seg. Anette Olsen Vebjørnsen redaksjon@byavisen.net

NÆRINGSLIVSPROFILEN Det var i februar i år at Mohn overtok roret etter Patrik Andersson, som konsernsjef hos Rieber & Søn. Han har tidligere jobbet i Boston Consulting og i Jotun. Siden 2009 har han vært ansatt i Rieber & Søn hvor han blant annet har jobbet med selskapets forbedringsprogram, hvor målet var å forbedre resultatet i selskapet med 400 millioner. 2011 ble et tøft år for det store konsernet. Omsetningen på 4,3 milliarder var 253 millioner lavere enn året før. Driftsresultatet var på 266 millioner kroner i fjor, noe som var 194 millioner svakere enn 2010. Utfordringene er derfor mange for den nye sjefen. – Hvorfor ønsket du å jobbe i Rieber & Søn? – Vi har bodd 15 år vekk fra Bergen, nå ønsket vi oss tilbake. Det er et spennende selskap både internasjonalt og innen merkevarebygging. – Hvorfor takket du ja til lederjobben? – Det er inspirerende å jobbe her. Det er en god blanding av operasjonelle utfordringer og strategiske utfordringer. Jeg har fått en god mottagelse både internt og eksternt. Det varmer og jeg føler derfor en forpliktelse til å levere. Det er en flott organisasjon. – Hva blir selskapets utfordringer i tiden fremover?

– Vi har over 300 nye produkter – Var dette et lurespørsmål? Sist – Det er et marked med sterk konhvert år. Vi kommer med flere vi hadde gjester serverte jeg faktisk kurranse. For å lykkes i bransjen må vi jobbe med å utvikle produkter tradisjonelle kjølte og frosne mid- indisk linsesuppe, det er en favoritt. og møte forbrukernes behov slik dagsretter. Vi vil bruke vår kjerne- Den falt i god jord. – Hva gjør du for å koble helt av? at vi skaper vekst. Samtidig må vi kompetanse innen smakssetting, – Da er jeg sammen med familien, snu hver stein for å spare kostnader. produktutvikling og merkevarebygDet er vanskelig å ha de to tankene i ging for å styrke oss innen både nye sager ved, løper en tur eller leser en og tradisjonelle konserveringsformer. bok. hodet samtidig. For vi kan ikke bare – Hva er ditt favorittsted i Bergen? spare oss lønnsomme. Vi må også Vi må tilpasse oss at ikke alle familier spiser sammen lenger, og at det ikke – Det må bli i hagen til mine forha vekst. – Hvilke tanker gjør du deg rundt er samme roen rundt måltidet som eldre på Kråkenes. nedbemanningene som er skjedd den tidligere. Det er flere småhushold – Du deler jo navn med din kjente siste tiden? enn før. Vi vil at Toros enkelhet skal bestefar som grunnla Frank Mohn – Det er alltid vanskelig. Dessverre prege oss og vi skal fortsatt være til- AS. Hvordan har familierelasjonene er det en unngåelig del av jobben. Vi stede i de nye spisesituasjonene. påvirket din yrkeskarriere? må huske å se individet, og at ved– Føler du at Torosuppen er blitt – Det har nok ført til at jeg har kommende blir ivaretatt lovmessig utskjelt de siste årene? en ekstra forkjærlighet for industri. og får støtte. – Nei, det føler jeg ikke. Men i en Jeg har et kjent navn som forplikter. – Enkelte ansatte har hevdet at de mindre del av befolkningen er det en Min farfar utrettet mye, og jeg ønsker ble kjent med kuttene via media, hva del feilaktige fordommer mot Toro. også å etterlate meg et godt inntrykk. Vi bruker ikke konserveringsmid- Like inspirerende er det å ha en flink mener du om det? – Generelt sett skal det ikke være del, vi har tatt ut palmeolje, vi har kone som jobber som lege. Det er redusert saltinnhold og vi har mange inspirerende at vi får til ting på hver slik. – Tror du 2012 blir bedre enn glutenfrie varer. Så en del av vår jobb vår arena. vil være folkeopplysning. – Hvordan kombinerer du jobb og fjoråret? – Vi er forsiktig optimistiske. Det – I år satser dere også mye på familieliv? tar tid med det taktskifte vi nå legger indisk? – Jeg er leder hele tiden, og jeg er opp til. Vi må være tålmodige. – Ja, jeg tror indisk mat vil bli enda vant til å ha med jobben hjem. Jeg – Men var ikke første kvartalsrap- større etter hvert. Vi er nysgjerrige og kan likevel ikke lese e-post hele tiden. porten i år ganske bra? tolerante for annerledes mat i Norge. Derfor er det viktig å ha medarbei– Den var brukbar. Vi er avhen– Hva serverer du om du får dere rundt seg som vet hva de skal gig av påskens plassering, da vi sel- middagsgjester? gjøre. Jeg prioriterer familien min ger mye varer til påske. I år havnet – Da griller jeg gjerne. Jeg elsker veldig høyt, og nedprioriterer derfor påsken innenfor første kvartal, mens å grille. Jeg er glad i å lage mat, og egentid. Golf og tennis kan jeg spille den i fjor var i andre kvartal. Slik sett lager gjerne gamle, tradisjonsrike siden. ser tallene bedre ut, enn de egentlig søndagsmiddager som min mormor brukte å lage. Lammestek og bacalao er, sier konsernsjefen. – Hva kommer dere til å satse på er jeg glad i. – Ingen suppe fra Toro altså? i år?

Frank Mohn » » » »

Alder: 43 år Sivilstatus: Gift, har fire barn Bosted: Fantoft Utdannet: Siviløkonom fra Handelshøyskolen » Jobb: Konsernsjef for Rieber & Søn » Rieber & Søn består av merker som; Toro, Denja, Vossafår, Mr. Lee, Vestlandslefsa og Trondhjems. De kjøpte tidligere i år Saritas og alle aktivitetene i Taste of India og United Pancakes. » Første kvartal i år var driftsresultatet på 31 millioner kroner etter at engangskostnadene knyttet til nedbemanningene var trukket i fra. Omsetningen økte med drøye tre prosent til 1058 millioner kroner.


4

▍Næringsliv Offshore

Bergenser med

kontroll på Trol

Troll-feltet som ligger nærmest Bergen er mest kjent for de enorme mengdene av gass som sendes til Europa. Men˜feltet inneholder også olje for over tusen milliarder kroner. Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

80 kilometer nordvest for Bergen ligger Troll-feltet som er mest kjent for å forsyne Europa med gass. Men Troll-feltet har også store mengder olje og produksjonssjef, Jack Oterhals, reiser derfor jevnlig fra Sandsli og ut til feltet for å se til at produksjon og drift skjer på en optimal og sikker måte. Ett av de viktigste gjøremålene for å sikre en høyest mulig oljeproduksjon er å holde oppe et høyt boretempo. Til enhver tid er fire rigger i full aktivitet og etter planen skal de holde på i åtte år fremover. Da håper produksjonssjefen for Troll C, og de nærliggende feltene, Fram og Vega, at de har fått boret enda 100 brønner. I tillegg til et høyt boretempo er det avgjørende å ha oversikt over tilstanden til de 121 brønnene som hittil er boret på Troll C. TYNNE OLJELAG – Her på Troll B har vi veldig tynne oljesoner. Derfor legger vi brønnene helt ned i kontaktpunktet mellom olje og vann. Men

når oljelaget blir for tynt, trenger det gass inn i brønnen og vi får ikke opp oljen. Når vi har fått et slikt gassgjennombrudd, må vi derfor stenge ned brønnen en periode slik at gassen kan trekke seg tilbake. Oljesonene på Troll B teller tyvetalls meter på det tykkeste, mens Statfjord og Gullfaks i sin tid kunne skilte tykkelser på flere hundre meter, supplerer Margrethe Wiig som er leder for petroluemsteknologi Troll. – Etter en stund så åpner vi brønnen igjen. Vi slår rett og slett brønnene av og på, slik at det oppnås en optimal produksjon, forteller Oterhals. Til hjelp i arbeidet foretas det daglige trykkmålinger og jevnlige brønntester. Oterhals forklarer at det også er kapasitetsgrenser for hvor mye olje som kan strømme inn til plattformen fra hver brønnklynge. Hittil er det produsert 1400 millioner fat olje fra Troll B. Målet per i dag er å hente ytterligere 700 millioner fat. Regner man dette om til mynt, er det snakk om verdier for hundrevis av milliarder kroner.

Nye lønnsomme teknologierihorisonten Det kan være store penger i å finne nye metoder til å øke utvinningsgraden på norsk sokkel. Bortsett fra rekordåret i fjor, er det bare gjort mindre oljefunn på norsk sokkel de siste tiårene. Det har derfor vært stort fokus på å hente ut mest mulig av oljen som ligger i de allerede oppdagede feltene. – Oljens tilgjengelighet og tilstand gjør at ikke all olje kan hentes ut. I snitt har vi meldt om en antatt utvinningsgrad på 30 prosent for feltene våre på norsk sokkel, når plan for utbygging og drift er innlevert til myndighetene. Men i dag når feltene har vært i drift en del år, ligger gjennomsnittlig utvinningsgrad på femti prosent. Statfjordfeltet topper statistikken med 66 prosent, forteller teknologidirektør, Siri Espedal Kindem i Statoil. Ved hjelp av ny teknologi og nye metoder, har Statoil altså hentet ut hele 7,5 milliarder fat olje ekstra utover det som var planlagt på oppstarttidspunktet. Men fortsatt ligger 34 prosent av oljen igjen når

det Norges største oljefelt stenger ned om ikke så lenge. – Hver prosent ekstra olje som vi klarer å hente opp fra undergrunnen betyr store milliardverdier. NY TEKNOLOGI I tillegg til avansert boreteknologi som tas i bruk på Troll C og de mer vanlige metodene innen vann- og gassinjeksjon, ser Statoil nå også på metoder som innebærer å tilsette stoffer og kjemikalier. – Ved å tilsette kjemikalier som for eksempel polymerer og vann med lavt saltinnhold ned i reservoarene, kan vi øke utvinningen enda mer, forklarer hun. Hun er overbevist om at dette er lønnsomt og at Statoil innen kort tid tar i bruk slike metoder på kommersiell basis på norske felt. Troll C


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

5

Kubota minigravere fra 1 – 8 tonn. Høydeverktøy fra JLG 6 – 43 meter. Hjullaster. Beltetrillebår.

oll-oljen Vi slår brønnene av og på, slik at det oppnås en optimal produksjon.

Fliskutter. Teleskoptruck.

Nye gravemaskiner - Rimelige priser - God service Hertz Maskin ligger sentralt plassert i Drotningsvik (rett før Sotrabroen). Vi er ledende i regionen innen utleie av billifter både med og uten sjåfør.

Jack Oterhals, produksjonssjef

Ring og reserver maskiner i dag på tlf: 55345000

Unik kafe, unik meny, unik opplevelse! ● FISKESUPPE ● FERSK FISK ● BACALAO ● KLIPPFISK ● STEIKT ROGN ● RASPEBALLAR ● GRATINERT KRABBE

● Selskapsmenyar. ● Selskapslokaler ● Kurslokaler. ● Alle rettigheter. ● Rorbu leilighet 50 skritt fra kafeen. ● Catering, diesel

09.06 opning av vannsportsenteret til Ungdomslaget (kulturdagane i Sund) • 23 juni St.hans Marknadsdag, med konsertar og anna morro, stort bål om kvelden. Hovedmarknadsdagen er fl ytta til 11 august, me lagar eit minimarket 23 juni, med bål om kvelden som vanlig. • 30.juni kl 22.00 konsert og Show med Sjur Hjeltnes. Kjendt som broren til Arne Hjeltnes. Dette showet har gått på logen teater i Bergen til gode kritikker. • 1. juli Utekonsert i Bekhilderen mellom Telavåg og Glesvær kl 17.00 • 28. juli Fiskefestival, konsert med Heimalanne på ungdomshuset om kvelden. • 29. juli Olsok opning av heimapådalsbua i Goltsundet med bål og kjekt. • 24-25 August Periferi-festivalen • 07.10 Glesværløpet

Open kvar dag heile året !

Tlf 56 33 90 80

www.holmakaien.no Foto: Øyvind Hagen/Statoil


6

▍Næringsliv Gründer

Naboer startet bambusbedrift Fra sitt hjemmekontor på Askøy driver Britt Hillestad og Hege Sørensen firmaet BadaBoom. Gründerne satser på en «nær kroppen-opplevelse» med bambus som hovedingrediens.

Det har tatt lang tid, men nå er damene endelig fornøyd. Det var de ikke da de fikk første vareleve Britt Hillestad og Hege Sørensen ring. To spente gründere sto klare til er naboer i Marikoven på Askøy. å pakke ut da traileren med varene Begge gikk de med en drøm om å kjørte inn på tunet. Skuffelsen var et starte egen bedrift, og for cirka ett år faktum, men de så raskt humoren i siden begynte drømmen å ta form. det som var skjedd. Hillestad er utdannet konditormes – Vi brølte ut i latter. Et ben var lenter og Hege er økonom. Begge ønsket ger enn det andre, og gylfen var sydd de en forandring i tilværelsen. Tiden på bak. Det så ut som noe en elev på var inne. At det ble bambus de skulle barneskolen hadde sydd, forteller satse på, var heller litt tilfeldig. Sørensen. – Jeg hadde en gang en truse som Nye produsenter kom på banen. var laget i bambus som jeg likte godt. Alle varene produseres i Asia. Jeg begynte å lese meg opp på bam- Gründerne hadde helst sett at varene bus og undersøke om dette var noe vi ble laget i Norge, men de hevder at kunne satse på, sier Hillestad. det er for dyrt å lage dem innenlands. Produktene har de designet selv. Designet er det i hovedsak Hillestad som står for. – Hun er den kreative. Jeg tar meg Vi brølte ut i av det økonomiske, sier Sørensen. latter. Et ben Hun har bodd i Asia, og vet hvordan markedet fungerer der. var lenger 39-åringen forteller at de har sikret at enn det andre produksjonen skjer under ordnede og gylfen var forhold. Anette Olsen Vebjørnsen redaksjon@byavisen.net

sydd på bak.

Hege Sørensen

Trendy I dag selger forretningspartnerne; sengetøy, undertøy, såpe, håndklær, sjal og trøyer med bambus som råmateriale via nettbutikken sin og hos enkelte forhandlere. På nettet får de bestillinger fra hele Skandinavia, og gründerne føler at bambus virke lig er i vinden for tiden. Både i klær og interiørartikler er gressorten populær. Naboene er overbevist om at dette er en trend som vil vare. De tror det kommer av miljøfokuset samt de gode egenskapene bambusen innehar. Bambus skal ifølge kollegaene være; bakterie- og aller gihemmende, fuktabsorberende, og hindre vond lukt, midd og sopp. – Vi vil at kunden skal føle pro duktene nært på kroppen, sier kollegaene. Sengetøyet kommer med en gjenbrukspose. – Det er viktig for oss og ikke bruke materialer som skader natu ren, sier Sørensen. Produksjonskrøll Det vanskeligste i etableringsproses sen har vært å finne rette produsenter.

under o PPlæring BadaBoom-innehaverne legger ikke skjul på at det er mye å sette seg inn i som gründere. De lærer noe nytt hele tiden. De har deltatt på gründerkurs og seminarer. De mener det er godt gründermiljø i Bergen. Overgangen fra en «vanlig» jobb har vært stor. Hillestad forteller at det enkelte dager kan være vanskelig å se fysiske resul tater av den jobben man gjør, og at det derfor kan være greit å føre logg den første tiden. – Det er fort å glemme at man ringte 30 telefonsamtaler da det ikke vises, sier hun. Folk rundt dem har vært flinke til å oppmuntre, men de er også blitt møtt med noe skepsis. – Det er alltid noen som må spørre; Får du til dette da? Er du typen til dette? Hillestad tror likevel at det ofte er man selv som er mest negativ. Hun mener at for å komme noen vei, må man bryte barrierene som ligger i en selv, ikke i samfunnet. – Hopp i det. Ha tro på deg selv. Ha tro på ideen din. Mange vil ha innspill om hvordan du bør gjøre ting. Vær tro mot utgangspunktet ditt, og kjenn på magefølelsen, oppfordrer Hillestad andre som er i etableringsfasen.

Bambus » Finnes cirka 1000 arter. » Er en gressart, men de fleste artene har mest til felles med trær. » Bambus brukes i mat, broer, hus, møbler, kurver, matter, jakt- og fiskeredskaper, skistaver, spaserstokker, spisepinner og papir. » Det brukes ikke kunstgjødsel eller sprøytemiddel i produksjonen. » Er bakterie- og allergihemmende. » 100 prosent nedbrytbar. » Ifølge tallene fra World Bamboo Organization er verdensmarkedet for bambus i dag på rundt 60 milliarder kroner, man forventer minst en dobling i løpet av de neste fem årene.

BUISNESSPARTNERE: Britt Hillestad og Hege Sørensen fulgte gründerdrømmen og satset på eget design i bambusmateriale. Foto: Anette Olsen Vebjørnsen


nr 3 - 2012 - www.byavisen.net

Legg hodene i bløt på Voss...

... og la de lufttørke i Skandinavias eneste vertikale vindtunnel etterpå! Kurs og konferanse blir best i kombinasjon med aktiviteter som pirrer sansene, utfordrer den enkelte og samler deltakerne. På Voss er mulighetene mange. Kontakt oss for spennende tilbud!

eventyrlig atmosfære siden 1864 Tlf 56 52 05 00 hotel@fleischers.no

www.fleischers.no

7


8

▍Annonse

Ny Ford til ferien?

1.95

% rente

...på alle leveringsklare Fordmodeller hos Kverneland Bil Kampanjetilbudet gjelder kun biler på lager - begrenset antall

Priseksempel: Ford Focus 1.0 EcoBoost 125 hk Titanium stv “Kverneland Edition” Kampanjepris inkl. utstyr:

Kr 289.900,-*

Privatleie:

1.850,Focus “Kverneland Edition” (i tillegg til standard) Titanium X pakke • City pakke 2 • Blanke takrails • Setepakke Stilpakke m.m. • Komplette vinterhjul på alufelg

FORD – 5 ÅRS NORGESGARANTI

KVERNELANDBIL.NO

* Priser er inkl. frakt- og leveringsomkostninger, kr 8.900,-. Årsavgift kommer i tillegg. Focus: CO2 kombinert kjøring 109-149 g/km. Forbruk kombinert kjøring 0,42-0,60 l/mil. Mondeo: CO2 kombinert kjøring 114-179 g/km. Forbruk kombinert kjøring 0,47-0,77 l/mil. Avbildede modeller kan avvike fra annonsert tilbud. ** Privatleie: 36 mnd/45.000 km, forskuddsleie kr 50.000,-, tinglysing og etableringsgebyr kr 3.813,-, termingebyr kr 95,-. Alle beløp inkl. mva. Tilbudet forutsetter kredittgodkjenning fra Ford Credit og kan ikke kombineres med andre tilbud/rabattavtaler. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Bergen: 55 98 43 00 • Bryne: 51 77 82 82 • Drammen: 32 20 57 00 Oslo: 22 79 36 00 • Stavanger - Sandnes: 51 84 03 00 Steinkjer: 74 17 06 00 • Trondheim: 73 99 25 00

pr mnd.**


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

9

studio-loops.no

Fyll jobbseminaret med litt nytt innhold! I Irisgården på Os ligger Bowling1 med tilhørende uterestaurant samt flotte nye lokaler for selskap, kurs og konferanser. Vi hjelper deg å tilrettelegge for et litt anderledes arrangement og skreddersyr alt fra hvordan dere vil komme dere hit, til hva dere vil spise. Vi arrangerer også julebord, bursdager og andre store dager. Ring oss på 920 94 404 i dag – så finner vi ut av det i lag.

Bowling 1 Os. Hamnevegen 48 5200 Os. T: 56 30 63 40 / 920 94 404


10

▍Næringsliv Offshore

Milliarder av oljefat til bergensregionen – Oljen fra gigantfunnet, Johan Sverdrup skal til Mongstad eller Sture, slår lederen for Statoils utbyggingsteam, Øystein Reinertsen fast.

NYTT EVENTYR I VENTE: Johan Sverdrup-feltet havner i divisjon med kjempene, Statoil og Troll. (Til venstre: Drifts- og vedlikeholdsleder, Øyste

Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

Det er nemlig helt uaktuelt å bygge et nytt prosessanlegg andre steder, som for eksempel lenger sør. – Vi kan ikke bygge opp enda et prosessanlegg når vi har to i Hordaland. De er dyre

å drive og de har ledig kapasitet. Å bygge opp en tredje terminal er derfor uaktuelt, forteller prosjektdirektør, Øyvind Reinertsen. Det betyr at fra 2018 vil oljen fra gigantfeltet enten strømme inn til Mongstad raffineri i Lindås kommune eller Sture terminal i Øygarden kommune på Sotra, noe som vil ha avgjørende betydning for anlegget som velges.

Både Mongstad og Sture har utfordringer med å fylle den ledige raffineringskapasiteten i årene fremover. På Mongstad snakker man sågar om en krise. De oppunder 2,4 milliarder fat olje fra Sverdrup vil holde oppe en høy aktivitet i det valgte raffineringsanlegget i hele 30 år, noe som naturligvis også vil ha stor betydning for

kommunens økonomi. – Sverdrup-feltet blir neste generasjons Statfjord, slår Reinertsen retorisk fast. Mens Sture er så godt som sikret olje fra Grieg-feltet, står Mongstad uten nye, større tilførsler fremover. Men Reinertsen tørr ikke peke på hva som taler for og imot de to alternativene.

dnb_05.2012_Vial 15.05.12 15.32 Side 1

Lokaler til leie - Tlf. 815 44 100 Rosenkrantzgt. 3

Myrdalsvegen 22 - Åsane

- Bergen sentrum

Moderne bygg med fleksible kontorløsninger.

Flotte lokaler i Bergen Sentrum. Felleskantine i 1. etg.

2. etasje Ca. 380 kvm

1. etasje Ca. 700 kvm Butikk/kontorer

3. etasje Ca. 190 kvm Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Kontakt Hilde.Loland@dnb.no Tlf: 913 02 720

Starvhusgt. 2 A - Bergen sentrum

Markeveien 1 B og C - Bergen sentrum

Meget sentrale lokaler

Meget sentrale lokaler.

3. etasje Ca. 160 kvm

1. etasje ca. 400 kvm butikk/kontorlokaler 2. etasje ca. 400 kvm kontor 4. etasje ca. 1100 kvm moderne kontorlokaler

Lokalene fremstår som et stort areal og skal rehabiliteres i samarbeid med ny leietaker. 4. etasje Ca. 200 kvm Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

DNB Næringseiendom AS forvalter ca. 1,5 mill. kvm. eiendom og er med dette en av Norges

største eiendomsforvaltere. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Bergen, Oslo og Stockholm.

For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: leiekontor@dnb.no, tlf. 815 44 000, www.dnb.no

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

ein Solheim på Troll C.)

– Det vet jeg ikke. Det er det andre i Statoil som skal vurdere på et senere tidspunkt. ˜ EN KOMPLEKS KABAL – Dette er en kompleks kabal, supplerer Ole Anders Skauby som er mediekontakt for Statoils oppstrømsaktiviteter på norsk sokkel. Han forklarer at˜produksjonenfra Johan

11

Foto: Arild Gilja

Sverdrup som starter i 2018 vil ha en utvikling mot˜maksimalproduksjon som normalt nås etter et visst antall år. Denne utviklingen i tilførsel av olje til det valgte raffineri må˜holdes opp mot endringer i tilførsel˜fraandre felt. Man må se alle feltene som leverer til disse to anleggene i sammenheng. – Hva som blir den optimale strategien må

derfor nøye analyseres fremover. På spørsmål om ikke ordførerne i Lindås og Øygarden kommune vil ha et ord med i laget, peker Skauby på at dette er faglige spørsmål.

Olje fra bergensmiljøet » Over halvparten av produksjon på norsk sokkel styres fra Bergen. » I løpet av en arbeidsdag på åtte timer «produserer» Statoils bergensmiljø for 300 millioner kroner.

– Vi må ikke hvile Høyre vil sikre at oljeeventyret også fortsetter for neste generasjon. Erna Solberg og Høyre gleder seg over at oljenæringen ikke lenger er en solnedgangsindustri, men maner til fortsatt innsats for å sikre en god fortsettelse. – Vi må ikke hvile på laurbærene, skal våre barn også få gleden av oljevirksomheten, var

Sverdrup-feltet blir neste generasjons Statfjord. Øyvind Reinertsen, prosjektdirektør

SER KONTURENE AV UTBYGGINGSLØSNINGENE: Statoil og partnerne begynner å se hvordan de skal omgjøre det gigantiske funnet til klingende m

ett av budskapene til høyreleder, Erna Solberg på Statoils energiseminar. ENORM DRIVKRAFT Hun slo fast at oljenæringen er en enorm drivkraft i den norske økonomien, men stilte spørsmål om ikke næringen likevel fikk altfor lite oppmerksomhet. – Vi snakker for lite om næringen som utgjør om lag 40 prosent av den norske industrien. Beregningen av oljevirksomhetens andel er utført for for noen år siden. I dag tror Solberg at oljeandelen er over 50 prosent. INGEN RÅVAREPRODUSENT – Vi er ikke en råvareproduserende nasjon lenger. Det er feil. Vi er allerede en kompetanseøkonomi. Selv om Solberg virket rimelig fornøyd med Regjeringens arbeid på petroleumsområdet de siste månedene, var hun klar på at det måtte mer offensiv satsing til for å sikre rekruttering, oppnå lavere kostnadsvektst og økt på petroleumsforskning. Også konkurransesituasjonen må vies spesiell oppmerksomhet. Høyre var bekymret for at fusjonen mellom Station og Hydro ville skape en for dominerende aktør og˜for lite mangfold blant oljeselskapene på norsk sokkel.˜Hun mener at˜regjeringen fremover fortsatt må sikre et stort mangfold på sokkelen.

Erna Solberg

Foto: Arild Gilja


12

▍Annonse

TILGJENGELIGHET OG SERVICE

er nå eier av

Sammen kan vi utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for din bedrift.

Vi kjøper alle typer metaller til meget konkurransedyktige priser:

˜ ˜ ˜ ˜ ˜

Kobber Messing Aluminium Rustfritt Sink og bly

˜ Kabler ˜ Stål ˜ Skrapejern ˜ EE-avfall ˜ Alle typer spon (kassert næringselektro)

* Ingen containerleie * Vi har containere opp til 35 kubikk. * Meget konkurransedyktige priser på metaller.

Laksevågneset 3, 5160 Laksevåg Tlf. 55 94 01 13 // 476 30 063 Åpningstider: Man - Fre: 07.30-16.00

www.metallretur.no


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

COMPASS

13

433.800,-

LTD 2,2 136HK DIESEL 4X4

WRANGLER

UNLIMITED SAHARA 2,8 DIESEL 200HK 4X4 VARE

Skinninteriør, 18” alu.felger, auto. klima, el.just. førersete, Privacy vinduer fra B pillar, stor Radio/CD med Boston Acoustic høytalere og navigasjon.

ERM, ESP, HDC, HSA, Tractioncontrol, auto. klima, cruisekontroll, skinninteriør, varmeseter, Radio/CD m/Uconnect telefonsystem, tåkelys, 18” alu.felger og stigtrinn.

382.900,eks mva eks mva

KOM INNOM FOR EN RØFF PRØVETUR - HVOR DU VIL!

GRAND CHEROKEE OVERLAND 3,0 190HK 4X4

Napa skinninteriør, ventilerte seter, DualPane soltak, 20” alu.felger, ekte treverk i interiørdetaljer, mediasenter Radio/ CD/ Navi, Quadra Drive 4x4, Quadra Drive luftfjæring, kollisjonsvarsler foran, adaptive cruisekontroll, blindsonevarsler og el.bakluke.

878.800,-

Avbildende modeller kan

avvike fra oppgitt pris.

Åpningstider:

Hverdager: 09.00 - 16.30 Torsdag: 09.00 - 19.00 Lørdag: 10.00 - 14.00 STORETVEITVEIEN 58, 5072 BERGEN - TLF.: 55 36 10 00 - POST@AUTOSALG.NO - WWW. AUTOSALG.NO


14

▍Annonse

Coolsculpting

• fettfjerning uten kirurgi Vårt kvalitetsmål er å innfri kundens behov og forventninger, enten du er liten eller stor.

• medisinsk diett • rask vektreduksjon • 8-10 kg etter første 4 uker • langvarig oppfølging • langvarig resultat

Kjempe tilbud! Pierre Ultra Light Ko˜ ert sett

1099,-

Alizonne

Hårfjerning med laser

5 års garanti

• 30 % rabatt i juni og juli

Tilbudet gjelder kun Maske Marked

299,-

Kontakt oss for gratis og uforpliktende konsultasjonstime på tlf: 55 29 00 50

Sports line Computertrolley

Sport Line ryggsekk

5 års garanti

549,-

Maske Marked Hardangerveien 68, 5224 Nesttun

bergen@klinikk-haugesund.no • www.klinikk-haugesund.com 5 års garanti

Maske Marked er åpent for privat personer og bedrifter.

Mandag-fredag: 08-16 - Lørdag lukket. Tlf: 55 92 50 28

www.maske.no

NORSTONE PÅ LAKSEVÅG

RAUS BEDRIFT Gjør Bergen til en bedre by Har din bedrift lyst til å gjøre byen vår til et rausere sted - for alle?

      

Singel Pukk Støpesand Fallunderlag til lekeplasser Underlag til belegningsstein Bæreslagsmasser Grusfraksjoner

Som Raus bedrift kan du velge mellom å støtte bymisjonen med følgende beløp årlig: kr 10 000 - 250 rusavhengige får en varm og næringsrik middag og et måltidsfellesskap i en tøff hverdag kr 20 000 - En familie får tildelt en egen familiekontakt som hjelper med avlastning, praktisk hjelp eller andre behov familien har i en sårbar periode kr 40 000 - En ungdom får tett og forebyggende oppfølging i en utfordrende fase hvor fallhøyden er stor

NorStone er Norges største produsent av pukk og grusprodukter. Vi leverer både til private og entreprenører. Velkommen til oss på Laksevågneset! Åpningstider: Mandag – torsdag: 06.00 – 22.00 • Fredag: 06.00 – 20.00 • Lørdag: 08.00 –14.00 NorStone Laksevåg, Laksevågneset 3 Tlf: 55 34 56 00 • E-post: info@norstone.no

Som Raus bedrift får du: • Raus bedrift-diplom • Nyhetsbrev • Årlig samling med andre rause bedrifter • Kreditering på bymisjonens sider • 6 bymisjonskopper Ta kontakt med innsamlingsleder Tine på tlf 930 26 710 eller epost tine@skbb.no for å bli Raus bedrift. Se også www.bymisjon.no/bergen.

www.norstone.no

Sammen kan vi gjøre Bergen rausere!


GJØR GJØR KLAR TILKLAR TI GJØR KLAR TIL DUGNAD! DUGNAD! GJØR KLAR TIL nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

15

DUGNAD! GJØR KLAR TIL DUGNAD! DUGNAD!

Fastpris på det DU trenger til dugnad!

Fastpris på det DU trenger til du ris på Fastpris det DUpå trenger til dugnad! det DU trenger til dugnad! Fastprisen inkl. transport, avfall og leie inntil 4 dager.

Fastpris på det DU trenger til dugnad! Fastprisen inkl. transport, avfall og leie inntil 4 dager.

Fastprisen inkl. transport, avfall inkl. og leie inntil 4avfall dager. Fastprisen transport, og leie inntil 4 dager. Fastprisen inkl. transport, avfall og leie inntil 4 dager.

-----------------------------------------Offisiell leverandør

NORGES IDRETTSFORBUND

------------------------------------------

Offisiell leverandør --------------------------------------NORGES-----------------------------------------IDRETTSFORBUND ffisiell leverandør

ORGES Offisiell leverandør DRETTSFORBUND NORGES

IDRETTSFORBUND

08899 08899@ragnsells.no www.ragnsells.no

08899

08899

08899

08899@ragnsells.no www.ragnsells.no

08899@ragnsells.no www.ragnsells.no

08899@ragnsells.no www.ragnsells.no


16

▍Næringsliv Offshore

8000 milliarder

lokker bare delvis Nye utvinningsmetoder kan gi tusenvis av nye oljemilliarder til den norske stat. Men oljeselskapene vegrer seg. Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

Oljeproduksjonen på norsk sokkel er halvert siden 2000. Til tross for større funn som Johan Sverdrup, Skrugard og Havis forventes produksjonen å avta ytterligere. En utvinningsgrad på 46 prosent for oljefelt er høyt i forhold til resten av verden, men det betyr likevel at mer enn halvparten av oljen, om lag 32 milliarder fat ikke vil bli produsert med tradisjonelle metoder, skriver Konkraft nylig i en rapport til olje- og energidepartementet. Konkraft er en samarbeidsarena for Oljeindustriens landsforening (OLF), Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen (LO). 8000 MILLIARDER Oljedirektoratet har beregnet at cirka halvparten har potensial til å kunne bli utvunnet. 16 milliarder

fat tilsvarer over 8000 milliarder kroner til en oljepris på 100 dollar og en dollarkurs på 5,5 kroner. Det betyr flere tusen milliarder kroner i rene statsinntekter. Det er såkalte eor-metoder eller enhanced oil recovery som er nøk-

Vi har kommersiell tro på dette.

olje fra reservoarbergarten, samt å forbedre transporten av oljen mot produksjonsbrønnene. Det er pågått forskning og forsøk på disse metodene på norsk sokkel i en årrekke. Andre steder i verden som i Kina og utenfor Afrika, brukes slike metoder på kommersiell basis. Men den største aktøren på norsk sokkel vegrer seg ennå. Statoil har gjennomført en rekke forsøk i Nordsjøen, men har per i dag ikke igangsatt eor-tiltak kommersielt.

TROR PÅ METODENE – Statoil har kommersiell tro på eor. Vi ser fra pilotforsøk med lavsalint vann (vann med lavt saltinnhold) at dette virker. Vi må nå jobbe videre med dette for å det i drift. Vi ønsker kelen. Disse metodene innebærer nå å gå fra lab til feltimplementering, forteller teknologidirektør i Statoil, typisk å endre egenskapene til vannet som injiseres ned i reser- Siri Espedal Kindem. Det er særlig injeksjon av lavvoarene, samt å tilsette ulike typer salint vann og såkalte polymerer kjemikalier. Formålet er å frigjøre Siri Espedal Kindem, Statoil

MULIG FELT: Heidrun er det mest aktuelle feltet for bruk av de nye metodene på kommersiell bas

som er aktuelle metoder for Statoil. Men Kindem vil ikke love at Statoil er i gang på Heidrun eller Gullfaks innen et år, men forsikrer at dette står på agendaen. – Vi er i planleggingsfasen.

Det betyr å planlegge å få ut utstyr som pumper og beholdere, samt nødvenige endringer på plattformdekket. Det er en større logistikkoperasjon å få dette til, ifølge teknologidirektøren.

Bergen kan bidra Til høsten tar regjeringen en viktig avgjørelse for UiBs oljeforskning.

Arne Skauge, senterleder ved CIPR.

Foto: Arild Gilja

Universitet i Bergen har gjennom CIPR (Centre for Integrated Petroleum Research) i en årrekke forsket på eor-tiltak. Stikkord er lavsalint vann, surfaktanter (såpeskum), polymerer og nanopartikler. Ved utgangen av 2012 faller grunnfinansieringen fra Senter for fremragende forskning (SFF) bort. De siste ti årene har senteret mottatt 140 millioner kroner gjennom denne ordningen. Til tross for at Statoil har spyttet i ekstra støtte i år og i tiden fremover, er finansieringen til CIPR fremover likevel uviss. – Det ville være svært ulogisk at kompetansen på økt utvinning som er bygd opp ved CIPR ikke videreføres når regjeringen nå vurderer en større nasjonal satsing, sier senterleder, Arne Skauge i en kommentar. Nytt nasjonalt senter for økt utvinning Når regjeringen til høsten tar sin lenge bebudede avgjørelse om hvor det nye senteret for økt utvinning

skal ligge, er Bergen ett av de aktuelle stedene. Nylig besluttet Statoil å bygge opp et avansert ior-labaratorium i Trondheim som av mange regnes som Norges teknologihovedstad. Stavanger på sin side har en betydelig kompetanse og forskning innen boring og brønn, som regnes som ett av de viktigste tiltaksområdene som gir økt utvinning. Alle tre byene er dermed aktuelle lokasjoner. Departementet vil ikke røpe i dag for mange detaljer rundt arbeidet med å lokalisere det nye senteret, annet enn at arbeidet er underveis og at Forskningsrådet er i gang med en utredning om hvordan det nye senteret skal bygges opp. I hvert fall kan olje- og energiministeren overfor Bergen Næringsliv bekrefte at Bergen er en aktuell by. – Det kan godt hende at det nye ior-senteret blir lagt til Bergen, var alt Ola Borten Moe ville si om den saken.


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

kroner

sis.

17

Foto: Øyvind Hagen/Statoil

BRADBENKEN 1

KONTORLOKALER TIL LEIE

BERGEN SENTRUM

850 m2 kontorlokaler på Bradbenken i Bergen sentrum.

5. ETG

CA 850 M2

FINNKODE: 34836167

Bradbenken 1

«Alle» vet hvor Bradbenken ligger! Sentralt i Bergen sentrum, mellom Bryggen og Haakonshallen, ligger dette praktbygget praktisk talt rett på bryggekanten. Fra Bradbenken har du praktfull utsikt mot Bryggen, over Vågen til Nordnes, og rett inn på festningsområdet med Haakonshallen og Rosenkranztårnet. Lokalet fremstår praktisk, og med gode kvaliteter. Store vindusflater på alle fasader gir optimale lysforhold. Den interne konfigurasjonen er svært fleksibel og kan lett tilrettelegges leietakers ønsker. God plass til inntil 46 arbeidsplasser, møterom, kantine og fellesarealer, samt brede og luftige korridorer.

Utsikten fra 5. etg mot Vågen og Nordnes

Inngangspartiet med den moderne vestibylen

Bradbenken har navn etter et kjølhalingsverft (bradbenk) som ble grunnlagt her i 1602 og var i virksomhet til 1878.

Renate Hjortland Tlf + 47 55 92 72 41/ Fax + 47 55 32 09 16 mob + 47 99 69 15 68 renate@friele.no

Interiørbildene er tatt i tilsvarende lokaler hos Argentum i 6. etg. Alle foto: Andreas Roksvaag.

Lokalene har fleksibel konfigurasjon


18

▍Næringsliv Marin

Har hjulpet 70 u - Men fortsatt er det mye å gjøre. Et nytt forskningsfartøy og mer konsentrert innsats på enkeltland er veien videre, mener leder for fiskeriekspertene i Bergen, Åsmund Bjordal.

Arild Gilja

redaksjon@byavisen.net

Ekspertene på bestandsestimering, fiskeristatistikk, lovverk og fangstkontroll fra Bergen har gjennom de tredve årene senteret har vært i drift, gitt fiskeribistand til over 70 utviklingsland. Forskningsfartøyet, Dr. Fridtjof Nansen har vært den sentrale komponenten i bistandsarbeidet. – De fleste land i Afrika har ikke egne forskningsfartøy som kan måle utstrekning og størrelse på bestandene. De har derfor ingen kunnskaper om hvordan fiskeressursene deres utvikler seg. Blir de mindre eller større? Hvis man ikke vet dette, så har man heller ikke grunnlag for å etablere en bærekraftig forvaltning av fiskeriene, forteller Åsmund Bjordal. Han viser til de store mengdene data som Nansen-fartøyet har samlet inn gjennom de tre tiårene. – For mange av landene er dette de eneste dataene de har å vise til. I tillegg er dataene viktige også i en regional og global sammenheng. BEHOV FOR NYTT FORSKNINGSSKIP Men nå er båten rimelig nedslitt av de utallige driftsdøgnene i tropisk sjø. Den er heller ikke utrustet for moderne forskning som innen klima og havmiljø. Bjordal og hans kollegaer er derfor meget spent på om regjeringen til høsten vil

LYSERE FREMTID FOR AFRIKA: - Vi ser klare resultater og lærer av våre erfaringer, forsikrer leder for fiskerifaglig senter ved Havforskningsinstituttet, Åsmund Bjordal som er på vei til Sri Lanka som ønsker å gjenoppta av samarbeidet med Norge etter den ødeleggende borgerkrigen.

godkjenne planene for et nytt fartøy. – Hvis det ikke bygges et nytt far- BISTANDSERFARINGENE tøy så ser jeg ingen muligheter til å – Kritikken av norsk bistand, hvordan drive Nansen-programmet videre ser du på den? – Det er klart vi fortsatt har en vei å etter 2015. På spørsmål om ikke behovet for gå, men vi har lært av våre erfaringer denne type bistand er mindre i dag gjennom 30 år. En hovedlærdom er at innsatsen må settes inn på alle enn før, er Bjordal avvisende. – Behovet er kanskje enda sterkere feltene i en fiskeriforvaltning, om enn før. Spørsmålet er om Norge man skal lykkes. Bestandsmåling som en ledende nasjon innen fis- og forskning som ligger i bunnen keriforvaltning, fortsatt skal gi slik av all forvaltning er i beste fall halvbistand eller ikke. veis til målet. Hvis man ikke har

god kontroll og statistikk over det som fanges i tillegg, vet man ikke hvor mye som tas ut av bestandene. Dette er avgjørende når man skal gjennomføre et bærekraftig fiske. Bjordal viser spesielt til Namibia som i dag regnes som en internasjonal suksess innen fiskeriforvaltning og rangeres blant verdens ti beste når det gjelder bærekraftig fiske. – I Namibia bygde vi gjennom en årrekke opp kompetanse innen samtlige felt som bestandsestimering,

Bosshenting.no Vi henter boss, rot og skrot. 1. Du peker vi bærer 2. Utleie av bosstilhengere 3. Bosscontainer-utleie

Ring 09234


19

utviklingsland nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

– Fiskeribistanden må mangedobles – Fiskeribistand virker og fisk er en svært viktig ressurs for utviklingsland, mener WWF. –Fisk representerer enorme verdier, både som inntektsgrunnlag og som matevareressurs. Derfor må bistanden mangedobles er vårt klare krav, forteller leder for havmiljø i WWF Norge, Karoline Andaur. Hun støtter fullt ut fiskerisenterets ønske om nytt forskningsskip. – Det er fremdeles et stort behov for å dokumentere bestandene rundt i verden. Men det er også viktig å sikre at utviklingslandene får nyttiggjøre seg av forskningsinnsatsen, forteller Andaur. Det må derfor gis opplæring på alle fagområdene innen fiskeriforvaltning.

fangst- og landingskontroll, samt lovverk og forvaltning. Da vi satte sluttstrek, i 2005 følte vi oss sikre på at de kunne stå på egne ben. Også Vietnam og Thailand er suksesshistorier for senteret, mener Bjordal som vil understreke at Norge som kanskje er verdens ledende oppdrettsnasjon, også har utstrakt bistandsarbeid innen dette feltet. MAT OG EKSPORTINNTEKTER – Hvem er det som får inntektene av fisket i de fattige landene? – Kyst- og innlandsfisket har normalt blitt utført av landenes egne innbyggere og fangsten har gått til å forsyne egen befolkning. Sånn sett har et bærekraftig kystfiske vært viktig for landet selv. Men flere afrikanske land har også etter hvert innført eierbegrensninger for utenlandske selskap, slik at det gjelder krav om nasjonalt eierskap i havfiskeflåten også, og eventuelt også på landanleggene. Dette sikrer utviklingslandene viktige eksportinntekter. Bjordal forklarer at det tradisjonelt har vært utenlandske eiere som har styrt havfiskeflåten og de store landanleggene til fiskerinasjonene i Afrika. Det har vært naturlig når de nasjonale fiskerne selv ikke har hatt

– Norsk bistand må også sikre at man får nytte av bestandsmålingene, det vil si at det må også gis opplæring i kontroll, statistikk og lovverk. Innsatsen må være så grundig at landene kan drive dette videre selv. – Selv noen få prosenters økning i norsk fiskeribistand vil gi store resultater. For dette virker. Hun etterlyser også norsk innsats i storpolitikken. – Det må blant annet på plass et internasjonalt regelverk som hindrer piratfiske og som gir fiskerinasjonene tilstrekkelig ansvar og kontroll over bestander og fangst. Her må Norge være en pådriver.

Fakta » Fiskeribistand utgjør mindre enn 1 prosent av årlig den totale bistanden fra Norge på 27 milliarder kroner. » Havforskningsinstituttet og forskningsfartøyet, Dr. Fridtjof Nansen har i samarbeid med FNs matvareorganisasjon, FAO, bistått en rekke land med overvåking av fiskeressurser, havmiljø og marine økosystemer samt opplæring av lokale forskere i toktvirksomhet, bestandsberegninger, analyser og forvaltningsrådgiving. » Prosjektene er i all hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet og Norad.

Dager vi gjerne vil feire Bryllup – Barnedåp Sølv/gullbryllup – Runde dager

kompetanse og kapital til å operere i større skala. – Over tid tror jeg mange afrikanske land har et stort potensiale i å sikre seg større andel av verdiskapningen fra fisket, både gjennom økt deltagelse i havfiske og gjennom økt videreforedling, avslutter Bjordal.

i flotte omgivelser på

Perfekt til luncher og forretningsmiddager

GAMLE BERGEN TRACTEURSTED

Elsesro 1, 5042 Bergen, Tlf. 55 25 70 34, Mail: gbtr@online.no www.tracteurstedet-gamle-bergen.no


20

▍Annonser Design: Lemon 0412/1463

Kom og prøv vår nye a la carté meny

Steinmaterialer Ring for bordbestilling! 55 30 69 55

I Arna Steinknuseverk kan du hente sand, grus eller stein til hagebruk, bygging eller andre formål. Du kan til og med få produktene levert hjem i Big Bag. Vår grus setter seg godt selv om veien har stor stigning. For tilbud og bestilling kontakt Arna Steinknuseverk Tlf. 55 39 28 80 | NCC Roads AS, Gaupåsv. 1, 5265 Ytre Arna Åpningstider: Man - tors: 06.00 - 22.00 | Fre: 06.00 - 18.00 | Lør: 08.00 - 14.00

Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen restaurant@tokokker.no Tlf. 55 30 69 55 www.tokokker.no

ncc.no/pukk

NYTT KJØKKEN, BYTT DØRER OG SKUFFER.

HerjedalsKjøkken fornyer kjøkkentil til nye nyekjøkken kjøkkenpå på under en dag. HerjedalsKjøkken fornyer gamle gamle kjøkken under en dag. HerjedalsKjøkken fornyer gamle kjøkken til nye kjøkken på under en dag. Bytt dører og skuffer på ditt Spisnåværende frokost iskrog. ViVi helt enkelt nye dører og skuffer på deres kjøkken. Vimonterer monterer helt enkelt nye fronter og skuffer på deres nåværende monterer helt enkelt nye fronter og skuffer på deres nåværende skrog.

nåværende skrog og få et ditt gamle kjøkken. kjøkken med nytt utseende og Besøk våre visninger: Besøk våre visninger: Lag middag i nyeOnsdag funksjoner i høyeste kvalitet! Ønsker 4. Februar Februardu gratis kostnadsoversikt? Onsdag 4. Passer alle skrog, uansett ditt Nestun Senter Senter 12:00 Ring osskl. tlf.-- 16:00 55 25 71 01nye. Nestun kl.på 12:00 16:00 konstruksjon og alder. Torsdag 5. Februar Torsdag 5. Februar Vestkanten Vestkanten

kl. kl. 12:00 12:00 -- 16:00 16:00

Fredag 6. Februar Februar Ring Christer Justadoss på i vår butikk i Åsane. Fredag 6. eller besøk Slettebakken Senter kl. -- 16:00 Senter kl. 12:00 12:00 16:00 tlf.Slettebakken 970 53 158 for gratis prisoverslag. Hesthaugveien 24 Kan du du ikke ikke komme? komme? Ring Kan Ring oss oss på på 55 55 25 25 71 71 01 01 for for et et gratis gratis kostnadsoverskostnadsoverslag, eller besøk vår butikk i Åsane, vis a vis Living. lag, eller besøk vår butikk i Åsane, vis a vis Living. Åpent: Man-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15 Åpent: Man-fre Man-fre 11 11 -- 17 17 • Åpent: • Tors Tors 11 11 -- 19 19 •• Lør Lør 11 11 -- 15 15

www.herjedalskjøkken.no

www.herjedalskjøkken.no • 55 25 71 01 www.herjedalskjøkken.no • 55 25 71 01

VARIABLE™ BALANS®

MOVE®

Design: Peter Opsvik

Design: Per Øie

Designet så kroppen din holdes i sin naturlige aktive tilstand.

Designet for en sunn holdning og et åpent sinn.

Pris fra: 2990,-

Pris fra: 2990,-

(Prisen gjelder frem til 30.06.2012)

(Prisen gjelder frem til 30.06.2012)


nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

CATERING - til bedrifter og private

Cateringmenyen med det lille ekstra Har du lokalet, har vi maten. Vi leverer til enhver anledning. Vi satser på kvalitet og god smak. Kjøtt og pålegg kommer derfor fra Safari sitt eget anlegg i Olsvik. Ta kontakt for tilbud på tlf. 55 50 75 00. Besøk vår hjemmeside www.safaricatering.no og la deg friste!

Bryllup eller konfirmasjon? Vi gleder oss til å lage den gode maten som gjør dagen din perfekt. Husk å vær tidlig ute med bestillingen.

Tlf. 55 50 75 00 | catering@safari.no | www.safaricatering.no

21


22

▍Næringsliv Helse

Levereromsorg Katharine Gude Aspvik gikk fra å være sykepleier til konsernleder. Helsefaget er hennes hjertebarn, og via firmaets døgnbemannede vakttelefon leier hun ut helsepersonell i Bergen Helsevikar AS. Anette Olsen Vebjørnsen redaksjon@byavisen.net

Det hele startet i 2004. Gude Aspvik startet et enkeltmannsforetak hvor hun leide seg selv ut som sykepleier. Hun fikk et godt rykte på seg og etterspørselen økte. Sykepleieren startet Bergen Helsevikar AS. Først i det små med en sykepleier, så to og slik fortsatte det. – Ryktet spredte seg. Vi fikk bestil linger fra både sykehjem og hjemmesykepleien, sier Gude Aspvik. Siden den gang har firmaet fortsatt å øke. Bergen Helsevikar driver i dag med utleie av både helsepersonell og pedagogisk personell. De åpnet også nylig en avdeling i Stavanger. 42-åringen forteller at det har vært tøft å være i en bransje med store aktører. Likevel huser nå firmaet mellom 200-300 vikarer, og behovet for helsepersonell ser ikke ut til å avta.

Hadde jeg visst hva jeg begikk meg ut på, vet jeg ikke om jeg hadde turt. Katharine Gude Aspvik, Bergen Helsevikar

vakttelefon både for ansatte og kun dene sine, slik at de alltid skal være tilgjengelig.

t rivsel 42-åringen mener nøkkelen til suk sess ligger i at de har høy deknings grad og at de gjør sitt ypperste for Døgnåpent å imøtekomme kunden sitt behov. Bergen Helsevikar har ingen ram Men like viktig som å tilfredsstille meavtale med Bergen kommune, kundene er man avhengig av formen de blir mye brukt likevel. På nøyde ansatte. Gründeren forteller tross av manglende avtale, leverte at hennes erfaring som sykepleier er Bergen Helsevikar nest mest helse gull verdt i jobben hun gjør. personell til Bergen kommune i 2010 – Jeg ser arbeidssituasjonen både I 2004 startet Katharine Gude Aspvik et enkeltmannsforetak hvor hun leide seg selv ut som sykepleier. I dag er hun sjef for over med en prislapp på 6.355 000 kroner. Foto: Anette Olsen Vebjørnsen fra vikaren og kunden sin side. Jeg 200 vikarer. – Vi leverer når ingen andre kan, vet hvem jeg ville ha ansatt og jeg vet hevder konsernsjefen. hvordan det er å være vikar. – Her får man alle juridiske kon - løsninger. – For å lykkes som gründer tror Bemanningsbyrået har en dek trakter på plass. De har gode kurs – Hadde jeg visst hva jeg begikk jeg man må ha et brennende hjerte ningsgrad på 95 prosent. De har flest engasjement både innen HMS, ferieregler og lig- meg ut på, vet jeg ikke om jeg hadde for det man driver med. Ha stort og henvendelser der byrået må dekke Da Gude Aspvik startet firmaet nende. Mitt tips til andre gründere er turt, sier hun. optimistisk pågangsmot, skaffe seg opp en enkelt vakt på kort varsel, visste hun lite om å drive en bedrift. å gjøre det du er god på, og å bygge Gude Aspvik innrømmer at job - et godt nettverk og gode samarbeids ettersom byråene med avtale blir Hvilke lover og regler som var gjel - deg opp og bruke nettverket ditt. ben går på bekostning av familieli - partnere, slår hun fast. kontaktet først. Bergen Helsevikar dene har hun lært seg etter hvert. 42-åringen mener det er viktig vet til tider, og hun understreker at rekrutterer også vikarer i lengre og Hun har lært mye gjennom NHO at man snarest mulig lager seg gode å være gründer ikke er noen ni til korte vikariat. De har en døgnåpen service som firmaet er medlem av. systemer og ikke velger kjappe fire-jobb.

Volvat Bedrift - friske medarbeidere presterer bedre Volvat bedriftsavtale er et fleksibelt tilbud som tilpasses din bedrift. De ansatte har ulike behov. Vi bistår gjerne med å avklare hvilke tjenester som passer best. Ta kontakt for et uforpliktende møte og pristilbud. Les mer på www.volvat.no Volvat Medisinske Senter. Laguneveien 9, 5239 Rådal. Tlf: 55 11 20 00 Åpningstider: Hverdager: 08.00-22.00. Lørdag: 09.30-16.00 Søndag/Helligdager: 10.30-16.00

INNGÅR I CAPIO EUROPA


påbestilling

nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

23

Bergen Helsevikar AS Kostnader: Totale kostnader fra april 2011 til og med mars 2012 for Bergen kommune: 64 855 843 kroner

» Smart Bemanning eier datterselskapene Bergen Helsevikar og Smart Bemanning Bergen. » Bergen Helsevikar leier ut helsepersonell og pedagogisk personell. » Har mellom 200-300 vikarer. » I år har Bergen Helsevikar sammen med; CityMaid Hjemmeservice AS, SeniorStøtten AS (Allhelse), Uloba BA, AssisterMeg AS, JAG Assistanse AS, HAV A/S og Orange Helse AS fått konsesjon med Bergen kommune til å være en BPAaktør. (Brukerstyrt personlig assistanse) » Omsatte for 13 867 495 i 2011.

Beløpet er fordelt slik: Manpower 16 227 339 Adecco Norge 10 706 403 Helsenor 6 318 436 Adecco Helse 5 657 402 Kelly Services 5 060 508 ISS Personalhuset 3 530 885 Proffice 1 306 231 Vacant helse 1 273 707 Manpower Prof. 626 599 Dedicare 618 709 Lenas helsepersonell 236 216 Agito Norge 28 924

» Avtaleleverandører helsevikarer for Bergen kommune: Lenas helsepersonell, Agito Norge, Manpower, Dedicare, Vacant Helse, Adecco Norge, Konstali Helsenor (kontrakt hevet juni 2011) » Avtaleleverandører pedagogiske vikarer for Bergen kommune: Adecco Norge, ISS Personalhuset, Manpower, Proffice » Avtaleleverandører generelle vikarer for Bergen kommune: Kelly Services, Manpower og ISS Personalhuset

Det ble også kjøpt tjenester fra Bergen Helsevikar og Pedagogisk vikarsentral. April˜2011-mars2012: Bergen helsevikar: 7 226 251 Pedagogisk vikarsentral: 5 691 797 Kilde: Bergen kommune

Gode priser på betongprodukter til mur og hage ved vårt utsalg på Laksevåg

Grand Selskapslokaler VELKOMMEN TIL anno 1934

FLOTTE OPPLEVELSER I ÆRVERDIGE OMGIVELSER

Ferdigbetong TONA skorstein Mini- Trønder Rustikk

Grå 650,-/m2 (27,-/stk) Farga 760,-/m2 (31,67/stk)

Heller – Belegg – Blokk – Kantstein – Støttemur

www.olenbetong.no

Betong 55 94 66Johan 40 - Lager 55 94 66 30 Avd. Bergen: Berentsens vei 5 5160 Laksevåg - Tlf 55 94 66 30 www.olenbetong.no

˜

• • • • •

Eksklusive selskapslokaler Inspirerende møte- / konferanselokaler Historisk atmosfære Tradisjonell eller moderne meny - enkelt eller avansert Beliggenhet i hjerte av Bergen ved Ole Bull-statuen Ta gjerne kontakt med oss: Tlf: 55550255 E-post: post@grand-selskap.no www.grand-selskap.no


Polarvann

Design: walterdesign.no

- nr 5 - 2012 - www.byavisen.net

Nydelig kaffe på arbeidsplassen? Vi har kaffeautomater som dekker alle behov!

E T NY VÅR IP GS K FLAG

Polarvann Coffee Shop Deilig kaffe fra hele bønner og andre varmdrikker som kakao, espresso moccachino m. m . Enkelt vedlikehold, mulighet for kanne, driftsikker, flott design, energisparing, passer til alle slags bedrifter. Her får man MYE for pengene.

Kontakt oss i dag! Telefon: 55 25 99 25 www.polarvann.no

Bergens næringsliv - 05 - 2012  
Bergens næringsliv - 05 - 2012  

Byavisen Bergen

Advertisement