Page 1

Krever byutvikling

Stoppesteder pryder skjørt

Områdene langs Bybanen bør bygges ut, mener bystyrepolitiker Tor Woldseth og arkitekturrektor Marianne Skjulhaug. Side 4-5

Marianne Moe bruker de gule bussene som inspirasjon. Side 12

Poet og fotballfan Henning Bergsvåg feirer med Gunnar Staalesen og Frode Grytten. Side 41-42

Nr. 36 - 19. oktober 2010

Etterlyser mer støtte til film

Gateparade skal vise frem ny kunst

Side 3

Brenner minst

Dokumentarskaperne i Flimmer Film fyller ti år. De etterlyser samtidig mer privat støtte til filmer laget i Bergen.

Bergen har færre branner enn andre norske byer.

Side 44-45

Side 6

Aktuelt Lokalt ▍3 Livsstil Mat ▍8 Livsstil Mote ▍12 Meninger ▍16 Kultur I byen ▍38 Kultur Litteratur ▍40

Vi selger god søvn... madrass-salg

» » » » » MADRASSER / OVERMADRASS

Direkte fra fabrikk Fjærmadrasser - skumplast - latex Overmadrasser og barnemadrasser Alt kan lages etter mål Alle Wilton tepper ÷ 50% CORONET MADRASSER AS

Standard str. som lagerføresIndustrihuset - 5265 Ytre Arna - Tlf. 55 24 80 60/55 24 73 73 Produksjon av Coronet madrasser - www.arna-coronet.no 75/190 80/190 85/200 90/200 75/200

80/200

85/190

75/210

91/213

120/200

90 81 82 90

Vi kan BRANNvern www.teknisk-industrivern.no 90 81 82 90

Vi kan BRANNvern www.teknisk-industrivern.no

Åpningstider: Man.-fre. 9-16.00 · tors. 9-19 · lør. 10-15

90/210

÷ 15%

MADRASSER / OVERMADRASS Standard str. som lagerføres

Voss seng

75/190

80/190

85/200

90/200

75/200

80/200

85/190

90/210


2

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Regnværsmelankolikeren

Aktuelt

Britiske Tom Mc Rae må sies å være en bergensvenn for han tilbringer ofte uker på hotell i Bergen for å skrive nye sangtekster i et melankolsk landskap. Han er fascinert av at Bergen har egne maskiner for paraplykjøp - men det er også grunnen til at den britiske musikeren ikke kan bosette seg her, ifølge eget utsagn. Torsdag spiller han imidlertid igjen i Bergen. På Verftet.

▍26 Tannhelse for alle

Meninger Synspunkt Ruth Grung (Ap) Kommunalråd Komitéleder for miljø og byutvikling Bergen kommune

din. Slik er det ikke med tennene. Dersom du pådrar deg hull i tennene, kan regningen raskt bli firesifret. Det fører til at mange velger å prioritere bort tannlegebesøk. Studenter med trang økonomi må gjøre tøffe prioriteringer, og da kommer tannlegen langt nede på listen. For vanskeligstilte foreldre vil barnas behov for klær, aktiviteter og tannlegebesøk ofte settes høyere enn eget behov for å oppsøke tannlege. Mange pasienter med kroniske sykdommer og svak økonomi har også dårlig tannhelse. Det antas at mellom 200.000 til 300.000 ikke går regelmessig til tannlege og dårlig økonomi er en av hovedgrunnene.

flere eldre har sine egne tenner og dermed større behov for tannpleie. Regjeringen jobber nå med en ny stortingsmelding om tannhelse der blant annet pasientrettigheter, stønad til tannbehandling, rekruttering og kompetanseoppbygging vil bli drøftet. Bygging av nytt Odontologibygg er et viktig bidrag i arbeidet med å gi alle et godt tannhelsetilbud.

VI TRENGER Å UTDANNE flere tannleger og mer kunnskap om både behandling og foreFOR NOEN UKER SIDEN la forskningsminis- lommeboken. Vi er ikke fornøyd med å ha bygging. Det er vedtatt å opprette 5 regionale teren ned grunnsteinen for det nye odontolo- et samfunn der antall tannlegebesøk styres kompetansesentre i landet. Ett av dem vil gibygget i Bergen. Dette er starten på en ny era av personlig økonomi fremfor helsemessige være i Bergen og skal være operativt innen behov. Vi jobber for at tannhelsen skal bli en for tannhelse og forskning i Bergen. 2012. Det er fylkeskommunen som har ansvar del av det offentliges ansvar på lik linje med det for sentrene og det offentlige tannhelsetilbud. GOD TANNHELSE ER VIKTIG for alle. øvrige helsevesenet. TANNHELSEN TIL BARN i Hordaland har helt Kompetansesentrene er helt avhengig av tett Tannpine og dårlig tannhelse legger en stor demper på vår livskvalitet og generelle KNEKKER DU BEINET blir du fraktet til lege- siden målingene startet i 1985 vært dårligere kontakt med Universitetet for å sikre nødvenhelsetilstand. Derfor er det viktig for oss i vakten, gipset og behandlet for en liten egen- enn landsgjennomsnittet. Det har vært en posi- dig kompetanse. Det er Universitetet som har Arbeiderpartiet å sikre at vi får et tannhel- andel. Er du syk oppsøker du fastlegen din og tiv utvikling de senere år og dagens 5-åringer ansvar for utdanning av tannleger, spesialister setilbud som ikke avhenger av størrelsen på får behandling uten at det knekker økonomien har like få hull som resten av landet. Stadig og forskning.

Aktuelt Uken som gikk

DET HAR VÆRT MYE fokus på bygg og lite på innhold. Regjeringen har lagt ned mange grunnsteiner i Bergen og nå er det opp til Universitetet og andre utdanningsinstitusjoner å fylle de med innhold. Når det gjelder tannhelse så må vi dessverre konstatere at fagkompetansen gradvis er blitt nedbygd. Av de få professorene som er igjen på Odontologen er de fleste over 60 år. Det tar mange år å bygge opp kompetanse. Det er påfallende hvor ulike rammevilkår vi har for å utdanne tannlegespesialister i forhold til legespesialister. Her har sikkert Legeforeningen og Tannlegeforeningen spilt helt ulike roller. DET ER UTFORDRENDE og tidkrevende å få tannlegestudenter til å velge forskning som karrierevei fremfor en lukrativ karriere som tannlege i privat sektor. Universitetet i Bergen, Tannlegeforeningen og Fylkeskommunen må i fellesskap ta ansvar for at forskningen og forskerne får så gode vilkår at studenter kan følge forskerkallet uten å føle at man ofrer personlige karrieremuligheter og økonomi. Vi må skape et forskermiljø der alt ligger til rette for å gjøre banebrytende nye oppdagelser. Da kan vi sette Bergen i førersetet for en utvikling også på tannhelsefeltet. Kanskje man på Bergens nye odontologibygg i fremtiden kan finne opp et bor som ikke lager den grusomme lyden!

Byavisen SLEPP: Selma Lønning Aarø fra Stord var en av mange forfatterne som deltok under det årvisse Forfattersleppet i Bergen som ble arrangert i forrige uke. Foto: Silje Stavrum Norevik

Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 - 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 - Fax: 55 16 50 75 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-13

Meninger ▍16-17

Kultur ▍38-45

3

På Tv ▍47

Tar med atelieret ut på gaten

GULLARS: Eirik Hitland Johannessen, Gro Aakenes Sævig, Aud Lavik og Amalie Rosenquist vil ta kunsten sin ut på gaten blant folk flest.

Foto: Silje Stavrum Norevik

Ni kunstnere tar gaten i bruk for å spre kunsten blant folket neste lørdag. – Målet er en slags sjokkeffekt, sier Gro Aakenes Sævig. deres respektive kunstgjenstander når de inntar gaten fra Bryggen og oppover mot Ole Bulls Plass. Med Til daglig sitter de disiplinert i sine spesialdesignende sorte paraplyer respektive verksteder. Aud Lavik, i tilfelle klassisk bergensk regnvær, Amalie Rosenquist og Gro Aakenes blir det en gateparade hvor kunsten Sævig holder til på Verftet, mens kommer ut til folket. Tilsammen Eirik Hitland Johannessen har kon- cirka 40 modeller vil vise blant tor på Klosteret. I forbindelse med annet vesker, t-skjorter og kjoler fra kunsthappeningen B-Open som kunstnerkollegene. – Kunst skal jo oppstå ute blant arrangeres annethvert år har de fått ideen til en annerledes kunstne- folk. Her får vi synliggjort produkrisk visningsform. «Streetwalk» er tene våre. Målet er også at det skal ha kunstverdenens nye visningsform, en overraskende sjokkeffekt ved at vi inspirert av moteverdens kjente cat- plutselig er der. Kunst kan jo være walk, og har tidligere vært arrangert noe som plutselig oppstår og forsvinner, sier tekstilkunstner Gro Aaknes i Milano, Paris og København. – Jeg tenkte at vi måtte slå Oslo og Sævig om fenomenet. – Streetwalken blir også en måte å at Bergen derfor måtte være først i Norge, sier klesdesigner Amalie feire at også Bergens små designere Rosenquist som er initativtaker til har overlevd finanskrisen, supplerer re-designer Amalie Rosenquist. det hele. – Hver av kunstnerne har rekruttert seks modeller som skal vise Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen

GUIDEDE TURER INN I VERKSTEDET Over hundre kunstnere er engasjert under seks dager lange B-open som skal gjøre atelierer og verksteder tilgjengelige også for publikum den siste helgen i oktober. – Vanligvis jobber vi jo i lukkede rom. Her vil vi invitere publikum inn for å vise hva vi driver med, forteller Gro Aakenes Sævig som jobber med blant annet fotografiske trykk på kjoler.

– Jeg tenkte at vi måtte slå Oslo og at Bergen derfor måtte være først i Norge Amalie Rosenquist, dansk kunstner i Bergen

KLASSEBILDE: Gro Aa. Sævig med kjole med et gammelt klassebilde fra Lungegården skole i 1905. Foto: Silje Stavrum Norevik

Kunstnere vil lage butikk i verkstedet, og dessuten fortelle om virksomheten sin. Det blir også guidete turer for dem som ikke vil oppsøke kunstnerne helt på egehånd. Eksempelvis er det over 40 kunstnere som arbeider i Kunstnerverkstedet C. Sundtsgate 55.

gamle handelsmekanismene og hansatiden som gjør at du føler at byen ønsker nytt blod velkommen. Jeg ble fort forelsket i Bergen.

DOLK OG OLE HAMRE De peker også på at ideen om en egen gatevisning kan ses i sammenheng med lignende måter å spre kultur på i Bergen. – Du har jo også gatekunstneren Dolk eller Ole Hamres mange musikalske påfunn under Festspillene. Rådhuset har også vært arena for kunstvisning, eksemplifiserer Sævig. – Klær gjør seg jo heller ikke så godt på en kleshenger, men må ut blant folk for å vises, sier Amalie Rosenquist. Hun er den danske hjernen bak det hele, og er egentlig ny i Bergen etter seks år i Oslo. – Her opplever jeg en helt annen ja-mentalitet og at det er mye lettere å komme i kontakt med folk. Det er et helt annet verkstedsfelleskap og en annen dynamikk. Kanskje er det de

Åpne atelier er kjernen i B-open sitt program som finner sted lørdag 30. oktober og søndag 31. oktober. Under Åpne atelier ønsker over hundre kunstnere i Bergen og Hordaland velkommen inn. Flere ganger i løpet av helgen arrangeres guidede atelierbesøk med kunst- og kunsthistoriestudenter som omvisere.

B-Open

B-Open koordinerer et program med utstillinger og performance, workshop og sosiale hendelser annethvertår. Med programmet for 2010 ønsker B.open å fokusere på det som har blitt skapt på og av det regionale kunstfeltet de siste årene gjennom nye atelierfellesskap, kunstnerdrevne gallerier og kunstnerkollektiver. Nytt av året er eget verksted for barn.


4

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

– Bergen bør bli en

BYBANEN: Bybanen vil stå sentralt i byplanleggingen fremover. Fremtidige bebyggelser vil trolig komme i områdene rundt bybanestoppene,. 

Nye byggeprosjekter bør settes i gang langs Bybanen for å gjøre Bergen til en mer moderne storby i fremtiden. Det mener både bystyrepolitiker Tor Woldseth (Frp) og rektor Marianne Skjulhaug ved Arkitekthøgskolen i Bergen. Bybanen passerer, vil være naturlige sier hun. Skjulhaug er opptatt av og forståelse for hva og hvor vi kombyens stolte bygningshistorie, men mer fra, samtidig som byens endrinsteder for nye boliger. Politikeren er heller ikke for- også hun ønsker forandringer innen- ger vil åpne for en fremtid, forklarer Både Woldseth og Skjulhaug er nøyd med landskapet som møter de for den bergenske arkitekturen. hun. opptatt av hvordan Bergen skal se ut reisende bybane-passasjerene på vei – Det er fantastisk å oppleve hisBybanen vil stå sentralt i byplani fremtiden. toriske og virksomme områder i leggingen fremover. Fremtidige mot Flesland. – Det er altfor mange tomme, store – Det er bare tull at mye av byen. Bergens historiske bykjerne er bebyggelser vil komme i områdene arealer som vi kunne benyttet mye begivenhetene er bondeland og dagens funksjonelle sentrum, noe bedre. Vi trenger større bydeler slik at kuer. Oppover mot flyplassen med som skiller seg fra hovedstaden vår, ikke de som bor i Åsane og Laksevåg Nordåsvannet er det store areal som sier hun og fortsetter: skal måtte reise inn til byen like ofte, kunne vært brukt til nye boliger. Det – Bergen har mange kvaliteter og sier Woldseth, som sitter i komité for finnes mengder med landområder har nok Norges mest karakteristiske miljø, klima og byutvikling. som ligger godt til rette for flere boli- bysentrum. Likevel ville det vært Han mener Bergen må kjenne ger og fine eiendommer, sier han. flott om noen nye stemmer kunne sin plass som den nest største byen slippe til, som et eksempel har arkii landet. Nye stemmer tekten Rambø tegnet et fantastisk – Vi må bestemme oss for hvilken Også rektor Marianne Skjulhaug ved forslag til avslutningen av Skuten by Bergen skal være. Skal vi utgi oss Arkitekthøgskolen mener områdene som ville løftet den arkitektoniske for å være en jord- og landbrukskom- på veien mot Flesland ligger til rette ambisjonen i byen. mune eller en by? spør han retorisk, for byforhold. før han legger til: – Hele området mel lom Viktig balanse – Bergen er Norges nest største Nordåsvannet og Flyplassveien bør Rektoren trekker frem viktigheten by og vi må starte med å bygge flere utvikles til en ny bymessig struktur. av kontrastene mellom det historiske boliger. Vi skal være en i større grad Området sør for denne veien bør set- og det nyskapende for en by. moderne storby. Byen er i tillegg lite tes av til ulike former for matproduk– Byen er et felles minne, en stor egnet for jordbruk. Områdene hvor sjon i kombinasjon med turområder, historiebok som gir oss tilhørighet Rektor ved Arkitekthøyskolen Erik Madsen

redaksjon@byavisen.net

Marianne Skjulhaug

rundt bybanestoppene, ifølge Skjulhaug. – Bybanen vil helt sikkert bli stammen i bystrukturen fremover. Men en fortetting av byen er ikke uproblematisk og krever mye av innbyggere, utbyggere og politikere. Byutvikling gjør at det må forskes på nye bymodeller som kan oppfylle de drømmene om å bo og leve et godt byliv, hevder hun. Rektoren har også noen oppfatninger om Oslo og Bergen i forhold til moderne og nyere bygg. – Nybygging fører med seg både gode og dårlige eksempler. Operaen er helt unik, ikke bare i nasjonal sammenheng, men internasjonalt også. For Bergen er det kanskje Grieghallen som var siste tilskudd av banebrytende karakter. Bergens styrke ligger i sentrumsnære områder med mulighet for å bo med barn og naturen tett på, forteller hun. Nytenkning


▍Aktuelt Lokalt

5

moderne storby

Foto: Silje Stavrum Norevik

NYTT OG GAMMELT: I Bergen sentrum kombineres det gamle og det nye. Rektor Marianne Skjulhaug ved Arkitekthøgskolen i Bergen synes det hadde vært fint om nye stemmer kunne slippe til når det gjelder utviklingen av byen.

Kyrre Holmeseth er masterstudent som ser annerledes ut, sier han og ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Han er legger til: selv oppvokst i Bergen, og driver for – Bergen skiller jo seg ut ved måten tiden prosjekter i byen, uten at han byen forholder seg til den gamle vil røpe hva han jobber med. bebyggelsen og hvordan vi bygger Studenten mener Bergen bør arkitektur i terrenget i fjellsidene. være moden for en nytenking innen- Balansen mellom gammelt og noe for arkitekturen. nytt kan skape interessante kontras– Personlig mener jeg at vi må ter, forklarer han. tørre å gjøre noen nye ting som kan sette oss litt på arkitektur-agendaen, BERGENSK PATRIOTISME slik at vi ikke bare lever på det gamle. Den særegne og stolte tilhørigheVi må ikke være redde for å ha bygg ten hos byens innfødte vil gjøre det

SIGNALBYGG: Grieghallen er det nyeste bygget av banebrytende karakter i Bergen, mener rektor Marianne Skjulhaug ved Arkitekthøgskolen i Bergen. Foto: Silje Stavrum Norevik

vanskeligere for nytenking når det kommer til arkitektur i Bergen, i følge Holmeseth. – Bergensere sin personlighet er vel et lite resultat av at vi kommer fra en by med gammel og sterk historie. Det hadde nok blitt store protester om det skulle blitt gjort noe med Bryggen. Holmeseth synes likevel balansen mellom fortiden og nåtiden kommer dårlig ut når det nye bygget til Gulating lagmannsrett skal stå klart neste år. – I stedet for å gi et nytt byrom som åpner seg mot plassen og lille Lungegården, blir det nå et kraftig volum som stenger inne den gamle brannstasjonen, sier han. Også Holmeseth tror holdeplassene langs Bybanen vil være med på og skape nytt liv og flere boligområder i fremtiden. – De fremtidige stoppene langs banen bør kunne legge grunnlag for en større by, med steder hvor man ønsker å reise til, som man ikke finner i sentrum, forklarer han til Byavisen.

Bergen har sin egen identitet – Du bygger ikke skyskrapere rundt rådhuset i Bergen, sier arkitekthistoriker Kolbjørn Nybø. Evig patriotisme og stolthet står nærmest skrevet i Bergens grunnmur, ifølge Nybø. Han tror identitetsfølelsen er sterkere i Bergen enn andre steder, noe som påvirker det visuelle bildet av byen – Bergen er annerledes. Bergenserne har en ekstrem følelse av gjenkjenning. Men det blir uansett litt slik at man må tilpasse seg steder man er på, sier han og forklarer: – Du får et annet svar hvis du spør etter begivenheter på et turistkontor enn på en pub som serverer øl, ler han.

Nybø har jobbet med arkitekturvern i mange år, og har jobbet med flere prosjekter rundt om i landet og i utlandet. Han forteller om hvorfor forskjellen mellom Norges to største byer er så stor. – Oslo ble måtte gjenreises etter storbrannen på 1600- tallet, og byen ble konstruert av forsvarsmessige årsaker. Bergen har fått beholde sine byggverk, sier han.


6

▍Aktuelt Lokalt

Brenner minst i Bergen

FORNØYD: Brannmann Tom Steffensen er fornøyd med jobben brannvesenet gjør.

Bergen er byen hvor det brenner minst i hele landet. Stort fokus på forebyggende arbeid gir gode resultater, mener brannmennene selv. BYGGET FOR VESTLANDSVÆRET

• • • •

Innendørs elementproduksjon Ferdig grunnet kledning Fukt og vindsperre som standard Velg mellom mange standardmodeller eller en «skreddersydd» garasjeløsning • LOBAS® Garasjeport i stål - en sikker portløsning som krever lite vedlikehold

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 – 16 • Tors 8 – 20 • Lør 11 – 15

Damsgårdsveien 72, 5058 BerGen 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no www.bjorgvin-garasjen.no

V

E

L

K

O

M

M

E

N

T

I

L

Foto: Erik Madsen

VERDIFULL ERFARING Steffensen, som selv jobber på hovedstasjonen i sentrum, tror også erfaIkke bare brenner det minst ringen hos de ansatte er viktig i den i Bergen, men tall fra Norsk jobben som gjøres. Brannvernforening viser at fjoråret – Vi er mange som har jobbet var det året det var færrest bygnings- lenge i brannvesenet, inkludert meg branner siden 1997 i byen. selv, og det er klart at det er en god – Vi kan så absolutt være fornøyd ting å ha med seg. Jeg begynte vel med den jobben vi gjør. Det brenner å jobbe som brannmann i 1981, og lite i byen vår, og jeg tror fokuset på mye har forandret seg siden den det forebyggende arbeidet er en stor gang, sier han og legger til: grunn til dette, sier Tom Steffensen, – Vi har nok mye bedre bekledbrannmann i Bergen Brannvesen. ning nå. På den tiden var vi ikke sikStatistikker viser at det har ret på samme måte som nå. Tidene brent minst i Bergen så langt i år, har nok forandret seg mye, sier han. og Steffensen tror både erfaringen Anders Leonhard Blakseth er og kunnskapen til brannvesenet avdelingsleder ved brannforebygspiller en viktig rolle i den gode gende i Bergen. Han forteller om statistikken. flere viktige tiltak som har ført til – Vi har flere tilfeller hvor vi har gode resultater. slått ned branner tidlig, og vi er – Vi jobber veldig mye med det flinke til å angripe flammene. Det forebyggende, som jeg tror er hoveder fint å vite når vi vet vi har gjort en grunnen til at Bergen som by har hatt god jobb, sier han og fortsetter: så få brannulykker den siste tiden. Vi – Vi er langt fremme med forebyg- har blant annet faste foredrag for alle gende arbeid. Vi har jobbet i tunneler 6. klassinger, som får et innblikk i og hatt kontroller for å holde fokus hva vi holder på med. på arbeidet som skjer før en eventuell Blakseth tror skoleprosjekter og brann oppstår. Vi var blant annet i mediesynligheten styrker brannSverige og lærte litt om hvordan de vesenets fokus på arbeidet og at jobbet der med slikt arbeid, forklarer det har vært med på å gi de gode han til Byavisen. resultatene. – Vi jobber tett med barneskoler og vi er synlige i media, sier Blakseth. Erik Madsen

redaksjon@byavisen.net

Ta Bergensbana, Flåmsbana, Fjord1, E-16, eller «Norge i et nøtteskall» tur til Flåm! Koble av, få ro, ny energi, nye impulsar - på nytt hotell, restaurant og bryggeri i drivved, stein og glas.

Ægir var kåra til «Årets Bryggeripub i Norge 2008 & 2009»! Stå opp-poesi - rakfisk - julebord! Kurssamling – fjordsafari – ølsmaking og sjokoladekake!

Bestilling: tlf. 57 63 20 50, booking@flamsbrygga.no Postboks 44, N-5742 Flåm | Tel: 57632050 | Fax: 57632051 | E-mail: mail@fl amsbrygga.no | www.fl amsbrygga.no

ELEKTRISKE BRANNER Brann i elektriske apparater og anlegg gir en ny utfordring for Brannvesenet. – Feil i elektriske anlegg er største årsaken til brann i elektriske anlegg. Det er ingen som fører kontroll og 70 prosent av brannene i elektriske anlegg oppstår på grunn av rene feil, sier Blakseth til Byavisen. Så langt i år har det ikke vært noen dødsfall i brannulykker her i byen. – Vi har ingen dødsfall i år, og 27 branner, opplyser Blakseth.


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

7

VARMEKAMPANJE

Hos oss finner du alle de produktene du trenger. Vi har all den kompetanse som trengs for å gi deg de riktige råd og anbefalinger.

Hos oss får du hjelp til å komme i gang, slik at du kan få realisert dine planer om et vakkert uterom.

Du finner alt du trenger hos oss i Skarholmen!

Sivert Waagen AS har handlet med stein- og steinprodukter i over 50 år

HOS

også med grabb

Skarholmen, Tlf. 56 15 11 30 • post@waagen.no • www.waaagen.no Åpningstider: Mandag - Fredag: 7.30-16.30 - Torsdag: 7.30-19.00 - Lørdag: 9.00-15.00

ALLE MODELLER FRA DOVRE

BRASILIANSK SKIFER SORT 30 x 60 x 1 cm. Naturoverflate.

Nå kr 249,- pr m

2

STEINPANELER Panelstein er en enkel måte å få en flott og eksklusiv brannmur eller pipe.

SOLLESNES TØRRMUR 6-10 cm / 10-15 cm / 15-30 cm Pris for 6-10 cm

Fra kr 1350,- pr m

2

SCHAMOTEC BRANNMURSPLATER 1,22 x 2,44 m Pris per stk

Nå kr 2 220,STEINPANEL GRÅ Til bruk både inne og ute.

kr 449,- pr m

2

NYHET! STEINPANEL GYLDEN Til bruk både inne og ute. Sementert bakside.

kr 799,- pr m

2

Westfire Uniq 15

kr 9 990,Før: kr 12 990,-

Westfire Uniq 18

kr 6 990,Før: kr 8 790,-

BASALTFLIS CHINA BLACK Flammet overflate, 30 x 60 x 1,5 cm Til bruk ute og innendørs.

kr 499,- pr m

2

GJØR DEG KLAR TIL VINTEREN! BEST

SELGER

Varde Casa

kr 10 990,Før: kr 15 650,-

Jøtul F373

kr 14 990,Før: kr 19 490,-

NYHET! STEINPANEL GRANITT Til bruk både inne og ute. Sementert bakside.

kr 799,- pr m

2

STEINPANEL KONGEBRO NORDIC Til bruk både inne og ute. Sementert bakside.

kr 1190,- pr m

2

SALT I SEKK, 25 KG

kr 75,- pr sekk MAGESIUMKLORID, 25 KG Skånsom mot betongoverflater!

kr 155,- pr sekk STRØSINGEL I SEKK

kr 49,- pr sekk á 40kg +/STRØKASSE, 220 LITER

kr 2 690,- pr stk

STEINSENTERET ÅSANE SAND OG SINGEL A/S Morvikveien 7, 5122 Morvik - Tlf 55 19 97 70 www.sandogsingel.no - butikk@sandogsingel.no STEINSENTERET OS A/S Gudridflaten 3, 5200 Os - Tlf. 56 57 22 00 www.sandogsingel.no - os@sandogsingel.no STEINSENTERET HELLA BETONGPRODUKTER A/S Uthella, Manger - Tlf 56 37 35 45 www.hellabetong.no - post@hellabetong.no

Nordpeis Trio 2

Nordpeis Trio 3

Før: kr 18 450,-

Før: kr 16 500,-

kr 14 999,-

kr 13 599,-

STEINSENTERET SIVERT WAAGEN A/S Engevikvegen 12, Skarholmen - Tlf. 56 15 11 30 www.waagen.no - post@waagen.no


8

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Mektig sjokoladekake

Livsstil Mat

Det sies at navnet på den mektige sjokoladekaken, «brownie», først ble brukt i USA i 1896 i kokeboken ‘Boston Cooking-School Cook Book’. Navnet kommer både av fargen brown = brun og av historier om mytiske nisser og feer som ble kalt «brownie/brounie». Slike nisser og feer var populære på den tiden, melder melk.no.

Sjokolademousse Ingredienser * 2 dl kremfløte * 225 g kokesjokolade * 4 stk eggeplomme * 2 stk eggehvite * 100 g melis

Slik gjør du Pass på å ha romtempererte egg. 1. Pisk fløte til myk krem og sett den kaldt. 2. Smelt sjokoladen forsiktig i vannbad. Bruk lav temperatur og rør litt i den underveis. 3. Stivpisk eggehvitene med melis. Bland forsiktig sammen den smeltede sjokoladen med eggeplommene, vend inn krem og til slutt de stivpiskede eggehvitene. 4. Ha sjokolademoussen i porsjonsformer, eller en stor bolle. Settes kjølig i minst 2 timer før servering. Server sammen med litt pisket krem. Tips: Kan lages 1-2 dager før bruk. Du kan smelte sjokoladen i microen i stedet for i vannbad. Smeltes på lav effekt i 30 sekunder av gangen. Rør i mellom hver gang. Kilde: matprat.no

Livsstil Matbloggen Julia Jin Bloggeren skriver for Byavisen om mat. I dette nummeret tar hun for seg muffins.

Det har blitt hvisket i gater og smug i det siste om at det skjer noe muffens på Exhibitonsenteret. Eller kanskje har jeg hørt feil. For som vanlig må jeg utforske det hørte ord for å befeste det i mitt eget virkelighetsbilde. Muffens blir til muffins når jeg forstår hva det har blitt hvisket om. Uskyldig, nesten litt gjemt på senteret ligger cafeen Eat My Muffin. Jeg begynner å ane hvorfor muffins har svirret i ørene mine. På disken står det muffins i alle slags farger. Noen er gigantisk store. Pesto og pinjekjerner

Muffins til folket fra muffindama på Eat My Muffin

spesifikk enn min. Han vil finne Bergens beste muffins. Han forsøker en oreo cupcake (browniesliknende muffins med oreokrem) og himler med øynene over sin egen smaksopplevelse. Radiomannen bestemmer seg for, etter muffinsvandring i byen, at Oreomuffinsen er den beste muffinsen han kom over i Bergen. Bak disken på Eat my Muffin står det en strålende brunette er navnet på den ene giganten, med varme sjokoladeøyne. Hun grillet paprika, basilikum og mozarella på den andre. Eller smiler så vennlig til kundene forenklet, lunsjmuffins! Alt sam- som tasler inn, og forklarer med men blir bakt på cafeen i tidlige ivrig stemme hva som er i de morgenstunder…Og apropos ulike muffinsene. Jeg hører navnet, det kan kanskje høres hun prate om gulrot, pistasj og ut som det skulle skje muffens mandler, bringebær og vanilje, på stedet, men navnet bærer peanøtter,blåbær… Og ikke en sin uskyldig klang, det er rett minst sjokolademuffins, som det og slett fordi det er muffins som ser ut som kundene ikke kan få nok av. tilbys her. Mens jeg kikker på alle muffin- Det skulle ikke være mulig å gå sene kommer en radiomann inn. lei muffins med så mange variSom er på utforskningsreise han anter å velge mellom som her, også. Hans utforskning er mer men jeg hører det hviskes om at

nye sorter er på gang. Julemuf- eksisterte en gang. Og kanskje fins og kanskje og en helt ny lun- finner du inspirasjon til å finne sjmuffins. opp dine egne muffins på ditt Vinteren er på vei, for å veie opp eget kjøkken mens vintervinden for den snikende kulden og for å suser utenfor vinduet. Velbelette på mørket som sakte men komme! sikkert sniker seg innover Bergen, gjør det med en leken tvist, over- PS: Julia Jin har begynt å jobbe rask smaksløkene med en muf- på Eat My Muffin, red.anm. finsvariant du kanskje ikke visste


9

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Oktober kampanje!

Marsipan søvnløshet Byggerietmot Kaland Trelast

VEGGPANEL

FONNES – Tlf: 56168260

Huntonit kostemalt rehabiliteringsplate perle hvit 8mm. Plate: 8x62x2390mm

Sjokoladefondant

NYHET!

SUPERTILBUD

85,-

Ingredienser

Byggeriet Andersland Bygg

* 100 g mørk kokesjokolade * 100 g smør * 4 stk egg * 1 dl sukker * 1 dl hvetemel * pynt med friske bær og melisdryss

PR. M2

Reiso, UGGDAL - Tlf: 53430510

Pris pr plate: 126,- kr.

TORSDAGSTILBUD 14/10

Slik gjør du 1. Smelt smør og del sjokolade i småbiter. Ha sjokoladebitene i en bolle og hell varmt smør over. La stå 2-3 minutter til sjokoladen har smeltet og rør sammen.

Byggeriet Torsbygg Byggevare

BASIC KURVSTATIV 4 kurver

Ågotnes – Tlf.: 56335066

Lettpresenning 4x6 meter med maljer

Priskupp!

Byggeriet Øygarden Byggsenter Pålsneset, Rong – Tlf.: 56382820

3. Smør 4 små porsjonsformer. Fyll dem 3/4 fulle og sett dem på bakeplate. Stekes på nederste rille ved 180 °C i ca. 7 minutter. Avkjøles i formene et kvarters tid.

4. Hvelv dem forsiktig ut på tallerkener. Dryss melis over og pynt med friske bær. Server gjerne med vaniljesaus eller is.

Kilde: matprat.no

59,-

PARTI KJØP!

Eplekake med vaniljesaus

ersalg

Ingredienser * 3 stk eple * 3 stk egg * 2 ½ dl sukker * 1 ½ dl smør * 1 dl melk * 3 dl hvetemel * 2 ts bakepulver

f: 37 25 82 80

stensen

PR. STK

299,-

* 1 ss sukker * 1 ts malt kanel * Vaniljesaus: * 2 ½ dl melk * 1 ts vaniljesukker * 2 stk eggeplomme * ¼ dl sukker * 1 ts maisstivelse (maizena)

PR. STK

Ordinær kampanjepris: 449,- kr.

FREDAGSTILBUD 15/10 LAMINAT NORDISK ASK 8 mm KLIKK

Slik gjør du 1. Skrell eplene og del dem i skiver. Legg dem i litt vann med noen dråper sitronsaft. Da blir de ikke så fort brune.

lf: 76926080

2. Pisk eggedosis av egg og sukker.Bland sammen smeltet smør og melk, ha det i eggedosisen og bland godt. Sikt sammen hvetemel og bakepulver og rør det inn i kakerøren.

voll

Ordinær kampanjepris: 79,- kr. LØRDAGSTILBUD 16/10

VARMDETEKTOR 9V TLD100 BD Identifiserer trekk i hjemmet

B

K T

89,-

3. Smør en springform, ca. 24 cm og hell i kakerøren. Bruk slikkepott så alt kommer med. Legg over epleskiver (tørk av vannet med kjøkkenpapir) og dryss på sukker og kanel.

PR. M2

399,-

EIDSVOLL

Vaniljesaus: Skill eggene i plomme og hvite. Eggehvitene kan fryses 4. Stek kaken på midterste rille i stekeovnen ved 200 °C i ca. ned og brukes senere. Bland eggeplommene med de 40 minutter. Avkjøl på rist. andre ingrediensene i en kjele. Rør hele tiden og varm sausen til kokepunktet. Sausen vil skille seg hvis den koker. 5. Dryss melis over kaken før servering. Vaniljesaus smaker Sett kjelen i kaldt vann og avkjøl sausen. Server den i en godt ved siden av. glassmugge. Kilde: matprat.no

Byggeriet G.G. Bygg SYVDE – Tlf: 700 20 400

PR. STK

B Ordinær kampanjepris: 119,- kr.

Ordinær kampanjepris: 499,- kr.

S

PARKETT BOEN EIK ANDANTE

Blåbærmuffins

Silkematt, 3-stav, klikksystem. Kvalitetsparkett,14 mm

Ingredienser

299,PARTI KJØP!

PR. M2

* 125 g smør * 125 g frosne eller friske blåbær * 4 dl hvetemel * 1 stk egg * 100 g sukker * ½ ts salt * 3 ts bakepulver * 1 ½ dl melk * 1 dl kefir

www.byggeriet.no

Byggeriet Mestersalg Bergen Vågsgaten 6, Laksevåg – Tlf.: 55348700

Slik gjør du Smelt og avkjøl smøret. Bland bærene med ca 1/4 del av hvetemelet, og sett dette til side. Bland resten av de tørre ingrediensene i en bolle. Pisk egg sammen med sukker, og visp inn smøret og melken. Lag en fordypning i melblandingen, og rør inn eggeblandingen. Bland deretter inn blåbærene, og rør det sammen forsiktig. Fordel røren i papirkledde muffinsformer. Fyll opp halvveis. Det beste er å bruke muffinsbrett i aluminium i tillegg til papirformene. Da holder muffinsene formen bedre.

H

Kampanjen varer t.o.m. 23. oktober 2010

På 1600-tallet ble mandelmasse beskrevet i apotekernes bøker som et middel mot søvnløshet. Marsipan var kun tillatt å fremstille i små mengder, av kyndige apotekere. Dette ble etterhvert sett på som en luksusvare, og man begynte å gi hverandre små kaker av marsipan i gave for å vise sin velstand, skriver Wikipedia.

2. Pisk egg og sukker lett, tilsett sjokoladeblandingen og rør til en jevn røre. Sikt over mel og rør inn.

B

Byggeriet Mestersalg Bergen, avd. Arna Storaneset 20, Indre Arna – Tlf.: 55251050 Muffinsene stekes ved 180 grader. Oppskriften gir seks store muffins, eller ti små. Store muffins stekes i 15 - 20 minutter og små muffins stekes i ca. 12 minutter. Kilde: melk.no

Byggeriet Mestersalg Bergen, avd. Åsane Salhusveien 55, Nyborg – Tlf.: 56113070 Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.

B

S


10

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

r å 25 SFEST!

M U E L I n e JUB n u g a L ! C o o p O b s 25 å r fy l l e r r e r i e f i v og er! s i r p l l a n med k

Smaks salater Fruktsalat, italiensk salat, rekesalat eller vestkyst salat 250 g. Potetsalat 500 g. Av ordinær pris

-50% Raspeballer m/u flesk

Osterull Ostegården. 100 g. Pr pk

29 Pr kg 299,00

90

Fenalår

49

Signes Raspeball. Pr kg

90

Voss Kjøttindustri. Røkt/urøkt. Pr kg

189

Bønes servelat

39

Bønes Gårdsmat. Pr kg

90 Balholm

Osterøy korv Tveiten Kjøtthandel. 350 g

50 1 pk kr 46,90

Ta 2 for

LOK ALMAT Med over 100 års historie som forbrukereid dagligvarekjede i Norge vet vi hva det betyr med lokal tilhørighet. Coop`s satsing på lokalprodusert mat er derfor helt i tråd med våre tradisjoner. Kom innom for å oppleve spesialiteter fra vår lokale produsenter

00

Eple, eple/bringebær eller eple/solbær. 1 ltr. Pr stk

39

90


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

d e m n e m m a s Vi feirer 25 år r e t n e s u d o r p e l våre loka

Hakkasteik Voss Kjøttindustri. 350 g. Pr pk

29

Pr kg 00,00

90

Ekte eldhusrøkt fårepølse Evanger Pølsefabrikk A/S. Pr kg

199 Sartor • Lagunen

Raspeballer i lake Manger. 500 g. Pr pk

19

Pr kg 39,80

Gratis parkering • Norsk tipping • Rikstoto Forbehold om trykkfeil og utsolgt

90

Frå Ulvik i Hardanger. 3 ltr. Pr stk

99

Sartor 9-21 (20) • Lagunen 9-21 (20) Bygg Laguneparken 9-21 (18) • Bygg Sartor 9-20 (18)

19 Fana Kjøtt. Pr kg

90

Bayonneskinke

69

Fana Kjøtt. Kokt/rå. Pr kg

Drikkeklar eplemost Pr ltr 33,00

Røkte knoker

00

90

Ekte eldhusrøkt hjortekorv Evanger Pølsefabrikk A/S. Med ramsløk. Pr kg

129

11


12

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Lager skjørt av de Marianne Moe var i Shanghai da hun fikk inspirasjon til å trykke stoppestedene til gamle linje 90 på egenproduserte skjørt. Nå skal hun gjøre det samme med Bybanen.

Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

«Vilhelm Bjerknes vei, Hagerups vei, Helleveien, Kaiagen, Salhus». Dette er blant stoppestedene som pryder kunstner Marianne Moes ullskjørt. I fire år har hun laget skjørt som viser stoppestedene til tidligere linje 90 (nå linje 3) mellom Støbotn og Sletten. Ideen kom da hun var på ferie i Shanghai. – I butikkvinduene i Shanghai henger en oversikt over alle storbyene hvor butikkjedene finnes. Ved å bruke norske og lokale stedsnavn var dette en måte å ta det ned på, og fokusere på den norske identiteten, forteller Marianne Moe. Tidligere jobbet hun med objekter til gallerirommet, men nå er hun gått over til å lage funskjonelle tekstiler – og dermed ta kunsten ut fra sine klassiske visningsrom. Slik oppstod idéen om skjørt med skrift på. – Grunnen til at jeg vil jobbe med brukstekstiler er at jeg ønsker at arbeidene mine skal være en del av folks hverdag. Jeg er også opptatt av at produktene skal være nærproduserte, sier Moe som er utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen. Noen av tekstilene er laget av resirkulert materiale. Hun trykker og syr alt selv. Arbeidene blir laget i små opplag – alt etter hvor mye stoff Moe har tilgjengelig. – Jeg liker å utnytte alt materialet og lager buttons av de minste stoffrestene. HURTIGRUTESKJØRT «Kirkenes, Båtsfjord, Honningsvåg». Også alle stoppestedene til Hurtigruten har fått sine egne skjørt. Marianne Moe opplever stor etterspørsel. I november i fjor åpnet hun et eget utsalgssted «Moe Udd Tollefsen» sammen med kunstnerne Maria Udd og Siri Tollefsen i Jakobsfjord ( som er på Bryggen, og ikke et hurtigrutestopp). – Hvorfor tror du skjørtene har fått så mye oppmerksomhet? – Mange folk har et forhold til ett av disse stedene langs kysten. De har kanskje bodd der, eller besøkt det. Hurtigruta betyr også mye for mange mennskeker når det kommer til transport av gods og folk. I sommer solgte jeg et skjørt til en tysk turist som det sto Arna på med store bokstaver. Jeg tror ikke hun dro til Arna

eller visste hvor det var, men hun ville ha noe fra Bergen som var typisk for stedet og ikke en masseprodusert gjenstand fra Kina. BYBANESKJØRT OG TAGGESKJØRT Gjennom kunstutdannelsen var Marianne Moe opptatt av norsk idenitet og det første prosjektet hun gjorde som nyutdannet kunstner het «Norske Ikoner» og besto av en serie med bunadsvesker og bunadsforklær. Hun laget blant annet en bunadveske med Kvikklunsj-merke. Hun tror også at tiltak som for eksempel Bondens Marked understreker at folk er opptatt av det som er lokalt forankret. – Skjørtene med tekst er en videreføring av bunadsprosjektet. Foruten skjørt, har hun også laget grytekluter med kontaktannonser. Hun lager også puter med 90-bussen, hurtigrutestoppene samt kombinasjonen oljeplattform og torsk. Dessuten «stjeler» hun ulovlige tagger fra Bergen senturm. – Mange av taggene er fine tegn, selv om mye skrabling forsøpler miljøet. Men jeg liker å la meg inspirere av det jeg finner i nærmiljøet og jeg er fascinert over folks trang til å ytre seg. Å bruke tagging blir en måte å opphøye noe som blir sett på som pøbelstreker til noe edelt. Men kanskje synes taggerne på den andre side at det ikke er særlig kult å bli kalt «stueren».. Nå håper kunstneren å inngå et samarbeid med Hurtigruten slik at produktene også kan selges ombord. Før jul håper Moe dessuten å være i havn med egne bybaneskjørt: – Folk har allerede kommet for å etterlyse skjørt med bybanestopp.

TAGGESKJØRT: Marianne Moe ønsker at verkene hennes skal være en del av folks hverdag og har fått oppmerksomhet for skjørt og vesker med både busstopp og linjer fra Peter Dass. Hun bruker også taggemotiver, samt kontaktannonser og motiv fra oljeplattformer på sine skjørt, grytelapper og puter. Foto: Silje Stavrum Norevik (hovedbilde) og Marianne Moe


▍Livsstil Mote

13

gule bussene

Jeg liker å la meg inspirere av det jeg finner i nærmiljøet. Jeg er fascinert over folks trang til å ytre seg. Marianne Moe


14

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Kjøkken du ikke finner andre steder...

Utstillingsgarderober

á50-70%

Skuffer med unike innredningsmuligheter.

Helleveien 228

Tlf: 55 39 50 60 -Fax: 55 39 50 65 www.bergen-kjokkensenter.no post@bergen-kjokkensenter.no


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

15

�������������� ��������������������� ��������

�����������������

������ ������� ���������� �������� ������������ ���������� �������� ������� ��������� ���� � � � �

����������� ��������������������������������������������������������������������

������������������


16

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Synspunkt:

Vi trenger å utdanne flere tannleger og mer kunnskap om både behandling og forebygging. evder Ruth Grung i ukens Synspunkt på side

Meninger

▍2 Skummel nytenkning?

Meninger Bybloggen

Filip Rygg(KrF) Byråd for barnehage og skole

TENK NYTT! DET VÅR beskjed til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Dessverre ser det ikke ut til at hun ønsker å lytte. Et ekspertutvalg som ble satt ned av kunnskapsdepartementet la nylig frem en rapport med forslag til hvordan matematikkundervisningen i grunnskolen kan bli bedre. Før utvalget hadde fått overrekke rapporten til kunnskapsministeren, konkluderte hun og gikk imot en av deres hovedanbefalinger. Selv om responsen fra kunnskapsministeren var som forventet, er den fortsatt skuffende. Veldig mange elever sliter i dag med lavt utbytte i matematikkfaget, og det er synd om nye forslag til forbedring skal kastes i søppeldunken før de har blitt vurdert ordentlig.

FORSLAGET TIL UTVALGET GÅR i utgangspunktet ut på at elevene skal få velge mellom en basisdel og en utvidet del. Dette bryter naturligvis med dagens tankegang, hvor målet kan se ut til å være å treffe elevene som utgjør et slags midtsjikt innenfor evner i faget. For å løfte læringsutbyttet til flere elever bør vi vurdere å legge til rette for et grunnleggende matematikk for alle med mer definerte krav enn slik det er i dag, slik at elever som ønsker det kan velge en form for utvidet matematikkEKSPERTUTVALGET HAR LEVERT EN spen- del som valgfag. Akkurat hvordan alt skal gjøres nende rapport med mange forslag til hvordan er foreløpig uavklart, men vi tar nå første skritt undervisningen i matematikk kan gjøres bedre, mot en bedre matematikkundervisning og inviog de foreslår også nye måter å organisere terer lederen av matematikkutvalget til Bergen. undervisningen på. Blant annet foreslår utval- Vi skal være lydhøre for alle forslag som kan get å dele matteundervisningen inn i to nivåer løfte bergenselevene. De fortjener det beste. på ungdomstrinnet. Jeg synes forslaget har mye for seg. Elever er forskjellige, derfor trenger de DET ER IKKE SKUMMELT å tenke nytt. Det er også tilpasset undervisning. Målet må være det eneste riktige. Sammenlignet med de andre å løfte alle elever. I dag er det allerede slik at OECD-landene ligger vi under gjennomsnitelever kan velge språk på ungdomsskolen, kan tet for matematikkferdigheter, men vi ligger i vi kanskje risikere at Kristin Halvorsen også vil toppen når det gjelder ressursbruk. Bergen har ha full likhet her? Skal alle tvinges til å lære det allerede realfag som et av tre satsingsområder i skolen. Nå får vi kanskje noen nye verktøy som samme språket?

sammen med allerede igangsatte tiltak vil gjøre oss enda bedre i et fag fremtiden er avhengig av. VI MÅ IKKE VÆRE redde for at noen blir flinke. I Norge synes det som om differensiering er greit så lenge det går nedover. Vi kan gjerne lage spesialgrupper og egne tiltak for de som strever, men det sjeldent akseptabelt å differensiere i forhold til de med ekstra interesser og evner. Alle vil vi bli flinke, da må det ikke være galt at noen også blir det. ELEVENE I BERGENSSKOLEN GÅR ut av ungdomsskolen med mest karakterer sammenlignet med samtlige storbyer, så det gjøres allerede mye rett og det er ingen tvil om at lærerne gjør en fantastisk jobb. Men det er altså fortsatt slik at mange elever går ut av grunnskolen uten tilfredsstillende basiskunnskaper. Det må vi gjøre noe med, og derfor bør vi ikke vegre oss fra å lytte når nye forslag for å heve læringsbyttet blir lansert.

Meninger Innlegg Thorium-kraft? Ja takk!

Byrådets økonomiske spagat

I et land som vårt, med utsikter til en vinter med dyr strøm igjen – pga. lite vann i magasinene til fjells – er det nå på tide å tenke annerledes! Motstanden mot gasskraftverk, og videre utbygging av de stakkars vassdrag vi har igjen, er berettiget. Ordinære atomkraftverk likeså. Demokratene i Norge vil nok en gang gjøre så vel ”de styrende myndigheter”, som publikum, oppmerksom på, at Thorium-baserte atomkraftverk bør bygges snarest! Thorium finnes i rikelig monn i naturen i store deler av Sør-Norge, og er – i motsetning til uran – ikke kilde til radioaktiv stråling! Stoffet har ellers de samme egenskaper som uran, og kan benyttes som varmekilde for dampdrevne turbiner til kraftproduksjon. Demokratene i Norge vil med dette henstille til miljø- og energiministeren om snarest å ta initiativ til fortgang i prosessen fram mot nye

Byrådet la for litt siden frem budsjettforslag for Bergen i 2011. Dette har en tydelig profil der de ønsker å gi mer til de rike på bekostning av de fattige. En slik påstand vil de selvfølgelig høylytt benekte; bergenserne har jo fått skattelette!! Vi ser nå en endring i den økonomiske politikken i Bergen, en endring som viser hvilken politisk fløy som styrer. Å halvere eiendomsskatten vil de fleste av oss knapt nok merke. Men inntekten til byrådet reduseres betydelig. Derfor er de på melkerunde i selskapene vi som innbyggere eier.

Thorium-kraftverk i Norge! Vi har den ekspertisen i Norge som kan gjøre dette, og Staten bør støtte den tekniske forskning og realisering av Thorium-kraft med alt som trengs av kapital. Ufarlige – men supereffektive – Thorium-kraftverk vil redde Norges (og siden andre lands) behov for kraft i framtiden. Kanskje ikke alene, men sammen med vindkraft, bølge- og tidevannskraft, og osmosekraft (kjemisk og fysisk prosess i møte mellom ferskvann og saltvann). Disse miljøvennlige aspekter støttes også av våre venner i miljøverorganisasjonene. Demokratene vil arbeide for å følge opp denne miljøvennlige forskning og utvikling etter hvert som velgerne gir oss tillit og mulighet til det! For de som er nysgjerrige utover dette, kan vi anbefale www.demokratene.no. Terje Haugom, lokallagsleder for Demokratene i Norge, avd. Bergen.

08000

Hva gjør byrådet når det ikke er mer å hente? Øker egenandelene for de svakest stilte? Så kom statsbudsjettet. Ikke overraskende var byrådet

skuffet! Det har jo i seg en sosial fordelingsprofil! Og på toppen av det hele åpnes det for mulighet å innføre eiendomsskatt på næring uten samtidig å ta med privateiendommer. Dette er byrådet ikke overraskende også i mot. Et byråd bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti fremstår noe grumsete i en slik setting. De nekte å beskatte dem som har råd til det for å omfordele slik at de dårligst stilte kan få bedre kår. De vil ikke ha en sosial fordeling av godene, at vi som har evnen til å yte skal gi til dem som har behov. Dette er vel ikke holdningen til «Folk

flest»? Eller i tråd med gode kristelige tradisjoner? Høyre bare er slik! Jeg er bekymret for hvem som får regningen når dette byrådet er ferdig med å tappe selskaper, eiet av fellesskapet; nemlig oss innbyggere. Når de ikke har mer på lager til å gi de rike, hvor vil de kutte da? Heldigvis er det kommunevalg neste år. Fagforbundet Hordaland mener at politikken som det sittende byråd fører vil gi de dårligst stilte en verre hverdag. Vi anbefaler derfor at velgerne bytter ut dagens byråd med andre partier; de som vil at vår felles eie skal forbli slik og gi muligheter til utbytte som kan fordeles sosialt. De fleste av oss har råd til det! Roger H. Heimli Fylkesleder Fagforbundet Hordaland


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokaten

@

Advokat Vegard Austgulen

Advokathus1 - Tlf. 55 70 63 64 - Faks 55 56 02 01 Sandviksboder 1E - 5035 Bergen. www.advokathus1.no e-post: vegard.austgulen@gmail.com

Jeg har lest meg til at politiet i Bergen har hatt salg. Auksjonssalg. Derunder ble det solgt klokker av kjente merker. Men under skallet – eller skal man si under glasset – skjulte det seg ingen sveitsiske kvaliteter. Snarere juggel fra Taiwan. Det var en Rolex som hadde svært så lite med Sveits å gjøre, den hadde knapt vært innom der. Den ulykkelige kjøper klaget, men fikk vite at dette var auksjonssalg. Og på den slags salg – der gjelder knapt kjøpsrettslige regler. Vel, det er ikke helt rett.

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Verdens Verdens beste klassike Verden beste klassike Verden Vi er på nett

På auksjon – ja selv der – skal du kunne vente deg at en Rolex - det er en Rolex.

Vegard Austgulen forteller om emner vi håper vil interessere deg. Austgulen har bl.a. praksis som konsulent ved Forbrukerrådet, dommerfullmektig og politijurist.

Beste leser, nå kan du besøke oss på nettet. Ta veien til www.advokathus1.no, der kan du sjekke ut vår Bergens-profilerte nettside. Vi vet hvor vi holder til. Det tar vi følgene av.

17

beste k beste k

Advokat Vegard Austgulen

For auksjonssalg er ganske så ryddig omhand- Tilbake til politiets auksjon. Der du kjøper Moralen må være at det ikke er trygt å handle let i kjøpslovene våre. Både for næringsdrivende, Rolex. Da kan du tro at det er en Rolex. Du skal med noen som helst. Har du først handlet en «fake» for noen hundrelapper, lønner det seg kunne formode nettopp det. og for forbrukere. neppe med et søksmål. Du blir sur, retter rygdet hele. Der vi havner på auksjon, er det ikke fullstendig På auksjon – ja selv der – skal du kunne vente gen – og glemmer Akkurat nå: rettsløst. Visse rettigheter har du i bunn. Ja, selv deg at en Rolex - det er en Rolex. Derimot skal Akkurat nå kampanje Akkurat nå: på butikken. Men ikke til på utva der vi handler på auksjon – sier loven at man- du neppe vente deg Rolex, om du i syden kjøper Og kjøper Rolex klokke fra en kar med klokker klistret opp etter auksjonspriser. Akkurat nå kampanje på utvalg gler kan forekomme. innsiden av jakken sin. Og som løper avgårde Takk for mange hyggelige telefoner siste uke. Da er målenormen hva vi kunne vente oss. om han ser politiet komme. Noen kommer med spennende oppdrag, andre Blant annet ut fra kjøpesummen, men også ut fra merke. Kjøper man Rolex, så er det grunn Men der du handler på norsk territorium, og for å slå av en prat. Noen for å lansere gode tema til å tro at det er en Rolex. Hvis selgeren legger handler nettopp med politiet. Der skal du vente til avisinnleggene mine. Stikk inno uret frem uten å si fra om at det ikke er Rolex, så deg – en Rolex. de lekre n kan kjøperen anta at det er en Rolex. Derfor er det mangel ved varen. Ingen tvil, etter Loven formulerer det slik at varen er mangelfull mitt syn. – om den er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper kunne regne med.

Spesialkam Spesialkam på utvalgte modelle

Høyg Høygl

Verdens Verdens beste Verdens beste klassikere! klassikere! Verdens

V V b b beste klassikere beste klassikere!

Stikk inno på utvalgte modelle + høstkamanje på hn de lekre + høstkamanje på he

A Ak

V V V Vb bb b

Meninger Innlegg

Verdens Verdens beste klassike klassike beste

Bydelsstyrene må bestå! I budsjettforslaget for 2011 foreslår byrådet å legge ned bydelsstyrene, 10 måneder før valgperioden går ut. Dette er oppsiktsvekkende og svært uryddig å foreslå i et budsjettforslag. Bydelsstyrene er opprettet av bystyret og er en del av det parlamentariske system og hvordan bystyret organiserer seg selv. Dette har strengt tatt ikke byrådet noe med å legge seg opp i. Det tillegger kun forretningsutvalget og bystyret selv å foreslå eventuelle endringer av bystyrets egen organisering. I så fall må dette skje som en egen sak fra forretningsutvalget til bystyret. Her forsøker byrådet å avskaffe bydelsstyrene med et kupp og det vitner om en meget slett holdning til demokratiske prosesser og kjøreregler. Det har hele tiden vært ment at bydelsstyreordningen skulle følge valgperioden og forretningsutvalget har dessuten nedsatt et utvalg som snart har gjennomført en evaluering av ordningen, som skal legges fram for bystyret og bydelsstyrene. Det er også et paradoks at byrådet i disse dager skryter over Den Europeiske Lokaldemokratiuken og markeringen av denne som finner sted i alle bydelene i tiden 4. – 24. okt., samtidig som de altså foreslår å legge ned bydelsstyrene.

Som det står på kommunene egen nettsider: ” Den europeiske lokaldemokratuken er en årlig europeisk hendelse hvor lokale myndigheter i Europarådets medlemsland setter fokus på lokaldemokratiet. Målet med lokaldemokratiuken er å styrke innbyggernes kunnskap om de lokale myndigheter og oppmuntre til demokratisk deltakelse på lokalt nivå.”

innbyggerne og lokale lag, forenin- Av et budsjett på 11,1 mill. til drift og En spesiell oppfordring går til KrF, ger og organisasjoner i store og små administrasjon, er det bare brukt litt som jeg tror har et sterkt engasjement saker. Det er lettere å bli hørt, det er over 9 mill. Det er også verdt å merke for bydelsstyreordningen: Lytt til ”åpen halvtime” i møtene hvor en kan seg at alle de andre store byene som lederen i Laksevåg bydelsstyre, Arvid kampanje på:er en fremme sitt syn og det arrangeres har lignende bydelsstyrer eller bydels- Nilssen,Akkurat fra deresnåeget parti. Han nå kampanje på: folkemøter på større saker i bydelene. utvalg, ønsker å videreføre disse erfarenAkkurat og dyktig lokalpolitiker som Innbyggerne blir også mye bedre Stikk og sågar utviderog ordningene sine. I også var med i den forrige bydelsSt innom se Stikk og Stik kjent med ”sine” politikere som igjen de Bergen foreslås det motsatte. styreordningen. Nilssen uttaler bl.a Stik og se Stikk lekre nyhetene: de l lek Stikk de de lekli kan fremme saker og synspunkt inn i Sydvesten: ”Perioden som har vært lekre de lek Stikk innom alle og se skulle være en prøve –og feileperiode, mot de sentrale organene i byråd og Slik jeg har forstått det, ønsker de lekre nyhetene: bystyre. I mange saker er engasje- opposisjonspartiene i bystyret at der det er ting jeg mener burde vidementet stort og min erfaring som bydelsstyreordningen skal viderefø- reutvikles. Det gjelder i forhold til Åpent hus til helgen: I en spørreundersøkelse om bydels- nestleder i Laksevåg bydelsstyre er at res i enLørdag eller annen lokaldemokratiets plass, større full10 –form. 16 Da blir det nå: styreordningen som politikerne i Akkurat tilbakemeldingene vi får fra innbyg- med andre ord opp byrådspartiene makter i lokale plan –og bygningssaSøndag 12 –til16 www.jke-design.no www.jke-design.no kampanje på utvalgte modeller i: bystyret og i bydelsstyrene har svart Akkurat gernenåhar vært entydig positive. å bestemme bydelsstyreordningens ker, og hvordan man kan benytte den www.jke-design.no www.jke-design.no på, er det et klart flertall for å beholde videre skjebne. Min oppfordring er: høye kompetansen på nærmiljøene argumenterer med at www.jke-design.no og/eller videreføre ordningen i en påByrådet Det er Stikk ingeninnom skam åog snu! Slå ring om som bydelsstyrene besitter i forhold utvalgte modeller i høyglans www.jke-design.no se innom se har denne ordningen og videreutviklinwww. erStikk forpå dyr og og derfor annen form. 56 prosent av bysty- + ordningen til lokalt kulturarbeid.” www.jkeF www.jke-design.no de lekre nyhetene: høstkamanje hele utvalget www.jke-design.no Fo Stikk innom og se ww de lekre nyhetene: www. www. www.jkewww.jke www.j www.jke de lekre nyhetene: repolitikerne og hele 92 prosent av foreslått nedleggelse. Det byrådet gen av den. Hør på bydelsstyrepolitiww www.j www. ww www. Stikk innom ogkerne se deres! bydelsstyrepolitikerne mener dette. må ta inn over seg, er at demokrati Odd Inge Matre Nestleder (Ap) de lekre nyhetene: og å utøve et lokalt demokrati ikke Vis at det er bystyret som bestemmer i Laksevåg bydelsstyre (Ifølge BT 24. aug 2010). Akkurat nå kampanje koster noe.på: og vær med og sikre Et klart flertall av politikerne ønsker er gratis, men faktisk at ordningen www.jke-design.no www.jke-design.no brukt 2 består. Stikk innom www.jke-design.no altså å beholde bydelsstyrene, om enn Likevel har bydelsstyrene Foto: Milano Fa www.jke-design.no Foto: Milano Farge Verdens Verdens og seinnom de Stikk og se www.jke-design.no budsjettert iklassikere! 2009. i en annen form og med flere saker og mill. mindre enn www.jke-design.no Stikk innom og se de lekre nyhetene: www.jke-design.no lekre nyhetene beste www.jke-design.no beste klassikere! de lekre nyhetene: www.jke-design.no www.jke-design.no fullmakter. Dette er det meningen at Verdens www.jke-design.no Foto: www.jke-design.no Foto:Milano MilanoFarget Farget www.jke-design.no www.jke-design.no evalueringen av ordningen skal være Stikk innom og se www.jke-design.no FotF www.jke-design.no beste klassikere! de lekre nyhetene: Åpent hus til helgen: med å gi et svar på. Skuf  Skuffer med g Sk

Verdens beste klassikere! Verdens

Verdens Verdens Verdens Verdens beste klassikere! klassikere! beste klassikere! beste beste klassikere!

beste klassikere!

Spesialkampanje Verdens Verdens beste klassikere! Verdens beste klassikere!

Høyglans

beste klassikere!

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Akkurat nå kampanje på:

www.jke-design.no www.jke-design.no

Stikk innom og seinnom de Stikk og se Stikk innom og se de lekre nyhetene: lekre nyhetene de lekre nyhetene:

Akkurat nå:

Spesialkampanje

Askøy As juvikfl juv Askøy tlf. As 56 tlf juvikfl juv tlf. tlf. 56 tlf   Skuffe Sku   Skuffe Sku Skuffe Sku NO_bergen+_Re NO_bergen   Skuffe Design Sku  De NO_bergen+_Ret NO_bergen+_Re NO_bergen  NO_bergen+ glass Sokler Design  De So Askøy Sokler Ask Sok So

 As Skuffer med Askøy jke B Askøykjøkkensenter kjøkkensenter As jke gla juvikflaten, Danm juvikflaten,5300 5300kleppestø kleppestø Dan  Skuffer i elega Skuffer itlf. eleg tlf. 5 juvikfl tlf.56 5614 1424 2450 50 tlf. juv

Lørdag 10 – 16 • Søndag 12 – 16

Skulle forslaget fra byrådet om å legge Verdens ned bydelsstyrene få flertall i bystyret, Verdens beste klassikere! klassikere! vil det etter min menig være et stort beste tilbakeskritt for det lokale engasjement og lokalt demokrati i Bergen. Ordningen gir en kortere vei for www.jke-design.no www.jke-design.no

Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget Foto: Milano Farget

Askøy kjøkkensenter As Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 tlf. 56 14 24 50 kleppestø juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 50

Skuf tlf. 56 Sk  Designhåndta tlf. Designhåndt hvitt hv  Sokler gjæ Soklermed med g

jke Bergen As jke Bergen As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen jke Bergen As - solh.gt. 66, 5054 Bergen Danmarksplass tlf. 55Bergen 20 73 00, www.jke-bergen.no jke As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

Askøy kjøkkensenter As As Askøy kjøkkensenter As jke Bergen jke Bergen As NO_bergen+_Re Desi 1 89 30 50 på utvalgte modeller iAs høyglans Askøy kjøkkensenter Askøy kjøkkensenter As jke Bergen jke NO_bergen+_RettHjem.indd Bergen As De Hamar: 62 NO_bergen+ 51 99 80 Drammen: 32 Alta: 78 45 62 As 00 NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Bergen juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass 66,jke 5054 Hamar: 62 51 99 8 Drammen: 32 895054 30 50 Bergen Alta: 45 62 00- solh.gt. rus Askøy78 kjøkkensenter As Bergen As juvikflaten, 5300 kleppestø solh.gt. 66, juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62 43 11 00 Arendal: 37 02 67 00 ru Askøy As jke As tlf. 56 hele 14 24 50 tlf. 55 kjøkkensenter 2037 73 juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300tlf. kleppestø Danmarksplass solh.gt. 66, Bergen + høstkamanje på utvalget Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62Bergen 43 115054 00 Arendal: 0200, 67www.jke-bergen.no 00 Larvik: 33 14 10 50 69 31 45www.jke-bergen.no 90 Fredrikstad: Askøy: 56 14 2400, 50 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 www.jke-bergen.no juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00, tlf. 5614 14 2450 50 tlf. 20 73 00, www.jke-bergen.no Larvik:76 3308 1422 1000 5 Fredrikstad: 69 31 45 90 Leknes: Askøy: 56 14 24 50 Foto: Milano Farget tlf. 56 14 24 5073 2000 73 00, www.jke-bergen.no Førde: 57tlf. 8255 85 Bergen: 55 20 00 www.jke-bergen.no tlf. 56 24 tlf. 55 55 20 73 00, Leknes: 76 08 22 Bergen: 55 20 73 00 Førde: 57 82 85 00 Sokl NO_bergen+_RettHjem.indd 1

NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11 NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11

Skuffer med glassider

Bodø: 75 52 24 30 Bodø: 75 52 24 30

Foto: Milano Farget Askøy kjøkkensenter As jke Bergen As NO_bergen+_RettHjem.indd 1 NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Askøy kjøkkensenter As jke  As Skuffer i elegant1 hvitt eller svart NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Foto:Bergen Milano Farget NO_bergen+_RettHjem.indd juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen juvikflaten, 5300 kleppestø Danmarksplass solh.gt. 66, 5054 Bergen Skuffer med  Designhåndtak i rustfritt stål  Skuffer med glassider tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 73 00,  www.jke-bergen.no Skuffer med glassider www.jke-design.no www.jke-design.no

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Foto: Milano Farget

Foto: Milano Farget

  

Skuffer med glassider Skuffer glassider Skuffer med i elegant hvitt eller svart Skuffer i eleganti rustfritt hvitt eller svart Designhåndtak stål

Gjøvik: 61 18 05 40 Gjøvik: 61 18 05 40

Levanger: 74 08 50 0 So Levanger: 74 08 5


18

▍Livsstil Kryssord

Stine Liland og Mats Løkle viet i Fana kirke 7. august 2010 Fotograf Reimers Atelier

Therese Nilsen og Kenneth Rødland viet i Ytre Arna kirke 18. september 2010

Miriam Berger og Gabriel Tibursio Padron viet i Fana kirke 24. juli 2010

Fotograf Reimers Atelier

Fotograf Reimers Atelier


te klassikere! Verdens

de lekre nyhetene:

beste klassikere!

19 og s Stikk innom de lekre nyhete

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Åpent hus til helgen:

Lørdag 10 – 16 Søndag 12 – 16

Akkurat nå:

Spesialkampanje

Akkurat nå kampanje på utvalgte modeller i:

Høyglans

innom og se Verdens Stikk de lekre nyhetene: assikere! erdens beste klassikere! este klassikere!

på utvalgte modeller i høyglans Stikk innom og se + høstkamanje på hele utvalget de lekre nyhetene:

Stikk innom og se de lekre nyhetene:

Akkurat nå kampanje på:

Verdens Verdens beste klassikere! klassikere! beste

Verdens beste klassikere!

Stikk innom og seinnom de Stikk og se Stikk innom og se de lekre nyhetene: lekre nyhetene

de lekre nyhetene:

Stikk innom og se de lekre nyhetene:

Akkurat nå kampanje på:

Verdens Verdens beste klassikere! klassikere! beste

Stikk innom og seinnom de Stikk og se Stikk innom og se de lekre nyhetene: lekre nyhetene de lekre nyhetene:

www.jke-design.no www.jke-design.no

Foto: Milano Farget

Foto: Milano Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no

Foto: Milano Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

sign.no design.no

Foto: Milano Farget

Foto: Milano Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no Foto: Milano Farget www.jke-design.no

Foto: Milano Farget

www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no www.jke-design.no

Foto: Milano Farget

  

Skuffer med glassider

Skuffer i elegant hvitt elle

Foto:med Milano Farget Skuffer glassider Skuffer glassider Skuffer med i elegant hvitt eller svart Skuffer i eleganti rustfritt hvitt eller svart Designhåndtak stål

Skuffer med  Designhåndtak i rustfritt Skuffer med glassider  Skuffer med glassider

Sokler med gjæring  Skuffer i elegant hvitt elle  Sokler med gjæring Skuffer i elegant hvitteller svart



Designhåndtak i rustfritt stål glassider Sokler med gjæring

Skufferi rustfritt i elegant stål  Designhåndtak  Foto: Riva Design Skuffer med glassider

Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø Askøy kjøkkensenter As tlf. 56 14 24 50 juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50 Foto:med Milano Farget  Skuffer glassider  Skuffer glassider Skuffer med i elegant hvitt eller svart NO_bergen+_RettHjem.indd 1 med  Skuffer Skuffer i elegant hvitt eller svart Designhåndtak i rustfritt stål

 

jke Bergen As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen jke Bergen As tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

Skuffer i elegant hvitt  eller svart Sokler

hvitt eller svart

Designhåndtak i rustfritt Sokler med gjæring

med gjæring

Skuffer med glassider

 Designhåndtak i rustfritt stål  Skuffer med Askøy kjøkkensenter As jke glassider Bergen As  Skuffer med glassider Designhåndtak  glassider Designhåndtak i rustfritt stål Sokler med gjæring  Skuffer i elegant hvitt eller svart juvikflaten, 5300 kleppestø solh.gt. 66, 5054 Bergen  Sokler med gjæring  Skuffer i elegant hvitt eller svart Danmarksplass Sokler med gjæring i rustfritt stål Askøy kjøkkensenter As jke Bergen As  Skuffer i elegant hvitt eller svart tlf. 56 14 24 50 tlf. 55 20 5300 73 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, kleppestø Danmarksplass - solh.gt.  Designhåndtak i rustfritt stål 66, 5054 Bergen NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11

Askøy kjøkkensenter As juvikflaten, 5300 kleppestø Askøy kjøkkensenter As tlf. 56 14 24 50 juvikflaten, 5300 kleppestø tlf. 56 14 24 50

Skuffer i24 elegant tlf. 56 14 50 Designhåndtak i rustfritt stål 

Sokler med gjæring

jke Bergen As Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen jke Bergen As tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no

hvitt eller svart

NO_bergen+_RettHjem.indd 1

26-08-2010 08:40:24

NO_bergen+_RettHjem.indd NO_bergen+_RettHjem.indd 11

26-08-2010 26-08-2010 08:40:24 08:40:24

Bodø: 75 52 24 30

Gjøvik: 61 18 05 40

26-08-2010 08:40:24

26-08-2010 26-08-2010 08:40:24 08:40:24

Designhåndtak i rustfritt stål

Sokler med gjæring Sokler med gjæring

tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no Sokler med gjæring

er As økkensenter As jke Bergen jke Bergen As As NO_bergen+_RettHjem.indd 1 Designhåndtak 1 89 30 50 Lillestrøm: 64 84 10 30 Hamar: 62 51 99 80 Drammen: 32 Alta:NO_bergen+_RettHjem.indd 78 45 62 00 n, 5300 kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66,jke 5054 Bergen rustfrittOslo: stål22 64 23 00 Askøy kjøkkensenter As As pestø Danmarksplass solh.gt. 66, Bergen Jaren: 41 52 51i 46 Elverum: 62Bergen 43 115054 00 Arendal: 37 02 67 00 24 50 tlf. 55 20 5300 73 00, www.jke-bergen.no juvikflaten, kleppestø Danmarksplass - solh.gt. 66, 5054 Bergen Sandnes: 51 60 38 30 Larvik: 33 14 10 50 Fredrikstad: 69 31 45 90 Askøy: 56 14 24 50 tlf. 56 14 24 50 00, www.jke-bergen.no tlf. 55 20 73 00, www.jke-bergen.no tlf. 55 20 73 Ski: 64 85 46 00 Leknes: 76 08 22 00 Bergen: 55 20 73 00 Førde: 57 82 85 00

m.indd 1

Stikk innom og s de lekre nyhete

Sokler gjæring Sortland: 76 11 14 20 Levanger: 74 08 50 00 med

26-0 26-

Stord: 98 24 21 52 Stryn: 57 87 62 00 Tromsø: 77 75 80 20 Trondheim: 73 80 13 00

NO_bergen+_RettHjem.indd 1

26-08-2010 08:40:24 26-08-2010 08:40:24

h.gt. 66, 5054 Bergen w.jke-bergen.no

26-08-2010 08:40:24

BoNyttNO_uge35.indd 1

17-09-2010 10:32:33

26-08-2010 08:40:24


20

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Ski og ski utstyr

75% SKO-KLÆR-VERKTØY-SKI/UTSTYR-PYNTETING-KJØKKENARTIKKLER ++++ BERGANS-FJALLREVEN-ADIDAS-ASICS-CRISPI-GANT-LOWE-NIKE-TECNICA-MARKERMADSHUS-ROTTEFELLA-SWIX-VIKING+ FLERE ÅPNINGSTIDER ( + RESTEN AV OPPLYSNINGER)

÷50-75%

Vi har fått inn konkursboet med Barne - og dameklær pluss leker fra “MILLY-MOLLY-MANDY & CO” - 50 % -75 %

Vi har tørr fin Bjørkeved

NYE VARER KOMMER HVER UKE

Klær, sko, møbler, verktøy, pynteting, kjøkkenartikler, elektriske artikler, leker, hermetikk, pluss mye mer. KJENTE MERKER: MOODS OF NORWAY- CHILLNORWAY-GANT-VIKING-CHEROXSHIMANO-NIKE-NAVIGARE-TILBORDS-BY TORINN- PLUSS MANGE FLERE

OUTLET NORGE 3000m2 KONKURS/LAGERUTSALG

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

21

Solesnes Stein AS

DET TRADISJONSRIKE STEINBRUDD I JONDAL Produsent av den berømte Proff Jondal Handstein

Proff Handstein 15 - 30 cm

Skifer Forblending System

Nå har vi tilbud på flere produkter: Store bruddheller, sålbenker, og forskjellige typer forblendings stein. Alle stein som er på tilbud kjøpes kun direkte i fra Solesnes Stein AS. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker. Ring oss for et uforpliktende tilbud og/eller informasjon om forhandlere for Proff Handstein i ditt område. Henting og visning av stein etter arbeidstid eller på lørdager kan avtales på forhånd.

Boulder Creek Forblending System

Vi er spesialister i produksjon av naturstein til tørrmuring og forblending. Alle typer Proff handstein er bearbeidet og lagt på palle- dette betyr at steinen er raskere og enklere å montere enn mange andre naturstein på markedet. Størrelse i Proff Handstein: 06-10 cm dybde til peis, pipe og forblending inne og ute 10-15 cm dybde til tørrmuring, peis, pipe og forblending inne og ute. 15-30 cm dybde til tørrmuring, forblending ute, støttemur eller dobbelt mur 30-40 cm dybde til tørrmuring av støttemur

Proff Handstein 15 - 30 cm og 30 - 40 cm

Proff Handstein 10 - 15 cm

Se vår nettside - www.solesnesstein.no - eller ring oss på 53 66 89 90 - Åpningstider: Man – fre kl 08.00 – 16.00


22

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Mange nyheter i butikkene nå! Høstens deilige og myke YAP hundesenger

Lektre katte-/hundehuler i mange farger

Stort utvalg! Kom å se den nye kolleksjonen

kun

298,Iams 12 pk. m/ herlig våtfor Kr. 99,- pr. stk.

Ta 3 betal for 2 * *Vi spanderer den billigste

Oster klippemaskin

Klipp katten og hunden selv med hjemmesettet i topp kvalitet. Blad medfølger

kun

999,-

Kattedør Nyhet!

“PetPorte” døren som leser kattens microchip. (Kan lese 30 katter) Ord. pris 2300,-

Kamp

Kun

anjepr

is

MIKKI petmagnet

Kun hos Buddy! Fjerner hår på klær, møbler på en helt ny måte.

kun

1499,- 99,www.buddy.no

Buddy Vestkanten, Vestkanten Senter, Loddefjord. Telefon 55 93 10 40 • Buddy Åsane, Åsane Storsenter, Ulset. Telefon 55 18 84 80 Buddy Askøy Zoo, Askøy Senter, Askøy. Telefon 55 01 65 79 • Buddy Sartor, Sartor Storsenter, Straume. Telefon 56 33 20 83

TIBE Drammen

Hos Buddy har de stort utvalg i deilige senger til hund og katt!


23

SALG VINTERDEKK Priseksempler: Continental CVC5 195/65-15 Continental CVC5 205/55-16 Nokian R

185/65-15

Nokian R

205/55-16

Michelin X-Ice Xi2 175/65-14 Maxxis Presa Ice

175/65-14

ÅSANE GRAFISKE SENTER AS

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

995,kr 1295,kr 895,kr 1295,kr 895,kr 795,kr

Vi er anerkjent for vår kompetanse og service

Alle priser er inkl. mva., dekkservice kommer i tillegg. Salget varer ut oktober, eller så lenge lageret varer. Geitanger Posten Dekk&Felg Bygg NRK

ESSO Florvaag Bruk

Dolly Dimples

Kanalveien 54, 5068 Bergen Telefon 55 59 62 30 - Telefax 55 59 62 31 - www.dekk-felg.no - e-mail: solberg@dekkfelg.no


24

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

I R P E V A L A TR 5990

8990

SEIFILET Lerøy. Pr. kg

LETTSALTET TORSK Lerøy Pr. kg

9900 LAKSEFILET Lerøy. Pr. kg

790

SMÅGODT

Candy King. Pr. hg (pr. kg kr 79,-)

2500

2350

800 g. Coop. Pr. pk. (pr. kg kr. 31,25)

Coop 400 g. Pk. pk. (pr. kg 58,75)

KARBONADER

KJØTTDEIG

EXTRA LAVE PRISER


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

G L A V T U T ha en tra R O T S ISER OG god påske

1000 ANANAS Pr. kg

790 00 99 lav pris

lav pris

5850

smågodt

SEKKESALG TOALETTPAPIR

Candy King. Pr. hg. (pr. kg kr 79,-)

Lambi. 40 ruller Pr. sekk

LAmmELåR Skjeggerød. Fryst. Pr. kg.

lav pris

980

AppELsinER

2 kg. X-tra. Pr. pose (pr. kg 4,90)

990 EPLER

lav pris

1,5 kg. X-tra. Pr. kg (pr. pose kr. 14,85)

7900 påskEskinkE Kokt, surret. Gilde. Pr. kg.

tra kupp

lav pris

40%

990

9900 9900

1,5 kg. X-tra. Pr. kg (pr. pose kr. 14,85)

Kellen. 50 x 24 x 22 cm. Pr. stk.

÷

kARtongsALg Coop juiCE

Coop LEttstEktE bRød

Appelsin, eple eller frokostjuice. 8 x 1.5 ltr. Pr. kartong.

Alle varianter. Pr. stk.

GULROT

VERKTØYKASSE

Coop Extra Danmarksplass Coop Extra Nyborg

Coop Extra Skulestadmo Coop Extra Nesttun

9-22 (20)

lav pris

9800 12900 + pant

kAssEsALg

Coca-Cola/Ringnes. Assortert 10 x 1.5 ltr. Kjøp med/uten kasse (pr. ltr. 6,53)

MINKPLEDD

Assortert. 130 x 160 cm. Pr. stk.

Coop - litt ditt Som Coop medlem får du kjøpeutbytte på alle varer, spennende medlemstilbud, rabatter på drivstoff hos Esso og Statoil, billig mobiltelefoni fra Netcom, gode rabatter på hotellovernatting med mer.

25


26

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

FÅ BT GRATIS I 4 UKER! på g a d i l l i t s e B t b s i t a r g / o bt.n

SLIK BESTILLER DU:

• Gå inn på bt.no/gratisbt eller • Ring 800 84 870 eller • Send SMS til 2077: BT GRATIS + navn + adresse

VÆR RASK! Tilbudet er tidsbegrenset!

Tilbudet gjelder kun nye abonnenter. Husstanden kan ikke ha vært abonnent siste måned, eller ha mottat gratis avis siste 6 måneder. Gjelder kun levering i Hordaland og Sogn og Fjordane. Tilbudet må benyttes innen 25. oktober 2010.


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Nattåpent Fredag 22. okt til kl. 24.00

BIK BOK Utvalgte varer

5 FOR

CRISTEL Fleecejakker, flere farger, før 199,-

DRESSMANN Skjorter og slips, pr. stk.

JACK & JONES 2 stk. t-shirt

GULL-FUNN Next2 kjeder, før 299,-

100,- 100,- 100,DIN SKO Et utvalg sko

100,- 100,- 100,MANI 2 par tøfler til barn

PRINCESS En mengde sengetøy

SPORTSGALLERIET VESTKANTEN

Bjørn Borg boxere, ass str.

100,- 100,- 100,VILA Cardigan, før 499,95

CUBUS En mengde damevarer

3 FOR

100,- 100,MORRIS Diverse vesker, før opptil 399,-

100,-

Les Vestkanten sin nattåpent avis! Kommer som ilegg i Bergens Tidende torsdag 21. oktober

www.vestkanten.no

Tilbudene gjelder kun på Vestkanten fredag 22. oktober. Med forbehold om utsolgt.

27


28

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Vi fortsetter salget med gode

Åpningstilbud! Italienske fliser

÷20% Av allerede reduserte priser

Miljøbilde

Flisesett Hobby

69.-

Visp

899.Wedi våtromsplater 12,5mm, fra

163.- pr. m2 Vaskesett

169.Kjøp flisene til badet hos oss!

is Allfl

Tilbudet gjelder t.o.m. 30. oktober

b

e2

ian

He

ne

yre

m Åsa

Mandag – torsdag 10 – 19 – Fredag 10 – 17 – Lørdag 10 – 15

Gu

Butikk Nyborg , Heiane 2b Tlf. 55 18 66 00 - post@allflis-as.no

llg

ru

ve n

op Co ra Ext

Proffkunder mand. - fred. fra 07.00


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

29

Vi ordner altalt tiltilden store festen Vi ordner den store festen ellereller detdet lille arrangementet lille arrangementet Julemenyene er klare

Velgvår fra vår rikholdige cateringmeny Velg fra rikholdige cateringmeny • Middager Canapéer • Canapéer Koldtbord • Koldtbord Ostebord• Ostebord Middager Tapas Desserter Smørbrød Koldttallerken Tex Mex • • • • Desserter Smørbrød Koldttallerken Tex Mex Selskapssnitter Rundstykker Spekebord • • • • Pastaretter Selskapssnitter Rundstykker Spekebord Pastaretter

Meget flotte lokaler Selskapslokaler tiltil allealle formålformål Fana Catering Sandviksboder 78B Hordamuseet Odd Fellowselskapslokaler huset Catering • Fana Selskapslokaler 20–100 personer Kråkenes selskapslokaler 10 – 40 pers. – Fanastuen Nordås 30–200 10 – personer 40 pers. • Langegaarden Tre lokaler, 40–300 personer Langegaarden Bergens Roklub 20 –totalt 80 pers. – Sommerhagen Nordås 20 – 70 pers. • Bergens Roklub Nordås 30–300 personer 10–40 personer 20–80 personer Ran Seilforening Stend 10 – 150 pers. – Vinterhagen Nordås 40 – 110 pers. • Hordamuseet 10–120 personer

Utleie av utstyr • Bardun- og rammetelt m/u vinduer, fra 20 pers.

• Serveringsutstyr • Bestikk og glass • Bord og stoler • Duker og servietter • Tallerkener • Griller m.m I tillegg formidler vi orkestre, viseverter, transport, hotell, frisør, fotografering, sanger, innbydelser, blomster og mye annet. Søråshøgda 9, Kilden Senter, 5235 Rådal. Telefon: 55 13 82 90. Fax: 55 13 34 56. Nettbutikk: www.fanacatering.no. E-post: post@fanacatering.no


30

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

ET HAKK PROFFERE

SNØFRESERE VÅR BESTE

SNØFRES

ta vare pÅ din freser!

Art. nr.: 38657

TORO POWER MAX 1128 OXE

Toppmodellen fra TORO. Dette er freseren for den som vil ha det beste og råeste. B&S 11HK, elstart, lys, garanti mot tetting og den er utstyrt med frikobling av hjulene. 1128 OXE har ’’alt’’. Veil. pris: 25.190,Eik-pris fra kr:

21.998,-

Art. nr.: 490-7466

TORO TREKK TIL 1 TRInns fREs Praktisk trekk til snøfreser. Passer til de fleste modeller og merker. Veil. pris: 895,-

Eik-pris fra kr:

SPAR 3.192,-

695,Art. nr.: 490-7464

TORO TRE KK TIL 2 TRInns fREs Praktisk trekk til snøfreser. Passer til de fleste modeller og merker.Veil. pris: 1.095,-

Eik-pris fra kr:

Bruk Aspen miljøtilpasset bensin!

895,-

hos oss fÅr du alltid ferdig monterte maskiner. og du kan alltid komme tilbake for service pÅ maskinene du kjØper hos oss.

BESTSELGERN!

Art. nr.: 38629

TORO POWER MAX 826 OE

Bestselgeren fra TORO. Freseren for den som ønsker rå kraft og mye utstyr til en hyggelig pris. B&S 8HK, elstart og det patenterte Power Max systemet. Veil. pris: 19.040,Eik-pris fra kr:

16.998,-

Mandag til Fredag 08.00-16.00 Torsdag 08.00- 18.00 Lørdag 09.00-14.00

NYHET!

SPAR

Liten men kraftig

3.802,-

Art. nr.: 38597

Art. nr.: 38273

TORO POWER MAX 826 O

TORO CCR POWER LITE

Briggs and stratton 8HK patentert Power Max system som gir deg garanti på at ikke freseren tettes. Veil. pris: 16.800,Eik-pris fra kr:

Kompakt, fleksibel og prisgunstig snøfres for deg med fast dekke på gårdsplassen. Passer for deg som har et lite areal å frese. Veil. pris: 6.720,-

19.998,-

Eik-pris fra kr:

Eik Senteret Bergen Liavegen 25 5131 Nyborg Tlf: 55 2512 00 www.eiksenteret.com

5.998,-


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

31

Italiensk design med særpreg • 27762

Gratis montering!

*

9mnd.

betalingsutsettelse

*Ved kjøp av GED kjøkken

SOLID HÅNDVERK I 25 år har vi forsynt fornøyde kunder med kjøkkendesign for enhver smak. Kjøkkenet er husets viktigste rom og vi vet hva som utgjør den store forskjellen. Kom innom for en hyggelig prat.

Laminat benkeplate kun

kr 1,-

*

HUSEBYKJØKKEN Ekte norsk kjøkkenhåndverk med mesterlige detaljer og kvaliteter – moderne eller tradisjonelt. Erfarne fagfolk sørger for en overflatebehandling som gjør kjøkkenet til pryd for øyet og sikrer at gleden blir varig. Design og funksjon skreddersys etter ditt behov.

GED CUCINE

*Ved kjøp av Nettoline kjøkken

For deg som søker det moderne kjøkkenet med et helt unikt særpreg. Vi er stolt leverandør av det ypperste innen italiensk kjøkkendesign – må sees og nytes.

NETTOLINE Danske Nettoline tilbyr skandinavisk design til svært gunstige priser. Med bredt utvalg og kort leveringstid, har dette blitt bergensernes nye favoritt.

velkommen til 800m2 med opplevelser!

Ekstrautstyr for inntil kr. 15.000,*

www.bka-as.no Spelhaugen 6, 5147 Fyllingsdalen v/Biltilsynet, tlf. 55 15 50 00

*Ved kjøp av Husebykjøkken til min. kr. 75.000,-

Åpent kl. 10 - 17, Torsdag kl. 10 - 19 Lørdag kl. 10 - 14


32

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Toshiba

Varmepumpe fra kr.

Plaget med psoriasis psoriasisartritt - atopisk eksem eller andre hudsykdommer?

13.990,inkl. montering

Bli medlem du ogsü! Vi gir deg støtte, rüd og veiledning.

Kontakt din lokale representant for Hordaland: Lars Ă˜yvind Veland tlf. 977 74 200 eller Nils David Hellesland tlf 483 17 821

BERGEN OG OMEGN PSORIASIS FORENING Postboks 632 Sentrum – 5807 Bergen - mail: bergen@psoriasis.no Tlf 98 64 05 38 etter kl 17.00 mand-torsd www.psoriasis.no

Kvassnesv. 33, 5914 Isdalstø Tlf. 56 35 70 80, Fax. 56 35 25 90

firmapost@total-service.no • www.total-service.no

Det spesielle BlĂŚst Herre regnjakke kun fĂĽ eksemplarer

Dame regnfrakk Ull dame strikkejakke

Klipp ut annonsen á10% Danmarksplass Tlf. 55 29 90 20

Vi utfører: • Malerarbeid • Fasade/Takrengjøring • Fargebehandling av takstein • Hündtverkstjenester/Rehab. • Alt innen eiendomsvedlikehold • Stillas- og liftutleie

Butikken for fritidstøy

Utleie av Åpningstider: STILLAS Man. - fred: 9-1630 OG MASKINER Torsdag: 9-19 Lørdag: 9-14 TOTAL SERVICE AS

FĂĽ bedre tid og orden FĂĽ bedre tid og orden pĂĽ hverdagen din i 2010 pĂĽTOTAL hverdagen din i 2010! SERVICE AS

Kvassnesv. 33, 5914 Isdalstø Tlf. 56 35 70 80 Fax. 56 35 25 90

CityMaid deg gjerne Kvassnesv. 33,hjelper 5914 Isdalstø utfører: 90 Tlf. 56med 35 70husvasken! 80, Fax. 56 35Vi25

firmapost@total-service.no wFast vaskehjelp www.total-service.no

Hjemmehjelp?

Prøv verdens minste treningssenter og fü et par sokker (verdi: 149,-)

• Toshiba varmepumpe/air condition 2ING DIN LOKALE SALGSREPRESENTANT Toshiba varme••KW-smart ,ARS ÂŒYVIND • Varmelamper pumpe/air

Ring Lars Ă˜yvind Veland KW-smart •FOR ET 200/56357080 977 74 Tlf. UFORPLIKTENDE •etVarmelamper for godt tilbud! TILBUD

Gode tilbud pĂĽ MBT

sRing -!2+)3%2 Lars Ă˜yvind Veland sTlf.0%23)%..%2 977 74 200

- de originale masaiskoene

WWWSCANDICNO

  

• Toshiba varme56DIN 35NR 70 80 'RÂ’NT 2ING LOKALE pumpe/air condition eller besøk vĂĽr butikk •SALGSREPRESENTANT KW-smart ÂŒYVIND •,ARS Hagemøbler Silhuett i HĂĽkonsgt. 13 6ELAND • Varmelamper Tlf. 55 90 06 76

trener kjernemuskulatur bedrer kroppsholdning avlaster ledd

MOB   

Ring Lars Ă˜yvind Veland for FOR ET et godt tilbud! Tlf. 977 74 200/56357080 UFORPLIKTENDE TILBUD for et godt tilbud!

Godkjent firmapost@total-service.no

www.total-service.no av kommunen! wEngangsoppdrag Samme pris. wVindusvask Tlf.: 98 29 77 80 wFlyttevask og visningsvask

FĂĽFĂĽtilbud 6330eller ellerwww.citymaid.no www.citymaid.no tilbudi idag dag pĂĽ pĂĽ tlf. tlf: 4000 4000 6330

SPEIL PĂ… MĂ…L

utvendig Hurtig levering/monteringAlt fra innen eget sliperi. vedlikehold Kontakt oss i MidtunliaAlt 73,innen Nesttun.utvendig utfører: vedlikehold Tlf. 55 28 29 20 fax. 55 28 35Vi10. www.holeglass.no • Malerarbeid Vi utfører: • Fasade/Takrengjøring • Malerarbeid • Fargebehandling av takstein • Fasade/Takrengjøring • Hündtverkstjenester/Rehab. • Fargebehandling av takstein • Alt innen eiendomsvedlikehold • Hündtverkstjenester/Rehab. • Stillas- og liftutleie • Alt innen eiendomsvedlikehold •TOTAL Stillas- og SERVICE liftutleie AS

Kontor og utstilling i KringsjĂĽveien 119

ELLEVILLE DAGER! 19 - 23 oktober

6ELAND condition MOB   

kun fĂĽ eksemplarer Alt innen utvendig vedlikehold

• MARKISER • PERSIENNER • LAMELL- OG sPLISSEGARDINER -!2+)3%2 0%23)%..%2 •sRULLEGARDINER

25 TOTAL SERVICE25AS ĂĽr! 90 firmapost@total-service.no

Kvassnesv. 33, 5914 Isdalstø Tlf. 56 35 70 80, Fax. 56 35 Kvassnesv. 33, 5914 Isdalstø 1984-2009 Tlf. 56 35 70 80, Fax. 56 35 25 90

www.total-service.no firmapost@total-service.no www.total-service.no Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Ă…pningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

WWWSCANDICNO

'RÂ’NT NR   

Utleie av STILLAS Utleie av

STILLAS OG MASKINER OG MASKINER TOTAL SERVICE AS TOTAL Kvassnesv.AS 33, SERVICE

5914 Isdalstø Kvassnesv. Tlf. 56 35 70 33, 80 Isdalstø Fax.5914 56 35 25 90 Tlf. 56 35 70 80 Fax. 56 35 25 90

firmapost@total-service.no www.total-service.no firmapost@total-service.no www.total-service.no

s -!2+)3%2 -!2+)3%2 ss 0%23)%..%2 s• Toshiba 0%23)%..%2 varmeNü med GORE-TEX!

2INGHolder DIN LOKALE kroppen i form pumpe/air condition • Toshiba varmeSALGSREPRESENTANT og bena tørre! •pumpe/air KW-smart 2ING DIN LOKALE condition ÂŒYVIND SALGSREPRESENTANT ••,ARS Hagemøbler KW-smart 6ELAND ,ARS ÂŒYVIND •• Varmelamper Hagemøbler MOB   

6ELAND Ring Ă˜yvind Veland • Varmelamper FORLars ET MOB   Tlf. 977 74 200/56357080 UFORPLIKTENDE Ring Lars Ă˜yvind TILBUD FOR ET tilbud! Veland for et godt Tlf. 977 74 200/56357080 UFORPLIKTENDE TILBUD for et godt tilbud!

WWWSCANDICNO

WWWSCANDICNO 'RÂ’NT NR    'RÂ’NT NR   

Brand Store Bergen


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

D

Bergensbunaden er i seg selv et uttrykk for bergensernes humør og lynne. Og nå kan også våre menn trekke i Bergensbunaden Nystemten, som i stoff og mønster er tilpasset damebunaden. For mer informasjon se www.broderiservice.no

iamantdager i

Friskt • Flott • Fargerikt

Velkommen til en hyggelig julehandel! 20 butikker i Norge

����

Klær • sKo tilbehør Friskt • Flott • Fargerikt

� � � �

M

arken

Diamantring 1,16 carat diamant Wsi (Før 79.000,-) Nå 49.980,-

Diamant anheng 0,50 carat diamant TWsi (Før 24.500,-) Nå 18.500,-

Diamantring 0,41 carat diamant Wsi (Før 16.800,-) Nå 12.500,-

Diamant ørepynt 0,40 carat diamant Wsi (Før 12.600,-) Nå 8.500,-

Ved kjøp av ny diamant i din alliansering, får du gratis ettersyn + rodinering

Velkommen Velkommen til til en en hyggelig hyggelig handel! handel!

Bergens Broderiservice AS Markeveien 11, 5012 Bergen Tlf 55 30 89 90 Fax 55 30 89 91 bergens@broderiservice.no www.broderiservice.no

33

Nordahl Nordahlbrunsgt. brunsgt.99··bergen bergen··Tlf. Tlf.55 5557 5799 9955 55 (Vestlandske (VestlandskeKunstindustrimuseum, Kunstindustrimuseum,Permanenten) Permanenten)

www.designforum.no www.designforum.no

Marken 5 - Tlf. 55 31 46 54 - www.juvelfatterne.no

Selskap Fest

&

Tiden er inne for måltaking av vårens konfirmanter.

Høstnyheter!

TILBUD!

Gratis oppbevaringspose for skjorte til deg som ønsker drakt til 17. mai og kan avtale levering i 2010.

Støvletter med ekstra vidde i skaftet

Høstens nyheter fra Claire.dk er på plass i butikken.

Size 44 +

ELISABETH BERGEN STORSENTER AS • 2. ETASJE t. 55 32 49 00 • bergen.storsenter@mestergull.no

Nesttunveien 100. Tlf. 55 11 08 90

Vestlandsdrakten A/S – Marken 4, 5017 Bergen. Tlf. 55 30 22 44 – www.vestlandsdrakten.no

Åpent man.- fre. 10-16.30, tors. 10-18, lør. 10-14.30


Bygg og Håndverksguide 66m2 ALU-FASADESTILLAS FRA 23.700+mva

Malerarbeid ute og inne

PROFF som vist 25.890+mva

Vi påtar oss oppdrag for både store og små bedrifter, samt private. Hos oss er alle sikker på seriøs og trygg behandling, vi står for det vi lover. Be oss om pris!

Byggmester firma med egen arkitektavdeling Kontakt oss på tlf: 55 50 03 60 www.hillerenprosjektering.no

Malermester

KAARE JEBSEN AS

MALERMESTER

O. Paulsen a.s

KOKSTADFLATEN 15 • TLF. 55 98 21 21

Finnbergåsen 44, 5063 Tlf. 55 59 92 60. Faks 55 59 13 40 O. PAULSEN &Bg.CO

STIGER•TRØER•BRANNSTIGER•FLAGGSTENGER•FLAGG

op@opaulsenco.no - www.malermesterpaulsen.no

MAND - ONSD 08 -16 • TORSD 09 - 18 • FRED 08 - 15

ET DATTERSELSKAP I UMOE-KONSERNET

√ Eletroinstallasjon √ Sikkerhetsløsninger √ Tele- og datainstallasjon

Spesialist på restaurering og omtrekking av møbler

Tlf. 55 15 58 00 Døgnvakt: 934 42 797

Tlf: 55 59 92 60 Fax: 55 59 13 40 Boks 6006, 5892 Bergen

r Vi utfører også type g e l l a o demontering øper krapjern j k i V er, s ll vfall Større Vi utplasserer meta kabela kvanta containere hentes Metallco Bergen AS

BERGEN HÅNDVERKSENTER AS

Janaflaten 37 (inn ved Oldervoll bil i Drotningsvik) Tlf. 55 94 13 20 - ww.bergenhaandtverksenter.no

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen

!

T Y N

-Elementskorstein med keramikkrør -Foring av eldre skorsteiner -Rør og kumsystemer (VA) -Mur og belegg -Ferdigbetong

Tlf. 55 27 05 47 ww.walloe.no

Tlf 55 94 66 30

www.olenbetong.no

Johan Berentsens vei 5 - 5160 LAKSEVÅG

Tlf. 55 34 17 70

D A B T

SKORSTEIN & REHAB.

Omtrekking, Restaurering, Produksjon og Vedlikehold

Damsgårdsveien 95/97 5058 Bergen Tlf. 55 34 17 70 • Faks 55 34 32 32

Vi utfører rehabilitering av ditt bad. Alle fag. Spør etter Jan Ole.

 

Hesthaugveien 18, Ulset • 55 38 23 00 www.bjorgvinvvs.no

Duggruter

Telefon 90 16 27 26

÷30%

på nye energispareglass Ta kontakt med Leif Atle mob: 91349079 eller Svein Olav mob: 41667348 for Gratis befaring dag eller kveld. Kråvasslia 113 5134 Flaktveit

Tlf. 55192253

www.husoyglass.no e-post: s-olhuso@online.no

Betong Vest FERDIGBETONG & BETONGPUMPING • Ferdig Betong for utkjøring og henting • Betongpumper • Sand og singel • Hydrauliske renner • Lørdagsåpent

Bruk din lokale leverandør

55 11 66 00 Fleslandsveien 77, 5258 Blomstedalen Hans Olaf tlf. 924 07 250 • Atle tlf. 926 26 692 Telefaks: 55 11 66 09 • E-mail: betovest@online.no

VI TILBYR: • Privatporter • Industriporter • Landbruk

C a r-b o G a

4 0 å R rasjeporter I B e Rg B e e ST I B Y’n!

n

• Fellesgarasje

KEBO GLASS  produserer og monterer

• skyvedører • foldedører • rekkverk • vinduer • dører • vinterhager m.m. i glass og aluminium. Alle felter produseres på mål og tilbys i ulike kvaliteter og i alle standard Ral farger. I våre produksjonslokaler har vi utstilt en isolert vinterhage med skyvedør, foldedør og vindu.

Kom å besøk oss i Leirvikflaten 7, 5179 Godvik.

• Portåpnere • Stort delelager • Service • Montering • Utstilling • Lang erfaring

TLf: 55 11 42 10

Kontakt oss for uforpliktende tilbud på tlf. 555 01 400, el. epost post@keboglass.no

Hjellestadveien 72, 5868 Blomsterdalen Man-Fredag: 08-16, Tirs- og Torsdag: 08-18

På vår hjemmeside finnes brosjyrer på våre produkter www.keboglass.no


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

35

GUIDE: JULEBORD

Bestill julebord:

Nå nærmer julebordstidene seg, ring og bestill hos oss

tlf.: 55 59 11 00 mail: petter@bienbar.no

Pinnekjøtt med tilbehør

«en pause fra hverdagen, en reise i tid til et sted hvor man kan oppleve en atmosfære som ikke lenger finnes.»

1939

fra kr

med tilbehør

Julebord i Bergens vugge

Svineribbe

- Fjøsangerveien 30 -

240,-

fra kr

210,-

Årets julebord

• Varm buffet med Pinnekjøtt, rødkål, kålrotstappe - Svineribbe, julepølse, medisterkake og julesaus. • Dessertbord: Riskrem - Multekrem Karamellpudding - Sitronfromage Marinerte Skogsbær - Sjokolademousse - Konfektkake • Kaffe

Julebord

med pinnekjøtt, svineribbe og dessert

620,-

410,-

Få en forsmak på julestemningen –

kr.

• Koldtbord • Bryllup • Snitter • Julebord • Tapas • Grillkokk

Legg årets julebord til Kamben! Vi holder åpent i hele julen, også julaften.

Tlf: 32 07 39 00

Kjøkkensjef : Rodrigo Noriega

www.kamben.no - E-post: kamben@kamben.no

Kjøring inkludert i prisen 3 ENKLE MÅTER Å BESTILLE TAXI I BERGEN

For mer info:

www.dreyerselskap.no Mob: 913 41 460

Internett Bestill på www.bergentaxi.no Ring 07000 Vårt kundesenter er alltid åpent

– garantist for en god opplevelse

TBOU MA

Dreyers Catering & Selskapsservice Lambertsveien 4 - 5032 Bergen

E E QU QU TI TI

BYE B NS YENS

Send SMS Taxi <gatenavn> <gatenr> til 07000

TBOU MA

Vi har nye spennende festantrekk

Snart tid for julebord

Prøv vår julemeny

Tlf: 91353333 • E-post: mail@showboat.no w w w. s h o w l i n e . n o

New liNeS iN Oasen Jack & JoNeS Xhibition

Premium presented byKløverhuset

Kristian Kjelling Lagunen Åsane

Du ringer, vi bringer!

Arken senter 55 18 80 20 - 959 30 612 Se vår hjemmeside - www.baunen.no

• Oasen • Xhibition • Kløverhuset • Lagunen • Åsane •

R E S TA U R A N T- B A R - M ØT E - O G S E L S K A P S L O K A L E R - C AT E R I N G

Årets julebord

2010

I år kan vi friste med alt fra tradisjonelle juleretter som pinnekjøtt og lutefisk til byens deiligste Tapasretter!

Velkommen til en hyggelig opplevelse hos oss! Bestill bord eller catering på post@chillibar.no eller ring oss på 55 30 42 50/ 95 00 65 00.

www.chillibar.no

Chilli Bar & Restaurant. Strandgt. 190, ved Comfort Hotel Holberg

Dress

1899,95 Skjorte

399,95 Jack&Jones Åsane Jack&Jones Torgalmenning Jack&Jones Lagunen

55 19 30 80 55 32 15 40 55 91 77 60

Pinnekjøttbilde: Sture Nepstad © www.skandinaviske-fotografer.no Btyggenbilde: Øystein Klakegg © www.skandinaviske-fotografer.no

JULEBORD


36

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Kvalitetsmat • Kurs –konferanse • Kantinedrift

• Selskapslokaler • Catering

Vi salter torsken selv av vill fisk. Nå er det tid for vilt

Lag FIS logo

Vi salter torsken selv av vill fisk.

Med

Stort utvalg av sjømat Din lokale FISKEHANDLER i Åsane

Kjøttbasaren tlf. 55 31 03 76 Arken senter tlf. 55 19 44 30

Gravdalsveien 155 • 5164 LAKSEVÅG • Ordretelefon: 55 50 09 70 www.safaricatering.no

Julebordet med det lille ekstra! Pinnekjøtt fra eget anlegg i Olsvik! Pinnekjøtt med tilbehør pr. cuvert kr 250,Hjemmelaget karamellpudding pr. cuvert kr 39,-

VI LEVERER OGSÅ TAPAS, KOLDTBORD OG SNITTER

Telefon 55 222 000 catering@safari.no

Catering

Catering og selskapslokaler Tlf. 55 52 72 50

Vær ute i god tid med julebordsbestillingen!

Velkommen til FAGERNES YACHT CLUB

Alle rettigheter - ring oss!

Familiejulebord

Det smakfulle, vellykkete måltidet starter næmelig med råvarene og det vet kokken å benytte seg av. Vi har eget kjøttutsalg fra kjøttdisk i våre lokaler i Leirvikåsen 31. Kom innom og la deg friste av vårt kvalitetsutvalg.

Hver søndag fra 7. november

Åpningstider : Man - Fre: 08.00 - 16.00 Lørdag: 08.00 - 13.30

Julematen leverer vi www.sib.no/jul

pr. kg. kr.

4. etasje i Kløverhuset 5013 Bergen Tlf. 55 62 54 58 www.beredt.no

Her er tekstforslaget til Smartkost:

98.-

Utbeinet og surret lammelår pr. kg. kr.

149,-

Hvitløk og provencekrydder

Lammeburger Lammewurst Lammecaree Lammekølle Lammefileet

Catering

Vi leverer SiB Catering lunsj E-post: catering@sib.no Telefon:55277040/41 (0800-1500) hver dag Mobil: 906 56 191 Telefaks: 55 27 70 43 før kl. 11.00

Stort utvalg i vilt Fersk reisdyrfileet Fersk reinsdyrsdeig «Spart tid med Smartlunsj levert Viltburger Hjort på døren før kl. 1100» Rypebryst Fasanbryst Elg Gryteklare ryper

pr. stk. kr

89,-

Solheimsgt 25 Danmarksplass

Bergen Storsenter - 55 32 32 88

j s n u l t r a m S Tid for lam

135,-

Smar t kost gir overskudd

Lammelår

Ring for bordbestilling! Enhjørningsgården, Bryggen, 5003 Bergen restaurant@tokokker.no Tlf. 55 30 69 55 – www.tokokker.no

Ring for bordbestilling!

Hjemmelaget hjortegryte ....... kr Hei!

Av høstens ferske lam

FAGERNES YACHT CLUB

f.o.m. 6. oktober til 6. november.

Hjemmelagete pølser og pålegg av beste kvalitet

Bønesstranden 50 - tlf. 55 91 68 44 Åpent tors-fre. 12-17

30

års jubileum 1980-2010

Straumevegen 168, Tlf.: 55 12 50 80 - Fax: 55 12 23 03 Internett//www.fyc.no e-mail:fyc@fyc.no - Kontortid 10.00 - 16.00

Viltuker på To Kokker

Lutefisken er kommet! Enhjørningsgården, den, Bryggen, 5003 Bergen info@enhjorningen.no Tlf. 55 30 69 50 www.enhjorningen.no

www.gategourmet.no

BESTILL JULEBORD NÅ

Leirvikåsen 31

Gjør som mange av byens beste restauranter, catering firmaer og cafèer, kjøp Deres kjøttvarer hos H. Brakstad Eftf. AS Vi er kjent for våre kvalitetsvarer.

Ønsker dette tlf. istedenfor 55 29 29 48”Vi leverer lunsj www.solheimkjott.no hver dag før kl. 11.00”

«Spart tid med Smartlunsj Prøv vårt nye lunsjkonsept levert i to uker ogpåvidøren spanderer den første lunsjen. før kl.Tilbudet 1100» gjelder t.o.m 31.03.2007. Priseksempel 10 personer: Kuvertpris ca. kr. 22,- + mva pr.dag.

SmartkOst

Tlf. 55 11 46 70 - www.smartkost.no

Smar t kost gir overskudd

JULEBORD


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Byavisen på nett Les nye og tidligere utgaver på e-avis.byavisen.net

Skandinaviaksvideo? beste murt.sik

Samtidsponist kortm fra den pompøse

ine Lars Vaular nom Side 6-7

Vil bo orgellyden. Side 30

rtsen Ruben Sverre Gje

Dvergene jubilerer

Feirer 30 år som band. Side 28

er 2010 Nr. 35 - 12. oktob

re Paola Ulland og fle vil andre designere e holde bergensern Side 14-16 tørre.

Spøker for beredskaps system håndteringen

y ø t n g e r r e Lag i Bergen

Skulle gjøre tere. av store ulykker let Side 4-5

Tør ikke ta sjansen på kreftfare

ner for Bystyrepolitiker åp e på ten m to av jøp ek tilbak Storrinden.

Norevik Foto: Silje Stavrum

28 ltur Musikk ▍ byen ▍26 Ku I r ltu Ku 21 ▍ eninger Side 6-7 Mote ▍14 M at ▍12 Livsstil M til ss Liv 3 ▍ Aktuelt Lokalt

... n v sø d o g r e lg se i V adrass-salg

ALG MADRASS-S RA

90 81 82 90

m

fabrikk » Direkte fra t - latex ser - skumplas » Fjærmadras drasser ser og barnema ras ad erm Ov » etter mål » Alt kan lages per ÷ 50% » Alle Wilton tep R AS DRASSE MA T NE RO CO 60/55 24 73 73 Tlf. 55 24 80 o

DIREKTE F K FABRIK ne mål. få tilpasset eg Her kan du per Stor t utvalg i tep

N N ve rn Vi ka n BR A ustrivern.no k-ind nis90 tek w. ww 82 81 90

N N ve rn V i k a n B R A strivern.no indu

www.teknisk-

ASS / OVERMADR ronet.n Ytre Arna www.arna-co 10-15 s MADRASSER ihuset - 5265 t madrasser · lør. som lagerføre Industr

R AS RASS60E T MA-D 24 73 73 /55 80 24 CORONE 55 . 65 Ytre Arna Tlf et.no

Standard str. 90 75/190 80/1 00 75/200 80/2 13 75/210 91/2

Industrihuset - 52 et madrasser - www.arna-coron ron -15 Produksjon av Co fre. 9-16.00 • tors. 9-19 • lør. 10 Massn.-seng Åpningstider:Vo

85/200 85/190

ASS R / OVERMADR MADRASSE som lagerføres

av Corone 0 · tors. 9-19 Pro 00duksjon 90/2 Man.-fre. 9-16.0 Åpningstider: 90/210

Standard str. 90 75/190 80/1 00 75/200 80/2 13 75/210 91/2

Voss seng

på alle madras

på alle m

÷ 1se0n% ger

90/200 90/210

120/200

÷ 15%ser

120/200

5% er ÷ 1ad rass

85/200 85/190

÷ 1se0ng%er på alle

Får du ikke Byavisen hjem til deg? ÷ 15% Ring 55 17 36÷50 50% ÷ 15%

på alle

gn •m/eller uten

desi r •forskjellige .-/familiesenge

er •inkl. bunner

farg skuffer •flere

Stort utvalg i tepper!

Solide etg

n skuffer •flere

15% ÷ 5ilt0on%tepper ÷ på Lone tepper

på alle W

÷ 2e la0m% per på all

på alle Wilton

÷ 15% r

tepper

på Lone tepper

er

på alle flosstepp

ent Garden

÷ 20% Varer fra Cov

på alle

Ord. pris:

698,-

Ord. pris:

1495,-

nt Garden

÷ 20%

÷ 2la0m% per

pe

på alle flosstep

AS

Solide etg.-/f

ner

farger •inkl. bun

ing: Bygdanytt

ign •m/eller ute

des r •forskjellige amiliesenge

Stort utvalg i tepper!

Ord. pris:

1275,-

Varer fra Cove

37


38

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Oktoberfest

Madcon spiller på Zachariasbryggens Oktoberfest på fredag. Oktoberfesten varer i over en uke og har artister som Anine Stang, Vestlandsfanden og Smokie på plakaten. I tillegg er det hoppeslott, aktivitetsstue og familieverksted på Zachariasbryggen frem til søndag.

Kultur I byen I byen Scene TIRSDAG 19. OKTOBER Min familie, Den Nationale Scene Spilles hverdager klokken 19.30 ONSDAG 20. OKTOBER Ahmed Ahmed, Ole Bull Scene Klokken 20

Internasjonal musikkfest

I byen Konsert TIRSDAG 19. OKTOBER Susanne Sundfør, Ole Bull Scene Klokken 21 The Monroes, Zachariasbryggen Klokken 21

Bergen Blues Band, Madam Felle Klokken 22.30 Emergenza festival, Garage Klokken 20

deLillos, Garage Klokken 21

Eva Cortes og Jassbox, Grand Hotel Terminus Klokken 21

Nephew, Garage Klokken 22

Spirits of the dead, Hulen Klokken 22

Oktoberdans: Mathilde Monnier & La Ribot ”Gustavia”, Studio Bergen Klokken 19.30

ONSDAG 20. OKTOBER Volbeat, Røkeriet USF Klokken 21

Betty Johnsen, Inside Live Klokken 21

High School Musikal, Forum Scene Klokken 18

Sistern, Zachariasbryggen Klokken 21

En del Barco og en del Soleglad, Logen Bar Klokken 19

Talib Kweli & Petter, Garage Klokken 22

TORSDAG 21. OKTOBER Rune Andersen – Litt av en mann, Ole Bull Scene Klokken 19

FREDAG 22. OKTOBER Oktoberdans: Mathilde Monnier & La Ribot ”Gustavia”, Studio Bergen Klokken 19.30 High School Musikal, Forum Scene Klokken 18 En del Barco og en del Soleglad, Logen Bar Klokken 19 Rune Andersen – Litt av en mann, Ole Bull Scene Klokken 19 og 21.30 Ugo Dehaes med Forces, Logen Teater Klokken 21 LØRDAG 23. OKTOBER Ole iDolet Bull, Ungdomshuset 1880 Klokken 15 Min familie, Den Nationale Scene Klokken 18 High School Musikal, Forum Scene Klokken 14 og 17 Rune Andersen – Litt av en mann, Ole Bull Scene Klokken 19 og 21.30 En del Barco og en del Soleglad, Logen Bar Klokken 19 Oktoberdans: Ugo Dehaes med Forces, Logen Teater Klokken 21 Jan Decorte med Tanzung, Studio USF Klokken 18 SØNDAG 24. OKTOBER Ole iDolet Bull, Ungdomshuset 1880 Klokken 15 High School Musikal, Forum Scene Klokken 17 Oktoberdans: Jan Decorte med Tanzung, Studio USF Klokken 18 Mandag 25. oktober Oktoberdans: Alain Buffard, Studio Bergen Klokken 19.30

Camilla Aadland

er på plakaten i år. Både Ojos de camilla@byavisen.net Brujo, Gjertruds Sigøynerorkester og Beady Belle har nye plater ute. Bergen internasjonale musikkfes– Mange av de norske artistene tival tyvstarter fredag denne uken på programmet i år er fra Bergen. med spansk-honduranske Eva Både Pedro Carmona-Alvarez, Cortes på Grand Hotel Terminus. Ivar Orvedal og Terje Isungset Siden går det slag i slag med kon- har tilhørighet i Bergen. Det er serter i en hel uke. morsomt å vise litt av mangfol– Vi prøver å hente inn musikere det i Bergen, sier festivalsjefen. som er relevante i en internasjonal Bergen internasjonale musikkkontekst. Denne gangen har vi festival arrangeres for tredje spennende norske musikere som gang i år. Festivalens forgjenger for eksempel Terje Isungset, som het Verdensmusikkfestivalen i gjør noe helt unikt og har et stort Bergen og startet opp sammen internasjonalt publikum, forteller med Internasjonal Uke i Bergen. festivalsjef Audun Humberset til – Vi er fortsatt Internasjonal Byavisen. Ukes musikalske supplement, sier I tillegg kommer en rekke Humberset. utenlandske artister, blant annet Festivalen håper i år å nå publiet 12-manns tangoorkester fra kummer nr 10000. Argentina. – Vi har ikke noe ønske om – Vi har også samarbeid på å vokse i det uendelige. Vi har tvers av musikksjangre og land. funnet en form der vi satser på Bergensbandet Real Ones (bildet) 3-5000 publikummere årlig. På samarbeider med fjorårets vin- den måten kan vi presentere ner av BBC World Music Awards, musikere vi mener er relevante, Debashish Bhattacharya, fortsetter sier festivalsjefen. Humberset. Han er fornøyd med at mange plateaktuelle artister

TORSDAG 21. OKTOBER Helaften med Richard Strauss, Bergen Filharmoniske Orkester, Griegsalen Klokken 19.30 Tom McRae, Sardinen USF Klokken 20 Emergenza festival, Garage Klokken 20 Vestlandsfanden, Zachariasbryggen Klokken 21 Unni Wilhelmsen, Madam Felle Klokken 21 The New Wine og Pow Pow, Hulen Jack Dalton, Det akademiske kvarter Klokken 22 FREDAG 22. OKTOBER Helaften med Richard Strauss, Bergen Filharmoniske Orkester, Griegsalen Klokken 19.30 The Posies, Det akademiske kvarter Klokken 21 Madcon, Zachariasbryggen Klokken 20.30

I byen Barn LØRDAG 23. OKTOBER Alt & Ingenting, teater på Barnas kulturhus Klokken 13

TORSDAG 21. OKTOBER Folk & røvere i Kardemomme by, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 17

Oktoberfest: Familiedag, Zachariasbryggen Klokken 11

Terje Isungset, Fensalen Klokken 12

Smokie, Zachariasbryggen Klokken 21 Helhu8s med The Alexandria Quartet, Jo Skaansar og Oslo Ess, Det akademiske kvarter Klokken 20 Jørn Flugs orkester, Banco Rotto Klokken 21 Emergenza festival, Garage Klokken 20 Bull Young, Madam Felle Klokken 22.30 Søndag 24. oktober Universitetets Symfoniorkester i Bergen (USO), Storetveit kirke Klokken 19 Crab is crap, Sardinen USF Klokken 21 Torun Eriksen, Fensal Klokken 21 Mandag 25. oktober Gjertruds Sigøynerorkester, Fensal Klokken 20 Voksne herrers orkester m/gjester, Logen Bar Klokken 21

I byen Annet

ONSDAG 20. OKTOBER Dyrene i Hakkebakkeskogen, Den Nationale Scene Klokken 16.30

FREDAG 22. OKTOBER Dyrene i Hakkebakkeskogen, Den Nationale Scene Klokken 16.30

LØRDAG 23. OKTOBER Beady Belle & Ojos de Brujo, Røkeruet USF Klokken 21

Pust, utstilling på Barnas kulturhus Klokken 13.45 – 15.30 Internasjonale barnedager, Torgalmenningen Fra klokken 12 Folk & røvere i Kardemomme by, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 14

Dyrene i Hakkebakkeskogen, Den Nationale Scene Klokken 15 SØNDAG 24. OKTOBER Folk & røvere i Kardemomme by, Fyllingsdalen Nye Teater Klokken 13 og 15.30 Oktoberfest: Familiedag, Zachariasbryggen Klokken 11

TIRSDAG 19. OKTOBER Borghild Unneland, Rable – en måte å tenke på, Galleri Format Utstilling frem til 24. oktober FREDAG 22. OKTOBER Morten William Knutsen om design og smak, Arent Meyers Kjeller Klokken 19 LØRDAG 23. OKTOBER Petanque, Stemmemyren grusbane Klokken 12 TED-konferanse, NHH, med foredragsholdere som Sjur Paulsen, Sushi Suzuki og Ragnvaldur Hanneson Klokken 10.30 Vet du om noe som skjer? Tips oss på redaksjon@byavisen.net


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Jets vakuumtoalett for hytter TM

Porselenstoaletter med hjemmekomfort! • Kun 0,5 liter vann per spyling • Enkel montering • Driftssikkert • 12V eller 230V • Med eller uten innlagt vann • For avløp, tett tank eller kompostering i Jets™ BioTank

istockphoto.com

Vist modell: Jets™ 59M for veggmontering

Det beste toalettet på hytta!

Velkommen til Jets-messe i våre lokaler i Litleåsveien 2 på Nyborg i Åsane. Det vil bli gode messepriser og enkel servering. Messeprisene gjelder også i vår butikk i Alvehaugen 2 i Godvik.

Lørdag 23. oktober 10.00-15.00 Hyttetorget - Bergen Låsservice Litleåsveien 2, 5032 Nyborg Tlf: 55 53 91 50

Jets AS • Myravegen 1 • 6060 Hareid • Tlf. 70 03 91 00 • www.jetsgroup.com

Hyttetorget - Bergen Låsservice Alvehaugen 2, 5179 Godvik Tlf: 47 46 03 36

39


40 ▍Kultur Litteratur

En gravalvorlig humo – Det er helt avgjørende å fremstå som dødsalvorlig, sier forfatter Henning Bergsvåg som lager karneval for sin nyeste bokutgivelse. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Gunnar Staalesen. Frode Grytten. Tomas Espedal. Litteraturprofessor Per Buvik. Dette er bare noen av størrelsene som er med når Henning Bergsvåg onsdag 20. oktober marker utgivelsen av sin fjerde diktsamling «Over elven Tweed». Han finner frem humoristen i seg. Men det har ikke alltid vært slik. En gang var han en sortkledd poet som hevdet at poesien ikke trengte lesere. Han er fortsatt ulastelig antrukket med svart hatt og dress. – Men jeg gir nok mer faen i forfatterrollen nå. Samtidig synes jeg jo også det er all grunn til å være selvhøytidelig. Poesien er en gullgren i litteraturen. Poesi er dødsalvorlig. Men kanskje derfor har det blitt viktigere for meg å finne min indre humorist når det gjelder alt som er rundt. Jeg er en veldig utadvent forfatter. Du har sittet inne i tre år og gnuret på et manus. Da kan man godt slippe ballongen løs når boken først kommer ut, sier Henning Bergsvåg. Han er spartansk når det gjelder å røpe detaljene fra forestillingen som skal utspille seg i whiskybaren på Grand Hotell Terminus onsdag. Men stikkord som «sjokkeffekt» og «absurd fremføring» røpes. – Jeg holder på å utdanne meg som humorist, sier Bergsvåg.

– til tross for barnebarnets gjentakelser. Han misforsto og hørte «sheep» (sau). Tilslutt omformulerte barnebarnet seg og med påtatt entusiasme sa han: «look, look, the sheep» – for å tilfredsstille bestefaren, forteller Henning Bergsvåg. Både det at barnebarnet simulerte en følelse, og språkets definisjonsmakt i rommet, og ikke minst den kjærlige gesten i guttens handling ble inspirerende for Henning Bergsvåg i boken.

KRYMPE 700 SIDER Bergsvåg har holdt seg slavisk til diktformen som sjanger gjennom sine ti år som forfatter. Han er utdannet forfatter både fra Skrivekunstakademiet i Bergen, og fra Litterær Gestaltning i Göteborg. Ifølge ham selv er den tradisjonelle fortellingsromanen mindre interessant som sjanger. – I enhver roman er det kanskje to eller tre punkt der det virkelig skjer noe og der jeg tenker at her var det noe på spill. Jeg vil skrive kun de øyeblikkene. Derfor har jeg kanskje skrevet 700 sider for å nå frem til en tynn liten diktsamling. Det er et ekstremt overflødighetsarbeid, mener Bergsvåg. – Hva er det så poesien kan gjøre som ikke den klassiske fortellingen kan? – Utforske og ødelegge språket. I denne boken setter jeg opp et skuespill som jeg lar falle sammen. Folk og landskap blir en slags scene som INGEN TOALETTBESØK språkarbeidet projiseres på. Egentlig Han kan i år feire ti år som forfatter. kunne jeg tenke meg å være enda I 2000 kom unge Bergsvåg ut med mindre konkret. La det gå helt til boken «Newfoundland». Vi leker helevete. Mange tillater seg å drite med tanken på å grave frem et bilde i leseren, men det gjør ikke jeg. av forfatteren som ung, anemisk og Litteraturens potensiale er å skape alvorstung poet. steder folk ikke visste fantes, mener – Men ingenting har forandret seg. Bergsvåg. Jeg så like gammel ut da. Som forfat– Jeg bygger i det minste huset før ter skriver jeg stadig på den samme jeg river det, legger han til. boken. Hva så med det første intervjuet? «Å LESE POESI Jo, Bergsvåg kan fortelle at han hadde ER UHYRE ENKELT» alt nedskrevet på gule post-it-lapper I boken blir historiske hendelser klistret på kroppen. Jevnlig gikk han sauset sammen med den fiktive på toalettet for å oppdatere seg på sine togreisen. Bestefarens notater fortelnedskrevne sitater, som han så liret ler om blodige historiske hendelser av seg. Derfor tillater vi ingen toalett- fra England i middelalderen. Blant besøk under jubileumsintervjuet. annet et folkemord i 1296. Noe har Så til boka. «Over elven Tweed» Bergsvåg diktet selv. forteller om en bestefar og et barne– Jeg liker å ta inn et samfunnsperbarn på togreise gjennom et land- spektiv i bøkene mine. De store masskap. Som så ofte før hos Bergsvåg er sene. Beskrive hvor forferdelige vi det konkrete landskap også utgangs- kan være med hverandre. Dessuten punkt for en reise i minner og språk. er bestefaren også lokalhistoriker – Skrivingen begynte med at jeg så dette er noe han forteller det lille satt i en kupé i et veterantog mellom barnet, og som angår ham i hans liv. Pickering og York sammen med Barnet må altså lage en mening ut av en bestefar og hans lille barnebarn. denne jævelskapen Barnebarnet sa entusiastisk «Look, Bergsvåg er ikke bare en forfatlook, the steam» (damp). Men beste- ter som skriver for å skrive. Han faren var nærmest døv, og hørte ikke sier han også elsker alt som er rundt.

PERRONG: På togstasjonen i Bergen fordi toget er utgangspunktet for Henning Bergsvågs ferske diktsamling som feires på Grand Hotell Term

– Å lese poesi er egentlig uhyre enkelt. Folk kan bokstavene.

– Egentlig kunne jeg tenke meg å være enda mindre konkret. La det gå helt til helevete.

Leirskolestemningen når en bok kommer ut. Kanskje det er derfor han er så involvert både i Bergen Poesifest som han startet med Tomas Espedal og i Forfatterforeningens styre. Dessuten holder han skrivekurs. – Man må alltid etterutdanne seg som forfatter. Det er viktig å komme sammen med andre som skriver. Jeg har kanskje 70 lesere som jeg mer eller mindre kjenner. Det er de som kommer på festene mine, sier Bergsvåg og mener det er paradoksalt at ikke flere leser dikt. – Å lese poesi er egentlig uhyre enkelt. Folk kan bokstavene. De kan sette dem sammen til ord. Det er alt du trenger! Folk tror de må skjønne alt. Men da hadde det jo vært tortur. Du skal jo ikke nødvendigvis forstå, men oppleve språket fritt. MASKE: Ugle eller forfatter? Skuespillet er en viktig del av forfatterens lanseringsvirak.


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

orist jubilerer

– Henning er en lysfontene

GUNNAR STAALESEN, FORFATTER – En av Norges mest engasjerte unge lyrikere og en mann det alltid er interessant å utveksle synspunkter med.

FRODE GRYTTEN, FORFATTER – For meg er Henning mest av alt ein god venn. Kan både snakke alvor og fjase med han. Hans image som seriøs poet med hatt og svart dress og dystre dikt, blir effektivt punktert av hans medrivande latter, sans for køntri og lidenskap for engelsk fotball generelt, og Sunderland spesielt. Han er ein god poet og ein god mann. Det kjem ikke betre frå fjella rundt Bergen no til dags.

minus et steinkast i fra.

Foto: Silje Stavrum Norevik

– Jeg har kanskje 70 lesere som jeg mer eller mindre kjenner. Det er de som kommer på festene mine.

– Mange tillater seg å drite i leseren, men det gjør ikke jeg. Henning Bergsvåg

Foto: Silje Stavrum Norevik

DEBUT: Bergsvågs redaktør i Gyldendal, Morten Mo, påpeker at forfatteren så gammel ut allerede da han debuterte. Foto: Helge Skodvin

HILDEGUNN DALE, FORFATTER Henning er en god venn, en sterk poet og essayist og en lysfontene i det litterære miljøet. Gleder meg til «Over elven Tweed».

TOMAS ESPEDAL, FORFATTER – Han er en intellektuell og sosial kapasitet av de sjeldne, og det er helt avgjørende for Bergen at Henning er her. Debuten hans «Newfoundland» var et poetisk nybrottsarbeid fordi den orienterte seg ut av Norge og mot poesien i Frankrike og Sverige. En viktig bok. Han skrev dikt på en ny måte også fordi poesien var dialogisk. Denne åpenheten har han både som poet og som drivkraft i det litterære miljøet i Bergen.

41


42

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

ANNONSEBILAG

Inne

Ute 5 - 2010

Annonsebilag

hus * hage * interiør * trender

Annonsebilag til Byavisen nr.29 31. august 2010

Inne

Ute 3 - 2009

Annonsebilag

hus * hage * interiør * trender

Bilag til Byavisen nr. 16 28. april 2009

Inne

Ute 6 - 2010

Annonsebilag

Inne

Ute 2 - 2009

Annonsebilag

hus * hage * interiør * trender

hus * hage * interiør * trender

Inne

Inne

Annonsebilag til Byavisen nr. 13 31. mars 2009

Annonsebilag til Byavisen nr.33 28. september 2010

Ute 62--2009 2009

Annonsebilag Annonsebilag

hus * hage * interiør * trender

Bilag til Byavisen nr. 31 15. september Annonsebilag 2009 til Byavisen nr. 13 31. mars 2009

Ute 5 - 2009

Annonsebilag

hus * hage * interiør * trender Bilag til Byavisen nr. 25 30. juni 2009

Byavisens temasider, Inne * Ute tar for seg alle tema innen interiør, hus og hage. Temaene følger årstidene og siste nytt innen trender. Byavisen kommer ut i et opplag på 100.000 og blir distribuert i Bergen kommune samt deler av Askøy og Sotra. Neste Inne*Ute kommer 26. okt.

Annonsebestilling, tlf. 55 17 36 50 / annonseinfo@byavisen.net


43

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Høstkampanje! VikingBad Dusjkabinett - Nyhet!

Str: 90 x 90 x 210cm Flott og stilrent dusjkabinett med termostatbatteri, avtagbar frontpanel, dusjgarnityr og nanotech beh. som forenkler rengjøring. Velg mellom buet (avbildet) eller rett design. Ulike str. og glassvalg tilgjengelig.

VikingBad Cube 138 cm

Speil og underseksjon

9990.-

7490.-

Tornado DS M602 Badekar

Str: 170 x 82 x 58 cm Frittstående helstøpt badekar med flott finish. Leveres med avløp og overrenn.

8490.-

Utendørs massasjekar Royale II

Massasjekar A 208 A 150 x 150 x 68. 19 dyser

16990.-

200 x 200 x 89 Plass til 5/6 personer. 31 dyser (rustfritt stål) 1 pumpe, liggesete, LED lys, vannfall

tad

vs Gre

56990.-

v 2b OlaHeiane

e ren

my

Åsa

Tilbudene gjelder t.o.m 30/10 eller så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om trykkfeil.. Frakt kommer i tillegg.

Butikk Nyborg , Heiane 2b Tlf. 55 70 65 90 - www.olavgrevstad.no Mandag – torsdag 10 – 19 – Fredag 10 – 17 – Lørdag 10 – 15

Gu

llg

ru

ve

n

op Co ra Ext

"En ren opplevelse"


44

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Mest sett på kino Uke 41, 08.10 - 14.10.2010

«Toy Story 3»

Kultur Film

Nokas Knerten gifter seg Spis Elsk Lev Wall Street: Money Never Sleeps Toy Story 3 (norske stemmer)

Feirer ti år bak De hadde toalettet tapetsert med avslagsbrev. Men nå kan kameratene i det bergenske produksjonsselskapet Flimmer Film feire ti år med dokumentarfilm i Bergen.

det kostet å lage dokumentarfilm da de møtte TV2 for å selge inn filmen: – Da hadde vi ingen idé om hva Hvis historien om Flimmer var en ting kostet, hvordan selge det inn og film, ville manus sett omtrent slik hadde psyket oss opp. Innkjøperen ut: møtte oss med: «Jeg aner ikke hvem År: 1998. dere er. Dere har ikke laget film før. Sted: Universitet i Bergen Vi kan ikke gi dere mer enn 250 000 Medvirkende: Christer Fasmer. kroner». Det var jo langt mer enn vi Eivind Tolås. Lars Løge. Johnny hadde håpet på. Vi spilte uaffekterte Holmvåg. og sa: Dette må vi tenke på, knegger Første scene: Eivind og Lars møtes Lars Løge. på fagfest for medievitenskap. Lars Han så filmen i reprise i julen i er nysingel og frempå, og finner ut fjor og nekter for at debutarbeidet at sunnmøringen Eivind har god står tilbake for senere arbeid. filmsmak. De bestemmer seg for å – Selvfølgelig er det ikke genialt. gjøre noe sammen. Men jeg ble ikke flau slik jeg hadde Andre scene: De treffer bergenseren tenkt. Vi fikk vist det vi ønsket, sier Christer og nordlendingen Johnny. han. Så vinner de en pris for beste studentDe har laget dokumentar på Sri film på faget Fjernsynsproduksjon. Lanka, i USA og nå i Tomrefjorden Første vendepunkt: Guttene kjøper en hvor de følger jodleren «Polka-Bjørn» datamaskin til 20 000 kroner. Eivinds (Bjørn Tomren). foreldre i Brattvåg på Sunnmøre er kausjonister og studielån brukes. PRISBELØNTE I CANNES And the rest is history. OG HAUGESUND – Hva har dere lært på 10 år i TOMREFJORDEN OG SRI LANKA bransjen? Men som i enhver god film har det – Vi er blitt bedre til å sile ut ideer vært mange bratte motbakker, bøl- som ikke fungerer på et tidligere gedaler og langvarige filmideer som stadium, og vite hva som er realislikevel ikke har fått prosjektstøtte. tisk å få solgt til kanalene. Vi laget Dager der de har jobbet døgnet rundt en dokumentarfilm om utvidelsen i serveringsbransjen, solgt poteter av Panama-kanalen. Den var god og nattestid i den forhenværende potet- viktig, men vanskelig å få solgt inn. trikken på Torgallmenningen, for å Samtidig har det mye med timing å finansiere driften av Flimmer Film. gjøre, og det er langt lettere for oss å Da de laget sin første dokumentar selge ideer nå som vi har store proi 2000 og fulgte demonstranter som duksjoner og et navn å vise til. Tidvis reiste til Praha, hadde de et reise- har det også vært prosjekter som vi budsjett på 820 kroner. Debutantene helt klart burde fått støtte til, men fikk gratis skyss til den tsjekkiske som falt, sier Eivind Tolås. hovedstaden ved å sitte på med For eksempel skulle Flimmer demonstrantene selv. Ifølge dem selv lage dokumentar om den bergenske hadde de ikke snøring på hvor mye kunstneren «Kaus», Kjetil Kausland Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

KLIPPEROM: Johnny Holmvåg, Eivind Tolås, Lars Løge og Christer Fasmer har laget film om seg selv i anledning dagen. De kan feire ti år med p

som bruker boksing i performance forrige lokalene hadde de utallige – Serien har en kostnadsramme for å problematisere balansen mel- nei-brev tapetsert over hele toalettet. på 12 millioner. I slutten av august lom det etiske og det politiske. – Nå er utsiktene langt bedre for ble det klart at NRK går inn med – Da fikk vi høre at dokumentaren filmkameratene som holder til over halvparten. Resten må Flimmer var voldsforherligende – stikk i strid bakeriet i Strandgaten. Parallelt hol- Film selv skaffe finansiører til. med Kauslands intensjoner, sier Lars der de på med flere dokumentarserier. Samtidig lager de også en stor dokuLøge og ler. Blant annet den storstilte satsingen mentar om Norges tilstedeværelse i «Døden – en serie om livet» - en serie Afghanistan gjennom ti år, «Krigens NEI-BREV på fem episoder på 55 minutter som pris». Dessuten er Johnny Holmvåg Det har vært mange avslag og øvelser handler om hvordan vi forholder til i gang med «Glemte helter» hvor de i kunsten å selge inn prosjekter. I de oss til livets punktum. tar for seg avdøde nordmenn med en


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

45

Ukens premierer

Keeper’n til Liverpool. Møt Jo Idstad som er 13 år, skolesmart og overbevist om at livet er livsfarlig. Skal du overleve ungdomsskolen gjelder det å unngå dødsfeller som bøllete medelever, helsefarlig sport og søte jenter. Alt går etter planen, helt til det begynner ei ny jente i klassen: Mari.

You Will Meet A Tall Dark Stranger. I Woody Allens nye film følger vi to ektepar, Alfie og Helena samt deres datter Sally og hennes ektemann Roy, gjennom lidenskap, ambisjoner og engstelser som leder til frustrasjon og utfordringer.

Going the distance. Erins tørre humor og freidige åpenhet sjarmerer den nysingle over en øl, småprat og frokost dagen derpå. Kjemien deres fører til en skikkelig sommerflørt, men ingen av dem tror det vil vare når Erin reiser hjem til San Francisco og Garrett blir værende i New York på grunn av jobben.

kamera

Utfordrer Trond Mohn Lars Løge og kollegene mener dokumentarsjangeren har for dårlige levekår. Produsent Lars Løge i Flimmer Film er engasjert i bransjeforholdene for dokumentarsjangeren. Han mener det er et problem at dokumentarsjangeren er preget av «lappeteppefinansiering» - altså at man må skaffe penger fra mange ulike aktører. Eksempelvis var det hele 14 ulike finansiører til Olav H. Haugedokumentaren som samlet fikk 9 millioner i støtte. – Dokumentarsjangeren handler også om samfunnsansvar. Rene og kommersielle underholdningskonsept blir fullfinansiert og får støtte til hele produksjonen mens dokumentarister må stille med 20 prosent i egenandel selv. Det er ofte veldig vanskelig å finansiere den siste biten, sier Løge. Han peker også på at mens NRK har gitt noe økt støtte, er TV2 i ferd med å skjære ned på støtten til dokumentar. Han mener det er et paradoks at en så verdsatt sjanger skal være «kronisk underfinansiert».

prisbelønte dokumentarer i Bergen.

Foto: Silje Stavrum Norevik

utrolig, men glemt historie. Flimmer Film har også vunnet en rekke priser på viktige filmfestivaler som i Cannes, Haugesund og Tokyo. – Nå er utfordringen nesten at vi har for mye å gjøre. Men det er et luksusproblem, understreker daglig leder Johnny Holmvåg.

FRIR TIL TROND MOHN – Skjærer man ned på satsingen til dokumentar, tar man ikke lenger samfunnsvar og følger heller ikke tanken om at kanalene skal drive med folkeopplysning, understreker Lars Løge. Situasjonen for dokumentar har gjort at Løge og filmkompanjongene må orientere seg mot nye markeder og måter å finansiere dokumentarproduksjonen på. – I USA og utlandet er det veldig vanlig at private aktører og næringsliv støtter dokumentarprosjekt med viktige tema. Et godt eksempel er Puma, som hvert år støtter en eller to filmer med 500 000 kroner. Da er det tema som menneskerettigheter som belyses, sier Lars Løge. Han ønsker at også det bergenske næringsliv får øynene opp for muligheten til å støtte bergenske dokumentarskapere. – Dette er ingen klagesang fra oss, men vi ønsker å bevisstgjøre muligheten private aktører har til å støtte en viktig sjanger. Det er en god investering for selskaper, som kan få sitt navn knyttet opp mot viktige budskap. Dessuten får dokumentarer ofte god rating. Vår oljeserie ble sett av 800 000 seere. Som eksempel nevner han Trond Mohn, som ofte åpner pengesekken når det gjelder helse og idrett. – Det er jo hans valg. Men kanskje han kommer på banen hvis vi skulle lage en dokumentar som omhandlet disse temaene. Jeg tror næringslivet ville hatt mye igjen for å støtte sjangeren.

The Social Network. En høstkveld i 2003 setter Harvardstudenten og dataprogrammeringsgeniet Mark Zuckerberg seg ved computeren og begynner ivrig å arbeide med en ny idé. I en storm av blogging og programmering blir det som starter på internatrommet til et globalt nettverk og en revolusjon innen kommunikasjon.

Trenger du elektriker?

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

OTERA DELTA AS

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

Snøbrøyting!

Vi har noe ledig kapasitet til kommende sesong, i forbindelse med innkjøp av mye nytt utstyr. Ta kontakt i dag, for et gratis pristilbud på ditt behov!

Elise Bygg & Eiendom AS www.elise-bygg.no Telefon 55 93 65 65 - Mobil 905 94 107

E-avis Les nye og tidligere utgaver på byavisen.net/e-avis

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50


46

nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

VÆR KLAR FØR VINTEREN ER HER Kampanje

Hjulskift

300,-

Vi har gode priser på testvinnerne: Åpningstider: Åpningstider: Mandag - torsdag mand, tirs, ons, fred. Fredag Torsdag Lørdag Lørdag

Continetal - Nokian Dekkhotell!

08 18.00 8 --16.30 08 16.30 8 --17.30 10 13.00 10 - 13.00

Du finner oss sentralt i Åsane ved Yrkesskolen på Nyborg

(Også utvidetåpningstid åpningstid i sesongen) Utvidet i sesong

JA-DEKK AS Langarinden 8, 5132 Nyborg Telefon: 55 39 39 60

post@jadekk.no –

JA-DEKK AS 55V39 NLangarinden A U T I L U S8, 5132 H A RNyborg B Y T -TTelefon: E T N A N 39 T 60 I L

TREN

IN

M G SO

GIR

A C T I C

w w w. a c t i c . n o

ATER T L U RES

Y Z A R C “ * , 5 5 2

t.o . 9 et 1 m s ro m d i t I

2. 2 . .m

be o t k o

” S Y A D

t i e v Åst s O &

r

i l d e i ro ) t . nd m a l e g d. pris t v 2 A . i 1 e n e . (avtalegiro til or d n n d ter løpende g r m u e ctic k p t in d: A e * t Dere ilbu meld t s n r n r i o i ø df • Fr ssor • Pa 50 f

G

prø s i t ra

me veti

med

ruk inst

tør

Gjelder Actic Åstveit tlf. 55 19 49 10 & Actic Os tlf. 56 13 65 00


nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

47

22. – 28. OKTOBER

Alles superhelt Etter å ha tatt turen tilbake til verdensrommet på jakt etter den ødelagte planeten Krypton, kommer Supermann tilbake til jorden nok en gang for å redde verden og erklære sin kjærlighet til Lois Lane. Men ting har forandret seg siden sist; Lois er forlovet, og Lex Luthor har nye planer om å skaffe seg verdensherredømme. Supermann må trå til igjen for å stoppe Lex Luthor og redde millioner av mennesker fra døden. «Superman Returns» ser du på TV3 fredag kl 21.30.

GHOSTBUSTERS Amerikansk action fra 1984. Tre menn starter firmaet «Ghostbusters». De er eksperter på å utrydde spøkelser overalt hvor de måtte finnes. Men miljødepartementet ser ikke med blide øyne på deres virksomhet. Med: Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis, Sigourney Weaver. Regi: Ivan Reitman. (11 år) NRK3 fredag kl 20.00 THE LAZARUS CHILD Amerikansk drama fra 2004. En grusom bilulykke fører til at syv år gamle Frankie blir hardt skadd og havner i koma, mens hennes 12 år gamle bror Ben er traumatisert av hendelsen og lider av alvorlig depresjon. Barnas foreldre, Jack og Alison, hører om en svært kontroversiell form for terapi som kan vekke Frankie, men behandlingen innebærer at de må ta et vanskelig valg som kan være en risiko for sønnens mentale helse. Med: Andy Garcia, Frances O'Connor, Angela Bassett. Regi: Graham Theakston. FEM fredag kl 21.00 THE LAST SHOT Amerikansk komedie fra 2004. FBI-agenten Joe Devine har fått i oppdrag å lure en kjent mafiaboss, og få satt ham i fengsel en gang for alle. Joe utgir seg for å være en Hollywood-produsent som sprer de rette løgnene for å få regissøren Steven Schatz til å stille opp på prosjektet. Det Schatz ikke får vite er at filmen aldri kommer til å bli noe av. Med: Alec Baldwin, Matthew Broderick, Toni Collette. Regi: Jeff Nathanson. TVNorge fredag kl 21.30 SUPERMAN RETURNS Amerikansk actioneventyr fra 2006. Med: Brandon Routh, Kate Bosworth, Kevin Spacey. Regi: Bryan Singer. (11 år). Se omtale. TV3 fredag kl 21.30

SERENITY: I denne framtidsfilmen pågår det en galaktisk borgerkrig.

SERENITY «Serenity.» Amerikansk science fiction fra 2005. En borgerkrig herjer i galaksen, og den småkriminelle kapteinen Malcolm Reynolds tjener til livets opphold ved å drive en transporttjeneste ved hjelp av skipet «Serenity». Med: Nathan Fillion, Adam Baldwin, Gina Torres, Chiwetel Ejiofor, Ron Glass. Regi: Joss Whedon. (15 år) Viasat 4 fredag kl 21.35

FRYKT OG AVSKY I LAS VEGAS «Fear and Loathing in Las Vegas.» Amerikansk dramakomedie fra 1998. Sportsjournalisten Raoul Duke er på vei til Las Vegas for å dekke et motorsykkelløp sammen med sin advokat, Dr. Gonzo. Med seg har de et stort utvalg av narkotiske stoffer, og de legger i vei for å finne «den amerikanske drømmen». Underveis treffer de politimenn, gamblere, reportere og haikere, og finner i stedet frykt, avsky og vanvittige opplevelser. Filmen er basert på Hunter S. Thompsons roman. Med: Christina Ricci, Johnny Depp, Benicio Del Toro. Regi: Terry Gilliam. Viasat 4 fredag kl 23.55

SAMAN ER EIN MINDRE ALEINE «Ensemble, c'est tout.» Fransk drama fra 2007. Om fire mennesker som føres sammen og tvinges til å bo under samme tak. Det blir et år med konflikter og forsoning når de lærer hverandre å kjenne, og de finner ut at de sammen kommer styrket ut av det. Basert på den bestselgende romanen av Anna Gavalda. Med: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent Stocker. Regi: Claude Berri. (11 år) NRK1 lørdag kl 23.30

LØRDAG 23.10 VIKAREN «Vikarien.» Svensk dokumentarfilm fra 2006. Ved en svensk ungdomsskole er den unge, nyutdannede lærervikaren Max i ferd med å miste kontrollen på sin 9. klasse. I et siste forsøk ber han sin gamle lærer Folke om hjelp til å takle klassen. Det blir et sterkt møte mellom kulturer og generasjoner – og dagens læreryrke. Filmen har vunnet flere priser. Regi: Åsa Blanck, Johan Palmgren. NRK2 lørdag kl 13.45 ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE «On Her Majesty's Secret Service.» Britisk actioneventyr fra 1969. Erkeskurken Blofeld har konstruert et laboratorium hvor han jobber med sitt nyeste prosjekt for å vinne kontroll over verden. Under tittelen «allergispesialist» samler han vakre kvinner fra hele verden for å være hans uvitende samarbeidspartnere. James Bond må finne og stoppe Blofeld før han setter sin dødelige plan ut i livet. Med: George Lazenby, Diana Rigg, Julie Ege. Regi: Peter R. Hunt. TV3 lørdag kl 21.30

MAMBO: Matthew McConaughey og Sarah Jessica Parker i romantisk komedie.

MAMBO «Failure to Launch.» Amerikansk romantisk komedie fra 2006. Tripp er 35 år, men har aldri klart å forlate redet. Nå har hans desperate foreldre fått nok. De ansetter den flotte og talentfulle drømmekvinnnen Paula for å få ham til å flytte ut av huset. Med: Matthew McConaughey, Sarah Jessica Parker, Kathy Bates. Regi: Tom Dey. TV 2 lørdag kl 22.50

MAFIABRØDRE: Klassisk mafiafilm med blant andre Robert De Niro.

MAFIABRØDRE «Goodfellas.» Amerikansk drama fra 1990. Henry begynner som løpegutt for mafiaen og lar seg raskt beruse av makt og rikdom. Men den unge gutten går for langt og bryter mafiaens uskrevne lov når han begynner med narkotikahandel. Livredd for sitt eget liv, tyster Henry på sin tidligere «familie» da han blir arrestert. Med: Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Regi: Martin Scorsese. (18 år) TVNorge lørdag kl 00.15

SØNDAG 24.10 FORELSKET I NABOJENTA «Falling In Love With The Girl Next Door.» Amerikansk komedie fra 2006. Bridget Connolly og Betsy Lucas er bitre uvenner. De to naboene har rivalisert i en årrekke, og ingen kan helt huske hvorfor de startet å krangle. Nå er de opptatt av å konkurrere om Halloween-feiringen, til tross for at det er over en måned til den store dagen. Når Bridgets datter, Theresa, på toppen av det hele blir forelsket i Betsys sønn, Mark, går det nesten på helsa løs for de to rivalinnene. Klarer de å legge fortiden bak seg og bli venner for barnas skyld? Med: Shelley Long, Patrick Duffy, Patty Duke. Regi: Armand Mastroianni. FEM søndag kl 19.15 I COULD NEVER BE YOUR WOMAN «I Could Never Be Your Woman.» Amerikansk romantisk komedie fra 2007. Det er ikke enkelt å være enslig mor på 40, som Rosie. Med en datter på vei inn i puberteten og jobb som manusforfatter av en TV-serie ingen gidder å se, står utfordringene i kø. Når den nye, unge stjerneskuespilleren Adam dukker opp, blir Rosie forelsket. Med: Michelle Pfeiffer, Paul Rudd, Saoirse Ronan. Regi: Amy Heckerling. FEM søndag kl 21.00

MANDAG 25.10

THE BUCKET LIST: Jack Nicholson spiller en dødssyk milliardær. SNATCH: Brad PItt som en irsk sigøyner som vet å slå fra seg.

THE BUCKET LIST «The Bucket List.» Amerikansk dramakomedie fra 2007. Edward Cole er en milliardær som er døende av kreft og som for tiden deler rom med mekanikeren Carter Chambers. De ser ikke ut til å ha noe til felles før de oppdager at begge to har en lang liste med ting som de vil gjøre før de dør. Med en liste som inkluderer å spille poker i Monte Carol, å spise enorme mengder kaviar, å kjøre verdens raskeste biler og mye mer legger de to dødssyke mennene ut på en reise der de prøver å få presset opplevelser verdt en livstid inn i noen få dager, samtidig som et uventet, men utrolig sterkt vennskap vokser fram mellom dem. Med: Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes. Regi: Rob Reiner. TV3 søndag kl 21.20 OUT FOR JUSTICE «Out for Justice.» Amerikansk action fra 1991. Politimannen Gino har levd i Brooklyn i New York i hele sitt liv, og har vært vitne til områdets forfall. Mannen bak forfallet er gjenglederen Richie, som har forvandlet området til en krigssone. Nå har Gino fått nok. Noe drastisk må gjøres... Med: Steven Seagal, William Forsythe, Jerry Orbach, Jo Champa, Gina Gershon. Regi: John Flynn. (18 år) Viasat 4 søndag kl 22.30 EVERYTHING IS ILLUMINATED «Everything Is Illuminated.» Britisk dramakomedie fra 2005. En ung jødisk amerikaner ved navn Jonathan reiser til Ukraina for å lete etter kvinnen som reddet hans bestefar fra nazistene under annen verdenskrig. Med seg på turen får han hjelp av en gruppe innfødte. Med: Elijah Wood, Eugene Hutz, Jonathan Safran Foer. Regi: Liev Schreiber. FEM søndag kl 22.55 TILBAKE «Vozvrashcheniye.» Russisk drama fra 2003. Brødrene Andrej og Ivan bor sammen med moren sin etter at faren forlot dem for mange år siden. En dag vender faren uventet tilbake og tar sine sønner med på en reise til en innsjø i Nord-Russland. Det blir en konfliktfylt reise der faren etter hvert viser mørkere sider ved seg selv. Med: Vladimir Garin, Ivan Dobronravov, Konstantin Lavronenko. Regi: Andrej Zvyagintsev. (11 år) NRK2 søndag kl 23.00

SNATCH «Snatch.» Britisk-amerikansk action fra 2000. Et diamant-ran med store ringvirkninger, en rufsete underverden med illegal boksing, tvilsomme våpenhandlere, hevngjerrige svinerøktere, en fargerik irsk sigøyner – og en hund. Alle er ute etter diamanten, men ingen er i stand til å holde på den. Med: Ewen Bremner, Jason Buckham, Benicio Del Toro, Dennis Farina, Sam Douglas. Regi: Guy Ritchie. (15 år) NRK3 mandag kl 21.30

TIRSDAG 26.10 KODENAVN MERCURY «Mercury Rising.» Amerikansk actionthriller fra 1998. Den tidligere FBI-agenten Art Jeffries får i oppdrag å passe på Simon Lynch, en ni år gammel autistisk gutt. Gutten har leiemordere i hælene etter at han knekket regjeringens topphemmelige kode. Etter at Simons foreldre blir drept, er det bare Jeffries som kan beskytte Simon. Med: Bruce Willis, Alec Baldwin, Miko Hughes. Regi: Harold Becker. (15 år) Viasat 4 tirsdag kl 22.35

ONSDAG 27.10 POLITISKOLEN «Police Academy.» Amerikansk komedie fra 1984. Det amerikanske politikorpset mangler aspiranter og bestemmer seg for å åpne dørene for samfunnets laveste utskudd. Nå er det bare å håpe på et mirakel for å unngå totalt kaos. Med: Steve Guttenberg, Kim Cattrall, G.W. Bailey. Regi: Hugh Wilson. Viasat 4 onsdag kl 21.35

TORSDAG 28.10 POSEIDON «Poseidon.» Amerikansk actioneventyr fra 2006. Om bord på luksuscruiseskipet «Poseidon» i Nord-Atlanteren er festen i gang på nyttårskvelden. Like etter at passasjerene har skålt for et godt nytt år, er katastrofen over dem i form av en monsterbølge. Kampen for livet, og mot klokka, er i gang. Med: Josh Lucas, Kurt Russell, Jacinda Barrett, Richard Dreyfuss, Emmy Rossum. Regi: Wolfgang Petersen. (15 år) Viasat 4 torsdag kl 22.35

©Universum

FREDAG 22.10


Venter du på ryggoperasjon? - nr 36 - 2010 - www.byavisen.net

Gjennom ordningen Fritt sykehusvalg står du fritt til å velge Aleris. For deg betyr dette: •Kort ventetid •Kun offentlig egenandel •Erfarne og dyktige kirurger

Kontakt oss på tlf. 55 59 99 99 eller send din henvisning til: Aleris sykehus v/operasjonskontoret, Marken 34, 5017 Bergen • Fax 55 59 99 88

Les mer på www.aleris.no/bergen

Oliver Grundnes, fagansvarlig ryggkirurg

Helse og omsorg hele livet

Byavisen - avis36 - 2010  
Byavisen - avis36 - 2010  

Byavisen Bergen, avis36, 2010

Advertisement