Page 1

Kunst

Sesong for jakt

Astrup med app

70 bergensere har tatt Jegerprøven i høst. Bli med Byavisen på nye jaktmarker. Side 10-11

Museumsdirektør Erlend Høyersten inviterer til å utforske Astrup med telefonen.Side 24-25

Nr. 32 - 13. september 2011

Barnehage i pengeskvis

Bergens Barneasyl fyller 170 år, men har ikke penger til lønn til de ansatte. Side 4-5

Mangel på mentor

Nye lærere har krav på egen los, men flere skoler skulker i timen, og har ikke innført ordningen. Side 3

Aktuelt Lokalt ▍3

Opera for folk flest

Operasjef Mary Miller vil få flere bergensere til å oppdage opera blant annet ved å spre den til kjøpesentre og sykehjem. Side 28-29

Livsstil Mat ▍8

Livsstil Fritid ▍10

Tilbudene gjelder

FLEKKET STEINBIT

mandag 12/9 til onsdag 14/9

Meninger ▍12

69

Kultur Scene ▍28

Spar opptil 50

Spar opptil 50

60

58

Hel, pr. kg

90

Kultur I Byen ▍24

rie 5 valgf COMFORT TØYMYKNER Aloe Vera/Vårduft/Sensitive/ Sommerfrisk/Creme/Silk soft, 750 ml, 0,40/dos Ord. pris 21,50–31,50/stk.

99; 99

rie 5 valgf FREIA STORE SJOKOLADEPLATER

99; 99

Assortert, 5 x 150–200 g, 99,00–330,00/kg Ord. pris 28,50–31,90/stk.

Åsane Storsenter 9–21 (9–19)

Tlf: 55 19 92 50.

Prisene gjelder fra 12/9 t.o.m. 14/9 uke 37, så langt beholdningen rekker. Kun til private husholdninger. Forbehold om trykkfeil.


2

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Ønsker nytt fengsel

Dagens mangel på varetektsplasser og lukkede soningsplasser i Hordaland er med på å undergrave kriminalitetsbekjempelsen, skriver Ruth Grung (Ap) i sin Synspunkt-spalte.

Aktuelt

Ønsker vi vekst og utvikling i Bergen?

Meninger Leder BERGEN STÅR FORAN en periode med kraftig befolkningsvekst. Tallknuserne i Statistisk Sentralbyrå anslår at 70.000 flere kan kalle seg bergensere om 20 år. Det er nesten 30 prosent vekst, og det bare i Bergen kommune. Det yngler i nabokommunene også. Bergensområdet samlet kommer til å få rundt 100.000 flere innbyggere i løpet av de to neste tiårene. ALLE NYE BERGENSERE skal ha boliger, arbeidsplasser og mulighet til å komme seg til og fra jobb, skole og alt det andre vi vil og må gjøre. Helst skal all reising være effektiv, komfortabel og miljøvennlig. FOR Å BYGGE BERGENS FREMTID må mange nye boliger og næringsbygg se dagens lys. Og miljøhensyn krever at vi velger fortetting fremfor geografisk ekspansjon. De fleste vil nok være enige i at vi samtidig bør tilføre byen nye kvaliteter i form av funksjonelle og estetisk vellykkede utbygginger. Men hvordan står det til med romsligheten i den bergenske folkesjel? FOR DET ER HELT KLART at den kommende

▍12

Det går en grense et sted for hvor stor påvirkning vi kan forvente å ha på naboens eiendom.

prosessen. Naboer og velforeninger skal og bør komme tydelig til orde. Det er et sentralt prinsipp. Men det går en grense et sted for hvor stor påvirkning vi kan forvente å ha på naboens eiendom og byggeplaner. HVIS BERGEN SKAL VOKSE raskt og godt, så må mange flere byggeprosjekter - både store og små - kunne godkjennes raskere. Vi eier tross alt kun vår egen eiendom .

veksten vil kreve romslighet med tanke på hva vi aksepterer av bygging rundt oss. Skal store Ole Tom Kolstad bedrifter vokse i Bergen så må det være mulig Ansvarlig redaktør å planlegge, søke og gjennomføre utbygging relativt raskt. Hvis ikke taper Bergen i konkurranse med andre byer og kommuner. DET FINNES NOK AV EKSEMPLER på langdryge utbyggingsprosesser. Jonsvollskvartalet kan tjene som et tydelig eksempel. Tomten der først Ole Jan Strønen - så Sparebanken Vest - har prøvd å bebygge i en årrekke står der fremdeles sørgelig tom for byliv. ET ANNET EKSEMPEL er Lerøy Seafood sitt prosjekt i Sandviken som Byavisen skrev om i forrige uke. Her har naboprotester trenert

Uken som gikk

Byblikk Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

De siste ti årene har jeg bodd og reist en del steder der apekatter har vært en naturlig del av dagliglivet. Da jeg bodde i India for et par år siden satt apene i klynger mellom trærne i skogen like ved. Jeg fant fort ut av at det ikke var så lurt å ha matpakken min i en pose i hånden, og særlig ikke dersom jeg hadde tatt med bananer som nistemat. En gang kom en av apekattene i turbofart bortover veien, nappet med godsakene og gjemte seg bak et blikkskur. En annen gang besøkte jeg et apetempel, et tempel laget til hyllest for den hinduistiske apeguden Hanuman. Passende nok holdt et tjuetalls apekatter til like ved tempelinngangen. Apene likte slett ikke at vi kom på besøk. De hveste til oss og hoppet på en av ryggsekkene idet vi prøvde å komme oss vekk derifra. Flere episoder med hissige aper gjorde at jeg startet å frykte disse frekkasene. Bedre ble det ikke da jeg fikk høre at varaordføreren i Delhi døde etter å ha blitt jaget av en horde med apekatter. Nå har det gått noen år siden jeg har bodd i varmere apestrøk. Utrolig nok har jeg faktisk begynt å savne de uforskammede råtassene. Tenk om vi hadde hatt en apegjeng lekende i trærne ved Fjellveien?

A ROSE: ..is a rose is a rose, skrev forfatteren Gertrude Stein. Nå er valgkampen over. Som en siste valgkampinnspurt delte Charlotte Morkken og Rikke Thorsheim ut blomster til potensielle velgere i forrige uke. Nå er valgbodene stengt og stemmesedlene talt opp, men la oss håpe den gode samfunnsdebatten fortsetter utover i høsten – også i Byavisens spalter.

Vi gjør herved oppmerksom på at avisen hadde dødlinje lenge før valgresultatene var klare, og derfor har vi ikke saker som omhandler valgoppslutningen. Foto: Silje M. Stavrum Norevik

Avisprodukter AS – Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen – Tlf: 55 17 36 50 – redaksjon@byavisen.net – annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Aktuelt

Livsstil

▍2-6

▍8-11

Meninger ▍12-13

3

Kultur ▍24-29

Skoler mangler mentorer Nyutdannede lærere har krav på en mentor, men ikke alle skoler har innført ordningen som kom i 2010. Silje M. Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

viktig å vite at ingen spørsmål er for dumme, understreker mentor Gram Knutsen.

Det er storefri på Kronstad skole. På et møterom sitter de nye lærerne Marit Gullaksen, Siri Rossnes og Silje Digernes sammen med en garvet mentor, Gro Gram Knutsen. Knutsen har arbeidet på barneskolen i over 20 år. Nå skal hun fungere som «los» for de nye lærerne. Spørsmålene er mange. – Det er alt fra om det er normalt å være så sliten, til praktiske ting. Det er mye å sette seg inn når man begynner på en ny skole, sier Marit Gullaksen og Siri Rossnes. Det var i fjor høst at rektor Torstein Ingebrigtsen ansatte fire nye lærere, og så nødvendigheten av å opprette en mentor for disse. Økonomisk blir dette løst ved at lærere over 55 år har frigitt en time i uke som skal brukes til ikke-pedagogisk arbeid. I praksis blir det ofte mer. – Jeg er tilgjengelig for spørsmål hele tiden. Som lærer står man mutters alene i klasserommet, da er det

OLJEBRANSJEN På Høgskolen i Bergen jobber førstelektor Gerd Grimsæth. Hun har siden 2003 vært ansvarlig for veiledning av nyutdannede lærere, knyttet til HiB, som deltar i Utdanningsdirektoratets tiltak Ny i Hordaland. Fra 2010 er hver skole gjennom Stortingsmelding 22 pålagt å ha en erfaren mentor til sine nyansatte. Grimsæth har ikke oversikt over hvilke skoler som har implementert ordningen, men det er langt fra alle. – Mange er kommet i gang, men vi forsøker nå å legge trykk på oppvekstsjefer og rektorer for å systematisere ordningen. Vi har holdt på med mentorordning siden 2003. Lærerutdanningsinstitusjonene har GODE RÅD: ..er gratis fra mentor Gro Gram Knutsen. De nyutdannende lærerne Siri Rossnes, Silje Digernes og Marit Gullaksen har Foto: Silje M. Stavrum Norevik hatt ansvar for veiledning av nyut- egen mentor på Kronstad skole. dannede, etter hvert sammen med – Nå er vi i den situasjon at skolene ordningen med traineeordningen i mener personlig egnethet bør være mentorer på den enkelte skole, sier skal selv ta ansvar for at veiledning av oljebransjen. en viktig faktor i lærerrekrutteringen Grimsæth. nyutdannede blir en fast ordning. På – Folk tror du at du er ferdig fremover. Høgskolen i Bergen tilbyr vi derfor utdannet når du er ferdig med – Jeg tror intervjuer som de har på 5 nå utdanning av mentorer for nye Lærerhøgskolen, men man er gjerne Politihøgskolen er en god idé, mener for dårlig lærere, forklarer førstelektoren. ikke helt forberedt på det store ansva- rektor Torstein Ingebrigtsen. – Lærerutdanningen er Hun mener mentorordningen er ret som venter en. – Karakterer sier slett ikke alt, helt essensiell for at nye lærere skal få mener Silje Digernes. en best mulig start i yrket. ARBEIDSGIVERANSVAR For høyskolelektor Grimsæth – Undersøkelser viser at mellom På Kronstad skole går praten mellom blir utfordringen fremover å sikre at 30 og 40 prosent av nyutdannede den erfarne og hennes pedagogre- flere skoler gir de nye lærerne en los lærere slutter innen fire-fem år. De krutter. Mentor Gro Gram Knutsen i hverdagen. som slutter, er jo gjerne de som som mener det var lettere den gang hun -Direktorat og departement kunne ser muligheter andre steder, og ofte begynte fordi oppgaven var mer kanskje vært strengere, men det å lommebok Optimist til tross for slunken folk vi skulle beholdt. Det er fortvi- knyttet til ren undervisning. pålegge betyr ikke at det kommer lende hvis vi opplever at nyutdan– Lærerhverdagen er tøffere nå. mer penger. Her er det snakk om et nende slutter på grunn av en dårlig Det er tusen andre ting man har arbeidsgiveransvar og at det må bli start, sier Grimsæth. ansvar for, sier Knutsen. bedre for de nyutdannende. Hun sammenligner mentorLærerne ved Kronstad skole nr 30 - 2011 - www.byavisen.net

4

nr 30 - 2011 - www.byavisen.net

Foto: Wikimedia Commons/ Frode H. Korneliussen

17 skoler lagt ned

inn fra Tall NRK har hentet at det Utdanningsdirektoratet viser i de har blitt lagt ned mange skoler har siste årene. Ifølge oversikten 181 ned norske lokalpolitikere lagt forrige skoler siden skolestart og kommunevalg i 2007. Nedleggelsene fylker har funnet sted i alle av landets bortsett fra Oslo. Flest nedleggelser Nordland i blitt har det imidlertid de neste med 22 nedleggelser. På (18), to plassene kommer Oppland Troms (17) og Hordaland (17).

menn inn i lærerutdanningen. Forsker Kari Flornes vil ha flere året holdt på å gi seg etter første Adjunkt Dag-Erik Holmedal som lærer. Silje Stavrum Norevik silje@byavisen.net

rettighet Det er ingen menneske å bli lærer

i Bergen Det er røde tall for lærerutdanningen. Kari Flotnes, forsker ved Høgskolen komNorge skriker etter pedagogisk at Norge petanse. Beregninger viser 16 000 vil mangle mellom 13 600 og søkere lærere i 2020. Selv om antallet økte studenter man til grunnskoleutdanningen den eller for å rapportere inn er seg som lærer. lærerutdanning som førstevalg, med 42 prosent fra 2008-2010, ut i klas- ikke mener skikker er det lett å får et sjokk når de kommer Også som øvingslærer unge adjunkten Dag-Erik Holmedal ikke han en serommet, sier Flornes godkjenne lærere som kanskje bekymret. I forrige uke skrev som kan gjøres for å forberede problemaHva om Byavisen i har de personlige egenskapene kronikk n. nok lærere fordi lærerstudentene bedre? tiske sider ved lærerrekrutteringe veile- skal til. Mange blir men – Vi trenger en bedre, og mer det er veldig allsidig utdanning, sier det innfasing i læreryrket. Læreryrket kanskje ikke motiverte nok, PINLIGE SPØRSMÅL r er også et omsorgsyrke hvor man må er Der slakter han kunnskapsministe og Dag-Erik Holmedal. tilstede i seg selv, se elevene rekrutteringsvære Halvorsens Kristin tiden respondere på deres behov, hele tRENGER MENN kampanje «Har du det i deg»: av være forberedt på det uforberedte. manSom mannlig lærer er Dag-Erik – Kampanjen består blant annet kommer som studenter For unge gelvare i skolen. Førsteamanuensis en test med et par pinlige spørsmål til videregående er det ikke lett Kari Flornes er bekymret for både som skal avgjøre om du er skikket at rett fra seg. med feil hvor en seksåring befinner helt er vite pedagoger å det og synes menn Jeg av lærer. fravær bli å i å finne Vi trenger gode rollemodeller, både nn på lærerromfokus blir på kvantitet og det og i skolen slik at innvandrerbakgru av de met fremover. Kun 22,5 prosent nok folk. Hvis det blir utgangspunk- lærerutdanningen signaler studentene får se og erfare hvordan 245 nye studentene som vil utdanne tet sender det noen dårlige noe som gode lærere bør være. Men samtidig seg til å bli bareneskolelærere ved om at det er lett å bli lærer – status. er det ingen menneskerettighet å bli år, er menn. i HiB ikke bidrar til å heve yrkets er ikke lærer, poengterer Flornes. – Noe av grunnen til at læreryrket Løsningen på lærermangelen er ikke har høyere status i Norge, å la alle komme inn, sier Holmedal. som regnet Han mener også at lærerutdan- StoRtRIvES nok at det tradisjonelt er som Dag-Erik Holmedal stortrives nå i som har et kvinne- og omsorgsyrke ningen inneholder en del teori av i prak- jobben som kontaktlærer for tiende. vært lett å kombinere med morsrolstudentene ikke ser nytten og er for- Kontakten med ungdommene, len, sier Flornes. sis, og at man som lærer ikke utført venter det å følge dem gjennom flere år, Hun mener man må aksepterei Den siste tiden har politiet beredt på alt byråkratiet som er blant Askøy. samt å fordype seg faglig, de aller beste inn siste time. kontroller ved ulike skoler på mindre at man ikke får er at etter yrkets privelegier. Han har – Det som oftest skaper fare, lærerutdanningen. til overs for det endeløse byråkratiet er et fantastisk yrke hvor det fRafaLL Men – foreldrene snakker i mobiltelefon StoRt etter som venter fra og få Det tar du kan utvikle deg hver dag uten skikkelig handsfree. Adjunkten med fire års erfaring får og skjemaveldet de skal Karakterer skoleslutt. oppmerksomheten fra det Erdal ungdomsskole på Askøy så mye stadig nye utfordringer. veldig mye Stave - Første året var det faktisk handler gjøre: Å kjøre bil, sier Helge til støtte av lærerutdanner, førsteamaå slutte. sier ikke alt, det r til å vise å sette seg inn i at jeg vurderte om engasjement og evnen ved Askøy lensmannskonto det nuensis Kari Flornes ved Høgskolen er tatt til Som ny lærer satt jeg til langt utover bekrefte empati og kunne se og Askøyværingen. Ifølge Stave i Bergen. Hun har tidligere skal barna bør bli ettermiddagen, lenge etter at de mer enkeltindividet. Som lærer et paradoks at foreldre kjører skal orde for at lærerutdanningen hjem. på meg», noe er Dag-Erik erfarne lærerne hadde gått til skolen fordi de ikke vil at mer personorientert. er en ikke bare tenke «hør gjøre for MANGELVARE: Som mannlig lærer har at det Han forteller at som ny lærer men like mye «hva kan jeg – Rapporter peker på at vi ikke skje dem. Og så kjører de slik den teo- man ofte overlatt til seg selv fordi deg?». blir farlig for andre barn. fått til å bygge bro mellom det som lærerhverdagen er så travel. Derfor retiske undervisningen og med han tettere oppfølging møter de nye lærerne i klasserommet. savner Vi må få til et bedre praksisfelleskap mentorord-lærer ning for med både studenter og øvingslærere. må som er nye i Det er også et poeng at studentene bli satt større krav til. Undersøkelser klasserommet.jeg arbeider – Selv har viser at lærerstudentene ikke knapt fem minutnok, sier Flornes. meg Forskeren mener ikke at relativt ter til å sette slalav poenggrense på 35 karakter- ned mellomalltid gene. Det er poeng , med 3 som minstekrav bør gjøre. i basalfag som matematikk på noe å inn Han mener hindre studenter i å komme høyere poengkrav lærerhøyskolen. og høyere lønn – Vi har et frafall på 28 prosent er viktige som slutter på studiet. Kanskjehar kan være mot ikke steg på veien det fordi endel av studentene mer a nseelse for læreryrket. som Dessuten burde Marta Bjørke tok nylig over kommuman også innføre leder for Strax-huset. Det å skikkethetsinternale Strax-huset har som oppgavetil vju á la politihøybidra til bedring av livssituasjonen er avhenskolen for å sile ut mennesker over 18 år som 1300 kandidater, mener gige av narkotiske stoffer. Totalt ved adjunkten. ulike personer bruker tilbudet har Strax-huset i dag. Marta Bjørke for lærer 1988 klasse, men er bekymret – På lærersom kontaktlærer for 10. jobbet som sosialarbeider siden Holmedal stortrives i jobben leder som høyskolen er det jobbet ELEVKONTAKT: Dag-Erik annet blant har og har altfor høy terskel i Rusmiddeletaten i Oslo. Bjørke Kari Flotnes syv års erfaring fra Strax-huset.

Farlig skolevei på Askøy

Holmedal relativt sjelden

vare i klasserommet. Han

mener strengere poengkrav,

høyere lønn og bedre oppfølging

er viktige kriterier for å få

bedre kvalifiserte lærere.

Foto: Silje M. Stavrum Norevik

i underfinansiert, mener professor Lærerutdanningen er kronisk Hun er likevel optimist. på undervisningsjobben. pedagogikk Sølvi Lillejord. få til det? God dEbatt en er

– Hvordan skal man – Vi står foran en dramatisk – OECD-undersøkelser viser situasjon med tanke på lærer- at det er en klar sammenheng mangelen. Når det er sagt har mellom lønn og status. I Norge søknadsmassen tatt seg opp har vi dessuten veldig mange i det siste. Dette fører til mer lærerutdanninger, ved å samle og forkonkurranse om plassene, kompetansen mer, kan vi da øker poengsummen til inn- bedre utdanningen. Samtidig å få taket. Det er absolutt et mål er det ikke slik at lærerutdantak i de beste kandidatene, sier ningen alene kan forberede for Lillejord som leder Institutt studentene på virkeligheten, lærerutdanning og skolefors- eller de virkelighetene som kning ved Universitetet i Oslo. møter i skolen. Det er dessuå Lillejord mener at rekrutteten stor forskjell mellom det ring til læreryrket vil avhenge jobbe ved en liten skole og en av at læreryrkets status opp- stor byskole. rettholdes og heves.

Ny sjef for Straxhuset

rekrutteringen fremover. Foto: Silje M. Stavrum Norevik

– Lærerutdanning Skoleforskeren mener det dårlig finansiert i forhold til må forskes mer på lære- andre profesjonsutdanninger. i rens rolle som klasseleder På medisin får man 318 000 klasserommet. kroner per studieplass, mens – Vi trenger dessuten et bevilgningen for lærerutstørre støtteapparat for nyan- danning er 115 000 kroner. satte lærere. Det er innført Konsekvensen er flere audioved en ordning med en mentor toriumsforelesninger, mens jeg Sølvi Lillejord, professor er UiO for ferske lærere, men her heller ville ha delt opp prakbehovet større enn man klarer sisperiodene i flere og kortere en å dekke. perioder. Men da får vi - Trøkket på utdanning Ved UiO tilbys ettårig prak- kostnadsside med en gang. kommer til å fortsette. Vi lever tiskpedagogisk-utdanning Skole er et hett tema i valgn, og jeg som skal forberede studenter kampdebatten, Lillejord har i et kunnskapssamfun følger med mastergrad på lærerjobb. tro på at diskusjonen fortsetter har tillit til at politikerne valget. etter økonomi også bedre – opp Lillejord mener også etter 12. september. ville forberedt lektorene bedre

Strålende hud

august FAKSIMILE: Byavisen 23.

sttilb ud

Fra 15.september og hele oktober gir vi deg 30% på våre fabelaktige hudfornyende peelingbehandlinger. Behandlingen passer for alle som ønsker å ta vare på huden sin og gir en strålende, renere og glattere hud. Vår plastikkirurg utfører Sculptra, Restylane og Botox. «Sinna-rynken» fjerner vi for kr.2300.Dessuten har du her mulighet til å snakke med en kirurg med mange års erfaring når det gjelder andre kosmetiske inngrep i ansiktet.

55 32 11 24 - CHRISTIAN MICHELSENS GATE 5 - WWW.CLINICIT.NO NÅ OGSÅ PÅ FACEBOOK! - FB.UNGHUD.NO


4

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

170-åring i peng Norges eldste barnehage vet fortsatt ikke om de får fortsette driften. – En hårreisende barnehagepolitikk, sier styrer i Bergen Barneasyl, Bente Borgen. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

I november feirer Bergens Barneasyl 170 år. 1. november får barna feire sin egen barnehage og 5. november inviteres alle som går og har gått i barnehagen, samt de som jobber eller har jobbet der til åpent hus. Men om feiringen blir en sørgefest eller en jubelfeiring, er ikke godt å si. Før sommeren kom nemlig meldingen om at Bergen Barneasyl må legge ned dersom de ikke får friske midler fra kommunen. Barneasylets fremtid er fortsatt usikker. – Fordi de økonomiske overføringene ikke skjer forutsigbart, vil barnehagen ikke ha nok midler til å dekke lønnskostnadene den 20. september. Dette har aldri skjedd på de 20 årene jeg har vært styrer, og er ikke holdbart når man driver en bedrift, sier styrer i Bergens Barneasyl, Bente Borgen.

Fordi de økonomiske overføringene ikke skjer forutsigbart, vil barnehagen ikke ha nok midler til å dekke lønnskostnadene den 20. september. Bente Borgen, styrer i Bergens Barneasyl Barnas sikkerhet – Bergen kommune prøver å presse flere barn inn i barnehagen ved å senke tilskuddet, men det har vi sagt klart nei til. Bemanningen som vi har hatt tidligere må beholdes på grunn av barnas sikkerhet. Vi ønsker at alle barna våre i barnehagen skal bli sett og lyttet til av de voksne, da må der være nok trygge voksne. Det er også avgjørende å verne om det pedagogiske innholdet og sikre et arbeidsmiljø som de ansatte kan leve i, sier Borgen. Barnehagestyreren er meget misfornøyd med kommunens håndtering av saken. GAMLE SANGER: Sigri (5) og Oda (5) skal øve på gamle sangleker fram mot 170 års-jubileet. De går i gruppe gran i avdelingen Huset i Skogen. Her sammen med – Filip Rygg lovet at Bergen barnehageassistent Tommy Ryland.  Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan Barneasyl mer midler i 2011 enn i 2010 . Det har vi ikke sett noe til enda, å kunne utbetale lønnsbetalingen kommunen «tar sikte på» å utbetale, har vi sagt kommer i løpet av sep- tydelig at Bergen kommune ikke sier hun. i løpet av september og at de «tar frykter Borgen at Bergens Barneasyl tember, fordi vi ikke vet eksakt har vært klar for å ta over den økosikte på» å utbetale tilskudd i løpet av må legges ned. hvor lang tid vi bruker på å gjøre nomiske styringen av alle de private «Tar sikte på» utbetaling IfølgebarnehagebyrådFilipRygger totalberegningen. barnehagene. Vi må få det vi har blitt Ifølge Borgen har kommune- november. Det å ikke kunne få lage lovet, ellers er det ikke mye å bygge nes lovnader nå blitt til diffuse et budsjett før året nesten er over, er det snakk om standardformuleringer. hårreisende barnehagepolitikk, sier - Midlene kommer selvfølgelig. Borgen er ikke fornøyd med byrå- en barnehage på, sier hun. formuleringer. Kompensasjon for lønnsoppsgjør dens svar. – I et brev fra barnehagebyråden Borgen. Dersom ikke midlene som samt endret administrasjonspåslag – Saken som vi er oppe i nå, viser står der at kommunen «regner med»


▍Aktuelt Lokalt

ngeknipe

5

Barnehageveteran Lita Blom

GAMLE DAGER: - Dette bildet er tatt under mamma Haages mange byturer med barna fra Bergens Barneasyl. Mamma Haage tok med barna til byen og spurte etter leker. Ved Tornøe, byens store lekebutikk fikk vi ofte leker som var litt ødelagt, forteller barnehageveteran Lita Blom.  Foto:Bergens Barneasyl

Lita Blom startet som praktikant ved Bergens Barneasyl i 1939. 89-åringen håper at hennes gamle arbeidsplass vil bestå i lang tid fremover.

I et stort gult hus i Bergen sentrum høres barnelatter ut fra vinduene. Og det har det gjort i nesten 200 år. I den fredede skolebygningen fra 1752 drives Bergens barneasyl, Norges eldste barnehage. – Jeg startet som praktikant her i 1939, forteller Lita Blom. Kvinnen som nå har blitt 89 år, er glad for å være tilbake på sin gamle arbeidsplass. Barnehagen har i dag 81 barn fordelt på seks avdelinger. Blom går standhaftig opp de bratte trappene til pauserommet, forbi

ASYLETS ILDSJELER: Styrer for Bergens Barneasyl, Bente Borgen og tidligere ansatt Lita Blom er veldig glade i 170-årsjubilanten. De håper Bergen kommune innser alvoret og gjør det som skal til for at ikke Norges eldste barnehage må sette kroken på døren.  Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

sort-hvitt fotografier fra da hun gode minner fra tiden ved Bergen jobbet der før andre verdenskrig.. Barneasyl og hun har spesielt gode Ifølge Blom var det ikke noe som minner om den første styreren het pedagogikk den gangen hun «Mamma Haage». startet ved Bergen Barneasyl. Det – Vi pleide å få mat i store spann var heller ikke samlingsstunder til fra Hotell Rosenkrantz den gangen. faste tidspunkter, og i alle fall ingen Noen dager fikk vi byggsaftsuppe evalueringsmøter. som det som skulle være svisker i, – Nei, det hadde vi ikke tid til, men men sviskene ble bare færre og færre. vi laget leker til barna, spilte piano og En gang var der bare en eneste sviske fortalte eventyr, sier hun. i den store gryten. Mamma Haage tok pakket svisken forsiktig inn og Sviskemangel tok den med seg til kjøkkensjefen på Barnehageveteranen har mange Rosenkrantz og spurte: Kan du dele

denne i 80 deler? Etter den gangen fikk vi veldig mye svisker i spannet, forteller Blom. Lita Blom jobbet ved Bergens Barneasyl i ulike perioder, blant annet mellom 1966 og 1976. – Det var de beste årene i mitt liv. Her fikk vi utfolde oss, sier hun. Bente Borgen er dagens styrer ved Bergens Barneasyl. Hun mener rommet for utfoldelse er like stort i dag. – Det er høyt under taket i forhold til meningsutvekslinger, og så er det historie i veggene, sier hun.

Bekymret for avdelingsløse barnehager Stadig flere nye barnehager går bort fra den tradisjonelle avdelingsbarnehagen. Barnehageforsker Monica Seland er bekymret for utviklingen.

56 prosent av landets barnehager er sosialt eksperiment. Monica Seland organisert som Bergen Barneasyl: De har forsket på og skrevet bok om er tradisjonelle avdelingsbarnehager. hverdagslivet i kommunale baseSiden 2005 har det imidlertid skjedd barnehager. Hun er bekymret for en stor endring i barnehagesektoren. konsekvensene av barnehager med Flertallet av barnehagene som har store grupper. – I slike barnehager får de mange blitt bygget etter 2005, er organisert helt eller delvis avdelingsfritt, eller barn og mange voksne å forholde med en mellomform av avdelings- seg til. For en del barn vil dette være basert og avdelingsfri drift. Det viser svært krevende. Jeg er bekymret for en kartlegging utført av forsknings- at vi ikke tenker oss om når vi bygger instituttet IRIS. disse barnehagene, sier hun.

Jeg er bekymret for at vi ikke tenker oss om når vi bygger disse barnehagene. Monica Seland, barenehageforsker

For at barnehager med store grupper skal fungere, krever det at barneha500 barn Krevende omsorg Norges største barnehage, Margarin- Ifølge barnehageforskeren er det gen organiseres godt av de ansatte, fabrikken, er en basebarnehage. I alt særlig omsorgstilbudet hun er opp- sier hun. Selv om Seland er kritisk til kommer barnehagen til å huse cirka tatt av. 500 barn. I aldersgruppen 3-6 år er – Det å skulle gi alle barna - og store barnegrupper, mener hun det 24 barn i hver base. da særlig de yngste og de som tren- ikke at alle barnehager bør ha Barnehagen har fått mye kritikk ger litt ekstra oppfølging - et godt avdelingsstruktur: – Nei, det finnes gode eksempler og enkelte forskere har kalt det for et omsorgstilbud er veldig krevende.

på nye store barnehager som har funnet gode løsninger på de nye utfordringene. Ved å ta hensyn til barns grunnleggende behov for trygghet og forutsigbarhet, vennskap og lek - i tillegg til behovet for spennende aktiviteter - kan nye barnehagebygg gi barna en fin barnehagehverdag, sier Seland.


6

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Sprik mellom studier og arbeidsliv Bare halvparten av bergensstudentene mener at de lærer å samarbeide i studiet. – Det du først og fremst blir god på når du tar høyere utdanning er å ta eksamen, og det har liten verdi i arbeidslivet, sier BI-forsker Jan Ketil Arnulf. – Undersøkelsen viser at 95 prosent av de spurte mener at evne til å samarbeide er viktig i ansettelse Karrieresenteret i Bergen har nylig i arbeidslivet, men bare 50 prosent utført en undersøkelse blant nyut- mener at studiet i stor grad har gitt dannede studenter i Bergen. De ble dem disse ferdighetene. Her er det blant annet spurt om vurdering av en absolutt mismatch, sier leder for arbeidsgivers vektlegging av ferdig- Karrieresenteret, Rønnaug Tveit. heter og vurdering av hvilke ferdigHun påpeker samtidig at andre heter studiet har gitt. undersøkelser viser at samarbeid ikke er det arbeidsgiverne legger aller mest vekt på hos en nyutdannet kandidat. Det er nemlig evnen til Fakta: å tilegne seg ny kunnskap, en evne også studentene vurderer på topp hos seg selv. Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

» Kandidatundersøkelsen ble utført blant studenter som var ferdigutdannet fra Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Norges Handelshøyskole i 2009.

– FEILSLÅTT MÅLINGSJAG Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, mener at det er et sprik mellom studier og arbeidsliv og at dette skyldes politisk press.

TRENGER DU HJELP TIL RENHOLDET? * Trenger du hjelp til flyttevask? * Eller kanskje hjelp til tak og vegger? * Periodisk renhold hver 14. dag?

Ring oss for uforpliktende tilbud! Tlf. 959 04 335

www.rentogpent.biz

– Det du først og fremst blir god på når du tar høyere utdanning er å ta eksamen, og det har liten verdi i arbeidslivet. Problemet er at utdanningsinstitusjonene er under et politisk press for å levere resultater i forhold til målinger som ikke er basert på arbeidslivets krav. Dagens målingsdebatt er helt feilslått, sier Arnulf. Ifølge BI-forskeren er noe av problemet at politikerne er altfor sikre på at målingskriteriene er relevante for arbeidslivet. – Politikerne er nå inne i en periode der de er veldig opptatt å måle resultater. Alle ville være bedre tjent med at utdanningsinstitusjonene fokuserte mer på det som gir suksess i arbeidslivet, og ikke internasjonale rankinglister, sier han. KJAPT I JOBB Andre hovedfunn i Kandidatundersøkelsen viser at finanskrisen har hatt lite å si for jobbmulighetene til nyutdannede i Bergen. Kun 2 prosent oppgav å være arbeidsledig to år etter at de var ferdig med studiene og 57 prosent hadde relevant jobb allerede før de var ferdig med å studere. – Det er gledelig å se at svingning-

JOBBJAKT: Under Karrieredagen i Grieghallen 6. september jaktet studentene på potensielle arbeidsgivere. Om det går like bra for disse studentene som for de som var nyutdannet i 2009, gjenstår å se. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

ene på arbeidsmarkedet de siste årene ikke ser ut til å ha påvirket de nyutdannedes evne til å få seg jobb. Tre måneder etter endt utdanning var 84 prosent i relevant jobb. Dette

tallet er like høyt som for studentene som gikk ut i 2007, da arbeidsmarkedet for nyutdannede var på topp, sier Rønnaug Tveit.

Norges mest kjøpte garasjer Kvalitet tvers igjennom, over 70.000 levert siden 1963. Vi har allerede gjort halve jobben. Vil du ha hjelp med resten? Eller vil du gjøre alt selv? Gå inn på

www. garasjer.no Kontorer i Grimstad, Oslo, Stavanger, Trondheim, Ålesund Tlf: 37 25 75 75

Ta kontakt og be om tilbud!


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Tall hentet 09/09/2011 - kl. 12.10.

på 13 dager har dere gått

2.631.380 høydemeter

8115

2208

turer/innsjekk

302

turgåere har blitt med

Mest populære fjell

9688 likes

En «like» er brukernes egne favorittfjell

lag fra 160 bedrifter

Ulriken

Lyderhorn

Fløyen

Løvstakken

Rundemanen

1964

1548

1076

997

791

innsjekk

innsjekk

innsjekk

innsjekk

innsjekk

Mest aktive lag

Fjellgeitene 1 Slettebakken menighets eldresenter

67.400

A-laget StormGeo

67.330 høydemeter

høydemeter

The Risers Aker Solutions

66.970 høydemeter

Bjarne Johnsen - Blid Bjarne Johnsen AS

Regn med oss Bergen Legevakt

Tide Tysnes Tysneskråkene Tide Buss

54.080

53.300

høydemeter

høydemeter

høydemeter

51.200

High Risk Beerenberg Corp. AS

45.370 høydemeter

511

turbilder publisert

Takk til alle turglade som er med i Bergens Sprekeste Bedrift. Og enda er det 4 uker igjen, lykke til videre! Følg konkurransen på bt.no/bergenssprekeste

sprek Arrangør: TIF VIKING

BE R G E n S Sp RE k E S T E BE d RiF T

7


8

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Fargerike antioksidanter

Livsstil Mat

Frukt og grønnsaker som er rike på antioksidanter kan forebygge utviklingen av leddgikt, viser forskning. Ifølge Norsk Revmatikerforbund har man målt lavere konsentrasjoner av antioksidanter i blodet hos personer med betennelsesaktig revmatisk sykdom. Brokkoli, løk, tomat, paprika, gulrot og spinat er grønnsaker som har mye antioksidanter i seg.

Smaken av Sensommeren og høsten er tiden gulrøtter som nettopp har blitt plukfor å nyte de gode norske grønnsa- ket opp av bakken gir en god følelse. kene. De har flotte farger og mye smak, særlig dersom de er økolo- For å utnytte alle de gode smakene giske. Noe av det triveligste jeg gjør pleier jeg å lage supper eller gryter, på kjøkkenet er å stelle i stand helt ofte med krydder, hvitløk og ingeferske grønnsaker. Å skylle jord av fær for å piffe opp de gode råvarene.

Mari-Louise Uldbæk Stephan mari.stephan@byavisen.net

Rykende varme skåler med mange grønnsaker smaker herlig på kalde og ruskete høstdager.

Jeg liker også å ta de gode råvarene med ut i naturen. Er grønnsakene skjært opp hjemmefra er det bare å

Pestosnurrer

Gulrot- og gresskarsuppe

Ingredienser 500 gram hvetemel 25 gram tørrgjær 1 dl vann 1 dl melk 100 gram margarin salt pesto

Ingredienser 100 gram gulrøtter 500 gram gresskar 1 løk 2 spiseskjeer fersk ingefær litt olje 1 teskje koriander 1 teskje spisskummen 1 boks kokosmelk salt

SLIK GJØR DU * Bland sammen hvetemel, tørrgjær og salt. * Varm opp melk og vann til det blir lunkent. * Smelt margarin. * Tilsett væsken i det tørre. * La deigen heve i 30 minutter. * Kjevle ut deigen til

en kvadratisk flate. * Smør pesto over hele flaten. * Rull sammen deigen og skjær ut snurrene. * Legg snurrene på en bakeplate. * Sett ovnen på 180 grader. * La snurrene etterheve i 45 minutter. * Stek snurrene til de blir gyldne.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

SLIK GJØR DU * Skjær opp gulrøtter, gresskar, løk og ingefær. * Varm litt olje i en panne. * Stek gulrøtter, løk, gresskar og ingefær på middels varme til de blir møre.


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

9

Løktips Optimal lagring av løk foregår i papirposer på et mørkt og kaldt sted. Sommerstid kan man med fordel ty til kjøleskapet, ellers i året er ikke dette nødvendig. Oppbevaring i plast er ikke å anbefale. Det vil ganske raskt gi spirer i løken, mugg og dårlig kvalitet.

høst legge dem i gryten. Etter kort tid kan middagen nytes på et fredfullt sted, gjerne akkopagnert av fyr i peisen og et stearinlys på bordet.

Det er på tide å nyte smaken av høst.

Tips oss!

e-avis Foto: www.frukt.no

med kokosmelk

* Tilsett krydder. * La det avkjøle. * Bland sammen til en puré i en blender eller kjøkkenmaskin. * Bland sammen grønnsakene og kokosmelken. * La det koke opp. * Tilsett salt i passende mengde.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

Høstgryte Ingredienser 1 løk 2 fedd ingefær 2 poteter 1 squash 1 gulrot 1 fennikel ½ lilla knutekål 2 spiseskjeer fersk ingefær 1 teskje kayennepepper 1 teskje kanel 1 teskje chilipulver 1 kopp vann olje 1 boks røde bønner 1 boks tomater

SLIK GJØR DU * Skjær opp løk, hvitløk og ingefær. * Varm opp en panne med litt olje. * Stek løk, hvitløk og ingefær i et par minutter. * Tilsett krydder og rør rundt. * Skjær opp grønnsakene i ganske små biter. * Tilsett dem i pannen. * La det steke i fem minutter. * Tilsett tomater og vann. * La alt putre i cirka 35 minutter. * Rør underveis så det ikke brenner seg. * Tilsett timian og bønner når det har gått 30 minutter. * Servér med brød eller ris, eller spis det som det er.

Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Les også Byavisen på internett: Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

byavisen.net/e-avis

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50


10

På nye jakt nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Jeg tar dette kurset mest for å prøve noe nytt, samt forstå hvorfor mannen min går på jakt, og er selv egentlig altfor glad i dyr til å drepe dem Marion Olsen, jaktdebutant

JEGER: Paul Kristian Haldorsen er en av de nyutdannede jegerne som nå skal gjøre skogen utrygg for dyrene.

KLARE: Ole Bernt Solsvik, Stian Aartun, Marion Olsen, Mona Wiik og Erlend Slettevold ser frem til å komme seg opp fra sofaen og ut i naturen.

– Om man er på jakt etter en fantastisk naturopplevelse, er det lite som er bedre enn å gå på jakt, mener Erlend Slettevold.

ERFAREN: Olaf «Lajen» Lund har skutt i over femti år og har mye å lære bort om hvordan man treffer det man sikter på.

en utdannet jeger. – Kurset består av opplæring i lover og regler, samt teori om for Slettevold er en av 70 som i høst har eksempel forskjellige jaktformer, tatt intensivkurs for Jegerprøven i regi hvilke hundearter som kan brukes av Bergen Jæger- og Fiskerforening til jakt og sikker bruk av våpen. Vi (BJF), og dermed er klar for å ta har veldig stort fokus på sikkerhet, haglen fatt i høst. Kurset går over sier kursholder Bjarte-Ronny Ervik. en uke og inneholder fem kvelder Han kan fortelle at det i høst har med teori og en dag med praksis i vært rekordmange deltakere på skyting. Minst 40 av de 50 flervalgs- BJFs kurs, men ikke alle som skal ta spørsmålene skal besvares korrekt Jegerprøven er sikre på om de faktisk på eksamen før man kan kalle seg vil skyte dyr. Tore Friestad

redaksjon@byavisen.net

– Jeg tar dette kurset mest for å prøve noe nytt, samt forstå hvorfor mannen min går på jakt, og er selv egentlig altfor glad i dyr til å drepe dem. Om jeg skal jakte på noe, blir det nok villsvin. Det er stygge dyr, forteller Marion Olsen. JAKTFORSVAR Mange ser på jakt som moralsk forkastelig, men de nye jegerne er uenige i dette. – Jeg synes jakt er mye bedre


marker DØD: Dyrene i Bergensområdet går en utrygg fremtid i møte om treffsikkerheten fra skytepraksisen holder seg. Her knuser Einar Sofienlund leirduen sin.

dyrene på vinteren og har mange regler som sørger for at jakten skjer på en så human måte som mulig. De nyutdannede jegerne har forskjellige planer for jaktfremtiden sin. – Det er først og fremst storvilt jeg sikter meg inn på. Når jeg ser et rådyr i hagen tenker jeg først «det hadde vært godt å spise», før jeg ser på hvor fint dyret er, sier Stian Aartun. – Vi har mye sjøfugl på hytten, så det blir nok mitt fremste jaktområde,

11

PEDAGOG: Tom McWilliams har i høst holdt kurs for 70 nye jegere.

SKYTING: Korrekt bruk av våpen er viktig. Her er det Trine Mykkeltvedt som får hagleopplæring av en fornøyd Bjarte-Ronny Ervik. 

enn å kjøre dyrene til slakteri i små bur, som er hvor kjøttet folk flest spiser kommer fra, sier Ole Bernt Solsvik, og får støtte fra de andre kursdeltakerne. Kursholder Ervik har forståelse for de som er kritiske til jakt, men forteller at uten jakt ville mange dyr sultet på grunn av overpopulasjon. – Det ville blitt stor matmangel om vi ikke holdt tallene på et fornuftig nivå. På mange måter er vi viltforvaltere. Vi forer blant annet

▍Livsstil Fritid

men jeg må ha meg en monsterelg i løpet av livet, forteller Slettevold.

Alle foto: Tore Friestad

jenter, som utgjør over 20 prosent spenningen under jakten som de av disse. Vi har merket en gradvis fremste argumentene for å bli jeger. økning der de siste årene og har et – Jakt har alltid vært en del av vår JENTEØKNING eget kvinneutvalg i foreningen, sier sivilisasjon og vekker det naturlige i Bjarte-Ronny Ervik tror at mye av Ervik. mennesket. Nå for tiden er det mye grunnen til den uvanlig store interesHan mener dette viser at jakt ikke fokus på teknologi, men jeg vil i mye sen for jaktkurset til BJF i høst delvis lenger er en typisk gutteaktivitet, større grad utforske naturen, sier kommer av at kvinner har blitt mer men er noe flere kan bli interessert i. Erlend Slettevold. interessert i jakt. – Det er for alle kjønn, aldre, stør– Normalt har vi rundt ti-femten relser og fasonger. Man trenger bare deltakere per kurs, men i høst har godt humør og varme klær, sier Ervik, det altså vært 70 fordelt på tre kurs. og trekker frem nærhet til naturen, Spesielt gledelig er økningen i antall det sosiale samværet i et jaktlag og


12

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Operamisjonæren

Mary Miller, sjef for Den Nye Opera, håper på et eget operahus i Bergen som kan være en nerve og møteplass for alle kunstnere – «inkludert barn».

Meninger

▍28 Nytt fengsel vil gi trygghet for befolkningen

Meninger Synspunkt

Dagens mangel på varetektsplasser og lukkede soningsplasser i Hordaland er med på å undergrave kriminalitetsbekjempelsen.

Ruth Grung (Ap) Kommunalråd Komitéleder for miljø og byutvikling Bergen kommune

Ruth Grung (Ap)

Å SKAPE TRYGGE SAMFUNN er en av våre viktigste oppgaver som politikere. Dagens mangel på varetektsplasser og lukkede soningsplasser i Hordaland er med på å undergrave kriminalitetsbekjempelsen. VI ER KLAR OVER at regjeringen har stått for en massiv utbygging av fengselskapasiteten. Resultatet var at soningskøene var nesten borte i 2009, men har gradvis begynt å øke. Kriminalitetsbilde er stadig under endring, ikke minst som følge av åpnere grenser, mer gjengangerkriminalitet, organisert kriminalitet og mobile vinningskriminelle. Vi har i dag både mangel på varetektsplasser og lukkede soningsplasser for innsatte som ikke skal tilbakeføres til det norske samfunn.

med knappe offentlige ressurser. Skal vi lykkes med bekjempelse av kriminalitet, er det viktig med helhetlige grep. Mangel på varetektsplasser til disposisjon for politiet, svekker målet om en rask reaksjon og dermed tilliten til maktapparatet. HORDALAND POLITIDISTRIKT har i dag ca. 55-60 personer varetektsfengslet. Ca. halvparten av disse er plassert i fengsler andre steder i landet på grunn av kapasitetsproblemer i bergensregionen. Det nybygde fengselet i Halden har ikke bedret situasjonen på Vestlandet. HORDALAND POLITIDISTRIKT ligger an til å bruke ca. 4 millioner i 2011 på transport av varetektsfanger ut av regionen. I tillegg kommer tap av produksjonstid for de tjenestepersonene som er med på transportene.

DET ER OGSÅ GLEDELIG at politiet oppklarer flere saker, men det fører til økt press på kapaVED Å KUNNE BENYTTE varetektsplassiteten i kriminalomsorgen. ser i umiddelbar nærhet av bergensregionen, UTSTRAKT BRUK av transport av varetekts- ville politiet kunne omfordele de 4 milliofanger rundt i landet, er slik vi ser det en sløsing nene til å gi innbyggerne økt trygghet. For 4

millioner kunne politidistriktet ansatt 8 nye politistillinger.

plasser i 2005 til over 1100 i dag og en markant økning av utenlandske innsatte – fra vel 300 i 2000 til 1200 i dag.

I 2003/04 BLE DET utarbeidet et forslag om nytt fengsel på nabotomten til Bergen fengsel KRIMINALITET KRENKER grunnleggende med kapasitet til 90 plasser. Både tomt og pla- samfunnsverdier og rammer både fellesskaner er klare. pet og enkeltmennesker. Kriminalitet skaper utrygghet og forringer livskvaliteten for mange MANGEL PÅ VARETEKTSPLASSER med- mennesker. Materielle ødeleggelser, fysiske skafører også at domfelte som ikke er skikket blir der og psykiske belastninger som følge av lovoverført til åpen soning og en inhuman fange- brudd skaper store og til dels varige problemer. behandling med oversitting i politiarresten. Når lovbrudd møtes med straff er det uttrykk for vårt demokratis ønske om å fastholde senFULLE FENGSLER over lang tid gjør hverda- trale verdier og rettsgoder, høyne lovlydigheten, gen i kriminalomsorgen mindre fleksibel og sørge for trygghet og orden og rettlede de som vanskeligere å følge opp målet om en effektiv ikke respekterer samfunnets spilleregler. straffegjennomføringen slik at flest mulig velger å holde seg unna kriminalitet i fremtiden. SOM FYLKESORDFØREKANDIDAT for Det er ikke alltid varetektsplasser til disposisjon Arbeiderpartiet i Hordaland vil jeg arbeide for politiet, og målet om en rask reaksjon svek- aktivt for at det bygges nytt fengsel, slik at vi kes når soningskøen øker. får frigjort politiressurser og at innbyggerne får en tryggere hverdag. ÅRSAKENE til kapasitetsutfordringene er et økt behov for varetektsplasser – fra rundt 600

Meninger Innlegg SV er alltid opptatt av skolen

Raudgrøn foreldretvang

Årets lokalvalg ble avgjort på skolepolitikk . Som ansvarlig for norsk skolepolitikk på nasjonalt plan vil SV mye med skolen. Vi har også mye å forsvare. Vi vil forsvare nærskolene i Bergen etter valget, om vi er i posisjon eller opposisjon. Vi håper å kunne bidra til å sikre fremtiden til skoler som Kyrkjekrinsen, Riple, Ytre Arna og andre nærskoler som dagens byråd av Høyre, Frp og Krf foreslo å legge ned i forrige periode . SV er garantisten mot karakterer på barnetrinnet. For oss er det et spørsmål om å hindre rangering og karakterjag blant de minste i skolen. Vi vil heller fokusere på kunnskap og læreglede. Det finnes lite eller ingen forskning som underbygger behovet for karakterer fra 5. eller 7. klasse. Så når Høyre og Frp ønsker dette, handler det om ideologi og ikke hva som er god skolepolitikk. SV vil kjempe for flere lærere. I våre budsjetter har vi i flere år foreslått økt lærertettheten i Bergensskolen, mens Høyre har stemt mot. For de

Regjeringen fjernar kontantstøtta for toåringar. Dette er det siste forsøk på å tvinga ordningar på norske barnefamiliar. Vi ser tydelig SV sitt stempel på tvangstiltaket. Vi meiner norske kommunar no må vurdera å innføra kommunal kontantstøtte til dei som misser denne ordninga. Det er fleire grunnar til å gjere dette. Barnefamiliar er ofte i ein anstrengd økonomisk situasjon. Tap av kontantstøtta vil for mange bli ei ny bør. Det vil skapa meir fattigdom. Det som skulle bli eit tiltak for å «betre intergrering» vert eit tiltak for auka fattigdom. Det er berre SV som meiner vi går i rett retning på dette området. Alle andre peikar på kor fattigdomsproblema har auka under den raudgrøne regjeringa. KrF-leiar Knut Arild Hareide seier at han «opplever dette som det sterkeste angrepet noen gang på barnefamiliers valgfrihet fra denne regjeringen». Det kan vi ikkje akseptera. Difor må mange vurdere kommunale tiltak slik KrF i Bergen har skissert. Vi må gje eit handslag til dei

neste årene mener vi det trengs 300 nye stillinger i skolen – fordelt på lærere, vaktmestre, miljøarbeidere og rådgivere. Bergen har med Høyre blitt en av byene med færrest lærere i skolen. Øker vi antallet kan vi hjelpe flere elever, både av de faglig sterkeste og de som trenger litt ekstra hjelp. SV vil utvide skolefrukten til å gjelde alle elever, fra 1. til 10. trinn! Vi vet fra flere undersøkelser at frukt i skolen styrker elevenes prestasjoner og jevner ut forskjellene mellom dem som får næringsrik mat hjemmefra og dem som ikke får det. Når kreftforeningen sier at frukt er deres sak nr. 1, handler frukten også om bedre folkehelse.

Å innføre karakterer fra barneskolen, fjerne skolefrukt og mer testing i skolen strider enten mot det forskning tilsier eller mangler dekning. Frukt i skolen, fortsatt karakterfritt barnetrinn og flere lærere er alle tiltak som har grunnlag i forskning. SVs skolepolitikk har et helhetlig kunnskapssyn. Sammen med konkrete planer for nærbarnehager og 3000 nye kommunale barnehageplasser vil SV gjøre oppveksten bedre for hvert enkelt barn i Bergen , også mellom kommunevalgene . Oddny Miljeteig og Simen Willgohs Bergen SV

som vil prioritera borna i ein pressa økonomisk situasjon. Rektor ved Markedshøyskolen Trond Blindheim skriver en ironisk kommentar til kontant-kuttet: «De minste barna kan ta skade av å være hjemme. De må beskyttes mot sine foreldres skadelige innflytelse allerede fra 1-års alderen hvis det skal være håp for dem.» Han kan ha rett. KrF har andre tankar. Vi vil auka kontantstøtta til 7000 kr i månaden for eittåringane og til 4000 kr for toåringane. Det vil vera eit fortent handslag til barnefamiliane. Denne saka syner at dette valet er eit viktig verdival og eit viktig ideologival. «Verdighetsgarantien» for eldre er uthula og kontantstøtta vert kutta. KrF ber om støtte til å kjempa for dei eldre og for dei minste, ein kamp vi har stått i sidan vi vart skipa i dei harde trettiåra. Torill Selsvold Nyborg, fylkesordførarkandidat KrF


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

  Meninger Innlegg Høyhastighetstog i Norge

På NRK 1 onsdag kveld var det et innslag om høyhastighetstog i Frankrike og Spania. Likeså var det drøfting i studio om liknende prosjekt i Norge. Det ble snakket om mulige traséer Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, og Stavanger-Bergen. Kostnader per strekning ble antydet å ligge på cirka 100 milliarder for dobbeltsporet høyhastighetsjernbane. Demokratene i Norge har gjentatte ganger anmodet myndighetene og folk flest om å studere Norsk Bane As og Deutsche Bahn’s plan for blant annet dobbeltsporet høyhastighetstog for så vel person- som gods- og trailertransport på strekningen Oslo-Haukeli-Bergen, med reisetid estimert til cirka 2,5 time! Med tysk ekspertise og gjennomført kvalitet på alt fra sporlegeme og signaler til lokomotiver og vognmateriell! Ingen kan jernbane som Tyskland i Europa. Det beste av alt: Dette koster ikke den norske stat ett øre. Dette prosjektet er selvfinansiert, og det eneste plangruppen forutsetter er å få avsatt grunn til sporlegging og tunnelanlegg. Nå er det sannelig på tide at dette bringes fram på Stortingets arena for prioriterte saker! På websiden www.norskbane.no kan interesserte studere opplegget som vil

To og en halv time til Bergen blir stor gevinst i tid. Terje Haugom, Demokratene i Bergen

@

Terje Haugom, Demokratene i Bergen

13

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Menneskerettighetsuken 2011 19. til 24. september er det tid for en ny Menneskerettighetsuke i regi av Amnesty. Stedet er Det Akademiske Kvarter. Tema er papirløse immigranter, opprøret i Egypt, oljebransjen og tortur. Norge er et av få europeiske land som enda ikke har gitt amnesti eller tatt andre skritt for å avhjelpe papirløse immigranter. Først ut på programmet skal Amnesty Student Bergen sette fokus på situasjonen for de papirløse og Utlendingsnemdas praksis. Post doktor Terje Einarsen og advokat Arild Humlen vil bidra med informasjon og betraktninger. Som nordmann er du deleier i Statoil. Statoil har operasjoner i land som Algerie, Libya, og Angola, hvor de pengene Statoil genererer går rett i lommen på regjeringen, og befolkningen ser lite eller ingenting til inntektene fra naturressursene. Tirsdag 20. september holder Afrikagruppen til Amnesty Student Bergen foredrag og diskusjon om etikk i norsk oljebransje i Libya og andre afrikanske land. Kunne for eksempel Norge, gjennom Statoil, forhindret dagens situasjon i Libya, og kan vi lære noe av dette for å hindre lignende situasjoner i andre land? Hva skjer med et menneske når det blir torturert? Hvordan er rehabilitering mulig, og hva kan gjøres for å forhindre tortur i fremtiden? Onsdag 21. september presenterer

Gruppen mot Dødsstraff og Tortur Amnesty Student Bergen foredragene «Focus: Torture». Dr. Joost den Otter, som er klinisk direktør for International Rehabilitaton Council for Torture Victims i Danmark og sjefsredaktør for Torture Journal, og Dina Yafasova, en forfatter og journalist fra Usbekistan, deler sine erfaringer med tortur, torturetterforskning og behandling av torturofre. Foredragene holdes på engelsk og det blir mulighet for spørsmål og diskusjon mot slutten. Etter 30 år med undertrykkelse og dårlig økonomisk fordeling gikk tusenvis av egyptere ut på gatene

for å kreve tilbake deres ære og rettferdighet. Dette var en historisk begivenhet og mye har skjedd i mellomtiden. Torsdag 22. september snakker Midtøstenforsker Jacob Høigilt og Amnesty representant Gerald Folkvord om hva som skjedde. Aktuelle tema er bakgrunnen for opprøret, ulike rollers påvirkning, årsaken til Mubaraks fall, om menneskerettighetsbrudd, tortur og unntakslover. Trond Wathne Tveiten

Foto: shutterstock. James A. Dawson

FISKEUTSTYR, TAU, GARN, TEINER OG RUSER FISKEUTSTYR:

TAU: Fortøyningstau, bøyer m.m. Alt til trygg fortøyning av båten.

revolusjonere person- og godstrafikken i Norge radikalt. Trailere kan kjøre rett om bord i spesialvogner, og slippe en lang og forurensende tur for egen maskin. To og en halv time til Bergen blir stor gevinst i tid. Demokratene i Norge presiserer at man må ikke se blindt på NSB og Jernbaneverket som aktører. Det finnes jo et meget godt – og GRATIS – alternativ. Togtransport er framtiden. Slipp ekspertene til.

Vi har alle typer fiskeutstyr. Fiskegarn til sjø og ferskvann, krabbeteiner, sjøkrepsteiner og torskeruser.

NAVIGASJON:

FLYTEPLAGG:

Garmin og Humminbird kartplottere og ekkolodd.

Stort utvalg av flytedrakter, jakker og vester.

Besøk oss for en hyggelig handel !

Norsk Fletteri as

Tauprodusenten i Bergen. Nordåsdalen 11. Like nedenfor Elkjøp og Expert Tlf. 55 10 50 27 www.norsk-fletteri.no


14

▍Livsstil Kryssord

Bryllupsfoto Har du bryllupsbilder, send dem gjerne til redaksjon@byavisen.net.

Anmeldte dødsfall 

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

05.09.2011 til og med 09.09.2011

Dødsdato

Navn

Fødselsdato Dødsdato

01.09.2011 01.09.2011 03.09.2011 31.08.2011 06.09.2011 06.09.2011 30.08.2011 06.09.2011 06.09.2011 04.09.2011 01.09.2011 04.09.2011 04.09.2011 25.08.2011 06.09.2011 04.09.2011

Brun, Wibecke 29.04.1961 Claussen, Ruth 03.03.1915 Dergic, Mehmed 30.12.1929 Eriksen, Rolf 22.03.1938 Eskestrand, Torbjørg Selma 22.01.1933 Fimreite, Brit Dorthea 26.01.1948 Fosheim, Kjell 02.04.1931 Grinde, Arne 18.09.1932 Halsteinslid, Bjørg 18.09.1958 Hammerstad, Hjørdis 12.03.1925 Hernar, Norvald Martin 08.10.1926 Hjartåker, Kari Margrete 07.08.1964 Jakobsen, Jan Leon 23.06.1936 Kramer, Arve 30.10.1965 Larsen, John Lund 12.03.1939 Lerøy, Julia 13.01.1913

28.08.2011 03.09.2011 07.09.2011 04.09.2011 04.09.2011 01.09.2011 03.09.2011 01.09.2011 03.09.2011 27.08.2011 05.09.2011 01.09.2011 04.09.2011 02.09.2011

Navn

Fødselsdato

Lindhjem, Jarl Harry 07.02.1939 Mohn, Anna Margrethe 21.09.1935 Taranger Morken, Gully Margot 05.12.1925 Ryland, Ivar Nikolai Lauritzen 13.06.1915 Sande, Bente 13.03.1949 Sjursen, Johnny 21.12.1929 Sortland, Karsten 12.05.1938 Stien, Ellinor 16.08.1919 Svanevik, Karl Johan 01.03.1932 Sørevik, Inger Augusta Lie 10.03.1921 Trøen, Osvald Olaf 12.04.1934 Vigander, Sverre 08.08.1924 Worren, Martinus Peder 09.11.1919 Øksendal, Kjellaug 13.09.1924


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

15

VI ER GARANTERT

BILLIGST PÅ ALLE VARER * VI SELGER * Prisforskjeller må dokumenteres av kunden

KLÆR - SKO - VERKTØY - FISKEUTSTYRET - LEKER KJØKKEN - UTSTYR - HAGEMØBLER - HYGIENE ARTIKLER ELEKTRISKE ARTIKLER - HUSHOLDNINGSPRODUKTER KONTOR ARTIKLER - SENGETØY HÅNDKLÆR MERKER: DISNEY - DC - BILLABONG - BRANN TILBORDS - RIVIERA COLLECTION - NAVIGARE UMBRO - AJAX - COLGATE - BLÅKLÆDER - CDM + MANGE FLERE

Søndagså fra 2. oktopent ber

2 lt mulig

3m0ed0a0 m

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 ( TIDLIGERE GO CART SENTERET ) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO Fo r b e h o l d o m t r y k k f e i l o g u t s o l g t e v a r e r. T i l b u d e n e g j e l d e r u t u k e n .

F


16

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

NORGESPREMIERE!

NYE KIA PICANTO LITEN BIL, STOR PERSONLIGHET Nye KIA Picanto har ikke bare en helt unik personlighet, den er også tilgjengelig med utstyr du aldri har sett i en småbil før. LED kjørelys, nøkkelfritt start/stopp system, oppvarmet ratt, automatisk klimaanlegg, bakkestart-assistent og topp sikkerhet med 7 kollisjonsputer. Interiøret gjenspeiler det flotte utvendige designet; individuelt med høy kvalitet. Du kan velge mellom 9 farger og 5 interiører så du finner garantert en bil som passer til deg. KIA Picanto kommer med 2 meget økonomiske motorer, og ISG start/stopp gir et utslipp fra kun 95 g/km. Automatgir er tilgjengelig. Som alle andre KIA modeller kommer også Picanto med den unike 7 års fabrikkgarantien. KIA Picanto fra kun

127.800,Veil. pris inkl. frakt, lev.omkostninger (kr. 7.500,-), levert Drammen. Lokal frakt samt årsavgift tilkommer. Forbehold om avvik i annonsen.CO2-utslipp fra 95 g/km, og forbruk fra 0,41 l/mil v/bl. kjøring. Importør: Bertel O. Steen

Kia og Daihatsu Bergen Et selskap i Bertel O. Steen konsernet www.kiabergen.no | Kokstadveien 54 - 5257 Kokstad - tlf. 55 11 99 00 Åpningstider: Mandag-onsdag 09.30-17.00. Torsdag 09.30-19.00. Fredag 09.30-16.00. Lørdag 10.00-14.00


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

17

GUIDE: KURS & KONFERANSE

www.mittfokus.no

KURS & KONFERANSE Er du stresset, ofte sliten, lite energi eller har mange bekymringer? Flere og flere mennesker opplever å ha lite energi, mange er ofte slitne og har vansker med å hente seg inn igjen. Prøv vårt kurs i EnklE tEknikkEr! Lesmeromkursetogpåmeldingpå: www.mittfokus.no Ellertakontaktpåtelefonetterkl.17.00 HeleneS.Mjåtvedt:mobil+4748038039eller RagnhildS.Anderssen:mobil+4748036905 Tid:Torsdag29.september2011,kl.17.00–20.30, Eller:Torsdag20.oktober2011,kl.17.00–20.30. Sted:CenterGruppen,DagHammerskjøldsvei2a,Fyllingsdalen.

Unik kafe, unik meny, unik opplevelse! ● FISKESUPPE ● FERSK FISK ● BACALAO ● KLIPPFISK ● STEIKT ROGN ● RASPEBALLAR ● GRATINERT KRABBE

● Selskapsmenyar. ● Selskapslokaler ● Kurslokaler. ● Alle rettigheter. ● Rorbu leilighet 50 skritt fra kafeen. ● Catering, diesel

Tlf 56339080

Kurs og Konferansesenter

Hotellet med fjorden i hagen! Innvik Fjordhotell, Misjonsheimen AS • 6793 Innvik Tlf. 57 87 49 90, fax 57 87 49 99 e-post: post@innvikfjordhotell.no

Vi ønsker velkommen til en unik sammenkomst hos oss!

Bergen MC Skole AS

Legenes Hus tilbyr selskaps- og konferanselokaler i gangavstand til Bergen sentrum. Søtt + Salt sine egne kokker sørger fornov.: Tverrkyrkjeleg kvinnehelg / Kvinner i Nettverk 4. - 6. Nedre Nøttveit 12, førsteklasses bevertning. Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Adresse: Kalfarveien 37, 5018 Bergen Tlf. 55 36 26 00 E-post: legeneshus@sottogsalt.no Telefon: 4000 3713. eller 47 93 47 87 Velkommen til Legenes Hus!

12. - 16. sept: ”Vi over 60” 23. - 25. sept.: Ekteparhelg. UiO. 30. sept. - 2. okt.: Familiehelg. UiO. 21. - 23. okt.: Kvinnehelg.

• Konferansefasiliteter • Gode matopplevelser • Spennende opplevelser • Aktiviteter • Overnatting • Galleri • Kun 1 times kjøring fra Bergen

Kontaktinformasjon: Telefon: 481 19 941 • www.mobryggja.no • post@mobryggja.no

www.holmakaien.no

Kurs og konferanse i historiske omgivelser!

Velkommen til oss

Vi tilbyr:

Mobryggja

Open kvar dag heile året !

Dagskurs 10-240 deltagere Moderne lokaler Moderne utstyr Ekte hjemmelaget mat Stor parkeringsplass

Opplev Mobryggjas vakre og rolige omgivelser

Ring gratis grønt nr. 800 83 555 Opplæring personbil · Bil/tilhenger Motorsykkel Vi har kontor nær Brann Stadion

www.rogstadtrafikkskole.no

Velkommen til luksus i havgapet! Vi tilbyr flere ulike konferansepakker til gunstige priser!

Ønsker du annonse her, ta kontakt med Olav Hatland på tlf. 476 65 881

Fjordutsikt ved Bøvågen på Radøy 1 time fra Bergen. Konferansesal til 60 personer. Luksus rorbuer og ferieboliger med utendørs oppvarmet spa. Ta kontakt for mer informasjon.

www.innvikfjordhotell.no

E-avis Les nye og tidligere utgaver på byavisen.net/e-avis

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

56371290

www.kvalheimfritid.no

post@kvalheimfritid.no


18

▍Annonse

ANNONSE ONSE

ANNONSE

Høstkonkurranser

1. Løs en oppgave 2. Send SMS og delta i kownkurransen 3. Vinn en flott premie

fra SMS&VINN

Abonnementstjenester – kr 45 pr uke – kan stoppes når du vil!

Vinn 10.000 kr

Løs sudokuen. Løsningstallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GPES 7863 sendes til 1906

Vinn 42” full HD flat-TV Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEBILDE + Løsningsord sendes tilil 1906 Eksempel: GPEBILDE SEILBÅT sendes til 1906 906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

En vinner hver 14. dag!

To vinnere hver 14. dag!

Vinn iPhone 4 Løs kryssordet. Da vil løsningen fremkomme i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEKRYSS + løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEKRYSS SEILBÅT To sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

vinnere hver 14. dag!

Vinn Apple iPad 2 10 av ordene som er listet opp til høyre kan du finne igjen i diagrammet. Du kan finne dem vannrett, loddrett og diagonalt mot høyre. Ett av ordene finner du IKKE. Dette er oppgavens løsningsord.

To vinnere hver 14. dag!

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GPELETE YRKE sendes til 1906 Kundeservice (man-fre 9-15) Tlf 215 00 780.

X U O V O Q Æ K R L

J Y B Ø M A L E R E

Q L R T Ø T S I I G

A Q A D V O K A T E

K A P T E I N T B A

Y I P R E S T U A Z

P A S F E I E R K X

N U R M A K E R E R

T Ø P F R I S Ø R I

T Æ T V K O K K H L

!$6/+!4 "!+%2 &%)%2 &2)3Œ2 +/++ +!04%). ,%'% -!,%2 02%34 3.%++%2 52-!+%2

Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke + alminnelig trafikktakst. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Svarer du på en oppgave, mottar du en ny oppgave på SMS. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link til en ny oppgave. Den eller de som sender inn korrekte svar på flest oppgaver i løpet av konkurransen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 4 ukers karantene. Er du under 18 år fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av www.smsogvinn.no ved Kontura AS.


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

19

GUIDE: DANS OG TRENING

DANS OG TRENING HARD TRENING - GOD HELSE! FINN TRENINGSTIDER PÅ: www.bergen-vest-taekwondo.org

PILATESTRENING TRENING FOR KROPP OG SJEL

INGEN BINDINGSTID - FRA KR 299,- PR MND Styrkeavdeling Saltimer Kostholdsveiledning Dansekurs Wellness & Spa Slyngetrening Kampsportavdeling Gratis Barnepark Solarium

•Bli sterkere, mykere, få en bedre kroppsholdning og masse energi. •Effektiv, skånsom og trygg trening. •God oppfølging av høyt utdannede instruktører. •Trening for alle, på alle nivåer.

Vi har

•Individuell trening med Pilates utstyr og grupper på matte.

BERGEN VEST TAEKWONDO Loddefjord og Fyllingsdalen

For mer informasjon/timebestilling ring: 55 32 04 76 www.pilates.no

Hallheimslien 10, Olsvik - Tlf 4000 47 60

www.in-shape.no

ETABLERT i 1995

studio

NYE DANSEKURS STARTER I UKE 43 (FRA 24 OKTOBER)

NORDISK INSTITUTT FOR FYSIO-PILATES

Gå ned 1 str. på 1 mnd. med Hypoxi Nå kun kr. 2900,-

Meld deg på idag

I Studio Pilates kan vi tilby:

(www.stegdans.com)

12 ganger (veil. pris kr.3300)

• Trening i små grupper

Kom i form med Fit-Vibe på rekordtid! Pr. mnd kr. 600,-

• God individuell oppfølging

(Forutsetter 12 mnd. bindingstid)

• Høyt kvalifiserte instruktører; Fysioterapeuter med FysioPilates sertifisering

POLEDANCE og TEASEDANCE

• Svangerskapsog barseltrening

ZUMBA FITNESS NÅ 8 TIMER I UKEN

-også formiddagstrening START NYHET! Zumba for bedrifter Utdrikningslag

Ring 55 20 33 60 Møllendalsveien 61a. post@studiopilates.no

Nygårdsgt. 89 - Tlf. 55 69 88 60 www.stegdans.com - www.stegdans.no - steg@ventelo.net

www.studiopilates.no

SPORT MOSJON SELVFORSVAR

NÅ!

KAMPSPORT

6 eller 60 år?

Byens største kampsportsenter tilbyr trening i kickboksing, boksing, K1, karate, mma og dans Mandag - torsdag 16.00 - 22.00 Fredag 16.00 - 20.00 Lørdag 12.00 - 17.00 Søndag 12.00 - 16.00

Medhaugsflaten 1 5174 MATHOPEN

M

PS

TE

KA

Vi har tilbudet for akkurat deg!

R

Vårt studio er fylt med kondisjons- og treningsapparater, tredemølle, sykler, elipser, romaskin, styrkeapparater, frivekter og sekke felt.

P O RTSE N

www.bushido.no

Kontaktinformasjon: Email: post@kampsport.no • Tlf: 93 26 90 00 www.bergenkampsportsenter.no

Trening i Åsane!

i samme bygg som Roald’s Kro

• Styrketrening • Figurforming • Massasje • Alt på ett apparat. Medisinsk godkjent til rehabilitering. Personlig oppfølgning Bestill din gratis prøvetime i dag!

15 min. tilsvarer 90 min. vanlig trening.

Zumba, Corebar, vibrasjonstrening

www.easytrain.no eller ring 55 18 80 10.

Yogarommet

Tren

Yoga tilpasset alle nivå 

med oss

Yoga , Rolig, Flyt, Gravid, Mor&Baby, Mindfulness Åpne drop‐in klasser 

Energi, styrke og fleksibilitet  www.hildemors.no

Strandgaten 10,www.yogarommet.no, 90894342 

g g ing tstan renin t k l ve sa

n pin

s

www.friskissvettis.no/bergen tlf: 55 18 33 57


20

â–?Annonse

VĂĽre tjenester: Reparasjon Skifte Solfilm Buss / Lastebil

Tlf. 55 24 47 00 Avd. Bergen - Liavegen 2 - Nyborg

For mer informasjon:

www.ruterknekt.no


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

21

GUIDE: KVALITETSMAT

KVALITETSMAT Hjemmelagete pølser og pålegg av beste kvalitet Gjør som mange av byens beste restauranter, kjøp deres kvalitetsvarer hos oss. Det smakfulle, vellykkete måltidet starter nemelig med råvarene og det vet kokken å benytte seg av.

Skalldyruker

Tid for lam Vi har eget kjøttutsalg i våre lokaler i Leirvikåsen 31. Kom innom og la deg friste av vårt kvalitetsutvalg.

Bønesstranden 50 - tlf. 55 91 68 44 Åpent tors-fre. 12-17

Åpningstider : Man - Fre: 08.00 - 16.00 • Lørdag: 08.00 - 13.30

Høstens lam får du hos oss Lammeburger Lammewurst Lammecaree Lammewurst med hvitløk og Lammekølle Provencekrydder Lammefileet pr. kg kr

Enhjørningsgården Bryggen, 5003 Bergen Ta kontakt for info@enhjorningen.no bordbestilling Tlf. 55 30 69 50 www.enhjorningen.no F.o.m. 14/9 - t.o.m. 15/10

Godt utvalg av høstens lam

99,-

Dagskurs 10-240 deltagere Moderne lokaler Moderne utstyr Ekte hjemmelaget mat Stor parkeringsplass

Solheimsgt 25 Danmarksplass tlf. 55 29 29 48 www.solheimkjott.no

Nå er det tid for lam

Kurs og Konferansesenter

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal www.beredt.no Tlf. 55 36 26 00 eller 47 93 47 87

Bergen Storsenter - 55 32 32 88

Unik kafe, unik meny, unik opplevelse! Ønsker du annonse her, ta kontakt med Olav Hatland på tlf. 476 65 881

● FISKESUPPE ● FERSK FISK ● BACALAO ● KLIPPFISK ● STEIKT ROGN ● RASPEBALLAR ● GRATINERT KRABBE

● Selskapsmenyar. ● Selskapslokaler ● Kurslokaler. ● Alle rettigheter. ● Rorbu leilighet 50 skritt fra kafeen. ● Catering, diesel Open kvar dag heile året !

Tlf 56339080 Kjøttbasaren - tlf. 55 31 03 76

Tips oss! Skjer det noe i ditt nærområde? Send oss dine tips, meninger og synspunkt. Byavisen mottar tips om hendelser i Bergen og omegn på telefon 55 17 36 60, tips@byavisen.net eller via tips.byavisen.net

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

www.holmakaien.no


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net reklame

22

reklame

Sikkerhet og komfort Er det ord du forbinder med ditt sikringsskap og elektriske anlegg?

Har du fortsatt skrusikringer i sikringsskapet? Skift til automatsikringer – og du behøver aldri mer: • frykte varmgang pga. dårlig tilskrudde sikringer • frykte berøringsskade • være usikker på hvilken sikring som er gått • tenke på reservelager av sikringer Du får nemlig sikringer som er dimensjonert etter ditt behov, som «går» når de skal – og som enkelt knipses på igjen!

(ill. foto)

Tilbudet inneholder: 1 stk. Hovedsikring 2/40A, 2 stk. Jordfeilbryter 2/40A 30mA, 3 stk. A utomatsikringer 2/10A utfø relse, 4 stk A utomatsikring 2/16A utfø relse, 1 stk A utomatsikring 2/25A utfø relse

Samlet kampanjepris for utskiftingen/ inkl. arbeid:

kun kr.

5.500,7.500,inkl. mva.

Fiks ferdig og fortreffelig Fiks ferdig og fortreffelig

Noen ganger er det greit å la andre lage maten slik at du selv kan hygge deg i godt selskap sammen med familie og venner. Du kan slappe av, vel vitende om at maten er fiks ferdig smaker det også å være vertinne Noen og ganger er det fortreffelig! greit å la andreDa lageermaten slik at lettere du selv kan hyggeen deggod i godt selskap med familie og venner. Du kanpå slappe av, vel vitende om at maten (eller vert) fordisammen man slipper å oppholde seg kjøkkenet mesteparten av tiden. er fiks ferdig og smaker fortreffelig! Da er det også lettere en god vertinne Vi har en rikholdig og spennende cateringmeny ogå være vi hjelper deg gjerne! (eller vert) fordi man slipper å oppholde seg på kjøkkenet mesteparten av tiden. Vi har en rikholdig og spennende cateringmeny og vi hjelper deg gjerne!

Gleden av ekte mat.

Gleden av ekte mat.

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal • Tel. 55 36 26 00 • Fax 55 36 26 11 E-post: catering@beredt.no • www.beredt.no

Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal • Tel. 55 36 26 00 • Fax 55 36 26 11 E-post: catering@beredt.no • www.beredt.no

HUSFLIDSMESSE I Tysneshallen, Gjerstad, Tysnes

17. september 10.00 – 16.30 18. september 12.00 – 16.30 Arrangør:

TYSNES HUSFLIDSLAG

Torhilds Reiser

Ny avis

Hver tirsdag

– trygghet og kvalitet – 5/10 Oktoberfest Hannover 6 dg. kr 6 300 26/11 Julemarked Schwerin 6 dg. kr 6 500 29/12 Nyttårsfeiring Cesky Krumlov

Ved andre effektbehov enn det som er tilbudt, vil dette også kunne forhåndsprises. Ved bestilling av dette kampanjetilbudet innen 14 dager vil Dere også få tilbud om en el-sjekk av Deres leilighet, for kun kr. 600,500,- inkl mva. Vi er også behjelpelig med å gi råd vedrørende energisparende tiltak for å få strømregningen din ned.

med utflukt, nyttårskonsert i Praha, 5* hoteller og det meste inkludert.

5 dg. kr 11 850

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Reiseleder: Torhild Kvamme Tlf. 904 74 433

e-post info@torhildsreiser.no • www.torhildsreiser.no

Er du service innstilt og er klar for nye og spennende oppgaver.

Vi søker elektrikere til vår serviceavdeling Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen • Tlf. 55 15 58 00 www.sonnico.no • e-post: jorn.ruiz@sonnico.no Vakttelefon: 934 42 797

Ta kontakt med avd. leder Jørn Ruiz på tlf 55 15 58 25 eller email: jorn.ruiz@sonnico.no


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

23

Kun 299,+ 2 veiledningstimer med personlig veileder

Verdi kr. 1000,-

første mnd Lokalt admin. gebyr tilkommer

TRIVSELSGARANTI

Ta med annonsen og prøv oss i 30 dager uten videre forpliktelser. Tilbudet gjelder kun i September.

Vi har aktiviteter for hele familien! Gratis treningsveiledning • Dyktige personlige trenere • Kostholdskurs • Barne/ungdomsdans - påmeldingen har startet • Trening for seniorer • Flotte lokaler og glad energi Enkelte tilbud kan finnes eksplisitt på noen sentre. • Gratis barnepass •

Sissels/Oasen

Danmarksplass

Straume

Tlf: 55 15 43 00, sissels.no

Tlf: 55 29 43 01

Tlf: 56 90 19 00

Ågotnes

Mathopen

Drotningsvik

Tlf: 56 90 14 70

Tlf: 56 90 19 09

Tlf: 56 90 14 75


24

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Djevelsk avslutning på Festspillene

Kultur I Byen

Festpillene fyller 60 år neste år, og avslører litt av programmet allerede nå. Blant annet skal sangeren Bryn Terfel (bildet) bidra til en «djevelsk avslutning» neste år. Han spiller nemlig fanden i «Fausts fordømmelse», som bygger på Goethes historie om Faust som i sjelesorg inngår en pakt med djevelen. Over hundre korister får selskap av et stort barnekor i oppsetningen.

UTPRØVING: Sparsomt med informasjon er gitt om hvert enkelt bilde slik at de som vil oppholde seg i overflaten, får lov til det, forklarer Erlend Høyersten. For publikum med trang til fordypning kan man ta i bruk en enkelte bilde, men også om Astrup-samlingen generelt.

Med Astrup i lommen DIREKTØRENS STEMME: Erlend Høyersten og Line Daatland tester applikasjonen som gjør at du kan få mer informasjon om maleriene, for eksempel ved at Høyersten har lest inn noen av lydfilene som finnes på


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

25

Friske penger til Hordaland Teater

Pushwagner i fengsel

I forbindelse med med dokumentarfilmen om Pushwagner, blir det utstilliger landet over. I Bergen huser Galleri Parken utstillingen i lokalene til gamle Bergen Kretsfengsel. Pushwagner har ikke vært vist i Bergen siden 2004, og blir en salgsutstilling bestående av 29 silketrykk, syv håndkolorerte trykk og en animasjonsfilm. Kunstneren selv vil være tilstede når Harald Hove åpner utstillingen fredag 16. september.

På statens kulturbudsjett 2012 vil Hordaland Teater få en merkbar økning på 1, 3 millioner i støtte. I år får teatret 9,5 millioner fra staten. - Vi kan lage mer scenekunst for barn og unge i Bergen og Hordaland. Det vil også være en god puff når vi snart skal flytte til Bergen sentrum for å etablere Nynorskscena Hordaland Teater, sier teatersjef Trond Birkedal. (BA)

I byen Scene

NYTT I NORGE: Bergen Kunstmuseum er første museum med egen app til å guide deg gjennom utstillingen. Foto: Silje M. Stavrum Norevik

applikasjon som gir mer informasjon om det Foto: Silje M. Stavrum Norevik

Nå kan du ta med telefonen på Bergen Kunstmuseum for å få fullt utbytte av Nikolai Astrups nasjonalskatter. Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net

Astrup-samlingen

Konservator Line Daatland holder » Nikolai Astrup-samlingen en iPhone opp mot en strekkode eies av Sparebankstiftelsen ved ett av Nikolai Astrups maleDnB NOR. » Samlingen består av 1100 rier i Lysverket. Maleren fra Jølster verk, fordelt på 55 malerier, har fått teknologisk bistand for den 94 tresnitt, som vil vite mer om kunstverkene. » 52 andre papirarbeider Via zoombare bilder, tekst og lydog over 900 barne– og filer får du tilgang også til malerier ungdomstegninger. som ikke er utstilt i den nye Astrup» Nikolai Astrup ble født i utstillingen i Lysverket. Bremanger i 1880 og døde – Hvis du er i Jølster kan du dessi 1929. uten bruke kartfunksjonen for å få vite helt nøyaktig hvor Astrup fant sine motiver. Å ta i bruk mobiltek- – Tegningene er veldig lysømfintlige nologi er en naturlig forlengelse av og kan bare vises i tre måneder om vår rolle som kunnskapsformidler, gangen før de må hvile like lenge. mener museumsdirektør Erlend Slik blir det en utskiftbar utstilling, sier Daatland om papirkunsten som Høyersten. har fått sin egen titteskapsvegg. Mørk grønnfarge på veggene SÅRBARE TEGNINGER Med nyinstallert belysning og og fokus på tre, bryter med den spesialdesignede montre skal vanlige hvite galleriveggen. Ifølge kunstverkene til Astrup gjøres til- Daatland skal omgivelsene brukes gjengelig for et større publikum i en for å løfte frem Astrups karakterisfast utstilling. Til vanlig har 15-18 tiske kunst. – På denne måten håper vi å bilder vært utstilt i Lysverket, nå er samlingen fordoblet. Dessuten gjøre Astrup mer tilgjengelig enn er målet å vise frem også tegne- noensinne, sier Høyersten. ren, fotografen og skissemakeren Nikolai Astrup.

Hvis du er i Jølster kan du bruke kartfunksjonen for å få vite helt nøyaktig hvor Astrup fant sine motiver. applikasjonen. Foto: Silje M. Stavrum Norevik

Erlend Høyersten, museumsdirektør

Tirsdag 13. september «Ulv, ulv», DNS Småscenen, 09.30, 10.30 og 11.30

Fredag 16. september «Ulv, ulv», DNS Småscenen, 09.30, 10.30 og 11.30

«Et nytt rekviem», Den Nye Opera, Peer Gynt-salen, 19.00

«Gengangere», Den Nationale Scene, 19.30

«Gengangere», Den Nationale Scene, 19.30

Raske Menn Show 2 & 3, Ole Bull Scene, 20.00

Onsdag 14. september «Ulv, ulv», DNS Småscenen, 09.30, 10.30 og 11.30

Stand Up Bergen Klubb, Rickskjelleren, 20.30

«Delfinen», Hordaland Teater, Stend, 18.00

Lørdag 17. september Ulv, Ulv, DNS Småscenen, 11.00, 12.00, 13.00

«Et nytt rekviem», Den Nye Opera, Peer Gynt-salen, 19.00

«Veggen», Oseana Os Kunst og Kultursenter, 15.00

«Gengangere», Den Nationale Scene, klokken 19.00

Gengangere, Den Nationale Scene, 18.00

Stand Up Bergen Klubb, Ricks-kjelleren, klokken 19.00

Raske Menn Show 2 & 3, Ole Bull scene, 18.00 og 21.30

Torsdag 15. september «Ulv, ulv», DNS Småscenen, 09.30, 10.30 og 11.30

S-M-XL «Takk for sist», Ricks Teater, 20.30

«Delfinen», Hordaland Teater, Stend, 18.00

Mandag 19. september «Ulv, ulv», DNS Småscenen, 09.30, 10.30, 11.30

«Gengangere», Den Nationale Scene, 19.30 Raske Menn Show 2 & 3, Ole Bull Scene, klokken 20.00

I byen Konsert Torsdag 15. september Inspirasjon fra Wien, Bergen Filharmoniske Orkester, 19.30

Vi snakker muligens her om

DEN BESTE

elementgarasjen på markedet...

Kollwitz, Dominic, Aristillus, Hulen, 22.30 Fredag 16. september «Carmina Burana», Grieghallen, Griegsalen, 21.00 Øyvind Jazzforum presenterer, USF Verftet, 22.00 Lørdag 17. september Xzbit og DJ Quik, USF Verftet, 21.00 Søndag 18. september Melinda Mandozzi med venner, Troldsalen / Troldhaugen, 14.00 Mandag 19. september «Magiske russiske klanger» – Don Kossak Kor, Bergen Domkirke, 20.00

Bygget for det tøffe vestlandsklimaet: • Innendørs elementproduksjon • Ferdig grunnet kledning • Fukt og vindsperre som standard • LOBAS® Garasjeport i stål

Kontakt oss snarest så vi kan undebygge vårt utsagn!

Damsgårdsveien 72, 5058 BerGen 55 34 11 19 • post@bjorgvin-garasjen.no www.bjorgvin-garasjen.no

08000


26

▍Annonse

UTELAMPE DAGER

25 år!

Kontor og utstilling i Kringsjåveien 119

1984-2009

Tlf./vakttlf. 55 34 77 60 - Åpningstider: man-fre. 9-16 e-post: post@laksevaag-ror.no - Hjemmeside: laksevaag-ror.no

Trenger du elektriker?

Ny avis

Hver tirsdag

Hva med en sjekk av ditt elektriske anlegg?

STOLPE

Før: 2298,NÅ 1698,-

RIMINI SERIEN

Vegg opp/ned, port og stolpe 1-lys. Grønnpatinert

÷25%

Ring tlf. 55 11 83 00 For avtale Døgnvakt

VEGG OPP

Før: 679,NÅ 498,-

OTERA DELTA AS

VEGG NED

Før: 679,NÅ 498,-

PORT

Alt i elektriske installasjoner Timesbestilling for servicebil

OTERA DELTA AS • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 firmapost.vest@otera.no • www.otera-delta.no

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Før: 849,NÅ 639,-

ALLE UTELAMPER DITEC LAKKBEHANDLING

÷15% Bioline.no

Foto: Babor

t til å bli frisør? e med stort engasement jør undervisningen målrettet og lystbetont. Du får god oppfølging og skolen gir deg t godt grunnlag for en videre karriære. em innholdsrike måneder kan eplass i frisørsalong. dkjent for lån/stipend ens lånekasse. Alle som søker blir kalt ervju. K A M P A N J E P E R I O D E 1 3 - 2 4 S E P T .

Lyst til å bli hudpleier?

Kokstad Bilpleie tlf. 957 24 881 / 930 12 553

Frisør- og hudpleieinstituttet lanserer et helt nytt utdanningstilbud. Skolen holder høyt faglig nivå, gir god oppfølgning og benytter kun anerkjente kvalitetsmerker. Vi lover engasjerte lærere, svært mye praksis, avsluttende prøve og vitnemål. Studiet er ettårig og foregår på dagtid. Godkjent av Statens Lånekasse.

Opptak for oktober er igang Se www.f-i.no for mer informasjon.

www.f-i.no for mer informasjon!

• Vinteren er her, få bilen behandlet med Ditec... • Gjør det ikke selv. • En glans, som vi på forhånd ikke trodde var mulig. • Er effektiv og gir langvarig rustbeskyttelse. • Utfører alt innen bilpleie, også dekkskift. • Vi har dekkhotell.

LAR NY POELL MOD

- Oppvarming & kjøling - Bedre inneklima med aktiv luftrensing - Lavere strømregning - Gratis og uforpliktende befaring

Ta kontakt med din lokale salgsrepresentant. eller besøk vår butikk Lyngveien 2, Knarvik Tlf. 55 90 06 76 for et godt tilbud! RA RF PRISE

,14.990

Lars Øyvind Veland tlf. 977 74 200 Raymond Rosenlund tlf. 995 71 402

AUTORISERT TOSHIBA FORHANDLER

Nyborg i Åsane, vis à vis Plantasjen • tlf. 55 18 09 00 • www.lys-huset.no Åpent: man. - fre. 10.00-19.00 • lør. 10.00-16.00

www.total-service.no


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

08' Dethleffs I6910

07' Eura Mobil 690HS

05' Hymer B514

06' LMC 582 TI

02' Elnagh Marlin 59

Km: 36000 Totalvekt: 5000 kg Lengde: 838 cm 4 soveplasser

Km: 18000 Totalvekt: 4000 kg Lengde: 706 cm 6 soveplasser

Km: 58000 Totalvekt: 3500 kg Lengde: 639 cm 4 soveplasser

Km: 65000 Totalvekt: 3400 kg Lengde: 595 cm 2 soveplasser

Km: 25000!! Totalvekt: 3400 kg Lengde: 590 cm 5 soveplasser

02 Solifer 544

91' Tabbert Classic

07' Burstner 700TK

01' Knaus 650 R

06' Caravelair 445

Km: 43000 Totalvekt: 3200 kg Lengde: 561 cm 6 soveplasser

Km: 181000 Totalvekt: 2800 kg Lengde: 565 cm 4 soveplasser

Totalvekt: 2000 kg Lengde: 937 cm Bredde: 250 cm 7 soveplasser

Totalvekt: 1800 kg Lengde: 857 cm Bredde: 248 cm 8 soveplasser

Totalvekt: 1000 kg Lengde: 615 cm Bredde: 210 cm 4 soveplasser

27

Slik finner du oss:

Har du bil du ønsker å selge? BOBILER - CAMPINGVOGNER - TILBEHØR

Sett bilen i kommisjon hos oss!

-

Kjør ca 400 fra rundkjøringen i Vågsbotn. Ta til venstre mot Birkeland. Ta så til høyre (parallelt med E16) Kjør under E16 i liten tunnel. Fortsett langs E16 ca 80 meter. Fritidsgården Bergen AS Blindheimsveien 91 5131 Nyborg i Åsane post@fritidsgaarden.no

KJØP - SALG - KOMMISJON

Intet salg = Ingen kostnad!

Ring 55 39 81 50 i dag!

Gravferd slik pårørende ønsker det. Verdighet - Omtanke Lavere priser Natlandsveien 8

DØGNVAKT 55 20 23 00

O P P H ØR S S A LG • Jakker • Drakter • Kjoler

®

BOSSTAXI

Rydder- Laster på - Kjører bort www.bosstaxi.no Gratis tlfnr 800 41 150

• Skjørt

NÅ GÅR RESTENE!

98•198•298

Kjempeutvalg av bukser

• Bluser Kaigaten 8

BYENS STØRSTE UTVALG PÅ SYKLER FAGBUTIKK MED STORT UTVALG AV ALLE TYPER SYKLER

SYKKEL

BUTIKKEN

500 sykler i utstilling • 50 års erfaring i bransjen • SJEKK: sykkelbutikken.no • Følg oss på facebook

Kong Oscarsgt. 81, ved Stadsporten BUTIKK: Man.-fre. 10-20. Lør. 10-16. Tlf. 55 36 18 80. www.sykkelbutikken.no VERKSTED: Man.-fre. 8.15-20. Lør. 10-16. Tlf. 55 36 18 90.


28

nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

Nei til minnevegg

Kultur Scene

Grafittimiljøet i Bergen ville lage minnevegg tilegnet Utøyatragedien på Sentralbadveggen, men fikk nei. Nå er de i dialog med AUF om å bruke den ene veggen i Folkets Hus til samme formål. Kulturbyråd Harald Hove hevder saken ble drøftet nøye i byrådet, skriver BA.

Opera til folket

OPERAMISJONÆREN: Mary Miller er sjef for Den Nye Opera og ser store forskjeller mellom å være kulturleder i Bergen og Stavanger. På sikt håper hun på et eget operahus i byen som kan være en nerve og møteplass for

Operasjef Mary Miller vil krysse grenser, og gledet seg stort da rumenske tenorer sang karaoke på Vaagen Pub.

forskjell på de to vestlandsbyene. Miller, sjef for Den Nye Opera. – Det er mer hierarki og establishSkotten med den avslepne dialekten har knapt rukket å sette seg ned ment i Bergen. Du merker at det er en – Opera er mer enn store kostymer på På Høyden før hun presenterer eldre by, med mer filantropi. og tjukke operastjerner. Ofte har programmet for sesongen 2011-2012. folk en trangsynt oppfatning av hva Hun har nettopp vært i møte med INTIM MOZART opera er. For meg er opera historie- Christian Rieber, og er begeistret Miller overtok en gjeldstynget opera fortelling. Det er både lyd, tekst, farge over filantropien som preger Bergen uten fast tilholdssted. Målet er at som virker sammen. Meningen må som by. Hun har ti måneders fartstid underskuddet skal havne i balanse i være å overraske folk. Gi dem det de i Bergen, etter flere år som leder for løpet av neste år. Etter hvert er målet de ikke visste de ville ha, sier Mary Stavanger 2008. Hun merker stor også at Bergen får sitt eget operahus, Silje Stavrum Norevik

silje@byavisen.net


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

29

«Gengangere» til 10 000

Kunst for barna

Allerede før premieren forrige lørdag, hadde Ibsen-stykket «Gengangere» forhåndssolgt 10 000 billetter. Bergenserne går altså man av huse for å se Frøydis Armand i enkefru Alvings skikkelse, i regi av Stein Winge. Stykket som Ibsen omtalte som et «familjedrama» i tre akter, ble stemplet som et skandaleskuespill da det kom ut 1881.

Norges første kunstmuseum spesielt tilrettelagt for barn ble i forrige uke åpnet av minister Audun Lysbakken (bildet). «Kunstlab» skal være kuratert spesielt for barn, og har eget skole- og familieverksted og ulike temporære arenaer for formidling. Museet inneholder også et eget sanse- og begrepslaboratorium for barn og voksne.

Opera er mer enn store kostymer og tjukke operastjerner. Mary Miller, sjef for Den Nye Opera

alle kunstnere – «inkludert barn».

gjerne etter inspirasjon fra nyåpnede gjennom programmeringen av det som reflekterer over døden i vår tid, Oseana på Os. kommende året, favne dem som sier Miller. – Men jeg mener også at det er aldri har vært i operaen før, og gjenStykket blir en intimversjon enormt privilegium å ikke ha et fast gangerne, «hard core-publikum», med én skuespiller, én sanger og tilholdssted. Dermed kan vi være vel- som hun kaller dem. Høstsesongen kammerorkester. dig fleksible og spille i de lokaler som starter med en omarrangert versjon måtte passe produksjonen, enten det av Mozarts messe for de døde, «Et POP-UP OPERA er Grieghallen eller Logen. Det åpner nytt rekviem» som har premiere Nytt av året er også fenomenet også for samarbeid med institusjo- tirsdag 13. september. «Pop-up Opera» hvor smakebiter ner som er viktig for å nå bredt, sier – Her er de originale latinske fra forestillinger skal dukke opp på Miller. Og det er nettopp det hun vil ordene erstattet av en nyskrevet tekst kjøpesentre og sykehjem.

Foto: Odd Mehus

– Innen to års tid håper jeg vi har var de rumenske tenorene på karaogjort oss så bemerket at folk sier «jeg kebar på Bryggen etterpå og sang vil se stykket fordi Den Nye Opera både Beyonce og arier. Da ble det setter det opp» – selv om de ikke helt stille, selv om det var sent på natt kjenner det fra før. og folk var påseilet. Det var vakkert. På veien dit skal hun sette opp Slike møter liker jeg. både Wagner og «Askepott», og som tidligere konsertfiolinist har hun en finger med i spillet og følger produksjonene tett. – Da vi satte «Hoffmanns eventyr»


30

▍Annonse

BYENS LAVESTE PRISER PÅ FULLSKALA TRENINGSSENTRE!

KUN

399,-

PER MND.

Meld deg inn før 15. oktober og få

GRATIS INNMELDINGSSPAKKE • drikkeflaske • håndkle • t-skjorte

• GRATIS TRENINGSVEILEDNING HELE ÅRET • GRATIS INNMELDING • TREN NÅR DU VIL, ÅPENT 24 TIMER

Du finner oss på følgende steder: LANDÅS • FYLLINGSDALEN • OSTERØY • SENTRUM • ÅSANE

Ring oss på: 55 16 57 00

WWW.NR1FITNESS.NO

KOM I FORM MED

nr1 fitness DITT LOKALE TRENINGSSENTER


nr 32 - 2011 - www.byavisen.net

FLIS GULV VVS

ÅSANE FLIS & GULV

31

FLIS GULV VVS

HØST-SALG

Fin 50 Ve

Vi rydder lageret og selger endel med opptil 78% rabatt - UTROLOG

SERA 100 cm WALNØTT MØBEL

KVALITETSMØBLER TIL «GIBORT PRIS»

÷80%

kan montere. Våre håndverkere

1990.-

Veil: 8990,-

NÅ KUN

Begrenset antall - kun 4 stk.

8mm KLIKK-LAMINAT

÷25% HØSTPRIS Så langt beholdningen rekker

5990.-

NÅ KUN

Illu. foto

GULVFLIS Stort utvalg 25x33 CAPRI

Velg blant 50 forskjellige veggflis 20x25 TUFO ROMANO

59.-

Veil. 198,-

59.-

÷76%

Veil. 249,-

MONTERING. Våre håndverkere monterer til avtalt tid og pris.

Velg blant 46 forskjellige gulv-flis. 20x20 gulvflis er den ideelle gulvflis for bad

98.-

GULVFLIS 33x33 CAPRI gulvflis

NÅ FRA

NÅ KUN

NÅ KUN

÷70%

Parkett fra 198,-

Veil. 7995,-

VEGGFLIS

VEGGFLIS

NÅ FRA

÷50%

99.-

Veil. 198,-

59.-

÷78%

Veil. 269,-

VARELEVERING. Vi leverer over alt i Hordaland til avtalt pris.

BADEROMSMØBLER

Ravenna kvalitetsmøbler – sammenlign og ”SPAR” 1000-vis av kroner ÷40%

Ravenna 100cm

m/innlagt lys i speil m/soft-lock i skuff m/heldekkende vask m/moderne design HVIT Kan fåes med høyskap

÷56%

Ravenna 120cm

m/2 stk overskap m/spotlight m/soft-lock m/heldekkende vask m/justerbare føtter INGEN FLATE PAKKER Enkel montering Hvit lakkert MDF-kjerne

Ravenna 45cm

Mod: MD 679 m/avdempet dørlukker m/speil INGEN FLATE PAKKER Enkel vegghengt montering

÷50%

Ravenna 140cm

m/innlagt lys i speil HVITLAKKERT m/heldekkende vask m/avdempet dørlukker INGEN FLATE PAKKER Vegghengt montering

Kan fåes med høyskap

NÅ FRA

NÅ FRA

Veil: 4990,-

Veil: 7990,-

2990,-

3490,-

ÅSANE FLIS & GULV ÅSANE HANDELSPARK, SAMME HUS SOM SPAR KJØP NYBORG I ÅSANE

NÅ FRA

990,-

TLF. 55 19 46 70

G F

Fr sk V se fl

S P

De en

TR I

m/ GRATIS underlag kr 15,- pr. lm. m/ GRATIS gulvlist kr 25,- pr. lm.

Kjent for sin kvalitet, BAZIC 3

K I

NÅ FRA

4990,Veil: 9990,-

Åpningstider: Mandag - fredag Lørdag

10-20 10-16

Fro Fin len


HØSTMOTE CRISTEL Pelsvest kr. 1699,-

CUBUS Belte kr. 59,- nr 31 - 2011 - www.byavisen.net

Illustrasjonsfoto: Lindex

PM Bluse kr. 399,BIANCO Boots kr. 1100,KAPPAHL Poncho kr. 299,HANS H Jakke kr. 2698,-

SHOESHE Veske kr. 2499,-

MATCH Genser kr. 599,-

SELECTED Cardigan kr. 699,95 Med forbehold om trykkfeil og endringer i vareutvalg.

DRESSMANN Slimfit skjorte kr. 299,-

www.vestkanten.no

F. LOHNE Klokke kr. 3590,-

DIN SKO Boots kr. 999,-

90 BUTIKKER · BADELAND · ISHALL · CURLING · BOWLING · 7 SPISESTEDER · GRATIS PARKERING

Byavisen - avis32 - 2011  

Byavisen Bergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you