Page 1

Bakke til BRB

Musikalsk tafsing på Bergenfest

Satser stort på sjøløver

Den nye styrelederen vil ha mer samlet lobbyering mot Oslo.

21. juni åpner Akvariets nye sjøløvedam.

Side 3

Side 16-17

Bergens næringsliv Nr. 6 - juni 2012

Side 28

Hunder på hotell

Kari og Per Erwolder trosset bankens skepsis og laget sine egne arbeidsplasser. Nå driver de hundehotell på syven de året.Side 4-5

Tøft brillemarked

Stadig flere kjøper billig briller, men de etablerte kjede ne lar seg ikke rokke Side . 6

Nr. 24 - 19. juni 2012

Gründer ▍4

Energisjefen Geir Amland er styreled er i HOG Energi. Han har opplevd oljeeventyret innenfra i 30 år. Side 10-11

Trendy ubehag Marked ▍6

Profilen ▍10

Kontakt oss for kjø

Turisme ▍16

p, salg og utleie av

Tine Lekven Johanse n Advokat/ leder næringsm egling E tine.lekven.johans en@fana spareban k.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.ha aland@fa nasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Helse ▍22

næringseiendomm

er

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fana spareban k.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsm egling E thor.torgersen@fa nasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www

.fsbn.no Telefon 55 91 99 60 | Avd. Markeveien 4 c | Avd. Nesttu E eiendom@fanaspareban n k.no

Høye toner fra bergenser

Rita Lynne har sunget opera siden hun var åtte år. Nå har hun kapret operahovedrollen i Askepott.

De mest moteriktige skoene, er også gjerne de verste for føttene dine, ifølge eksperter. Side 4-5

Side 24-25

Protesterer mot storbygg

Velforeningen Strandens Grend frykter trafikk-kaos på den gamle postveien i Sandviken. Side 3

Aktuelt Lokalt ▍2

Livsstil Mat ▍8

Meninger ▍10

Kultur Scene

▍24

Kultur I byen ▍28

MESTER TREBESKYTTELSE Maling av beste kvalitet Mesterdekk ELITE V er lett Mestermaling har å påføre, værbestandig og suveren glans og er svært svært fargestabil. værbestandig.

Mester PRIMA Oljedekkbeis er meget slitesterk og gir lange vedlikeholdsintervaller.

MINDE 7-17 (15) ÅSANE 9-19 (15) FANA 9-19 (15) DROTNINGSVIK 7-20 (18) CONRAD MOHRSVEI 7 TLF. +47 55 27 37 47

LIAMYRANE 6 TLF. +47 55 18 84 50

FANAVEIEN 13 TLF. +47 55 13 34 30

DROTNINGSVIK SENTER, DROTNINGSVIKV. 132 TLF. +47 55 50 05 20


2

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Konflikten med Fylkesmannen

Aktuelt

For mye av uenigheten med Fylkesmannen handler ikke om lovbrudd, men utøving av ulik skjønn, mener Ruth Grung.

▍10

Meninger Leder

Byblikk

Mobbing i skolen - se til Askøy ˜HER ER SKOLENder nesten ingen blir mobbet», kunne TV2 fortelle for en drøy måned siden. Skolen det er snakk om er Hetlevik skole på Askøy, og bakgrunnen for saken er en landsomfattende gjennomgang av elvenes læringsmiljø på skolen. Det oppsiktsvekkende er at Hetlevik skole er den eneste skolen i Hordaland som ikke får pålegg om å bedre sitt anti-mobbearbeid.˜ BAKGRUNNEN FOR TV2S OPPSLAG er at landets fylkesmenn har gjennomført tilsyn med elevenes læringsmiljø˜ på grunn- og videregående skoler i alle fylker. Det bør gi et godt bilde av tilstanden i Skole-Norge. Når mer enn 95 prosent av de undersøkte skolene i vårt fylke får pålegg fra fylkesmannen er det grunn til å bli frustrert.˜

Elleve av skolene har fått pålegg om å forbedre skolens anti-mobbearbeid. Det er pinlig.

Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari.stephan@byavisen.net

av at arbeidet settes i system. Det må hver enkelt rektor sørge for. Derfor er det utrolig skuffende at det rapporteres at felles forståelse av hva skolens ansatte skal varsle om ikke er på plass. Uten en klar instruks om hva de skal melde til skolens ledelse blir arbeidet altfor tilfeldig.˜ REKTOR PÅ MØNSTERSKOLEN på Askøy har en klar instruks til sine ansatte om at de ikke skal la hendelser passere. Og så følger han det opp. Klar instruks og oppfølging. Det er en oppskrift som er velkjent for både lærere og elever, blant annet i leksearbeidet. Derfor er det oppsiktsvekkende at rektorene ved mange av Bergens skoler ikke får det til.˜

skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, plikter vedkommende straks å undersøke saken og varsle ledelsen ved skolen. Dersom det er mulig og nødvendig, skal vedkommende gripe direkte inn.» ˜

I BERGEN OG ASKØY har til sammen tolv skoler hatt tilsyn. Elleve av skolene har fått pålegg om å forbedre skolens anti-mobbearbeid. Det er pinlig. Etter så mange år med kraftig fokus på mobbing i skolen burde vi ha kommet lenger. Hvordan kan vi skape resultater hvis skolene fremdeles ikke jobber systematisk mot nullvisjonen for mobbing i skolen?˜ LÆRERNE er helt sentrale i anti-mobbearbeidet. Det er deres observasjoner og håndKRAVENE TIL SKOLENE er nemlig klare tering av hendelsene på skolen som avgjør om og tydelige: «Dersom noen av de tilsatte ved skolene når målet. Men lærerne er avhengige

DET ER LOV Å STILLE KRAV til sine lærere. Ikke alt må diskuteres like grundig. Grunnlaget for å lykkes med anti-mobbearbeidet ligger i enkle enkle rutiner og kontant håndtering. I en hektisk skolehverdag er det helt nødvendig. Derfor blir oppfordringen til bergensskolens rektorer: «Se til Askøy».˜ Ole Tom Kolstad ansvarlig redaktør

Uken som gikk

Neshornalarm Å se Norge med et utenfrablikk, er noe jeg gjør ganske ofte. Dette skjer nærmest helt av seg selv når jeg er ute og reiser. Da er man utenfor landets grenser og får ofte spørsmål fra utlendinger som lurer på hvordan dette lille landet vårt fungerer. Lånekassen og mammapermisjonen er klassiske gjengangere som ofte må forklares. «Ja, for hvordan gjør dere det i Norge?» blir jeg ofte spurt. «Hvordan har folk råd til å studere, og hvorfor er det så mange kvinner som er i arbeid?» Et annet fiffig fenomen (sett med andres øyne) er Vinmonopolet. Det er ofte komplisert å forklare dansker og tyskere at vi har et eget sted som selger vin, og enda vanskeligere er det å forklare at dette stedet stenger klokken 15.00 på lørdagene. Alle disse tre, nesten særnorske fenomenene er jeg tilhenger av. Lånekassen og mammapermen er ganske åpenbare. Vinmonopolet liker jeg fordi det garanterer god kvalitet. Verre er det med en del andre fenomen som har en tendens til å bli krisemaksimert i norske medier. Det handler blant annet om hvordan landets små og store krapyler blir presentert som det mest uhyrlige på denne jordklode. Forsiden av Dagbladet 12. juni er et strålende eksempel i så måte . «INVASJON I SOMMER», var tittelen på den fryktelige nyheten om at vi har huggorm, flått og brennmaneter i Norge. De klassiske «Flått-alarm»-forsidene har vi også sett flere av de siste årene. Jeg sier ikke at flått og huggorm er ufarlig. Det handler mer om hvor mye energi vi skal gidde å bruke på å frykte disse dyrene. Det er mulig jeg tar feil, men jeg tviler på at det står «Hippopotamus alarm» eller «Elephant invasion» i afrikanske aviser.

Byavisene arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk. Avisprodukter AS Krokatjønnveien 15 – 5147 Fyllingsdalen Tlf: 55 17 36 50 redaksjon@byavisen.net annonseinfo@byavisen.net Ansvarlig redaktør: Ole Tom Kolstad DRAMATISK ÅPNING: Hotel Neptun satser friskt, og bygger for tiden en egen teaterrestaurant med vinduer vendt mot Jon Smørs gate. Det nye tilskuddet åpner etter sommeren, og skal hete «Entré», etter forslag fra skuespiller Helge Jordal. Stedet får ifølge BA egen teaterscene, der det blir tilbud før og etter forestilling på Den Nationale Scene. Foto: Janne G. Sørgulen


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Aktuelt ▍2-6

Livsstil ▍8-9

Meninger ▍10-11

3

Kultur ▍24-28

Kritisk til ny storutbygging Velforening frykter omfanget av nytt lokalsenter i Sandviken. –˜Utbyggingen er overdimensjonert, mener de. AS ønsker sykkelvei på den samme Verftet før det kom på plass. Planområdet i Sandviken er strekningen. – Dersom vi får syklister, gående, på cirka 36 dekar, hvorav cirka 17 Det er lagt store planer for den gamle dekar er areal i sjø. Det er vurdert et barn, turister og ikke minst biler saltimport-tomten til Rolf Olsen AS foreløpig utbyggingsvolum på cirka ned til Lerøy Seafoods eiendom på samme sted, gir dette en direkte i Sandviken. Planen er at dette skal 32 000 kvadratmeter i tillegg til et trafikkfarlig situasjon, mener Geir blir et nytt lokalsenter med kontorer, parkeringsanlegg på cirka 10 000 Næss, nestleder i Strandens Grend. bolig, butikker, torg, promenade og kvadratmeter. Velforeningen ser imidlertid flere Velforeningen mener at utbyggrøntareal. Velforeningen Strandens positive sider ved denne planen, og gerne i området burde gå sammen Grend er nå aktivt ute for å få sine synspunkter hørt i utbyggingen av de er glade for å bli tatt med så tidlig om å anlegge all parkering ved Rolf i prosessen. Olsen eiendoms grunn, slik at denne deres nabo mot sentrum. – Vi er særlig positive til den plan- ikke belaster postveien. –˜Ettervår mening er utbyggingen –˜Man kunne da fått til en skikoverdimensjonert for området. Våre lagte badestranden, som vil fungere motforestillinger går særlig på utfyl- som en erstatning for den vi hadde kelig sykkelvei gjennom Strandens lingen i sjøen, sier leder i velforenin- som er ødelagt av Rolf Olsen sitt nye Grend som da inngikk i en samkontorbygg, sier Irgens. menhengende sykkelvei gjennom gen, Anne Irgens. hele Sandviken, sier Næss. ˜ TRAFIKKFARLIG POSTVEI Siverts påpeker imidlertid at de ˜ ET LØFT FOR OMRÅDET Planlegger Ola B. Siverts er ikke enig. Velforeningen Strandens Grend allerede har inngått en privatretts–˜For at vi skal få nok boliger i har tidligere protestert mot bygge- lig avtale om at Lerøy Seafood skal Bergen i årene som kommer, er det planene til Lerøy Seafood. Denne avvikle mesteparten av sin parkering lagt opp til 60 prosent fortetting saken ligger for tiden til avgjørelse når lokalsenteret står klart. –˜Vår målsetning er at den gamle i allerede utbygde områder. Når hos Fylkesmannen. – Som i Lerøy-planen er vi også postveien skal bli bilfri, sier han. beboere får sett dette prosjektet i sin bekymret for trafikkveksten utbygHøringsfristen for reguleringssammenheng, tror jeg at de fleste planen på Saltimport-tomten er 18. kommer til å se dette som et klart gingen vil skape. I tillegg ser vi med undring på at Lerøy Seafood vil juli. løft for hele området, sier Siverts. Han påpeker at det også var mye bruke den gamle postveien til biler motstand mot utbyggingen ved og varetransport, mens Rolf Olsen Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

Med Temareiser ut i verden til høsten og vinteren 20/9 Spesiell tur til Liverpool, 4 dager, kr. 8.950,25/10 India m/ Taj Mahal og Ganges, 11 dager, kr.21.950,9/11 Vietnam/Kambodsja, bare fantastisk, 17 dager, kr. 26.985,13/1 Burma, med norsk bosatt reiseleder, 16 dager, kr. 33.875,Sør-Afrika, Cognac/Bourgogne og Grønland følger neste uke Sjekk vårt juni-tilbud på www.temareiservest.no og spar penger. Sjekk også Røros/Vauldalen 3/9 Rûdesheim 5/9, Høstfest i St. Johann 17/9, Praha 30/9 samt julemarked i Hannover 9/12. Prisen er fra Bergen og pr. pers. i dobbeltrom. www.temareiservest.no

Ring vår bookingtelefon 980 50 000 i tiden 09.00 - 15.00

Jubileum

BELLEVUE RESTAURANTER LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED SPISESTEDET TROLDHAUGEN BELLEVUE CATERING

1-2-3 TIÅR ENGASJERTE NABOER: Velforeningen Strandens Grend protesterte i fjor mot byggeplanene til Lerøy Seafood. Den saken ligger til avgjørelse hos Fylkesmannen. Nå er Anne Irgens og Geir Næss i velforeningen aktivt ute for å få sine synspunkter hørt i utbyggingen av den gamle saltimport-tomten. Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

@. | :     | .


4

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Protesterer mot nedlegging Byrådet har foreslått å avvikle svømmeanlegget på Damsgård skole. Bassenget trenger et nytt renseanlegg, men i budsjettet for renovering av Damsgård skole er det ikke satt av en krone til oppgradering av svømmeanlegget ved skolen. – Gjennom den statlige, rentefrie låneordningen har regjeringen levert og gjort det mulig for kommunene å pusse opp skoler og sikre svømmeanleggene med vann. Her må byrådet følge opp og sikre at også barn på Laksevåg får den svømmeundervisningen de har krav på, sier Ap-politiker og laksevågbeboer, Rasmus Laupsa Rasmussen, til Sydvesten.

Nytt diabetessenter i Bergen 15. juni åpnet KG Jebsen Senter for diabetesforskning. Senteret vil få et bidrag fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen på fire millioner kroner per år i fire år fremover. I tillegg kommer økonomisk støtte fra UiB og Haukeland universitetssjukehus. Senteret har samlet fagfolk innen klinisk, genetisk, epidemiologisk og eksperimentell diabetesforsking i ett laboratorium som vil bli lokalisert til det nye Barnesenteret ved Haukeland universitetssjukehus.

CONVERSE SOM FAVORITT: Amanda Maria Bergstad (17) og Camilla Engstrøm (16) synest begge komfort er viktig når de velger sko, og eier flere par med Converse-sko. De føler skoen gir god støtte til foten og er behagelig å gå med. Foto: Janne G. Sørgulen

Skomoten

som skader deg Høye hæler, tynne såler og sko brukt til feil formål kan gi føttene dine varig skade. Øverst på verstinglisten er ungdomsfavoritten Converse. Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

Legger ned postkontor

Forrige uke vedtok Stortinget at Posten Norge får tillatelse til å legge ned 149 av 170 postkontor i Norge. Årsaken er, ifølge Posten Norge, at de må tilpasse seg kundenes behov. Færre sender fysiske brev, mens pakkevolumene vokser som følge av økt netthandel. I Bergen er det postkontorene i Fyllingsdalen, Lagunen, Loddefjord, Nesttun og Åsane som blir lagt ned. De siste ti årene har over 700 postkontorer blitt lagt om til «Post i butikk». (BA)

Mange har nok tatt på seg for små sko eller tråkket rundt på høye hæler. Resultatet er uansett det samme: Vondt i føttene. Ifølge eksperter ved Drevelin Ortopedi er det derimot ikke bare høye hæler som kan gi deg et uønsket problem i hverdagen. –˜Hososs er Converse-sko bannlyst. Skoen har en tynn såle helt uten effekt, mens resten av skotøyet bare er laget av tøy. Den eier ikke støtte, sier ortopediingeniør Rolf Christiansen. – Sålen er så tynn og myk at den kan vries helt opp. Man kan nesten like godt gå barbent, mener medarbeider Ninnis Torkildsen. BALLERINA˜SLITASJE Den flittigste brukergruppen av Converse er i aldersgruppen fra 8 til 19 år. Ifølge Torkildsen oppsøker mange av disse Drevelin Ortopedi grunnet sine fotproblemer.

–˜Medsin tynne såle og åpne løs- Skjeie, medisinsk leder ved Volvat ning er ballerinasko også dårlige sko. på Lagunen. Resultatet blir at skoen ofte glipper mye fordi den ikke sitter godt nok °˛HÆLER TIL FEST på, sier hun. Ortopediiingeniør Christiansen Christiansen mener en tynn og skulle helst sett at høye hæler ikke dårlig skosåle, samt høye hæler, får ble brukt i det hele tatt, men sier det store konsekvenser for fotens egen går greitt å bruke finsko innimelstøtdemper: Fettvevet i forfot og hæl. lom, om hverdagsskoene er gode. –˜Går man for eksempel daglig – Høye hæler kan være veldig med høye hæler, får man det vi kaller fint, men man bør ikke gå for mye for forfotsproblemer. Belastningen i slike sko, sier Christiansen. på fremste del av foten blir stor, og – Problemet er at de fleste ikke fettvevet blir da slitt ned. Når proble- begynner å revurdere skobruken met har gått så langt, er det lite man sin før de begynner å få smerte og kan gjøre, sier han. plager i føttene, sier Christiansen. Har man smerter i føttene MEDFØDTE FOTPROBLEM kan man for eksempel oppsøke Noen får fotproblemer grunnet bruk hjelp til å utrede hva problemet av dårlige sko, andre har gjerne en skyldes. Man kan da blant annet medfødt feilstilling, eller er plattfot. få støpt spesialtilpassede såler for – Problemet med kvinner som går å rette opp i feilstillinger ved føti for spisse sko ser vi nå mindre av tene. Converse Norge ønsker ikke enn hva vi gjorde tidligere. Men vi ser å kommentere ortopediingeniøreat de som sliter med ulike former for nes synspunkter på skoen deres. plattfot eller har skeivstilling i føttene, gjerne kan få ryggplager, sier Ronald

Unngå disse skoene Converse Tynn såle, og ettersom skoen bare er laget av tøy, gir den liten støtte. Gir heller ikke støtte til hæl. Stor belastning på foten å gå på hardt underlag. Sko med høye hæler Fører til stor belastning i fremre del av fot. Fører til slitasje av fettvev i front, samt at spisse sko kan gi «klemte» tær, som igjen kan føre til ilker. Det skjer når storetå buer innover mot de andre tærne. Ilker gjør foten din bredere. Ballerinasko Tynn såle og gir liten støtte for hæl og rundt foten. Liten støtdemping. Crocs Har veldig myk såle som fort slites ned. Fremhever eventuelle feilstillinger du har i foten fra før av. Flipflops Man kan nesten gå barbent i stede. Henger dårlig på foten, ingen støtte og tynn såle. Bør bare brukes på stranden. Kilde: Drevelin Ortopedi


▍Aktuelt Lokalt

5

– Ønsker meg flere Converse Converse er behagelig og passer til alt, mener Amanda Maria Bergstad (17) og Camilla Engstrøm. De ønsker seg flere par i samlingen. Slik finner du godskoene » Velg sko der foten ikke får mulighet til å bevege seg for mye. Har man en feilstilling i føttene, vil problemet da bare bli verre. » Ikke kjøp sko med som er for spisse, for høye, for store eller for små. Gi foten den plassen den trenger. » Skolisser og reimer er en god ting, da dette holder foten på plass og gir støtte. » Velg sko med en god støtte bak hælen. » Skoen bør ha en god og tykk såle som demper for belastningen det er å gå på hardt underlag. » Velg sko ut fra hva du skal bruke dem til. Feil sko brukt til feil formål kan gi for lite støtte, eller ha for myk eller hard såle til annen bruk. Kilde: Drevelin Ortopedi

Venninnene overraskes når de sporty og fine. At converse ikke er blir fortalt at yndlingsskoen deres, godt for foten vet jeg. Nylig var jeg Converse, er på toppen av sko- nemlig til legen med datteren min ene som stemples som dårlige av på 14 år, ettersom hun fikk smerter Drevelin Ortopedi. i føttene. Nå har hun fått seg spesial – Jeg synes Converse er veldig tilpassede såler, sier hun. behagelig. Hjemme har jeg tre par, og jeg ønsker meg flere, sier Bergstad, som gjerne også bruker Crocs på jobben. – I starten er kanskje conversene på fje rn ko nt ro ll litt trange, men jeg går stort sett med de hele tiden, forteller 17-åringen. I skobutikken i Sundt-bygget, treffer vi på Sissel Storevik som vur derer et par med ballerinasko. Til vanlig kjøper hun stort sett joggesko, SOLSKJERMING for komforten sin del. – Jeg synes ballerinasko er både Gratis befaring og måltaking

-50%

Produksjon på Møre - rask levering.

Ole M. Slettemark Mob: 91 24 71 44 ole.magnus@norsol.no

www.norsol.no

BYNATT TILBUD GJELDER HELE TORSDAG

”som å gå på en luftpute” Revolusjonerende sko, klogg, sandal, til arbeid og fritid 1399,-

Barfot sko, antibakteriell, antistatisk, superlett allsidig arbeid, tur, zumba vannsport, strand 599,-

÷200

÷200

699- / 998,-

÷100/200

Sandal 935,- / 998,-

÷200

ALLE KOMPRESJONS STRØMPER

÷100

ALLE TEMPUR SOVEPUTER

÷200

MIDD / ALLERGI SENGETØY 1250,-

÷200

Foreningsgaten 1 – Det hvite hus, post@rezepten.no Tlf. 53 69 80 00, man-fre 10-1630, tor 10-17, lør 10-15

NYE AYGO. Liten og smart

Nye Aygo+ Orange fra: 159.700,-*

Aygo+ Orange • Aluminiumsfelger • Lakkerte sidelister i bilens farge • Orange instrumentringer rundt speedometer og lufteventiler • Skinn girspak • VSC (Stabilitetskontroll)

*Inkl. frakt, lev- og reg. omkostninger . Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Aygo 1.0 VVT-i: fra 0,43 l/mil, fra 99g/km, fra 0,05 g/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

MINDE

Kanalvn. 111 Tlf: 55 33 55 00

ÅSANE

Myrdalsvn. 20 Tlf: 55 33 48 00

VOSS

Strandavn. 500 Tlf: 56 52 30 20

TOYOTA NORHEIMSUND • TOYOTA SOTRA

www.jaegerbil.no


6

▍Aktuelt Lokalt

Vurderer klinikk for ideer Oslo universitetssykehus har en egen avdeling som lytter til ideer fra pasienter, ansatte og næringsliv. Haukeland vurderer nå samme konsept for å bedre egne tjenester. Vi har tidligere hatt pasienter som har hatt veldig gode ideer til hvordan rutiner kan forenkles. Problemet har vært at vi ikke har hatt et system for å fange opp disse innspillene. Marthe Hammer, rådgiver ved avdeling for forskning og utvikling, Haukeland

SER TIL OSLO: Haukeland universitetssjukehus ønsker å få mer innovasjon og bedre løsninger for tjenestene deres. Til høsten blir det avgjort om de skal gjøre som Oslo og dedikere egne ansatte for å fange opp innspill fra pasienter, egne ansatte og samarbeidspartnere som kommune og næringsliv. Foto: Haukeland universitetssjukehus

ferskeste innspillene er forslag om en egen minnepinne med elektronisk journal, en mer effektiv tolketjeneste I fem år har «Idépoliklinikken» og absorberende fødelaken. –˜Vi har tidligere hatt pasienter ved Oslo universitetssykehus hatt som har hatt veldig gode ideer til seks ansatte som jobber med å ta hvordan rutiner kan forenkles. imot ideer og innspill til oppfinnelser. Tidligere i måneden holdt Problemet har vært at vi ikke har de foredrag for Helse Bergen, Helse hatt et system for å fange opp disse Vest IKT og Sykehuset Innlandet innspillene. Etablerer vi et lignende for å inspirere andre til å adoptere tilbud, vil pasientene få en egen kanal til akkurat dette, sier Hammer. konseptet. Sykehuset har lenge jobbet med –˜Oslo er det første sykehuset i innovasjon, og ønsket om å starte Norge som startet med en slik ordnoe á la Idépoliklinikken har eksisning. Etter etablering der, har kontert på huset siden 2009-2010, ifølge septet blitt eksportert til flere steder i Danmark. Nå vurderer vi og andre Hammer. – I dag har vi en ordning som sykehus å innføre konseptet for å heter «Lytteposten», som er et godt støtte opp om den nasjonale trenden og få i gang et samarbeid med de tiltak, men som blir brukt mest av pasienter og pårørende til å gi tilandre sykehusene, forklarer Marthe Hammer, rådgiver ved Haukelands bakemeldinger om oppholdet deres. Ved å samle ideer på en ny måte, kan avdeling for forskning og utvikling. vi få mer fokus på innovasjon, mener rådgiveren. ˜°MER INNOVASJONSARBEID På Idépoliklinikkens hjemmeside kan alle sende inn bidrag. Blant de Janne G. Sørgulen janne@byavisen.net

SYKEHUSKART PÅ MOBIL Blant problemstillingene sykehuset i Oslo nå prøver å finne en løsning på, er hvordan de kan gjøre det enklere for pasienter å finne frem blant de mange bygningene. – Problemet er gjerne at vi som jobber her velger navn som for oss er intuitive, men de kan være vanskelig for pasientene å forstå, siden de ofte er på latin. Noen av ideene vi har fått inn er en kart-app på mobil, en annen er at man henter ned et internt kart fra Google på mobilen, eller å bruke fargekoder på gulvet som man kan følge, sier Mona Helen Rønningsen, innovasjonsrådgiver ved Idépoliklinikken. – Nå prøver vi å få flere sykehus til å adoptere ideen om en Idépoliklinikk. Dette er et godt og ferdig utprøvd konsept. Ved å høre på våre erfaringer, kan de også unngå de problemene vi møtte i oppstarten, sier Rønningsen.

AVGJØRES TIL HØSTEN Selv om det virker som om det er stor optimisme på Haukeland for å få en egen Idépoliklinikk, blir ikke den endelige avgjørelsen for etablering vedtatt før september eller oktober. –˜Daer vi ferdig med en ny forskning- og innovasjonsstrategi for de fire kommende årene. Jeg tror dette er noe avdelingen vår ønsker å gå videre med og at det blir vedtatt i styret. Blir det slik, kan man starte arbeidet allerede til våren, tror Hammer, som personlig vil jobbe for at en slik ordning kommer i gang. –˜Ihelsesektoren er det store utfordringer fremover. Når helsebudsjettet også tar en større del av kaken, samtidig som det er mange viktige områder i samfunnet som trenger penger, må vi være kritiske til vår egen drift. Vi må hele tiden realisere nye gode ideer, løsninger og produkter. Slik kan vi også bedre kvaliteten og senke kostnadene, sier hun.

Taxi 1 vokser og trenger flere hender Nytt kjentmannskurs starter 25. 6. 2012. Taxi 1 spanderer kurset hvis du får ansettelse som sjåfør i Taxi 1. Service, kvalitet og pålitelighet er hva vi søker etter. Har du det, kan du bli med. Se www.taxi1.no for mer info E-post: personal@taxi1.no

Service – kvalitet – pålitelighet

Kjøreopplæring i samarbeid med Taxi 1 Trafikkskole

Idépoliklinikken » En egen avdeling som ble etablert ved Oslo universitetssykehus i 2007. » Har som mål at ideer som oppstår i forskningen og ute blant ansatte i klinikkene kommer pasienter og samfunnet til nytte. » Er et tilbud til alle som har ideer til helt nye, eller forbedringer av eksisterende prosesser, tjenester eller produkter. » Lav terskel for innmelding av ideer på nettsidene sine. Poliklinikken vurderer alle ideer konfidensielt. » Oppfinnelser og kommersielle ideer sendes videre til Inven2 og øvrige ideer vurderes videre av Idépoliklinikken i samarbeid med innmelder og eventuelle andre aktuelle samarbeidspartnere. Kilde: oslo-universitetssykehus.no


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

7


8

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Trøtt og lyst på chips? chips?

Livsstil Mat

Usunn mat slik som godterier godterier og og chips chips er er med med fristende fristende for for folk som ikke har fått nok søvn. Det viser en ny amerikansk studie utført av Columbia University’s Institute of Human Nutrition i New York City. City. –– ÅÅ få få mellom mellom syv syv og åtte timer søvn hver natt er viktig. Spesielt for de som prøver å gå ned i vekt, sier professor Marie-Pierre St-Onge. (HealthDay (HealthDay Reporter) Reporter)

Sunn middag Wok er kjapp og god middag. middag.Her Herer ertre trevarianter: varianter: En med laks, en med sopp, og og en enmed medkylling. kylling.

Sommerwok med sopp Å woke middag går fort, men det er alltid en fordel om du har forberedt alle ingrediensene før du begynner å woke. Shiitakesoppen smaker nesten som kjøtt, men du kan bruke den soppen du har tilgang på. Ingredienser 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 150 g sukkererter 150 g shiitake 125 g nudler 1 ss olje til steking 1 ss revet frisk ingefær ½ ts chilipasta (sambal oelek) 1 dl hoisinsaus SLIK GJØR DU Skjær paprika i strimler. Del sukkererter på langs og rens soppen. Kok nudler som anvist på pakken. Wok grønnsakene sammen med ingefær og chilipasta i cirka fem minutter. Bland med avrente nudler og server.

Kylling i wok fra Kina Ingredienser 4 stk kyllingfilet 2 båt hvitløk 2 ts finhakket, frisk ingefær 1 stk rød chili 1 pose ferdig woksaus 1 stk rødløk 1 stk grønn squash 1 stk rød paprika

1 boks hermetisk babymais ½ stk brokkoli 2 ss rapsolje til steking 1 pk fullkornsnudler 1 ts nykvernet pepper SLIK GJØR DU 1. Skjær kyllingfiletene i strimler. 2. Bland kyllingstrimler, hvitløk,

ingefær og chili med woksaus. Mariner i ca. 1/2 time. 3. Skjær rødløk i ringer, squash i skiver, paprika og brokkoli i biter. 4. Kok nudlene etter anvisningen på pakken 5. Ta kjøttet ut av marinaden og fres kjøttet raskt (2-3 minutter) i olje på sterk varme i en panne. Ta ut kjøttet

og fres grønnsakene. 6. Bland de stekte kyllingstrimlene og nudler forsiktig i til slutt. Tilsett marinaden og smak til med pepper og eventuelt salt.


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Helse- og omsorgsdepartementet sendte forrige uke ut på høring en forskrift om at «markedsføring rettet mot barn og unge av energitette, salte og næringsfattige næringsmidler, er forbudt». Et av punktene går på bruken av tilleggsytelser, gaver, leker, kuponger, rabatter eller samleobjekter som kan appellere til barn og unge. Bakgrunnen er en ny resolusjon fra WHO for å redusere markedsføringen rettet mot barn. (www.aftenposten.no) (www.aftenposten.no)

Sentrums store

spiskammers reklame

Vil redusere markedsmarkedsføring mot barn

i en fei

Spareribs marinert, Grindheim, pr.kg

99

00

Laks i wok

Ingredienser 600 gram laksefilet i terninger 4 stk vårløk i skiver 1 stk rød paprika i strimler 1 stk rødløk i båter 3 båter finhakket hvitløk 4 stk frisk sjampinjong i båter 4 stk rød cherrytomat delt i to 1 boks hermetiske bambusskudd 3 ss soyasaus 1 ss sitronsaft 1 ss revet frisk ingefær 4 ss olje til steking

Woksaus: ½ dl soyasaus 1 dl fiskebuljong (utblandet) ½ ts maisstivelse (maizena) SLIK GJØR DU 1. Mariner lakseterninger i soyasaus, sitronsaft og revet ingefær i 10 minutter. 2. Stek fiskebitene til de er gylne på alle sider. Legg til side. 3. Wok alle grønnsakene på høy

9

varme i noen minutter. Legg fiskebitene tilbake i woken. 4. Bland sammen alle ingrediensene til sausen og hell denne over retten. Server med kokt ris.

Godt på grillen! Ostegrill

Kryddergrill

Grovere grillpølser

Gilde, 580 g, pr. pk

Gilde, 600 g, pr. pk

Gilde, 600 g, pr. pk

3990 3990 3990 Kg/68,79

Pålegg

Marinert svinenakke Grindheim, pr. hg

1890

Kg/189,00

Donuts

Kg/66,50

Kg/66,50

Laksefilet med skinn, Lerøy, pr. kg

119

00

Unites Bakeries, ass., pr. stk

1000 Hjertesalat

Sukkererter

Moreller

Norge, pr. pk

runde, New Zeland, 150 g, pr. pk

Tyrkia, pr. kg

1290 1490 6990 Kg/99,33

Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Fotokilder: www.matprat.no, www.seafood.no

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag uke 25 - GALLERIET - tlf. 55 30 19 30


10

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Askepott til Bergen, Os og Voss

Meninger

EdgardoRocha Rochaog ogRita RitaLynne Lynne spiller hovedroller i sommeroperaen Askepott.

▍24 Makt og avmakt i byplanlegging

Meninger Synspunkt

Jeg opplever konflikten med Fylkesmannen som ødeleggende for Bergen. Ruth Grung (Ap) Gruppeleder for AP i Hordaland fylkesting

DELER AV STRIDEN MELLOM Bergen og Fylkesmannen handler om å følge opp enkeltER DET SEKTORBYRÅKRATER ELLERfol- langt mer i dette feltet og ikke bare begrense seg klagesaker innenfor de rammer loven og planer til å være et mikrofonstativ for ulike aktører i gir. Det gjelder for eksempel noen båtplasser i kevalgte som bør bestemme byutviklingen? Et Alvøen, en gresstripe i en utmark for modellflyledende spørsmål, men samtidig en viktig del enkeltsaker. klubben, justere byfjellsgrensen noen meter for av konflikten mellom Fylkesmannen og de folkevalgte i Bergen. Media og spesielt BT har ved KOMPLEKSITETEN I SAMFUNNET ER å bygge nye boliger på Landås. Videre ønsker økende. I plansaker må en ofte vekte ulike hen- bypolitikerne mindre byråkrati ved å overlate å bruke underholdningsvinklingen medvirket syn opp mot hverandre. Jussen er lite egnet til til kreative utbyggere og arkitekter å foreslå til at det har vært vanskelig å få frem realitetene i uenighetene og en faglig konstruktiv debatt å vekte hjortetråkk opp mot folkehelse, utsikt gode fortettingsprosjekt langs kollektivårene om handlingsrommet til folkevalgte opp mot mot nye boliger, arbeidsplasser mot vernein- fremfor at byråkratene skal lage en plan over nasjonale interesser som Fylkesmannen skal teresser, og så videre. Etter min mening er det hvilke tomter som egner seg. Vi mener det også ivareta. Plan- og bygningsloven, har et stort politikerne og ikke jurister som er best egnet er unødvendig bruk av samfunnsressurser å rom for skjønn med mulighet for både private til å foreta denne avveining. BT bommer der- kreve enighet med alle nausteiere i en rekke og offentlige aktører å vinne frem med sine for når de på lederplass mener at Bystyret «nå om å finansiere en felles plan for å rehabilisærinteresser. Sakene har ofte store konse- må følge loven og egne planer i konflikten tere ett naust i rekken. Fylkesmannen mener kvenser for arbeidsplasser, boliger, livskvalitet med Fylkesmannen». For mye av uenigheten også at hele området sør for Fleslandsveien og alt som skal til for at et moderne samfunn handler ikke om lovbrudd men utøving av ulik må kartlegges for å tillate å bygge fremtidens skjønn. Fylkesmannen bør være ytterst varsom miljøboliger på Hjellestad, selv om alle sider av skal fungere. Innbyggernes rettssikkerhet skal ivaretas og store økonomiske interesser står med å blande seg inn i skjønnssaker og overlate prosjektet er belyst fra alle mulige sider. Dette er eksempler på noen av uenighetene som et ofte på spill. Media burde derfor engasjert seg det til de folkevalgte. bredt flertall i bystyret sto bak.

JEG OPPLEVER AT KONFLIKTEN med Fylkesmannen er ødeleggende for Bergen. Det er alt for enkelt å spille på myten om kranglete bergensere. Min erfaring er at folkevalgte tar ansvar og er løsningsorienterte. Prosessene skjer i åpne møter med dokumenter som er tilgjengelig for alle og med god mulighet til å få frem ulike syn. BYRÅKRATER OG KONSULENTER henviser ofte til «demokratiske prinsipper» når de begrunner stadig nye utredninger, mens de fleste politikerne også tar ansvar for fornuftig bruk av samfunnets ressurser. Merkostnaden veltes over på innbyggerne i form av dyrere boliger, næringsbygg, idrettslag, og så videre. Mange gir opp og noen velger å etablere seg andre steder. Stadige omkamper, nye krav og trenering er med å favorisere de mest ressurssterke. Sektorinteressene med tilnærmet vetorett i plansaker har fått for stor makt i forhold til den smidigheten som er nødvendig for en by i utvikling.

Meninger Innlegg Er nye trender på vei i politikken? De fleste partiorganisasjonene er nå i full gang med nominasjonsprosessene foran stortingsvalget 2013. Samtidig omtales et ønske om åpnere og bredere prosesser i forskjellige politiske miljøer. Det er krevende å iverksette nye prosesser i veletablerte organisasjoner, men det blir ingen fremgang hvis man ikke tør å tenke nytt og gjøre tingene annerledes. Hovedmålene med mer åpne nominasjonsprosesser må være å involvere flere medlemmer i

prosessen, skape engasjement blant medlemmene, og øke deltakelsen i debatter. Alle kandidater, uavhengig av lang eller kort fartstid i politikken, bør stille likt i prosessene og deres visjoner og ideer om fremtidenes politikk må komme tydelig frem underveis. På denne måten blir kandidatene gradvis forberedt og utfordret til et så tungt verv som det er å bli stortingsrepresentant. Rekruttering av nye medlemmer til moderpartiene er generelt krevende. Mangelen på kongstanker og

Gode tilbud hos oss nå!

plissé

markiser garasjeporter

SESONGENS

NYHETER

ONy automatikk – kan styres via Iphone OGlidelås-screen – tåler opptil 100 km/t vind, egenprodusert OSelvrensende markiseduk

MARKISER, PERSIENNER GARASJEPORTER OG SCREEN Alt innen solskjerming og garasjeporter

Kjell Berdal Tlf: 977 72 817

Fasadeprodukter er en av landets ledende leverandører av solskjerming og garasjeporter. Vi kommer gratis hjem til deg med gode råd og løsningsforslag. Ring GRATIS: 800 80 488 www.fasadeprodukter.no

Med åpne nominasjonsprosesser blir det lettere å fange opp nye tanker og gode kandidater. spennende visjoner i politiske miljøer der debattene ofte domineres av velutviklet retorikk uten særlig substans (nytt innhold), kan forhindre engasjering og tilstrømning av de store massene til politikken. Med åpne nominasjonsprosesser blir det lettere å fange opp nye tanker og gode kandidater, samt utfordre kandidater med lang fartstid til å profilere sine meninger og erfaring til partiets beste. Vi trenger både unge og mer voksne krefter for å møte fremtidens utfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Valget i 2013 ser ut til å bli et veiskille for landet, og kandidater med en kongstanke og med ambisjoner om å være med å påvirke vår felles fremtid ønskes velkommen! Neshe Lie, Leder i Fana Høyre

Gratulasjon og utfordring til Gunnar Bakke Jeg vil gratulere Bergens næringsbyMiljøpartiet råd Gunnar Bakke med vervet som De Grønne styreleder i Business Region Bergen, samtidig som jeg vil utfordre ham er bekymret til å ta grep for å inkludere bystyret i for at næringsnæringspolitikken. For snart tre år siden ville byrådet politikken i invitere opposisjonen med på inforbyen er sterkt masjonsmøter med Business Region Bergen, men da Miljøpartiet De avpolitisert og Grønne nylig tok saken opp i komité at Bergen er for kultur, idrett og næring, viste det seg at det ikke foreligger direkte plaredusert til et ner om å inkludere bystyresiden. produkt. Komité for kultur, idrett og næring behandler svært få saker, ikke minst fordi store deler av næringspolitikken er flyttet over i eksterne AS som Business Region Bergen. Det skaper demokratisk underskudd, og eksterne AS som Business Region Bergen og kom- at Bergen er redusert til et produkt. munale foretak er veldig typiske Vi utfordrer derfor næringsbyeksempler på markedsstyring. Det råd og fersk leder for Business er ikke rart at politikerne får svekket Region Bergen, Gunnar Bakke, kontroll og innsikt når de gir fra seg til aktivt å inkludere bystyret i innflytelsen til eksterne AS. næringspolitikken. Miljøpartiet De Grønne er bekymret for at næringspolitik- Sondre Båtstrand, bystyrerepresenken i byen er sterkt avpolitisert og tant Miljøpartiet De Grønne i Bergen


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

!

Flere meninger: På meninger.byavisen.net kan du lese de siste meningene og delta i debatten.

Meninger Advokatene

@

11

Delta i debatten: Send meninger, innlegg, kronikker eller annet til redaksjon@byavisen.net

Leiekontrakter til bolig

Advokat Janneche C. Lindtner

Janneche C. Lindtner arbeider mye med familierett. Hun er også bistandsadvokat. Hun hjelper mennesker med å sette opp testamenter, fordele arv, overføre eiendom, bistå i arbeidstvister, og skrive klager til NAV.

Ved utleie av bolig må utleieren skriftlig opplyse at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid.

Abacus advokat as/Familiesenteret Tlf. 55 32 12 52 – Faks 55 31 99 21 Kong Oscarsgate 25 – Postboks 111, Sentrum, 5804 Bergen www.bergenadvokat.no abacusadvokat@yahoo.no

NÅ GÅR VI MOT en ny sommer. Mange studenter og tilflyttere til byen inngår leiekontrakter til hybler, leiligheter og hus i denne tiden. I en sånn situasjon er det greit å vite hva som menes med tidsbestemt kontrakt og tidsubestemt kontrakt. Det hender at man som leietaker inngår avtaler uten helt å vite hva de innebærer. Til tider ønsker leietakere å endre sin beslutning etter at kontrakt er inngått, og flytte til annen bolig. Da er det en fordel å vite om det er en mulighet for å si opp leieavtalen, og å ha kunnskap om hvilken oppsigelsesfrist som eventuelt gjelder. EN TIDSBESTEMT LEIEAVTALE INNGÅS med et fastsatt tidspunkt for opphør av leieavtalen. Som hovedregel plikter utleieren ved boligutleie, å gi leietakeren en tidsbestemt

leieavtale som varer i minst tre år. Men det finnes unntak. Utleieren kan sette varigheten på leieavtalen til ett år hvis avtalen gjelder loftseller sokkelbolig i enebolig, eller i tomannsbolig, og når utleieren bor i samme hus selv. Dessuten kan en utleieren leie ut for kortere tid enn tre år i tilfeller hvor utleieren har en saklig grunn for dette, eller fordi han eller hans egen husstand skal bruke boligen selv når kontrakten går ut. Men det er viktig å være klar over at såfremt utleieren har brukt en av de siste unntaksgrunnene som årsak, så må utleieren ha opplyst leietakeren om årsaken til dette skriftlig senest ved inngåelsen av leieavtalen, og det utleide arealet ved utløpet av den avtalte leietiden må også brukes som oppgitt.

Janneche C. Lindtner, advokat

EN LEIEAVTALE SOM ER inngått for bestemt tid, opphører uten oppsigelse ved utløpet av den avtalte leietid. Ved utleie av bolig må utleieren skriftlig opplyse at leieavtalen ikke kan sies opp i den avtalte leietid. Dette innebærer at hvis du har inngått en slik leieavtale, så har du i utgangspunktet ikke anledning til å si opp avtalen før leieperioden er ute. Men det går an at leieavtalen inneholder både en bestemmelse om at den varer til en bestemt dato, og at det i tillegg er mulighet for partene å si den opp før dette tidspunktet, med en fastsatt oppsigelsesfrist. Da har leietaker og utleier større mulighet for å komme ut av kontraktsforholdet igjen, såfremt partene ombestemmer seg. Utleier må for øvrig i tillegg ha en saklig god grunn. Det er nærmere bestemmelser om dette i loven.

EN TIDSUBESTEMT LEIEAVTALE ER avtale hvor opphørstidspunktet ikke er fastsatt i leieavtalen. Hvis ikke annet er avtalt, kan en tidsubestemt leieavtale sies opp. Etter husleieloven skal oppsigelsesfristen være tre hele kalendermåneder. Men hvis leieavtalen gjelder et enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig, sier loven at oppsigelsesfristen skal bare være én måned. Likevel skal man være observant på at disse bestemmelsene i loven om oppsigelsestid, kan fravikes i avtale. Med det menes at partene kan ha avtalt en lenger eller kortere oppsigelsestid enn det som står i husleieloven. I tilfelle de har gjort dette, så er det avtalens oppsigelsestid som gjelder.

Meninger Innlegg Norsk mat på norske fat? Med bakgrunn i at store deler av verdens befolkning lever under sultegrensen, er det meningsløst å begrense norske bønders muligheter til å produsere mat til nordmenn.

Høyre og FrP vil kutte overføringene hygiene som er anvendt under protil landbruket med 4 milliarder, og duksjon og foredling. Det er ikke like lette på importvernet. At Norge er strenge regler overalt i verden som i verdens beste land å bo i, vil i så fall Norge. bli en floskel som må revurderes til Med bakgrunn i at store deler tider. Dersom det foreslåtte kuttet av verdens befolkning lever under blir gjennomført, blir en konse- sultegrensen, er det meningsløst å kvens at langt færre norske bønder begrense norske bønders muligheblir i stand til å produsere mat, for ter til å produsere mat til nordmenn. eksempel korn, melk og kjøtt. Norsk I hvert fall når oljefondet slett ikke kvalitetsmat fra norsk landbruk er en viser tegn til å iverksette sparing. viktig del av fundamentet for uttryk- Skal vi begynne å forsyne oss av ket om Norge som verdens beste land den øvrige verdens matfat, fordi å bo i. Med vårt kontrollapparat for vi er gnitne, nei, da er det noe funmat, med vissheten om hva som bru- damentalt i veien med fornuft og kes som dyrefôr, og gjødsel på åker dømmekraft i visse partihoder. Helt og eng, er norsk folkehelse og vern umoralsk, og totalt ubegripelig! mot skumle bakterier og tilhørende epidemier ganske god. Med matim- Terje Haugom, Demokratene i Norge, port i stor stil fra fjerne himmelstrøk, Bergen lokallag har vi ingen mulighet til å vite hva slags fôr, gjødsel eller hvilken grad av

08000


12

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Livsstil Familie Bryllupsfoto Har du bryllupsbilder, send dem gjerne til redaksjon@byavisen.net.

Ragnhild Øye og Andre Hornæs giftet seg 14. april.

Foto: Privat

10. april 2012 fikk Anja Duesund Nilsen og Håvard Valland en gutt på 53 cm.Han veide 3880 gram og har storesøsken Brynjar 12 år og Halvor 3 år. Foto: Fotograf Reimers Atelier

23. mai ble Emil Tran født. Han var 51 cm og 3430 gram. Stolte foreldre er Van My Tieu og Johnny Van Tran. Foto: Fotograf Kate-Monica


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

IKKE SOM ALLE ANDRE

NY MODELL! NY MODELL!

Lexus CT 200H fra

kr.

Lexus RX 450h. fra

305 000

Lexus GS 450H fra

kr.

862 500

BERGEN

Kanalveien 111 Tlf 55 57 57 00

kr.

881 900

13


14

▍Annonse GUIDE: TID FOR VELVÆRE

TID FOR VELVÆRE Samtaleterapi / Veiledning Står du fast? Trenger du noen å snakke med om problemer, stort eller lite, jobb eller privat ?

Føttene trenger også

Mona´s

Jeg gir også healing/˜ ernhealing

Gratis prøvetime!

KLINIKK

Samtaleterapeut Tlf 918 69 763 • www.samtaleterapeut.com

HERREKLIPP (ord. 250,-) kr 125,DAMEKLIPP (ord. 350,-) kr 175,Farge fra kr 450,Striping fra kr 450,HERREKLIPP (ord. 250,-) kr 125,DAMEKLIPP (ord. 350,-) kr Treading/forming av 175,Farge kr 450,bryn med trådfra(ord. 200,-) kr 100,Striping Hele ansiktet fra(ord. kr 450,450,-) kr 250,Farging av Treading/forming avbryn (ord. 200,-) kr 100,av vipper vipper 200,-) kr 100,bryn medFarging tråd (ord. 200,-)(ord. kr 100,Hårkur (ord. med 450,-) hode- kr 250,Hele ansiktet 400,-) kr 200,Farging avbunn bryn massasje (ord. 200,-)(ord. kr 100,500,-) kr 250,Farging avMake vipperup (ord. 200,-)(ord. kr 100,Hårkur med hode- GJELDER KUN NYE KUNDER! TILBUDET bunn massasje (ord. 400,-) kr 200,Faste kunder får gode rabatter, Make up overraskelser (ord. 500,-) 250,og kr muligheten for vinne gavekort sydentur. TILBUDET å GJELDER KUN NYEpå KUNDER! Faste kunder fårtime gode Bestill NÅrabatter, hos profesjonell frisør overraskelser og muligheten forårs erfaring. med svennebrev og 10 å vinne gavekort på sydentur. Bestill time NÅ hos profesjonell frisør med svennebrev og 10 års erfaring. Sverresgate 5 (mellom Konsertpaleet og

Filmklippen Filmklippen Frisørsalong Frisørsalong Teateret) Tlf. 55 90 02 55 • 906 30 643 Filmklippen Frisørsalong Filmklippen Frisørsalong Filmklippen Frisørsalong Sverresgate 5 (mellom Konsertpaleet og Teateret) Tlf. 55 90 02 55 • 906 30 643

re på elst ndia, og eter

fagfolk!

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40

Hypnoterapi og EFT brukes ofte til røykeslutt, vektreduksjon, søtavhengighet, fobier, stresskontroll, selvtillit, negative tanker og følelser, sosial angst, søvnproblemer, prestasjonsangst, uvaner m.m.

Terapeut Else Nygård Den Ene, Marken 19, 5017 Bergen Tlf 55 21 33 50 (10-14) Mobil 932 81 703

www.elses.no

Body Wrapping Effektiv fi gurforming m/naturlige planteoljer. ● virker avgiftende ● oppstrammende ● mot cellulitter.

Kur 10 beh.

kr

490,-

pr. gang

ABC-Klinikken

Tlf. 55 32 44 07 - Olav Kyrresgt. 33 www.abc-klinikken.no Følg oss på

IE RS

w w w.e llips e klin ik ke n .co m

Web : indiskgroup.com

Tlf: 90273717, 99237074 Vi har gave Kort

S p e siapå listbehandlinger p å b e ha nd lingmed e r meBotulinumtoksin d Botu linu mtoksinog og Restylane Re st y la ne Spesialist

VI ER GLAD FOR Å ENDELIG  KUNNE TILBY  ØYELOKKOPERASJONER

Kun for dame

Skjønnhet og hudpleie

I N D I S K

Ayurvedic - En naturlig

Nakke ryggmasj. med hodebunnmsj.

Kr 350,- (Ord Kr 500,)

Vår kirurg er spesialist i plastisk kirurgi, Nå Ansikts behandling medog 24har lang erfaring med karat ekte Gul Kr.600,- (ord. øyelokkoperasjoner Kr.1000,-) Resultatet er et yngre utseende og et mer våkent blikk. Kontakt oss for gratis konsultasjon

Voksing lår + legger Biknikant inkl.

Kr 580,- (Ord. Kr 745,-)

÷50%

Luksus ansiktsbehandling med dyprens og hodebunnmsj. Kr 475,- (ord. Kr 900,-)

Kun for nye kunder Threading Indisk metode Forming av bryn med Tråd Kr 150,hårfjerning hele ansiktet Kr 400,Tirs,tors,lør Man,øns,fre Åsamyrane 86, Tverrgatten 13, Marken 5017, Bergen 5115 Ulset

Ayurvedic Skjønnhet Produkter

MAGEDANS ANTREKK,

KLÆR, SMYKKER, SJAL, GAVER, SELSKAPSTOPPER MM

RELIABLE SOURCE FOR IMPORT OF INDIAN PRODUCTS

Kun for Ny Kunder Nakke ryggmasj. Kr 350,- (Ord Kr 500,)

TUNGE ØYELOKK?

Rynkefjerning

kr.1900,- pr. område Gratis konsultasjonstime Hos oss får du behandling av autorisert helsepersonell, med lang erfaring og brennende engasjement for faget sitt. Vår lidenskap og spesialisering gjør at du får de beste og mest oppdaterte metoHudebunnmsj. Kr. 300,- (ord. Kr. 400,-) dene som finnes på markedet i dag.

Bestill time på www.frokendings.no eller tlf. 955 29 365

Cort Piilsmauet 7 5005 Bergen

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98 w w w.e l li p s e kli n i k ke n .co m

Strandgaten 3, tlf. 55 32 80 98


Arken heilside 246x365mm.pdf

1

27.04.12

14.22

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Du finner oss i Åsane Storsenter 4.etg.

Vi tar imot nye pasienter

og yter akutt hjelp

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

man-fre: 07-22 lør-søn: 08-20

TLF : 55 19 77 50

Følg oss på facebook.com/arkentannlege

www.tanntips.no

15


16

▍Annonse

SOMMERKUPP! KUPP!

4999 Canon EOS 550D m/18-55mm og 75-300mm Speilrefleks med fabelaktig stillbildekvalitet, eller videokamera med 1080p Full HD filmopptak. Ja takk begge deler. • 18 megapiksler • ekstern mikrofonplugg • forbedret filmfunksjon

FINN

REISEGAVEKORT

KR 5000,-

NYHET!

(Gjelder ved bestilling av Brilliant fotobøker)

999 Samsung ST88

Fra 449

Kamera med 16.1 megapiksler og HD video i elegant metallhus. God vidvinkel, optisk bildestabilisator og 5x zoom gjør det enkelt å fange motivet. • 3” skjerm • Ansiktsgjenkjenning

20x20 Fujifilm Fotobok Brilliant 24 siders fotobok med stivt omslag. Her kan du legge inn bilde på omslaget. Matt eller glanset fotopapir. Mulighet for 24, 40, 56, 72 sider totalt.

Begrenset antall!

SJEKK PRISEN!

1699

2999

Samsung ST200F

Slankt kamera med 10x zoom og Wi-Fi for enkel trådløs overføring av bilder og video til PC, e-post, Youtube og Facebook. • 16.1 megapiksler • HD video • 3” LCD (Filmtilbudet gjelder Blueray-filmer.)

(24 sider)

Canon EOS 1100D m/18-55mm

Suveren bildekvalitet kombinert med funksjonsveiledning på skjermen gjør det enkelt for alle å ta glimrende bilder, og man kan filme i HD kvalitet. • 12,2 megapiksler • 3 bilder i sekundet.

Kleppestø Senter tlf. 56 14 89 90 - Vestkanten tlf. 55 50 89 60 - Fana Optikk Nesttun tlf. 55 11 77 57

Se flere gode tilbud på www.elitefoto.no


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

17

DIN IDÉ – VÅR DESIGN! www.raktpa.se

– Proffbutikken for den private... NORDSJÖ ONE Tåler regn etter 1 time. Opptil 16 års holdbarhet.

-20 % PÅ MÅLBESTILTE PLISSÉOG LAMELLGARDINER FRA KIRSCH! Gjelder t o m 25. juni.

FÅ HØYTRYKKSSPYLER PÅ KJØPET! Ved kjøp av utendørsmaling for kr 3 000,-.

NYHET! Tinova V Dør- og Vindusmaling er en meget hurtigtørkende vindusmaling, som gjør at du kan male dine dører og vinduer 2 strøk på samme dag. Holder lenger på farge og glans.

(Verdi høytrykksspyler, Kärcher 2.100, 100 bar, kr 1499,-)

NORDSJÖ TIXETT LANGTIDSBEIS

799,-

WAVE TERRASSEGRESS Med drenerende knotter. Grønn eller koksgrå.

10 ltr.

KUN: pr. m2

79,-

Din idé – vår design! FYLLINGSDALEN: Øvre Fyllingsvei 81(Melkeplassen). Tlf: 55 94 70 10. Åpent: Man–Fre 6.45–17. Lør 10–14. FØLG OSS PÅ FACEBOOK: www.facebook.com/AltonNordsjoIdeDesign

www.nordsjoidedesign.no


18

▍Annonse

ANNONSE

ANNONSE

LØS KRYSSORD OG VINN! Vinn iPad 2er

Gevinst hv 14. dag!

BOLLE BRØD KAKE KJEKS KRINGLE LEFSE LOFF MUFFINS SMULTRING TERTE VAFFEL

U T L H K H D

Q E K O R X A

KONTURA KUNDESERVICE tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)

Delta for kun kr 45 pr uke

Konkurranse 1

Konkurranse 2

Ett av ordene til venstre finner du IKKE i diagrammet. Dette er løsningsordet.

S M L Å A M V M K G Ø C R A U H J L O F F M L O I E A L F R T E X X K O E F R J F Z A S L R I Y Z S K Ø P I N G L E E F N O G B O L L E A V L D M B R Ø D

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPELETE + løsningsord sendes til 1906 Eksempel GPELETE BAKVERK sendes til 1906

Løs kryssordet. Løsningen fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra.

Vinn iPhonehv4erS Gevinst 14. dag!

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEKRYSS + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEKRYSS OSLO sendes til 1906 SMS&VINN™

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906.

Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Minstepris kr 90. Svar på oppgaver etter innmelding kosterkun alminnelig trafikktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurransen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.

ANNONSE

ANNONSE

LØS KRYSSORD OG VINN!

KONTURA KUNDESERVICE tlf 215 00 780 (man-fre: 9-15)

Delta for kun kr 45 pr uke

Konkurranse 1

Konkurranse 2

Løs sudokuen. Løsningsttallet fremkommer i de fargelagte rutene lest ovenfra. la

Løs kryssordet. Da vil løsningsordet fremkomme i de fargelagte rutene. HOGSTREDSKAP

HØSTMÅNED

TITTE

LITEN GRØNNSAK

ØKE HØYESTE TERNINGKAST

Vinn 5.000 krr Gevinst hve 14. dag!

Vinn

42” full HD

flat-TV

Gevinst hver 14. dag!

OVERREKKE

ER I LIVE

DROSJE

DET NYE TESTAMENTE FORK.

SIVBÅT

HIMMELRETNING

PENT HERREANTREKK

BUKK

KLOVN TA VARE PÅ

UTEN SØSKEN ØKE IKKE ANONYM ORG.

KIKKER MANN

HURTIG

LØVTRE

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPES + løsningstall sendes til 1906 Eksempel: GPES 7863 sendes til 1906

Send inn løsningen på SMS: Kodeord GPEBILDE + Løsningsord sendes til 1906 Eksempel: GPEBILDE BÅT sendes til 1906

Abonnementstjeneste. Delta i en av konkurransene for kun kr 45 pr uke. Send løsning på sms til 1906.

SMS&VINN™

Slik fungerer sms&vinn: Konkurransene er abonnementstjenester med nye vinnermuligheter hver 14. dag! Abonnementet kan stoppes når du vil ved å sende STOPP til 1906. Pris kr 45 pr konkurranse pr uke. Tjenesten faktureres annenhver uke via ditt mobilabonnement. Minstepris kr 90. Svar på oppgaver etter innmelding kosterkun alminnelig trafikktakst. Alle deltakere mottar en melding hver 14. dag på SMS med link som gir tilgang til nye oppgaver. Den eller de som sender inn korrekte svar på fl est oppgaver i løpet av konkurransen, kåres til vinnere. Alle vinnere publiseres på www.smsogvinn.no og får 8 ukers karantene. Er du under 18 år, fornyes ikke tjenesten. Har du noen spørsmål, ring kundeservice tlf 215 00 780 (man - fre kl 09-15) eller e-post på post@smsogvinn.no. Tjenesten leveres av Kontura AS.


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

SOMMERSALG! Se vårt store utvalg i butikkene på Minde og Askøy

20-30% PÅ ALLE MODULSALONGER Mange andre gode tilbud i butikkene

ASKØY Strusshamn Senter

Bergen Frydenbøgården, Minde Allé 35

Over broen, gjennom en tunell, to ganger til venstre, da finner du oss vel.

LVEIEN

KANA

N

ÅRDE

NBØG

FRYDE

NGER

FJØSA DANMARKSPLASS

VEIEN

KRAMBUA

Telefon 56 14 35 60 www.fagmobler.no

- Åpent: mandag-fredag 10-20, lørdag 10-16 bergen@fagmobler.no

19


▍Annonse

G L A S R E M M SO DRESSMANN

NILLE

Alle sommervarer

Bordvifte, høyde 38 cm. Før 139,-

3 2

99,-

CUBUS

BOYS OF EUROPE

FOR

EUROPRIS

Joggesko Str. 25-35 Før 129,-

79

99

JACK & JONES

Alle sommervarer (gjelder ikke Jean Paul)

Alle salgsvarer

59,- / 79,-

3 2

21

EMIL

Alle salgsvarer

BIANCO

Utvalgte varer

FOR

Stort utvalg dametopper

FOR

20

G-SPORT

Alle løpesko

-30% til

-70% -50% -30%

FOTO

MESSE

FREDAG 22/6 KL. 12 - 19: Stor fotomesse hos Elite Foto med representanter fra Samsung, Fujifilm, Casio, Camera & Videoteknikk og Canon tilstede. Gjør et skikkelig sommerkupp! NX 200 Med 18-55mm OIS og blits. Opplev ekstremt detaljnivå på 20,3 megapiksler i kompakt design. Ta bilder i 2D og 3D og film i full HD. Før 4999,-

MESSEPRIS*

3999,-

*Tilbudet gjelder kun fredag 22/6 kl. 12-19

www.vestkanten.no

Tilbudene gjelder kun på Vestkanten tom. lørdag 23. juni 2012. Med forbehold om trykkfeil og utsolgte varer.


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

21

? k a t t t Ny Kontakt oss gratis, uforpliktende tilbud! Vi utfører også taksjekk med komplett tilstandsrapport * kr 600,post@fanablikk.no/55 11 69 69 *gjelder ikke innenfor bompengeringen *gjelder tak der ekstra sikring ikke er nødvendig

Byens største takog ventilasjonsbutikk

Vi leverer alle typer ventilasjon, både til bolig og industri.

KAMPANJE PÅ VELUX SOLSKJERMING

• Kjøkkenhetter • Mekanisk avtrekk • Balansert ventilasjon Tilbud m. montering: atle@fanablikk.no Tilbud levering: butikk@fanablikk.no

15% rabatt • Blendingsgardiner • Rullegardiner • Plissegardiner • Persienner (NB! Husk å lese av koden i vinduskarmen) Tilbudet gjelder Tilbudet gjelderututmai. juli

Tlf. 55 11 69 63

Fanaveien 39, 5221 Nesttun butikk@fanablikk.no

www.fanablikk.no

ÅPNINGSTIDER: HVERDAGER 07-18 LØRDAG 09-14


22

▍Annonse

Se våre gode tilbud på Facebook og clinicit.no

QR code generated on http://qrcode.littleidiot.be

HUDPLEIE

55 32 11 24 - CHRISTIAN MICHELSENS GATE 5 WWW.CLINICIT.NO - ON.FB.ME/CLINICIT

99' Landhaus

10' Burstner I684

07 Solifer 686

07' Eura Mobil 690HS

"Hytte på hjul" Totalvekt: 2000 kg Lengde: 940 cm 5 soveplasser

Km: 48000 Totalvekt: 3500 kg Lengde: 692 cm 4 soveplasser

Km: 9200 Totalvekt: 4000 kg Lengde: 696 cm 5 soveplasser

Km: 18000 Totalvekt: 4000 kg Lengde: 706 cm 6 soveplasser

07' Challenger 614

06' LMC 582 TI

07' Hymer B660SL

12' Hymer B678

06' Challenger 163

03' Uttern S64 Diesel

Km: 35000 Totalvekt: 3500 kg Lengde: 705 cm 4 soveplasser

Km: 6900 Totalvekt: 4250 kg Lengde: 745 cm 4 soveplasser

Km: 65000 Totalvekt: 3400 kg Lengde: 595 cm 2 soveplasser

Km: 26000 Totalvekt: 3500 kg Lengde: 660 cm 4 soveplasser

Har du bil du ønsker å selge?

Ring 55 39 81 50 i dag!

120HK Merc 1,7 DTI Kartplotter Mye nytt! Rimelig i drift

Slik finner du oss:

Sett bilen i kommisjon hos oss!

Intet salg = Ingen kostnad!

Km: 30200!! Totalvekt: 3880 kg Lengde: 730 cm 4 soveplasser

BOBILER - CAMPINGVOGNER - TILBEHØR

-

KJØP - SALG - KOMMISJON

Kjør ca 400 fra rundkjøringen i Vågsbotn. Ta til venstre mot Birkeland. Ta så til høyre (parallelt med E16) Kjør under E16 i liten tunnel. Fortsett langs E16 ca 80 meter. Fritidsgården Bergen AS Blindheimsveien 91 5131 Nyborg i Åsane post@fritidsgaarden.no


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

SKOKONKURS!!! VI HAR KJØPT SKOKONKURSEN ETTER UNDERSÅTTENE A/S

TUSENVIS AV PAR

KVALITETSSKO SKAL VEKK

DAME-HERRE-BARN SCHOLL GABOR RHODE HØGL VIKING KLAVENESS ALGARVE ROCKPORT SHOECARE CONWAY CLASSIC M.M

÷50% AV HVIT PRIS

E D O G E P R E KJEM S I PR

S T E T I KVAL R E L B Ø HI ROATTGINGEOGMTRE,PARASOLLER, ER. L O T S L O S R E G SOLSEN

49,10,÷70%

ALL FINISH TOWERBABLETTER KIN T OPPVASKEMAS 40% I FORHOLD UM GLIGVARER, SPAR MINNIM KURRENTER I DA TIL VÅRE KO ,- TIL 79.DERES PRIS 69

DELING ER DET V A E K IS F R Å V I P Å GJØRE! ALLTID ET KUP . 2PACK SLUK RIS UKENS SJOKKP E GODBITER G N A M S E L E D FREM KONKURS. I VÅR SPORT 1 FOTBALLSKO LE BLA ANNET AL

I HVA DU V R A H G IN L E D AV I VÅR VERKTØYOMMERENS MALINGSARBEID TRENGER TIL S ER TIL SJOKKPRIS

2 m 0 0 0 3med alt mulig

MIDTUN, ULSMÅGVEIEN 7 (TIDLIGERE GO CART SENTERET) HVERDAGER 10- 20 LØRDAG 10-18 - TLF 45 15 05 05 - OUTLETNORGE.NO

23


24

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Musikkpenger til Hordaland

Kultur Scene

Musikkutstyrsordningen tildelte nylig 5,7 millioner kroner musikklivet musikklivet ii Hordaland. Hordaland. Blant Blant motmottakerne er Kulturhuset USF, USF, Garage, Garage, Bergen BergenKjøtt Kjøtt og og Lydgalleriet. I tillegg tillegg har har Arna Arna og og Åsane Åsane fått fått tilskudd tilskudd til tilen en fullt utstyrt musikkbinge. Et knippe øvingsanlegg har også fått tildelt øvingsutstyr. Musikkutstyrsordningen er den nasjonale støtteordningen for teknisk utstyr, akustikk og lokaler. lokaler.Til Til sammen 90 mottakere over hele landet fikk støtte.

Bergensk Askepott elske Rita Lynne kan takke farens radio- og tv-verksted og Sissel Kyrkjebø for at hun ble operasanger. Nå spiller

INSPIRERT AV SISSEL: – Da jeg var liten hørte jeg på Sissel Kyrkjebø og tenkte, «slik vil jeg også bli!» sier bergenssangeren Rita Lynne. Nå har hun hovedrollen som Angelina i Rossinis Askepott.

Mari-Louise Uldbæk Stephan

mari@byavisen.net

Teaterscenen Tivoli på Det Akademiske Kvarter yrer av sangere og dansere. «Hvor er paraplyen?» «Har du en penn?» «Skal jeg stå her eller her?» Spørsmålene er mange før første gjennomgang av Rossinis Askepott. Og for utenforstående kan forberedelsene virke lettere kaotisk. – Vi har jobbet hver for oss i ulike grupper noen uker. Nå kjennes det godt å kunne sy alt sammen, sier Rita Lynne (som tidligere het Rita Therese Ziem). Hun har hovedrollen i sommeroperaen Askepott.

Lynne er født og oppvokst i Bergen, men flyttet til Oslo i 2004 for å studere ved Musikkhøyskolen og ved Operahøgskolen. Nylig har hun vært solistpraktikant ved Den Norske Opera i Oslo, samt jobbet og studert et år ved International Opernstudio ved operaen i Zürich. – Jeg var på prøvesang i Stockholm i fjor. Da jeg samme dag ble tilbudt rollen som Askepott i Bergen ble jeg veldig glad. Det er fantastisk, sier hun.

–˜Engang skulle min far reparere videomaskinen til en eldre operasangerinne som bodde her i Bergen. Hun spurte om ikke min far ville ta sangtimer. Etter litt nøling sa han ja. Hun spurte også om jeg ville lære å synge. Da var jeg åtte år, sier hun. Operasangerinnen beskriver rollen i Askepott som krevende. –˜Deter en veldig fysisk rolle som krever både kondisjon og stor fleksibilitet i stemmen. Det er utfordrende, men jeg elsker det, sier hun.

STARTET SOM ÅTTEÅRING Valget om å bli operasanger kan hun takke farens radio- og tv-verksted og Sissel Kyrkjebø for.

150 BARN Rossinis Askepott er et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Den Nye Opera, Oseana kunst- og

kultursenter, Ung Symfoni, Voss kulturhus, samt kulturskolene i Bergen, Os og Voss. I tillegg til norske og internasjonale operasangere, deltar til sammen rundt 150 barn og unge fra alle tre steder som musikere, korsangere og dansere. En av de mange unge er Matias Hagen Skrede (11) fra Bergen guttekor. Han har vært med i koret siden 2008 og er allerede en dreven sanger. –˜Jeg kommer nok til å bli litt nervøs på scenen, men jeg har sunget for full sal i Grieghallen før, så det går sikkert bra, sier han. ˜ MAGISK HISTORIE Det var operasjef Mary Miller som

kom med ideen om å sette opp Askepott. –˜Jeger fiolinist og har spilt stykket mange ganger. I tilegg har jeg sett ti ulike produksjoner av denne oppsetningen, sier hun. Miller forteller at det er mange grunner til at hun valgte nettopp Askepott. – Dette er en magisk og universell historie som har et budskap som ikke går av moten. Musikken er veldig flott og det er også en god erfaring for Ung Symfoni å kunne være med og spille dette, sier Miller. – Forestillingen er rettet mot familier, så da er det også viktig å velge en historie som folk kjenner fra før,


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

25

DNT UNG BERGEN

Kvinner som skriver

Det er tatt opp ni kvinner og tre menn ved Skrivekunstakademiet i Bergen til høsten. Men det er ikke bare der kvinneandelen kvinneandelen øker. øker. Ved forfatterstudiet i Tromsø ble en mann mann og og 14 14kvinner kvinneruteksauteksaminert i år. Også hos forlagene merkes det en endring. endring. – Tidligere har mannlige forfattere dominert i bunken av innsendte manus. manus. Nå Nå er er det det litt litt flere flere kvinner enn menn som sender inn, sier forlagssjef forlagssjef for norsk skjønnlitteratur i Cappelen Damm, Anne Fløtaker til Dagbladet.

– HELT EKTE

er operalivet

«DET ER IKKE SÅ LETT Å GJENSKAPE NATUROPPLEVELSER, DU MÅ NESTEN BLI MED SELV»

hun hovedrollen i sommeroperaen om Askepott.

ini i

geren Anton Ljungqvist spiller Dand

ROSEGUTTENE: Den svenske operasan sommeroperaen.

Vil du gå på tur i fjellet fra hytte til hytte, sove ute eller i telt? Har du lyst til å prøve ut spennende aktiviteter som kajakkpadling, brevandring, og klatring? Vil du finne nye turvenner og krysse Norge på Tvers, eller klatre via Himmelstigen til Trolltunga? Sjekk ut sommeropplevelser i høyfjellet med DNT ung Bergen, og bli med på tur i sommer - Nybegynnere hjertelig velkommen! Aldersgrense 16-26 år om ikke annet spesifisert. SOMMEROPPLEVELSER I HØYFJELLET FOR UNGDOM Sosial kveld 7. juni Bli kjent med andre turglade ungdommer. Vi forteller mer om sommerens turer, quiz og kaker! Grunnleggende turlederkurs 15. – 16. juni Vær med å spre turglede til andre ved å ta turlederkurs. Lær mer om orientering i høyfjellet, matlaging ute på tur, og turledelse for andre ungdommer! Norge på tvers 10. – 16. juli DNT ung Bergen går for første gang Norge på tvers. Denne turen kan høres krevende ut, men det er egentlig bare er en tradisjonell hytte-tilhytte-tur, gjennom et vakkert landskap. Stimerking på Hardangervidda 19. – 22. juli Gjør en dugnadsinnsats for DNT. Det blir kjekt, sosialt og en flott opplevelse i vakker natur.

Foto: Mari-Louise Uldbæk Stephan

g som denne. når man er med i en stor oppsetnin FØLGER MED: Det blir en del ventingen, sier Lisa Jæger (10). Hun er en av de unge – Det blir gøy å vise seg frem på scen danserne i Askepott.

Rossinis Askepott legger hun til. Når Askepott skal vises i Bergen, på Os og Voss blir det imidlertid ikke bare barn i publikum, men også på scenen. –˜Detvar ingen barn i den opprinnelige operaforestillingen. Det har vært en komplisert prosess å tilpasse oppsetningen, men jeg synes at vi har løst dette veldig bra. NY OPERA NESTE ÅR Operasjefen legger ikke skjul på at hun er imponert over sangerne, musikerne og danserne i forestillingen. – Rita Lynne er fantastisk. Hun har en flott tilstedeværelse på scenen.

Jeg håper at dette kan gi henne gode muligheter videre i karrieren, sier Miller. Planene for neste år holder Miller foreløpig hemmelig. Det eneste hun kan si er at det blir en sommeropera også i 2013. –˜Iår er det første gangen vi har med oss Voss og Os. Etter årets oppsetning skal vi evaluere hvordan det har gått og bygge videre på våre erfaringer, sier en forventningsfull operasjef.

» Den Norske Operas sommeropera i 2012. » Blir vist på Oseana kunst- og kultursenter, Grieghallen og i Voss kulturhus mellom 21. og 26. juni. » Norske og internasjonale operasangere har hovedrollene. » Er et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Den Nye Opera, Oseana kunst- og kultursenter, Ung Symfoni, Voss kulturhus, samt kulturskolene i Bergen, Os og Voss. » Operaen er regissert av Roland Breand, som blant annet hadde ansvaret for den spektakulære åpningen av den europeiske kulturhovedstaden Stavanger 2008.

BaseCamp Trolltunga 23. – 27. juli Bli med på årets BaseCamp. Det blir via ferrata til Trolltunga, padling, isklatring, brevandring, mye sosialt og nye venner. Aldersgrenser 15 – 19 år. Gled deg! Brekurs for ungdom 30. juli – 5. august En opplevelsesrik og læringsrik uke, der du får prøve rapell, isklatring, gange i utfordrende blåis, redning fra bresprekk og mye mer! Sommerleir i Bergsdalen 6. – 10. august Vi koser oss på fjellet med ulike aktiviteter og mye moro! Her blir du kjent med nye folk som også elsker å være ute på tur og å ha det gøy. Aldersgrenser 12 – 14 år. Villmarkstur på Hardangervidda 6. – 12. august En ordentlig villmarkstur. Bli med å sove ute, bli flink i kart og kompass, få nye venner og fantastiske naturopplevelser. Tidligere vært en veldig populær tur.

Påmelding/ informasjon: www.dntung.no/bergen Facebook: DNT ung Bergen E-post: dntung@bergen-turlag.no


26

▍Annonse GUIDE: BYGG & HÅNDVERK

BYGG & HÅNDVERK Glassmesteren sentralt på Minde

UKER

Nytt bad på 1-2-3

* Kun en kontaktperson DESIGNUTKAST

* Vi leverer og monterer kvalitetsvinduer fra Lyssand H-vinduet Magnor Frekhaug

Vi utfører også demontering

per alle ty rn og r e p Vi kjø r, skrapje ll lle meta kabelavfa Vi utplasserer containere

* Høy kvalitet

* Tilskjæring av * Duggruter glass, speil og plexi ÷30% rabatt

Større kvanta hentes

Gunstige priser- personlig service

Metallco Bergen AS

Avd. Laksevåg, Johan Berentsensvei 4, tlf. 55 94 24 90 Kontaktperson: Servicesjef Rune Pedersen på tlf 99 52 33 12 eller Servicesjef Svein Erik Kversøy på tlf 99 52 33 07

www.jors.no

Damsgårdsveien 95/97 5058 Bergen Tlf. 55 34 17 70 • Faks 55 34 32 32

Tlf. 55 34 17 70

Kanalveien 88 • 5068 Bergen • Tlf 55 29 81 91 glassbjerget.no • email: post@glassbjerget.no

Omtrekking, Restaurering, Produksjon og Vedlikehold

PÅ JAKT ETTER NY

GARASJEPORT?

ET DATTERSELSKAP I UMOE-KONSERNET

˜ Elektroinstallasjon ˜ Sikkerhetsløsninger ˜ Tele- og datainstallasjon

Tlf. 55 15 58 00 Døgnvakt: 934 42 797

Tlf. 55 27 05 47 ww.walloe.no

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen

- når du har behov for elektriker

TLF: 55 11 42 10

Hjellestadveien 72, 5868 Blomsterdalen Man-Fredag: 8-16, Tirs- og Torsdag: 8-18

Boligprosjekter FRUDALSRINDANE - ERDAL PÅ ASKØY VI HAR FOR SALG 2 TOMANNSBOLIGER PÅ FRUDALSRINDANE PÅ ERDAL.

Små og store oppdrag!

Tel. 41 65 23 92 www.belva.no

BOLIG

INDUSTRI

VARMEPUMPER

Er du

Svakstrømsmontør eller

Elektromontør og ønsker å jobbe i en kompetansebedrift? Otera Delta har mange spennende oppdrag hos våre gode kunder innen brannalarm, nødlys, internkontroll, Industri .

Boligene selges og oppføres etter nye forskrifter. Grunnarbeidet er kommet godt i gang og betongarbeidet vil påbegynnes til høsten.

Sommeren er her, få bilen behandlet med Ditec.. Gjør det ikke selv. En glans, som vi på forhånd ikke trodde var mulig Er effektiv og gir langvarig rustbeskyttelse. Utfører alt innen bilpleie, også dekkskift og vi har Dekkhotell. Kokstad Bilpleie Nå også i Frydenbøgården Tlf. 957 24 881

Boligene er ca 133 kvm m/3 soverom Boligene leveres med: • Flislagte bad • Sentralstøvsuger • Balansert ventilasjon • Stålpipe komplett med ildsted

DITEC LAKKBEHANDLING

Gangavstand til barne- og ungdomsskole, barnehage og idrettsplass. Gode turmuligheter og solrik beliggenhet.

HERDLEVÆR - ØYGARDEN FRITIDSBOLIG/ENEBOLIG • Idyllisk beliggenhet • Kort avstand til sjø • Mulighet for fisking og båtliv • Badestrand i nærheten • Båtfeste

Ny avis

Hver tirsdag

Vi tilbyr et godt miljø , faglige utfordringer, konkurransedyktige betingelser og servicebil. Dersom dette virker spennende, ta kontakt med avd. leder / Installatør Bjarte Øren

tlf : 911 32 078 / 55 11 83 00

LILLE BREIVIK - ASK Enebolig, alt på ett plan

OTERA DELTA AS

OTERA ELEKTRO A/S VEST • Nedre Nøttveit 62 Pb. 196 Rådal • 5858 Bergen Tlf. 55 11 83 00 bergen@otera.no • www.otera-delta.no

Får du ikke Byavisen hjem til deg? Ring 55 17 36 50

Kontor Kleppestø - 56 15 12 30 - www.anjo.no - e-post: anjo@anjo.no


REISEKAMPANJE

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

27

Sikkerhet og komfort Er det ord du forbinder med ditt sikringsskap og elektriske anlegg?

Samsonite Aeris

Har du fortsatt skrusikringer i sikringsskapet?

Solid reisefølge i gla’farger! Nå til kampanjepris.

VINN ET NÅ: RABATT KR 200,- REISEGAVEKR. ord. pris spinner 68 cm kr. 1599,KORT PÅ ord. pris spinner 75 cm kr 1699,10.000,-!

Skift til automatsikringer – og du behøver aldri mer: • frykte varmgang pga. dårlig tilskrudde sikringer • frykte berøringsskade • være usikker på hvilken sikring som er gått • tenke på reservelager av sikringer

Smart Trip

3 størrelser/flere farger

Ord. pris kr. 799/899/999,-

Du får nemlig sikringer som er dimensjonert etter ditt behov, som «går» når de skal – og som enkelt knipses på igjen!

(ill. foto)

. r p t t a b a R koffert

Tilbudet inneholder: 1 stk. Hovedsikring 2/40A, 2 stk. Jordfeilbryter 2/40A 30mA, 3 stk. A utomatsikringer 2/10A utfø relse, 4 stk A utomatsikring 2/16A utfø relse, 1 stk A utomatsikring 2/25A utfø relse

÷200

Samlet kampanjepris for utskiftingen/ inkl. arbeid:

mer

i hele som

kun kr.

RIS NITE AE IP U SAMSOV Q E L • TRA ERT TRIP • SMA

Colerful fra Travel Equip

3 størrelser/2 farger

Ord. pris kr. 699/799/899,-

5.500,7.500,inkl. mva.

Ved andre effektbehov enn det som er tilbudt, vil dette også kunne forhåndsprises. Ved bestilling av dette kampanjetilbudet innen 14 dager vil Dere også få tilbud om en el-sjekk av Deres leilighet, for kun kr. 600,500,- inkl mva. Vi er også behjelpelig med å gi råd vedrørende energisparende tiltak for å få strømregningen din ned.

Velkommen innom til en hyggelig handel!

Åsane Storsenter • Bergen Storsenter Galleriet • Sartor Storsenter

Kløverhuset • Åsane Storsenter

Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen • Tlf. 55 15 58 00 www.sonnico.no • e-post: jorn.ruiz@sonnico.no Vakttelefon: 934 42 797


28

nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Mindre sakprosa for barn

Kultur I byen

Salget av sakprosa for barn har stupt med om lag 30 prosent, skriver NRK. Bransjestatistikken Bransjestatistikken for for Den norske Forleggerforeningen, viser at 67 67 slike bøker ble gitt ut i fjor, mot 83 i 2010. 2010. For å få flere nordmenn til å skrive sakprosa for barn, starter Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Norsk barnebokinstitutt en egen forfatterutdanning fra høsten av, melder bokogsamfunn.no

Gir turbo-gir på – Vi har en blanding av passiv aggresjon og beundring for Bergen. Det er mye kjærlighet i bunn, sier Nils Gjerstad

redaksjon@byavisen.net

13. juni slapp bandet ut sitt første album på fem år. På årets Bergenfest (21. - 24- juni) spiller de sin første konsert i Bergen på årevis. Den beryktede vokalisten Hank von Helvete har blitt byttet ut med Tony Sylvester. – Det er et nytt og friskt band i full turbo-gir, samtidig som man hører at det er Turbo. Tony har en helt annen stemme med mer kraft enn Hank, sier Thomas Seltzer.

RØTTER FRA 70-TALLET: Turbonegro har vært aktive i snart 25 år, og Seltzer forklarer at det er røttene i tunge 1970-tallsband som Sabbath og Zeppelin som fremdeles gjør seg gjeldende. Foto: Raymond Mosken

HAR MED BERGENSMUSIKER I tillegg har Turbonegro fått Tommy Akerholdt på trommer. – Vi har også fått «flydd inn et talent», som det heter på pornospråket. Tarjei Strøm fra Ralph Myerz var med og øvde til innspillingen en periode, da Tommy var på turné med Serena-Maneesh. I tillegg til å være en skikkelig bergenser er Tarjei også en dyktig trommis, sier Seltzer.

I byen Konsert Tirsdag 19. juni Lunchkonsert på Troldhaugen, Troldhaugen, klokken 13.00. Sting, Bergenhus Festning, klokken 18.00. Onsdag 20. juni Bergen Unge Kammerorkester, Biskopshavn kirke, klokken 19.30. Keystone Boy Choir - Süssmann - Grieg in Bergen Festival, Korskirken, klokken 19.30. Brødrene Iversens Orkester, Dyvekes Vinkjeller,klokken 21.00. Torsdag 21. juni Lunchkonsert på Troldhaugen, Troldhaugen, klokken 13.00. Totto & Tarjei, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 17.00. The Duke Spirit, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 17.30. The Low Anthem, Bergenhus Festning Plenen, klokken 18.15. Bat For Lashes, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 19.20. Jonathan Wilson, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 19.15. Laleh, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 20.15.

Billy Talent, Bergenhus Festning - Bastionen, klokken 21.10. The South, Bergenhus Festning - Magic Mirrors, klokken 21.10. Lars Winnerbäck, Bergenhus Festning Plenen, klokken 22.10. Fredag 22. juni Lunchkonsert på Troldhaugen, Troldhaugen, klokken 13.00. Totto & Tarjei, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 17.00. Baxter Dury, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 18.00. Monica Heldal, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 18.00. Charles Bradley, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 19.00. Mads Langer, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 19.15. Nordskog & Bakke - Grieg in Bergen Festival, Korskirken, klokken 19.30. Tinie Tempah, Bergenhus Festning Plenen, klokken 20.00. Trixie Whitley, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 21.00. Sharon Jones, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 21.10. Lewis Floyd Henry, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 22.15.

Bernhoft med band, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 22.45. Ribozyme, Grieghallen - Peer Gynt, klokken 23.00. Anja Elena Viken, Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 23.30. Opeth, Grieghallen - Peer Gynt, klokken 00.00.

Nordskog - Bakke/Grieg i Bergen, Korskirken, klokken 19.30. Kyuss Lives! Bergenhus Festning Bastionen, klokken 19.50. Justin Townes Earle, Bergenhus Festning - Magic Mirrors, klokken 20.00. Turbonegro, Bergenhus Festning Plenen, klokken 21.00. Treetop Flyers, Bergenhus Festning Lørdag 23. juni Bastionen, klokken 22.00. Lunchkonsert på Troldhaugen, Flogging Molly, Bergenhus Festning Troldhaugen, klokken 13.00. Plenen, klokken 22.45. Dag Arnesen Norwegian Song, Thon Korallreven, Kvarteret, klokken 22.00. Hotel Sandven, klokken 13.00. Megaphonic Thrift, Ole Bull Scene, Totto & Tarjei, Bergenhus Festning klokken 23.00. Magic Mirrors, klokken 14.00. Israel Nash Gripka, Bergenhus Festning The Last Hurrah! Bergenhus Festning Magic Mirrors, klokken 23.00. Magic Mirrors, klokken 15.00. Charles Bradley, Logen Teater, The Majority Says, Bergenhus Festning klokken 23.30. Bastionen, klokken 15.45. King Krule, Kvarteret, klokken 23.40. Team Me, Bergenhus Festning - Plenen, Senjahopen, Rick’s Teater, klokken 00.00. klokken 16.30. Chew Lips, Ole Bull Scene, klokken 00.15. Abigail Washburn, Bergenhus Festning Swarm, Garage, klokken 00.15. Magic Mirrors, klokken 16.30. Den Svenska Björnstammen, Kvarteret, Shearwater, Bergenhus Festning klokken 00.40. Bastionen, klokken 17.25. Young Dreams, Ole Bull Scene, Lewis Floyd Henry, Bergenhus Festning klokken 01.15. Magic Mirrors, klokken 17.45. JD McPherson, Logen Teater, Patti Smith, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 01.15. klokken 18.30. Doomriders, Garage, klokken 01.15.

Phenomenal Handclap Band, Kvarteret, klokken 01.50. Søndag 24. juni Lunchkonsert på Troldhaugen, Troldhaugen, klokken 13.00. Antikk musikk, Damgsgård Hovedgård, klokken 14.00. Kings of Convenience, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 17.00. Christian Hundsnes Grøvlen, Troldhaugen, klokken 18.00. Ingrid Michaelson, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 18.30. Orgelkonsert, Bergen Domkirke, klokken 19.30. Ane Brun, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 19.45. Lousiana Washboard Five, Thon Hotel Sandven, klokken 20.30. Emeli Sandé, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 21.15. Thåström, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 22.15. Mandag 25. juni Lunchkonsert på Troldhaugen, Troldhaugen, klokken 13.00. Orgelklubben Ferdiand, Bergen Domkirke, klokken 14.00.


nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

29

Begjær på utstilling

Elsker «Folk ved fjorden»

Ni måneder etter premieren går «Folk ved fjorden» fortsatt på Bergen kino. Så langt har 17.000 besøkt de 700 forestillingene i Bergen. – Tallet er sensasjonelt høyt, tatt i betraktning at dette er en dokumentarfilm. De trekker vanligvis ikke særlig mange. Til sammenligning er det like mange som har sett «American Pie - Reunion», sier Stein Sørensen, programsjef ved Bergen Kino til Bergens Tidende. Foto: Øyvind Sandberg

Forrige uke åpnet Kunstmuseene i Bergen sin egen utstilling «Desire». Her presenteres 30 ulike kunstneres arbeider fra Norge og utlandet under temaet «begjær i kunsten». Blant de over 60 kunstverkene, kan man blant annet få se sarte peniskjoletegninger, ikke-så-uskyldig plastelina, utfordrende videoer knyttet til kjønnsrollemønster og en video som forteller om erfaringer fra et bordell. Utstillingen er museets eget, laget sammen med kurator Eli Okkenhaug.

å Bergenfest Thomas Seltzer, bassisten fra plateaktuelle Turbonegro. PROVOSERENDE TITLER Sexual Harassment er nok en provoserende tittel fra Turbonegro. ˜ – Tittelen inneholder både «sex» og «ass» , så det lover jo bra, humrer han, og legger til at seksuell trakassering er stort sett fint når det går «andre veien», altså fra kvinner mot menn, aller helst i julebordstider. – Sexual Harassment er livet i et nøtteskall, mener Seltzer. «You give me worms» er første singel fra platen. – Det er en direkte oversettelse av det norske uttrykket «Jeg får mark av deg!», og det handler om parforhold og at menn kommer fra Mars og kvinner fra Venus, forteller Seltzer. – Låten Sister Mister er det noen anmeldere som tror at handler om Hans-Erik (journ. anm. Turbonegros tidligere vokalist Hank von Helvete) – Det handler om en gutt som vil være med på reality-tv. Grunnet reglene er han nødt til å skifte kjønn for å være med, og han

ender opp som en ubestemmelig blanding av gutt og jente. Det er ment som en kritikk og samtidig hyllest av kjendiskulturen, forteller Seltzer humørfylt. IMPONERTE KLAUS VOORMANN Anekdotene om Turbonegro er mange. Til det populære albumet Scandinavian Leather (2003) fikk de ekspempelvis tyske Klaus Voormann til å lage cover. Voormann er mest kjent for at han designet omslaget til Beatles’ Revolver (1966). Siden det revolusjonerende omslaget har han bare tegnet et omslag, og det er altså til Turbonegros sjette album. Seltzer forteller hele historien: – Vår tyske plateselskapsmann kontaktet Voormann, og fikk først et nei, da han hørte at det var snakk om å designe et nytt cover. Han var overhodet ikke interessert i å få noen flere Beatles-koblinger, men da vi kunne fortelle at Turbonegro var stor fan av Randy Newman,

var han straks mer positiv. Klaus Voormann har nemlig også spilt bass på en av hans plater. Imidlertid krevde han at plateselskapsmannen vår kjente Randy Newmans melodier såpass godt at han kunne synge en sang av Newman over telefon. Det gjorde han, og Voormann ble såpass imponert over at et punkrockband var fan av Randy Newman at han laget coveret til Turbonegros plate Scandinavian Leather.

Sexual Harassment er livet i et nøtteskall.

Seltzer om tittelen på Turbonegros niende studioplate

konsert. Vi kan i alle fall love at det kommer til å bli litt tafsing under konserten vår, men da fortrinnsvis av det musikalske slaget, sier Thomas Seltzer avslutningsvis.

MUSIKALSK TAFSING Konserten på Bergenfest blir deres første i Norge i år. Turnéen omfatter også konserter i England, Frankrike, Tyskland, Danmark og Østerrike. ˜ – Vi skal spille utendørs i Bergen. Når vi spiller ute prøver vi å gjøre det som om vi spiller på en liten intim klubb, mens når vi spiller på intime klubber prøver vi å gi inntrykk av at vi spiller på en utendørsarena. – Vi håper jo på at det også blir litt sexual harassment under

I byen Scene

I byen Utstilling Kings of Convenience, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 17.00. Ingrid Michaelson, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 18.30. Curti - Moretti / Grieg in Bergen, Korskirken, klokken 19.30. Ane Brun, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 19.45. Emeli Sandé, Bergenhus Festning Bastionen, klokken 21.15. Thåström, Bergenhus Festning - Plenen, klokken 22.15.

Nikolai Astrup, Lysverket, 1. januar – 8. september. Sankta Sunniva og det heilage skrinet, Bryggens museum, 2. januar – 1. oktober. Sølvskatten - Bergens gullsmedkunst, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 3. januar – 31. desember. Mennesket og tingene, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 3. januar – 31. desember. Fragment fra fortida, De Kulturhistoriske samlinger, 7. januar – 31. desember. Kinasamlingen, Vestlandske Kunstindustrimuseum, 4. februar – 31. desember. Malerier, foto og rakukeramikk, Galleri Perma, 1. april – 31. desember. 50 år i eget hus, Bergen Sjøfartsmuseum, 9. april – 31. desember. Toner i tråd - Åse Eriksen, Hordamuseet, 17. april – 28. februar 2013. «Vi smykker oss», Galleri Oz, 21. april – 23. juni. Tre døde og en overlevende – ÿ re Titanic-skjebner, Bergens Sjøfartsmuseum, 30. april – 6. januar 2013. Kristine Fornes - Og bakom synger skogene, Galleri Format, 11. mai – 24. juni.

Terese Longva - In this House, S12 Galleri og verksted, 11. mai – 24. juni. Sohei Nishino: «Diorama Map» og Heli Rekula: «Landscape no. 20 An Tiaracht», Stiftelsen 3,14, 18. mai – 1. juli. Sohei Nishoni «Diorama Map» – Galleri 3,14, 19. mai – 1. juli. Stein Bakke - Megapiksler og Akryl›, Gallery Forrest, 19. mai – 1. juli. Gavebordet - folkegaver til kong Haakon og dronning Maud, Permanenten Vestlandske Kunstindustrimuseum, 24. mai – 2. september. Festspillutstillingen 2012: Marianne Heiner - Surplus, 24. mai – 19. august. Erling Valtyrson - mezzotint, Galleri Parken, 24. juni – 24. juni. Mine Veivisere - malerier av Kristin Aase, Helgeseter, 25. mai – 24. juni. Kari Hartveit, Rekstensamlingene, 25. mai – 30. juni. Klassisk realisme, Oseana Kunst og Kultursenter, 31. mai – 15. juli. Grete Modahl Hjellestad og Geir Modahl Bakke - malerier, Lille Atelier, 2. juni – 29. juni. Begjær, Bergen Kunstmuseum - Stenersen, 14. juni – 16. september.

Tirsdag 19. juni Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 09.30. Etnoporno, Den Nationale Scene, klokken 19.00. Onsdag 20. juni Omvisning, Den Nationale Scene, klokken 09.30. Etnoporno, Den Nationale Scene, klokken 19.00. Fana Unge Musikkteater: Bjellen, Rudolf Steinerskolen i Bergen, klokken 19.00. Torsdag 21. juni Med Octavia på teatret, Den Nationale Scene, klokken 09.30. Askepott, Oseana Kunst- og Kultursenter, klokken 18.00. Fana Unge Musikkteater: Bjellen, Rudolf

Steinerskolen i Bergen, klokken 19.00. Etnoporno, Den Nationale Scene, klokken 19.00. Fredag 22. juni Etnoporno, Den Nationale Scene, klokken 19.00. Sommershow - Stand up Bergen, Rick’s Teater, klokken 21.00. Lørdag 23. juni Askepott, Grieghallen, klokken 18.00. Sommershow - Standup Bergen, Rick’s Teater, klokken 21.00. Søndag 24. juni Askepott, Grieghallen, klokken 18.00. Ein hyllest til kjærleiken, Oseana Os Kunst og Kultursenter, klokken 19.00.

AUTORISERT VERKSTED

FIAT VAREBIL med nye, topp moderne lokaler på Kokstad. Vi er også autorisert Iveco verksted. Prøv oss!

Bilsalg Kokstad – din partner på nyttekjøretøy

KUNDEMOTTAK VERKSTED: Tlf. 934 63 837 bilsalgkokstad.no

Gode tilbud på nye biler! Telefon 966 24 971 934 63 749


30

▍Annonse

Vindusdager

hos Byggmester Atle Karlsen AS Spesielt for dere i Midtunhaugen

Vi har stort varelager på bla. kanap åpningsvinduer både i 120 og 160 høyde.

45% vinduer e t r ø f r e g a på alle l induet v s e g r o N fra

Butikken er åpen etter avtale

Byggmester Atle Karlsen AS

tlf. 55 91 01 50

www.byggatle.no - mail: post@byggatle.no

FIRMAFEST KONFERANSE BRYLLUP KONFIRMASJON JULEBORD CATERING ETC.

Vi leier også ut utstyr til selskaper

Vi leverer topp kvalitet og service til ditt arrangement. Prøv oss neste gang. Vi har lokaler til små og store selskaper! Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Tlf 55 24 77 77 trond.monsen@rikstoto.no

g

Travparkveien 170 - 5111 Breistein

/6

rer t.o.m 30

Tilbudet va


31

www.byavisen.net

Fisk

Livsstil Kryssord 1.

Fisken Nemo i filmen med samme navn er oransj- og hvitstripete. Hvilken fiskesort er han? 2. I 1988 kom en britisk-amerikansk filmkomedie, skrevet av John Cleese. Han hadde selv en hovedrolle. Hva het fisken med en sentral rolle i filmen? 3. Verdens giftigste fisk har fått navnet sitt fordi den etterligner en stein. Navnet er? 4. Verdens største fisk er i haifamilien, og den kan bli mer enn 12 meter lang og veie 20 tonn. Navn? 5. Hva heter fiskeretten som består av tomat og torsk, og er populær i Portugal? 6. I Norge har vi to sorter av en fisk med bein som lager en rumlende lyd når den løftes ut av vannet. Navn? 7. I Akvariets karpedam blir små barn oppfordret til å legge fra seg en eiendel. Hvilken bruksgjenstand ligger strødd på bunnen i dammen? 8. En fisk har fått kallenavnet «Helvetesfisken», fordi den har pigger i ryggfinne og gjellelokk. Navn? 9. Japan har en nasjonalrett som består av fisk, som også har blitt veldig populær her hjemme. Navn? 10. Hva heter den vanligste haiarten i Norge? Ordene finner du både horisontalt, vertikalt og diagonalt. Løsning fra forrige avis: 1. Duopol 2. Kasko 3. Likviditet 4. Resesjon 5. Fripolis 6. Autarki 7. Debetsaldo 8. Kredittverdig 9. Forsinkelsesrente 10. Ringgit

X

E

K

B

I

G

R

P

V H

I

P

R

R

I

G

I

V

P

V A

R

V

R

Z

X

E

X

F

J

H N

F

D H

Y

B

V W N

P

K

D

E

B

T

S

A

L

D O

F

X

Z

A

Q

F

G W V

R

I

C

L

J

G

Z

L

Y

D D

L

D N

G

O

Z

H Q H

M K

F

E

T

N G

R

U

N U

Q H

Y

U

U

Z

L

B

D U

N G

N G

Y

R

G

P

I

P

P

I

B

J

J

L

O

B

I

M

R

D

E

Y

R

R

E

K

I

I

H

L

C

S

N

X

L

A

Z

E

B

D

K

N

J

C

R

A

X

Z

X

F

T

A

E

I

H

R

O G

A

U

A

R

I

B

D

X

R

E

B

R M M

I

R

H

H G

U

Z

E

A

V W A

X

X

F

K

D

R

E

S

E

S

J

O N

X

H G

N

P

F

A

T

S

Z

F

R

C

E

M T

R

E

D

Y

O

I

H

Y

Z

V

F

Z

D

V D

C

Z

R

E

U

I

S

D

J

V M C

I

T

V

T

A W U

I

R

Q

C

O

D

X

L

Q

R

G

Y

Z

R

I

T

J

Z

I

L

D

I

V

R

J

O

Y

G

T

O A

J

O Q H M P

Q H

K

G

Y G S

Z

B

R

Z

J

V W C

L

Z

L

S

E

S

R

E

N

T

E

N

Y M

I

M

E

T

X

O

Y

D

B

L

Q N

C

G

T

S

J

B

G

X M F

G

A

T M

I

L

G

P

Y

Y

H N

C

T

V

M O

M S

U

H S L

Z

H O

T

R

R

N O N

Y

N U

V G E

K

L

R J

P

Y

L

B

R

T

S

Z W E

A

K

C

R

U

R

I

A

S

I

Q G

F

M U

C

U

V

Y

Y

U

O

X W Y

N A

U

F

L

V

J

O M

I

B

K

H

R

H

B

N

R

A

T

D

Y

I

U M L

A

B

S

A

Q U

O

Q

F

R M A C

R

P M L

P

F

T

Y

J

Y

N W H N N

P

B

J

D

S

D G

L

B

S

X

P

O O N

C

Y

Z

K

I

P

S

Z

X

O O

X

N

Y

K

B

I

G

N M G

R

S

V

K

O

X

R

H Q

E

C

R

D W Q O A

D

V

I

H

R

F

O

N

I

H G

G M T

T

K

E

T

Q O

D

N

K

I

K

I

G

N

D

L

X

K G

I

I

C Z

U

S

D

A

E

I

I X

K

H A

C

L

R

O

I

F

Z

U

B

F

L

V W N O

I

E

V

D O U

K

T

F

B

V

C M Y

Y K

D

I

K

C Q

D N

O

Z W T O

E

J V

P

U M F

V M S

T

I

1. 1. Hva kaller man et marked der det bare er to tilbydere av like eller delvis tilsvarende produkter? [DUOPOL] 2. 2. I tillegg til ansvarsforsikring på kjøretøy, kan man ha forsikring mot skade som man selv påfører kjøretøyet sitt. Hva kalles dette? [KASKO] 3. Et annet ord for betalingsevne. [LIKVIDITET] 4. Hvilket ord beskriver det å ha tilbakegang eller økonomisk nedgang? [RESESJON] 5. Hva kaller man en pensjonsavtale som det ikke lenger innbetales på? [FRIPOLIS] 6. Hva kaller man er land som er økonomisk isolert, og dermed ikke har noen form for handel med andre land? [AUTARKI] 7. Hva kaller man saldoen som står i venstre kolonne i regnskapet? [DEBETSALDO]

U

Q

C

Y

S

L

O

L

Y

C

Z

Y

I

T

O U W

I

C

G

N Q G

X W L

O

S M O

K

K

E

R

R

D

T

A

D N G M W U

R

N

J

L

I

V O W L

N

L

D

L

F

P

T

N

F

P

U W K

Q

R

B

F

X A

E

M E

D

R

T

U

J

E

J

T

K

Q

Z

G

J

V H

E

U

B

J

Y

X

X

S

A

V

Y

B

N G

C

N

T

C

S

T

E

I

N

F

I

S

K

J

M Z

V D

T

A

B

E

R

D N Q

X

V G

F

L

W O M Q N

X

V

F

R

U

D

E

F

D

L

O N

C

T

T

U

C

L

B

K

G

N

T

F

G

U

T

S

H

S

G

J

F

X

X

I

J

S

L

R

R

T

K

Q

F

V O W O Q

U

H

B

F

Y

A

G M Z

Z

C

B

Q

B

C

V N

N

K

U

L

J

K

K

K

D

X Q N

Z

T

I

L

C

P

X

S

D

E

M P

E

N M W C

X

U

J

E

J

K

Y

A

Z M D

Y

G

S

L

G

D M T

S

Y

J

E

U

C

D

T

D

J

N

T

N

B

D

F

G

F

J

E

S

I

N G

N W T

C

T

F

B

R

C

U

J

B

K

L

O

V N

E

F

I

S

K

P

S

E

D G

D U

N

P

U

T

Z

X

P

J

B

T

R

O M B

E

S

D

L

G

N

B

Z

U

H

Z

Y

Q Q A

G

Y

K

B

E

B

X

R

Z

I

A

X

N

F

J

Z

K

H

V A

L

H A

I

Y W X

R

V O A

D

T

I

M U

B

B

K

X U

X M T

Q

C

P

T

L

C

Y

L

A

C

F

O

Y

P

T

E

I

E

R

L

G

E

A

K

C W N

J

X

Y

T

V

J

Q

Z

U

T

T

C

V

K

S

H O

L

X

P

E

F

S

U

S

H

I

G W R

V A

U

P

F

C

I

U

F

E

N O O A

X

Z

Y

F

V U

K

I

V

J

O

K

Q Q

T

T

B

V

P

R

N

K W Z

Z

Z

T

R

U W D

E

V W F

C

Y W A

D M F

X

I

P

D

X

B

N

X A

G

P

Z

C

Z

J

O

C

G

V

T

S

O

C

K

H

F

E

L

S

V G

K

E

F

P

H

F

S

S

L

G

J

C

G

S

D

F

C

P

J

A

R

X

K

R

T

T

K

C M O M X N U

L

A

O

R

Y

J

R

L

K

P

R

D

F

K

V A

Q O

J

O O

Y

U

T

J

Y

I

X

S

Q Q

F

C W U

V

V

R

Y

H O

Y

L

E

K

A

S

D

R

B

O

L

R

Å

L

L

L

V

I

R

A

E

Y

S

H

H

1. Fisken Nemo i filmen med samme navn er oransj- og hvitstripete. Hvilken fiskesort er han?

Anmeldte dødsfall Dødsdato

Navn

07.06.2012 Murrell, Kenneth 12.06.2012 Neelakantam, Venkata Subba Rau 06.06.2012 Alvær, Sølvi 30.05.2012 Badillo, Sandoval*gutt 09.06.2012 Bjørlykke, Haldis 09.04.2012 Bjørnerem, Egil Oterhals 07.06.2012 Bringedal, Signe 26.05.2012 Eriksen, Jan Olav 04.06.2012 Fjelltveit, Alis Ruth 12.06.2012 Folkedahl, Grethe Elisabeth 08.06.2012 Grimseid, Synneva Ilma 10.06.2012 Grung, Per Reidar 04.06.2012 Hammersland, Widar 09.06.2012 Haugland, Trond 06.06.2012 Herfindal, Thoralf 06.06.2012 Jacobsen, Else Gehring 10.06.2012 Johannessen, Agnes 09.06.2012 Kleive, Ragnhild Lunde 09.06.2012 Krohn-Hansen, Christian

2. I 1988 kom en britisk-amerikansk filmkomedie, skrevet av John Cleese. Han hadde selv en hovedrolle. Hva het fisken med en sentral rolle i filmen? 3. Verdens giftigste fisk har fått navnet sitt fordi den etterligner en stein. Navnet er? 11. 06. 2012 til og med 15. 06. 2012 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fødselsdato

28.12.1931 08.07.1951 20.12.1923 29.05.2012 02.09.1914 28.06.1981 17.06.1925 07.02.1956 11.03.1932 04.09.1944 27.10.1916 25.08.1919 17.12.1950 03.09.1984 05.04.1937 22.11.1920 08.02.1931 01.06.1964 01.11.1929

Dødsdato

Navn

06.06.2012 Kvalheim, Hilda Cecilie 05.06.2012 Lerøy, Torbjørg 08.06.2012 Løvby, Bodil 05.06.2012 Løvaas, Tove 11.06.2012 Meyer, Milly 09.06.2012 Ohnstad, Jan 09.06.2012 Opheim, Arne 09.06.2012 Raum, Johnny 05.06.2012 Ritsema, Marijke 12.06.2012 Ruud, John Wangensten 20.05.2012 Rørtveit, Olga 06.06.2012 Schieldrop, Else Marie Neumann 10.06.2012 Storheim, Margrethe 05.06.2012 Sundsbak, Sigurd Juell 07.06.2012 Teigland, Reidar 31.05.2012 Thomsen, Kjell 07.06.2012 Thomsen, Ruth 10.06.2012 Utne, Kari

Fødselsdato

17.09.1911 21.09.1921 20.04.1913 05.12.1951 27.08.1935 22.07.1946 08.03.1924 25.12.1931 01.05.1937 23.11.1919 28.02.1929 12.06.1923 09.11.1917 23.10.1931 21.04.1936 27.01.1918 16.10.1921 18.07.1963


- nr 24 - 2012 - www.byavisen.net

Nyhet! Søk avganger og kjøp billett med mobilen

Nå er det blitt enda enklere å reise med Kystbussen. Med våre apps for iPhone og Android søker du enkelt avganger med mobilen. Hvis du registrerer deg på kystbussen.no kan du kjøpe billett med mobilen og vise den når du stiger på bussen. Og husk: Vi har fortsatt fl est daglige avgangerfra Bergen, Leirvik, Haugesund og Stavanger. Vi kjører med topp moderne busser som har gratis internett, strømuttak og WC om bord.

Kystbussen

Byavisen - avis24 - 2012  

Byavisen Bergen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you