Advertisement
The "BWA Wrocław" user's logo

BWA Wrocław

Wrocław, Poland

www.bwa.wroc.pl

BWA Wrocław to instytucja kultury finansowana przez miasto Wrocław. Istnieje od 1962 r. Zajmuje się organizacją i prezentacją wystaw sztuki współczesnej. Interesuje się również interakcjami pomiędzy sztuką i innymi dziedzinami życia oraz badaniem jej znaczenia w kontekście społecznym. Swoje cele realizuje poprzez organizację wystaw, koncertów, spotkań oraz poprzez projekty wydawnicze. Ze względu na geograficzną bliskość Pragi, Berlina i Lipska BWA Wrocław angażuje się w tworzenie lokalnych struktur obiegu sztuki w polu zakreślonym pomiędzy tymi ośrodkami. Od 2009 roku publikuje BIURO organ propagandowy galerii, wrocławskich artystów i nie tylko. Magazyn ma zamiar utrzymywać utopijny charakter, ujawniać szwy galeryjnych projektów, komentować i prezentować nowe zjawiska bez uciekania się do przemocy „dyskursów”.

Publications