Page 1

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.2 | nummer 95 | februari | maart 2011 | o 5,95

Psycho-energetische

zelfverdediging Wereldcontrole

via persoonsnummers Minder ademen maakt gezond

Stonehenge ontwaakt art 26 ma

dag a y a M erdam amst

En verder in dit nummer: Waar de wereld om vraagt: Alert-zijn | Graancirkels in een breder perspectief | Internationaal en Multicultureel Vredesfestival | De verovering van de wereld | De Zon ontwaakt | Eenoog in het land van de blinden | Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psychoenergetische zelfverdediging (deel 2) | Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam | Mayadag | Onder onze eigen neus | Raw Food is een levenstijl | Grenzeloos actueel | In de ban van het leven | Maya-astrologie | Frontier sprekers | Gezonde producten | Boekenkatern en meer...


advertenties

03rd April 2011 AMSTERDAM

“SECRET SPACE PROGRAM� and BREAKAWAY CIVILIZATION International Conference 5 Speakers

Connecting the dots: Richard Hoagland, Peter Levenda, Timothy Good, Richard Dolan and Jay Weidner will unravel the most expensive, secret and influential covert program hidden from society: The Secret Space Program. These key speakers are coming together to shine new light on our hidden ancient past, present and future, where human society is going, who is the driving force behind it, how a breakaway in world civilization is imminent and insights into coming earth changes.

www.secretspaceprogram.com


REDACTIONEEL

COLOFON FRONTIER MAGAZINE Jaargang 17.2 

nummer 95

Hoofdredactie Herman Hegge Eindredactie Peter Tuip Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Filip Coppens, Paul Harmans, David Hatcher Childress, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Ronald Kleistra, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen Druk

BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België) Vormgeving Art direction & vormgeving: Buro Kunst en Drukwerk, Amsterdam, Sylvia Carrilho Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld: StoneHenge foto: © Bert Janssen Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER Amsterdam Tel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nl Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk één maand voor het aflopen van het abonnement Advertenties Lisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151 Redactie Frontier Magazine Frontier Sciences Foundation Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl Verantwoordelijke uitgever Frontier Publishing Leliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam, Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150 E-mail: info@fsf.nl Postbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417 KBC: 413-9226371-79 (België) www.fsf.nl ISSN 1569 - 798 OPGERICHT IN 1995

De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

Lente! Volgens de Tunesische oppositieleider Moncef Marzouki is de lente van de democratie in de Arabische wereld aangebroken. Na de vlucht van de Tunesische president Ben Ali gaat het volk ook in andere Arabische landen de straat op met als inzet het vervangen van de veelal totalitaire regimes. Bij het schrijven van dit redactioneel zijn de demonstraties in Egypte het meest fanatiek en groots opgezet. Nu de spanningen in Egypte met de dag oplopen zien steeds meer vakantiegangers af van een vakantie naar Egypte. De teruggang van het toerisme zal een extra klap voor de economie van Egypte zijn omdat het daar zeer van afhankelijk is. Indien het regime van Egypte ten val wordt gebracht en vervangen wordt door een democratie, is het te hopen dat ze ook schoon schip maken met de aan het huidige systeem gelieerde personen, zoals hoofd archeologie van Egypte Zahi Hawass. Hij staat bekend als een fervent tegenstander van piramidologie, de pseudowetenschappelijke uitleg van de Egyptische piramiden. Robert Bauval, Graham Hancock en Andrew Collins zijn voorbeelden van het verleggen van de grenzen binnen deze piramidologie. Een belangrijk voorbeeld daarin is het onderzoek naar de schachten in de Grote Piramide onder leiding van de Duitser Rudolf Gantenbrink in 1992. Met een geavanceerde robot, de zgn. UPUAT uitgerust met een camera, ontdekte hij dat één van de schachten afgesloten was met een soort deur. Verder onderzoek van Gantenbrink duidde alles op het bestaan van een verborgen kamer. Hij voelde zich als een Carter (die het graf van Toetanchamon vond) en zocht zelf de publiciteit met zijn ontdekkingen. Zahi Hawass was daar zo boos over dat Gantenbrink geen toegang meer kreeg tot de Grote Piramide. In 2002 deed Zahi Hawass het onderzoek van Gantenbrink dunnetjes over door tijdens een bombastische TV show een gat te boren in de deur die de schacht afsloot. Live zou de wereld dan zien welk geheim er achter deze deur te vinden zou zijn. Een verborgen kamer, of misschien wel aanwijzingen naar het bestaan van Atlantis etc. De teleurstelling was wereldwijd erg groot toen bleek dat er een tweede deur achter tevoorschijn kwam. Het is nu bijna 18 jaar verder en het onderzoek naar de schachten, naar geheime kamers of naar de Grote Piramide überhaupt ligt weer helemaal stil, dankzij de orthodoxe Hawass! Op 28 januari 2011 komt het nieuws naar buiten van een Franse archeoloog die beweert na onderzoek te hebben geconstateerd dat er nog minstens twee kamers in de Grote Piramide niet ontdekt zijn. Volgens hem zouden die twee kamers zijn bestemd voor gebruiksvoorwerpen die de farao kon gebruiken na zijn dood. Moge de lente van de democratie gauw aanbreken

Herman Hegge Hoofdredacteur Frontier Magazine

februari | maart 2011   17.2 Frontier     3


INHOUD

wetenschap

Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 2) Dit artikel is het vierde in een reeks over occultisme en grensgebieden van Benjamin Adamah. Het wijkt af van de vorige artikelen die grotendeels bestonden uit historisch onderzoek. Deze tekst bespreekt in handboekstijl een onderwerp dat voor een groot deel valt onder de kop praktisch huis tuin en keuken-occultisme.

10

20

40

26 gezonheid

Silicium als heilzame wering voor het menselijke lichaam

mysterie

Silicium wordt meer en meer een belangrijke rol toegedicht bij de gezondheid van botten, gewrichten, bloedvaten, huid, haar en nagels. Het bevordert de stofwisseling, immuunsysteem en de opbouw van lichaamscellen. Kortom, het helpt om ons fit te houden.

Stonehenge en Silbury Hill Graancirkelonderzoeker van het eerste uur, Bert Janssen, komt tot een bijzondere ontdekking. Een kenmerk die veelvuldig in graancirkels terug te vinden is, komt eveneens voor in de zeer bekende krachtplekken van Stonehenge, Silbury Hill en Avebury. Een openbaring van de eerste orde! geschiedenis

Eenoog in het land van de blinden Dat alle grote uitvinders van vrije en schone energie beweren dat ze de natuurwetten beslist geen geweld aandoen, maar dat hun vorm van energie juist volkomen in overeenstemming met deze wetten is, dat wordt ons er door de gevestigde orde met sluwe opzet niet bij verteld. Een boekbespreking van het boek over Viktor Schauberger: Eenoog in het land van de blinden.

4     Frontier 17.2   februari | maart 2011


INHOUD

spiritualiteit

6 Internationaal en Multicultureel

spiritualiteit

De zon ontwaakt “De Zon straalt op goed en kwaad gelijk”, zo heet het in de volksmond. Daarmee openbaart zich eigenlijk al direct een diepere wijsheid, want de Zon bevindt zich letterlijk en figuurlijk ver verheven boven ieder domein van goed en kwaad. Als centrum en grootste lichaam (s bewustzijn) van dit kosmische stelsel is hij niet alleen de bron en onderhouder van alle leven op Aarde, maar tevens de grootste belichaming van liefde, iets wat iedereen dagelijks kan ervaren, zowel in de vorm van warmte op de huid als in het hart.

66

Vredesfestival Er is een droom die we als mens allemaal delen: leven in liefde, vrede, harmonie, rust en vreugde. Wanneer is de tijd om die grote droom die we allen delen, ook werkelijkheid te maken? NU!

achtergrond

30 W  aar de wereld om vraagt: Alert-zijn

Kan het ook anders? Is er een combinatie mogelijk van spiritueel bewustzijn en wereldverbetering? Kun je vanuit de geest werkelijk de aarde omvormen?

mysterie

74 G raancirkels in een breder perspectief

Drie graancirkelonderzoekers beschrijven hun eigen ervaringen in relatie tot het ontstaan van graancirkels. Wat is hun bijdrage bij het ontstaan van deze geometrische figuren in het veld. Zijn zij zelf de graancirkelmakers?

geschiedenis

80 De  verovering van de wereld (deel 2)

Na de val van het Derde Rijk kon worden begonnen met de verovering van de wereld. Om dit te kunnen verwezenlijken hebben onze elitaire leiders sinds het begin van de vorige eeuw omvangrijke plannen ontwikkeld die onder andere tot een wereldregering – Nieuwe Wereldorde – moeten leiden.

52

gezondheid

82 M  inder ademen maakt gezond

achtergrond

Wereldcontrole via persoonsnummers Dit artikel handelt over de gecoördineerde invoer van een universele infrastructuur voor identificatie en controle van de wereldbevolking op basis van persoonsnummers.

Via onderzoeken kwam de arts Konstantin Buteyko tot de conclusie dat bovenmatige longventilatie (hyperventilatie) verstoring van de stofwisseling en de immuniteit veroorzaakt, waardoor chronische aandoeningen ontstaan.

En verder... 3 Colofon 28 In de Ban van het leven (deel 10 van 52) 37 Mayadag Mirror Centre Amsterdam, 26 maart 38 overzicht frontier vorige nummers 47 verzamelcatalogus gezonde producten 59 column: Raw Food is een levenstijl 60 grenzeloos actueel Het actuele nieuws op de voet gevolgd. 73 maya-astrologie 79 column: Onder onze eigen neus 87 Boekenkatern

februari | maart 2011   17.2 Frontier     5


21 – 25 september 2011 • internationaal en multicultureel Vredesfestival • Noord-oost Frankrijk

Vrede 6     Frontier 17.2   februari | maart 2011


21 – 25 september 2011 • internationaal en multicultureel Vredesfestival • Noord-oost Frankrijk

Er is een droom die we als mens allemaal delen: leven in liefde, vrede, harmonie, rust en vreugde. Alle mensen, bijna 7 miljard, zijn op zoek naar rust en vrede. Wanneer is de tijd om die grote droom die we allen delen, ook werkelijkheid te maken?

NU!

Auteur: Tasha Jolms

februari | maart 2011   17.2 Frontier     7


21 – 25 september 2011 • internationaal en multicultureel Vredesfestival • Noord-oost Frankrijk

In een maatschappij waarin de verschillen steeds meer benadrukt worden, belangrijker en bepalend lijken te worden en we blijkbaar vergeten dat we allemaal één zijn en verbonden, laten we nu zien dat we voor meer dan 80% hetzelfde willen. Dat we kunnen delen, openstaan voor elkaar in begrip en respect. Dat we samen verantwoordelijk zijn voor Moeder Aarde en voor de samenleving op deze, onze, Aarde. Nu is de tijd om naar elkaar te luisteren, alle afgronden, kloven en afgescheidenheid te overbruggen. Want wat we elkaar en

8     Frontier 17.2   februari | maart 2011

Moeder Aarde aandoen, doen we onszelf aan. Als we anderen vrede en liefde geven, zullen we vrede en liefde mogen ontvangen. Als je weinig zaait, zul je weinig oogsten. Als je armzalig zaad in de akker zaait, zal er ook een armzalige oogst zijn. En, als je rijk zaait, zal je rijk oogsten. Laten we nu dus rijk zaaien, zorgen dat ons zaaigoed van goede kwaliteit is. Zorgen dat we Vrede in onszelf vinden en die delen met anderen. Vrede vind je niet bij de ander, die zal je eerst in jezelf moeten vinden voordat je het een ander kan laten zien.


21 – 25 september 2011 • internationaal en multicultureel Vredesfestival • Noord-oost Frankrijk

In september 2011 organiseert Centre Lothlorien in samenwerking met de gemeentes Foulain, Luzy sur Marne, Crenay, de Conseil General van de Haute Marne, het Mouvement de Paix France en vele anderen, een internationaal en multicultureel Vredesfestival. Een festijn waarin we alle culturen en huidskleuren samenbrengen om de wereld te laten zien dat we samen kunnen zijn en leven in harmonie, respect en vreugde. Het festival vindt plaats van 21 – 25 september in de Haute Marne, Noord-oost Frankrijk. Het ligt dichterbij dan je denkt, en je kunt er genieten in de ruimte en de schoonheid van de natuur van al die mooie mensen die Moeder Aarde heeft gebaard. Samen delen in een sfeer met veel muziek, theater, kunst, workshops, dans, lezingen, demonstraties, presentaties, open podium, forum, activiteiten, uitwisseling en gespreksbijeenkomsten. Het wordt een festival, van jou, van mij en van veel meer mensen die de droom van vrede niet langer als een illusie willen zien, maar deze samen gaan realiseren! Samen kunnen we het waarmaken. Woensdag 21 september, de herfst equinox, is Wereld Vredesdag. Kom samen delen in een ceremonie met Hopi, Maya en andere sjamanen, met the Worlddrum en genieten van muziek, theater, dans, kunst, artiesten en vele anderen uit vele landen. Aanmelden kan op de website van www.lothlorienfestival.com Om dit festival mogelijk te maken, heeft de organisatie jouw financiële ondersteuning nodig. Word sponsor en maak de komst van mensen uit vele landen mee mogelijk. Kijk op www.lothlorienfestival.com

februari | maart 2011   17.2 Frontier     9


Frontier Magazine overzicht Frontier Magazine jaargang 12 no. 1, feb / mrt 2006

Coca: geschenk van de goden • De natuurkunde van de elektromagnetische kracht • Het genezende graancirkelpoeder • Evolutie: Survival of the fittest of survival of the chosen? • Klimaatoorlogen! • De komeetinslag van 13.000 jaar geleden • Natuurlijke geometrie en de mens • Olie! Het Doemscenario • Een puzzel van duizend stukjes • Tijdreizen, feit en fictie • Vogelgriepvirus bestaat niet! • Het waarom van de UFO doofpot (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 2, apr / mei 2006

Piramides in Europa ontdekt! • Elektromagnetisme in ons lichaam • Papa, wat is bewustzijn? • Is er historisch bewijs dat Jezus ooit heeft geleefd? • Zen en de kunst van het sterrenduiden. • Maya scheurkalender: leven volgens de Natuurlijke Tijd • 911 Herzien • Column: Maan en Zon • De hoekstenen van Ramtha’s filosofie • Dossier X: dodelijke gravitaal anomalieën • De code van de Da Vinci Code • Magie tot op het DNA (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 12 no. 3 - juni / juli 2006

Frontier Magazine jaargang 13 no. 3 - jul / aug 2007

Wie heeft er baat bij een draadloze samenleving? • Grandma Chandra bundelt krachten met Chief Golden Eagle en Judith Moore • Robbert van den Broeke: Bewustzijn is kwetsbaar • Noord-Korea, Rumsfeld en Bommen • Het vingerlabyrint als gids op de levensweg • Ervaringen met Indiase Avatars • Hoe de Nederlandse overheid een fraude van 4,5 miljard euro geheim houdt. • Nieuws van de stichting Eco Lodge (ic) • Zelfgenezing van kanker • Bizarre hexagonale vorm op Saturnus

Frontier Magazine jaargang 13 no. 4 - sep / okt 2007

Uri Geller: Een ruimer bewustzijn is de sleutel naar een andere wereld • Er komt geen nieuwe Zondvloed • Roswell jubileum • Dossier X: Vaas bevat wereldkaart van Atlantis • Kinder-exodus uit Tibet • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering • Reis naar de Holle Aarde afgelast • Oroloro – De wereld van de Quantum Wisdom Keeper • Ezechiël, Mozes en Ockham • Mensen zijn gemaakt voor het Aardse land • De logica van Iridium

 el of geen genetisch gemodificeerd maïs? • Komen UFO’s uit het water? W • Het crescendo van Jim Morrison: de dood • De lessen van Amerikaanse heerschappij • Lijkwade in een nieuw kleedje • ‘We’re ambitious Gods’ • Maria Magdalena en de Schijnheiligen • Dossier X: de Dorak affaire • Column: Graf van Nefertete ontdekt? • WO I: de allerlaatste oorlog • De wereld na 9/11 volgens de Maya’s • Keys of the Arcturians goes down under • De toekomst van ons voedsel • De natuurkunde van de geest • Josef Mengele en het Monarch-programma

Frontier Magazine jaargang 13 no. 5 - nov / dec 2007

Frontier Magazine jaargang 12 no. 4 - aug / sep 2006

Frontier Magazine jaargang 14 no. 1 - jan / feb 2008

Frontier Magazine jaargang 12 no. 5 - okt / nov 2006

Frontier Magazine jaargang 14 no. 2 - mrt / apr 2008

Frontier Magazine jaargang 12 no. 6 - dec 2006 / jan 2007

Frontier Magazine jaargang 14 no. 3 - mei / jun 2008

Bewustzijn & DNA • Reïncarnatie • De mysterieuze dood van Slobodan Milosevic • Wie heeft de maan gebouwd? • De onpeilbare gaten van Wormer • “Vaccins zijn bijgeloof” • Geometrie festival • Ik geloof alles! • Wondercode • De Eonenhypothese • Dossier X: Geniale gek of Prins van de Horror • De Santilli-film • Het mysterie van Boreham Brown • Wat? Ik massamoordenaar? • Buitenaardsen, leugens en religies • Sound impulse De Zieke Planeet • Delftse studenten laten vragen over 9/11 onbeantwoord • Back in the USSR • Maria Magdalena en Leonardo da Vinci • Rosslyn Chapel: Graalkapel? • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet • De sprekende schedels • Bewustzijn en DNA, deel 2 • Keylontische Wetenschap • Eco Lodge • The Secret: openbaring of herhaling? • Alles ontstaat uit het hart • Patser

P iet Smolders over buitenaards leven • 2012: Wereldcatastrofe! • De Nederlandse graancirkels van 2006 • Vitaal water • Muziek waar je beter van wordt • Kofferbommen • De Bijbelse plagen van Charles Fort • Het mysterie van de bevroren mammoeten • Kruiswoordpuzzelen met de Thora • De Kraken: tussen mythe en werkelijkheid • Ontsnapping uit de gevangenisplaneet (deel 2) • Gregory R. Smith: een naam te onthouden • Dossier X: Papegaaien die converseren • Keylonische wetenschap: geometrie van mens en kosmos (deel 2)

Frontier Magazine jaargang 13 no. 1 - mrt / apr 2007

De Boodschap van de Engelse Graancirkels in 2006 • Wonen we in een Magnetron? • Waterklankbeelden en kwantummechanica • Planetaire invloeden op de beschaving • Is geschiedenis fictie? • Canadese Minister bevestigt aanwezigheid Buitenaardsen • Dossier X: Springveren Jack • 9/11 - overheidsrapport WTC vals en misleidend • Controlestaat Nederland

Frontier Magazine jaargang 13 no. 2 - mei / jun 2007

D e Wondercode in de praktijk; aantrekkingskracht tussen de getallen • Anastasia bezoekt een andere planeet • 2012 klimaatsverandering in ons zonnestelsel en de kracht van Hunab K’u • Kringen van Macht achter UFO-geheimhouding • Het Gizeh plateau gescand: de zoektocht naar een ‘Zaal met Historische Documenten’ • Zeewater, Een veilig substituut voor bloedplasma? • Paul Pantone de uitvinder van de vrije energie motor? • Verkeerd verbonden • Nieuwe spirituele omroep INDIGO heeft een vliegende start! • Australische Kosmologie • Een Satanslied... of een zwanenzang? (Dit nummer is uitverkocht.) 38     Frontier 17.2   februari | maart 2011

Interview met de mannen achter Grenswetenschap.nl • De boodschap van rapper Lange Frans • De Engelse Graancirkels van 2007 • Jason, een indigokind • De gevolgen van mobiele telefonie voor de mensheid • Vaccinatie, Het failliet van een mythe • Actie tegen biometrisch paspoort • De verborgen UFO-agenda van de schaduwregering (deel 2) • Waarom we het tegenwoordig zo druk hebben • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 2) • Gratis energie? Let’s do it! Agenda 21 van de Verenigde Naties • Een interview met Karl Hammer Kaatee • Bewustzijnmaker Ratelband roept op tot revolutie. • Het geheim van de Inca • De oplossing van de energiecrisis: SupermagneetStroomConverters • De bitterzoete (bij)smaak van suiker • Vaccinatie - deel 2 – Gevolgen op de lange duur • Eckhart Tolle • Mayasymboliek in het dagelijks leven • Een impressie van het Frontier Symposium 2007 Apollo 17: uitgelicht en ontmaskerd • Peter Toonen: Transformatie der materie • Ervin Laszlo: ‘U en ik zijn vlinders die de wereld kunnen veranderen’ • 2012 Openbaringen van de Vrijmetselarij • Holle ruimtes onder het Gizeh plateau • MMS, geen geheimen (deel 1) • Column: Wat mag de overheid van ons weten? • Het Vaticaan en de terugkeer van Planeet X • Nederlandse graancirkels 2007 • Op weg naar 2012, de laatste afslag? E pische Vloed veroorzaakte IJstijd • De Magie van vierkanten en cirkels • Wat kunnen we doen voor onze privacy en onze vrijheid? • Scholen? ‘Weapons of Mass Instriction’! • Een nieuw wereldbeeld op basis van universele wetten • Annunaki en een begaafde Maori-healer • De 13 Manen Maya Kalender in de praktijk • Rosslyn Chapel en 2012 • MMS, geen geheimen (deel 2) • Wat u moet weten over de tijd 2008-2012 • De Sleutel tot alles • De verborgen agenda van NASA • Column: Terug naar de oerdis (Dit nummer is uitverkocht.)

Frontier Magazine jaargang 14 no. 4 - jul / aug 2008

Project Camelot • Melk: niet zo goed voor elk • Codex Alimentarius • Afbraak van het onderwijs • Interview met Willem Middelkoop: Alles over de kredietcrisis • Supermagneetstroomconvertors • Het symbool voor eenheid: gevederde slang • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 3) • De verborgen agenda van NASA, deel 2 • De (on)mogelijkheden van MMS

Frontier Magazine jaargang 14 no. 5 - sep / okt 2008

Gardasil vs Baarmoederhalskanker • Hemelse boodschapper Maudy Fowler: ‘Hoe meer harten ik bereik, hoe beter’ • De verborgen agenda van NASA, deel 3 • De UFO Hacker • Het mysterie van Gotische Kathedralen • Kristallen Schedels • Rotsvast bewijs voor prehistorisch Poollicht • De Aesculaap en de misleiding van de mensheid • Het geheim van Zionsburg • Barack Obama, de Brzezinski coup • Centre Lothlorien
laatste 5 jaargangen + 1 Frontier Magazine jaargang 14 no. 6 - nov / dec 2008

Kosmologie van de drie werelden • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 2 • Cayenne peper • Interview met Daan de Wit over de volgende oorlog • Nieuws van de stichting Eco Lodge(ic) • Interview met Paul Harmans over UFO’s • De verborgen agenda van NASA, deel 4 • De opkomst van het vierde rijk • POMPEII een stad in de Middeleeuwen • Roepende in de woestijn • En nu is het genoeg! • Elke Maya Zonnezegel is te ervaren in specifiek gedrag! • Symbool van ons leven • Kunst met een verhaal

Frontier Magazine jaargang 15 no. 1 - jan / feb 2009

D e opkomst van het vierde rijk (deel 2) • Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga • Drs. P spreekt: Zielsverhuizing is volkomen tegen mijn principe • Gardasil vs Baarmoederhalskanker deel 3 • Goud en Zilver, oude remedies, terug in een nieuwe vorm • Stop de Draadlozing • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 1) • Introductie van de Chinese I Ching kalender • De graancirkels van 2008 • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 1) (Dit nummer is uitverkocht. Kijk voor het complete nummer online: www.frontiermagazine.nl/fr15_1.html)

Frontier Magazine jaargang 15 no. 2 - mrt / apr 2009

Anastasia, Zieneres van de Siberische Taiga (deel 2) • Atlantis herrijst • DNA activering • Over de relativiteit van vorm en inhoud (deel 2) • De helende handen van Eric Pearl • Wat doen we als we niet alleen zijn? • De Chinese I Tjing kalender • De mensheid, een komeet en Noach • En nu is het genoeg! (deel 2) • Crisis als herkansing (deel 2) • De vis is op • Excursie op grens van wetenschap en fantasie

Frontier Magazine jaargang 15 no. 3 - mei / juni 2009

Brandweerman Roswell: het was een vliegende schotel • Ontwaken met Rananda • Magnesiumchloride voor gezondheid & verjonging • Natuurmens Viktoror Schauberger • Kredietcrisis, de nieuwe religie • Mangosteen en Granaatappel • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 3) • De financiële Derde Wereldoorlog • Sitchin’s Twaalfde Planeet (deel 4) • Draadloos Groningen • Is het tijd voor een Obama in het Vaticaan? • Sophia’s ei

Frontier Magazine jaargang 15 no. 4 - jul / aug 2009

D raadloos Groningen (deel 2) • Bilderberg-ingewijde bevestigt dat elite 2/3 van mensheid wil ‘verwijderen’ • Breaking News: Paul Pantone is vrij! • Vrije Energie: Hoe staat het daar nu mee? • Nieuw boek van Lucas Slager: In de ban van het leven • Alles = Energie = Alles • Over de relativiteit van theorie en de vorm van inhoud (deel 4) • De 13 Manen Kalender • Stamcellen en de zilver connectie: een modern genezingswonder • Rawfood, geen one size fits all • Resonantie is de weg terug naar perfectie • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal • Interview met: homeopathisch arts en waarheidszoeker Tinus Smits

Frontier Magazine jaargang 15 no. 5 - sep / okt 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 1 jan / feb 2010

Planeet X: komt hij terug en zo ja; wanneer dan? • De sleutel tot Het verloren symbool: de kracht van intentie • Geld is een illusie • De Gaza-oorlog: een jaar later • Zandcirkels: De Taal van het Licht en het ascensie proces naar de 6e wereld • Interview met Henk Trentelman - deel 3 • Groen & Gezond • Jassentechniek: Verlost van ballast • MMS2 • De Engelse Graancirkels 2009 • Frontier Symposium 2009

Frontier Magazine jaargang 16 no. 2 mrt /apr 2010

A vatar; een boodschap uit de toekomst • De magische kracht van Avalon • Speciale boodschap voor President Obama • Het ware verhaal van de Kever • Illuminati gebruiken Magick tegen ons • Uiterst geheime Amerikaanse UFO onderzoeken • Energieweek op Lothlorien • Cordyceps, een wel heel bijzondere paddestoel met helende kwaliteiten • De Engelse Graancirkels 2009 (deel 2) • Vrede begint bij jezelf! • De verbazingwekkende afbeeldings technieken van Dr. Harry Oldfield • Free Energy wetenschapper sluit contract met Greer’s Orion project • Het wondermiddel DMSO

Frontier Magazine jaargang 16 no. 3 mei /jun 2010

H et Hart en het Global Coherence Initiative • Plant Spirits en hun geneeskracht • Intriges rond grottenstelsel Gizeh Plateau • Boodschap van de Elders • De Orde der Illuminati • De Tijd vliegt • De Staat van Nederland • Wie bepalen het nieuws in Nederland? • De Power of Music • Het is tijd voor een nieuwe Wereld Tijdperk • Reptielen, psychopaten en oneindig bewustzijn

Frontier Magazine jaargang 16 no. 4 jul /aug 2010

P lant Spirits en hun geneeskracht • Wat straling doet met je bloed • Waarom er goede en slechte dagen zijn • Nederland: wieg van corporatie en Wereldbank • Als de pinautomaten leeg blijven • Het Einde van de tijd? • Graancirkel – ET-interventie? • Codependentie als spiegel voor jezelf • Tesla 144 jaar uitvinder • Ziekte van Lyme • Mysterie monolieten Paaseiland opgelost • De waterende Sfinx • Overlevingstechnieken voor natuurlijke nieuwsgierigheid

Frontier Magazine jaargang 16 no. 5 sep /okt 2010

 ilt u een groeiend bedrijf? Groei dan zelf. • Samen-werken is de enige W weg • De geboorte van een nieuwe mensheid (deel 1) • Het verband tussen het martelaarschap van Jezus, de Tweede Wereldoorlog en de War on Terror • Brandnetel, koning van mijn mostuin! • Zetmeelrijke voeding en ons Genoom • Hoe zult u zich de zomer van 2010 herinneren? • Oogst Nederlandse graancirkels 2010 • Vrije- of nulpuntenergie machines • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Cannabis doodt kanker • De pseudowetenschap van de anti-ufologie • De magische wereld van het oude Egypte

Frontier Magazine jaargang 16 no. 6 nov /dec 2010

Close Encounters in Brabant • Maya Mysterien ontwaken • De Nederlandsche Bank • De depressie-epidemie • De wederopstanding van het Nazipersoonsbewijs • Patricia Cori • Interview met Henk Trentelman • Asperge tegen kanker • Smudging: de kracht van heilige rook • Zeitgeist en de geinspireerde mens • Vaccineren of niet? • De rol van Saturnus in de evoluatine van het heelal

Fascinerend debuut van jonge auteur • De pseudowetenschap van de antiufologie • Boodschap van de Elders • Nederlandse graancirkels anders ‘zien’ • UFO charme offensief • Beproeving als inwijding • John Lennons grootste werk moet nog komen • De geboorte van een nieuwe mensheid deel 2 • Zwarte versus witte occultisten in het Duitsland rond WO-II • Duurzame energieopwekking • De Reconnectie onder de microscoop van de wetenschap • Grapefruit Seed Extract • Vermijd Genetisch Gemodificeerd voedsel

Frontier Magazine jaargang 15 no. 6 - nov / dec 2009

Frontier Magazine jaargang 17 no. 1 jan /feb 2011

Pijn aan je knieen? • Akhaldan en de geneeskruiden • Talks about Mind over Matter • Op de Salomonseilanden leven nog steeds reuzen • Vaar, Laura, Vaar • Interview met Henk Trentelman - deel 2 • The Return of the ancestors gathering • De Maya van de eeuwige tijd • Atlantis Orb komt naar Amsterdam • 2012 hype • Oogst Nederlandse graancirkels 2009

• Prijs per exemplaar € 5,95 • 5 exemplaren € 20,• 10 exemplaren € 35,• Alle 25 beschikbare exemplaren € 60,-

Grenzeloos actueel • Micha kat – een gedreven man • De WikiLeaks hutspot • Heilige Graancirkels • Een nieuwe ontdekking van een oude kristallen schedel • 2012: ontmaskering • De Boodschap van de Essenen • Hitlers vlucht uit Berlijn • Wereldleiders in de ban van de Ring • Entiteiten, exorcismen en de slimste methodes voor psycho-energetische zelfverdediging (deel 1) • Het effect van straling op de geest • Mediwietolie, het ideale volksmedicijn • Je bent wat je eet Verzendkosten € 6,- (ongeacht het aantal) Verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, Tel: 020-3309151, e-mail: info@fsf.nl februari | maart 2011   17.2 Frontier     39


Wij adviseren meestal om het gebruik van Samento langzaam op te bouwen, voordat u op de standaard of intensieve dosering overstapt. Echter, soms is het noodzakelijk om direct met een hoge, intensieve dosering te beginnen. Doe de gewenste dosering in een glas en voeg er ±100 ml water aan toe. Wacht 1 minuut alvorens het op te drinken. Bij voorkeur op een lege maag voor de maaltijden. Gebruik geen

advertenties

Tarot consulten in Frontier Bookshop

andere kruiden producten binnen één uur voor of na het gebruik van Samento.

®

Om de twee weken, op een zaterdag, zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen, tegen een kleine vergoeding, voor de klanten van Frontier Bookshop.

Dagelijks gebruik

Data: 19 februari, maart, maart, & 2 april Kinderen van 2-125jaar: 1 x 19 daags 1-2 druppels van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Volwassenen: 1 x daags 4 druppels

Website van Anna Philipsen:

Intensievewww.annaphilipsen.nl dosering

Kinderen van 2-12 jaar: 2 à 3 x daags 1-2 druppels Volwassenen: 2 à 3 x daags 1-5 druppels, tot maximaal Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam tel:3020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl x daags 10 druppels Natuurlijk tenzij u anders is geadviseerd door een arts of therapeut.

Ook verkrijgbaar bij: Frontier Bookshop Leliegracht 42 1015 DH Amsterdam T 020-330 91 51 E info@fsf.nl www.frontierbookshop.nl

Buitengewoon krachtige Cat’s Claw variant

Importeur voor Nederland:

Maya Scheurkalender 2011 / 2012 – Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse : datum, W NIEU - de basisenergie van elke dag (4 kleuren), E EDITI 2 - de Toon (13 fasen in elk proces), /201 - het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de 1 1 0 2 schepping) en - de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2011) 380 Pagina’s | € 16,95

februari | maart 2011   17.2 Frontier     51


Frontier verkoopt ook: Psyllium Husk vezels 

Gula Java Brut, Fin, Blocs en Gula Java Cacao  Gula Java is Kokosbloesem ‘suiker’ met een zoete en zachte karamel smaak. Gula Java kunt u gebruiken ter vervanging van suiker of siroop. Uitgeroepen tot meest duurzame suiker door de Voeding & Landbouw Organisatie (FAO). Gula Java is kokosbloesem suiker uit Java. De zoete nectar van de kokosbloesem is een gekoesterde rijkdom, door tappers hoog in de kokosbomen geoogst. Boven het houtvuur in de ketel verandert de nectar langzaam roerend in een heerlijke, ongeraffineerde rijke suiker. Naast een ideale vervanging voor suiker ook een ideaal tussendoortje voor extra energie met bijvoorbeeld de Gula Java Cacao drank. Ingrediënten: 100% ongeraffineerde kokosbloesem ruwe suiker, 310g, Bovis waarde: 9.000, -30 Yin, Glycemische Index: GI 35 (GI is Glycemisch index). Hoe lager de GI, des te stabieler je suikerspiegel. Prijs: vanaf € 9,95 per glazen pot van 490 gram. Code Brut: GJB | Fin: GJF | Cacao: GJC | Blocs: GJBL

Salie  Elk huis neemt de energie op van de mensen die er in wonen. Deze energie heeft invloed op de mensen die in het huis verblijven. Er is dus een wisselwerking tussen mens en huis. Wanneer het de bewoners goed gaat stroomt er positieve energie. Het huis laadt zich op met deze energie en geeft deze ook terug. Er kunnen bij de bewoners negatieve omstandigheden zijn waardoor de lading van het huis verstoord raakt. Het huis laadt zich negatief op en geeft dus negatieve energie. Zo kan er een sfeer ontstaan die zwaar, vermoeiend en ontmoedigend is. Het is dan van belang om de energie in het huis te reinigen. Er zijn verschillende manieren om nieuwe positieve energie in huis te brengen. Een daarvan is het branden van salie. Witte Salie wordt ook wel Indianenwierook genoemd. Door de Amerikaanse indianen werd salie gebruikt tijdens zuiveringsceremonies en het zuiveren van leefruimten (smudging). Het branden van dit kruid verjaagt negatieve energieën, gedachten en emoties en heeft een beschermende werking. Verder heeft het ook nog een kalmerende invloed. Andere energetische reinigingsmanieren kun je lezen in het artikel van Benjamin Adamah elders in dit blad. Of lees het artikel op internet van Ria Stoutjesdijk over ritueel gebruik van salie. Prijs: € 5,00 voor 25 gram Code: SALIE | €24,95 voor 250 gram Code: S250 | Smudgesticks vanaf € 4,95

Nanopod voor alkalisch water  De Nanopod maakt water zacht, alkalisch en helpt het lichaam tegen verzuring. De Nanopod zorgt ook voor natuurlijke ionisatie energie en helpt daardoor het lichaam om de cellen in een goede balans te houden. Het drinken van water is noodzakelijk voor een goede gezondheid. De Nanopod is gemaakt van de hoogste (voedings-) graad RVS (nr. 316) en heeft een dubbele wand waarbinnen vacuüm, voor het langer vasthouden van de temperatuur van de drank. Deze draagbare Nanopod verhoogt de pH van water, zorgt voor natuurlijke ionisatie energie en ‘maakt’ water dat snel en effectief door de cellen wordt opgenomen. De Nanopod is gemakkelijk te gebruiken en overal mee te nemen. Hierdoor kun je altijd beschikken over gezond en energetisch water. Met dit water help je verzuring in je lichaam door verkeerde voeding, koolzuurhoudende dranken en alcohol tegen te gaan, te voorkomen of te verminderen, waardoor er een betere balans in de cellen kan ontstaan. En een ‘lichaam in balans’ heeft géén plaats voor parasieten en ziekten. Ongezonde voeding is vaak ook onze grootste vijand. Verzuring door voeding dat zuur is, levert toxische stoffen op en bij voortduring en overmaat brengt het je lichaamsgezondheid in gevaar. Regelmatig goed water drinken kan daar bij helpen. Omdat de mens uit minimaal 75% water bestaat, heeft hij dus ook elke dag schoon en gezond water nodig om te helpen bij het ontgiften van het lichaam en om de balans in de cellen vast te houden. Prijs: : € 32,50 per stuk (Filter elk jaar vervangen) Code: NANO Filter: € 10.50 Code: NANH februari | maart 2011   17.2 Frontier     47

Psyllium Husk vezels | Gula Java Brut, Fin, Blocs en Gula Java Cacao | Salie | Nanopod

Psyllium Husk vezels zijn oplosbaar en kunnen tot twintig maal hun eigen gewicht aan water opnemen. Hierdoor maken ze de darminhoud zachter en volumineuzer en verbetert de darmpassage. Het gebruik van psyllium, in combinatie met ruim water, gaat verstopping tegen, verbetert de darmperistaltiek en kan darmuitstulpingen voorkomen. De vezels worden voor een klein deel door de darmbacteriën omgezet in stoffen die een bijdrage leveren aan het voorkomen van darmkanker. Psylliumvezels vertragen bovendien de opname van koolhydraten en suikers, waardoor de bloedsuikerspiegel minder schommelingen vertoont. Daarnaast binden deze vezels een aantal toxinen en zware metalen aan zich en helpen zo het lichaam te ontgiften. Psyllium Husk heeft bovendien een gunstige invloed op het cholesterolgehalte, doordat ze de heropname van cholesterol in de darmen verminderen. Toepassing: Neem elke avond voor het slapen gaan 1 volle lepel in een groot glas met water, roeren en opdrinken. Prijs: € 6,95 voor 250 gram. Code PSYL


Frontier verkoopt ook:

Hennepzaad gepeld en hennepzeep | Kokosolie en 100% vers Kokoswater | Basentabs en pH strips | Silicium

Silicium  Kiezelzuur of silicium is van belang voor de opbouw en groei van botweefsel, kraakbeen en bindweefsel. Kiezelzuur wordt door planten omgezet in een door mensen op te nemen vorm. Een tekort aan kiezelzuur zal in eerste instantie leiden tot dunne, makkelijk breekbare nagels en dun haar. Kiezelzuur geeft stevigheid en standvastigheid. Het is, onder de mineralen, degene die zorgt voor structuur en afscheiding. Kiezelzuur houdt de buitenwereld waar hij hoort, aan de buitenkant. Tegelijkertijd beschermt hij de binnenkant tegen aanvallen van buitenaf. Kiezelzuur werkt bindweefselversterkend, immuunsysteemversterkend en versnelt de wondregeneratie. Het wordt daar ingezet waar weefsel, huid, botten of slijmvliezen beschadigd zijn. Frontier verkoopt silicium van het merk Fytosil met heermoes en brandnetel of Silicium met MSM en glucosamine. Tevens verkopen we ook een colloïdaal Silica van het merk Crystal. Lees ook het artikel over silicium elders in dit blad. Prijs: Silicium Heermoes: € 35,00 500 ml Code DOSH | Silicium MSM & Glucosamine € 49,- 500 ml code: DOSM | Colloïdaal Silica van Crystal € 34,- voor 200 ml code: SCILIBasentabs en pH strips (zuurtegraad meter)

Basentabs beïnvloedt het zuur-basenevenwicht in het lichaam positief en herstelt een geleidelijk aan opgebouwde verzuring. Dat een breed scala van klachten en aandoeningen gerelateerd is aan onze leef- en eetgewoonten en onze stofwisseling is wel duidelijk. Een aspect daarvan is het belangrijke zuur-basenevenwicht in het lichaam. Als gevolg van een verkeerd leefpatroon (roken, alcohol, stress, te weinig bewegen), een ongezond eetpatroon (veel vlees, eiwitten en vet) en onvolwaardige voeding (geconserveerde producten) raakt dit evenwicht vaak verstoord. Om het verstoorde evenwicht te herstellen, berooft het lichaam zichzelf van essentiële mineralen die zuur neutraliseren, hetgeen tot een scala van aandoeningen en klachten leidt. Basentabs pH-balance Pascoe® biedt uitkomst in het streven een te veel aan zuur te bestrijden door het creëren van een alkalische buffer om zuur te binden. De losse pH strips kunt u gebruiken als test om te toetsen of uw lichaam te zuur is. Met de strips kunt u de gehele dag door de zuurtegraad van uw speeksel meten om zo het zuur-basenevenwicht in balans te krijgen. Prijs: pH Strips, 3 setjes van 21 (63 st.) strips € 14,95 code: BTAB | Basentabs 100 tabletten en pH strips (21x) € 17,95 Code: PHST

Kokosolie en 100% vers Kokoswater Bak gezond! 0% Transvet, 0% Geraffineerd, 0% Ontgeurd, 100% extra vierge kokosolie verhoogt de voedingswaarde van uw gerechten. Kokosolie voorziet uw lichaam van de vitaminen A, D, E, K en vele noodzakelijke voedingsstoffen. Smeer het op brood als vervanging voor boter. Ook te gebruiken op het haar, lippen, huid, als massageolie en als drager van etherische olie. Kokos verhoogt de weerstand (= anti-viraal, anti-bacterieel, anti-schimmel en anti-protozoïsch), gaat veroudering tegen, verlaagt oxidatieve stress, verbetert calcium opname, beschermt maag & darmen, verbetert uw darmflora (door laurine en caprylzuur) en bestrijdt hongergevoel. Tevens wordt het gebruikt ter ondersteuning bij de ziekte van Lyme. Het vocht in jonge kokosnoten is een gezonde en smakelijke drank. Het hydrateert beter dan gewoon water en zorgt voor een betere balans van de bloedsuikerspiegel. De isotonen die je in kokoswater vindt, trekken water in de lichaamscellen. Het ondersteunt de nier- en leverfuncties en helpt daarmee het lichaam afvalstoffen te verwerken. Tijdens en na lichamelijke inspanningen kan het drankje de vochtbalans snel herstellen dankzij een uitgebalanceerde verhouding tussen kalium, calcium en natrium. Het is vrij van proteïne of lactose. Voor mensen met een zuivelallergie is het een alternatieve bron van calcium voor gezonde en stevige botten. Prijs olie: vanaf € 6,95 | Prijs kokoswater: € 2,80Hennepzaad gepeld en hennepzeep

Gepelde hennep zaden hebben een aangename noot-achtige smaak. Ze worden geproduceerd van legale hennep. Ze zijn rijk aan zeer voedzame proteïne (edestin) wat alle essentiële amino zuren bevat in een vrijwel correcte samenstelling voor het menselijk dieet. Hennep zaden leveren ook anti oxidanten zoals vitamine E om kanker te voorkomen en lecithine als voedsel voor de hersenen.Gepeld hennepzaad bevat ca 35% eiwitten, 35% vezels, 30% hennepzaadolie, vitaminen en mineralen. Gepelde hennepzaden zijn lekker om zo op te eten maar ook direct te gebruiken in allerlei gerechten. Hennepzaden bevatten veel Omega 3 & 6 vetzuren. Deze meervoudig onverzadigde vetzuren zijn onmisbaar omdat ons lichaam die niet zelf kan aanmaken. Bovendien hebben ze een gunstig effect op het cholesterolgehalte en daarmee op het risico op hart- en vaatziekten. Hennepzeep 100% biologisch en plantaardig, zonder kunstmatige geur en kleurstoffen. Met of zonder hennepschilletjes voor de scrubmomenten. Prijs: € 4,50 voor 150 gram Code: DHSE | € 6,95 voor 250 gram code: HEMPS | Hennep zeep € 2,50 Code: HZEE 48     Frontier 17.2   februari | maart 2011


Frontier verkoopt ook: Zeoliet 

Natuurlijk vitamine C  Vitamine C oftewel L-Ascorbinezuur komt veel voor in citrusvruchten, broccoli, tomaten, groene groenten en aardappelen. Het heeft als redox systeem een taak bij de oxidatieve afbraakstofwisseling en wel bij de onverzadigde vetzuren (linoleenzuur). Vitamine C bevordert de activiteit van de witte bloedlichaampjes en zorgt voor een betere genezing van infecties. Tevens zorgt het voor de afvoer van dingen die het lichaam niet meer nodig heeft. Camu Camu bevat een hoog gehalte van ascorbine en citroenzuur, waardoor het een krachtige anti-oxidant is. Het bestrijdt vrije radicalen, en vertraagt het verouderingsproces. Recente onderzoeken uitgevoerd door Noord-Amerikaanse wetenschappers hebben geconcludeerd dat de dagelijkse inname van 1 gram van Camu-Camu op een nuchtere maag de symptonen elimineert van depressie, angst en stemmingswisselingen. Het dagelijks gebruik van Camu-Camu versterkt het immuumsysteem; bevordert de vitaliteit; reguleert het zenuwstelsel; ondersteunt de lever; stimuleert de hartfunctie, de bloedsomloop en de ademhaling. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine C is 60 mg. Er is meer vitamine C nodig bij rokers, mensen met stress, mensen die antibiotica gebruiken, mensen die last hebben van een infectie, stevige drinkers of mensen die een blessure hebben opgelopen. De max. veilige dosis is vastgesteld op 1000 mg per dag. Prijs: Camu Camu Berry Powder € 16,50 125 mg: Code CAMUP | Amla C plus, 100 tabletten € 13,50, Code: ALMAC

Biologische Deo en Bodyspray  Deze Deo- en Bodyspray van 100 ml is heerlijk om te ruiken en beschermt u tegen vreemde energieën. Bestrijdt lichaamsgeur en versterkt de eigen energie. Bovendien is het een middel dat 100 % natuurlijk is. De ingrediënten zijn: Biologische alcohol, meer dan 100 etherische oliën, citroenzuur en een beetje colloïdaal zilver. Verfrissend in een wereld waarin de meeste sprays chemische componenten bevatten. Prijs: € 10,95, Code: DEOS

Biologische Creme, Bodybutter en Olie voor het gezicht en lichaam  Het gezicht is een reflectie van uw innerlijke staat van zijn. Een goede gezondheid en innerlijke balans manifesteert zichzelf door een zachte, stralende huid. Frontier verkoopt sinds kort de ecovriendelijke producten van Yerbavita. Dagcrèmes, gezichtsolie, bodybutters en maskers gemaakt van puur natuurlijke ingrediënten zonder gebruik van chemicaliën of parabenen. Kamille gezichtsolie voor een extreem droge, vermoeide en gevoelige huid, Prijs: €38,95, Code: CFO. Gezichtscreme met rozenwater, een lichte romige crème, hydrateert en verfrist de huid, voor elk huidtype. Prijs: €41,95 Code: HRFC. Multivitamine gezichtsgel, verkoelt en versterkt de huid met een extra boost van multivitaminen en anti-oxidanten. Stimuleert de opbouw van collageen, vermindert fijne lijntjes in het gezicht en regenereert de huid. Prijs: € 53,95, Code: MVFC. Tevens verkrijgbaar: Bodybutter met Frangipanni of Sandelhout, Prijs: € 19,00, Gezichtsmasker met Raw Chocolate, Prijs: € 41,95 Code RCFM, Lavendel gezichtswater: € 22,50 Code: LFW, Lavendel gezichtsmasker: Prijs: € 35,00 Code LFMA

februari | maart 2011   17.2 Frontier     49

Zeoliet | Pearlcium | Natuurlijk vitamine C | Biologische Deo en Bodyspray | Biologische Creme, Bodybutter en Olie

Zeoliet is vulkanisch materiaal, een poreus mineraal. Zeoliet heeft holtes die grote hoeveelheden kationen (geladen deeltjes) kunnen opnemen. De afmetingen en de vorm van de holtes bepalen het type zeoliet. Zeoliet behoort tot de meest belangrijke Kationen wisselaars (ze kunnen negatief geladen moleculen zoals zuurstof en stikstofradicalen neutraliseren). Ze absorberen selectief onder andere zware metalen, pesticiden en toxinen. Veel klachten en aandoeningen die mensen hebben worden mede veroorzaakt door teveel vrije radicalen, zware metalen, pesticiden en toxinen. Ook een verstoorde pH waarde kan klachten mede doen veroorzaken. U kunt zeoliet gebruiken om de volgende kwaliteiten: ontgifting zware metalen, ontgifting pesticiden, toxinen, correctie pH waarde, belasting statische elektriciteit, vermindering zuurstof en stikstofradicalen, ontgifting van ammonium uit de darm. Prijs: : € 15,95 code: ZEOL


Frontier verkoopt ook: Parasietenkuur, Wormwood, Cloves en Black Walnut

Parasieten en bacteriën zijn vaak de oorzaak van problemen met de ingewanden zoals darmkrampen, obstipatie en winderigheid. Hoewel de meeste darmbacteriën noodzakelijk zijn voor een goede darmflora, zijn er ook bacteriën die een schadelijke werking hebben zoals bijvoorbeeld de Salmonella, Shigella en Clostridium bacteriën. Eenmaal per jaar een kuur is belangrijk voor een optimale gezondheid. Darmbacteriën kunnen zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam en daar schade aanrichten. Een van de redenen waarom deze schadelijke darmbacteriën zo moeilijk te vernietigen zijn, is dat we ons steeds weer opnieuw infecteren door o.a. vieze handen en vingernagels. Hanna Kroeger is wereldwijd bekend als expert in kruiden en homeopathische remedies. De Wormwoodcombinatie van Hanna Kroeger is al sinds 17 jaar een bestseller en wordt overal ter wereld gebruikt. De Wormwoodcombinatie elimineert de diverse stadia van parasieten en bacteriën in het darmstelsel. Klachten kunnen zijn: Moeheid, allergie, gewricht of spierpijn, bloedarmoede, eczeem, onrustig of gespannen zijn, tandenknarsen, ‘s nachts wakker worden, bacteriële infecties, depressie, candida, jeuk, vergeetachtigheid, pijn aan het hart of rond de navel, gebrek aan eetlust of juist veel eten en nog steeds honger hebben, pijn in rug of schouders, etc. Prijs: € 18,95, Code: WORM, Black Walnut tinctuur: € 19,95 Code: BLWA, Cloves: € 17,50 Code: CLOV

Kelp tabletten en poeder (Iodine) Kelp is een soort zeewier dat vele mineralen, vitaminen en spoorelementen bevat, maar kelp staat vooral bekend als een rijke bron van jodium. Jodium is nodig voor een optimale werking van de schildklier. Aanvullen met een goed kelp extract met een gedoseerde hoeveelheid jodium kan helpen om je schildklierfunctie op te krikken, zodat je dagelijks meer calorieën gaat verbranden. Wanneer je schildklier optimaal functioneert heb je ook meer energie, een betere circulatie, en minder last van ouderdoms-ongemakken. Een gestandaardiseerd kelp extract is aan te raden: wanneer je langdurig overgewicht hebt en/of weinig hebt gedaan aan lichaamsbeweging; wanneer je op je voeding let maar toch steeds zwaarder wordt; wanneer je energieker zou willen zijn; wanneer je weinig donkergroene groenten eet. Onderhoudsdosering: als voedingssupplement 1 tablet voor de maaltijd innemen. Intensieve dosering: 3 tabletten per dag voor de maaltijd innemen. Glutenvrij en geschikt voor vegetariërs. Prijs: Kelp poeder 250 gram € 7,95, Code: KELP | Kelp Tabletten € 4,50 Code: KEL3

Abrikozen pitten (Vitamine B17) De pitten van de abrikoos zijn, zoals de meeste noten en zaden zeer voedzaam. Onder de voedingsmiddelen die zij bevatten is er één met de naam Amygdalin, ook bekend als vitamine B17. Deze vitamine valt kankercellen aan, en kan ons zo helpen kanker te verhinderen om uit te breken. Amygdalin (vitamine B17) komt voor in vele honderden soorten voedsel, maar degenen die rijk aan amygdalin zijn, zijn in grote mate van ons westerse dieet verdwenen. Volkeren van over de hele wereld die nog een traditioneel dieet eten blijken grotendeels vrij van kanker te zijn. Nochtans heeft Amygdalin een vergift in zich, één van zijn constituenten is cyanide. Maar opgesloten in de samenstelling met Amygdalin, is het chemisch inert en onschadelijk voor normaal levend weefsel. Op dezelfde manier kunt u keukenzout (natriumchloride) veilig eten, dit is in feite zelfs noodzakelijk voor het lichaam, maar ook hierin zit een vergif (chloride) opgesloten. Natuurlijk weet u dat u, als u teveel zout in één keer eet ziek kunt worden. Ons wordt geleerd dat ons lichaam continue kankercellen produceert. Normaal gesproken kan het immuunsysteem hiermee afrekenen. Echter, op momenten van spanning of in een zwak deel van het lichaam, of onder extreme of regelmatige blootstelling aan carcinogenen, kan de vermenigvuldiging van kankercellen te groot worden om door het immuunsysteem te worden afgehandeld. Amygdalin komt het immuun systeem te hulp en valt direct de kankercellen aan. Niet meer dan 1 handje per dag. Prijs: € 7,95, Code: APKE

Vitamineral Green Vitamineral Green is een unieke en zeer krachtige combinatie van de meest efficiënte, diepwerkende, reinigende en opbouwende supervoeding, uit de nog ongerepte natuur. Het ondersteunt gezonde botten, regelmatige stoelgang, reinigt en voedt het bloed, de darm, de lever en nog veel meer. Vitamineral Green bevat hoge doseringen natuurlijke, goed opneembare vitaminen, mineralen, spoorelementen, fytonutriënten, chlorofyl, alle essentiële aminozuren, antioxidanten, essentiële vetzuren, enzymen, probiotica, en een veelvoud aan andere natuurlijke nutriënten. De natuur in haar oneindige wijsheid, produceert geen geïsoleerde nutriënten, en om een goede reden. Vitaminen en mineralen op zich kunnen en zullen zich niet gedragen als nutriënten in ons lichaam. Zij moeten gepaard worden aan een volledig complex van andere voedingsbestanddelen, opdat het lichaam deze kan herkennen en benutten. Vitamineral Green is door moeder natuur zelf gemaakt, en door dr. Jameth Sheridan verwerkt. Het revolutionaire verwerkingsproces (geen verwarming) zorgt ervoor dat de vitale levensenergie niet verloren gaat. Prijs: € 27,00, Code: V124 50     Frontier 17.2   februari | maart 2011

Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut. Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.

Vitamineral Green | Abrikozen pitten | Kelp tabletten en poeder | Parasietenkuur, Wormwood, Cloves en Black Walnut
Boeken

DVD Tijdschriften literatuur

FrontierPublishing

Nieuw

9789069639451 9789069639451

Magisch door het leven

Mijn superoplossing voor loopbaan-, relatie- en geldproblemen William Whitecloud Mark Vale probeert zich overeind te houden in de financiële wereld en in zijn gezin. Hij gaat terug naar de stad waar hij vroeger werkte waar zijn leven een flinke wending neemt. Een bijzondere golfles zet de toon voor een snelle reeks gebeurtenissen en ontmoetingen die hem steeds dichter bij zijn doel brengen. Hij komt in contact met een heel bijzondere handelaar op de beurs, zwoele serveersters in een trendy restaurant voor macho’s, een indrukwekkende miljardair en anderen die hem op ontnuchterende, schokkende en overtuigende manieren leren vertrouwen op wat hij in zijn hart aanvoelt. Dat geeft hem uiteindelijk de kracht om magisch door het leven te gaan en zijn problemen aan te pakken! (2010) 208 pagina’s | Paperback | Uitg. Lezerspoort | ISBN 9789077556207 | € 16,95

Code : MDHL

Spiritual Awakening

(the easy way) Timotheus ‘Spiritual Awakening (the easy way)’ is een Engelstalig, no-nonsense boek met een frisse kijk op spiritueel ontwaken. Het is een verzameling van gedachten, gevoelens en inzichten van auteur Timotheus. Hij is geinspireerd door het dagelijks leven en de mensen om zich heen. Zijn gedachten hebben het vermogen de lezer te inspireren en tegelijkertijd aan het lachen te maken. “Timotheus is inspirerend, hulpvaardig, helend en grappig” aldus Tijn Touber, auteur van Spoedcursus Verlichting en Verlicht Leven. Timotheus beschrijft op een ongecompliceerde, niet zweverige en vaak humoristische manier vijf stappen voor spirituele groei. (2010) (Alleen in Engels) 98 pagina’s | Paperback | uitg. Timotheus | ISBN 9789078947707 | € 8,95

Code : SPAW

The big five for life

Vervul je 5 grote levenswensen John Strelecky We kunnen allemaal vervulling vinden in ons leven en ons werk door ons weer te richten op wat er werkelijk toedoet. Het pakkende verhaal van succesvol zakenman Thomas Derale helpt je erachter te komen wat je echt wilt doen in je leven en werk en hoe je dat moet aanpakken. Derale die weet dat hij niet lang meer te leven heeft, geeft zijn spirituele erfenis door aan de jonge Joe, die hem als zijn mentor beschouwt. Al luisterend komt Joe erachter wat het geheim is achter het succes van zijn inspirerende voorbeeld. Gebruik makend van sterke ideeën, zoals het vervullen van je vijf grote levenswensen en de reden van bestaan, legt Derale aan Joe uit hoe grote leiders zichzelf en anderen leiden naar vervulling in leven en werk. (2010) 211 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh-Hermes | ISBN 9789020202342 | € 19.90

Code : BIG5

Onzichtbare risico’s in het Draadloze Tijdperk

Alles over gezondheidseffecten van mobieltjes, WiFi, snoerloze huistelefoons en zendmasten Karel & Caroline van Huffelen Toen in 1984 in de VS de eerste mobiele telefoon in de markt werd gezet, vond consumentenwaakhond FDA wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidseffecten van straling ervan niet noodzakelijk. Karel & Caroline deden diepgaand onderzoek naar de risico’s van draadloze technologie, zendmasten, de magnetron en elektrische apparatuur. Uit dikke stapels wetenschappelijke rapporten blijkt dat er een onomstotelijke correlatie bestaat tussen hersenkanker, gehoorzenuwtumoren, neurodegeneratieve aandoeningen als Parkinson, Alzheimer, autisme, ADHD enerzijds en langdurige blootstelling aan draadloze technologie anderzijds. (2008 ) 300 pagina’s | Paperback | uitg. Cross in the Circle of Light | ISBN 9789080753334 | Prijs € 24,95 | Code : ORDT Frontier 17.2   februari | maart 2011     87


BOEKEN | DVD’s

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Maria Magdalena en de Schijnheiligen

Leren omgaan met emoties

Code : MMES

Code : LOEM

Nieuwe openbaringen van de tweelingzielen Maria Magdalena en Jezus Karel en Caroline van Huffelen Dit boek beoogt inzicht te verstrekken in de inprentingen in het collectieve bewustzijn door de georganiseerde religie, zoals: de ontkenning van het Vrouwelijke Principe waarvan Maria Magdalena (‘de voltooide’) de belichaming was; de ontmanning van het Mannelijke Principe waardoor Jezus en de celibataire kerkvaders tot karikaturen werden gemaakt; het doodzwijgen van het Heilige Huwelijk in het algemeen en dat van Maria Magdalena en Jezus in het bijzonder. Karel en Caroline ontvangen boodschappen van Jezus en Maria Magdalena. (2006) 552 pagina’s | Paperback | uitg. Petiet | ISBN 9789080753327 | € 24,50

Wim Kijne Dit handzame boek bevat korte, thematische hoofdstukken, samenvattingen, voorbeelden en plezierige oefeningen. Duidelijk wordt hoe emoties verbonden zijn met levensgeluk. Hoe diepgaande gevolgen van emotionele ervaringen verwerkt kunnen worden. Hoe je dag in, dag uit op een intelligente manier met je emoties kunt omgaan. Hoe je komt tot emotioneel welbevinden. En vooral ook hoe je beter contact kunt krijgen met wat je voelt, zodat de emoties niet meer met je op de loop gaan, maar een plaats krijgen in de volheid van het leven. Goed voelen is eenvoudig te leren. De lezer kan met het eenvoudige oefenprogramma meteen aan de slag. 176 Pagina’s | Paperback | uitg. De Lezerspoort| ISBN 9789077556344 | € 15,00

Bestellingen bij het Universum

Gids voor de kunst van het krijgen Bärbel Mohr Hoe krijg je wat je werkelijk wilt? Het goede nieuws is, dat je het kunt bestellen: bij het universum.Bärbel Mohr vertelt over successen en mislukkingen bij het bestellen. Ze geeft talrijke voorbeelden en praktische aanwijzingen waarmee beginners en gevorderden hun bestellingen en hun voordeel kunnen doen. Het is vooral ook een vrolijk boek. De schrijfster heeft een frisse, humoristische benadering van levensvragen en ze spaart zichzelf niet. Als ik het kan, kan iedereen het, zegt ze. In Duitsland zijn intussen een miljoen van haar boeken over het onderwerp verkocht. 176 Pagina’s | Paperback | uitg. De Lezerspoort | ISBN 9789077556139 | € 14,95

Code : BBHU

Anders zijn mag

Omdat je kind niet in een hokje past Benazir Paranormaliteit is een hype. Dat er een groep kinderen is die hier problemen door ondervindt, is minder bekend. ‘Anders zijn mag’ neemt u mee achter de schermen van deze nog relatief onbekende wereld. Bénazir laat aan de hand van waargebeurde casussen zien dat ‘het paranormale’ ook een andere kant heeft. Onverklaarbare verschijnselen worden verklaard, maar dan op een nuchtere wijze. Door de (para-) psychologie en pedagogiek naast elkaar te gebruiken, wordt meer inzicht verkregen in het gedrag van kinderen. Waar de reikwijdte van die twee stopt, wordt gekeken naar de parapsychologie, waardoor er verrassende, onbegrijpelijke, ontroerende en ondenkbare zaken aan de orde komen. 218 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204650 | € 14,90

Code : ANZM

Stralen!

Is bij jou het licht al aan gegaan? Lynda Gratton Sommige mensen stralen enthousiasme, kracht en positieve energie uit, zowel in hun privéleven als op hun werk. Ze zijn hierdoor een bron van inspiratie voor anderen. Door te stralen creëer je een energiek, vernieuwend en succesvol leven en een goede samenwerking met collega’s. Mensen met zo’n uitstraling, werken dan ook vaker mee aan nieuwe, stimulerende projecten, en spelen een belangrijke rol spelen in onze competitieve maatschappij. In Stralen! laat Lynda Gratton zien hoe ook jij je onmisbaar kunt maken op je werk door middel van je uitstraling. Je leert om met je enthousiasme en positieve energie je omgeving te inspireren. Je eigenwaarde groeit en hierdoor ga je steeds krachtiger in je leven staan. Wees de ster op je werkvloer en straal! 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204285 | € 19,90

Code : STRAL

88     Frontier 17.2   februari | maart 2011

Inwijding tot succesvol mens

Gewoonweg geniaal!

Emoties en angsten

Code : ITSM

Code : GWGN

Code : EMAN

De frequentie van de heilige graal in jezelf activeren (inc. dvd!) Janosh Heb jij er ooit wel eens bij stilgestaan dat je een heel groot geheim met je meedraagt? Door de kosmische invloed van het Watermantijdperk neemt de vrouwelijke energie op aarde in hoog tempo toe. De intuïtieve, creatieve, verzorgende en gevoelige energie die al lange tijd als ondergeschikt gezien werd. Net als de vrouw. Want wat weet je bijvoorbeeld over de Bijbelse fi guur Maria Magdalena? Wat heeft zij met de Heilige Graal te maken? Janosh legt uit waarom zijn graalcodes, gebaseerd op Heilige Geometrie, op zielsniveau communiceren met ons onderbewustzijn en zo helpen de deur naar de Heilige Graal in onszelf te openen. Met behulp van 33 kleurrijke Heilige Graalcodes laat hij je zien, voelen en ervaren dat je veel meer bent dan je altijd hebt gedacht. 210 pags | Paperback+dvd| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204711 | € 24,90

Met een voorwoord van Deepak Chopra Ervin Laszlo Deze unieke autobiografie begint met Ervin Laszlo als wonderkind op de piano en zijn optredens met het symfonieorkest van Boedapest. Vervolgens vertelt hij over zijn familie en hoe zij de Tweede Wereldoorlog hebben overleefd en de bezetting door het Rode Leger hebben ervaren. Op 27-jarige leeftijd besluit hij tot een drastische wending in zijn leven en wordt hij wetenschapper, filosoof en uiteindelijk lid van het universiteitsbestuur van Yale en Princeton. Hij is dan onder andere verbonden aan het Princeton Center of International Studies; Hij zet zich in voor de Club van Rome en de Verenigde Naties. Laszlo is op dit moment vooral betrokken bij onderzoek naar het Akashaveld en ondersteunt projecten over de hele wereld die gericht zijn op een duurzame samenleving. 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204315 | € 19,90

Onmisbare brandstof voor jouw groei. Paul Liekens Ondersteunende emoties zijn de onmisbare brandstof voor verandering en groei. Positieve emoties, zoals enthousiasme, vertrouwen en gevoel van zelfrespect, leveren de energie die jouw intenties omzetten in daadkracht. Negatieve emoties zoals angst voor dieren, kleine ruimten, injectienaalden, sociale fobie, emeto (fobie voor overgeven), vliegangst, pleinvrees, existentiële angst enzovoort, kunnen jouw leven heel erg beperken. Je overdreven zorgen maken kan je leven en dat van de mensen in je naaste omgeving zelfs flink vergallen. Elke emotie of angst is echter ook een boodschap over hoe jij in elkaar zit, We leren je de achterliggende oorzaak op te sporen, en hoe je de oorzakelijke ervaringen uit je verleden kunt transformeren. (2010) 128 Pagina’s | Paperback | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204155 | € 9,90


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

In 28 dagen van gifbelt naar tempel

De kracht van het nu

Code : 28GT

Code : NULUX

Jacqueline van Lieshout, detox-coach Eten moeten we allemaal. We doen het al sinds onze geboorte en we blijven het ook de rest van ons leven doen. Maar weten we eigenlijk wel wat we binnenkrijgen? Begrijpen we de lijst met ingrediënten van de verpakte etenswaren die we dagelijks tot ons nemen? Worden we er wel in alle gevallen gezonder van of zijn we zo langzamerhand onszelf aan het vergiftigen? In dit boek presenteert detox-coach Jacqueline van Lieshout een 28-dagenplan voor succesvol ontgiften. Een boek dat iedere lezer (en dus eter) zal inspireren om het eigen voedingspatroon onder de loep te nemen, beter te kiezen en vervolgens veel meer te genieten! 128 Pagina’s | Paperback Ankh-Hermes | ISBN 9789020203875 | € 19,90

Ademtocht

verhalen over de dood Linda Wormhoudt “Ademtocht” geeft diverse beelden rond sterven, de dood en wat er eventueel daarna gebeurt. Deze beelden zijn soms gekleurd door de cultuur waarin men leeft. Het is geen rouwverwerkingsboek, persoonlijk document of zelfhulpboek, hoewel het wel steun kan bieden aan nabestaanden. Het boek vertelt onder andere over rituelen voor een stervende of pas gestorvene. Daarnaast worden verschillende emoties en acties beschreven die door de aanwezigheid van de dood worden opgeroepen. Een van de uitgangspunten van “Ademtocht” is, dat de dood een overgang is naar een andere staat van zijn. (2011) 192 Pagina’s | Paperback | uitg. A3-boeken| ISBN 9789077408681 | € 16,50

Code : ADTO

luxe editie Eckhart Tolle Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te laten varen. We zijn ons denken niet. We kunnen onszelf van psychische pijn verlossen. Je authentieke kracht wordt pas gemobiliseerd door je over te geven aan het Nu. Hier vinden we vreugde en zijn we in staat ons ware zelf te omarmen. Daar komen we er ook achter dat we al `heel’ en `volmaakt’ zijn. Velen zullen tijdens het lezen van dit boek vaststellen dat de grootste blokkades om in het Nu te komen onze relaties zijn, dat wil zeggen de manier waarop we in onze relaties staan. (2010) 192 Pagina’s | Hardcover | uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789020204377 | € 20,50

De stenen op ons pad

met het Nederlandse stenenorakel N. de Kroon en A. Schlüter Soms ontmoet je een mens en weet je dat het de bedoeling is dat je elkaar leert kennen en er een diepe vriendschap groeit. Zo verging het Nicolien de Kroon en Agnès Schlüter. Op een dag vertelt Nicolien over haar tocht te voet door de Barzan vallei in Koerdistan, Noord-Irak. Hoe zij haar weg door de steenmassa’s moest vinden en dat ze wist waar en hoe ze haar voeten moest zetten om niet te vallen. Net als de vrouwen en kinderen die er wonen, snelde ze over de rotsen. Haar verhaal bracht Agnès terug bij haar zeker-wetenervaring dat stenen - oud als zij zijn - al onze ooit gezette voetstappen kennen. Een plan werd bedacht en uitgevoerd. Het resultaat is dit boek. (2011) 96 Pagina’s | Paperback | uitg. A3-boeken | ISBN 9789077408766 | € 24,50

Code : DESP

De sneeuwkoningin

Sprookje in zeven geschiedenissen van Hans Christian Andersen. Kunstuitgave met 49 pastels Juke Hudig ’De sneeuwkoningin’ van Hans Christian Andersen is de geschiedenis van twee innig verbonden kinderen die door het levenslot uit elkaar worden gedreven. Kay wordt getroffen door rondvliegende scherven van de duivelse spiegel. Het glassplintertje in zijn oog maakt dat Kay alles misvormd gaat zien. Het scherfje in zijn hart veroorzaakt een dodelijke verkilling. Hij beseft dit niet en raakt in de ban van de sneeuwkoningin. Zij is de personificatie van de verblindende, schitterende perfectie, waar het ijskoude verstand triomfeert. 96 Pagina’s | Hardcover | uitg. A3-boeken | ISBN 9789077408810 | € 24,50

Code : DSNE

Innerlijk pelgrimeren

Schrijvend op weg naar je hart Christine de Vries Met dit boek als reisgids ga je op een innerlijke pelgrimage naar je hart. Je brengt jezelf in beweging door het kilometerschrijven, de verbeelding en waarachtig waarnemen. Onderweg is er aandacht voor thema’s als verdwalen, reisgenoten, dromen, bagage, eenzaamheid, symbolen, hoge toppen en diepe dalen. Je overgeven aan dat wat zich onderweg aandient is een basale oefening die elke pelgrim met vallen en opstaan, met verzet of overgave onderweg zal doen. Elke kilometer die je schrijft, iedere excursie die je onderneemt, elke levensvraag waarop je reflecteert en ieder moment waarop jij je laat verwonderen, zijn stappen die je als innerlijke pelgrim zet op de weg naar jouw hart. 260 Pagina’s | Paperback| uitg. Ankh Hermes | ISBN 9789077408827 | € 19,50 |

Code : INPE

Zin in het leven, een leven vol zin

Een relativerende kijk op levensthema’s Rina Mannak Soms ervaren we in ons leven problemen. We draaien rondjes in onze emoties en zitten gevangen in onze eerdere belevingen. We dragen het mee als gevoelens van schuld, schaamte, gewenst gedrag, boosheid of welke andere emotie dan ook. Maar als je gelooft dat elke gebeurtenis niets anders is dan een les, dat alles een reden heeft in jouw leven - een positieve reden waar jij iets mee mag doen - dan kan deze filosofie enorm veel ruimte geven en erg relativerend werken. Op deze manier worden alle problemen omgezet in uitdagingen en krijgt het leven een veel zonniger en zinvollere betekenis. In dit boek geeft de schrijfster haar visie op verschillende levensthema’s. en dat jouw weg altijd klopt.. (2004) 185 Pagina’s | Hardcover |uitg. Rina Mannak | ISBN 9789085482666 | € 24,00

Code : ZIHL

Ziekte, karma en de weg naar genezing

Meester Lanto Wanneer we ziek zijn geeft dat aan dat er een disbalans is. We kunnen die herstellen, zo zeggen de meesters van de Witte Broederschap, door onszelf te bevragen: waarom heb ik deze ziekte, wat kan ik ervan leren, kan ik het accepteren? Ziekte hoort bij het leven op aarde en heeft niets met straf of noodlot te maken. Het is een leerschool om weer in harmonie te komen. Niemand kan dat van ons overnemen, geen dokter of hulpverlener. We kunnen er wel in ondersteund worden en ons zelfhelend vermogen is heel groot. De meesters geven ook uitleg over zowel reguliere als alternatieve geneesmethoden. Ze hebben er geen oordeel over, want de mens heeft een vrije wil, maar ze waarschuwen ons wel. (2010) 475 Pagina’s | Paperback| uitg. Akasha | ISBN 9789460150340 | € 24,95

Code : ZKWG

Frontier 17.2   februari | maart 2011     89


BOEKEN | DVD’s

Activeer je DNA

Uitleg over en complete activering van het DNA Peter Ruppel We benutten slechts een klein deel van ons DNA, daarover zijn wetenschappers en spirituele mensen het eens. In dit boek neemt de deskundige auteur Peter Ruppel de lezer mee op een fascinerende ontdekkingsreis naar het spirituele deel van onze erfelijke aanleg. Het geeft een heel nieuw licht op de mensheid en haar potentieel. Iedereen heeft de mogelijkheid om zijn DNA te activeren. - Uitleg over en complete activering van het DNA; - Het ontstaan van de mens; - Transformatie van bewustzijn; - Een omvangrijk onderwerp kort en helder uitgelegd. (2011) 100 Pagina’s | Paperback | Uitg. Akasha | ISBN 9789460150449 | € 14,90

Code : ADNA

No greater Love

Michael Whyte (dir.) Na 10 jaar aandringen kreeg regisseur Michael Whyte de uitzonderlijke toestemming om toch te mogen filmen binnen de muren van het klooster van de Heilige Drievuldigheid in Notting Hill. Dit klooster in het hartje van Londen is sinds 1878 het huis van de orde van de Karmelietenzusters, in wier besloten wereld Whyte een kijkje mocht nemen. Wat hij laat zien is niet zo zeer een groep wereldvreemde vrouwen, maar een levensstijl die de menselijke existentie op een radicaal andere manier benadert. Deze vrouwen kiezen ervoor om iedere dag geconfronteerd te worden met hun God, hun geloof en hun zijn. Hun leven wijden de nonnen geheel aan het gebed en zelden verlaten ze het klooster. 16:9 anamorphic Geluid: Engels - Dolby Digital 2.0 Ondertiteling: Nederlands 105 Minuten | DVD | uitg. Homescreen | Barcode: 8717249477495 | € 19,90

Code : NOGL

90     Frontier 17.2   februari | maart 2011

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Je levenswiel in beweging

Ontdek je talenten en passies door te werken met het Keltisch jaarwiel Femke Bloem Het Keltisch jaarwiel heeft een natuurlijk ritme. In een even natuurlijk ritme wordt in dit boek aan de hand van de Keltische jaarfeesten naar ons eigen leven en onze eigen levensfasen gekeken. Hiertoe worden er onder andere visualisaties (ook op de cd te beluisteren) en vragen en oefeningen gegeven. Daarna kan op een kunstzinnige wijze de ervaring worden uitgewerkt. Ook het biografisch schrijven krijgt een belangrijke plaats om steeds terugkerende patronen in het leven te ontdekken en hier verandering in te brengen. Zo kan het eigen levenswiel steeds in beweging worden gezet. (2010) 200 Pagina’s | Paperback | Uitg. Akasha ISBN 9789460150364 | € 21,90

Code : LVWB

Grow younger, live longer

Oud worden, jong blijven: het effectieve 10-stappenplan! Deepak Chopra Kan de menselijke geest het lichaam daadwerkelijk beïnvloeden? Kan een heldere en positieve denkwijze het verouderingsproces vertragen? Is het echt mogelijk om een biologische leeftijd te hebben die 10 tot 15 jaar jonger is dan je kalenderleeftijd? Deepak Chopra bewijst dat dat kan. Duizenden mensen hebben in zijn gezondheidscentrum ‘Chopra Center for Well Being’ met succes deelgenomen aan zijn effectieve tien-stappenplan. Zijn visie is dat het menselijk lichaam inderdaad verandert als je ouder wordt, maar de wijze waarop je denkt over je lichaam heeft een directe invloed op het verouderingsproces. Geluid: Engels - Dolby Dig. 2.0 Ondertiteling: Ned. 206 Minuten | DVD | Homescreen| ISBN 8717249476580 | € 19,95

Code : GYLL

Elementaire Deeltjes

Naar de roman van Michel Houellebecq Oskar Roehler (dir.) Er is geen groter verschil denkbaar dan tussen de halfbroers Michael en Bruno. De introverte Michael voelt zich meer aangetrokken tot genetisch onderzoek dan tot vrouwen. Bruno’s seksuele contacten spelen zich vooral af in zijn hoofd of in het bordeel. Voor beide broers komt er een keerpunt wanneer ze verliefd worden. Michael ontmoet zijn jeugdvriendin en Bruno leert de kinky Christiane kennen. Maar het geluk van de broers is van korte duur. Na een aantal dramatische ontwikkelingen in het leven van beide vrouwen staan Bruno en Michael voor de keuze zich opnieuw terug te trekken in hun vertrouwde isolement of de sprong te wagen en te kiezen voor de liefde... Ondert.: Nederlands & Frans 109 Minuten | DVD | uitg. Homescreen | Barcode: 8717249478751 | € 19,90

Code : ELDE

The Voice

Humanity is about to make a quantum leap! David Sereda (dir.) • Wat is bewustzijn? • In hoeverre is ons bewustzijn al voorgeprogrammeerd in onze genen? • Waarom is het gods-besef iets van alle eeuwen en alle volkeren? • Wat is de betekenis van nieuwe inzichten in quantum fysica voor fenomenen zoals mystieke ervaringen, het collectieve bewustzijn, hogere bewustzijnsniveau’s, meditatie en vele andere ‘onverklaarbare’ verschijnselen? • Sluiten wetenschap en spiritualiteit elkaar uit of kunnen zij samen gaan? Dit zijn vragen die mensen al generaties bezighouden. The Voice doet verslag van de ervaringen van allerlei mensen met een religieuze of niet-religieuze achtergrond en van wetenschappelijke doorbraken. En helpt ons vragen te beantwoorden die op ons pad komen. 180 Minuten | DVD | uitg. Homescreen | Barcode: 8717249475330 | € 19,90

Code : VOID

The seven spiritual laws of Yoga

Deepak Chopra De ‘Seven Spiritual Laws of Yoga’ en de hierin door Deepak Chopra en David Simon besproken technieken geven je de mogelijkheid je volle creatieve potentiaal, je capaciteit tot liefhebben en de mogelijkheid tot succes en geluk in al je aspecten van het leven te vinden. Zowel voor ervaren yoga beoefenaars als beginnelingen: The Seven Spiritual Laws of Yoga brengen je in contact met een rijkdom aan technieken, mantras, oefeningen en een enorme verschedenheid aan yoga houdingen. Een bijzondere en krachtige gids naar een gelukkiger en harmonieus leven. Beeld: Kleur, 4:3 Geluid: Engels - Dolby Digital 2.0 Ondertiteling: Nederlands 115 Minuten | DVD | Uitg. Homescreen | € 21,90

Code : THE7

Ik versta onder liefde

Huub Oosterhuis ‘Ik versta onder liefde’ bouwt voort op ‘Jij die mij ik maakt’, het essay van de Maand van de Spiritualiteit 2008, waarvan ruim 45.000 exemplaren verkocht zijn.Oosterhuis beschrijft in dit pamflet zijn droom: een keten van minstens tien zulke huizen in Nederland waarin het woord ‘beschaving’ opnieuw inhoud krijgt ‘boven de chaos uit’. Bovendien geeft hij invulling aan het woord ‘liefde’, dat al die huizen met elkaar verbindt tot een ‘bezield verband’. Oosterhuis: ‘Ik versta onder liefde: de duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van bedachtzame eerbied en mededogen waarmee mensen elkaar bejegenen. Ik versta onder liefde de wijsheid en wetenschap, fantasie en volharding waarmee de aarde wordt opgebouwd, tegen alle afbraak in.’ 88 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025961206 | € 8,90

Code : IKVE


DVD’s | BOEKEN

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

Socrates, Jezus, Boeddha

Drie leermeesters Frédéric Lenoir Socrates, Jezus en Boeddha geven antwoorden op universele vragen als: hoe wordt een mens gelukkig? Wat is echte vooruitgang? En wat is er nodig om in harmonie met elkaar te leven? Door hun ondogmatische opvattingen hebben hun woorden de tand des tijds goed doorstaan en zijn ze nog steeds van kracht. Voor Lenoir zijn zij leermeesters bij uitstek in de huidige crisis, die volgens hem niet alleen economisch en financieel, maar ook filosofisch en spiritueel is. 240 Pagina’s | Paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789079001248 | € 19,90

Code : SOJB

Wilde Liefde

De vreugde van onvoorwaardelijk liefhebben Gill Edwards In dit boek legt vooraanstaand spiritueel lerares Gill Edwards uit dat er een vreugdevolle realiteit bestaat die voor het grijpen ligt. Daarvoor is het nodig onze oude patronen te doorbreken met betrekking tot de wezenlijke energie die zij de Bron noemt. Door geluk tot ons hoogste doel te maken en onze dromen na te jagen kunnen we deze bron opnieuw ontdekken en zal het ons lukken ons werkelijke potentieel te vervullen. We kunnen ons leven immers enkel veranderen van binnenuit. Wilde liefde is een inspirerend boek, dat je helpt vrij en gepassioneerd je eigen hemel op aarde te creëren. 396 Pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639451 | € 19,90

Code : WILI

De staat van het klimaat

Een koele blik op een verhit debat Marcel Crok De schrik zit er goed in. Sinds Al Gore en het vierde IPCC-klimaatrapport uit 2007 is het officieel: we zijn met zijn allen flink bezig aan onze eigen ondergang. En wie twijfelt aan deze ‘onwelgevallige waarheid’ wordt buitenspel gezet als opwarmingsontkenner. De afgelopen maanden lijkt de consensus over de opwarming van de aarde echter als sneeuw voor de zon te verdwijnen. Gelekte e-mails van Britse klimaatonderzoekers wierpen een bedenkelijk licht op hun integriteit en in de nasleep daarvan werden in het IPCC-rapport talloze fouten ontdekt. Staan de fundamenten van het klimaatbolwerk nog wel overeind? Dit boek is een koele en kritische bijdrage aan wat sommigen het belangrijkste wetenschappelijke en politieke debat van onze tijd noemen. 220 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960407 | € 19,95

De Attractor Factor

Ontdek het geheim van je eigen succes! Joe Vitale We kennen het allemaal: je doet precies wat je moet doen om iets voor elkaar te krijgen, en toch lukt het niet. Dat komt omdat het er niet om gaat wat je doet, maar hoe je bènt! Joe Vitale gebruikt een combinatie van spirituele principes en praktische levenslessen om te laten zien dat iedereen voorspoed en succes kan creëren door persoonlijke aantrekkingskracht. Of het nu gaat om succes in leven of in zaken, de vijf principes van De Attractor Factor zullen je vooruit helpen op een manier die je niet voor mogelijk had gehouden! 199 Pagina’s | Paperback | uitg. Paradigma | ISBN 9789049960148 | € 18,95

Code : ATTR

Als de Boeddha het niet meer weet

Een spirituele gids voor verandering Charlotte Kasl Sleutels naar Eenheid is een goede leidraad voor mensen die willen leren bewuster en liefdevoller in het leven te staan. Het is geschreven voor mensen die elke dag ten volle van het leven willen genieten.Het boek begint wanneer de auteur contact maakt met zijn andere delen waardoor er een spannende dialoog ontstaat, verweven met herinneringen aan zijn ervaringen uit het Mayatijdperk en het ontstaan en gebruik van de Mayakalender, overlopend naar een leven bij de farao’s in Egypte, een leven rond onze jaartelling, bij de ridders van de Ronde Tafel en in Atlantis. (2004) 276 Pagina’s | Paperback | uitg. AltamiraBecht | ISBN 9789069639444 | €12,50

Code : ADBH

Een scheurtje in de rand van de schepping

Marcelo Gleiser In de kerk van de natuurkunde is Gleiser een gezaghebbende ketter. Voor hem betekent de onbewijsbaarheid van de supertheorie dat we in de natuur niet naar de regels moeten kijken, maar juist naar de uitzonderingen: het leven op onze planeet! Gleiser brengt het leven in al zijn onvolmaaktheid terug in de natuurkunde, maar met behoud van strenge wetenschappelijke randvoorwaarden. Het grote perspectief dat hij daarmee opent is tegelijk een afrekening met het natuurkundig paradigma, een nieuwe visie op het leven en een pleidooi voor spirituele waarden in de wetenschap. 195 Pagina’s| Paperback | Uitg. Paradigma | ISBN 9789049960223 | Prijs: € 19,95

Code : ESIR

The Power

Zo werkt ons brein ècht

Code : THEP

Code : ZWOB

Rhonda Byrne De auteur van The Secret, Rhonda Byrne, gaat verder met haar baanbrekende werk. Na de onthulling van “De wet van aantrekking’ in ‘The Secret’ beantwoordde zij duizenden brieven van lezers van het boek wereldwijd, waardoor zij tot nieuwe inzichten kwam en het boek The Power ontstond. Het is de langverwachte opvolger van het internationale fenomeen The Secret. The Power vertelt over de kracht in het universum die voor het leven op aarde zorgt, die creëert, uitvindt en verandert. Deze kracht zit in ieder levend wezen, in iedere mens. The Power helpt je deze grootste kracht van het universum in jezelf te ontdekken en te gebruiken: de kracht te ontvangen wat je wenst. 272 Pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021509914 | € 17,95

Wat fouten in de hersenen ons leren Vilayanur S. Ramachandran Wat betekent het om mens te zijn? Wat is het doel van ons bestaan? Het kunnen nadenken over dit soort vragen maakt het menselijk brein uniek. Wij zijn de enige diersoort die dat kan. En toch lijkt ons brein op dat van een aap. Hoe zit dat? Dankzij baanbrekend hersenonderzoek kan neuroloog Vilayanur S. Ramachandran de lezer in Zo werkt ons brein echt naar het antwoord op deze grote levensvraag leiden. De pers over ‘Zo werkt ons brein echt!’: ‘Ramachandran is een hedendaagse Marco Polo, die de zijderoute van de wetenschap volgt op weg naar het vreemde en exotische China van de geest.’ - Richard Dawkins 288 Pagina’s | Paperback | uitg. Kosmos-ZK | ISBN 9789021548845 | € 22,50

Code : DSVK

Frontier 17.2   februari | maart 2011     91


FRONTIER PUBLISHING

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, overheidskanalen niet over de werkelijke achtergronden vertellen en/of hiervan niet op de hoogte zijn, maar wel vaccinatie propageren, proefpersonen zich reeds aanmelden voor de eerste vaccintests en het tijdstip van al dan niet verplichte vaccinatie dichterbij komt, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’. De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in nederland en België. Het gaat om een buitengewoon ernstige kwestie, die ieders aandacht verdient. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. er is geen tijd te verliezen.

Vaccineren of niet?

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze

Deel 1 uit de Aztlan serie

Boek der Liefde

De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria Magdalena Ton van der Kroon In de elfde eeuw wordt de jonge monnik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Maria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaarlijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50

Het Urantia Boek

Het Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Universele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft eveneens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeuwigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waarbij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig bestuurde universum. 2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95

Code: URBO

Code: BDL

Marcel Messing

Vaccineren of niet?

De Da Vinci Code Ontcijferd

Code: VONV

Code: DVCO

Bijdrage tot discussie voor het maken van een keuze Marcel Messing Nu het Mexicaanse virus over de wereld raast, gevoelens van angst worden aangewakkerd, velen in verwarring zijn over wat er gaande is, informatie en desinformatie elkaar afwisselen, is het belangrijk stil te staan bij wat er aan de hand is. Dit boekwerkje wil een ondersteuning zijn in de meningsvorming bij de keuze van het al dan niet vaccineren tegen de ‘Mexicaanse griep’.De Werkgroep ‘WijWordenWakker’ hoopt met dit boekwerkje primair een brede discussie op gang te brengen in Nederland en België. De werkgroep geeft geen adviezen inzake dit onderwerp, mede gezien het feit dat er geen arts deel van uitmaakt. Er is geen tijd te verliezen. 64 pagina’s | Kleine Paperback | € 4,90

Filip Coppens Dan Brown’s De Da Vinci Code is een internationale bestseller. Het boek stelt dat het gebaseerd is op feiten: een geheim genootschap (de Priorij van Sion), de katholieke organisatie Opus Dei, de schilderijen van Leonardo da Vinci en een ketterse code die daarin verwerkt werd… en het huwelijk tussen Jezus en Maria Magdalena. In dit boek gaat Filip Coppens in op de feiten en verzinsels van het boek, waarbij de beweringen van Brown in een historisch kader worden geplaatst, en pro en contra tegen elkaar afgewogen worden. Het toont aan dat Brown sterk beïnvloed werd door esoterisch denken dat in de afgelopen twintig jaar bekend raakte en dat door Brown in romanvorm wereldkundig is gemaakt. 160 pagina’s | Paperback | € 9.50

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYL

Auteur van de bestseller De Orion Profetie

Graancirkels, Goden en hun Geheimen

De geschiedenis van de Mensheid beschreven in het Graan Robert Boerman In de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschappelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ inscriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mensheid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95

Code: GGG

92     Frontier 17.2  februari | maart 2011

De Orion Profetie; De Wereldcatastrofe in 2012

Voorspellingen van de Maya ‘s en Oude Egyptenaren voor het jaar 2012 Patrick Geryl & Gino Ratinckx “Onvoorstelbare aardbevingen en gigantische vloedgolven zullen onze beschaving volledig vernietigen. Bijna de gehele wereldbevolking zal in deze apocalyptische gebeurtenissen omkomen.” Deze voorspellingen zijn afkomstig van de Maya’s en de Oude Egyptena-ren. Het zijn de Maya’s en Oude Egyptenaren die voor ons een boodschap achterlieten, waarin zij waarschuwen voor een allesvernietigende wereldcatastrofe in het jaar 2012. Want op 27 juli 9792 voor Christus, de dag dat Atlantis onder water zonk, namen Orion, Venus en enkele andere sterren en planeten bepaalde ‘codeposities’ in. In het jaar 2012 zullen dezelfde sterren en planeten op identieke posities staan! 172 pagina’s | Paperback | € 15.90

Code: DOP

De Stenen Puzzel van Rosslyn Chapel

De wereldcatastrofe in 2012

Code: SPRC

Code: DWC

De Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuld Filip Coppens Rosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal wereldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschiedenis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Columbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke relieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhouding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht. 146 pagina’s | Paperback | € 14.90

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick Geryl In zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusachtige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de literatuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Codex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn wetenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egyptenaren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving! 344 pagina’s | Paperback | € 17,50


FRONTIER PUBLISHING

NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop is verteld ...

en bijzondere ontmoeting vertelt. Het verhaal van de ly, die tijdens een vakantie met het fenomeen graanerkt en ongewild verstrikt iligheidsdienst van Engen de hoofdrol spelen. er vreemde zaken met en hij gek aan het worden is. ral angst slaan echter om schillende diensten en orchtergronddecor, ontrafelt mensheid ooit heeft bezigen wat we met die kennis te bezitten.

en inds arbij van het g hij rika aar-

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Ber t Janssen

en ongekend spannende der andere de psychologie e en esoterische inzichten samenvloeien. Het is het mene visie op de toekomst end en blijvend wijzigen.

t beschreven staat, waar.

Het laatste verhaal dat nog nooit is verteld Bert Janssen Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Engeland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008) 368 Pagina’s | Paperback | € 22,-

Code : SOEI

WonderCode

De sleutel tot de formule van Roulette en de Mayakalender Yuri Romashev Als het witte balletje razendsnel rondspint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrekkingskracht tussen getallen’ en ‘de verborgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getallen ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte. 147 pagina’s | Hardcover | € 25.80

Daar ben ik weer / In Den Beginne

2-in-1 Maya Verjaardagskalender

Bram Vermeulen Twee televisieprogramma’s van Bram Vermeulen voor de RVU, live opgenomen op locatie met een klein select publiek. Bram Vermeulen vertelt over ervaringen die veroorzaakten dat hij anders over dingen ging denken. Twee programma’s over nieuwsgierigheid, want een ding staat vast: zonder verandering geen evolutie. Geschreven en verteld door Bram Vermeulen in nauwe samenwerking met Shireen Strooker. 100 Minuten | DVD | € 22.00 | ISBN: 9789081374620

Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De ideale verjaardags kalender. Je kunt hier zowel de Galactische als de gewone verjaardagen van je familie en vrienden bijhouden. Met een duidelijke Nederlandstalige uitleg over de 13 Manenkalender en een uitgebreide beschrijving van de 13 Tonen en 20 Zegels kom je meer te weten over de werking van de Mayakalender. Verder kun je met tabellen de Galactische Signatuur van jezelf, familie en vrienden uitrekenen. Het is een verjaardagskalender in 2 delen, die onafhankelijk van elkaar zijn om te slaan. Met de 2-in-1 verjaardagskalender hoef je geen verjaardag meer te vergeten en je kan je je familie en vrienden zelfs twee maal feliciteren; op hun Galactische verjaardag én “gewone” verjaardag. 16 Pagina’s | A4 | € 13,-

Code: BRAM

Code: WOCO

Code: 2IN1

Je hebt het zélf in de hand

DVD

Symposium ‘07

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE Handlijnkunde is al bekend in de oudste tijden en waarschijnlijk al ver voor 2000 jaar v. Chr. bedreven. In het oude India en ook nu nog is het heel gebruikelijk en normaal om je handen geregeld te laten lezen. Vooral in India gaan handlijnkunde en astrologie hand in hand. Zelfs in de bijbel zijn verwijzingen te vinden naar de handlijnkunde in het boek Job: “De lengte van dagen is in haar rechterhand, in haar linkerhand rijkdom en eer”.

GRAND HOTEL KRASNAPOLSKY, AMSTERDAM

Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring in de handlijnkunde en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en zeer uitgebreide archief van Marja gekregen, wat de basis heeft gevormd van dit boek. Het Handboek Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen.

Christine Kaspers

Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over zowel handlijnkunde als de westerse en Vedische astrologische astrologie. Zij is erkend, praktiserend lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland.

HANDBOEK HANDLIJNKUNDE

eproductions.nl

Sophia’s Ei

Symposium ‘07

met o.a. Messing, Toonen, elband.

Ber t Janssen

HANDBOEK

HANDLIJNKUNDE Je hebt het zélf in de hand

Christine Kaspers Gebaseerd op het werk van Marja Inden

Marcel Messing

Little Brother is Watching You! (DVD)

Lezing Frontier Symposium 2007 Marcel Messing Big Brother is zo groot geworden omdat wij het toestonden. Lange tijd kenden we zijn plannen niet. Maar we zijn wakker geworden! We weten nu dat Big Brother een nieuwe wereldorde voorbereidt, waarin de mens via de chip slaaf zal zijn in een fascistisch systeem. Echter, het aantal mensen dat wakker is geworden of wakker begint te worden, groeit dagelijks en ook het besef dat er achter het wereldtoneel krachten opereren die (via een eventuele derde wereldoorlog) een greep naar de planeet (en zelfs het zonnestelsel) doen. Deze krachten zijn niet van deze aarde. En nu, op het meest beslissende kruispunt van de planetaire evolutie, trachten ze via talloze Big Brothertechnieken de mens klein te houden om zo de sprong naar een nieuwe dimensie te belemmeren. Little Brother moet vooral onwetend blijven. DVD | € 24.90

Code: F7MM

De twintig gezichten van de schepping

Mayasymboliek in het dagelijks leven Lucas Slager en Peter Toonen De mens is één van de vele wonderen van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle bagage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkheden, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ontvouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken. Dit boek neemt je mee op een ontdekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd. 200 pagina’s | Hardcover | € 17.50

Code: 20GS

Onbekende Aspecten van Nostradamus

Wim Zitman Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de Tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht. Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op. Dat geheim wordt in dit boek verklaard en is de basis van de ketting van opmerkelijke historische gebeurtenissen. De recente terroristische aanslag van 11 september 2001 is slechts één paukenslag in dat verborgen ritme van de Tijdsleutel. 160 pagina’s | Paperback | € 14.95

Code: OAVN

Handboek Handlijnkunde

Je hebt het zèlf in de hand Christine Kaspers Dit complete handboek en naslagwerk over handlijnkunde is gebaseerd op het werk van Marja Inden. Zij had meer dan 25 jaar ervaring en wilde haar opgedane kennis niet verloren laten gaan – temeer niet, omdat zij nieuwe dingen had ontdekt en ook uitgebreid met de medische kant van het handlezen bezig was. De auteur heeft na het overlijden van Marja Inden de beschikking over het complete en uitgebreide archief van Marja gekregen. Het Handboek voor Handlijnkunde is een zeer compleet boek over handlijnkunde, niet alleen op psychologisch, maar ook op medisch vlak. Elk onderdeel van de hand wordt breed uit besproken, afgewisseld met oefeningen. Christine Kaspers geeft al jarenlang lessen, heeft een eigen praktijk, schrijft artikelen en geeft lezingen en workshops over o.a. handlijnkunde. 520 Pagina’s | Hardcover | € 39.95

Code: HVH

februari | maart 2011   17.2 Frontier     93


FRONTIER PUBLISHING NIEUW

Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, info@fsf.nl, www.frontierbooks.com/shop

13 Manen Werkboek

Leer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Geheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werkboek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestemming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levenslessen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd! 296 pagina’s | Hardcover | € 20,00

Code: 13MW2

In de Ban van het Leven

De Thuiskomende Aarde

Symbolische inspiratie op je levenspad Lucas Slager In de ban van hat leven geeft je aan de hand van 52 prachtige citaten uit de boeken van Tolkien, 52 levenslessen aan, die elk op zich en samen, kunnen leiden tot inspiratie, inzicht en groei en zijn gekoppeld aan de wereld en het leven vandaag. De uitleg kan je helpen op je eigen weg, je eigen queeste, de queeste van jouw leven. Het boek laat zien hoe we ook in onze tijd, gewoon kunnen leren van de geschiedenis en symbolen die ons in allerlei vormen worden aangeboden. Zoals Frodo die door zijn rugzak leeg te maken, zichzelf en de wereld kon verlossen van de last van de ring. Zo kunnen ook wij zelf op weg gaan en onze levensopdracht vervullen. 168 pagina’s | Hardcover| € 14,90 | ISBN 9789078070115

Essays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012 Peter Toonen Moeder Aarde wacht op ons. De natuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewustzijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad. 182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269

Code: DTAA

NIEUW

13-Moon Calendar

The 13-Moon Calendar is a calendar based on the sacred Mayan Tzolkin calendar of 260 days. In this Tzolkin calendar each of these 260 days has a specific energy attached to it. Each day has its own ‘face’, its identity or character, which influences its events, a person’s luck at the moment, or even his fate. For example a Dragon day is a good day to initiate projects and start things. A Mirrors day tempts you to see through the illusions and seek the truth. Also each Moon/month has its own energy, function and totem animal. Visionary José Argëlles translated this calendar to a worldwide usable 13-Moon, or Dreamspell Calendar. This calendar helps us to align ourselves again with the natural cycles of nature and time. In these hectic and stressful times this ancient calendar can be a useful tool in guiding our day to day living in a fun and productive way. Even more, the 13-Moon Calendar enables one to heal the past and positively influence the future.

13-Moon ‘horoscope’

The 13-Moon Calendar can be consulted to make a ‘Maya horoscope’. It renders insight into yourself and what you as a soul are doing here. The Oracle - your Solar Seal and Tone, combined with the four supporting energies that surround it - gives deep insight into your challenges, shadow side, traps, qualities and power. This knowledge helps one understand why people around you are as they are and helps one accept oneself for being what one is. This self-acceptance has the effect of increasing personal power. One learns which talents one has and the best way to develop them. You realize that you are a unique gift to life itself, just as we all are.

Diary/day planner

It's an easy-to-use day planner in which you can see at a glance what day it is according to the Gregorian calendar, as well as the 13-Moon Calendar. You can learn about the day-energies and plan your activities accordingly. All 13-Moon tables are included. Naturally, it has all the features of a contemporary diary, including a moon planner, when-is-when calendar and menstrual cycle calendar. It's an attractive publication; the first diary produced with loving care, in full color, with beautiful illustrations and lots of space for making notes.

Short-Guide

This Short Guide gives a clear explanation of the 13-Moon Calendar, you will learn to apply the 13-Moon Calendar in practice. You will learn to calculate your - and your friends’- Maya ‘horoscope’, and be in a position to explain it: what it reveals to you, who your Antipode is, and how you should react. You will learn to surf the Wavespell and discover the secret of having time! This little booklet fits nicely in the pocket in the back of this 13-Moon Diary. (If it is not in this Diary, please check www.mayatzolkin.com for sales information)

SAM

€ 17,E9N5

De herontdekking van aether Reinout Guepin Dit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oostenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers verklaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie probeert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Implosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken. 432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276

Code: EILB

13-MOON DIARY of Natural Time

NIEUW

Code: IBHL

Eenoog in het land van de blinden

13-MOON DIARY of Natural Time

2010 2011

ISBN 978-90-78070-29-0

Red Overtone Moon Year

2010 - 2011

Voorbij de Tijd

Leef je essentie Lucas Slager De tijd gaat voorbij en aan alles komt een eind. Met deze waarheid heeft de westerse wereld lang geleefd. Maar is Tijd wel datgene wat wij denken dat het is? Bestaat Tijd of is het een door mensen bedachte zekerheid zodat alles duidelijk, helder en meetbaar is? Een houvast waar we ons leven aan kunnen ophangen? Tijd zoals wij daar in leven en mee omgaan is rechtlijnig, slechts één kant op, het is het scenario van de dood: onontkoombaar en eindigend. 154 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070214

Code: VDT

Maya Scheurkalender 2010 t/m 2012

Lucas Slager Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, de basisenergie van elke dag (4 kleuren), de Toon (13 fasen in elk proces), het Zonnezegel (20 kwaliteiten van de schepping) en de Maan (13 x 28 dagen). Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuurlijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2010-2011) 760 Pagina’s | Paperback | € 17,95

Code : MSK56

94     Frontier 17.2  februari | maart 2011

13 Moon Diary of Natural Time 2010/2011

13 Manen Snelgids

Code : 13MD5

Code : 1 3MSN (Nederlands) 13MSG (Engels)

Agenda gebaseerd op oude Maya Kalenders (Engelstalig) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho De agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je in één oogopslag kunt zien wat voor dag het is in zowel de Gregoriaanse kalender als in de 13 Manen Kalender. Je ziet de verschillende dagenergieën en je kunt je activiteiten van de dag daarop afstemmen. Uiteraard heeft het ook alles wat een gewone agenda heeft zoals een maandplanner, jaaroverzicht, feestdagen etc. maar het heeft ook een menstruatie- of cyclus kalender. Deze 13 Moon Diary heeft een metgezel: een aparte 13 Manen Snelgids in het Nederlands (en andere talen). 160 Pagina’s | Hardcover | € 13,-

Metgezel van de 13-Moon Diary (zie hiernaast) Nicole E. Zonderhuis en Sylvia Carrilho Deze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,samen met 13-Moon Diary € 20,-


grenzen

SPIRITUALITEIT | WETENSCHAP | MYSTERIE | ACHTERGROND | GESCHIEDENIS | GEZONDHEID

ook blijvend je verleggen? FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn. Ontdek het zelf! NEEM of GEEF een één- of tweejarig abonnement. Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,

Welkomstgeschenken (alleen voor Nederland): • bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids • bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl over de Wereldcatastrofe in 2012

abonnementen informatie Postbus 10681 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: info@fsf.nl  www.frontiermagazine.nl

ingangsdatum abonnement Uw abonnement gaat in met het eerstvolgende nummer (Frontier 17.3), indien wij uw aanmelding en betaling voor 15 maart 2011 hebben ontvangen.

abonnementsprijs Nederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

abonnementsvoorwaarden • Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot en met 15 maart 2011. • Het abonnementsgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk. • Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. • Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor

cadeau-abonnement Cadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

verhuizing opgeven. • Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. • Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden. • De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afgelopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden. • Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier. • Prijswijzigingen voorbehouden.


Ontwerp: Kiki Weerts

Voor meer informatie, kijk op blz. 37

BP

Frontier Magazine 17.2 februari / maart 2011  
Frontier Magazine 17.2 februari / maart 2011  

Tweemaandelijks grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en...

Advertisement