Page 1

Hoe zor nieuwe i g ik voor straks 30nstroom als personee % van mijn l vertre kt?

k i g i n i u z e Hoe bp personeel? nu o

ik l a a e h Hoer uit oln?z meeflexpoo

Hoe bin medewe d ik aan onrkers gemeen ze te? Hoe bespaar ik op de kosten van inhuur?

Hoe word nik een aae trekkelijkr? werkgeve

Hoe kr regionale s ijgen we a van de gronmenwerking d, die vertragezonder vergadercirc nde uits?

Stop met tob de oplossin

ben!

g is voor ha

nden:

buurGEMEENTEN

gemeenten helpen elkaar


Tijden veranderen De tijd is voorbij dat u direct een commercieel advies- of detacheringbureau inschakelde voor het invullen van interim management of

tijdelijke vacatures. Onder invloed van politieke

en economische omstandigheden is de druk gegroeid om effectiever om te gaan met uw talentmanagement. Tevens is de onder- en overcapaciteit gegroeid. Opeenvolgende kabinetten proberen de lokale overheid te bewegen om onderling beter samen te werken.

Het Nieuwe Inhuurmodel Met bovenstaande gedachte ontwikkelde wij Het Nieuwe Inhuurmodel. Dit model combineert de kracht van eigen mensen met regionale samenwerking. Het Nieuwe Inhuurmodel is een 4-stappenplan om tijdelijke vraag, overcapaciteit en interim management effectiever in te zetten.

INHUURMODEL

Intern oplossen

1 2 3 4

Buurgemeenten.nl Interimspot.nl Detacherings- & Adviesbureau’s

1 Intern oplossen Kijk eerst binnen uw eigen gemeente welke mensen flexibel beschikbaar zijn. U bespaart geld en biedt uw medewerkers een uitdaging.

2 Buurgemeenten.nl Veel gemeenten hebben al regionale samenwerkingen opgetuigd. In de praktijk blijkt het vaak lastig om tot concrete samenwerking over het uitruilen van medewerkers te komen. Terwijl de kennis en de ervaring voor het grijpen ligt! Bovendien wijst onderzoek uit dat 25% van uw medewerkers het prettig zou vinden om ervaring op te doen bij een andere gemeente.

3 Interimspot.nl Interimspot.nl is de nationale inhuurbank voor freelancer overheidsprofessionals. U doet zelf direct zaken met freelancers, zonder de tussenkomst van bemiddelingskantoren. Geen bemiddelingsfee, geen tariefopslag en keuze uit honderden specialisten.

4 Detacherings- & Adviesbureau’s In laatste instantie schakelt u een detacheringskantoor in.


Buurgemeenten.nl buur GEMEENTEN creëer & beheer regionale samenwerking

gemeenten helpen elkaar

Buurgemeenten.nl zorgt dat u uw eigen personele capaciteit beter kunt benutten én gelijktijdig bespaart op externe inhuur. Door samen te werken met regionale partners naar keuze faciliteert u: • • • • •

Collegiale uitwisseling Meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling Optimaal gebruik van de flexpool Jobchange als antwoord op boventalligheid Aanpakken van gevolgen vergrijzing en ontgroening

Collegiale uitwisseling U heeft tijdelijk hulp nodig? Zoek eerst naar geschikte mensen bij buurgemeenten binnen of buiten uw regio. Een commercieel bureau inschakelen kan altijd nog.

Meer mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling Als u goede medewerkers aan uw organisatie wilt binden, dan moet u ze wat te bieden hebben. Buurgemeenten.nl biedt de mogelijkheid om kennis te verbreden, speciale expertise te verwerven en nieuwe ervaring op te doen bij andere gemeenten.

Optimaal gebruik van de flexpool Heeft u reeds een regionale flexpool ingericht, dan biedt Buurgemeenten.nl u online zicht op de in uw regio beschikbare flexhulp. Uw flexpool wordt effectiever en efficienter beheerd.

Jobchange als antwoord op boventalligheid

Aanpakken van gevolgen vergrijzing en ontgroening De arbeidsmarkt krimpt, ook bij gemeenten gaan

Buurgemeenten.nl biedt direct online zicht op de

er snel personeelstekorten ontstaan. Vooral aan

mogelijkheden voor boventallige werknemers om

hbo geschoolde medewerkers is gebrek. Hoog tijd

hun carrière voort te zetten bij buurgemeenten.

voor actie dus. Buurgemeenten.nl maakt de weg

Door uitbreiding van kennis & expertise en door

vrij voor de instroom van trainees. Wij bieden

werk- en orientatiestages is een veel snellere

uiterst effectieve en praktische traineeprogramma’s

herplaatsing mogelijk.

op alle vakgebieden.


Meer weten? Voor meer informatie, een demo of een presentatie voor uw MT of regio-overleg kunt u contact opnemen met dhr. Gilbert Wind (Interimspot) op telefoonnummer 030-214 29 89. Een mail sturen kan ook: info@interimspot.nl. Buurgemeenten.nl en Interimspot.nl zijn initiatieven van: Bestuursacademie Nederland en Novostar Publieke dienstverlening.

Rijnzathe 8

T 030-214 29 89

Postbus 131

info@interimspot.nl

3454 ZJ De Meern

www.interimspot.nl

Buurgemeenten  

Buurgemeenten.nl zorgt dat u uw eigen personele capaciteit beter kunt benutten éngelijktijdig bespaart op externe inhuur. Door samen te werk...