Page 1

gebruiken

GEO data organiseren Toepassingen en ontwikkelingen


Wat is GIS? een systeem waarmee gegevens over geografische objecten kunnen worden opgeslagen, beheerd, toegevoegd, geanalyseerd en gepresenteerd.


Hoe bouw je een GIS?


Inmeten ‌met een 3D scanner.


Resultaat puntenwolk


Horizontale projectie vormt basis voor kaart kaart


Puntenwolk omzetten naar GIS


Naast 2D ook 3D info hier hoogtelijnen


resultaat:

GIS-basiskaart


Basiskaart

vullen met info


GIS op golfbanen Eigenlijk zou iedereen het moeten gebruiken?

Opbouw GIS  

presentatie van het ontwikkelen van een GISkaart

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you