Budapest Photo Festival 2018

Page 14

Kiscelli Múzeum / Kiscelli Museum

A Kiscelli Múzeum Közép-Európa egyik legizgalmasabb városának, Budapestnek, valamint a várost alakító lakosoknak 18-21. századi történetét mutatja be. A múzeum sokszínű kiállításai a főváros folyamatosan változó természetébe nyújtanak bepillantást az ide látogatóknak. Küldetésünk, hogy a várost megismerni vágyó turisták és a budapestiek egyaránt felfedezzék maguknak a főváros sajátos szellemiségét és energiáját.

Csöndesen Still life Kortárs magyar csendélet A kiá l l ítás id ő ta r tama D ate o f the e x hibiti o n

20 18 .0 4. 07 – 06 .2 4. A Budapest FotóFesztivál hagyományteremtő szándékkal minden évben közös gondolkozásra és alkotásra hívja a művészeket egy-egy klasszikus fotográfiai műfajban, kortárs magyar fotográfusok segítségével bemutatva, hogyan is viszonyul a hazai közeg az adott műfajhoz. A Csöndesen fotópályázattal a csendélet területén született kortárs reflexiókat vizsgáltuk - a nyílt felhívásunkra több száz pályamű érkezett, amelyekből a kurátorok (Somosi Rita és Szarka Klára) választották ki a tárlat anyagát. A kiállítók között a kortárs magyar fotó megannyi irányzata és korosztálya képviselteti magát megmutatva a magyar fotóművészet színes gazdagságát és a több évszázados képzőművészeti múltra visszatekintő csendélet műfaj izgalmas aktualitását. A műfaj fejlődéstörténete során hosszú út

The Kiscell Museum presents the 18th-21st century history of one of Central Europe’s most intriguing cities, Budapest, and of its inhabitants. Our mission is to help both tourists attracted to the city and the dwellers of Budapest to discover the specific spirit and energy of the place.

Budapest Photo Festival traditionally invites photographers to think and create in a classical photographic genre - presenting the attitudes of contemporary Hungarian photographers. With our photo competition Still life, we searched for contemporary reflexions on Still life. From the nearly 300 applications that arrived for our open call, our curators ( Rita Somosi and Klára Szarka) selected the exhibitors of our Still life exhibition. Among the exhibitiors, numerous tendencies and generation of the contemporary Hungarian photography are represented, presenting the richness of Hungarian photography and the exciting novelties of the genre of Still life with a century-long past in the fields of fine arts.

Cím | Address 1037 Budapest, Kiscelli utca 108. NYITVATARTÁS | OPENING HOURS kedd – vasárnap: 10.00 – 18.00 Tuesday – Sunday: 10.00 – 18.00 14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.