flits_jaargang8_nummer3

Page 3

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Van de voorzitter

(door: Rob Stokkers)

Voor u ligt een rijkelijk gevulde uitgave van FLITS. Deze uitgave (en alle voorgaande ook trouwens) komt niet zomaar tot stand. Daar wordt door een beperkt aantal mensen hard aan gewerkt. Zonder de rest (Bas, Dick) tekort te doen wil ik Fred Almoes hier toch even noemen als aanjager van dit geheel. Fred heeft tevens in z´n drive om zaken goed te organiseren en te structureren de opzet van het redactiewerk zodanig ingericht (planbaar gemaakt), dat dit stokje nu door iemand anders overgenomen zou kunnen worden. Wie zou dat kunnen/willen zijn?? Zoals gezegd een rijkelijk gevulde FLITS met veel achtergrondverhalen, interviews etc. We lopen met het voetbalseizoen al weer richting het einde, na een wel heel lange winterstop. Dat gaat de komende weken nog erg druk worden met doordeweekse wedstrijden. Het kan naast druk ook erg leuk worden, want terwijl ik de vorige keer schreef dat ons eerste nog zonder verliespartij was en bovenin meedraaide, is het nu zo dat ze al een paar weken echt bovenaan staan. Een promotie en wellicht een kampioenschap komt zo wel heel dichtbij. Dat zou voor onze vereniging fantastisch zijn, temeer daar de nieuwe accommodatie ook binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaat worden. Daarover verder in de FLITS meer. Kortom, er is genoeg leuks te beleven, als je er maar oog voor hebt! Laten we daarom met z´n allen de schouders eronder zetten, om de komende periode succes te oogsten, zowel op sportief als op ´accommodatie´ gebied.

Flits, Clubblad BSC Unisson

April 2010 - Pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.