flits_jaargang8_nummer1

Page 3

Jaargang 8 Seizoen 2009/2010

Van de voorzitter Terwijl de meesten van ons nog lopen na te genieten van de zomervakantie, zijn voor onze vereniging de voorbereidingen al weer in volle gang. De mails met informatie over leiders, trainers en kantinediensten vliegen heen en weer en de eerste trainingen zijn ook al weer achter de rug. Je realiseert je soms niet wat er achter de schermen allemaal geregeld moet worden om straks bij de start alles weer op rolletjes te laten lopen. Als het dan allemaal weer loopt, stemt dat tot grote tevredenheid en blijft het vrijwilligerswerk ook plezierig om te doen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we met z´n allen onze bijdrage leveren zodat we de werkzaamheden zodanig kunnen verdelen dat het voor iedereen ook werkbaar en leuk blijft. Daar moeten we naartoe! Dus als je binnenkort benaderd wordt om, in welke vorm dan ook, iets voor de club te doen, zeg dan niet op voorhand nee, maar kijk wat er mogelijk is. Op dit moment kunnen we in alle geledingen (besturen, commissies, wedstrijdzaken, kantine, redactie FLITS) mensen gebruiken, zodat het werk goed verdeeld kan worden en het voor iedereen ook leuk en behapbaar blijft. Op die manier is het ook geen straf, maar juist hartstikke leuk om te doen! Dus…….. Binnenkort gaat de bal weer echt rollen en trekken de lopers de loopschoenen weer aan, en voor je het weet is het nieuwe seizoen weer in volle gang. Onze selectie staat dit jaar onder leiding van een nieuwe trainer (Jos van Gulik) en gaat met goede zin de start van de competitie tegemoet. Tenslotte voeren we deze maand (augustus) nog de laatste gesprekken met de gemeente Enschede over de punten en de komma´s van de nieuwe sportaccommodatie, waarna volgens verwachting de Enschede gemeenteraad begin oktober een definitieve klap geeft op het totale plan. We werken er naar toe om de nieuwe accommodatie met ingang van het seizoen 2011-2012 klaar en bespeelbaar te hebben. Ook voor deze zware, maar bijzonder interessante en leuke klus kunnen we alle hulp gebruiken. Kortom, we gaan een uitdagend, spannend, maar ook een leuk seizoen tegemoet, waar we met z´n allen iets heel moois van gaan maken! Rob Stokkers

Flits, Clubblad BSC Unisson

Augustus 2009 - Pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.