flits_jaargang6_nummer5

Page 3

Van een ‘vermoeide voorzitter’ “Hoezo een vermoeide voorzitter? Waarvan dan wel?” Ik hoor ´t al zeggen. Nou, dat is snel uitgelegd. Zondag 6 april heeft deze voorzitter, samen met Jos Schoonheden en Gerrit Meutstege, en nog 36.997 mensen de marathon van Parijs gelopen. Een geweldige belevenis om startend op de Champs Elysées langs al die bekende plekken van Parijs te lopen, langs de kades van de Seine en de Eiffeltoren. Een prachtig sportevenement met een enthousiast publiek, zeker de moeite waard. Maar je wordt er wel moe van. Ik heb dan ook maar besloten voorlopig even rustig aan te doen en voor een poosje naar het buitenland te vertrekken (ook Frankrijk, toevallig). Maar ja, als voorzitter van zo´n bruisende vereniging als BSC Unisson, mis je dan natuurlijk wel het een en ander. Wat riskeer ik allemaal mis te lopen? Mogelijk het Kampioenschap van ons eerste en misschien nog een paar andere teams. Ik hoop van harte dat het nu toch echt gaat lukken en de voortekenen wijzen steeds meer in die richting. Alle teams heel veel succes toegewenst in de laatste wedstrijden! Het jaarlijks terugkerende B-toernooi. De trots van onze vereniging. Ongelooflijk dat onze relatief kleine vereniging elk jaar weer zo’n geweldig deelnemersveld op de been weet te brengen. Hopelijk onder een stralende zon met enthousiaste mensen op en rond de velden. Nu alvast wil ik graag mijn waardering uitspreken voor de inzet van de vele vrijwilligers en de onmisbare gastouders. Het afscheid van ‘t Unicum. Na het B-toernooi valt op ‘t Unicum echt het doek. Zoals al eerder aangekondigd, gaat dit niet geruisloos gebeuren; daar gaan we nog de nodige aandacht aan besteden. De verhuizing naar De Grobbe. Veel mensen zijn al een tijdje aan het werk met de voorbereiding; er zal ook nog het nodige verbouwd moeten worden voordat we met z’n allen lekker uit de voeten kunnen op De Grobbe. Als ik kijk naar de inzet en ervaring van de betrokken vrijwilligers, ben ik er gerust op dat het op tijd gaat lukken. De Net-voor-de-vakantie-partner-loop staat ook dit jaar weer op het programma. En dit jaar liggen er door afwezigheid van een aantal cracks kansen voor vele anderen! Wellicht dat Rob Stokkers ook op dit vlak een goede vervanger kan zijn. Het doven van de peuken. Ook BSC Unisson ontkomt er niet aan: vanaf 1 juli a.s. zal het niet meer toegestaan zijn om in de kantine te roken. Voor een aantal onder ons geen gemakkelijke opgave, maar onontkoombaar. En ongetwijfeld zal ik nog vele andere dingen gaan missen. Ik zou bijna besluiten om toch maar niet op reis te gaan… Maar gelukkig kan ik met een gerust hart vertrekken want vice-voorzitter Rob Stokkers zal meer dan een goede vervanger zijn. Arie Veldhuis

FLITS, clubblad BSC Unisson

april 2008 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.