flits_jaargang6_nummer4

Page 3

Van de voorzitter Niet voor het geld De afgelopen week las ik een paar stukken in de krant over de vraag waarom mensen nu eigenlijk willen werken. Natuurlijk is het belangrijk dat je hiervoor geld krijgt: je moet tenslotte eten en drinken. Maar een even belangrijke reden is dat je ergens bij wilt horen. Voor ieder mens is het belangrijk contacten te hebben, onderdeel uit te maken van een groep. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor een vereniging. Ook deze mensen vinden het heerlijk om deel uit te maken van een groep, met elkaar te sporten, te “klussen” en lekker bij te praten aan de bar. Hoe belangrijk dit is en hoe betrokken mensen zich met elkaar voelen, hebben we de afgelopen tijd nog weer eens gemerkt binnen onze vereniging. Na het overlijden van Louis Timmer en Wim Groote Haar werd er bijna nergens anders meer over gepraat. Het wordt als een groot verlies ervaren wanneer mensen, die zich ieder op hun eigen wijze hebben ingezet voor de club, wegvallen. Hoe enorm de inzet van deze mensen wordt gewaardeerd, blijkt ook uit het grote aantal BSCUnissonners dat afscheid heeft genomen van Louis en Wim. Ik denk en hoop dat dit een grote steun zal zijn voor beider families. Bij onze club zijn we natuurlijk ook volop bezig met de veranderingen die er aan staan te komen. De verhuis- en kantinecommissies komen regelmatig bij elkaar en de plannen zijn in een vergevorderd stadium onder de bezielende leiding van Gerrit Waanders. Deze week hebben wij de gesprekken met de gemeente af kunnen ronden, met als uitkomst dat de kosten die we voor de verbouwingen zullen moeten maken, gedekt zijn. Aan de Oude Deldenerweg is al zichtbaar dat er druk gewerkt wordt aan de uitbreiding van de parkeerplaatsen bij de Grobbe. En dan gaan we natuurlijk afscheid nemen van ‘t Unicum. Een aantal mensen is er al over aan het nadenken hoe we dit op een passende wijze kunnen doen. Dat we dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, is een ding dat zeker is.

FLITS, clubblad BSC Unisson

maart 2008 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.