flits_jaargang4_nummer4

Page 3

Van de voorzitter Het is door allerlei omstandigheden al weer enige tijd geleden dat ik in de gelegenheid was om mijn bijdrage aan de Flits te leveren. Sinds de laatste keer is er een hoop gebeurd. We hebben een nieuwe hoofdsponsor voor de vereniging (shirts, briefpapier, enz ,enz) en wel Bouwbedrijf Stokkers Boekelo. Niet alleen zijn we erg blij met BSB op zich, het is ook goed dat BSC Unisson gekoppeld is aan een bedrijf uit Boekelo zelf! En er is nog meer goed nieuws van de sponsorcommissie: Ter Steege Vastgoed (o.a. de ontwikkelaar van de Bleekerij) heeft haar naam gegeven aan ons voetbaljeugdplan. We verheugen ons op deze samenwerking en danken beide bedrijven voor hun medewerking aan onze vereniging. Het eerste elftal van de heren voetballers presteert zodanig dat er zicht is op een andere klasse. Eén van onze leden heeft het tot Prins geschopt en ander lid tot zijn adjudant. Maar het zal u niet verbazen dat voor mij een belangrijke doorbraak in de afgelopen tijd werd bereikt door de besluiten van eerst de deelraad west en later de gemeenteraad om in te stemmen met de financiering van de aankoop van de gronden voor onze nieuwe accommodatie. Zou het dan toch eindelijk doorgaan? Zo langzamerhand werd het tijd! Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er al met al niet veel vrolijker van geworden als ik terug kijk op het verloop der dingen in de afgelopen anderhalf jaar. In eerste instantie buitelden de politieke partijen over elkaar heen om aan te geven hoe belangrijk Boekelo voor hen was. Later, toen de financiering gevonden moest worden, werd het enthousiasme een stuk kleiner. Ik ben blij dat dit stukje van mij pas na de gemeenteraadsverkiezingen verschijnt, zodat u van mij geen stemadvies kunt verwachten. Ik wens u sterkte bij het maken van uw keuze…. Ik ben in mijn mening gesterkt dat je als (dorps-)gemeenschap slechts dan wat bereikt indien je gezamenlijk optrekt en blijft optrekken. En dat laatste is ons gelukt, hoewel het af en toe best lastig was. De “bende van 4” heeft in gezamenlijkheid iets bereikt. Daarover zijn velen (tot in de gemeenteraad) het met ons eens. BSC Unisson, de Dorpsraad, de Koepel en de Military hebben samen aangetoond dat het altijd loont de gelederen te sluiten. Daar moeten we iets van leren. In het dorp, maar ook binnen de vereniging! Natuurlijk zullen er nog best wat struikelblokken ontstaan, voordat we straks met z’n allen op een prachtige nieuwe locatie zitten. Struikelblokken van financiële aard, bijvoorbeeld. We moeten met z’n alle nog zorgen voor een clubhuisvoorziening. Dat hoeven we gelukkig niet alleen, want met ons gaan er meerdere faciliteiten op het nieuwe terrein opgezet worden. En het spreekt vanzelf dat samen gebruiken en bepalen altijd inhoudt dat er ook samen betaald gaat worden. Het bestuur heeft methodes ontwikkeld om de financiering voor BSC Unisson betaalbaar te houden. Dat kan alleen maar beter worden als we dat samen met anderen doen. Het kan alleen nooit zo zijn dat wij als vereniging iets van de grond tillen, waar anderen kosteloos op mee kunnen liften. Dan ligt er nog het struikelblok van de ruimtelijke ordening. U heeft het standpunt van diverse betrokkenen in de media kunnen vernemen. Daarbij kwam ook aan de orde dat het bestuur van BSC Unisson niets van zich liet horen. Welnu, beste clubgenoten, wij vonden het niet meer dan gepast om in alle bescheidenheid af te wachten hoe één en ander af zou gaan lopen. Daarbij hoort niet dat wij ons al in een vroeg stadium zouden roeren. Dat is geen arrogantie, maar bescheidenheid. Overigens hebben wij alle vertrouwen in de goede afloop. Een afloop waarbij met ieders belangen rekening gehouden wordt, ook al zal er door alle betrokkenen op een aantal punten water bij de wijn gedaan moeten worden. Aan zowel het water als de wijn wil het bestuur een bijdrage leveren. Bij het bier zullen we dat niet doen…. Rieks Schoenmaker

FLITS, clubblad BSC Unisson

maart 2006 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.