flits_jaargang4_nummer3

Page 3

Van de vice - voorzitter

WOENSDAG-AVOND

-

OMNI-AVOND

BSC Unisson, dat is toch die voetbalclub uit Boekelo? Hoe vaak hoor je dat niet. Maar nee hoor, het is een omni-sportvereniging. Wil je het zeker weten, kom dan eens op woensdagavond naar de Grobbe. Al vroeg in de avond komen ze toegestroomd. Eén groep bijna allemaal met de auto weliswaar, maar zeer enthousiast. Ook gemiddeld niet al te jong meer, maar toch nog behoorlijk wat talent (Roel, ga eens kijken). Het zijn de voetballers die op woensdagavond onder bezielende leiding van Bennie een wedstrijdje spelen. De ene keer een wat betere opkomst dan de andere keer, maar meestal zijn ze er wel. Alhoewel, als het een beetje gesneeuwd heeft, dan maar een keertje overslaan. Een andere groep is dan vaak al bezig op onze betonbaan. Hard rennend, gillend, roepend en elkaar helpend, een jonge enthousiaste groep meiden/dames. Maar die trainen in de winter toch in de hal deze handbalsters? Nee hoor, onze handbaldames zijn zeker geen “watjes” en trainen tegenwoordig in alle jaargetijden buiten. En met succes, want ze hebben inmiddels alweer aardig wat puntjes bijeen gesprokkeld. En dan heb je nog een derde groep op woensdagavond. Een aantal van deze fanatiekelingen komt zelfs lopend naar de Grobbe. Maar dit is dan ook hun hobby, hardlopen. De andere twee groepen zijn vaak al druk bezig wanneer ze hun eerste rondjes lopen. Soms moet er eerst een doel worden verplaatst, soms moet er uitgeweken worden voor een verdwaalde bal van de voetballers wanneer de techniek hen een beetje in de steek laat. Maar gezellig is het zeker op de woensdagavond. Soms blijven ze na de training nog even een kopje koffie drinken, maar echte doorzakkers zijn het zeker niet. Ze missen dan ook de zeer boeiende?? discussies die vaak op andere avonden aan de bar te horen zijn. Helaas zijn deze echter niet altijd even positief en opbouwend. Zo zijn er nog wel eens negatief kritische geluiden te horen. Veel besproken onderwerpen: het bestuur, wat zie je ze weinig; de nieuwe accommodatie, is dat nou wel nodig, enz.. Prima dat er discussies zijn binnen een vereniging, maar kaart deze zaken dan ook aan waar ze horen. Heb je problemen, kritiek, vragen, enz., laat je horen tijdens de vergaderingen, ga eens naar een bestuurslid, schrijf gerust een brief maar dan aan het bestuur, zodat er ook iets aan gedaan kan worden. Op de woensdagavond, de omni-avond hoor je deze discussies toch minder. Maar deze sporters gaan dan ook vaak na een douche (met uitzondering van de lopers – niet zulke frisse types) en een kopje koffie en/of bokje, moe maar voldaan naar huis.

Bijdrage van de vice-voorzitter Arie Veldhuis

FLITS, clubblad BSC Unisson

december 2005 – pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.