flits_jaargang3_nummer5

Page 3

Van de voorzitter Het is half maart en waarschijnlijk gaan we het beleven dat we binnen twee weken een temperatuursstijging van bijna veertig graden hebben, van – 20 º C naar + 20 º C. Voor mij betekent dat eindelijk weer zonder licht aan naar het werk en voor donker weer thuis. En na wekenlang wateroverlast op de velden (en de bijbehorende afgelastingen!) weer competities die gewoon doorgaan. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben er wel weer aan toe. Met de geur van gemaaid gras aan de zijlijn en weer druk in de tuin! Bovendien is de weersomslag voor mij het teken dat het Internationaal B-toernooi er weer aankomt. Wat een evenement! Jonge sporters die vanuit een groot deel van Europa naar Boekelo komen om hun sport met andere jonge mensen te beleven. Vriendschappen die ontstaan of weer aangehaald worden. Ook bijzonder om te zien dat zoveel vrijwilligers hun uiterste best doen om het evenement te laten slagen. Door als gastgezin te fungeren, te scheidsrechteren, voor het eten te zorgen en ga zo maar door. Ik wens Bennie Assink en consorten heel veel succes met de voorbereidingen en alvast vanaf deze plaats een fantastisch toernooi. De zorg omtrent sponsoren zal nog wel worden opgelost, hoop en verwacht ik! Die zorg omtrent sponsoren omtrent het B-toernooi ligt breder, overigens. In deze economisch wat mindere tijden is het steeds moeilijker om ze te vinden. De sponsorcommissie, aangevoerd door Rob Stokkers, verricht een fantastische klus, maar het kost ze soms erg veel inspanningen. Ik doe dan ook een oproep aan die leden die door middel van hun bedrijf of via contacten die ze hebben in de gelegenheid zijn, om BSC Unisson onder de aandacht te brengen als een vereniging die hun financiële support nodig heeft. Laten wij ons allemaal realiseren dat hun ondersteuning van groot belang is voor de vereniging! Over support gesproken. De laatste tijd werd ik opgeschrikt door een aantal gevallen van ernstige ziekte binnen mijn bekendenkring. Daaronder ook mensen binnen de vereniging. Zonder in detail te treden en namen te noemen (u weet allen wie door dit soort rampen worden getroffen) roep ik de leden op deze mensen te steunen waar dat mogelijk is. Ze verdienen het. In een aantal gevallen hebben ze heel veel voor de vereniging gedaan…. Van mijn kant wens ik de betrokkenen alle goeds, sterkte en een snel herstel. Over kippen, broeden en eieren nog het volgende. Het broedseizoen moet nu toch langzaam ten einde lopen! Iedere morgen steek ik mijn neus in de lucht of ik al iets vreemds ruik. Vooral bij oostenwind vrees ik dat mijn neus iets vervelends opvangt, zo uit de buurt van het stadhuis. Het gekakel is wat verstomd en ook hanen horen we niet zo heel veel kraaien momenteel! Ik hoop maar dat in de omgeving van de broedplaats niemand het broedsel verstoord door gebrek aan medewerking….. U weet, wanneer de kip het ei verlaat keert zij niet gemakkelijk terug! Bovendien, het is gauw Pasen en dan krijgen we helemaal gedonder met eieren en hazen die niet weten hoe ze moeten lopen….. Ik wens u allen het beste en veel loop-, handbal-, dart- en voetbalplezier! Rieks Schoenmaker

FLITS, clubblad BSC Unisson

maart 2005

pagina 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.