flits-1617-2kl

Page 1

In dit nummer 3 Voorwoord redactie

5 Van de bestuurstafel

7 Hoofdtrainer / Geflitst! 8 Activiteitencommissie

11 BSC Unisson 3 inside

12 Keeper Sevrien FerrĂŠe

16 Gerrit Wolffer op Veldmeijer 19 De Stamtafel

COLOFON

Tekstbijdragen

Nandine Mansveld Geertjan Preijde Arjan Wissink Joris Smit Ronald Teeuw

20 Voetbal is oorlog 22 Henk Heijink 25 Boekelopers

26 Huttenkloasloop

30 Marathon: sage of mythe?

Fotobijdragen

33 Kerstcross

Geertjan Preijde en anderen

34 Survivalrun

Vormgeving en druk Jan van Beek Ferranic Gerritsen Joris Smit www.formenprint.nl

36 Besturen en commissies FLITS nr. 1

2016-2017

BSC Unisson

1


Vo o r w o o r d r e d a c t i e JO11-1 en JO11-2 gaan als de brandweer. Het 3e mag nog wel wat inhalen, dat kan beter. Het 5e, een gezellig elftal, dat wel, is voor deze competitie reddeloos verloren. Wij gaan de winterstop tegemoet en dan even rust. Na afloop van de trainingen op donderdag 22 december wordt het voetbaljaar 2016 uitgeluid met een hapje en een drankje. De Boekelopers gaan gewoon door, zolang er geen dik pak sneeuw op de baan ligt, blijven zij hun rondjes draaien. Zoals ieder jaar organiseren de Boekelopers ook dit jaar weer op 2e kerstdag de traditionele kerstcrossloop.

Alweer een jaar voorbij, de feestdagen komen er aan, de Sint is alweer terug naar Spanje en gelijk heeft hij, hier heersen koude en duisternis, grauw en grijs is het zwerk. Maar niet getreurd, er is licht in de duisternis….de Flits. De Flits verschijnt voortaan in kleur, ook is de redactie uitgebreid. Na Joris Smit en Ferranic Gerritsen, is nu ook Nandine Mansveld tot de redactie toegetreden. We gaan met een nieuw fris team aan de slag en hopen nog vele mooie edities te maken. Zo vlak voor de winterstop is het nog te vroeg om een sportieve tussenbalans op te maken, maar wat opvalt is dat vooral de jeugd het goed doet. JO19-1d, maar vooral JO13-2g,

Met de feestdagen in zicht, wensen wij iedereen een fijne Kerst en een heel gelukkig Nieuwjaar.

Bijzondere leden Ereleden

-

Herman Simmelink Gerrit Timmer Jan Vos Herman Vossebeld (erevoorzitter)

FLITS nr. 1 2016-2017

Leden van verdienste

-

Freddie Annink André Börgeling Herman ter Brugge Ferdie van Dijk Mini Homeijer Frans ter Huurne BSC Unisson

-

Gerrit Markink Joop Stavenuiter Frans Waanders Freddy Winters Gerrit Waanders

3


Va n d e b e s t u u r s t a f e l

Change, Yes we can!!

Ook sportief ziet het er goed uit: Het 1e draait prima mee in de 4e klasse en laat wekelijks zien dat de rek er nog niet uit is. Die verandering (stap omhoog); daar waren we dus absoluut aan toe. Ook bij de jeugd zien we weer mooie vorderingen: dat belooft nog wat voor de toekomst.

Er verandert altijd veel in een jaar, terwijl er (sommigen zullen zeggen: gelukkig) ook genoeg bij het oude blijft. Ook bij BSC Unisson is er het afgelopen jaar veel veranderd, terwijl het ook voor veel onderwerpen ‘business as usual’ was. Dat is prima. Die balans moeten we houden. Wat goed is moet je ook niet veranderen! Verandering moet nl. te behappen zijn en iedereen moet de tijd hebben om aan veranderingen te wennen. Terugkijkend op 2016 wisselen mooie gebeurtenissen zich af met droevige. Zo hebben we afscheid moeten nemen van Henny Westerveld en nog recenter Gerrit Berteler. Henny was een stuwende kracht achter de realisatie van de Zweede, terwijl Gerrit een zeer gewaardeerde vrijwilliger in de kantine was. We zullen hen missen. Veel ophef ontstond er na een uitzending van Zembla over de mogelijke schadelijke stoffen in de kunstgraskorrels. Wij volgen, als bestuur, die situatie nauwlettend en wachten op de resultaten van het nieuwe onderzoek van het RIVM dat nog in 2016 verwacht wordt.

Dat we nog steeds tegen de landelijke trend in goed ‘in de vrijwilligers zitten’ blijkt b.v. uit het feit dat vrijwel alle jubilarissen van de afgelopen ALV zich nog als vrijwilliger verdienstelijk maken voor de club. Als we dat met zijn allen vol blijven houden, ziet de toekomst van BSC Unisson er onverminderd zonnig uit. FLITS nr. 1 2016-2017

En dan staat 2017 dus voor de deur. Voor BSC Unisson opnieuw een belangrijk jaar waarin vele veranderingen op stapel staan. We zullen dus zelf ook goed moeten kijken welke veranderingen te behappen zijn en welke vernieuwingen (nog) niet. Zo is Charles van Aken met de afdeling lopers vergevorderd met de realisatie van een survivalrun afdeling onder de vlag van BSC Unisson. Dat gaat zeer waarschijnlijk in 2017 zijn beslag krijgen. Ook de fitness-optie op de bovenverdieping begint steeds vastere vormen aan te nemen. Ook daarvoor gaan we in het begin van het jaar concrete stappen zetten. Samen met een toenemende groei van onze organisatie op sportief vlak, op sponsor-gebied en het gebruik van de Zweede vereist dat een verdere professionalisering van onze bestuurlijke organisatie. Ook daar gaan we, met ondersteuning van de KNVB, in 2017 stappen zetten. Verder zijn er grote en kleine veranderingen. Zo zet b.v. Jan van Beek een punt achter zijn werkzame leven. Jan heeft jarenlang van alles gedaan voor BSC Unisson op het gebied van drukwerk, maar ook inhoudelijk als redactielid van FLITS. Daar komt dus nu ook verandering in. We danken Jan voor zijn bijdrage al die jaren! De open gevallen plek(ken) zijn al weer goed ingevuld, vandaar dat ook deze FLITS er weer fantastisch uit ziet. De komende “rustige periode” staat toch ook weer bol van de activiteiten, zoals de traditionele Kerstloop op tweede kerstdag en, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, het ook al bijna weer traditionele boerenkooltoernooi op zondag 8 januari. Rest me een ieder fijne feestdagen en een gezond 2017 toe te wensen en tot ziens op de Zweede. BSC Unisson

5


B ou w b e d r i jf St ok k er s Gaat internationaal

Van onze buitenlandcorrespondent

In het zuiden van Thailand bouwt onze hoofdsponsor aan een nieuwe school. Het twee verdiepingen tellende gebouw moet over vier maanden klaar zijn. Het project liep enige vertraging op door de hevige moessonregens en de daar bijbehorende stormen. Het droge seizoen is begonnen en de bouw vordert gestaag. Nu de droge tijd begonnen is, wordt er weer gevoetbald en ook hier sponsort de firma Stokkers het lokale voetbal. Een heel team is door het bouwbedrijf in een nieuw voetbaltenue gestoken.

6

FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson


Va n d e h o o f d t r a i n e r Eerste elftal

Op het moment van schrijven van dit stukje zijn er twaalf wedstrijden gespeeld en staan wij met 19 punten op een vijfde plaats. Gezien het verloop van een aantal wedstrijden hebben wij misschien wel 3 tot 4 punten te weinig. Er zijn een aantal wedstrijden waarin puntverlies aan ons zelf te wijten was, neem de wedstrijden tegen Centrum, EMOS en Markelo. Toch is de ploeg nu aardig gewend aan de 4e klasse en dat zal in de komende wedstrijden moeten blijken uit de resultaten. Nog 1 wedstrijd voor de winterstop tegen TVO.

Wij kunnen natuurlijk terugkijken op een zeer succesvol jaar 2016. Wij hebben dit jaar maar 5 competitiewedstrijden verloren en natuurlijk moeten wij de promotie naar de 4e klasse niet vergeten. Een mooi resultaat van de selectie en

Geflitst!

iedereen die er bij betrokken is. Natuurlijk gaan wij er vanuit dat wij ook in de tweede helft van de competitie minimaal de vijfde plaats kunnen behouden, het liefst hoger om eventueel deel te nemen aan de nacompetitie. Langs deze weg wil ik iedereen die betrokken is bij de club een voorspoedig 2017 wensen en dan hopen dat wij ook volgend jaar weer net zo succesvol zijn als in 2016.

Voor deze rubriek willen wij jullie vragen om al jullie typerende, grappige of bijzondere foto’s te versturen naar de redactie van de Flits. Wij zullen dan een foto selecteren om te publiceren in het eerst volgende nummer. Deze keer een foto van Joyce Boksem uit Dames 1. De dames speelden eerst op de Zweede met windkracht 10 tegen Enter VR1 en moesten twee weken later op een bevroren veld revanche zien te nemen.

Weet jij een leuk onderschrift voor deze foto? Stuur hem dan op naar de redactie! De winnaar wordt in het volgende nummer bekend gemaakt. FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson

7


Boerenkooltoernooi Zondag 8 januari 2017 Op zondag 8 januari 2017, aanvang 10.00 uur, zal op De Zweede de derde editie van het BSC Unisson Boerenkool-mix-voetbaltoernooi voor eigen leden worden gehouden, met aansluitend vanaf 16.00 uur de Nieuwjaarsreceptie. Dit toernooi is bedoeld voor alle seniorenteams van BSC Unisson (m/v), de Old stars en de O19. Ook individuele seniorenleden kunnen zich opgeven. Jarenlang werd er bij BSC Unisson een Nieuwjaarswedstrijd gespeeld tussen het eerste elftal en oudeerste elftal, met aansluitend de nieuwjaarsreceptie. Het animo voor deze wedstrijd nam de laatste jaren sterk af. Reden waarom de Activiteitencommissie samen met het Bestuur heeft gekeken naar alternatieven en die menen ze gevonden te hebben in het Boerenkooltoernooi. En dat het Boerenkooltoernooi aanslaat blijkt wel uit het aantal deelnemers tijdens de eerste 2 edities, dat rond de 100 lag. Wij vinden het belangrijk dat er bij gelegenheden zoals een nieuwjaarsreceptie, veel leden aanwezig zijn en vinden het mooi als we dit kunnen com-

8

FLITS nr. 1 2016-2017

bineren met een sportieve activiteit. Onze intentie is om de spelers van het eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, damesteam, de All Stars en O19-elftal te mixen en dan een toernooi te spelen op een half veld.

De deelnemers worden op 8 januari om 10.00 uur op De Zweede verwacht voor koffie en krentenwegge. De teamindeling zal dan volgen en dan hopen wij om 10.45 uur af te kunnen trappen voor het derde BSC Unisson Boerenkooltoernooi. Na de laatste wedstrijd zal er hutspot, boerenkool en zuurkool met verschillende vleessoorten voor de deelnemers klaar staan. De kosten van de stamppotten zijn deels voor eigen rekening. De kosten zijn â‚Ź 10,00 per persoon en dien je bij opgave te betalen, om zo te voorkomen dat BSC Unisson met de kosten blijft zitten, mochten er mensen niet op komen dagen. Na het buffet zal vanaf 16.00 uur de officiĂŤle nieuwjaarsreceptie worden gehouden.

BSC Unisson


Dartstoernooi Zaterdag 17 januari 2017 De weersomstandigheden worden weer minder en velen komen de deur enkel nog uit voor het noodzakelijke. Op het gebied van sport vindt ook niemand het erg om binnen wat te doen in plaats van de kou in te moeten. Daarom is er dit jaar weer een dartstoernooi op De Zweede. Wie is de Michael van Gerwen van Boekelo in 2016? Het dartstoernooi zal plaatsvinden op zaterdag 21 januari in het clubgebouw van BSC Unisson. De kosten die verbonden zijn aan de deelname is 5 euro per persoon. Aanvang van het dartstoernooi is 19:30 en ingooien kan vanaf 18:30. Opgeven kan door contact op te nemen met Arjan Wissink: arjanwissink4@hotmail.com of 06-53987751

Je kunt je nog opgeven tot en met dinsdag 10 januari. Ben je ervan overtuigt dat je mee wilt doen geef je dan snel op. Dan kunnen wij vast

FLITS nr. 1 2016-2017

een inschatting maken hoeveel dartsborden we nodig hebben. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze over eigen dartspijlen beschikken. Bij opgave graag doorgeven of je uit wilt komen in de prestatie of in de recreatiepoule. Prestatie: Darters die regelmatig een pijltje gooien.

Recreatie: De leden die het leuk lijken een pijltje te gooien, maar(bijna) nooit darten. De recreanten hoeven niet met een dubbel te eindigen. De opgave is pas officieel wanneer u een bevestiging heeft ontvangen. Dit is om misverstanden te voorkomen. Namens de activiteitencommissie, Arjan Wissink

BSC Unisson

9


BSC Unisson 3 Inside Edwin Duivelaar werkt in diepste geheim aan rentree

Sinds het begin van dit seizoen is er een ware mediahype losgebarsten rondom het derde elftal. Naast spectaculaire wedstrijdverslagen en interviews die op regelmatige basis worden gepubliceerd, hangt ook vaak de vuile was buiten in de vorm van incidenten en intriges. Het team heeft een eigen Facebookpagina (facebook.com/bscunisson3) en website (bscu3inside.nl) maar vanaf nu kunt u ook in de Flits meegenieten van de ontwikkelingen rondom BSC Unisson 3. In elke editie selecteert de redactie voor u de meest interessante, spraakmakende of choquerende berichten. Met deze week opmerkelijk nieuws omtrent Edwin Duivelaar! Veel leesplezier en praat mee via de genoemde website en de Facebookpagina! Edwin Duivelaar werkt aan een sensationele comeback als voetballer. Duivelaar hing de kicksen een aantal jaren geleden aan de wilgen en koos voor een carrière als zanger. Het grootste gedeelte van zijn voetbalcarrière was hij actief voor BSC’45. Duivelaar zou zijn rentree willen maken bij BSC Unisson 3. “Ik heb besloten weer op niveau proberen te voetballen”, zegt hij tegen BSCU3 Media.

Fysieke gesteldheid Duivelaar heeft de laatste maanden in alle stilte gewerkt aan een traject om weer fit te worden na zijn langdurige afwezigheid. “Mijn fysieke gesteldheid komt inmiddels weer in de buurt van het niFLITS nr. 1 2016-2017

veau dat ik had toen ik stopte. Als ik destijds sprong om te koppen, paste de krant van zondag er nog niet onder en dat is nog steeds het geval. Laten we gewoon kijken waar het schip strandt”, aldus de spits die komende zomer 43 jaar wordt. Scheidsrechter Duivelaar maakte onlangs wel zijn rentree op het voetbalveld als scheidsrechter. Na de verloren thuiswedstrijd tegen RoodZwart deden echter direct geruchten over matchfixing de ronde. “Blijkbaar was er groot geld op deze wedstrijd ingezet vanuit China. Combineer dat met de media die een glaszuivere penalty van mij in twijfel trekken en je weet dat het een roerige tijd wordt. Daarom heb ik besloten de fluit maar weer aan de wilgen te hangen”, aldus Duivelaar.

Twijfels Hij gaat dus voor de volle honderd procent voor zijn rentree als voetballer. “Ik weet dat mensen een hoop vragen zullen hebben. En vooral een hoop twijfels. Maar ik geloof erin dat als je hard werkt, je steeds sterker wordt”, vervolgt de strijdlustige Duivelaar. “Ik doe het allemaal voor de supporters van BSC Unisson 3 en ik kan niet wachten op de dag dat ik het veld weer kan betreden op zondagochtend 09.30u”. Duivelaar hoopt in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft aan te sluiten bij de selectie van het derde.

BSC Unisson

11


Interview met keeper Sevrien Ferrée

Keepers, tja in de voetballerij staan ze toch een beetje bekend als aparte vogels en zelf begrijp ik ook niet dat iemand zich vrijwillig aanbiedt als schietschijf. Tijd om eens met een keeper te gaan praten. Sevrien Ferrée, die momenteel de doelman is van het tweede elftal, stond wel open voor een interview. Deze 29-jarige Boekeloër is natuurlijk meer dan alleen keeper. Hij is werkzaam bij spooraannemer VolkerRail waar hij verantwoordelijk is voor het dagelijkse onderhoud (aan het spoor) in Twente. Verder is hij ook nog actief bij het Korps Nationale Reserve, misschien beter bekend als de Natres. Dit onderdeel van de Koninklijke Landmacht schiet te hulp bij allerlei rampen en scenario’s waarbij de hulpdiensten het niet aankunnen. Verder houdt hij van reizen en weet ik uit ervaring dat hij met carnaval ook wel in zijn nopjes is!

Hoe is je keepers carrière begonnen?

Ik ben begonnen als voetballer, zoals velen in de “Vossebeld arena” in de F2 van BSC. Tot de C speelde ik vaak als laatste man. In het eerste jaar van de C kreeg ik steeds meer last van mijn astma. Trainer Jan Timmer stelde voor om te gaan keepen.

Kreeg je vanaf dat moment ook keeperstraining?

van dat seizoen wel kon vergeten. Ik ben toen in het tweede gaan voetballen. Na mijn blessure ben ik bij weer het tweede gaan keepen en het bevalt me prima.

Je broertje Timon is ook keeper (geweest), heeft dat iets met de genen te maken of is het toeval? Misschien dat Timon het wel leuk is gaan vinden doordat ik in de jeugd keepte, maar het zal wel toeval zijn. Timon is pas aan het einde van de jeugd gaan keepen en bleek ook talent te hebben. Maar ook Timon kreeg te verduren met blessures die zowel het voetballen als keepen belemmeren.

Heb je achteraf geen spijt dat je bent gaan keepen en mis je het voetballen nooit?

Nee, in de jeugd heb ik nooit keeperstraining gehad. Ik kreeg natuurlijk wel advies van de trainer, maar het gaat ook een beetje vanzelf, je kweekt gevoel in de goal. Nu bij de senioren heb ik wel één keer in de week keeperstraining.

Nee hoor, ik vind het prima om te keepen. Vroeger had ik soms wel flinke spanning voor de wedstrijd, maar nu niet meer. Ik zou nu ook niet meer per sé willen voetballen. Doordat ik al jong ben begonnen met keepen mis je natuurlijk een groot gedeelte van je ontwikkeling als veldspeler.

Na de A ben ik even helemaal gestopt met voetbal. Vervolgens weer begonnen als keeper bij het tweede elftal. Toen Timon (Ferrée) stopte met keepen bij het eerste elftal heb ik dat overgenomen. Helaas brak ik tijdens de zomer een van mijn vingers, waardoor ik het keepen tot aan de winterstop

Ja dat doet soms wel eens pijn, maar daar wen je aan, je bent gefocust op de bal. Bovendien weten keepers natuurlijk wel hoe ze moeten vallen en doet het minder pijn. Het is mooi om die ballen uit je doel te houden, daar houd je een goed gevoel aan over.

Je bent nu keeper van het tweede elftal, hoe ben je daar terecht gekomen?

12

FLITS nr. 1 2016 - 2017

Wat is er dan leuk aan keepen, dat duiken en zo doet toch pijn?

BSC Unisson


Interview met keeper

Sevrien FerrĂŠe, vervolg Heb je wel het gevoel dat je onderdeel bent van het team?

Ja absoluut. Het is natuurlijk ook lekker als je belangrijk kunt zijn en punten kunt pakken voor je team. Als je daar na de wedstrijd complimenten over krijgt dan is dat natuurlijk helemaal lekker.

En wanneer je team continu in de aanval is en je hebt weinig te doen, vind je dat dan niet vervelend? Ik vind het soms wel fijn als ik veel te doen heb. Je krijgt meer kansen om je te bewijzen en je blijft scherper. Maar het is natuurlijk juist mooi om te zien dat het in het veld goed loopt en dat er een mooie overwinning geboekt wordt.

En wat denk jij, zijn keepers een beetje raar? Haha misschien wel, je moet in ieder geval niet bang (voor de bal) zijn en tegen een bepaalde mate van druk kunnen.

Over druk gesproken, wat vind je van penalty’s, eng? Neuh, laat maar komen die ballen!

FLITS nr. 1 2016 - 2017

Wat zijn jouw specialiteiten als keeper?

Ik ben denk ik een goede lijnkeeper en ook wel sterk in 1-op-1 situaties. Meevoetballend zou ik nog mij nog kunnen ontwikkelen.

Je ziet wel eens dat keepers spits worden, of andersom. Weet jij wat er omgaat in het hoofd van aanvaller?

Aanvallers en keepers hebben natuurlijk vaak met elkaar te maken. Door ervaring weet ik eigenlijk vaak wel wat een aanvaller gaat doen. Je zou er als keeper dus je voordeel mee kunnen doen om in de aanval te gaan spelen, maar zelf zou ik dan toch weer liever achterin staan. Dan bekijk je het speelveld weer vanuit hetzelfde perspectief als de keeper.

En tot slot, hoe vind je dat het voor keepers geregeld is bij BSC Unisson? Qua trainingen is het redelijk goed geregeld. Er blijft echter ruimte voor verbetering. Het zou wel fijn zijn als er ook oefenmateriaal beschikbaar zou zijn. Met materialen die speciaal voor keepers zijn ontwikkeld, kunnen we nog beter trainen. Het belang van een goede keeper mag immers niet onderschat worden.

BSC Unisson

13


D e “ Ki c k v a n h e t scoren BSC Unisson” De Kick van het scoren BSC Unisson houdt eigenlijk niet veel meer in dan een klassement van de doelpuntmakers van de vereniging en is afgeleid van de Kick van het scoren die de krant bij houdt. Vorig jaar zijn we begonnen met het bijhouden van “de Kick”. Tijdens het Sportgala dat aan de Kick is verbonden wordt de winnaar gehuldigd.

Dankzij Arno hangt het hoofdveld helemaal vol met reclameborden van sponsoren en hebben we nu een scorebord. Hoogstpersoonlijk heeft hij tientallen ondernemers warm weten te maken om sponsor te worden van BSC Unisson.

Vorig seizoen

Verder was het een zeer geslaagde en gezellige avond waarbij iedereen zich keurig aan het thema heeft gehouden; GALA! Dit jaar hopen we dit succes te evenaren op 20 mei 2017.

Sportgala

Op het moment van schrijven (6 december) is er voor de meeste elftallen nog maar één wedstrijd te spelen voor de winterstop. De kans is dan ook groot dat een dame als lijstaanvoerder de winterstop zal ingaan. Kristie Nolting uit dames 1 gaat op dit moment met 11 doelpunten aan de leiding. Pim Ratering, de nummer twee van vorig jaar volgt haar op de hielen met 10 goals. De winnaar van vorig jaar vinden we op plek nummer negen met zes doelpunten.

Vorig jaar stond Frank Winkelhorst uit het huidige vierde elftal bijna het gehele seizoen bovenaan de topscorerslijst. Af en toe werd hij ingehaald door Jeffrey Nijhuis of één van de goaltjesdieven van het eerste elftal. Uiteindelijk moest hij de titel delen met Jeffrey Nijhuis uit het toenmalige zesde elftal. Beide heren maakten maar liefst 26 doelpunten! Pim Ratering werd tweede met 20 doelpunten, gevolgd door Egbert Roossink en Martijn Brinkman die er beiden 17 maakten. Vorig seizoen werd er voor het eerst een sportgala georganiseerd op de Zweede. Tijdens deze avond worden de topscorers gehuldigd, het team van het jaar bekend gemaakt en wordt de clubman of vrouw van het jaar benoemd. Ook wordt er aandacht besteedt aan de topscorers per team. Vorig jaar werd het eerste elftal team van het jaar vanwege het spelen van een geweldig seizoen en uiteindelijk promotie naar de vierde klasse.

Verder was er dus de bekendmaking van de clubman of vrouw van het seizoen 2015/2016. De bestuursleden nomineerden zeven personen die volgens hen in aanmerking kwamen voor de titel. Vervolgens konden de leden via de website hun stem uitbrengen.

De meeste mensen stemden op diegene die specifiek in het seizoen 2015/2016 heel veel werk heeft verzet voor de vereniging; Arno Wargerink.

FLITS nr. 1 2016-2017

Dit seizoen

Wekelijks wordt de lijst bijgewerkt en gepubliceerd op de website. Dus wil je niets missen van deze strijd? Kijk dan op www.bscunisson.nl of like de Facebookpagina "Sportgala BSC Unisson”.

Kick van het scoren d.d. 6 december 2016 Kristie Nolting Pim Ratering Nick Spel Frank Schoonheden Martijn Brinkman Arjan Wissink Lennart Schoonheden Nick ten Cate Frank Winkelhorst Mark van Dijkhuizen Egbert Roossink Ron Schukkert

BSC Unisson

VR1 S1 S2 S4 S1 S1 S1 S2 S4 S5 S2 S3

11 10 9 8 8 8 7 7 6 5 5 5

15


G e r r i t Wo l f f e r o p Ve l d m e i j e r Wie kent hem niet? Al meer dan 25 jaar loopt Gerrit hier rond, een bescheiden man die stilletjes zijn dingen doet, al jaren een vertrouwd gezicht achter de bar, niet iemand die zichzelf op de borst slaat en aan eenieder verkondigd wat hij allemaal doet en gedaan heeft voor de vereniging. Toch heeft Gerrit een enorme staat van dienst bij de club. Wij gaan proberen in dit interview het een en ander voor het voetlicht te brengen.

Hoe gaan we koppen Gerrit? Met Gerrit Wolffer of Wolffer op Veldmeijer?

Het laatste maar, het is een officieel interview dus dan ook maar de officiële naam. Het heeft niets met adel te maken hoor, het is een typische Twentse naam. Een zekere Wolffer kwam indertijd op een boerenplaats te wonen genaamd de Veldmeijer, dat werd dus, Wolffer op Veldmeijer. In de Napoleontische tijd is dat officieel geworden.

Vertel eens, waar en wanneer ben je geboren, huwelijkse staat, werk, etc.

Ik ben op 2-12-1950 geboren in Saasveld. Ben in 1976 getrouwd met Elmie en toen naar Enschede verhuist. Ik heb altijd bij de Gemeente Enschede gewerkt, ITC ambtenaar, database beheerder. We hebben twee kinderen, Esther en Maarten, beiden hebben bij BSC Unisson gevoetbald. Hoe ben je zo bij BSC Unisson gekomen?

Wij woonden inmiddels op Stadsveld, redelijk dicht bij Boekelo en mijn vrouw kwam uit Usselo, dus daardoor wel bekend in die regio. Maarten, onze zoon, wilde graag voetballen en zo kwam Unisson in zicht. Maarten ging daar bij het F-team spelen. Het was 1988, het roemruchte EK jaar. Nederland werd kampioen en het hele land stond op z’n kop. Het gaf een enorme boost aan de aanwas van jeugdige spelertjes. Gerrit Timmer, Jan Schutte, en Hans Sanberg wilde de jeugd nieuw leven inblazen en we hadden kader nodig. Ik was toen nog geen lid.

16

FLITS nr. 1 2016-2017

Ik ben in 1991 lid geworden en werd toen leider van de F en E pupillen. Ben elftal begeleider geweest tot 1995. Een absoluut hoogtepunt uit die periode was onze trip naar Parijs. Jeugd coördinator Arthur de Jong, organiseerde ontzettend veel, zo ook een deelname aan een Internationaal C toernooi in Parijs. Met de bus erheen, vrijdag heen, zaterdag en zondag voetballen en maandag weer terug. Heel erg leuk. Eind 1994 werd ik gevraagd voor het clubblad. Het was ter ziele, toen hebben Hans Sanberg en ik het blad weer nieuw leven ingeblazen. We lieten het drukken bij de stadsdrukkerij, omdat ik bij de gemeente werkte waren de lijntjes kort, dat was wel makkelijk. Vanaf dat moment is er altijd een clubblad geweest, in het begin kwamen we maandelijks uit, maar dat werd al snel terug gebracht tot 8 keer per jaar. We hebben het jaren met ons tweeën gedaan, was niet altijd even makkelijk, vaak was het heel moeilijk om genoeg kopij te krijgen.

In 2003, na de fusie, is de redactie uitgebreid met de redactieleden van BlauwWit, het orgaan van BSC. De clubbladen moesten ook gefuseerd worden, Het eerste jaar nog naamloos, toen kwam iemand met de naam Flits, ik dacht dat het Jan van Beek was. De eerste redactie van de Flits bestond uit; Renate Winters, Ingrid Kusters, Ans Olink, Clemens Bellers en ikzelf. Een paar jaar later ben ik daar mee gestopt, toen had ik er tien jaar opzitten. Parallel met die jaren ben ik ook leider en elftal begeleider geweest bij het Int. B-toernooi. Nadat ik ben gestopt met Goal/Flits, heb ik eerst een jaar niets gedaan en toen kantine diensten gaan draaien, eerst bij het Unihoes, later de Grobbe en nu hier. BSC Unisson


BSC Unisson JO15-1 Een teleurstellende eerste seizoenshelft

Aan het begin van het seizoen was de doelstelling om in de top-3 te eindigen. Alles leek er ook op dat er een succesvol seizoen aan zat te komen. In de beker werden alle drie de wedstrijden gewonnen, maar bij de eerste competitiewedstrijd werd al onnodig puntverlies geleden bij Bon Boys door een 1-3 voorsprong weg te geven.

In de hierop volgende wedstrijden werden wisselende resultaten gehaald. Er werd onnodig verloren van Sp. Neede JO15-1, TVO JO15-1 en GFC JO15-1 en werd er tussendoor heel ruim gewonnen van Haaksbergen JO15-1 en Buurse JO15-1. Deze twee teams zullen na de winterstop echter een niveau lager gaan spelen, dus zullen deze punten weer ingeleverd moeten worden. Voor hen komt Sp. Eibergen JO15-2 in de plaats. Tegen koplopers Twenthe Goor JO15-1 en WVV'34 JO15-1 werd twee keer terecht verloren, maar juist in deze wedstrijden hebben we als collectief goed gespeeld en waren we fases de boven-

liggende partij. Door deze wisselvalligheid bezet BSC Unisson JO151G nu de 9de plek en dat is gezien de potentie die er in de groep zit veel te laag. Wel zit BSC Unisson JO15-1G nog in de beker en speelt het op zaterdag 13 februari om 13:00 uur op De Zweede in de kwartfinale tegen Holten JO15-1.

Het belangrijkste is dat de spelers zich blijven ontwikkelen, maar daarnaast wil je als team natuurlijk zo hoog mogelijk op de ranglijst eindigen. We zullen de komende tijd hard blijven trainen om na de winterstop de weg omhoog in te kunnen slaan en hopelijk nog verder kunnen bekeren. Rest mij iedereen namens BSC Unisson JO15-1G fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe te wensen!

Vervolg Gerrit Wolffer op Veldmeijer

Ik heb veel gedaan bij de club, maar ik heb nog nooit gevoetbald, wel eens een balletje getrapt, maar nog nooit echt gevoetbald. In mijn jeugd was er bij ons geen voetbalclub en als hij er wel geweest was, was die ongetwijfeld katholiek, heel Saasveld en omgeving was katholiek, wij niet en dan ging je niet op een katholieke vereniging, zo ging dat in die tijd. Maar voor de rest hier alles meegemaakt. Wat de fusie betreft, daar ben ik altijd een voorstander van geweest, heel goed voor de ontwikkeling van de sport en heel goed voor het dorp. Moet je eens kijken wat hier ligt, fantastisch toch. Is een geweldige accommodatie geworden, het is hier veel levendiger geworden, ik ga wel eens naar mijn kleindochter kijken en als je dan ziet hoeveel mensen hier rond lopen, geweldig. Je hoort veel positieve geluiden van bezoekers. Heb je verder nog hobby’s?

Ik heb een ruime tuin, daar ben ik veel te vinden, FLITS nr. 1 2016-2017

tuinieren is een hobby, maar ook sporten, met name hardlopen. Ik ben al 25 jaar lid van RST (Rekreatie Sport Twente) de tegenhanger van de Boekelopers. Ik ben al zo lang lid dat ik niet naar de Boekelopers ga. Ieder jaar loop ik een halve marathon, soms twee. Al twintig jaar. Ik kan het nog goed volhouden, ik train 3 keer per week, het houdt je goed in vorm.

Verder ben ik lid van toneelvereniging “De Vriendschap”. Ik ben daar ook bestuurslid, penningmeester. Tot 1999 werden er jaarlijks toneelstukken opgevoerd in diverse zalen, maar dat werd steeds moeilijker, de een na de ander sloot de deuren. In 1999 werd een nieuwe weg ingeslagen. Sindsdien werden er om de 2 jaar openluchtspelen opgevoerd op een historisch boerenerf. Vanwege de aanleg van de rijksweg N18, is dit niet meer mogelijk. In 2014 is de vereniging op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en we zitten nu hiernaast in Het Teesinkbos. BSC Unisson

17


De Stamtafel Waarover praten zij?

Wat gebeurt er allemaal aan de stamtafel? Niet zoveel eigenlijk. Waarover praten zij?

Over niet zoveel eigenlijk, een aantal senioren zijn met pensioen en maken niet zoveel meer mee. Enkele pensionado’s zijn tot het terreingilde toegetreden en zorgen ervoor dat de velden er altijd weer keurig bijliggen. Dinand Haan is onlangs in dit keurkorps opgenomen. Wat hier nogal eens ter tafel komt, is het feit dat het voor de buitenploeg blijkbaar niet zo heel moeilijk is om genoeg mankracht te rekruteren, maar dat het voor de kantine blijkbaar wel moeilijk is. Het zou voor Marcel een stuk makkelijker en gezelliger zijn als er een paar mensen bijkwamen. Daar word dus wel eens over gepraat.

Natuurlijk, de vereniging geeft stof tot praten, hier gebeurt wel eens wat, soms win je, soms verlies je, soms valt het mee, soms valt het tegen.

Al eens eerder gememoreerd, iedere wedstrijd wordt hier met enige tactische aanpassingen nagespeeld, en…u raad het al….glansrijk gewonnen.

Waar heeft men het nog meer over? Eigenlijk over alles wat ons zo bezig houdt.

Ik heb het eens bijgehouden en geklokt….een kleine opsomming…, kunstgras en rubber korrels,18 min.13 sec., resultaten eerste elftal,-16 min. 48 sec., dat de stamtafel weer eens bezet is,-16 min. 23 sec., zwarte Piet,-15 min. 17 sec., bal gehakt,-14 min. 56 sec., de barman(vrouw),-14 min. 21 sec., bier,-12 min. 37 sec., Rob Stokkers,-11 min. 11 sec., Johan Zoetman, 10 min. 46 sec., het weer,9 min. 33 sec., Arjan Wissink,- 8 min. 53 sec., René Belt,- 7 min. 13 sec., vrijwilligers,- 7 min. 03 sec., v.v.Unisson,- 6 min. 42 sec., BSC (Boekelo),6 min. 41 sec., rood,-5 min. 18 sec., blauw,- 5 min. 17 sec.

FLITS nr. 1 2016-2017

Nu het jaar ten einde loopt,de dagen korten en koude en duisternis alom heersen, worden soms wat sombere gedachten manifest.

Dus waar we het ook wel eens over hebben, zijn diegenen die dit jaar zijn overleden. Johan Zoetman die nog steeds in de uitvaart branche werkzaam is, weet hier heel veel van. Vaak wordt ons de vraag gesteld,”weet je wie er dood is?” Meestal moesten wij het antwoord schuldig blijven. ”Nou…die en die is overleden.” Dus bij deze nog een kleine opsomming van bekende en wat minder bekende overleden personen, dit is ook tevens een In Memoriam.

Onlangs is Gerrit Berteler overleden, Gerrit heeft vele jaren op zondag kantinedienst gedraaid. Ook recent, is Henny Westerveld overleden, Henny heeft veel voor BSC Unisson betekend en een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Zweede. Een andere bekende Boekeloër, onze noaber Ferdinand Smelt overleed een paar maand geleden. Verder overleden in 2016 o.a Klaas Bakker (89) Nederlands voetballer, Johan Cruijff (68) Nederlands voetballer en trainer, Janus Wagener (93) Nederlands voetballer, Nico de Bree (71) Nederlands voetballer, Dik Herberts (85) Nederlands voetballer, Gert Bals (79) Nederlands voetballer, Jan Kooge (81) Nederlands voetballer, Janus van der Zande (91) Nederlands atleet, Ton Pronk (75) Nederlands voetballer.

BSC Unisson

19


Vo e t b a l i s o o r l o g Maar soms is voetbal vrede

Het moet één van de meest bizarre voetbalwedstrijden ooit geweest zijn. Ik heb het niet over de beroemde mistwedstrijd van Ajax tegen Liverpool in 1966. Ook niet over de wedstrijd rond het Heizeldrama. Ik heb het over een wedstrijd in een maanlandschap tussen een man of honderd dat elkaar de dagen daar voor nog had geprobeerd te vermoorden. We schrijven december 1914, de eerste wereldoorlog, bij het gehucht Ploegsteert, in het zuiden van België tegen de grens van Frankrijk. Op 11 december 2014 werd daar een gedenkmonument opgericht door UEFA-voorzitter Michel Platini.

Al maanden vechten hier Duitse soldaten tegen Engelse en Franse soldaten. Op tientallen meters van elkaar bestoken ze de andere partij vanuit hun loopgraven met mortieren en granaten. Zo’n bombardement wordt vaak gevolgd door een, voor de aanvallers vaak dodelijke, aanval op de loopgraven van de tegenstander.

Om bij de tegenstanders te komen moet een afstand worden afgelegd door een kaal, kapotgeschoten niemandsland. Soms struikel je over bij eerdere aanvallen gesneuvelde kameraden of soldaten van de tegenpartij.

20

FLITS nr. 1 2016-2017

Ze waren naar het front gegaan met de gedachte dat ze enkele veldslagen zouden voeren en voor de kerst met de overwinning in hun thuisland als helden ontvangen zouden worden. Dat was niet het geval, de Duitse en Frans-Engelse legers stonden al maanden tegenover elkaar over een front dat van de kust van Vlaanderen doorliep tot de Zwitserse grens. In de maanden daarvoor waren al honderdduizenden soldaten aan beide kanten omgekomen bij de onderlinge gevechten. Op kerstavond, 24 december 1914 worden er vanuit de Duitse loopgraven kerstliederen aangeheven. De Engelse soldaten beantwoorden dit met het zingen van hun eigen kerstliederen. Van de Duitse kant klinken na het zingen de kerstgroeten richting de Engelsen.

“Vee vill not shoot, if you vill not shoot,” riep een Duitse soldaat terwijl hij uit zijn loopgraaf kroop en het niemandsland inliep. Enkele Engelsen deden hetzelfde en al snel stonden enkele tientallen soldaten voedsel, sigaretten en andere zaken uit te wisselen.

De volgende dag werd er vanuit een loopgraaf een voetbal het niemandsland in geschoten. Binnen een mum van tijd ontstond er een wedstrijd tussen tientallen Duitsers en Engelsen. Enthousiasme spatte

BSC Unisson


Vo e t b a l i s o o r l o g Vervolg

er van af, want voor het eerst in maanden konden de manschappen zich vermaken zonder op hun hoede te moeten zijn een (militaire) aanval van de andere kant.

Over het verloop van de wedstrijd bestaan twee verhalen. Het Duitse verhaal, waarin de Duitsers met 3-2 winnen, en een Engels verhaal, waar de Engelsen met 3-2 winnen. De Duitse Luitenant Niemann schreef het volgende verslag: “De volgende morgen duurde het lang voordat de mist opgetrokken was en plotseling verscheen mijn ordonnans. Hij vertelde dat Duitsers en Engelsen uit de loopgraven waren geklommen en zich verbroederd hadden langs de frontlijn”.

“Ik pakte mijn kijker en zag de ongelooflijke aanblik hoe onze soldaten sigaretten, drank en chocola uitwisselden met de vijand. Later kwam er een Schot met een voetbal en een paar minuten later was er een echte voetbalwedstrijd aan de gang. De Schotten markeerden de goal met hun rare mutsen en wij deden dat met die van ons”. FLITS nr. 1 2016-2017

“Het was niet makkelijk om op de bevroren grond te spelen, maar we gingen door, hielden ons nauwgezet aan de regels, ondanks dat het maar een uur duurde en dat we geen scheidsrechter hadden. Veel passes kwamen ver weg terecht, maar al de amateurvoetballers, die erg vermoeid waren, speelden met een geweldig enthousiasme”.

De Engelse versie van het verhaal komt uit een brief van een anonieme Engelse majoor die op nieuwjaarsdag van 1915 in de Times werd gepubliceerd en is een stuk bondiger.

“Het regiment speelde echt een voetbalwedstrijd met de Saksen, die we wonnen met 3-2”. Na een uur werden de Duitse soldaten door hun officieren weer terug geroepen naar de loopgraven, maar in de dagen na de kerst werd er geen schot gelost. Voetbal was geen oorlog, nee voetbal was tijdens de kerst van 1914 even vrede.

BSC Unisson

21


Henk Heijink Snelle Henkie

We schrijven donderdagavond 1 december 2016, huize Heijink aan de Beckumerstraat. Verslaggever wordt gastvrij en allerhartelijkst ontvangen en voor ik nog maar iets kon optekenen steekt hij van wal. Want vertellen kan Henk wel, Henk is een kenner, dat werd mij al snel duidelijk, gewapend met een scherp geheugen en een schier onuitputtelijke stapel documenten, ontvouwde zich voor mij de historie van, toen nog, Unisson. Henk heeft veel bewaard, stapels oude foto’s, krantenartikelen, standen etc. en een aanzienlijk aantal schorsingen,alles is gearchiveerd, een ware schatkamer. Veel anekdotes weet hij uit de mouw te schudden. Ik begreep al snel dat het onmogelijk zou worden om alles in dit artikel een plaats te geven.

Regelmatig gebeurde het dat Henk begon met een smakelijk verhaal, maar zo gauw ik de pen hief, klonk het steevast, „dat moet je niet opschrijven hoor, anders krijg ik daar weer gelazer mee”. Ik had gedacht met een uurtje wel klaar te zijn, uiteindelijk bleken twee en een half uur nauwelijks toerijkend. Henk is in 1942 in Boekelo geboren en woont nog steeds in het huis waar zijn wieg stond. Hij is sinds 1966 getrouwd met Gerda en samen hebben ze twee kinderen.

Wanneer en waar ben je begonnen te voetballen?

Ik was 11 jaar toen ik begon bij Unisson, daar heb ik toen 4 jaar gespeeld. Toen één jaar niet kunnen spelen vanwege een te late overschrijving, ik wilde naar Haaksbergen samen met Gerrit Timmer. Ik was toen al niet de makkelijkste en Gerrit ook niet, we hadden een conflict met het bestuur, een verschil van inzicht zeg maar, en wilden weg. Goed, één jaar pauze dus en toen naar Haaksbergen, daar heb ik van 1959 tot 1963 in het eerste gespeeld. Daar kreeg ik de bijnaam Snelle Henkie,een naam die niet is blijven beklijven overigens. In 1964 kwam ik weer terug bij Unisson, gelijk in het eerste, waarin ik tot 1976 heb gespeeld. Heb in

22

FLITS nr. 1 2016-2017

die twaalf jaar toch nog 491 doelpunten gemaakt, een paar jaar geleden in de kantine, liet ik mij ontvallen dat ik er 500 gemaakt had, hoongelach viel mijn ten deel, dat kon niet zei iemand, sindsdien hou ik het op 491.

Was dat ook het einde van je actieve voetbal carrière?

Eigenlijk wel, heb nog een paar wedstrijden in het derde gespeeld en daarna trainer geworden van het tweede, na 3 jaar werden we kampioen en toen ging ik weer terug naar het eerste, maar dan als leider. Dit heb ik niet lang gedaan, in die periode werd trainer Dirk de Jong ontslagen. Daar was ik het helemaal niet mee eens, was volkomen onterecht, de resultaten waren inderdaad slecht maar dat was niet de schuld van de trainer. We waren het seizoen daarvoor gedegradeerd en er gingen zes spelers weg, die wilden zaal voetballen. Ik heb het seizoen afgemaakt en ben toen gestopt.

In zo’n lange tijd als voetballer maak je heel wat mee, wij moesten met het derde uit tegen PW2, deze wedstrijd liep volledig uit de hand, Eddy Achterberg gaf Gerrit Timmer een enorme dreun, een echte vuistslag en toen waren de rapen gaar. Het bestuur adviseerde ons om aangifte te doen van mishandeling. Wij togen naar het politiebureau, Gerrit als het slachtoffer en Bennie Waanders, Henk Ensing en ikzelf als getuigen. Gerrit als eerste, de personalia werden opgenomen en als laatste moest het beroep nog worden genoteerd, dat was dus heftruckchauffeur. Toen kwam Bennie aan de beurt… beroep? Heftruckchauffeur meneer. Henk Ensing, idem dito… óók heftruckchauffeur, hij begon al wat argwanend te kijken. Toen kwam ik aan de beurt, nou je raad het al… ik was ook heftruckchauffeur. Eruit… schreeuwde hij, hij dacht dat wij hem in de maling namen. We hebben daar dus nooit meer iets van gehoord.

BSC Unisson


Henk Heijink Vervolg

Het is later nog wel voor de tuchtcommissie geweest, maar Eddy Achterberg met zijn Utrechtse accent, vlotte babbel en natuurlijk zijn status, wist de commissie voor zich te winnen en liep het voor hem met een sisser af.

Wij voetbalden dus ook in het Gelderse, daar ging het er meestal stevig aan toe. Vooral in Varsseveld was het altijd raak. Bart Börgeling (Bartje), haalde iemand onderuit. Bartje stotterde, maar zijn tegenstander die gevloerd werd stotterde ook. Daar werd dus al stotterend even flink gescholden etc. De scheidsrechter kwam erbij en bemoeide zich ermee. Maar de scheids stotterde ook, waarop Bartje en zijn “slachtoffer” zich weer al stotterend tegen de scheidsrechter keerde. Deze voelde zich in de maling genomen en stuurde beide spelers het veld uit.

Nog andere dingen gedaan bij de vereniging?

Jazeker, nog vijf jaar samen met Gerda de kantine gedaan, wij hebben nog de horeca cursus gedaan, wij zaten samen met Herman Vossebeld op cursus. Verder ben ik nog een tijdje terreinknecht geweest, 3 jaar lang de velden gekalkt toen Gerrit Timmer hart problemen kreeg. Ik weet nog heel goed dat we druk waren met het Internationaal Btoernooi, ’s morgens voor de wedstrijden nog even kalken en zo. Ga je ’s middags even kijken, moet je betalen, dat meisje kende mij natuurlijk niet. Komt later de voorzitter, ‘Henk, was ik vergeten, maar ik heb nog kaartjes voor je’.

Ik kwam met de opening van de Zweede in gesprek met Fokko van der Molen en kwamen op het idee om een clubje van oud eerste elftalspelers te gaan vormen, beetje rond vragen en iedereen werd steeds enthousiaster. Op gegeven moment een vergadering belegd en wie kwamen er opdagen? Alleen Fokko en ik en Rob Stokkers en Gerrit Waanders van het bestuur. Vind het wel goed zo.

FLITS nr. 1 2016-2017

De Zweede, dit brengt ons op het punt van de fusie, was jij voor of tegen?

Daar wil ik het niet over hebben….de meesten waren toen tegen, laten we het daar maar op houden. Maar het is allemaal goed gekomen er ligt toch een prachtige accommodatie met een mooie kantine, straks nog een tribune erbij dan is het helemaal af.

Ik zie je anders niet zoveel hier, of vergis ik

me daar in?

Ik ben drie jaar geleden voor het laatst naar een wedstrijd wezen kijken, was tegen Buurse, dat weet ik nog heel goed, de halve selectie stond volgens mij dronken op het veld, wat een drama, dat gebeurde bij ons vroeger niet, als je zondags moest voetballen lag je er op tijd in, ging je zeker niet stappen. Dan ga ik niet meer kijken, daar ben ik snel klaar mee. We gingen lang geleden met een ploegje naar Twente-Ajax, na de wedstrijd was het een enorme bende rondom het stadion er werd van alles kort en klein geslagen, was meteen mijn laatste keer. Klaar… Ik ben trouwens geen FC Twente fan, mijn club is Ajax. Ik kom nog wel met het Boerenkool toernooi omdat Fokko mij gevraagd had en je ziet nog eens oude bekenden. Als hier nog een biljart had gestaan was ik wel wat vaker gekomen.

Tot slot, heb je nog hobby’s Henk?

Ik restaureer oude motorfietsen, vind ik mooi werk, haal alles uit elkaar, maar dan ook echt álles. Als ze bij mij komen is het vaak één bonk roest en als ze de werkplaats verlaten zien ze eruit als nieuw. De meesten gaan naar Bennie ten Brincke voor het museum. Verder gaan we graag op vakantie, vroeger Portugal, tegenwoordig wat dichter bij huis, Duitsland maar ook ons eigen land is heel mooi. Muziek vind ik ook wel leuk, maar dan wel meezingers en vooral Nederlandstalig.

BSC Unisson

23


Afdeling lopers

Van de voorzitter de traditionele Kerstcross te vinden. En wat die laatste betreft, het is al weer bijna zover! We zijn benieuwd hoe dit jaar de deelname is.

In een rap tempo nadert het einde van 2016. En het is goed gebruik om aan het eind van het jaar terug te kijken wat het ons gebracht heeft. We mogen zeggen dat de Boekelopers een stabiele factor zijn binnen onze vereniging. We zijn kort na de verhuizing naar De Zweede door de barrière van 100 leden gebroken en zien nu weer enigszins een stabilisatie optreden. Er komen nieuwe leden bij en er vallen er ook weer enkelen af.

Op de afdelingsvergadering hebben we een nieuwe loot aan de verenigingsteam gepresenteerd. Elders in dit blad is hier meer over te lezen maar we hebben het over survivalrun. Een enthousiast clubje mensen onder leiding van Charles van Aken is hier mee bezig en de voorbereiding vordert gestaag. Dit zal in 2017 zijn beslag krijgen en we hebben er alle vertrouwen in dat Charles en zijn kompanen er in slagen om hier een succes van te maken.

Mooie vooruitzichten dus voor het nieuwe jaar. Maar eerst gaan we een succesvolle Kerstcross meemaken en daar hoop ik velen van jullie te zien. Iedereen hele fijne feestdagen en een spetterende jaarwisseling. Als het kan in een mooie winterse weersomstandigheden. En bedenk daarbij; “wat voor weer het ook is, het is altijd weer om te lopen”.

Wat in ieder geval mooi is om te zien, is dat de groep die regelmatig op de training aanwezig is groeit. Met name op de woensdag, maar dat de laatste tijd zien we ook bij de vrijdagochtendgroep een kleine aanwas. Naast trainingen nemen we gezamenlijk deel aan wedstrijden. Een mooi voorbeeld daarvan is deelname aan de Huttenkloasloop in Oldenzaal afgelopen oktober. Gezamenlijk hebben we naar deze wedstrijd toegewerkt. En het is ook mooi om te zien dat Boekelopers bij andere loopevenementen aan de start staan. Of het nu de Snertloop in de Lutte is of de Twentse Cross Competitie, we kunnen inmiddels zeggen dat je overal Boekelopers op regionale wedstrijden tegenkomt. Wat ook inmiddels van vaste waarde is en een groeiende belangstelling kent zijn de loopevenementen die we zelf organiseren. Velen weten inmiddels de Partnerloop, de Military Crossloop en FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson

25


Huttenkloasloop Najaarsproject Boekelopers

af. Voel ook dat ik wat beter word en merk dat het allemaal wat makkelijker gaat.

Maar dan komt de klad erin. Overlijden van mijn tante en vakantie zorgen ervoor dat het lopen op een erg laag pitje komt te staan. Ik begin te twijfelen of ik het wel ga redden. Op vakantie zegt de buurvrouw op het veld dat we wel samen kunnen lopen, het kriebelt maar het lukt me niet. Veel te gezellig allemaal.

Door Krista Spek

Een nieuw doel, een nieuwe start, om toch weer actiever bezig te gaan met hardlopen?

Voorjaar 2016

De lopers van de woensdaggroep hebben zich een nieuw doel gesteld voor het najaar. Het wordt de Huttenkloasloop in Oldenzaal met deelnemers voor de 5 en 10 kilometer en de halve marathon.. Zal ik wel of niet mee doen, hmmmm. Twijfel, laat het toch maar voorbij gaan. Maar dan begint het toch te kriebelen, weer een wedstrijdje, al ben ik niet van de wedstrijden. JA, gaan, de knoop doorgehakt. Ik doe mee! Met de 5 kilometer. Lijkt me ver genoeg. Aangezien het ook nog de heuvels in gaat. Mijn deelname aan de trainer, Ronald, doorgegeven en dan de twijfels. Haha, maar ja als je A zegt moet je ook B zeggen.

Bij thuiskomst toch maar weer de boel oppakken. De tijd van onder de 30 minuten heb ik al uit mijn hoofd gezet, maar wil de wedstrijd wel graag goed uit kunnen lopen. De trainingen pak ik weer op en de wedstrijd nadert snel.

D-day

‘s Morgens verzamelen bij De Zweede, samen met man en kinderen gaan we richting Oldenzaal. Lichte spanning voel ik al opzetten, maar dat is een goed teken. Mijn medelopers hebben ook een gezonde spanning en we maken voor de start nog een mooie groepsfoto.

Op naar de start, dit gaat wat chaotisch maar samen met Gea, Ellen en Marloes lopen we er naar toe. We spreken af om met zijn vieren te starten. Dat lukt redelijk Ellen en Marloes lopen voor ons en Gea en ik bepalen ook ons tempo. We starten rustig zodat we genoeg energie overhouden. Gea en ik hebben een mooi tempo en genieten van de route.

Inmiddels is ook het trainingsschema binnen. Met goede moed starten we, zoals altijd met een project met een coopertest, die zeker niet tegenvalt! Dat is een goed begin en het zelfvertrouwen groeit. Zou ik hem onder de 30 minuten kunnen lopen?? Tuurlijk wordt mij verzekerd, maar dan wel netjes je schema volgen en 3 keer per week trainen, wordt me op het hart gedrukt door Ronald.

Start van het schema. We beginnen goed, 3 keer lukt me niet, maar 2 keer per week gaat me goed

26

FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson


Huttenkloasloop Vervolg

Onderweg staat familie mij aan te moedigen, super leuk. En in het centrum staan Marcel en de kinderen ook nog te juichen. Wauw, wat geeft dat nog een goed gevoel voor het laatste stukje. We lopen tot bij Ellen, die Marloes heeft moeten lossen. Gea heeft op het eind nog een mooi sprintje over. Ellen en ik lopen gelijk op naar de finish! YES!!!! Gehaald! Wat voel ik me trots. Ik weet niet precies de tijd, maar ben zeer tevreden. Met zijn vieren wachten we de anderen van onze groep op die de 10 en 21 kilometer lopen. Ook zij hebben weer een geweldige prestatie geleverd. Toppers!

Later thuis op internet kijken wat mijn eindtijd is geworden. En ja hoor daar staat het 31:45 minuten. Niet binnen de 30, maar met de heuvels, ben ik zeer tevreden! Bij de volgende 5 kilometer loop, als ik de moed heb verzameld, is mijn doelstelling onder de 30 min te lopen! Ronald en medelopers: bedankt voor de gezellige trainingen en aanmoedigingen!

FLITS nr. 1 2016-2017

Uitslagen Huttenkloasloop 2016

Halve Marathon Gerrit Meutstege Ronald Teeuw Henk Blik Jaap Hilbink Marjolein Kuitenbrouwer Ferranic Gerritsen 10 km Kerensa Broersen Michel van ‘t Klooster Isandra Dunhof Marleen Laroy 5 km Marloes van Aken Gea Meutstege Ellen Hendrix Krista Spek

1:40:05 1:43:19 1:47:41 1:48:07 1:51:31 2:09:08 52:27 54:36 1:06:18 1:07:57 31:05 31:38 31:46 31:47

Noot van de redactie: met ingang van dit jaar heet deze wedstrijd “Halve Marathon van Oldenzaal”.

BSC Unisson

27


Ko u d ?

Met deze tips gaat je training prima

Muts op, das om, die winterjas van zolder en weer aan. De wind giert om de straathoek samen met een paar graden vorst. En dan ga jij vrolijk op pad en soepeltjes draaf je op je hardloopschoenen weg. Menig hardloper begint al te bibberen en gaat niet meer. Met deze 5 tips ga je toch op weg, vol goede moed.

1) Warm in de huiskamer

Je trekt je hardloopschoenen aan, loopt naar buiten en doet je warming-up. Dat is de normale routine van de loper. Nu even niet. Splits je routine in twee delen. Doe eerst een aantal grondoefeningen in je huiskamer, hal of wat dan ook nog een normale temperatuur heeft. Als je hier wat oefeningen doet heb je het alvast een beetje warm voordat je buiten verder gaat met je warming-up routine. Dan doet kou je alvast weinig meer.

2) Wel drinken!

Bij zomerse temperaturen waarschuwen we elkaar altijd even; heb je genoeg gedronken. Bij lage temperaturen wil je de warmte bij je houden en heb je niet meteen zin om nog een glas koud water te drinken. Wel doen. Je hebt dat vocht nodig. Als je te droog aan je training begint, merk je dat halverwege. Je hebt daardoor bijvoorbeeld eerder kans op kramp. Als je een lange duurloop gaat doen is het ook slim om onderweg regelmatig kleine beetjes te drinken. Bijvoorbeeld ieder kwartier een half glas. Je herstelt dan makkelijker ná

28

die lange training. Met temperaturen rond het vriespunt of een paar graden onder nul heb je nog geen problemen met vloeistof.

3) Op winter kun je kleden

Een paar aanwezigen bij de training vroegen al rillend bij het idee of ze naar buiten moesten. De trainer had daar geen boodschap en antwoordde: “Op de winter kun je je kleden, op de zomer niet.” Kleren maken de hardloper. Denk na voordat je de deur uitstapt over hoeveel lagen en of je onderweg nog makkelijk een laagje uit kan trekken.

4) Visualisatie: je rent lekker warm

Dan heb je tegen de winter nog je eigen pure denkkracht. Visualisatie wordt in de sport gebruikt om atleten naar een hoger niveau te brengen. Onder meer door ze in gedachten over het wedstrijdparcours te geleiden. In heel veel gevallen werkt het. Die kracht kun je ook gebruiken in de winter. Tijdens het lopen vraag je jezelf af en toe even: loop ik lekker warm? Ja! Door dat positieve antwoord weet je dat alles goed zit. Je visualiseert dat je de rest van de training ook lekker warm blijft. Je bent bezig met sporten en met misschien wel met afzien maar je komt er echt wel goed doorheen. Oftewel je moeder zou zeggen: “Je bent niet van suiker.”

5) Niet te hard inlopen

Koud, dan ga je toch wat sneller lopen? Oeps, daar zit een geniepig puntje van aandacht. Koude pezen en banden vinden het niet fijn als je de druk snel verhoogt. Houd moed! Start langzaam en houd dat tempo ook even vast. Je zal je minder snel ‘loperswarm’ voelen maar dat komt echt wel. Voor een loper in de Hollandse kou geldt vooral dat je de wind wilt blokken. Je bent na een paar kilometer al behoorlijk warm maar wind die door je kleren gaat, haalt meteen het gevoel van comfort uit je training. Veel plezier, ook als het kwik rond het vriespunt ligt.

FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson


Culinair

Snelle pasta rauwe ham Ardennerham, Parmaham, Prosciutto, Jamón Serrano, Schwarzwälder; rauwe ham is er in vele soorten en uit vele streken. In tegenstelling tot gekookte of gegrilde ham, wordt rauwe ham alleen gepekeld en vervolgens gedroogd, waardoor het lang houdbaar is. Het vlees hoeft dus ook niet gekookt of gebakken te worden, zoals bij bacon of Pancetta; je kunt het zo eten of bereiden.

Vet

Rauwe ham is behoorlijk vet (30 gram bevat 5 gram vet), maar volgens marathonloper en restaurantondernemer Nate Appleman heeft het gebruik ervan een voordeel ten opzichte van gewone ham. ‘Omdat je er zulke dunne plakjes van snijdt, hoef je niet bang te zijn dat je te veel vet binnenkrijgt. Een kleine hoeveelheid geeft al een smaakexplosie.’ Speciaal voor hardlopers met een tekort aan tijd en een overvol schema heb ik een ideaal gerecht geselecteerd, dat weinig tijd kost om te koken. Gebruik zo mogelijk verse doperwtjes.

Recept voor een snelle zomerpasta (6 porties) • • • • • • •

220 g doperwtjes 1 el extra vergine olijfolie 2 tenen knoflook fijngehakt ½ tl versgemalen zwarte peper 50 g Pecorino of Parmezaanse kaas sap van ½ citroen 120 g (8 plakjes) rauwe ham

Bereiding • • • • • • • • • • • •

FLITS nr. 1 2016-2017

Breng een grote pan met water en zout aan de kook. Kook de pasta volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg twee minuten voordat de pasta gaar is de doperwtjes toe. Giet de pasta met doperwtjes af. Bewaar 60 ml van het kookvocht en zet dit apart. Verhit de olijfolie in een koekenpan op een middelhoog vuur. Bak de knoflook ongeveer 2 minuten tot ze geurig en lichtgebruind is. Voeg de pastamix toe, samen met het bewaarde kookvocht. Mix gedurende 1 minuut. Roer er vervolgens de peper, kaas en citroensap doorheen. Serveer in diepe borden of kommen. Leg de plakjes ham er bovenop, zodat het vlees verwarmd wordt.

BSC Unisson

29


Marathon Sage of Mythe? De sportieve uitdaging

Voor de meeste recreatieve hardlopers is het volbrengen van een halve of zelfs hele marathon de ultieme uitdaging waar maandenlang voor getraind wordt. Ook in de atletiek is deze langste loopafstand een van de meest tot de verbeelding sprekende evenementen; zo wordt tijdens de olympische spelen de marathon traditioneel op de laatste dag gelopen en vindt de medaille uitreiking als enige plaats tijdens de sluitingsceremonie. Maar waarom is deze loopafstand eigenlijk 42,195 km lang? En waarom wordt deze marathon genoemd?

De eerste Perzische oorlog

Om de laatste vraag te beantwoorden moeten we terug naar het Griekenland van de vijfde eeuw voor Christus en de eerste Perzische oorlog. In die tijd bestond Griekenland uit een aantal onafhankelijke maar geallieerde stadstaten, waarvan Athene en Sparta de grootste waren. Na een gevoelige nederlaag in een eerder conflict was de Perzische koning Darius woedend op de Grieken en besloot hij om heel Griekenland te veroveren, te beginnen met Athene. Hiervoor stuurde hij een grote troepenmacht per schip naar de Griekse kust, in de buurt van het dorpje Marathon, een kilometer of 40 ten noorden van Athene. Hier sloegen de Perzische soldaten vervolgens hun kamp op.

Pheidippides

Intussen hadden de Atheners al boodschappers gestuurd naar bevriende stadstaten, zodat deze hulptroepen konden sturen. Hun snelste boodschapper, ene Pheidippides, stuurden ze naar het zuidelijker gelegen Sparta, een zware tocht over een afstand van zo’n 245 km. De soldaten uit Sparta hadden een grote reputatie, mede door hun strenge en sobere (‘Spartaanse’) levenswijze. Volgens de bekende Griekse geschiedschrijver Herodotus, die de eerste Perzische oorlog enkele tientallen jaren later beschreef, arriveerde Pheidippides in Sparta de dag nadat hij uit Athene vertrokken was. Uit religieuze overwegingen wilden de Spartanen echter pas na ruim een week, als het volle maan was, naar Marathon marcheren; de Atheners moesten zich tot die tijd zelf maar redden en Pheidippides kon dus on-

30

FLITS nr. 1 2016-2017

verrichterzake terug naar Athene om dit slechte nieuws te brengen.

De slag bij Marathon

De Atheners, die ruim in de minderheid waren, besloten na enkele dagen dan maar alleen de Perzen aan te vallen, en met een paar tactische meesterzetten werden de Perzische troepen voor het grootste gedeelte afgeslacht. Daarna gingen de Atheners halsoverkop terug naar hun stad om deze te beschermen tegen het overgebleven deel van de Perzische vloot en zodoende was de overwinning een feit. Een dag later kwamen de Spartanen alsnog aan in Athene. Behalve deze grootste overwinning van de Atheners bij de slag om Marathon, was zo ook de sage van Pheidippides en zijn heroïsche, maar tevergeefse, tocht naar Sparta geboren.

Van sage naar mythe

Zoals wel vaker gebeurt met historische verslagen die mondeling worden overgedragen, versmolten na verloop van tijd de verhalen van de overwinning van de Atheners en de tocht van Pheidippides met elkaar. Zo ontstond in de Romeinse geschiedschrijving rond het begin van onze jaartelling de mythe dat direct na afloop van de slag bij Marathon een boodschapper terug naar Athene rende. Bij aankomst riep hij “We hebben gewonnen!” en vervolgens stierf hij ter plekke van uitputting. Deze mythe was eind 19e eeuw nog steeds de meest populaire versie van het verhaal.

Olympische spelen

In 1896 werden in Griekenland voor het eerst de moderne Olympische spelen georganiseerd, gebaseerd op de spelen die enkele eeuwen voor Christus bij de Griekse plaats Olympia werden gehouden. Geïnspireerd door de slag bij Marathon was er ook een hardloopwedstrijd met een afstand van zo’n BSC Unisson


Re c h t o p l o p e n Is efficiënt hardlopen Een perfecte houding scheidt de loper van de betere loper. Maar hoe kom je toch aan die mooie houding die je tot winnaar maakt? 5 tips voor dat fraaie hardlooplichaam.

1) Touwtje aan je hoofd

Je moet voor deze tip een vleugje verbeelding inzetten en dan werkt het perfect. Je staat aan het begin van je warming-up. Ga rechtop staan. Zo, dat voelt al beter. Dan kun je vaak nog wat rechter staan dan je dacht. Denk in dat er een klein touwtje aan de bovenkant, de top van je hoofd vastzit. Heel zachtjes trekt een imaginair iemand aan dat touwtje. Wedden dat je dan nog een halve tot een hele centimeter rechter gaat lopen.

2) Armen uitstrekken

Strek de armen goed uit. Wijs daarbij met je vingertoppen actief naar boven. Doe dat een keer of 3. Doe het nog 2 keer en bij iedere keer kijk je ook omhoog tussen je handen door naar boven.

3) Knie omhoog

Wat zie je bij de beste lopers? Een looppas met hoge knieën. Overdrijf dit in je warming-up. Loop in wandelsnelheid een 50-tal passen waarbij je knie tot op 90 graden komt. Deze hoogte bereik je nooit in een looptraining. Het helpt je herinneren dat je met meer kniehef tot een betere looppas komt.

Vervolg marathon

40 km (de afstand tussen Marathon en Athene). Dit evenement werd wereldwijd vervolgens zo populair dat elke grote stad een “marathon” ging organiseren, waarbij de afstand in eerste jaren nog wel eens varieerde (maar ongeveer 40 km of 25 mijl). In 1908 werden de Olympische spelen in Engeland gehouden en werd er een route naar het Olympisch stadion in Londen uitgezet. De start was bij Windsor Castle, zodat de kinderen van de koning de lopers ook konden zien. Hierdoor werd de afstand wel iets langer, 42,195 km. Dertien jaar later, en na veel discussie, werd deze afstand tenslotte als de officiële afstand erkend door de internationale atletiek federatie. FLITS nr. 1 2016-2017

4) Armen recht bewegen

Het ziet er zo lekker losjes uit. De snelle loper waarbij de armen links en rechts meeswingen om het lichaam. Al die krachten moet je ook weer corrigeren in het lichaam tijdens het lopen. Daarom kun je beter de armen laten meebewegen in de looprichting en dat is recht vooruit. Het vergt een omslag die je echt een aantal keren bewust moet trainen. Daarna wordt het een tweede natuur. Soms moet je het nog corrigeren als je erg vermoeid raakt.

5) Gebruik volledige longinhoud

Over ademhalen denken we niet veel na. Voel tijdens het lopen wel regelmatig of je de volledige longinhoud gebruikt. Wie gebogen loopt zal meer de bovenkant van de longen gebruiken. Wie rechtop loopt kan dieper ademhalen. Loop rechtop en laat bewust af en toe de lucht tot onderin komen. Het lijkt net alsof je met die lucht je buik aanraakt. De diepe ademhaling wordt een prima meting of je mooi rechtop loopt.

Spartahtlon

Tegenwoordig wordt de sage van Pheidippides, zoals beschreven door Herodotus, als de meest waarschijnlijke versie van de gebeurtenissen omtrent de slag bij Marathon beschouwd. Om te kijken of het inderdaad mogelijk is om binnen twee dagen van Athene naar Sparta te lopen, begonnen in 1982 een aantal officieren van de Britse luchtmacht aan deze tocht en slaagde een drietal lopers erin om deze binnen 40 uur af te leggen. Sindsdien wordt deze tocht elk jaar georganiseerd voor fanatieke hardlopers onder de naam Spartathlon. Het huidige parcoursrecord van 20 uur en 30 minuten staat op naam van Yannis Kouros, een Griek. BSC Unisson

31


Activiteiten A AN! M E L D J E T DA G KERS E D E E W T

Op maandag 26 december a.s. organiseren de Boekelopers de Kerstcrossloop! Deze crossloop vindt ook dit jaar weer plaats in de mooie omgeving tussen Boekelo en Usselo. De route gaat over bos- en zandpaden, verharde wegen en langs beekjes. Een echte crossloop! £ Start

10:00 uur • 800 m (kidsrun) 10:15 uur • 5 km 10:15 uur • 10 km (vanaf 16 jaar)

£ Inschrijven

Voorinschrijving van 21 november t/m 18 december 2016 online via het inschrijfbutton op onze site: www.bscunisson.nl bij Boekelopers. Op de dag zelf van 9:00 uur tot 9:45 uur.

£ Kosten

• € 5,- bij voorinschrijving • € 7,- bij inschrijving op de dag zelf • Kidsrun 800 m: kinderen van 4-12 jaar GRATIS

£ Locatie

Sportpark De Zweede Boekelosestraat 275 7548 AS Boekelo

NHE ID AAN WEZ IG. MOD ERN E DOU CHE - EN KLEE DGE LEGE MME R ONT VAN G JE TEGE N INLE VERI NG VAN JE STAR TNU R DE JEUG D. GRA TIS KOF FIE/ THE E EN RAN JA VOO

Info over crossloop, mail naar: acboekelopers@gmail.com Voor info over de Boekelopers mail naar: lopers@bscunisson.nl

www.bscunisson.nl/boekelopers Onze volgende activiteit: Partnerloop (juni 2017)

FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson

33


Survivalrun In Boekelo!

Wie ben ik?

Ik ben Charles van Aken, geboren in Enschede en woon inmiddels 16 jaar met mijn (Charlie’s) Angels Marloes, Jasmijn en Isabel met veel plezier in Boekelo. Ik heb mijn opleiding afgrond aan de Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland en werk als systeembeheerder/projectleider in de ICT. Sinds mijn jeugd ben ik al bezig met sport, zoals: tennis, judo, fitness, duiken, krachtsport, hardlopen, ATB en wielrennen. De laatste jaren vooral fitness, hardlopen en survivalrun. Daarnaast ben ik begonnen met een opleiding tot Personal Trainer.

kanoën, kajakken, boogschieten, etc. 27 jaar geleden is in het Achterhoekse dorp Beltrum de survivalrun ontstaan uit de slipjacht. De Survivalrun Bond Nederland groeit met 5 nieuwe leden per dag. De SBN is aspirant-lid NOC*NSF. Zoals de voorzitter van de SBN, Mark Huizinga (voormalig Olympisch kampioen) zegt, “Nononsense, aanpakken en doorbijten, deze sport past bij Nederland.''

Sportief hoogtepunt?

Ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van de SBN, heb ik dit jaar met een team (3 begeleiders en 7 atleten) mogen deelnemen aan de Ultra Survival Run; in drie dagen per voet, ATB, kano en step van Leeuwarden naar Beltrum. Ik ben erg dankbaar dat ik deze bijzondere ervaring samen met 6 andere jonge sporters heb mogen meemaken; op alle vlakken een positieve intense belevenis. Dit draag je bij je en vergeet je nooit meer.

Hoe ben ik bij de Boekelopers terecht gekomen?

Twee jaar geleden begon Boekeloper Marcel Spek met survivalrun. Ik leerde Marcel de survivalrun technieken en Marcel leerde mij beter hardlopen (als ik mij goed herinner liep ik volgens hem als een gebutst appeltje). Kort daarop ben ik ook lid geworden van de Boekelopers en heb zo nog meer winst kunnen halen uit het hardloopdeel van een Survivalrun.

Wat is survivalrun?

Een strijd tegen de elementen in een natuurlijk terrein, waarin hardlopend een parcours wordt afgelegd met natuurlijke en opgebouwde hindernissen, waarbij onder andere kracht, uithoudingsvermogen, techniek, souplesse en doorzettingsvermogen van groot belang zijn. Samengevat, een soort military crossloop met meer uitdagende hindernissen, maar ook

34

FLITS nr. 1 2016-2017

Wat ben ik van plan?

In mei dit jaar heb ik mijn idee voor een survivalrun vereniging in Boekelo voorgelegd aan Rob Stokkers (voorzitter BSC Unisson) en Gerrit Meutstege (voorzitter afdeling Boekelopers). Al snel kwamen we tot de conclusie dat het een mooie aanvulling zou zijn op hardlopen (Survivalrun afdeling als onderdeel van de Boekelopers). Bij een eerdere korte rondgang door Boekelo, hebben 30 dorpsgenoten aangegeven lid te willen worden, om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid om op De Zweede te klimmen en klauteren. Inmiddels zijn we (vier ervaren survivalrunners), al druk bezig met de voorbereidingen. BSC Unisson


Survivalrun Vervolg

Waarom Survivalrun in Boekelo? • • • • • • • • • • •

Nog meer Boekelo-ers aan het sporten. Apenkooi voor vrouwen en mannen van 8 tot 60+ jaar. Een buitensport waarbij je een groot deel van je spieren traint. Je kunt individueel of samen als (gezin) team op verschillende niveaus meedoen met de landelijke georganiseerde runs. Ook een mooie sport om naar te kijken (toezien of afzien). Wisselwerking en aanvulling tussen Boeke lopers en survivalrunners. Bijna alle 50 survivalrun verenigingen, heb ben een dorp als achterban. Nog meer gebruik van onze mooie Zweede. Perfecte omgeving voor survivalrun. Gewoon lekker buiten bezig zijn. Klimmen en klauteren zit gewoon in onze genen!

FLITS nr. 1 2016-2017

Stiekem denk je, zou ik dat ook kunnen? Ja, samen met survivalrun Boekelo!

Heb je naar aanleiding van deze bijdrage nog vragen, mail dan naar survivalrun@bscunisson.nl Er zal dan zo spoedig mogelijk contact opgenomen worden.

TIP:

Op zondag 8 januari 2017 wordt in Beltrum (bakermat van de Survivalsport) dé survivalrun wedstrijd gehouden. Ook een sfeervol evenement om te bezoeken als je zelf niet mee doet(muziek, vuurkorf en spectaculaire hindernissen). Je kunt de route ook wandelen of fietsen (meerdere dorpsgenoten zijn deelnemer). Een mooie manier om kennis te maken met survivalrun!!

BSC Unisson

35


Besturen en commissies

ALGEMEEN BESTUUR

Rob Stokkers Andre Börgeling Lennart Schoonheden Gerrit Waanders Peter Teussink Monique Kip Gerrit Meutstege Marco Winters Hans Amelink

06 25351034 06 53210690 06 57551021 06 50223497 06 12584443 053 4281566 06 51372588 06 20672263 06 34282012

voorzitter@bscunisson.nl secretaris@bscunisson.nl penningmeester@bscunisson.nl algmeen_bestuur@bscunisson.nl algmeen_bestuur@bscunisson.nl algmeen_bestuur@bscunisson.nl algmeen_bestuur@bscunisson.nl algmeen_bestuur@bscunisson.nl algmeen_bestuur@bscunisson.nl

Voorzitter Wedstrijdzaken Technische Commissie voorz. Technische Commissie lid Technische Commissie lid TC lid / Jeugdcoordinator

Marco Winters Monique Kip Hans Amelink Andre Börgeling Charles Bekkers Robert Zoetman

06 20672263 053 4281566 06 34282012 06 53210690 06 18225440 06 20592051

algmeen_bestuur@bscunisson.nl voetbal_wedstrijdzaken@bscunisson.nl voetbal_technischezaken@bscunisson.nl voetbal_technischezaken@bscunisson.nl voetbal_technischezaken@bscunisson.nl jeugdcoordinator@bscunisson.nl

Hoofdtrainer Leider 1e selectie Jeugd coördinator

René Belt Rob Bellers Robert Zoetman

0616517311 06 46540842 06 20592051

renebelt@hotmail.com nicolienrobby@home.nl jeugdcoordinator@bscunisson.nl

Voorzitter Algemene zaken Algemene zaken/trainer Algemene zaken/Redactie Flits Redactie Flits/trainer Trainer Trainer Trainer

Gerrit Meutstege Zanja Monnink Lando Lemmers Joris Smit Ronald Teeuw Kor Zwarts Frans Koevoets Elko Levinga

06 51372588 06 21508109 06 44138231 06 47386061 053 4283382

lopers@bscunisson.nl lopers@bscunisson.nl lopers@bscunisson.nl lopers@bscunisson.nl rcteeuw@gmail.com kor.zwarts@home.nl franskoevoets1@gmail.com levinga71@gmail.com

Sponsorcommissie

Henk Baas

06 38795930

Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen lid Algemeen lid Algemeen lid/ledenbestand Afgevaardigde lopers Afgevaardigde voetbal Afgevaardigde TC

=

VOETBALBESTUUR

Marco Winters

Kleding en materiaal

BOEKELOPERS BESTUUR

Kantinecommissie

Int. B jeugdtoernooi

06 20672263

06 43888838

Monique Kip Mini Homeijer

053 4281566 053 4282037

Edwin Duivelaar Gerrit Waanders

06 52293259 06 50223497

algemeen_bestuur@bscunisson.nl

monique.kip@kpnmail.nl m-homeijer@home.nl hgbaas@home.nl

b-toernooi@bscunisson.nl b-toernooi@bscunisson.nl

Medische verzorging Fysiotherapeur Masseur / verzorger

Rick Weezenberg Rob Goldman

Redactie Flits

Geertjan Preijde 06 30806141 redactie@bscunisson.nl Nandine Mansveld, Ronald Teeuw, Joris Smit, Ferranic Gerritsen

Kaartclub

BSC UNISSON

Sportpark De Zweede Correspondentieadres Factuuradres Ledenadministratie

36

WEBSITE

06 20681598

info@fysiotherapieboekelo.nl rjgoldman_602@msn.com

Agnes Buursink

053 4281571

agnesbuursink@gmail.com

Boekelosestraat 275 BSC Unisson Penningmeester Monique Kip

053 4282689 Postbus 10021 Postbus 10021 053 4281566

info@bscunisson.nl 7504 PA Enschede 7504 PA Enschede ledenadministratie@bscunisson.nl

www.bscunisson.nl

FLITS nr. 1 2016-2017

BSC Unisson

webmaster@bscunisson.nl


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.