flits_jaargang12_nummer3

Page 1

VOORWOORD REDACTIE Lente, hoewel de natuur ons al vier weken dat gevoel geeft is het nu pas 21 maart geweest.

ook dit jaar niet naar het nieuwe sportpark gaan. Dat we ook dit jaar de o zo gewenste promotie met ons eerste elftal naar de vierde klasse niet zullen realiseren en dat de Flits ook in het vervolg van dit en volgend seizoen te weinig kopij binnen krijgt. Nog steeds moeten wij meer dan de nodige moeite doen om de veertig pagina’s vol te krijgen. Verhalen van internet halen is niet onze bedoeling.

Dat de natuur de tijd meer dan drie weken vooruit is, is ook wel zo’n beetje het enige dat verschilt met vorig jaar. Laten we wel wezen, we spelen nog steeds op dezelfde plek, de Grobbe. Het eerste elftal doet ook nu weer mee om een periodetitel. Spelers van datzelfde eerste elftal gaan ook nu nog tijdens de competitie op wintersportvakantie of zomaar weekenden weg. Het tweede elftal staat ook nu weer bij de ondersten. het derde elftal doet het ook dit jaar weer niet onaardig. Het vierde elftal doet verwoede pogingen om bij de top aan te klampen. Het vijfde elftal sprokkelt nog steeds de puntjes bij elkaar en het zesde knokt ook dit jaar voor een plekje lager op de ranglijst.

Om twee van de hierboven genoemde punten, te weten de verhuizing en de promotie, maken we ons niet zoveel zorgen, dat gaat wel gebeuren. Maar om dat laatste punt, het aandragen van tekst, foto’s, leuke stukjes over het heden of over vroeger, daar maken we ons meer zorgen over. We hebben onze site, dat klopt, maar de Flits moet toch ook een bijdrage kunnen leveren aan het gevoel dat we met z’n allen bezig zijn aan dat zelfde, een prettige vereniging realiseren waar prestatie en gezelligheid samengaan, voor voetballers en voor lopers.

De jeugdelftallen doen het, net als vorig jaar, redelijk tot goed. het A team speelt zoals verwacht met de bovensten mee. Ons B elftal doet mee in de middenmoot en het C elftal doet gewoon mee in de top van de ranglijst. Het E en D elftal leidt nog steeds volgens het beproefde recept al deze spelers op.

Dus, gooi de knuppel eens in het hoenderhoek, daar is af en toe aanleiding genoeg voor. Of moeten wij, als redactie, nog stekeliger zijn om jullie in de pen te laten klimmen, wij hebben al vaak het idee dat we op het randje balanceren. De redactie houdt zich aanbevolen voor elke genomen moeite.

Trekken wij deze vergelijkingen met vorig jaar door naar dit jaar dan kunnen wij er vanuit gaan dat we

Inhoudsopgave 1 3 4 5 7 10 13 15 16 19 20 29 30 31 33 34 35 37 38 39

Redactioneel voorwoord Van de voorzitter Nieuwe accomodatie Kriebels persoonlijk Dennis Homeijer Over voetbal Voetbal verhalen Trainersproat Interview Koen en René Ingeluisd Boekelopers Jeugdzaken F groep Kortzichtig Voetbalhumor Grote Clubactie B1 elftal Standen Int. B Toernooi Zo begon het Dan nog even dit Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Ereleden . . . .

Herman Simmelink Gerrit Timmer Jan Vos Herman Vossebeld (erevoorzitter)

Leden van verdienste -

Freddie Annink André Börgeling Herman ter Brugge Ferdie van Dijk Mini Homeijer Frans ter Huurne Gerrit Markink Joop Stavenuiter Frans Waanders Freddy Winters Gerrit Waanders

1


Hoveniersbedrijf

. MEUBELEN . TAPIJTEN . GORDIJNEN . MEUBELSTOFFEREN

Erik Wissink Wissinksdijk 114 - 7548 PD Usselo Tel. 053 - 428 20 06

WONINGINRICHTING

ABBINK

b.v.

Nieuwe Kampweg 126 - 130 Boekelo Tel. 053 - 428 17 08 Mobiel 06 51584557

CVOOR OMPUTERS, HAAR PRINTERS, SCANNERS, NOTEBOOKS, ENZ.

& HEM

KAPSALON

KUPERS

Molenveld 101, 7548 RB Boekelo Tel.: 053-4282061 Fax.: 053-4281106 E-mail.: han@morsink.org

BELT U VOOR EEN AFSPRAAK

2

Tel. 053 - 428 15 15 Beckumerstraat 5 7548 BD Boekelo

Het op één na beste adres ROOSSINK al uw LOON- ENvoor GRONDVERZETBEDRIJF . Loonwerk - Loonwerken . Grondwerk - Grondwerken . Straatwerk - Containerwerken . Rioolwerk . Fourage . Containers . Graszaden . Bestrijdingsmiddelen . Plastic . Grond en Zand . Puin en Grind . Opslagruimte LOONBEDRIJF

ROOSSINK

Teesinkweg 120 7548 PH Enschede

Tel. 053-4281595 Tesinkweg 120 7548 PH Enschede Fax 053-4282782 Tel. 06 30871686053 - 428 15 95 Fax 053 - 428 27 82 06 53413270 Mobiel: 06-53413270 loonbedrijfroossink@live.nl Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


VAN DE BESTUURSTAFEL Van de voorzitter De winterstop is nog niet eens volledig te einde of de lente klopt nadrukkelijk aan de deur. Voor BSC Unisson geldt nu meer dan ooit de eerste zin uit Gorter's MEI : "Een nieuwe lente en een nieuw geluid", of beter: "Een nieuwe lente en een nieuwe accommodatie". Maar de accommodatie is niet het enige dat een vernieuwing ondergaat. Ook de sponsorcommissie is nieuw leven ingeblazen en dat heeft al geresulteerd in een, door sponsoren zeer gewaardeerde, gezellige sponsorbijeenkomst op de Spielehof. Het vervolg hierop (nu met medewerking van enkele bekendheden uit de sportwereld) is al in de maak en sponsoren hebben hiervan al een vooraankondiging gehad. Kortom, een goede ontwikkeling! Als we het over goede ontwikkelingen hebben kunnen we niet nalaten om nogmaals de activiteitencommissie te noemen. Deze club enthousiaste leden zorgt met haar initiatieven voor leuke activiteiten naast de sport en op die manier voor nog meer binding tussen de leden. Als bestuur zijn wij daar zeer blij mee en ondersteunen wij dat zeer! Dan zijn er de nodige ontwikkelingen en activiteiten die wellicht nog wat minder zichtbaar zijn, maar daarom niet minder belangrijk. Zoals b.v. de club mensen die zich bezig houdt met de organisatie van allerlei festiviteiten rondom de opening van onze nieuwe accommodatie. Daarop voortbordurend zijn we ook, samen met vertegenwoordigers van andere gebruikersgroepen (onder de vlag van MFA) aan het bekijken hoe we

straks op de nieuwe accommodatie het beste de lopende zaken samen kunnen regelen. Om dit voor iedereen goed te laten verlopen is het goed om vooraf heldere afspraken te maken. Daar wordt ook aan gewerkt. Terwijl de bouw gestaag vordert en het gebouw langzaam vorm krijgt, zijn we ook bezig met de inrichting van het MFA ( b.v. de kantine). Te denken valt hierbij aan meubilair, inrichting, maar ook kleurstelling etc. Ook hier wordt, waar nodig, afgestemd met andere gebruikers van het MFA om enerzijds kosten te besparen en anderzijds een geïntegreerd geheel te krijgen. Kortom, werkzaamheden genoeg. Daarom zijn we blij dat André Borgeling meer en meer de taken van onze vorige secretaris Bas Hassink overneemt. André is/wordt daarmee de nieuwe secretaris van BSC Unisson. In de volgende ALV zullen we deze bestuursbenoeming formeel zijn beslag laten krijgen. Voordat het zover is en ook voordat we overgaan naar de nieuwe accommodatie kijken we eerst nog met spanning uit naar ons jaarlijkse, internationale B-toernooi. De voorbereidingen daarvoor zijn ook weer in volle gang. Daarna volgt nog, als laatste officiële activiteit op de Grobbe het Louis Timmer toernooi. Dat belooft een groots afsluitend spektakel te worden. Eind juni, begin juli is het dan echt zover: we verhuizen dan naar onze nieuwe accommodatie. Rob Stokkers

Het bestuur is weer op volle sterkte

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

-Uit cartoons-

3


REALISATIE SPORTPARK De accommodatie rijst gestaag boven het maaiveld omhoog en voedt het gevoel dat we toch nog kunnen voetballen en hardlopen per 1 augustus, (2014 welteverstaan). Zoals iedereen intussen weet en inmiddels kan zien, zijn we druk bezig met de realisatie van het nieuwe multifunctionele centrum op het nieuwe sportpark De Zweede aan de Boekelosestraat in Boekelo. Naast BSC Unisson zullen hier ook de muziekvereniging, de dorpsraad en de fysiotherapie gebruik van gaan maken. En mogelijk in de toekomst nog andere partijen, zoals de gymnastiek. Er valt echter ook nog het nodige te besparen op de bouwkosten. De bouwgroep van de stichting MFA De Zweede heeft zich tot doel gesteld om, in overleg met de bouwcombinatie, een hoeveelheid werk met behulp van vrijwilligers uit te voeren. Dit alles om de bouwkosten te drukken. Tevens komt dit de samenwerking en exploitatie ten goede en zal uiteindelijk tot een verlaging van de huurkosten leiden. Werkzaamheden waar wij aan denken zijn:

4

● ● ● ● ●

Schilderwerk etc. Aanbrengen vloerplinten Aanbrengen straatwerken Aanbrengen inrichtingen archief en bergingen Niet te vergeten,schoonhouden bouw etc.

Met dit laatste kunnen we zo snel mogelijk beginnen. Misschien zijn er al mensen die op gezette tijden in overleg met de Bouwcommissie ter plaatse opruimwerkzaamheden willen verrichten. Het zou helemaal mooi zijn als er meerdere aanmeldingen zijn voor de diverse werkzaamheden, zodat we in groepjes kunnen werken. Vele handen maken immers licht werk! Mogelijk hebt u nog andere ideeën om door zelfwerkzaamheid uit te laten voeren. Alle ideeën zijn welkom. Stuur een mail met uw belangstelling naar een van de volgende mailadressen: info@bscunisson.nl info@dezweede.nl secretariaat@mvunisson.nl info@gv-unisson.nl Maak gebruik van het contactformulier op www.bscunisson.nl/contact of bel met Gerrit Waanders, coördinator bouwcommissie, tel: 06-50223497 (tekst gedeeltelijk overgenomen van de site)

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


TECHNISCHE COMMISSIE KRIEBELS Ik weet niet hoe het u vergaat maar die datum van 1 Juli 2014 blijft door mijn hoofd zingen. En ik denk (gokje) velen met mij, hoewel ze het misschien niet durven uiten. Wat dat betreft lijkt het FC Twente wel. Alles staat natuurlijk in het teken van het nieuwe complex. Wat dat betreft durf ik wel een aantal uitspraken aan? BSC Unisson gaat de komende jaren een grotere aantrekkingskracht op voetballers uit andere delen van de stad uitoefenen. Het voetbalniveau bij BSC Unisson zal de komende jaren met sprongen vooruit gaan. Wij gaan technisch betere spelers afleveren naar de senioren. De club zal in (jeugd)leden (daar komt ie) significant groeien.

Begint het al te kriebelen? De technische commissie (TC) heeft de afgelopen weken vele gesprekken gevoerd met trainers en een aantal gediplomeerde trainers wederom aan zich weten te binden. Daar zijn we trots op. En als u dit leest hebben we waarschijnlijk het plaatje rond wat betreft de gediplomeerde de trainers.

Wat is er met Richard aan de hand

Hei Richard iets aan de hand? Dat kun je wel zeggen Ja. Vertel eens Nou een auto reed me bijna van de weg af in een reflex steek ik de middelvinger naar de chauffeur op. Plotseling springt me die vinger spontaan in de kramp. En zit muurvast

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Ik heb goede hoop dat we ook voor de E en F jeugd weer enthousiaste trainers aan ons weten te binden. Enkele dienen zich zelf aan en met andere moeten we nog om tafel. Daarnaast hebben we natuurlijk de MaS stagiars. Goed nieuws daarover trouwens: wethouder Hatenboer heeft een convenant gesloten met alle VOscholen van Enschede om de MaS te verlengen tot en met het schooljaar 2016-2017. Dus kunnen we de hoofdtrainers van E en F een assistent bieden. Dat betekent dat we individueel met spelers aan de slag kunnen. Daarnaast willen we onderzoeken of we een Bmeisjes en eventueel een E-meisjes team kunnen realiseren. Daarvoor gaan we in gesprek met de huidige speelsters van de C2 en met de basisscholen voor een E meisjes team. Aanmeldingen graag naar onderstaande sturen. Wat ook een prachtig initiatief is, is de implementatie van een activiteitencommissie. Die zorgt ervoor dat het bruist binnen de club. Leuke activiteiten met een goede opkomst. De webmaster moet zowat gek worden van alle content die hem geboden wordt. Dit geeft aan dat de club leeft en mensen aan zich bind. Tot slot wil ik het nieuwe scheidsrechterskorps benoemen. Prachtig initiatief van Henk Baas en Teun van der Velden. Op zo’n korps moeten we zuinig zijn en altijd ondersteunen. Nog geen kriebels? Dan wordt het bij u nooit meer lente. Robert Zoetman

En toen? Niets, gaat vanzelf weer over zegt de dokter,

alleen drie weken lang vinger omhoog houden op gezichtshoogte. In verband met de bloedsomloop.

En al dat verband dan. Ja, wat dacht je.

5


WIELENS

dierengilde en dierenspeciaalzaak Veldmaterstraat 180 a Tel: 053-5721813

HANS OUDE TANKE handelskwekerij v.o.f. Witte Palenweg 3 Tel: 053-5724568

VRIELINK

echte bakker Veldmaterstraat 178 a Tel: 053-5742105

TEN HAGEN

LILIUM

BORGGREVE

bloemen en kado’s Veldmaterstraat 174 Tel: 053-4288786

PLUS LEUSINK

supermarkt – slijterij Veldmaterstraat 174 Tel: 053-5721295

EYSINK

autodemontagebedrijf Noordsingel 39 Tel: 053-5724205

DA DE VELDMAAT Drogisterij-parmfumerie Veldmaterstraat 176 Tel: 053-5722919

auto’s en onderhoud Veldmaterstraat 71 Tel: 053-5721612

Tel: 06-55704948 (standpl. Veldmaat) Tel: 06-53420566 (ov. Standplaatsen)

BREUKERS V.O.F.

grondverzet, (sier)bestratingen, groenvoorzieningen, landbouwmechanisatie, drainage werkzaam-

heden, cultuurtechnische werken, loon- en sloopwerkzaamheden, aanleg en onderhoud sportvelden Hazenweg 7 Tel: 053-5721859

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

CAFE “MOS”

Johan en Irma Veldmaterstraat 45 Tel: 053-5729377

schilderwerken 24 uurs glasservice M.A. de Ruyterstraat 18 Tel: 053-5722162

VISEXPRESS GEBR. GORTEMULDER

6

ELECTRO BREUKERS

apparaten en verlichting Veldmaterstraat 75 Tel: 053-5721538 l

RIETMAN & ZN

c.v. en loodgietersbedrijf De Greune 4 Tel: 053-5721655

MARKINK

meubelstoffeerderij M. A. de Ruyterstraat 18 b Tel: 053-5724718

RABOBANK

ENSCHEDE-HAAKSBERGEN Veldmaterstraat 174 Tel: 053-4885885

FRANK WITBREUK

hoveniersbedrijf Schaddenweg 30 tel: 053-5729306

HAARSTUDIO BENEMONTE Veldmaterstraat 180 Tel: 053-5723332

“DE OUDE MOLEN” café-restaurant biljartcentrum Han en Anita Westendorp Fazantstraat 35 Tel: 057-5721474


PERSOONLIJK D e n n i s H om e i j er Ik sta absoluut niet te springen om weer in het eerste elftal te ‘moeten’ keepen maar als ik het eerste in een noodsituatie voort kan helpen dan doe ik dat. Maar dat ik nu weer regelmatig voor het eerste elftal gevraagd wordt is gewoon een kwestie van keepersarmoede. Dat heeft ook te maken met gemakzucht van anderen, de goeden daargelaten. Het besef dat je er iets voor over moet hebben als je een teamsport bedrijft en dan ook nog prestatiegericht is bij sommigen erg mager. Vaak denken deze jongens hoofdzakelijk aan zichzelf. Dennis geboren en getogen in Boekelo woont met Odette en kinderen Job en Lotte al jaren aan de Topaasstraat. Hij werkt bij Velthof Veevoeders. Wat ik daar prcies doe is moeilijk te omschrijven, zegt hijzelf, alles dat maar langs komt, maar toch wel hoofdzakelijk verkoop, veelal de boeren en maneges langs, mooi werk, voegt hij er nog aan toe.

Verder nog actief voor de club?: Naast spelend lid train ik de jongste keepertjes, eigenlijk ook de selectiekeepers, maar dat is de laatste maanden een beetje op een dood spoor geraakt. Daarnaast zit ik in de verhuiscommissie en ben nog bezig met een clubje mensen het openingsfeest voor te bereiden.

Naam sportpark?: Deze vind ik niet zo bijzonder, ik had zelf een andere naam bedacht, maar ik kan hier vrede mee hebben, het is maar een naam.

Nieuwe Sportpark?:

Op de vraag naar zijn politieke voorkeur fronst hij even de wenkbrauwen, haalt de schouders op en geeft dan te horen dat de politiek hem eigenlijk niet zo veel kan schelen. Ik heb geen voorkeur. Over zijn loopbaan als speler is Dennis openhartiger. Bij BSC heb ik alle jeugdteams doorlopen, ja, in de goal. Eenmaal bij de senioren werd ik het eerst in het derde ingedeeld, toen het tweede en daarna, hoe kan het anders, het eerste elftal, veertien jaar lang. Direct na de fusie met Unisson kwam ik in de nieuwe club toch even in het tweede elftal terecht. De toenmalige trainer, Edwin Kolkman, koos voor die andere Dennis , Dennis Sanberg wel te verstaan, dat is natuurlijk zijn goed recht, hij had al enkele jaren met hem gewerkt bij Unisson. Later ben ik toch wel weer in de hoofdmacht terecht gekomen.

Ziet er toch goed uit, zeer functioneel, je kunt er van alles doen en altijd fatsoenlijk trainen. En we kunnen samenwerkingen aangaan met de lopersgroep bijvoorbeeld.

Wat zijn je hoogtepunten in je keepersbestaan?:

Toekomst club?:

Als keeper van het eerste heb ik niet zo veel hoogtepunten meegemaakt, hooguit een paar periodekampioenschappen. Later als speler van het derde elftal heb ik twee keer een kampioenschap meegemaakt, de laatste keer werden wij kampioen gelijk met Fc Twente, dat was dus dubbel feest.

Ziet er volgens mij goed uit, naar een nieuw sportpark is een goede zet, daar kunnen we alleen maar groeien. Maar we moeten ook een grote stap voorwaarts maken in activiteiten naast het voetballen. Een aantal commissies die zoals vroeger bij BSC het geval was, puzzeltochten voor de jeugd organiseert, filmavonden en vossejachten,

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Kunstgras?: Het vergroot de mogelijkheden maar als keeper vind ik het driemaal niks, voor keepers is kunstgras een drama. Ik ben een keeper die ver voor de goal verdedigt en zodoende nogal eens in een één tegen één situatie kom waarbij een sliding noodzakelijk is om een tegenaanval onschadelijk te maken. Dan is een lange broek welhaast een must om grote brandwonden te voorkomen, nee geef mij maar gewoon gras. Hoogstwaarschijnlijk kiezen wij met het derde elftal toch voor spelen op gewoon gras.

7


l e i b o m f Blij Barink

schilderwerken Tel.: 074 - 2783436 Fax: 074 - 2783388 e-mail: info@barinkschilderwerken.nl Kijk voor meer informatie op onze website www.barinkschilderwerken.nl

Voor al uw schilder-, glas en wandafwerkingen. Ook voor diverse decoratieve wandtechnieken.

Profiteer nog tot 48 1 januari 2011 van Windmolenweg 7548 BM Boekelo het verlaagde BTW-tarief van 6% tel. woningen 053 - 428 20van 43 15 jaar en ouder. voor Wij brengen vrijblijvend een offerte uit.

8

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


Dennis Homeijer -vervolgkinderen vinden dat hartstikke leuk, net zo mooi als voetballen. Maar denk ook eens aan sportcafe’s, sport- en spelavonden, noem maar op. Misschien ook de gelegenheid om op maatschappelijk vlak nog actiever te zijn. Hoewel we nu goed aan de weg timmeren met onze nieuwe ontspanningscommissie

Vakantie?

Talenten?:

Dan de TV maar, in de bioscoop kom ik nooit, ik geef niets om films. Wel kijk ik veel naar voetbal maar dan houdt het ook wel zo’n beetje op. Als we tv kijken dan naar realityprogramma’s zoiets als boer zoekt vrouw’

Er loopt veel talent bij de club, hoewel over de manier van dat talent ontwikkelen en sturen verschillen we nogal eens van mening. Mijn mening is dat tot de E- tjes en bij sommigen nog wel iets later er geen sprake moet zijn van selecteren maar van spelend leren. Plezier en spelvreugde moet altijd voorop staan. Ik denk dat we te vroeg iets willen forceren.

Favoriete clubs en spelers?: Fc Twente, uiteraard, in Nederland en in het buitenland Barcelona zijn de clubs waarvan ik hoop dat ze winnen. De spelers die er dan bovenuit springen zijn Tadic bij Twente en Messi bij Barcelona.

Waarom keeper geworden?: Dat heb ik van jongs af aan altijd leuk gevonden, men zegt dat iedere keeper een beetje gek is, dat zal het dus wel zijn, een andere verklaring heb ik ook niet. Prestatieklimaat?: Bij BSC Unisson te weinig vind ik, dat zie je door de hele vereniging. Bij het eerste valt het soms wel erg op. Elke week staat er een andere groep in het veld, door vakanties, weekendjes weg, afmeldingen van trainingen vanwege feestjes, verjaardagen. Dat Stefan er nog niet radeloos van wordt. Dat mag best iets veranderen, allemaal iets strakker en gedrevener.

Vlag legaat? Groot gelijk dat het zo op is gelost, we kunnen het geld goed gebruiken.

Muziek? Dat is heel divers, van Nederlandstalig tot stevige rock en alle wat er tussen in zit, ligt een beetje aan het moment en de stemming. Alleen carnavalsmuziek vind ik duidelijk niks.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Ja heerlijk, liefst lekker warm, dus naar de zuidelijke landen, Frankrijk, Spanje, En dan natuurlijk kamperen. De laatste jaren met de caravan. Hoewel, vorig jaar hebben we een tent gehuurd op een camping en dat ging prima.

TV of bioscoop?

Boeken? Nee lezen doe ik weinig, eigenlijk alleen in de vakantie, dan neem ik een stapel boeken mee van Finkers en van van’t Hek. De laatste vakantie heb ik drie boeken uitgelezen van Baantjer.

Wat zou je beslist over doen als je de kans krijgt? Overdoen? Nee ik zou niet direct iets weten, ik ben best tevreden met alles wat ik gedaan heb.

Wat wil je dan beslist nog eens doen? Nou Camp bezoeken, daar ben ik nog nooit geweest, waarschijnlijk gaat dat dit jaar ook gebeuren. De komende vakantie gaan we naar Barcelona.

Waar ben je trots op?: Dat is niet zo moeilijk, op mijn beide ouders en op mijn gezin.

Wat heeft een onuitwisbare indruk op je gemaakt? Dat is bovenal het overlijden van mijn vader, ik was toen zesentwintig jaar.

Is alles gezegd of wil je nog iets kwijt? Wat ik wel eens mis bij de club is de betrokkenheid van een heleboel ouders. Nu is het meer van ‘je kind droppen en een paar uur later weer ophalen’. Zou graag zien dat ook deze ouders iets aanpakten, er zijn duizend-en-een dingen te doen. Wat dat betreft zien we altijd de zelfde gezichten. Daar kunnen we nog een grote slag mee slaan.

9


OVER VOETBAL Stammenoorlog Met stijgende verbazing heb ik alle commotie gevolgd rondom de Italiaanse Feyenoord spits Graziano Pelle. Bijna geheel Nederland blijkt over hem heen te zijn gevallen na enkele pietluttig kleine uitspattingen. Dat hij na de wedstrijd in de catacomben tegen FC Twente duidelijk trefzekerder was dan tijdens die wedstrijd dat was duidelijk. Dat door die rake trappen de hele Twentse meute op de achterste benen stond, dat kan ik mij nog enigszins voorstellen. Wij zijn hier in het oosten, behoudens toenemende criminele activiteiten, als we het toch over geweld hebben, ook niet zo gek veel gewend. Maar dat de halve natie het hoofd schudde en direct de verbale aanvallende posities betrok na z’n ‘vermeende’ oprispingen tegen Ajax gaat er bij mij niet in.

Kom zeg, het is Feyenoord tegen Ajax, lees het goed, Rotterdam tegen Amsterdam, De hardwerkende, no nonsens, havenarbeidersclub tegen de hoofdstedelijke arrogantie met de jodenvlag. Het is geen Vitesse tegen NEC. of pakweg, Twente tegen Heracles. Het is niet voor niets dat het meest bekende orakel Rinus Michels ons ooit leerde, voetbal is oorlog, en zo is het ook, Feyenoord tegen Ajax is als de Oekraïners tegen Rusland, als de Syriers tegen de Syriers, als de Hutu’s tegen de Tutsi’s. Het is een stammenoorlog waarbij het gaat om winnen of verliezen, dus om leven of dood, niets meer en niets minder. En wie ligt er in een oorlog wakker van een elleboogstoot. Laten we dus net als we bij al die andere volkerenoorlogen plegen te doen, gewoon de schouders ophalen en overgaan tot de orde van de dag.

10 Keeper mist hele team in de mist Een Engelse doelman heeft tien minuten in de mist doorgespeeld, niet wetende dat de wedstrijd gestaakt was vanwege de dichte mist.

aan de thee. Niemand wist waar Richard was, totdat we beseften dat hij nog steeds op het veld moest staan."

Richard Siddall, die niet verder kon kijken dan zijn strafschopgebied, nam aan dat iedereen aan de andere kant van het veld bezig was. Hij had het pas door toen een supporter hem vertelde dat de wedstrijd tussen Stocksbridge Steels en Witton Albion al na dertig minuten was afgeblazen. Richard meldde: "Ik had er geen idee van. Ik stond daar maar te wachten totdat er een speler uit de mist zou opdoemen." Zijn manager Wayne Biggins, een voormalig Sheffield Wednesday speler, zei: "Wij zaten al

Keeper in de mist

Fotopersbureau Fogg

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


OVER VOETBAL .....

vervolg

Matchfixing Natuurlijk heeft u weleens gehoord van matchfixing. De canadese schrijver Declan Hill deed hier onlangs in zijn boek een boekje over open. Op bijna vijfhonderd bladzijden beweert deze, zelfbenoemde autoriteit, dat het gehele voetbal, vooral het voetbal waar geld, heel veel geld, in om gaat, doorweven is van corruptie, omkoping, wedstrijdafspraken etc. etc. Gearrangeerd door internationaal opererende matchfixing bendes die direct betrokkenen, soms grote, sommen geld in het vooruitzicht stellen om een wedstrijd te manipuleren. En dat allemaal ten goede van, al weer, internationale goksyndicaten. Miljarden dollars, of euro’s schijnen hier volgens Hill ‘onder de tafel door te gaan’. Weigeren van een aanbod tot manipuleren is meestal geen optie. Spelers, scheidsrechters die dat wel durven worden grove lichamelijke en familiaire sancties in het vooruitzicht gesteld. Deze internationaal erkende schrijver somt hierbij tientallen voorbeelden uit vele competities op en staaft deze met uitspraken en uitleg van onbekende, minder bekende maar ook bekende voetbalmensen uit het verleden en het heden. Wedstrijden schijnen te worden verkocht door trainers, scheidsrechters maar hoofdzakelijk door spelers. In het geval van trainers; zij laten de beste spelers op de bank of stippelen bewust de verkeerde tactiek uit. In het geval van scheidsrechters; domweg bewust de verkeerde beslissingen nemen, strafschoppen cadeau geven of zekere penalties juist niet geven. Nou moet ik zeggen dat mij dat laatste de afgelopen jaren al veelvuldig was opgevallen. Nederlandse scheidsrechters maken zich hier al veelvuldig, al dan niet onder druk, schuldig aan. Maar de ultieme hoofdrollen worden over de gehele wereld vertolkt door de spelers, zij kunnen direct van invloed zijn op de uitslag, aanvallers

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014

schieten bewust de bal naast het doel of missen bewust de onterecht door de corrupte scheidsrechter gegeven penalty. Dit laatste kan echter alleen als twee rivaliserende matchfixing bendes, onwetend van elkaar, bezig zijn met dezelfde wedstrijd. Volgens Hill zoekt matchfixing alleen zijn ‘slachtoffers’ in het betaalde voetbal. Maar hier moet ik toch enkele kanttekeningen bij plaatsen. Twijfels had ik langer maar toen ik onlangs de wedstrijd BSC Unisson aanschouwde tegen het Hoevese Vooruit, wist ik het zeker, matchfixing is niet alleen aan de betaalde tak van het voetbal voorbehouden. Ook de amateurtak is al in de greep van de vele armen van de kwaadaardige gokoctopus. Want alles wat ook maar enigszins kan duiden op omkoping, vervalsing of manipulatie van de uitslag zag ik in deze wedstrijd meer dan overduidelijk de kop boven het kunstgras uitsteken. Hopeloos foutieve beslissingen van de scheidsrechter, tactisch verkeerde keuzes van de trainers, laten lopen van aanvallers door verdedigers, op rare momenten op het verkeerde been staan van keepers. Niet te missen kansen toch missen door aanvallers en middenvelders. Penalty missen. Zich bewust van het veld laten sturen. Alles, waar Declan Hill op wijst, wat met matchfixing heeft te maken, maar dan ook alles, zag ik terug in deze wedstrijd. Vroeg me alleen direct af wie hier beter van denkt te worden. Voor alle zekerheid heb ik, op de tribune, toch eens alle toeschouwers langs gekeken of er geen verdachte handelingen werden gepleegd of er iemand regelmatig zijn i-Phone instrueert, maar juist dat gaf al helemaal geen uitsluitsel dat waren er namelijk tientallen. Enkele weken later heb ik de open haard aangemaakt met het boek van Declan Hill. Ik wil er niets meer over horen want eenmaal het boek gelezen is er geen enkele wedstrijd meer leuk. Di Jo

11


SPECIALISTEN In alle Schade en levensverzekeringen

Vraag ons bv eens inlichtingen over een aanvullende ziektekosten verzekering, de zeer aantrekkelijke tariefstelling voor motorrijtuigverzekering of een uitgebreid hypotheek-advies op basis van een computer analyse.

Hypotheken Financieringen

LAPONDER JAARSVELD BV

Onroerend goed Fiscaal-juridische aangelegenheden

12

Bovendien het adres voor leuke cadeautjes en verse bloemen en planten

Beckumerstraat 11 - Tel. 053 - 428 26 70

DE DIER-TUIN-HOBBY WINKEL VOOR BOEKELO EN OMSTREKEN

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Lasondersingel 135 Enschede Tel.: 053 - 435 63 56


VOETBALVERHALEN Legendarische voetbalverhalen Iedereen weet dat Cruijff de meest hilarische quotes uit zijn mouw kan schudden, maar voetbalkenners kennen natuurlijk nog veel meer hilarische uitspraken en spraakmakende woorden of verhalen. Zoals ook het historische interview met JeanMarie Pfaff: "Ich habe in Belgien ook vele elfmeters gestopft und ich maak das hier ook." (Pfaff in 1983 na zijn eerste wedstrijd voor Bayern München) Louis van Gaal: "Ben ik nou zo slim, of jij nou zo dom" kent vrijwel iedereen. Tijdens zijn verblijf in Barcelona als hoofdtrainer maakte de oefenmeester zichzelf ook niet echt positief bij de media: "Tú, siempre negativo, nunca positivo" (Tegen een Nederlandse journalist op een persconferentie ) Barry van Galen: "Adriaanse zette me begin dit seizoen op de bank omdat ik in de voorbereiding niet goed genoeg mijn best zou hebben gedaan. Onzin! Al jaren doe ik tijdens de vakantie helemaal niks." Sjaak Polak: "Ja het enige wat helpt is je helm op, je motor starten en zo hard gaan als je kan" Begin 2007, na de wedstrijd Sparta - Excelsior waarin Polak het moest opnemen tegen Andwelé Slory. Rik De Saedeleer: Vlaams sportcommentator: Wereldkampioenschap voetbal 1982, El Salvador verliest met 1-10 van Hongarije. "Die keeper van El Salvador moet zich nu toch in z'n thuisland wanen zoals er op 'm geschoten wordt." Hugo Walker: voormalig Nederlands sportverslaggever. "Komt dat scho-o-o-t" "Scheidsrechter Reygwart toch!" "Boerebaaaaaaaaaaaaaaach!" "Die bal gaat niet over de lijn, het is dus geen goal." "Eens kijken of deze rechterspits een linkerbeen heeft....ja, heeft ie!" "En dan houden we ermee op hier in Waalwijk." "Gaat scoren denk ik, ja... " "Veld is vochtig...bal glipt door...Ja doelpunt natuurlijk!" "Fräser jongen, doe dat nou niet!" Ruud Gullit: terwijl hij Feijenoord trainde “Je kan er honderdduizend keer op trainen, maar als spelers niet met hun man meelopen, houdt het op. Misschien moet ik handboeien meenemen om ze aan hun tegenstander vast te binden. Dan moeten ze wel meelopen.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Co Adriaanse: (over Marco van Basten), "Een goed paard wordt niet automatisch een goede ruiter. " Rinus Israel: als trainer van Feyenoord, “Ze verdienen onmenselijke salarissen, dus eigenlijk verdienen ze een onmenselijke benadering! Als ze niet tegen kritiek kunnen, zijn het geen echte profs.” Leo Beenhakker: trainer Real Madrid, “In Nederland blijven de mensen weg, als ze het niet meer zien zitten. Hier komen ze dan allemaal naar het stadion om te roepen dat je weg moet.” Nico Scheepmaker: schrijver (over Johan Cruijff), “Soms praat-ie onzin, maar dan is het toch meer interessante onzin.” George Best: “Ik heb veel geld uitgegeven aan alcohol, vrouwen en snelle auto’s. De rest heb ik gewoon verbrast.” Brian Clough: “Als God wou dat voetbal in de lucht gespeeld werd dan had hij daar wel gras gezaaid.” Hans van Breukelen: “Een keeper is letterlijk en figuurlijk een dwarsligger. Ga maar na, mensen komen naar het stadion om doelpunten te zien en keepers zijn er om dat te voorkomen.” Arie Haan: “Humor bedrijven in Duitsland is een hachelijke bezigheid. Het zijn niet de vrolijkste figuren, de Duitsers, en dat zie je terug in hun voetbal.” Ernst Happel: “Kein geloel, Fußball spielen.” Gary Lineker: “Voetbal is een simpel spelletje, 22 mannen rennen achter een bal aan en aan het einde wint Duitsland.” Gerald Vanenburg: “Als je geen fouten durft te maken, kun je ze ook nooit oplossen.” Tot slot nog enkele uitspraken van de meester zelf, Johan Cruijff, " Voetbal is simpel. Het is echter moeilijk om simpel te voetballen” "De Argentijnen kennen niet van jouw winnen maar je ken wel van hun verliezen; das logisch." "Als je wilt winnen moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort dan de tegenstander." "In voetbal is het simpel: je bent op tijd of je bent te laat. Als je te laat bent, moet je zorgen dat je op tijd vertrekt." "Als wij de bal hebben kunnen zij niet scoren."

13


Wij kunnen voor u verzorgen; * Kipproducten * Barbecuevlees(14 soorten o.a. kipproducten en varkensvlees) * Salades opgemaakt of in bakjes * Stamppot buffet * Koud en warm buffet * Gourmet/ fondueschotels * Hapjes (diverse soorten) opgemaakt op schalen Dit bezorgen wij ook, zowel koud als warm buffet

* Verhuur van biertap groot of klein inclusief koolzuur, glazen en toebehoren. Wij beschikken over een accommodatie voor het geven van partijen en feesten.

In onze accommodatie kunt u binnen genieten van: - Barbecuen met een grote pan - Koud en warm buffet - Stamppotbuffet Er is volop gelegenheid in de omgeving om te klootschieten. Ruime parkeergelegenheid Wilt u meer informatie met een eventuele voorcalculatie van de kosten, dan nodigen wij u geheel vrijblijvend uit om eens te komen praten, telefonische inlichtingen na 14.00 uur. Er is een folder beschikbaar met prijzen van onze producten die wij u graag toesturen.

14

Dineren Ă la Carte Catering service Meeneem service Dag specials

www.restaurantfleurdesel.nl T. 053 - 428 19 02

Beckumerstraat 20 7548 BG Boekelo info@restaurantfleurdesel.nl dinsdag gesloten

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


TRAINERSPRAAT Hoe vertellen de trainers hun verhaal. Veel trainers zijn volgbaar in hun woorden en gebaren als zij een oefening uitleggen of tijdens een bespreking uiteenzetten hoe er gespeeld dient te worden. Maar bijna net zo veel trainers zijn absoluut niet te volgen in hun pogingen een elftal of spelers individueel bij te sturen om het resultaat te verbeteren. Jan Wouters speelde enkele jaren voor Bayern München en vertelde altijd graag dat de, toenmalige, Duitse trainers alleen maar hamerden op inzet, inzet en nog eens inzet, zelfs als wij in de rust totaal kaputt de kleedkamer inkwamen. Er moest nog meer ‘Kåmpferisch geleistet’ werden. “Vaak heb ik het woord genomen” vertelde hij eens,”om duidelijk te maken dat het slechte spel niet aan de inzet lag maar aan de manier van voetballen. Veel trainers zijn ook moeilijk te begrijpen, woorden als ‘kom op’ gaat dan nog maar volzinnen als ‘mannelijk voetbal’ of ‘laat eens wat zien’ komen toch zeer dubieus over. Wil de trainer dat we met ons geslachtsdeel uit de broek spelen? Er zijn coaches die het in de rust hebben over een ‘schepje erbovenop’ wat moet je dan doen, wie heeft er nu een schep bij zich en waar bovenop. Of een tandje erbij. waarbij? Zelf trainers meegemaakt die in de kleedkamer, en dan vooral als het niet helemaal liep zoals gewenst, met allerlei dingen begonnen te gooien of de massagekoffer ondersteboven schopten. Dat was pas een gemotiveerde trainer zei men enige jaren later wanneer er iemand voor de groep stond die heel beheerst uitlegde waar het aan mankeerde en elk tegendoelpunt haarfijn wist te analiseren. Dat was alleen heel vervelend als het in de rust vier tegen nul voor de tegenpartij was. Zo’n trainer wordt alleen gepruimd als ie bovenaan staat. Ik vergeet nooit meer de woorden van (wijlen) Frits Korbach, die als motivator beter bekend stond dan als oefenmeester. Hij vertelde ooit, als je maar bovenaan staat slikken ze alles, dan

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

kun je de groep wel laten boompje klimmen. Daar zit een kern van waarheid in, maar gaat niet in alle gevallen op; wij hebben bij BSC Unisson een trainer gehad, Jos van Gulick, die bovenaan stond met de winterstop, toch besloot de Technische Commissie om zijn contract niet te verlengen. Als trainer moet je geloofwaardig blijven, maar ook dingen zeggen die er toe doen. Oefenstof uitstippelen die de groep nodig heeft. Een probleem onderkennen en daar de oplossing voor zoeken in oefenstof in opstelling en coaching. De stand op de ranglijst doet er wel degelijk toe. Want ook goede trainers staan wel eens onderaan en worden ook wel eens ontslagen. Maar als een trainer op tv bij een nederlaag gaat zeggen dat ze vandaag toch wel heel graag hadden willen winnen, dan zakt bij mij de broek af. Bijna elke week hoor ik de vooranalyse van oefenmeesters en heel vaak zeggen ze zoiets als ‘ we gaan voor een vroege goal’ of we ‘proberen de nul te houden’. Dat tweede lijkt me volstrekt logisch, als het tenminste om het eigen doel gaat. Het eerste is overbodig gelul. Nog nooit een trainer gehoord die met een stalen gezicht meedeelt dat ze gaan voor een goal in de laatste minuut. Onze linkermiddenvelder verzuimde in de taak te spelen, de spits kwam te weinig in de bal, de rechterspits verstopte zich de hele wedstrijd. Dat klopt we zijn hem nu nog aan het zoeken. Onze rechtsback is goed in het knijpen, maar onze linksback juist weer in het kantelen. Terwijl de laatste man nooit z’n huiswerk doet, het is maar goed dat de voorstopper juist wel ziet wat er gebeurt en altijd de derde man gebruikt. Dat zijn nog eens kreten, daar kun je toch wat mee, dat is voor iedereen duidelijk. Net zo duidelijk als dat gehamer van erbovenop zitten, geen ruimte laten, doordekken, mee gaan ook als ie moet pissen, kruip ‘m in z’n hol. laten we het maar helemaal niet hebben over ‘driehoekjes’ maken, ‘lange’ ballen spelen. diagonale looplijnen en voorzitters die zogenaamd ‘vierkant’ achter hun falende trainer staan Trainers maken zich vaak de vreemdste retoriek eigen. Geen probleem als de spelers het maar snappen en de resultaten maar goed zijn.

15


INTERVIEW Met de beide mannen, Koen Rietman en René Zoetman damestrainers van de BSC Unissondames. Beiden zijn het er roerend over eens dat damesvoetbal de club geen windeieren heeft gelegd. Het damesteam is belangrijk geworden voor de vereniging. Door de aanwezigheid van de dames is het gezelliger geworden. Het geeft het geheel een extra dimensie

16

Koen Rietman, eenendertig jaar, woonde tot zijn tiende jaar in Hengevelde en speelde daar ook bij de plaatselijke trots WVV alvorens hij naar Boekelo trok en bij Unisson en later BSC Unisson kwam te voetballen. Eerst alle jeugdelftallen doorlopen en later, in de senioren, veelvuldig gependeld tussen het eerste en tweede elftal. De laatste jaren speelt hij in het vierde elftal. Zijn ‘finest hour’ en meteen het enige hoogtepunt in zijn voetballoopbaan, volgens hemzelf, beleefde Koen in een wedstrijd met het eerste van Unisson tegen Manderveen. Een lange trap vanaf links, een behoorlijk eind van het doel, waaide zo maar over de keeper in de verste hoek van de goal, een legendarisch doelpunt volgens insiders. Koen is getrouwd met Celine en zorgt zelf voor de aanwas van het jeugd contingent want hun eerste kind is onderweg. In het normale dagelijkse leven is Koen docent electrotechniek aan het ROC, het Assinklyceum lokatie Eibergen. René Zoetman, vijfenveertig jaar inmiddels al weer en de oudste van de twee damestrainers is geboren aan de Poolmansweg in Enschede maar heeft alleen maar, omdat ook zijn vader en zijn oom Henk voor de club speelde voor Unisson en BSC Unisson gespeeld. Ook eerst alle jeugdelftallen doorlopen en daarna zo’n dertien jaar geacteerd in het eerste elftal. Momenteel speelt René al een aantal jaren in het zesde elftal. Als hoogtepunt in z’n voetbalcarrière noemt hij de promotie met Unisson één naar de vijfde klasse. René woont met Wendy en kinderen op “t Zandvoort” in Boekelo. René is verhuurmedewerker bij ‘Works’.

Boven; Koen Rietman tussen de dames Rechts; René Zoetman

Waarom damestrainer? Koen: Omdat Celine er speelde en omdat niemand het wilde doen. Ik vond en vind nog steeds dat de dames een trainer en training verdienen. In het begin moest ik wel wennen aan dames trainen maar langzamerhand ging het beter en nu gaat het goed. René: Ik heb al eens eerder de dames getraind, dus ik wist wat me te wachten stond. Deze keer heb ik het van Robert overgenomen, eerst af en toe als vervanger maar nu frequent één keer per week en de coaching op zondag. Het bevalt me prima.

In hoeverre is een damesteam trainen anders dan een heren/jongensteam. Koen: Ik ben gewend om met jongens te werken, die reageren anders op gezag en kritiek. dames kijken daar moeilijker tegenaan, maar ze doen wel heel erg hun best. René: Hiervoor trainde ik de E tjes, hele jonge voetballertjes, nou dan kun je beter iets oudere dames trainen, die zijn toch meer met het spelletje bezig. De E-3 was een groep die nog niet echt met voetballen bezig waren. Toekomst voor damesvoetbal bij BSC Unisson? Koen: Misschien niet zo als bij herenvoetbal maar het kan wel. Als wij bij de dames ook vanuit de jeugd gericht te werk gaan met opleiden dan, het zal moeilijker gaan maar het kan. René: Zeker wel, er zit wel een zekere wil in de groep, alleen het zal moeizamer gaan dan bij de heren, het verloop is altijd groter omdat je te

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


INTERVIEW damestrainers -vervolgmaken hebt met trouwen, kinderen krijgen en zo. Bij dames moet je daarom een groter potentieel hebben.

Zijn er talenten of dames die er bovenuit steken? Koen: Ja, die zijn er wel, er is veel niveauverschil, een aantal dames is beduidend beter maar dat weten ze wel van elkaar, daar wordt niet moeilijk over gedaan, het helpt de groep ook verder. René: Er zijn inderdaad enkele dames die nogal bepalend zijn maar waar de groep zich ook aan optrekt. Maar dat zie je bijna bij elk team. Bij de dames is het alleen duidelijker en het heeft niet eens altijd iets met kwaliteit te maken. Bij heren wordt de hierarchie in een team altijd door kwaliteit bepaald, dat ligt bij dames iets anders. Het is overigens wel een hechte groep.

Hebben jullie verder nog ambities als trainer? Koen: Dat had ik vroeger wel, ik heb ook enkele jaren de B jeugd getraind, ik wilde als trainer wel verder en hogerop, maar door mijn werk had ik weinig tijd over en werd dat moeilijk, dus is het er niet van gekomen. René: Nee, ik vind het heel leuk maar ik zie mij b.v. geen eerste elftal trainen. Training geven vind ik nog steeds leuk maar dan de jeugd en bij voorkeur de jongste jeugd. Zijn dames coachbaar? Koen: Ja, vind ik wel, maar soms vertrouwen ze iets te veel op de coaching vanaf de kant en je kunt niet alles sturen. René: Ja dat wel, ikzelf ben als coach verbaal nogal eens te duidelijk aanwezig, met andere woorden, dan heb ik de bek te veel los. Sommige dames storen zich daar zoveel aan dat Wendy me meer dan eens moet corrigeren. Goed heren, we hebben het over het damesvoetbal gehad nu even iets anders, wat zijn jullie favoriete clubs en spelers in binnen- en buitenland. Koen: Natuurlijk FC Twente en wat het buitenland betreft zie ik momenteel Bayern München en Arsenal graag voetballen. René: Ook FC Twente, daarnaast en dat komt hoofdzakelijk door mijn vader, Duitse clubs als Schalke en Borussia Mönchengladbach, ik ben er, dankzij mijn vader, wel eens geweest, Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Koen: Dan zeg ik Blaise N’Kufu hij was voor FC Twente een held, een icoon. En spelers als Van Persie maar vooral Dennis Bergkamp een fantastische voetballer René: Uiteindelijk kies ik dan ook voor N’kufu en ik heb altijd genoten van Brian Ruizz, daarom ben ik blij dat hij weer in Nederland speelt, ook al is het dan voor PSV. Wat het buitenland betreft is Leonel Messi wel een voorbeeld, het tegenovergestelde van Ronaldo met zijn overdreven maniertjes en zijn show. Messi heeft die poes-pas niet nodig, hij gedraagt zich doodnormaal

Wat zou je over willen doen als je de kans krijgt? Koen: Eigenlijk niets, ik heb dan op school ook altijd mijn best gedaan. Nee ik kan verder niets bedenken wat ik over zou willen doen. René: Na lang nadenken, het is niet dan ik alles altijd goed heb gedaan maar ik zou werkelijk niets kunnen bedenken wat ik over zou moeten doen.

Waar ben je trots op? Koen: Tja, eigenlijk ben ik wel trots, zonder me op de borst te kloppen, op dat wat ik momenteel bereikt heb zowel privé als in mijn werk. En ik ben trots op ons damesteam. René: Daar waar we staan, privé gezien, dat we gezond zijn en eigenlijk kunnen doen en laten wat we willen, daar heb ik wel een goed gevoel over. En ook op de manier zo als wij het doen met ons damesteam. Dat loopt volgens mij naar tevredenheid en dat doet mij ook goed. Het laatste woord is aan jullie! Koen: Een aantal mensen hebben hun nek uitgestoken om een damesteam van de grond te krijgen en dat is behoorlijk gelukt. Maar nu het vervolg, laten we niet de fout maken om alles weer weg te laten zakken daarom verwacht ik wel een beetje meer respons van de club. René: Meer aandacht is goed maar we kunnen vooral beter materiaal gebruiken. We moeten er nu iets voor doen om dit damesteam te houden of, als dat mogelijk is, nog verder uit te breiden. Het damesteam is heel belangrijk geworden voor de club, het zorgt voor een goede en gezellige sfeer. Het geeft de vereniging een extra dimensie.

17


Op loopafstand van de nieuwe Grolsch Brouwerij ligt het gezellige cafĂŠ De Buren. Geniet van de zon op het ruime terras met uitzicht op een authentieke zouttoren. Af en toe puft er een stoomtrein voorbij, die u naar Haaksbergen brengt en terug. Lang genoeg gezeten?, strek de armen en benen en laat de jeu de boulle ballen rollen. Of maak een koppeling met andere activiteiten. Fietstochten door het Twentse- en Achterhoekse landschap of wandelend de omgeving van Boekelo verkennen. Lunchen of genieten van een skottelbraai of een informele barbecue en wat dacht u van een Twentse koffietafel. Kan allemaal in combinatie met een brouwerijbezoek, en proef nog eens dat lekkere koude glas Grolsch. Graag maken we samen met u een programma op maat. Voor informatie enz.

STEUN

BSC UNISSON 4e KLASSE OP WEG NAAR

DE

TEGEN KLEIN DOCHTEREN

Zondag 6 april

Sportpark De Grobbe 14.00 uur BS Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

C U nisso

n

18

Beckumerstraat 2 - 7545 BG Boekelo - Tel. 053 - 428 12 02 Internet: www.deburenboekelo.nl - E-mail: info@deburenboekelo.nl


INGELUISD Nieuwe speler Frits is nieuw, heeft zich voor de eerste training keurig gemeld in de kantine en is doorgestuurd naar de kleedkamer van de selectie. Hij mag nog kiezen ook, links is de kleedkamer van de tweede selectie, de groep jongens die, op een uitzondering na, uit het dorp komen, die uitzonderingen zijn eerste elftalspelers die ook in datzelfde dorp wonen. De rechter kleedkamer is hoofdzakelijk bedoeld voor de zelfbenoemde vedette’s, de spelers die in het eerste spelen en een enkele "aangekochte coryfee" die het eerste niet heeft gehaald maar zich nog wel steeds eerste selectiespeler voelt en eigenlijk niets van een tweede elftal moet hebben. Frits trekt de rechter deur open, hij voelde zich 'eerste elftal speler' , hij is nieuw en komt niet uit het dorp, dus is het zoiets als vanzelfsprekend dat de rechter kleedkamer voor hem is bestemd. Mocht later toch nog blijken dat het eerste elftal er voor hem niet inzit dan is de gang naar de andere deur niet zo’n probleem mits de groep van tweede selectie hem accepteert. Want vergis je niet, het tweede elftal is eigenlijk het eerste elftal van het dorp, in dit team acteren hoofdzakelijk de jongens uit de eigen jeugd, van recente tot oudere datum. Wat Frits direct opvalt is de enorme hoeveelheid ballen dat mee wordt genomen naar het veld en een dikke anderhalf uur later ook weer mee terug wordt gesleept naar de kleedkamer en daar onder de douche gegooid. Frits spreekt daar zijn verbazing over uit. Nico, naast hem, een speler die al bijna tot het meubilair van het eerste team behoort, wil daar maar al te graag op ingaan. Nico buigt zich iets opzij en spreekt hem wel erg vertrouwelijk en vriendschappelijk toe.

Als nieuweling hoor je dat graag. Het bevestigt tevens het gevoel dat je, al een tijdje terug, met deze club de juiste keuze hebt gemaakt Nico fluistert, bijna dwingend, dat het toegestaan en zelfs gebruikelijk is dat elke speler van de eerste selectie zich na de eerste training een bal toeeigent, dat is het verschil met die groep hiernaast, vertelt Nico er nog bemoederend bij. Wij zijn, niet voor niets, het boegbeeld van de club. Hij voegt onmiddelijk de daad bij zijn woord en stopt nonchalant een fraaie nieuwe bal in z’n tas. Frits ziet dat nog een aantal jongens quasie vanzelfsprekend dat voorbeeld volgen. Frits kijkt de kring nog eens onderzoekend rond, hij vertrouwt het toch niet helemaal maar bespeurt alleen maar aardige jongens, een enkeling kijkt hem met een glimlach aan, knikkend ter ondersteuning van Nico’s zalvende woorden. Nou ja, zo’n bal kan hem ook wel passen, dat is een aardige binnenkomer, denkt hij bijna hardop en pakt geheel in stijl nonchalant de bal die het dichst bij hem ligt. De bal wordt netjes droog gemaakt en voorzichtig in zijn tas gelegd als zij het het eerste gewonnen relikwie. Even later slaat de deur open en komt trainer Philippo binnen, een klein maar zeer kordaat mannetje, zijn haar in golven achterover gekamd boven het strenge gezicht. Philippo is militairsportinstructeur op de vliegbasis Twente. Zo kijkt hij ook de kring rond, –Zo mannen, alles naar wens-, en hij inventariseert nauwlettend de spelersgroep. Iedereen is stil, alleen Nico steekt z’n vinger op, zeg trainer, ik weet niet wat voor speler je nu weer binnen hebt gehaald, je mag hem wel in de gaten houden want het eerste wat ie doet is een trainingsbal in z’n tas stoppen.

Feyenoord supporters

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014

19


BOEKELOPERS Ademen: door de neus of door de mond? Hardlopen is op het oog de makkelijkste sport op aarde. Gewoon zo snel mogelijk je ene been voor de andere zetten. Wie dat het beste kan, wint. Mooi niet. Iedere loper kan je vertellen dat hardlopen venijnig lastig is. Hoe moet je afzetten en hoe kun je het beste landen? Lange of juist een korte pas? En wat te denken van die vermaledijde armzwaai? Als je dan je bewegingen een beetje in de smiezen hebt, kun je meteen aan een nieuw onderwerp beginnen. Je ademhaling. Voor veel lopers is het onder controle krijgen en houden van hun ademhaling zo’n beetje het moeilijkste wat er is. Want hoe krijg je dat in vredesnaam voor elkaar?

Neus of mond.

20

Beginnende lopers vertellen elkaar vaak dat de ideale loper door zijn neus inademt en door zijn mond uitademt. Dat klopt mooi niet. Door je neus krijg je veel te weinig lucht binnen om je lijf intensief aan het sporten te krijgen. Door het mondje dus (en als je daarbij ook nog eens door je neus ademt is dat natuurlijk prima). De mythe dat je in de winter door je neus moet ademen, omdat de lucht anders te koud is, moet overigens ook vooral een mythe blijven. We leven hier niet in Siberië en je krijgt het echt wel warm genoeg als je flink rent. Leer jezelf aan om zodra je gaat rennen meteen te beginnen met door je mond te ademen, anders raak je binnen no time in ademnood.

Diep via de borst ademen. Vraagje: wanneer krijg je meer lucht binnen, als je diep ademhaalt of kort en oppervlakkig als een hijgend paard? Juist. En toch hoor je in het park heel veel lopers ademhalenin een vernietegend tempo. Probeer dit te veranderen, want dat loopt echt een stuk beter. En als je dan toch bezig bent: adem zoveel mogelijk via je buik. Op die manier krijg je veel meer zuurstof binnen en daar profiteren je hardloopbenen weer van. Ook vermindert dit de kans op hardloopvijand nummer 1: steek in je zij.

Nog meer tips. - Probeer bij elke twee a drie passen te ademen. Dat zorgt voor een mooie adembalans. - Als je net begint met hardlopen, hou dan de ‘praatgrens’ aan. Loop op zo’n tempo, dat je nog kan praten, zonder buiten adem te raken. Zo weet je zeker dat je niet veel te hard loopt. - Heb je last van je ademhaling, dan doet even stop pen vaak wonderen. - Focus vooral op het gecontroleerd uitademen. Inade men doe je toch wel. De laatste tip is een dooddoener en geheel tegenstrijdig met al het bovenstaande: laat het los. Vaak is het zo dat hoe meer je over je ademhaling nadenkt, hoe slechter het gaat. Leer jezelf zo snel mogelijk een effectieve manier van lucht happen aan en geniet daarna weer lekker van de omgeving en het brandende gevoel in je lijf (en je longen).

HIJ DIE HET BESTE RENT, IS HIJ DIE ZIJN MOGELIJKHEDEN KENT

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


INTERVIEW MET..

Boekelopers

Interview met Elise, Daniëlle en Ilse Verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen? Elise; Getrouwd met Bart, we hebben 3 kinderen, Sven (6), Twan (4) en Britt (2). Daniëlle; Ik woon samen met Robert, we hebben 2 kinderen, Jelle (5) en Aniek (4). Ilse; Ik ben getrouwd met Frank, we hebben 3 zoons, Ties (6) Stan (4) en Loek (21 mnd).

Wat zijn je hobby’s? Elise; Natuurlijk hardlopen, maar van uit eten gaan kan ik ook genieten. Daniëlle; Hardlopen. Ilse; Hardlopen, lezen, leuke dingen doen (met de kids), winkelen, uit eten etc.

Wat is je favoriete website? Elise; Ik kijk naar van alles, Facebook, nieuws, hardloopsites, webwinkels, etc. etc. Daniëlle; Nu.nl Ilse; Facebook, marktplaats, Zalando, Wehkamp, vooral kinderkleding, ha ha.

Wat is je favoriete muziek?

Daniëlle; Ik loop wel eens een wedstrijd, vooral voor de lol. Maar mijn laatste wedstrijd was de beste tot nu. Ilse; Een paar wedstrijden gelopen, de Bommelasloop in november was tot nu toe wel mijn hoogtepunt. Wie weet wat er nog gaat komen....!

Wat wil je graag nog eens doen? Elise; Meedoen aan een halve marathon. Deze staat op 4 mei gepland, maar helaas heb ik op dit moment een knieblessure. Hopelijk gaat het goed komen en wordt dit dan mijn hoogtepunt! Daniëlle; Te veel om op te noemen Ilse; Geen specifiek doel, graag zo doorgaan met hardlopen! En als laatste, waar mogen ze je voor wakker maken? Elise; Nou, liever niet! Alleen bij noodgevallen graag, alhoewel de kinderen geregeld een "noodgeval" hebben...! Daniëlle; Vers gebakken broodjes met een kop koffie! Ilse; Nergens voor! Met 3 kleine kinderen ben ik heel erg blij als ik een nacht heerlijk kan slapen!

Elise; Geen speciale voorkeur, vind van alles leuk. Daniëlle; Van top 40 muziek tot Nederlandstalig. Ilse; Alles wat op 3fm en 538 te horen is.

Hoe lang ben je al bij de Boekelopers? Elise; Ik ben in september 2009 begonnen met de 5 km clinic. Daniëlle; Ik heb de clinic in december 2011 afgerond, dus ongeveer 2,5 jaar. Ilse; In september 2009 de clinic gedaan. Er een hele poos tussenuit geweest i.v.m. zwangerschap, nu weer een jaar fanatiek bezig.

Wat vind je het leukst bij de Boekelopers? Elise; Gezellig samen hardlopen met afwisselende trainingen onder goede begeleiding. En dan na afloop thuis met een goed voldaan gevoel met de beentjes omhoog achter een kop koffie! Daniëlle; Het samen hardlopen , en de afwisseling in training. Ilse; Samen lopen is leuker dan alleen! Afwisseling. En die heerlijke douche na afloop.....Zalig!

Loop je zelf wedstrijden en wat is je hoogtepunt? Elise; Af en toe, het liefst een wedstrijd met een mooie route, en mijn hoogtepunt moet nog komen.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Op de foto v.l.n.r. Daniëlle, Ilse en Elise.

21


VOORBEREIDING Kom goed voorbereid aan de start . Een wedstrijd begint in feite al enige dagen van tevoren. Je moet je bewust zijn dat je over enkele dagen een flinke fysieke inspanning gaat leveren en dat je dat dit niet zo maar even doet. Als je voorbereiding bestaat uit je tas inpakken, is het maar de vraag of dit de juiste voorbereiding is. In dit artikel geven wij je tips waar je in de dagen voorafgaand aan de wedstrijd op moet letten. Het maakt niet uit of je nu een vijf kilometer loopt of een marathon. Een goede voorbereiding is altijd van belang. De laatste dagen voor de wedstrijd

22

1. Ga niet meer experimenteren met diĂŤten, wondermiddeltjes e.d.; 2. Reduceer alcoholgebruik; 3. Traininginspanningen verminderen, ontspannen en uitrusten; 4. Voldoende d.w.z. optimale koolhydraten inname betrachten; 5. Loopkleding uittesten en inlopen; 6. Noodzakelijk medicijnengebruik met je huisarts overleggen m.b.t. je inspanning; 7. Koorts in de week voorafgaande aan een marathon dan geldt er een absoluut startverbod! 8. Recentelijk verwaarloosde ziekten niet bagatelliseren. Eventueel in samenspraak met je huisarts een laboratorium onderzoek laten doen.

De dag van de wedstrijd 1. De nacht voorafgaande aan de wedstrijd slapen veel lopers slecht.

2. Maak je hier geen zorgen over, dit heeft nagenoeg geen invloed op je prestatie. 3. Vroeg opstaan: je mentaal voorbereiden op een andere 'looptijd' (inspanning) dan je gewend bent. 4. Een licht koolhydraat ontbijt. Drink muesli of licht ontbijt met havervlokken. Drinken zoals je gewend bent. 5. Psyche op stoelgang programmeren, je darmen moeten leeg zijn; 6. Geen opwarmsmeersels gebruiken. Hiermee warm je de huid op maar niet de spieren; 7. Jezelf na de kledingafgifte goed warm houden met wegwerpkleding of een vuilniszak; 8. Inlopen en warming up. 9. Maak geen sprintstart. Je komt jezelf dan al snel tegen! 10. Onderweg bij ieder drinkstation drinken! 11. Geen tussensprints maken of tempowisselingen maken; 12. Zodra je je onprettig begint te voelen: opletten. Neem eventueel een sanitaire stop of raadpleeg een EHBO-post; 13. Stoppen is dan geen schande! Het geeft aan dat je verantwoordelijk bent t.o.v. jezelf en je naasten; (14.Geen eindsprint naar de finish. Dat bevordert het sanitair gebruik en doktors bezoek na afloop; Bovendien is de finishfoto mooier!) 15. Maak een goede cooling-down (uitlopen) en herstel de vochtbalans; Neem enige dagen rust na de wedstrijd. Bron: Pro Run.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


AFDELINGSVOORZITTER Van de voorzitter Dit keer geen woord vooraf van onze voorzitter en ook moeten we in deze uitgave, helaas, door omstandigheden de bijdrage van Frans Koevoets missen. Eigenkijk betekent dit dat deze uitgave van de Flits, met uitzondering van de medewerking van de dames in het interview verderop en de tekst van de Net Voor De Vakantie Partnerloop, geheel gevuld is door ondergetekende. Nu is dit zeker niet om mijzelf op de borst te slaan, nee dit is eigenlijk een noodkreet. Als door het wegvallen van twee vaste schrijvers alles bij één persoon komt te liggen is dit geen goede zaak. Graag wil ik dan ook jullie oproepen om mee te helpen de volgende Flits weer vol te krijgen. Vaak genoeg zie ik Boekelopers bij wedstrijden en loopjes, een verslagje hiervan zou zeker niet misstaan in ons clubblad een leuke foto ook niet.

Dus beste medelopers kom maar op met de vulling voor de volgende uitgave. (Sluitingsdatum inleveren kopij 13 juni) Nu over tot de orde van de dag. De Wooldereslopen in Hengelo zijn geweest, meerdere Boekelopers hebben daar met succes aan deelgenomen. Goede tijden zijn gelopen en records zijn verbroken. De Haaksbergse Engelse mijlenloop staat voor de deur, ook daar zullen een aantal Boekelopers aan de

start verschijnen. (denk aan het verslagje voor ons clubblad) En dan natuurlijk op 4 mei de Kastelenloop in Diepenheim, een halve marathon die zowel individueel als in team verband gelopen kan worden. De training hiervoor is in volle gang, aansluiten kan altijd nog. Het trainingsschema is op te vragen bij Frans. Let op inschrijven is beperkt mogelijk, als je ook mee wilt doe dit dan nog snel. Inschrijven op de dag zelf kan niet. Op de zondagochtend staat nog steeds de gezamenlijke duurloop op de agenda, de laatste weken gaan we met een redelijke groep op pad echter hoe meer zielen hoe meer vreugd. Natuurlijk ook dit jaar onze eigen Net Voor De Vakantie Partnerloop, noteer dus alvast in de agenda zondag 15 juni 2014. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dit toch echt de laatste activiteit die op De Grobbe zal plaatsvinden. Zoals jullie allen kunnen zien zit er schot in de bouw van de nieuwe accommodatie De Zweede. Ongetwijfeld daarover meer in deze uitgave. Ik hoop dat in de volgende uitgave jullie vertrouwde schrijvers weer hun bijdrage leveren, aangevuld met jullie eigen inzendingen, om zo weer een kwalitatief goed gevulde Flits op de mat te bezorgen. Ronald Teeuw.

CLINIC 5 KM HARDLOPEN VOOR BEGINNERS De ‘Boekelopers’ starten deze trainingen op maandag 31 maart a.s. Aanvang: 19:30 uur. Locatie: Sportpark ‘De Grobbe’, Boekelo Ook toe aan een sportieve uitdaging of gewoon je conditie verbeteren? Kom dan vanaf 31 maart, iedere maandagavond, om deel te nemen aan de opbouwende trainingen onder leiding van onze enthousiaste trainer Kor Zwarts. Na een periode van 12 weken ben je in staat 5 km achtereen hard te lopen.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

De clinic wordt afgesloten met deelname aan de Dorpsloop in De Lutte op 28 juni a.s. Kosten voor deze training bedragen: ¤ 50,-. (incl. koffie/thee, functioneel loopshirt, schema en inschrijving Dorpsloop). Bij opgave ontvang je het trainingsschema, waarop de dagen en afstanden die je tussendoor zelf moet lopen, vermeld staan. Je kunt je aanmelden via lopers@bscunisson.nl onder vermelding van je naam, adres, telefoonnummer, email adres en geboortedatum of maak gebruik van het contactformulier op onze site: www.bscunisson.nl.

23


24

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


CULINAIR GEZIEN Pannenkoeken maar dan wat spannender. Niets lekkerder dan een flinke stapel pannenkoeken op de avond voor de wedstrijd. Pannenkoeken hoeven helemaal niet zo vet te zijn als sommige mensen denken. Als je de hoeveelheid vet waarin je bakt beperkt, is het bovenal een koolhydratenrijke maaltijd. Een keer iets anders dan de pannenkoek met spek?? Marshmallowpannenkoeken. Voor 2 personen. 300 gram tarwebloem 8 marshmallows (50 gram) 2 tl bakpoeder 1 geklutst ei 5 dl halfvolle melk 1 eetlepel vloeibaar bakproduct Snufje zout en voor extra smaak 1 tl vanillearoma

Klop met een garde tot een mooi luchtig beslag. Snijd de overige marshmallows in kleine stukjes. Verhit een koekenpan met iets bakproduct en giet er een soeplepel beslag in. Bak hiervan een pannenkoek, keer deze na enkele minuten om en strooi er nog enkele stukjes marshmallow overheen. Laat nog enkele minuten bakken en serveer direct. Geen poedersuiker nodig. Bevat per stuk circa 809 kcal, waarvan 29,8 gram eiwit, 140,7 gram koolhydraten, 14,1 gram vet (4,2 gram verzadigd) en 2,8 gram vezels.

Smelt 6 van de 8 marshmallows in de melk op laag vuur. Meng de bloem, zout en het bakpoeder. Voeg het ei de marshmallow-melkmix en de vanille toe.

25

Vrijwilliger bij de Enschede Marathon Ook dit jaar zijn wij weer gevraagd door de organisatie van de Enschede Marathon om een verzorgingspost te bemensen. Graag willen wij gehoor geven aan deze oproep en jullie vragen om mee te helpen aan dit geweldige loopevenement op 27 april a.s.! Het is dan de bedoeling de lopers te voorzien van water, sportdrank, stukjes banaan enz. (tot ca. 16.30 uur, maar je kunt natuurlijk ook een halve dag meehelpen!). Hiervoor zijn ca. 20 personen nodig. Onze post staat aan de Boddenkampsingel. Informatie: www.enschedemarathon.nl Vrijwilligers ontvangen behalve een T-shirt en een lunchpakket ook allen een uitnodiging voor het vrijwilligersfeest.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

We kunnen uit ervaring spreken en zeggen dat dit een erg gezellige en leuke dag is en hopen dat jullie (weer) willen meedoen en je opgave per omgaande sturen naar lopers@bscunisson.nl Alvast heel hartelijk dank! Ellen Evers, Gerrit Meutstege, Lando Lemmers en Zanja Monnink, bestuur Boekelopers.


Ook voor gordijnen en vloerbedekking

VERHUUR VAN HORECA-, PARTY ARTIKELEN EN TENTEN

Huren bij Roka Rent is een feest voor alle partijen Roka Rent verhuurt allerlei artikelen aan bedrijven en particulieren voor feesten, recepties, jubilea enz. enz. Van sta-tafels tot compleet ingerichte tenten, van springkussens tot koffie kopjes. Roka Rent b.v. Marssteden 68 7547 TD Enschede Tel.: 053-4283030 Fax: 053-4283299 E-mail:info@rokarent.nl Website:www.rokarent.nl

26

TAPIJT WASSERIJ voor - losse kleden - karpetten - perzen en berbers - schoonloopmatten en logomatten - entree’s en loopzones Het Lenfert 29 - 7547 SN Enschede Tel. 053-4311165

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


LOOPKALENDER

Boekelopers

Looptips Landal-loop Hellendoorn zaterdag 29 maart 2014

Voorinschrijven via www.dehalvevanhengelo.nl kan tot 5 april.

Landgoed De Hellendoornse Berg en atletiekvereniging Atletics Nijverdal organiseren de uitdagende Landal-loop. Met afstanden van 1 t/m 15 kilometer kunnen jong en oud deelnemen aan deze prachtige loop welke is uitgezet langs de rand van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Start en finish bevinden zich op Landalpark De Hellendoornse Berg. Voorinschrijven via www.inschrijven.nl t/m 27 maart 2014. Na inschrijven op de dag zelf. www.atletics.nl

www.mpmhengelo.nl

Drielandenloop Losser zondag 6 april 2014 Ook in het zeventiende jaar DrieLandenLoop willen wij u graag weer een mooie hardloopwedstrijd bieden. Het motto van Iphitos "voor elk wat wils" blijft voor ons voorop staan, zodat een ieder zich op de DrieLandenLoop thuis voelt. Afstanden: Atletiekunie wedstrijd en prestatielopen over 1 - 5 - 10 - 15 en 25 (Atletiekunie wedstrijd) Km. Tevens zijn er pacers op de 25 en 15 km aanwezig. Verzorging: Verzorgingsposten op 5, 10, 15 en 20 Km.Starttijd: 12:00 uur de 25 km, 12:05 uur de 10 en 15 km, 12:10 uur de 5 km en 14:30 de 1 km (t/m 11 jaar en 12 t/m 15 jaar).Start en Finish: Centrum Losser aan de Raadhuisstraat. Kleedruimte: Kleed - en douchegelegenheid is aanwezig in sporthal "De Fakkel" aan de Gronausestraat. (ca. 300 m. van de start/finish). Tevens zijn hier sportmasseurs aanwezig. Bereikbaarheid: Volg bij binnenkomst in Losser de borden "Iphitos"

www.av-iphitos.nl Halve Marathon van Hengelo zondag 13 april a.s. In 2014 vindt alweer de 42de editie plaats van de Halve Marathon van Hengelo. Een hardloopwedstrijd welke de laatste jaren is uitgegroeid tot een evenement. Tijdens deze wedstrijd is het mogelijk om deel te nemen aan de 500 meter, 1,5 | 5 | 10 | 15 of 21,1 kilometer. De wedstrijd start en finisht in het F.B.K.-stadion en het parcours gaat grotendeels door het zuidelijk buitengebied van de gemeente Hengelo.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

Enschede Marathon zondag 27 april 2014 De inschrijving is geopend tot 19 april 2014, ook in het wedstrijd weekend is het mogelijk in te schrijven, Kijk voor alle info op de web site.

www.enschedemarathon.nl Kastelenloop Diepenheim zondag 4 mei 2014a De kastelenloop Diepenheim bestaat uit een individuele halve marathon en een estafetteloop (samen halve marathon) met teams bestaande uit 2 of 3 lopers. De halve marathon bestaat uit 3 verschillende ronden. Gestart wordt met de Nijenhuis-Molenbeekloop van 7 kilometer, na de wisselzone vervolgen de lopers het parcours met de Warmelo-Westervlierloop van 9 kilometer en er wordt afgesloten met de Reggeloop van 5 kilometer. De teams leggen hetzelfde halve marathon parcours af als de individuele loper .Per ronde komt 1 loper van het team in actie. Gestart wordt met de eerste loper en de Molenbeekloop van 7 kilometer, na de wisselzone start de tweede loper met de Warmelo-Westerflierloop van 9 kilometer en er wordt door de derde loper afgesloten met de Reggeloop van 5 kilometer.

www.kastelenloopdiepenheim.nl Bommelasloop zondag18 mei 2014 De Bommelasloop is uitgezet in het prachtige natuurgebied Het Buurserzand. In 2014 zal er voor het eerst gewerkt worden met een limiet van 550 deelnemers. Hiermee kan Rekreatie Sport Twente het recreatieve karakter waarmee deze loop groot is geworden ook in de toekomst behouden.De afstanden zijn: 7,4 / 11,2 / 16,4 / 21,1 km. Voor de deelnemers is deze bijzonder mooie loop een begrip geworden. Alle 4 afstanden gaan over ĂŠĂŠn ronde!! De start is om 11.00 uur voor alle afstanden.

www.rekreatiesporttwente.nl

27


ENQUÊTE

Boekelopers

Uitslag enquête duurloop Tijdens de Glühweintraining is er door een aantal (19) leden een enquête ingevuld m.b.t. de duurloop in het weekend. De uitkomst is als volgt. 5 mensen kiezen voor de zaterdag 10 kiezen voor de zondag 4 kunnen beide dagen

4 mensen willen graag begeleiding, 7 willen er af en toe begeleiding en 4 vinden begeleiding niet nodig. De meeste mensen geven aan de gezamenlijke duurloop te willen doen voor de gezelligheid, aan de conditie te willen werken en om te trainen voor een doel. Eigenlijk iedereen geeft aan 1 uur (enkelen met uitloop naar 1.30 uur) te willen lopen.

Van de zaterdag (of beide dagen)mensen kiezen er 5 voor 9.00 uur 2 voor 10.00 uur 2 kunnen zowel ’s morgens als ’s middags Van de zondag (of beide dagen) mensen kiezen er 1 voor 8.30 uur 9 voor 9.00-9.30 uur 3 voor 10.00 uur 1 voor na 13.00 uur

28

Zondag 15 juni 2014 DE BOEKELOPERS organiseren: DE NET-VOOR-DE-VAKANTIE-PARTNER-LOOP Op zondag 15 juni 2014 vindt de 17e editie plaats van een fiets/trimloop door de schitterende Twentse natuur van Boekelo en omstreken. Deze halve marathonroute wordt in teams van twee tot vijf personen afgelegd. Eén persoon loopt en de rest van het team fietst mee. Je mag zo vaak wisselen als je wilt. Het is ook mogelijk om je alleen in te schrijven. Van de alleen-inschrijvers worden dan teams gevormd.

Locatie: De Grobbe, Oude Deldenerweg 320 te Boekelo (BSC Unisson voetbalveld) Start: 10.30 uur Afstand: halve marathon Kosten: ¤ 4,- p.p. bij voorinschrijving t/m 10 juni, via acboekelopers@gmail.com ¤ 6,- p.p. bij inschrijving op de dag zelf van 9.30 uur tot 10.15 uur

Gewoon een gezellige trim/fietsloop!

acboekelopers@gmail.com

Voor informatie en/ of vragen

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


JEUGDAFDELING Lente voor F3 in vroege voorjaar 2014 Als voorbereiding voor de voorjaarscompetitie speelden we een zaaltoernooitje op de TH. We wonnen de eerste wedstrijd tegen Emos. We wisten ook dat we van Vogido zouden kunnen winnen. Dat deed onze verwachtingen tot grote hoogte stijgen. Maar helaas, Vogido kwam niet opdagen. En de 2 andere wedstrijden verloren we. Zodat alleen Emos aan onze zegekar bleef hangen. Dan moesten we het maar hebben van de veldcompetitie. Op de trainingen spatte het zelfvertrouwen er van af. Dat deed Herman zelfs met de mond vol tanden staan. Hij speelde mee in een partijtje en toen hij met een hele slimme draai zich een weg naar het vijandelijke doel wilde vrij maken, kreeg hij te horen: “Hallo Herman, dat laten we niet gebeuren”. Iedereen dacht dan ook, dat de successen voor het oprapen zouden liggen in de competitie. Dit team zou de tegenstanders met huid en haar verslinden. Tegen Sportclub ging het echter mis. Tegen Vosta haalden we wel de winst. Maar tegen Barbaros werd ons duidelijk gemaakt, dat je een tegenstander nooooit mag onderschatten. Dit waren kinderen, die gemiddeld één jaar jonger waren dan onze spelers. (De leider zelfs vele jaren jonger dan onze leider) Herman had echter al gezien, hoe deze kinderen samen speelden en over welke traptechniek ze beschikten. Het team had de tegenstander echter gewogen en te licht bevonden. Van deze “ukkies” kon je niet verliezen. De ultieme waarschuwing om de tegenstander niet te onderschatten mocht echter niet baten. We kwamen wel voor en daaruit bleek dat de waarschuwing, onnodig en geheel overbodig was. Zij maakten gelijk en kwamen zelfs voor, maar dat konden ook nog wel weer recht breien. Voordat we echter tot het besef kwamen dat het toch nog moeilijk zou kunnen worden stonden we aan het eind met 5-2 achter.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

We zullen proberen met ondersteuning van een mental coach het team weer in het juiste spoor te krijgen. Maar denk nou niet, dat we er niet weer bovenop zullen komen. Het kampioenschap zullen we hoogstwaarschijnlijk niet halen, maar we denken wel dat er nog teams zullen zijn, die met onze echte kracht te maken zullen krijgen en die dan ook de punten mooi verpakt bij ons zullen moeten inleveren. Hoe het ook afloopt, U zult het van ons horen. P.S. Ik kreeg van de redactie een mail, dat ik ook nog direckt na dit weekend het stukje mocht inleveren. Daar maak ik graag gebruik van. We moesten deze zaterdag tegen Berghuizen. Dit is echt zo'n tegenstander, die ons wel ligt. Het wil niet zeggen, dat je zo maar wint, maar de wedstrijden zijn altijd spannend. Dat was ook dit keer weer het geval. Duidelijk 2 ploegen, die helemaal aan elkaar gewaagd zijn. Tot de rust stond het nog 0-0. Na de rust konden we zelfs een licht overwicht laten zien. Maar toen sloeg het noodlot op en verschrikkelijke manier toe. Bij ons keepen de kinderen om de beurt. Op een moment ontstond er on overzichtelijke situatie voor ons doel, die duidelijk wel erg gevaarlijk was. Toen vergat Kasper even in welke hoedanigheid op dat moment ter plaatse was. Hij dacht even, dat hij keep was, hoewel Guus die functie was toebedeeld. Hij greep even naar de bal, maar liet die wel weer onmiddellijk los en probeerde zelfs de hands nog af te vegen van zijn handen, maar helaas de scheidsrechter had het gezien en wees onverbiddelijk naar de stip. Dit kan iedereen eens overkomen en we weten dat Kasper altijd een goede speler is, daarom treuren we er niet te lang over. Het was wel leuk geweest voor Hein, als we hadden gewonnen, want hij was jarig. Hij is nu 7 jaar. Herman Vossebeld

29


KORTZICHTIG Luc Nibbelink In de rubriek ‘kortzichtig’ bespreken we verschillende voetbalonderwerpen die weinig uitleg behoeven. Deze keer de beurt aan Luc Nibbelink, buitenspeler van de C1.

Naam: Club(s): Positie: Sterke been: Favoriete speler:

Luc Nibbelink BSC Unisson Linksbuiten Linkerbeen Theo Janssen

Favoriete speler buitenland: Favoriete club Nederland: Meest bijzondere voetbalmoment: Beste trainer:

Van der Sar spelen, een hachelijke zaak.

30

Onze keepers mogen graag een balletje aannemen. Met de voet. En dan rossen onze keepers de bal niet zo hard mogelijk naar voren, nee, onze keepers gaan een potje mee voetballen, ook al is hun techniek en motoriek daar niet op berekend. Maar ja, wij verlangen nu eenmaal van onze keepers dat ze meedraaien in ons circulatievoetbal, het rondspelen van de bal dat wij ooit, beginnend bij Edwin van der Sar,zo soepel, vlot en geraffineerd deden dat we de tegenpartij op een hoopje tikten. Maar dat lukt allang niet meer omdat de vijand zich er tegen heeft gewapend. Salzburg zwiepte Ajax uit de Europa League door de achterhoede van de Amsterdammers zo onder druk te zetten dat de circulatie al was verstoord voordat die op gang kon komen. De Fransen deden het in de oefeninterland iets anders, maar net zo doeltreffend. Zij zetten geen druk op de Oranje verdedigers, lieten die de bal juist rondspelen op eigen helft, maar doken er met man en macht op zodra onze circulatievoetballers genoeglijk tikkend de middenlijn overstaken. Het was erop en erover voor de grotere, sterkere en snellere Fransen.

Lionel Messi FC Twente Kampioen met de E1 Arjan Wissink

Begin jaren negentig werd terugspelen op de keeper een hachelijke zaak omdat de man tussen de palen in dat geval zijn handen niet meer mocht gebruiken. Edwin van der Sar schoot ervan in de stress toen hij in een UEFA CUP-wedstrijd tegen Auxerre een balletje van Danny Blind niet lekker aannam. De nieuwkomer in het doel van Ajax verstarde met de bal aan de voet,maar redde het vege lijf met een curieuze klutsbal en ging daarna zo hard aan zijn traptechniek werken dat hij de best meevoetballende keeper ter wereld werd. In een dominant Ajax, Nederlands elftal en Manchester United was Van der Sar naast doelwachter de elfde veldspeler met een gave trap in zowel het rechter- als linkerpootje. Doelverdedigend Nederland spiegelde zich aan de man die het keepersvak een nieuwe dimensie gaf. Maar zoals ons circulatie voetbal een doel op zich is geworden, in plaats van een middel om de opponent uiteen te rafelen, zijn onze keepers met hun voetenwerk gaan overdrijven. Doelmannen als Veldhuizen van Vitesse en Nienhuis van Cambuur doen er verstandig aan de bal voortaan een enorme roei te geven als zij zo snel geen afspeelmogelijkheid in de buurt zien. Dat verkleint de kans op een onmiddellijke tegengoal namelijk met honderd procent. r.t.

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014


VOETBALHUMOR Wedstrijd verzonnen Twee Duitse clubs hebben een boete aan hun broek gekregen voor het doorgeven van een resultaat van hun onderlinge wedstrijd, terwijl ze die helemaal nooit gespeeld hebben. SV M端hlenbeck II en Birkenwerder BC hadden elkaar moeten treffen voor de competitie, maar M端hlenbeck kon niet meer dan zes man op het veld brengen. Omdat ze dat op een reglementaire boete van 100 euro zou komen te staan, besloten ze het maar op een accoordje te gooien met de tegenstander. Er werd een 6-0 nederlaag aangeboden, en daar was Birkenwerder wel voor te porren. De 18-jarige scheidsrechter die de partij had moeten fluiten, deed er ook niet al te moeilijk over.

Vlotjes zette hij zijn handtekening onder het wedstrijdformulier, die keurig een 2-0 ruststand meldde, en zelfs het aantal "bezoekers". Ze hadden echter buiten de echte bezoekers gerekend. E辿n supporter die gewoon was komen opdagen voor de match en hoorde wat er aan de hand was, was er zo ziek van dat hij de plaatselijke sportautoriteiten inlichtte. Die waren minder over de deal te spreken. Het resultaat was een verliespartij voor beide clubs en een boete voor fraude: 175 euro voor Birkenwerder en 200 euro voor M端hlenbeck. Pikant genoeg kwam daar ook nog eens een reglementaire boete van 100 euro voor beide teams bij, wegens het niet op de been brengen van genoeg spelers.

31

Duitse voetbalhumor.

Ook supporters zijn per land verschillend

Spelers met voetbalbagage

We misten al geruime tijd enige ballen

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


%EN VERZEKERAAR WAAR U NOG GEWOON AMERIKAANS GRILL RESTAURANT BINNEN KUNT LOPEN Keuken open: maandag t/m zaterdag van 17.00 uur tot 22.30 uur Zondags van 14.00 tot 22.30 uur

Keuken open: maandag t/m zaterdag van 17.00 uur tot 22.30 uur Zondags van 14.00 tot 22.30 uur

Vraag ook eens naar onze groepsarrangementen v.a. 10 pers.

Vraag ook eens naar onze groepsarrangementen v.a. 10 pers.

4>>O SFKA GB A>Q KLD

3LGT™ -MQR TTT RKFSBLLPQ KI

32

AMERIKAANS GRILL RESTAURANT

RIBHOUSE TEXAS

RIBHOUSE TEXAS

Dirk Papestraat 30 - 7548 AR Boekelo Tel. 053-4282624 - www.ribhousetexas.nl

Dirk Papestraat 30 - 7548 AR Boekelo Tel. 053-4282624 - www.ribhousetexas.nl

Tel. 053 - 428 14 36 Genomineerd als: SUPERMARKT VAN HET JAAR Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


GROTE CLUBACTIE 2013 Opnieuw een prima opbrengst In 2013 hebben wij als vereniging weer actief deelgenomen aan de editie Grote Club Actie 2013. We kunnen wel zeggen dat dit de voorgaande jaren overtroffen heeft. We hebben maar liefst 1127 loten in totaal verkocht ten opzichte van vorig jaar 863. Dit resulteerde uiteindelijk in een netto opbrengst van 2554 euro voor de vereniging.

Op de 3e plek geëindigd met 50 verkochte loten Luuk Beugelink. Luuk heeft hiermee de winnaar van de voetbaltas in de kleuren van de club.

Dit geweldige resultaat is te danken aan de inzet van spelers van de E1 t/m E4 , D1 , D2 ,C1 , C2 , jeugdleiders , trainers , senioren elftallen 1 t/m 6 , dames 1 en de Boekelopers. Zoals ieder jaar hebben we uiteraard weer voor de beste lotenverkopers een aantal prijzen ter beschikking gesteld. Op de 1e plaats bijkans onverslaanbaar is wederom geëindigd Sven oude Groen met maar liefst 147 verkochte loten. Sven mag zich opnieuw hijsen in het nieuwe Fc Twente shirt.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd. Hieronder volgt de top 10 van de beste lotenverkopers van dit jaar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Op de 2e plek is ook net als verleden jaar geëindigd met 69 verkochte loten Job Homeijer. Job is hiermee winnaar geworden van een mooie lederen voetbal.

Sven Oude Groen Job Homeijer Luuk Beugelink Bart Scholten Lex de Koning Marten Schartman Aukje Bentvelsen Luc Nibbelink Youri Schuilenburg Sam de Jong

Medio september 2014 nemen we uiteraard weer deel aan de volgende editie van de Grote Club Actie. Ter zijner tijd zal er de nodige info volgen zodat iedereen tijdig op de hoogte is en blijft. We hopen dan uiteraard ook weer op de steun van iedereen om bovenstaande loten verkoop te evenaren of zelfs te overtreffen. Met vriendelijke groet, Ronald van Raalte Patrick Barels

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014

147 69 50 44 41 40 37 31 29 28

33


HOE GAAT HET MET....

Jeugd

BSC Unisson B1

34

Van links naar rechts staand: Edwin Kolkman (trainer), Laurens Kooy, Michel Tieberink, Timo Huberts, Joost Aalpol, Tom Hietbrink (aanvoerder), Kristie Nolting, Max Peterink, Nico Nibbelink (Leider). Zittend: CornĂŠ Witbreuk, Martijn Olde Olthof, Tom Kolthof, Jarrik Akkerman, Tijs Nibbelink, Brian Teeuw, Aryana Assink. Sjors Roescher ontbreekt i.v.m invallen bij de A1. leider Nico Nibbelink: De voorjaarscompetitie zijn we gestart met een onnodig verloren duel tegen Avanti B5 4-3 waarna we vervolgens van Vosta B1D hebben gewonnen met 4-1, tegen TVO B1D werd in de wedstrijd daarna wel goed gevoetbald maar moesten we op het laatst toch nog met een ietwat geflatteerde nederlaag 5-0 naar de kleedkamer en daarna op de fiets terug naar Boekelo. Na 2 weken niet te hebben gevoetbald was het de beurt aan Buurse, die ploeg kwamen we in het najaar ook als tegenstander tegen, toen verloren we nog kansloos met 6-0, nu deden we het veel beter en werden zij naar huis gestuurd met een 3-2 nederlaag. Echter ook tegen de voetballers van Vogido B2 dolven wij het onderspit, het werd 6 tegen 2.

Een rondo’tje van enkele spelers in voorbereiding op de wedstrijd.

Op dit moment draaien we redelijk goed mee en staan op de 7de plek.

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


STANDEN per 25 maart 2014 BSC Unisson A1

2e Klasse 09

BSC Unisson B1

3e Klasse 16

BSC Unisson C1

BSC Unisson E1

2e Klasse 20

BSC Unisson E2

4e Klasse 35

BSC Unisson E3

5e Klasse 20

BSC Unisson E4

5e Klasse 23

2e Klasse 15

35 BSC Unisson C2

BSC Unisson D1

BSC Unisson D1

5e Klasse 17

BSC Unisson F1

4e Klasse 30

BSC Unisson F2

5e Klasse 23

BSC Unisson F2

6e Klasse 09

2e Klasse 18

4e Klasse 26

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014


36

Tismo Folie

* Voor een lekker stukje vlees * Luxe hapjes schotels * Worst schotels * Diverse buffetten * Abraham/Sarah van vlees * Mooie vleesschotels * Panklare maaltijden * Barbecue verzorging

beveiligingsfolie

Gildeslager

Theo v.d. Peet

De Gildeslager verrast je smaak

Beckumerstraat 32 - 7548 BG Boekelo Tel. 053-4281216 - Fax 053-4281177 Site: www.peet.gildeslager.nl Mail: info@peet.gildeslager.nl

Marssteden 126 Enschede Telefoon 053 - 428 29 29 www.tismofolie.nl

VERHAAK TUINVERZORGING OM UW TUIN ALLES IN EN

www.verhaaktuinverzorging.nl info@verhaaktuinverzorging.nl

Joost Verhaak Twekkelerweg 200 7547 RN Enschede Tel. 06-53631447

Voor uw: Tuinontwerpen Bestratingen Schuttingen beplantingen Tuinonderhoud

Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

• • • • • •


INT. B JEUGD TOERNOOI AFTELLEN TOT PINKSTEREN BEGONNEN Pinksteren valt dit jaar laat, in het weekend van 7, 8 en 9 juni om precies te zijn. Op dit moment lijkt het nog ver weg, maar met nog 3,5 maand te gaan is de voorbereiding voor de B-commissie al weer in volle gang. Om te beginnen de deelnemende teams. Op dit moment staat de teller op acht: Randers Freja FC, Denemarken Ludogorets Bulgarije Hvidovre IF, Denemarken Langley Engeland FK Rad Beograd, ServiĂŤ AS Trencin, Slowakije Tennis Borussia Berlin Duitsland BSC Unisson. Nederland p.s. door redactie tekst aangevuld i.v.m. veranderingen

Het feit dat Pinksteren laat valt dit jaar zorgt voor een uitdaging, omdat de Nederlandse en Belgische teams hierdoor moeilijk zijn te strikken. Op het moment van schrijven lijkt het deelnemersveld nu bijna rond: er zijn nog teams uit Oostenrijk, TsjechiĂŤ, Zweden en Engeland in de race om de laatste drie plekken op te vullen. Naast de teams wordt er druk gewerkt om sponsoren te werven. Alle brieven zijn verstuurd en de komende weken zullen deze opgevolgd worden. Het lijkt vanzelfsprekend, maar met alle kosten die met het toernooi gepaard gaan is het een uitdaging om elk jaar de begroting weer sluitend te krijgen. Daarom wordt er bijvoorbeeld ook een beroep gedaan op subsidies van de gemeente. Voor de selectie van de scheidsrechters is Peter

Hulsmeijers weer druk in de weer. Hij probeert een mix van jonge talentvolle en ervaren scheidsrechters voor het toernooi te strikken. De arbitrage wordt aangevuld met assistent scheidsrechters van de eigen club. Op het gebied van gastgezinnen en onderdak is Gerrit Waanders bezig om alle teams onder te brengen. In totaal moeten 9 teams in gastgezinnen en groepsaccommodatie worden ondergebracht. Elk team neemt tussen de 15 en 20 spelers en begeleiders mee, dus al met al elk jaar weer een hele logistieke operatie. Wij roepen iedereen dan ook van harte op om als gastgezin het toernooi te helpen. Voor aanmelding als gastgezin of vragen hierover kunt u contact opnemen met Gerrit Waanders:

gawaanders@kpnplanet.nl of 06-50223497. De komende weken zullen we ook weer de vele vrijwilligers benaderen die op en rond het toernooi helpen om alles te organiseren. Denk aan het opbouwen van het sportcomplex, kantine en barpersoneel, teambegeleiders, chauffeurs, entreeheffing, verloting, catering, fotograaf, masseurs, dokter en wedstrijdsecretariaat. Kortom, op de achtergrond zijn we als B-commissie weer volop bezig met het aankomende toernooi. Een bijzonder toernooi, omdat het de laatste editie zal worden die op de Grobbe wordt gespeeld. We hopen net als voorgaande jaren weer een beroep te mogen doen op jullie als vrijwilliger, gastgezin of sponsor om samen met ons een mooi toernooi neer te zetten! Namens de B-commissie Edwin Duiverlaar, Martin Sak, Henk Baas, Gerrit Waanders en Arjan Meijeringh

Sfeerbeeld van de editie van vorig jaar. Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014

37


ZO BEGON HET Wie kent de spelers van dit team. Dit is het voorportaal tot de fusie, hiermee begon het allemaal, met het samenspelen van de jeugd. Dit is één van de eerste foto’s van een gecombineerd team van BSC en Unisson. Het is een C elftal. Toen dit een succes bleek te zijn kwam een paar jaar later de echte fusie tot stand. Maar wie zijn toch die jongens die op deze foto staan?

Die blonde krullebol midden vooraan haalt iedereen er natuurlijk zo uit, maar kunt u de andere jongens incl. leiders ook zo bij naam noemen? Vul dan de opengelaten ruimte in met de juiste namen en lever deze in bij één van de barmedewerkers in de kantine van BSC Unisson. Onder de goede inzenders verloten wij een leuke attentie.

38

Staand van links naar rechts: ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................

Knielend van links naar rechts: ....................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014


DAN NOG EVEN DIT .....

column pagina

BSC Unisson zefstandig verder. Komt net een interessant bericht binnen. Door een verkeerde vergunningaanvraag is Afink door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld in een gedoogbesluit. Te weten; alleen het sportgedeelte op het nieuwe sportpark mag worden afgebouwd. Het voetbal- en lopersgedeelte dus.

door de MFA, al jaren een enorm blok aan het been van BSC Unisson, raakten we aardig afgedwaald. We maakten ons veel te druk om die randverschijnselen. Wij zijn een voetbalvereniging met een groep hardlopers in de gelederen. Dorpsraden horen inderdaad niet te vergaderen in het buitengebied maar midden in het dorp, daar is ruimte genoeg.

Ook niet zo vreemd dat Afink juicht, wie wil er nu een sportpark in de achtertuin. Niemand toch, iedereen maakt zich schuldig aan NIMBY gedrag. Dus om met de woorden van Jeroen Verhaak te spreken, ‘laten we ons verlies nemen’ en zelfstandig de boel energiek oppakken.

Gaan we toch mooi alleen verder en kunnen we alle energie eindelijk eens in de club steken. Wij, voetballers en lopers kunnen niet langer wachten. Wij willen verder, dan maar zelfstandig en we nodigen andere verenigingen er t.z.t graag bij in.

Het sportgedeelte, daar gaat het toch ook om

jvb

Complex Van die complexe materie rond het nieuwe complex zou je bijkans een complex krijgen.

Scheidsrechters

Van de redactie: Flits digitaal...

Toch sympathiek van die betaald-voetbalscheidrechters om voor de kamera na elke wedstrijd uitleg te geven waarom zij nu weer in de fout gingen. Het is een revolutionaire ontwikkeling en getuigt van grote openheid van het scheidrechterskorps. Men verschuilt zich niet meer, onze leidsmannen komen er manmoedig voor uit dat zij opnieuw fout zijn geweest en, helaas voor alle trainers en supporters, opnieuw de wedstrijd hebben bepaald.

Wij zijn voornemens om binnenkort digitaal te gaan met ons clubblad. Hiervoor dient u wel een code aan te vragen. Dat gaat eenvoudig. --Door het invullen van uw gebruikersnaam bestaande uit minimaal twee hoofdletters en twaalf kleine letters alsmede vijf leestekens en zeven cijfers, vult u uw wachtwoord in en een herhaling van het wachtwoord, dit moet bestaan uit minstens drie hoofdletters en veertien kleine letters alsmede zes leestekens en acht cijfers, maar niet dezelfde, tevens moet u uw burgerservicenummer invullen, uw postcode en uw geboortejaar bij elkaar optellen en vermenigvuldigen met de wortel uit honderdvierenveertig-- krijgt u een antwoordcode toegestuurd als reactie op uw ingevulde Email adres met speciale code die u kunt verkrijgen middels het aanvragen met de Flits inlogcode die u heeft ontvangen bij het aanvragen van een digitale inlocode om de Flits in het vervolg digitaal te kunnen lezen. Maar eerst dient u door het invullen van de bovengenoemde per post ontvangen controlecode die u ontvangt na de digitaal ingediende gegevens een verificatienummer te overleggen als extra controle op de eerder digitaal in...

En het is handig, want er is nu gelegenheid om de fouten door te verwijzen naar de tweede, derde, vierde of vijfde man. Fouten die anders bij de verantwoordelijke scheidsrechter zelf blijven hangen en daar scoor je geen punten mee. Alle Blommen en Vinken zijn maar wat blij met de vele minuten aan tijd die er wordt ingeruimd voor hun uitleg. Alleen jammer dat het zo langzamerhand programmavullend wordt. Er is bijna geen tijd meer om de wedstrijden te laten zien en trainers aan het woord te laten. Niet dat we daar iets aan missen. Het blijft opmerkelijk....

Flits nr. 3, Jaargang 12, seizoen 2013-2014

39


CColofon OLOFON Bestuur/commissie

Naam

Adres

Telefoon

E-mail

Voorzitter Secretaris Penningmeester Algemeen lid Communicatie Afgevaardigde lopers Afgevaardigde voetbal

Rob Stokkers Bas Hassink Jelle Spenkelink Gerrit Waanders Fred Almoes Gerrit Meutstege Marco Winters

Weleweg 47

4778648

Smaragdstraat 2 Veluwestraat 12 Kwinkelerweg 35 Dr. de Jongstr 23

4282631 4282789 4280390 4283529

voorzitter@bscunisson.nl secretaris@bscunisson.nl penningmeester@bscunisson.nl algemeen_bestuur@bscunisson.nl algemeen_bestuur@bscunisson.nl algemeen_bestuur@bscunisson.nl algemeen_bestuur@bscunisson.nl

Algemeen bestuur:

Voetbalbestuur

Voorzitter Wedstrijdzaken Wedstrijd-/scheidsr.zaken T.z.sen./prestatieteams Technische zaken T.z. jeugdcoördinator

Marco Winters Monique Kip Henk Baars Jan van Beek André Borgeling Robert Zoetman

Kleding en materiaal Marco Winters

algemeen_bestuur@bscunisson.nl voetbal-wedstrijdzaken@bscunisson.nl voetbal-wedstrijdzaken@bscunisson.nl voetbal-technischezaken@bscunisson.nl voetbal-technischezaken@bscunisson.nl voetbal-technischezaken@bscunisson.nl

Dr. de Jongstraat 23

4283529

algemeen_bestuur@bscunisson.nl

J.J. v. Deinselaan 189

4303943

famzoetman@home.nl

Hoofdtrainer Jeugd coördinator

Robert Zoetman

Voorzitter Algemene zaken Algemene zaken Communicatie Activiteiten/trainer Trainer Trainer

Gerrit Meutstege Kwinkelerweg 35 Ellen Evers Boek.Stoomblekerij 78 Zanja Monnink Henry Dunantlaan 52 Ronald Teeuw Saffierstraat 8 lando Lemmers Ans van Berglaan 43 André van Penderen Chopinlaan 15 Frans Koevoets Petuniastraat 26

4280390 06 13460099 4283392 4283382 4326147 4356572 4331079

monnink@ziggo.nl r-m-teeuw@online.nl lando-ylva@kpnplanet.nl a.vanpenderen@home.nl franskoevoets@home.nl

Edwin Gerritsen Mini Homeijer Monique Kip

Winterhaarweg 179 Dr. C. Koekstraat Dirk Papestraat 21

4281933 4282037 4281566

e.gerritsen@planet.nl m-homeijer@home.nl monique.kip@kpnmail.nl

Richard Lijftogt

Julie de Graaglaan 11

4329296

Boekelopers

40

4283529

Kantinecommissie Sponsorcommissie

Stefan Sogtoen

Int. B jeugdtoernooi Edwin Duivelaar

Gerrit Waanders

Medische verzorging Rick Weezenberg Rob Goldman

Kaartclub

Redactie Flits

Sportpark De Grobbe

Agnes Buursink

Fysiotherapeut masseur / verzorger

Teesinklandeweg 112

stefansogtoen@hotmail.com

lopers@bscunisson.nl g.meutstege@home.nl

b-toernooi@bscunisson.nl b-toernooi@bscunisson.nl

info@fysiotherapieboekelo.nl

4281571

agnesbuursink@wanadoo.nl redactie@bscunisson.nl

Sleuteladres

Gerard Kamp

Oude Deldenerweg 320 4282689 Past. Schneiderstr. 19 4283074

g-j-kamp@hotmail.com

Correspondentieadres Factuuradres Ledenadministratie

Penningmeester Bas Hassink

Postbus 10021 7504 PA Enschede Postbus 10021 7504 PA Enschede Postbus 10021 7504 PA Enschede

bankrek. 31 67 06 183

BSC Unisson

Website

44

www.bscunisson.nl

Flits, Clubblad BSC Unisson, nr 4

webmasterbscunisson.nl

Jaargang 11, seizoen 2012-2013 Flits nr 3 Jaargang 12, seizoen 2013-2014


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.