BDW - editie 1498

Page 5

WEEKOVERZICHT

BDW 1498 PAGINA 5 - DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015

© MOBIEL BRUSSEL

WOENSDAG 4 NOVEMBER SJOEMELVIS. Een op drie restaurants serveert andere vis dan geafficheerd. Dat blijkt uit DNA-onderzoek door milieuorganisatie Oceana in 150 restaurants en kantines. Vooral met tonijn wordt gesjoemeld, maar ook met kabeljauw en tong. BETONBLOK OP AUTO. Een betonblok van één op twee meter valt uit het plafond van de Rogiertunnel op de wagen van een vrouw. De vrouw komt er met de schrik van af. De slechte staat van de Brusselse tunnels is een oud zeer. Minister Smet kondigt een inspectieverslag aan voor dringende renovatiewerken. BELASTINGTWIST. Het Brussels Gewest wil kantoorbelasting innen voor de gebouwen van het federaal parlement zonder plenaire zaal. Volgens Brussels minister van Financiën Guy Vanhengel (Open VLD) heeft Brussel daar recht op. Het federaal parlement betwist dat. Het Grondwettelijk Hof moet nu de knoop doorhakken. WET VOOR AIRBNB. Het toeristisch verhuurplatform Airbnb kan mooie groeicijfers voorleggen. In een jaar tijd is het aantal accommodaties verdubbeld. De helft van de plaatsen bevindt zich in Brussel. De Brusselse regering bereidt wetgeving voor die de eigenaars huurvoorwaarden oplegt maar die verdere groei kan belemmeren, zo vreest Airbnb. PRE-OPVANG OPNIEUW VOL. De preopvang in de WTC-toren in de Noordwijk heeft opnieuw onvoldoende plaatsen. Er slapen weer asielzoekers op straat. Staatssecretaris voor Asiel Theo Francken (NVA) verhoogt onmiddellijk het aantal opvangplaatsen.

DONDERDAG 5 NOVEMBER

Enkele jaren geleden viel de bekleding van de wanden. Toen is beslist om die te verwijderen. Sindsdien vallen er vooral betonnen brokstukken. Meestal klein, soms erg groot.

net zou dat sommige automobilisten misschien over de streep kunnen trekken om voortaan altijd met het openbaar vervoer naar Brussel te komen. Vraag is nu hoe ‘brokkelig’ de Leopold-II-tunnel, en bij uitbreiding de andere Brusselse tunnels zijn. Voor de Rogiertunnel heeft Smet een inspectieverslag gevraagd. Dat zou

“ “ HET CIJFER

eind dit jaar klaar moeten zijn. Voor de Leopold-II-tunnel is dat inspectieverslag er al, na tal van incidenten met vallende brokstukken. Volgens politie en brandweer is de tunnel vandaag veilig. Bij de gewestelijke mobiliteitsadministratie Mobiel Brussel leeft intussen de vrees dat de juridische verantwoordelijkheid bij een tun-

nelramp uiteindelijk bij de ingenieurs van Mobiel Brussel terecht zal komen, en niet bij de bevoegde minister. Dat is een lastige affaire, want het is de politiek, en niet de administratie, die een beslissing neemt over het al dan niet renoveren van de tunnel. Steven Van Garsse

Ik heb acht jaar in de hoofdstad gewoond en gewerkt. Het waren mijn meest gelukkige jaren” Jozef De Kesel wordt de nieuwe aartsbisschop. Hij kijkt uit naar zijn verblijf in Brussel, en ziet het multiculturele aspect als een enorme rijkdom (in De Standaard).

DE KESEL AARTSBISSCHOP. Jozef De Kesel volgt André Leonard op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dat verneemt La Libre. De Kesel is bisschop van Brugge en was eerder al hulpbisschop in Brussel. GELD VOOR RIOOLWERKEN IS OP. Er ontbreekt 1 miljoen euro voor de geplande investeringen in het Brussels riolennetwerk. De totale renovatie van het Brusselse riolennetwerk wordt geschat op 1,5 miljard euro. Ofwel moet het Brussels Gewest met geld over de brug komen, ofwel moeten de tarieven omhoog, zegt de waterintercommunale Hydrobru. WERKLOOSHEID DAALT. In oktober 2014 was 21,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar later is dat maar 18,7 procent. Dat meldt Actiris. Een deel komt door de schrapping van werklozen met een wachtuitkering. Daarnaast is er de gestage daling van de jongerenwerkloosheid. Het aantal werkaanbiedingen stijgt.

VRIJDAG 6 NOVEMBER VERDWENEN MUMMIE TERECHT. Een mummie die al 45 jaar zoek was, is weer opgedoken. De mummie was door het Museum van Kunst en Geschiedenis in 1970 uitgeleend aan een arts. Die gaf het nooit terug. De zoon van de arts probeerde de mummie te verkopen in een veilighuis in Bergen en werd gevat. EERSTE MINISTER SLECHT BEVEILIGD. De Wetstraat 16 en de ambtswoning van de premier aan de Lambermont zijn slecht beveiligd. Dat staat in een audit waar De Tijd de hand op kon leggen. Premier Charles Michel (MR) gaat aanpassingswerken uitvoeren.

ZATERDAG 7 NOVEMBER

Het is nooit onze ambitie geweest om Walt Disney achterna te gaan” Filmmaker Adil El Arbi’s laconieke reactie na het bericht dat Cinema Vendôme in de Matonge de film Black niet programmeert uit vrees voor rellen (in De Morgen).

700 EXTRA BUSCHAUFFEURS. Om het nieuwe busplan te realiseren van de MIVB zijn 700 extra chauffeurs nodig. Dat meldt brusselnieuws.be. Eerder was al bekend dat er 180 nieuwe bussen moeten worden aangekocht.

ZONDAG 8 NOVEMBER ANDERLECHT VERLIEST. Standard Luik wint op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League de Clasico tegen Anderlecht met het kleinste verschil.

MAANDAG 9 NOVEMBER FONSNY GEVAARLIJKSTE PLEK. De oversteekplaats aan de Fonsnylaan ter hoogte van het Zuidstation is de gevaarlijkste plek in het Brusselse verkeer. Dat blijkt uit een studie die dertig zwarte zones in Brussel identificeerde. Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) kondigt aan de zones prioritair aan te pakken.

Anderhalf jaar

Als de Brusselse regering beslist om personeel aan te werven, dan duurt het anderhalf jaar voor dat in dienst is. Dat heeft minister Guy Vanhengel (Open VLD) gezegd in de commissie Financiën van het Brussels parlement. Met de overheveling van het Comité van Aankoop naar de gewesten zit de Brusselse regering met de handen

in het haar. Er komen slechts vijf van de vijftien personeelsleden over en de achterstand is groot. Omdat openbare besturen bij aan- of verkoop van onroerend goed verplicht zijn om dat onroerend goed te laten schatten, raadt Vanhengel aan om privéschatters in te schakelen. Danny Vileyn

Samengesteld door Steven Van Garsse en Danny Vileyn

MEER NIEUWS DE HELE WEEK ROND OP


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.